เยี่ยมชมวันนี้  2,404 [ ทั้งหมด 9,316,322 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,873 [ ทั้งหมด 15,811,216 ]
Thai English China
รถด่วนพิเศษ CNR   เลขที่  9 :   กรุงเทพ - เชียงใหม่
ลำดับ สถานีที่หยุด ถึง ออก
1 กรุงเทพ 18:10
2 สามเสน 18:23 18:25
3 ชุมทางบางซื่อ 18:31 18:34
4 บางเขน 18:43 18:44
5 หลักสี่ 18:49 18:50
6 ดอนเมือง 18:55 18:57
7 รังสิต 19:06 19:07
8 อยุธยา 19:44 19:45
9 ลพบุรี 20:41 20:42
10 นครสวรรค์ 22:14 22:17
11 พิษณุโลก 00:15 00:18
12 ศิลาอาสน์ 01:44 01:54
13 เด่นชัย 02:48 02:51
14 นครลำปาง 04:57 05:01
15 ขุนตาน 06:01 06:06
16 ลำพูน 06:50 06:51
17 เชียงใหม่ 07:15 00:00