เยี่ยมชมวันนี้  2,520 [ ทั้งหมด 9,316,438 ]
ตรวจสอบวันนี้ 4,054 [ ทั้งหมด 15,811,397 ]
Thai English China
รถเร็ว   เลขที่  133 :   กรุงเทพ - หนองคาย
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 20:45
2 สามเสน 20:57 20:59
3 ชุมทางบางซื่อ 21:04 21:06
4 บางเขน 21:16 21:17
5 หลักสี่ 21:23 21:24
6 ดอนเมือง 21:30 21:31
7 รังสิต 21:40 21:41
8 อยุธยา 22:17 22:18
9 ชุมทางบ้านภาชี 22:37 22:38
10 สระบุรี 23:01 23:02
11 ชุมทางแก่งคอย 23:13 23:15
12 ลำนารายณ์ 0:40 0:43
13 บำเหน็จณรงค์ 2:23 2:24
14 จัตุรัส 2:42 2:43
15 บ้านเหลื่อม 3:10 3:11
16 ชุมทางบัวใหญ่ 3:47 3:57
17 หนองบัวลาย 4:09 4:10
18 เมืองพล 4:30 4:31
19 บ้านไผ่ 4:56 4:59
20 ขอนแก่น 5:32 5:35
21 น้ำพอง 6:05 6:06
22 เขาสวนกวาง 6:20 6:21
23 โนนสะอาด 6:33 6:34
24 ห้วยเกิ้ง 6:42 6:45
25 กุมภวาปี 6:55 6:56
26 ห้วยสามพาด 7:06 7:07
27 อุดรธานี 7:33 7:40
28 หนองคาย 8:35 8:35