เยี่ยมชมวันนี้  552 [ ทั้งหมด 7,058,645 ]
ตรวจสอบวันนี้ 958 [ ทั้งหมด 12,125,468 ]
Thai English
รถเร็ว   เลขที่  133 :   กรุงเทพ - หนองคาย
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 00:00 20:45
2 สามเสน 20:57 20:59
3 ชุมทางบางซื่อ 21:04 21:06
4 บางเขน 21:16 21:17
5 หลักสี่ 21:23 21:24
6 ดอนเมือง 21:30 21:31
7 รังสิต 21:40 21:41
8 อยุธยา 22:17 22:18
9 ชุมทางบ้านภาชี 22:37 22:38
10 สระบุรี 23:01 23:02
11 ชุมทางแก่งคอย 23:13 23:15
12 ลำนารายณ์ 00:40 00:43
13 บำเหน็จณรงค์ 02:23 02:24
14 จัตุรัส 02:42 02:43
15 บ้านเหลื่อม 03:10 03:11
16 ชุมทางบัวใหญ่ 03:47 03:57
17 หนองบัวลาย 04:09 04:10
18 เมืองพล 04:30 04:31
19 บ้านไผ่ 04:56 04:59
20 ขอนแก่น 05:32 05:35
21 น้ำพอง 06:05 06:06
22 เขาสวนกวาง 06:20 06:21
23 โนนสะอาด 06:33 06:34
24 ห้วยเกิ้ง 06:42 06:45
25 กุมภวาปี 06:55 06:56
26 ห้วยสามพาด 07:06 07:07
27 อุดรธานี 07:33 07:40
28 หนองคาย 08:35 00:00