เยี่ยมชมวันนี้  5,436 [ ทั้งหมด 9,137,853 ]
ตรวจสอบวันนี้ 8,698 [ ทั้งหมด 15,515,176 ]
Thai English China
รถด่วน   เลขที่  76 :   หนองคาย - กรุงเทพ
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 หนองคาย 7:00
2 อุดรธานี 7:36 7:38
3 ห้วยสามพาด 7:57 7:58
4 กุมภวาปี 8:06 8:07
5 โนนสะอาด 8:21 8:22
6 น้ำพอง 8:43 8:44
7 ขอนแก่น 9:09 9:12
8 บ้านไผ่ 9:44 9:46
9 เมืองพล 10:07 10:08
10 หนองบัวลาย 10:23 10:24
11 ชุมทางบัวใหญ่ 10:35 10:45
12 บ้านเหลื่อม 11:13 11:14
13 จัตุรัส 11:37 11:38
14 บำเหน็จณรงค์ 11:55 11:56
15 บ้านวะตะแบก (เทพสถิต) 12:27 12:32
17 โคกสลุง 13:51 13:52
18 แก่งเสือเต้น 14:08 14:09
19 ชุมทางแก่งคอย 14:42 14:44
20 สระบุรี 14:54 14:55
21 ชุมทางบ้านภาชี 15:17 15:18
22 อยุธยา 15:34 15:35
23 รังสิต 16:09 16:10
24 ดอนเมือง 16:17 16:19
25 หลักสี่ 16:26 16:27
26 บางเขน 16:33 16:34
27 นิคมรถไฟ กม.11 16:40 16:41
28 ชุมทางบางซื่อ 16:45 16:47
29 สามเสน 16:54 16:56
30 กรุงเทพ 17:10 17:10