เยี่ยมชมวันนี้  981 [ ทั้งหมด 9,026,330 ]
ตรวจสอบวันนี้ 1,556 [ ทั้งหมด 15,334,271 ]
Thai English China
รถด่วนพิเศษ CNR   เลขที่  32 :   ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพ
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
3 ชุมทางหาดใหญ่ 18:45
4 พัทลุง 20:17 20:19
5 ชุมทางทุ่งสง 21:57 22:07
6 สุราษฎร์ธานี 23:54 23:57
7 ชุมพร 2:23 2:34
9 หัวหิน 6:26 6:29
10 เพชรบุรี 7:26 7:27
11 ราชบุรี 8:12 8:13
12 นครปฐม 9:01 9:03
13 ศาลายา 9:30 9:31
14 บางบำหรุ 9:49 9:50
15 ชุมทางบางซื่อ 10:06 10:08
16 สามเสน 10:15 10:17
17 กรุงเทพ 10:30 00:00