เยี่ยมชมวันนี้  2,721 [ ทั้งหมด 8,035,647 ]
ตรวจสอบวันนี้ 4,740 [ ทั้งหมด 13,749,490 ]
Thai English
รถเร็ว   เลขที่  109 :   กรุงเทพ - เชียงใหม่
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 13:45
2 สามเสน 13:58 14:00
3 ชุมทางบางซื่อ 14:06 14:08
4 นิคมรถไฟ กม.11 14:13 14:14
5 บางเขน 14:19 14:20
6 หลักสี่ 14:26 14:27
7 ดอนเมือง 14:33 14:34
8 รังสิต 14:42 14:43
9 อยุธยา 15:17 15:19
10 ชุมทางบ้านภาชี 15:36 15:37
11 ท่าเรือ 15:50 15:51
12 บ้านหมอ 15:57 15:58
13 ลพบุรี 16:21 16:23
14 บ้านหมี่ 16:49 16:50
15 จันเสน 17:02 17:05
16 ช่องแค 17:12 17:13
17 บ้านตาคลี 17:27 17:28
18 หนองโพ 17:50 17:51
19 นครสวรรค์ 18:24 18:27
20 ปากน้ำโพ 18:33 18:34
21 ชุมแสง 19:02 19:03
22 บางมูลนาก 19:17 19:18
23 ตะพานหิน 19:36 19:37
24 พิจิตร 19:59 20:00
25 บางกระทุ่ม 20:13 20:14
26 พิษณุโลก 20:35 20:37
27 พรหมพิราม 20:57 21:03
28 หนองตม 21:12 21:13
29 พิชัย 21:34 21:35
30 ชุมทางบ้านดารา 21:46 21:47
31 ท่าสัก 21:52 21:59
32 ตรอน 22:06 22:07
33 อุตรดิตถ์ 22:20 22:23
34 ศิลาอาสน์ 22:27 22:37
35 ปางต้นผึ้ง 23:01 23:08
36 เด่นชัย 23:39 23:42
37 บ้านปิน 0:16 0:17
38 แม่เมาะ 1:18 1:19
39 นครลำปาง 1:54 2:04
40 ขุนตาน 2:57 2:58
41 ลำพูน 3:43 3:44
42 เชียงใหม่ 4:05 4:05