เยี่ยมชมวันนี้  547 [ ทั้งหมด 7,058,640 ]
ตรวจสอบวันนี้ 952 [ ทั้งหมด 12,125,462 ]
Thai English
รถด่วน   เลขที่  77 :   กรุงเทพ - หนองคาย
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 00:00 18:35
2 สามเสน 18:48 18:50
3 ชุมทางบางซื่อ 18:56 18:58
4 บางเขน 19:08 19:09
5 หลักสี่ 19:16 19:17
6 ดอนเมือง 19:24 19:25
7 รังสิต 19:32 19:33
8 อยุธยา 20:01 20:02
9 สระบุรี 20:39 20:40
10 ชุมทางแก่งคอย 20:50 20:51
11 ปากช่อง 21:55 21:58
12 นครราชสีมา 23:17 23:33
13 ชุมทางถนนจิระ 23:37 23:38
14 เมืองคง 00:22 00:23
16 ชุมทางบัวใหญ่ 00:38 00:48
17 เมืองพล 01:10 01:11
18 บ้านไผ่ 01:33 01:35
19 ขอนแก่น 02:04 02:06
20 น้ำพอง 02:30 02:31
21 กุมภวาปี 03:04 03:05
22 อุดรธานี 03:31 03:36
23 หนองคาย 04:15 00:00