เยี่ยมชมวันนี้  2,513 [ ทั้งหมด 9,316,431 ]
ตรวจสอบวันนี้ 4,042 [ ทั้งหมด 15,811,385 ]
Thai English China
รถด่วน   เลขที่  75 :   กรุงเทพ - หนองคาย
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 8:20
2 สามเสน 8:32 8:34
3 ชุมทางบางซื่อ 8:38 8:40
4 นิคมรถไฟ กม.11 8:45 8:46
5 บางเขน 8:51 8:52
6 หลักสี่ 8:58 8:59
7 ดอนเมือง 9:04 9:05
8 รังสิต 9:12 9:13
9 อยุธยา 9:41 9:42
10 ชุมทางบ้านภาชี 9:58 9:59
11 สระบุรี 10:17 10:18
12 ชุมทางแก่งคอย 10:28 10:30
13 แก่งเสือเต้น 10:57 10:58
14 โคกสลุง 11:12 11:13
15 ลำนารายณ์ 11:41 11:44
16 บ้านวะตะแบก (เทพสถิต) 12:30 12:31
17 บำเหน็จณรงค์ 12:58 12:59
18 จัตุรัส 13:14 13:15
19 บ้านเหลื่อม 13:37 13:38
20 ชุมทางบัวใหญ่ 14:04 14:14
21 หนองบัวลาย 14:24 14:25
22 เมืองพล 14:41 14:42
23 บ้านไผ่ 15:04 15:06
24 ขอนแก่น 15:35 15:37
25 น้ำพอง 16:01 16:02
26 โนนสะอาด 16:24 16:25
27 กุมภวาปี 16:38 16:39
28 ห้วยสามพาด 16:47 16:48
29 อุดรธานี 17:07 17:10
30 หนองคาย 17:45 17:45