เยี่ยมชมวันนี้  2,226 [ ทั้งหมด 9,316,144 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,596 [ ทั้งหมด 15,810,939 ]
Thai English China
รถด่วนพิเศษ CNR   เลขที่  25 :   กรุงเทพ - หนองคาย
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 20:00
2 สามเสน 20:12 20:14
3 ชุมทางบางซื่อ 20:21 20:23
4 บางเขน 20:34 20:35
5 หลักสี่ 20:41 20:42
6 ดอนเมือง 20:48 20:50
7 รังสิต 21:00 21:01
8 อยุธยา 21:40 21:41
10 สระบุรี 22:22 22:23
11 ชุมทางแก่งคอย 22:33 22:35
12 ชุมทางบัวใหญ่ 02:40 02:50
13 เมืองพล 03:16 03:17
14 บ้านไผ่ 03:40 03:43
15 ขอนแก่น 04:17 04:19
16 น้ำพอง 04:46 04:47
17 กุมภวาปี 05:23 05:24
18 อุดรธานี 05:53 05:58
19 หนองคาย 06:45 00:00