เยี่ยมชมวันนี้  535 [ ทั้งหมด 8,600,429 ]
ตรวจสอบวันนี้ 819 [ ทั้งหมด 14,656,426 ]
Thai English
รถด่วนพิเศษ CNR   เลขที่  31 :   กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 14:45
2 สามเสน 14:58 15:00
3 ชุมทางบางซื่อ 15:07 15:09
4 บางบำหรุ 15:25 15:26
5 ศาลายา 15:42 15:43
6 นครปฐม 16:09 16:11
7 ราชบุรี 17:00 17:01
8 เพชรบุรี 17:46 17:47
9 หัวหิน 18:42 18:45
11 ชุมพร 22:34 22:45
14 สุราษฎร์ธานี 1:23 1:26
15 ชุมทางทุ่งสง 3:14 3:22
16 พัทลุง 5:04 5:06
17 ชุมทางหาดใหญ่ 6:35 00:00