เยี่ยมชมวันนี้  1,983 [ ทั้งหมด 9,311,459 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,000 [ ทั้งหมด 15,803,134 ]
Thai English China
รถด่วนพิเศษ   เลขที่  13 :   กรุงเทพ - เชียงใหม่
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 19:35
2 สามเสน 19:48 19:50
3 ชุมทางบางซื่อ 19:56 19:57
4 บางเขน 20:07 20:08
5 หลักสี่ 20:14 20:15
6 ดอนเมือง 20:21 20:23
7 รังสิต 20:31 20:32
8 อยุธยา 21:06 21:07
9 ลพบุรี 21:58 22:00
10 นครสวรรค์ 23:28 23:31
12 พิจิตร 1:06 1:07
13 พิษณุโลก 1:47 1:49
14 อุตรดิตถ์ 3:05 3:08
15 ศิลาอาสน์ 3:11 3:21
16 เด่นชัย 4:16 4:19
17 บ้านปิน 4:52 4:53
18 นครลำปาง 6:30 6:33
19 ขุนตาน 7:32 7:37
20 ลำพูน 8:19 8:21
21 เชียงใหม่ 08:40 00:00