เยี่ยมชมวันนี้  985 [ ทั้งหมด 9,026,334 ]
ตรวจสอบวันนี้ 1,561 [ ทั้งหมด 15,334,276 ]
Thai English China
รถด่วนพิเศษ CNR   เลขที่  10 :   เชียงใหม่ - กรุงเทพ
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 เชียงใหม่ 18:00
2 ลำพูน 18:19 18:20
3 ขุนตาน 19:16 19:21
4 นครลำปาง 20:12 20:17
5 เด่นชัย 22:33 22:36
6 ศิลาอาสน์ 23:32 23:33
7 พิษณุโลก 00:47 00:50
8 นครสวรรค์ 02:38 02:41
9 ลพบุรี 04:04 04:05
10 อยุธยา 04:58 04:59
11 รังสิต 05:45 05:46
12 ดอนเมือง 05:56 05:58
13 หลักสี่ 06:05 06:06
14 บางเขน 06:14 06:15
15 ชุมทางบางซื่อ 06:25 06:27
16 สามเสน 06:35 06:37
17 กรุงเทพ 06:50 00:00