เยี่ยมชมวันนี้  4,997 [ ทั้งหมด 9,137,414 ]
ตรวจสอบวันนี้ 7,952 [ ทั้งหมด 15,514,430 ]
Thai English China
รถเร็ว   เลขที่  171 :   กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 13:00
2 สามเสน 13:14 13:16
3 ชุมทางบางซื่อ 13:23 13:33
4 บางบำหรุ 13:49 13:50
5 ชุมทางตลิ่งชัน 13:54 13:55
6 ศาลายา 14:08 14:09
7 นครปฐม 14:36 14:37
8 บ้านโป่ง 14:54 14:55
9 ราชบุรี 15:25 15:26
10 เพชรบุรี 16:10 16:11
11 หนองจอก 16:29 16:33
12 หัวหิน 17:14 17:17
13 ประจวบคีรีขันธ์ 18:35 18:36
14 บ้านกรูด 19:28 19:29
15 บางสะพานใหญ่ 19:45 19:46
16 ปะทิว 20:45 20:46
17 ชุมพร 21:12 21:21
18 สวี 21:51 21:52
19 หลังสวน 22:23 22:24
20 ละแม 22:46 22:47
21 ท่าชนะ 23:11 23:12
22 ไชยา 23:33 23:34
23 ท่าฉาง 23:48 23:52
25 สุราษฎร์ธานี 0:22 0:27
26 นาสาร 1:04 1:05
27 บ้านส้อง 1:25 1:26
28 ชุมทางทุ่งสง 2:29 2:39
29 ชะอวด 3:40 3:41
30 พัทลุง 4:20 4:22
31 ชุมทางหาดใหญ่ 5:52 6:45
32 จะนะ 7:21 7:22
33 เทพา 7:49 7:50
34 ปัตตานี 8:09 8:10
35 นาประดู่ 8:19 8:20
36 วัดช้างให้ 8:25 8:26
37 ยะลา 8:46 8:48
38 รามัน 9:07 9:08
39 รือเสาะ 9:23 9:24
40 มะรือโบ 9:43 9:44
41 ตันหยงมัส 9:55 9:56
42 เจาะไอร้อง 10:09 10:10
43 สุไหงปาดี 10:29 10:30
44 สุไหงโก-ลก 10:45 00:00