เยี่ยมชมวันนี้  4,519 [ ทั้งหมด 9,174,151 ]
ตรวจสอบวันนี้ 7,339 [ ทั้งหมด 15,575,025 ]
Thai English China
รถเร็ว   เลขที่  111 :   กรุงเทพ - เด่นชัย
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 7:00
2 สามเสน 7:13 7:14
3 ชุมทางบางซื่อ 7:21 7:23
4 นิคมรถไฟ กม.11 7:27 7:28
5 บางเขน 7:33 7:34
6 หลักสี่ 7:41 7:42
7 ดอนเมือง 7:48 7:49
8 รังสิต 7:57 7:58
9 เชียงราก 8:05 8:06
10 บางปะอิน 8:24 8:25
11 อยุธยา 8:37 8:38
12 พระแก้ว 8:51 8:52
13 ชุมทางบ้านภาชี 8:58 8:59
14 หนองวิวัฒน์ 9:05 9:06
15 ท่าเรือ 9:12 9:13
16 บ้านหมอ 9:19 9:20
17 หนองโดน 9:27 9:28
18 ลพบุรี 9:42 9:44
19 บ้านหมี่ 10:05 10:06
20 จันเสน 10:17 10:18
21 ช่องแค 10:23 10:24
22 บ้านตาคลี 10:35 10:36
23 หนองโพ 10:50 10:51
24 นครสวรรค์ 11:21 11:24
25 ปากน้ำโพ 11:28 11:29
26 ทับกฤช 11:40 11:41
27 ชุมแสง 11:53 12:08
28 บางมูลนาก 12:22 12:23
29 ตะพานหิน 12:41 12:42
30 หัวดง 12:53 12:54
31 วังกรด 13:00 13:01
32 พิจิตร 13:07 13:08
33 บางกระทุ่ม 13:21 13:22
34 พิษณุโลก 13:43 13:45
35 พรหมพิราม 14:04 14:05
36 หนองตม 14:12 14:16
37 พิชัย 14:39 14:40
38 ชุมทางบ้านดารา 14:51 14:52
39 ท่าสัก 14:56 14:57
40 ตรอน 15:05 15:06
41 อุตรดิตถ์ 15:21 15:24
42 ศิลาอาสน์ 15:27 15:29
43 บ้านด่าน 15:40 15:41
44 ปางต้นผึ้ง 15:55 15:56
45 ห้วยไร่ 16:14 16:15
46 เด่นชัย 16:30 16:30