เยี่ยมชมวันนี้  1,876 [ ทั้งหมด 9,311,352 ]
ตรวจสอบวันนี้ 2,861 [ ทั้งหมด 15,802,995 ]
Thai English China
รถด่วน   เลขที่  51 :   กรุงเทพ - เชียงใหม่
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 22:00
2 สามเสน 22:13 22:15
3 ชุมทางบางซื่อ 22:22 22:24
4 บางเขน 22:34 22:35
5 หลักสี่ 22:41 22:42
6 ดอนเมือง 22:48 22:50
7 รังสิต 22:58 22:59
8 อยุธยา 23:35 23:36
9 ลพบุรี 0:27 0:31
12 นครสวรรค์ 2:21 2:24
13 ปากน้ำโพ 2:30 2:36
14 ตะพานหิน 3:36 3:37
15 พิจิตร 4:01 4:02
16 พิษณุโลก 4:37 4:40
17 หนองตม 5:08 5:09
18 พิชัย 5:30 5:31
19 อุตรดิตถ์ 6:03 6:06
20 ศิลาอาสน์ 6:10 6:20
21 เด่นชัย 7:17 7:20
22 บ้านปิน 7:55 7:56
23 แม่เมาะ 9:11 9:16
24 นครลำปาง 9:51 10:01
26 ขุนตาน 11:00 11:05
27 ลำพูน 11:48 11:50
28 เชียงใหม่ 12:10 12:10