ตารางเวลา ตรวจสอบ ดาวน์โหลด

ตารางเวลา ตรวจสอบ ดาวน์โหลด

การตรวจสอบขบวนรถ กำหนดเวลา และราคาค่าโดยสาร

 
 

ตรวจสอบกำหนดเวลา

ตารางเวลา

ดาวน์โหลด

สายเหนือ
(Northern Line)

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

ตรวจสอบ

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeastern Line)

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

ตรวจสอบ

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

สายใต้
(Southern Line)

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

ตรวจสอบ

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

สายตะวันออก
(Southeast Line)

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

ตรวจสอบ

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

สายชานเมือง
(City Line)

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

ตรวจสอบ

เที่ยวไป : เที่ยวกลับ

สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย
(WongwianYai-MahaChai Line)

 

ดาวน์โหลด

 

สายบ้านแหลม - แม่กลอง
(BanLaem-MaeKlong Line)

 

ดาวน์โหลด