เยี่ยมชมวันนี้  548 [ ทั้งหมด 7,058,641 ]
ตรวจสอบวันนี้ 953 [ ทั้งหมด 12,125,463 ]
Thai English
รถด่วน   เลขที่  75 :   กรุงเทพ - หนองคาย
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 00:00 08:20
2 สามเสน 08:32 08:34
3 ชุมทางบางซื่อ 08:38 08:40
4 นิคมรถไฟ กม.11 08:45 08:46
5 บางเขน 08:51 08:52
6 หลักสี่ 08:58 08:59
7 ดอนเมือง 09:04 09:05
8 รังสิต 09:12 09:13
9 อยุธยา 09:41 09:42
10 ชุมทางบ้านภาชี 09:58 09:59
11 สระบุรี 10:17 10:18
12 ชุมทางแก่งคอย 10:28 10:30
13 แก่งเสือเต้น 10:57 10:58
14 โคกสลุง 11:12 11:13
15 ลำนารายณ์ 11:41 11:44
16 บ้านวะตะแบก (เทพสถิต) 12:30 12:31
17 บำเหน็จณรงค์ 12:58 12:59
18 จัตุรัส 13:14 13:15
19 บ้านเหลื่อม 13:37 13:38
20 ชุมทางบัวใหญ่ 14:04 14:14
21 หนองบัวลาย 14:24 14:25
22 เมืองพล 14:41 14:42
23 บ้านไผ่ 15:04 15:06
24 ขอนแก่น 15:35 15:37
25 น้ำพอง 16:01 16:02
26 โนนสะอาด 16:24 16:25
27 กุมภวาปี 16:38 16:39
28 ห้วยสามพาด 16:47 16:48
29 อุดรธานี 17:07 17:10
30 หนองคาย 17.45