เยี่ยมชมวันนี้  987 [ ทั้งหมด 9,026,336 ]
ตรวจสอบวันนี้ 1,563 [ ทั้งหมด 15,334,278 ]
Thai English China
รถเร็ว   เลขที่  173 :   กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 17:35
2 สามเสน 17:49 17:51
3 ชุมทางบางซื่อ 17:58 18:08
4 บางบำหรุ 18:24 18:25
5 ศาลายา 18:42 18:43
6 นครปฐม 19:10 19:12
7 บ้านโป่ง 19:32 19:33
8 ราชบุรี 20:06 20:07
9 เพชรบุรี 20:53 20:54
10 หัวหิน 21:51 21:54
11 วังก์พง 22:13 22:14
12 ประจวบคีรีขันธ์ 23:16 23:17
16 บ้านกรูด 0:24 0:25
17 บางสะพานใหญ่ 0:47 0:48
18 บางสะพานน้อย 1:04 1:05
19 มาบอำมฤต 1:36 1:37
22 ชุมพร 2:48 2:58
23 สวี 3:30 3:31
24 หลังสวน 4:01 4:02
25 ละแม 4:23 4:24
26 ท่าชนะ 4:48 4:49
27 ไชยา 5:10 5:11
28 สุราษฎร์ธานี 5:48 6:03
29 บ้านนา 6:30 6:31
30 ห้วยมุด 6:39 6:40
31 นาสาร 6:45 6:46
32 พรุพี 6:58 6:59
33 บ้านส้อง 7:09 7:10
34 ทานพอ 7:34 7:35
35 ฉวาง 7:41 7:42
36 คลองจันดี 7:48 7:49
37 นาบอน 8:05 8:06
38 ชุมทางทุ่งสง 8:22 8:32
39 ชุมทางเขาชุมทอง 9:08 9:09
41 โคกคราม 9:27 9:28
42 นครศรีธรรมราช 9:55 00:00