เยี่ยมชมวันนี้  1,929 [ ทั้งหมด 9,311,405 ]
ตรวจสอบวันนี้ 2,933 [ ทั้งหมด 15,803,067 ]
Thai English China
รถด่วนพิเศษ CNR   เลขที่  23 :   กรุงเทพ - อุบลราชธานี
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 20:30
2 สามเสน 20:42 20:43
3 ชุมทางบางซื่อ 20:47 20:49
4 บางเขน 20:57 20:58
5 หลักสี่ 21:03 21:04
6 ดอนเมือง 21:09 21:11
7 รังสิต 21:20 21:21
8 อยุธยา 21:52 21:53
9 สระบุรี 22:35 22:36
10 ปากช่อง 0:07 0:10
11 นครราชสีมา 1:36 1:46
12 ลำปลายมาศ 03:02 03:03
14 บุรีรัมย์ 03:31 03:34
15 สุรินทร์ 04:13 04:14
16 ศีขรภูมิ 04:42 04:43
17 อุทุมพรพิสัย 05:19 05:20
18 ศรีสะเกษ 05:38 05:39
19 กันทรารมย์ 06:05 06:06
20 อุบลราชธานี 06:35 00:00