เยี่ยมชมวันนี้  1,017 [ ทั้งหมด 9,026,366 ]
ตรวจสอบวันนี้ 1,603 [ ทั้งหมด 15,334,318 ]
Thai English China
รถด่วน   เลขที่  83 :   กรุงเทพ - ตรัง
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 17:05
2 สามเสน 17:19 17:21
3 ชุมทางบางซื่อ 17:28 17:30
4 บางบำหรุ 17:46 17:47
5 ศาลายา 18:04 18:05
6 นครปฐม 18:31 18:33
7 บ้านโป่ง 18:51 18:52
8 ราชบุรี 19:23 19:24
9 เพชรบุรี 20:10 20:11
10 หัวหิน 21:07 21:10
12 บางสะพานใหญ่ 23:38 23:39
14 ชุมพร 1:16 1:27
17 ไชยา 3:46 3:47
18 สุราษฎร์ธานี 4:24 4:27
19 นาสาร 5:05 5:06
20 บ้านส้อง 5:23 5:24
21 คลองจันดี 5:57 5:58
22 ชุมทางทุ่งสง 6:25 6:35
23 ห้วยยอด 7:29 7:30
24 ตรัง 8:05 00:00