เยี่ยมชมวันนี้  979 [ ทั้งหมด 9,026,328 ]
ตรวจสอบวันนี้ 1,554 [ ทั้งหมด 15,334,269 ]
Thai English China
รถเร็ว   เลขที่  167 :   กรุงเทพ - กันตัง
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 18:30
2 สามเสน 18:43 18:45
3 ชุมทางบางซื่อ 18:52 18:54
4 บางบำหรุ 19:10 19:11
5 ชุมทางตลิ่งชัน 19:14 19:15
6 ศาลายา 19:28 19:29
7 นครปฐม 19:56 19:58
8 บ้านโป่ง 20:17 20:18
9 ราชบุรี 20:49 20:50
10 เพชรบุรี 21:35 21:36
11 ชะอำ 22:07 22:08
12 หัวหิน 22:31 22:34
13 วังก์พง 22:53 22:54
14 กุยบุรี 23:25 23:26
15 ประจวบคีรีขันธ์ 23:55 23:56
17 ทับสะแก 0:36 0:37
18 บ้านกรูด 0:53 0:54
19 บางสะพานใหญ่ 1:10 1:11
20 บางสะพานน้อย 1:27 1:28
22 มาบอำมฤต 2:03 2:04
23 ปะทิว 2:26 2:27
25 ชุมพร 3:18 3:28
26 สวี 4:00 4:01
27 ปากตะโก 4:15 4:16
28 หลังสวน 4:33 4:34
29 ละแม 4:55 4:56
30 ท่าชนะ 5:20 5:21
31 ไชยา 5:42 5:43
32 ท่าฉาง 5:57 5:58
33 สุราษฎร์ธานี 6:23 6:28
34 นาสาร 7:05 7:06
35 บ้านส้อง 7:25 7:26
36 ห้วยปริก 7:39 7:40
37 กระเบียด 7:46 7:47
38 ทานพอ 7:55 7:56
39 ฉวาง 8:03 8:04
40 คลองจันดี 8:11 8:12
41 นาบอน 8:28 8:29
42 คลองจัง 8:34 8:35
43 ชุมทางทุ่งสง 8:45 8:55
44 ที่วัง 9:07 9:08
45 กะปาง 9:23 9:24
46 ห้วยยอด 9:54 9:55
47 ตรัง 10:31 10:36
48 กันตัง 11:20 00:00