เยี่ยมชมวันนี้  370 [ ทั้งหมด 8,600,264 ]
ตรวจสอบวันนี้ 578 [ ทั้งหมด 14,656,185 ]
Thai English
รถเร็ว   เลขที่  134 :   หนองคาย - กรุงเทพ
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 หนองคาย 18:30
2 อุดรธานี 19:13 19:19
3 ห้วยสามพาด 19:40 19:41
4 กุมภวาปี 19:50 19:51
5 ห้วยเกิ้ง 19:59 20:00
6 โนนสะอาด 20:08 20:09
7 เขาสวนกวาง 20:21 20:22
8 น้ำพอง 20:36 20:37
9 ขอนแก่น 21:04 21:06
10 บ้านไผ่ 21:38 21:41
11 เมืองพล 22:04 22:05
12 หนองบัวลาย 22:23 22:24
13 ชุมทางบัวใหญ่ 22:36 22:46
14 บ้านเหลื่อม 23:17 23:18
15 จัตุรัส 23:42 23:43
16 บำเหน็จณรงค์ 23:59 0:01
17 ช่องสำราญ 0:42 0:45
18 ลำนารายณ์ 1:21 1:24
19 ชุมทางแก่งคอย 2:35 2:37
20 สระบุรี 2:51 2:52
21 ชุมทางบ้านภาชี 3:21 3:22
22 อยุธยา 3:47 3:48
23 รังสิต 4:30 4:32
24 ดอนเมือง 4:40 4:42
25 หลักสี่ 4:48 4:50
26 บางเขน 4:59 5:01
27 ชุมทางบางซื่อ 5:12 5:14
28 สามเสน 5:20 5:22
29 กรุงเทพ 5:45 5:45