เยี่ยมชมวันนี้  5,092 [ ทั้งหมด 9,137,509 ]
ตรวจสอบวันนี้ 8,094 [ ทั้งหมด 15,514,572 ]
Thai English China
รถด่วน   เลขที่  77 :   กรุงเทพ - หนองคาย
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 18:35
2 สามเสน 18:48 18:50
3 ชุมทางบางซื่อ 18:56 18:58
4 บางเขน 19:08 19:09
5 หลักสี่ 19:16 19:17
6 ดอนเมือง 19:24 19:25
7 รังสิต 19:33 19:34
8 อยุธยา 20:03 20:04
9 ชุมทางบ้านภาชี 20:21 20:22
10 สระบุรี 20:42 20:43
11 ชุมทางแก่งคอย 20:53 20:54
12 ปากช่อง 22:07 22:10
13 นครราชสีมา 23:18 23:28
14 ชุมทางถนนจิระ 23:32 23:33
15 เมืองคง 0:17 0:18
16 ชุมทางบัวใหญ่ 0:33 0:43
17 เมืองพล 1:06 1:07
18 บ้านไผ่ 1:29 1:31
19 ขอนแก่น 2:00 2:02
20 น้ำพอง 2:26 2:27
21 กุมภวาปี 3:01 3:02
22 อุดรธานี 3:30 3:35
23 หนองคาย 4:15 4:15