เยี่ยมชมวันนี้  2,234 [ ทั้งหมด 9,316,152 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,604 [ ทั้งหมด 15,810,947 ]
Thai English China
รถเร็ว   เลขที่  109 :   จันเสน - เชียงใหม่
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
0 จันเสน
1 กรุงเทพ 13:45
2 สามเสน 13:58 14:00
3 ชุมทางบางซื่อ 14:06 14:08
4 นิคมรถไฟ กม.11 14:13 14:14
5 บางเขน 14:19 14:20
6 หลักสี่ 14:26 14:27
7 ดอนเมือง 14:33 14:34
8 รังสิต 14:42 14:43
9 อยุธยา 15:17 15:19
10 ชุมทางบ้านภาชี 15:36 15:37
11 ท่าเรือ 15:50 15:51
12 บ้านหมอ 15:57 15:58
13 ลพบุรี 16:21 16:23
14 บ้านหมี่ 16:49 16:50
15 ช่องแค 17:12 17:13
16 บ้านตาคลี 17:27 17:28
17 หนองโพ 17:50 17:51
18 นครสวรรค์ 18:24 18:27
19 ปากน้ำโพ 18:33 18:34
20 ชุมแสง 19:02 19:03
21 บางมูลนาก 19:17 19:18
22 ตะพานหิน 19:36 19:37
23 พิจิตร 19:59 20:00
24 บางกระทุ่ม 20:13 20:14
25 พิษณุโลก 20:35 20:37
26 พรหมพิราม 20:57 21:03
27 หนองตม 21:12 21:13
28 พิชัย 21:34 21:35
29 ชุมทางบ้านดารา 21:46 21:47
30 ท่าสัก 21:52 21:59
31 ตรอน 22:06 22:07
32 อุตรดิตถ์ 22:20 22:23
33 ศิลาอาสน์ 22:27 22:37
34 เด่นชัย 23:39 23:42
35 บ้านปิน 0:16 0:17
36 แม่เมาะ 1:18 1:19
37 นครลำปาง 1:54 2:04
38 ขุนตาน 2:57 2:58
39 ลำพูน 3:43 3:44
40 เชียงใหม่ 4:05 4:05