เยี่ยมชมวันนี้  1,008 [ ทั้งหมด 9,026,357 ]
ตรวจสอบวันนี้ 1,589 [ ทั้งหมด 15,334,304 ]
Thai English China
รถด่วน   เลขที่  85 :   กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 19:30
2 สามเสน 19:44 19:46
3 ชุมทางบางซื่อ 19:53 19:55
4 บางบำหรุ 20:11 20:12
5 ศาลายา 20:29 20:30
6 นครปฐม 20:57 20:59
7 ราชบุรี 21:49 21:50
8 เพชรบุรี 22:35 22:36
9 หัวหิน 23:33 23:36
11 ประจวบคีรีขันธ์ 1:01 1:02
15 บางสะพานใหญ่ 2:31 2:32
18 ชุมพร 4:13 4:23
19 หลังสวน 5:25 5:26
20 ไชยา 6:28 6:29
21 สุราษฎร์ธานี 7:06 7:16
22 นาสาร 7:54 7:55
23 บ้านส้อง 8:15 8:16
24 ทานพอ 8:38 8:39
25 ฉวาง 8:46 8:47
26 คลองจันดี 8:54 8:55
27 นาบอน 9:11 9:12
28 ชุมทางทุ่งสง 9:27 9:32
29 ชุมทางเขาชุมทอง 10:09 10:10
30 นครศรีธรรมราช 10:55 00:00