เยี่ยมชมวันนี้  1,845 [ ทั้งหมด 9,311,321 ]
ตรวจสอบวันนี้ 2,806 [ ทั้งหมด 15,802,940 ]
Thai English China
รถด่วนพิเศษ   เลขที่  7 :   กรุงเทพ - เชียงใหม่
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 8:30
2 สามเสน 8:40 8:42
3 ชุมทางบางซื่อ 8:48 8:50
4 บางเขน 8:59 9:00
5 หลักสี่ 9:06 9:07
6 ดอนเมือง 9:12 9:13
7 รังสิต 9:20 9:21
8 อยุธยา 9:47 9:48
9 ลพบุรี 10:28 10:29
10 นครสวรรค์ 11:37 11:40
11 ตะพานหิน 12:25 12:26
12 พิจิตร 12:45 12:46
13 พิษณุโลก 13:12 13:22
14 อุตรดิตถ์ 14:22 14:27
15 ศิลาอาสน์ 14:30 14:33
16 เด่นชัย 15:23 15:24
17 บ้านปิน 15:56 15:57
18 นครลำปาง 17:30 17:33
19 ขุนตาน 18:22 18:23
21 ลำพูน 19:14 19:15
22 เชียงใหม่ 19:30 00:00