ตารางเวลา ตรวจสอบ ดาวน์โหลด

ตารางเวลา (สถานะการณ์โควิด-19)

การตรวจสอบขบวนรถ กำหนดเวลา และราคาค่าโดยสาร

 

สายเหนือ (Northern Line)

สายการเดินทาง ตรวจสอบกำหนดเวลา ตารางเวลา
สายเหนือ
(Northern Line)
ดาวน์โหลด ตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Line)

สายการเดินทาง ตรวจสอบกำหนดเวลา ตารางเวลา
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeastern Line)
ดาวน์โหลด ตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

 

สายใต้ (Southern Line)

สายการเดินทาง ตรวจสอบกำหนดเวลา ตารางเวลา
สายใต้
(Southern Line)
ดาวน์โหลด ตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

 

สายตะวันออก (Southeast Line)

สายการเดินทาง ตรวจสอบกำหนดเวลา ตารางเวลา
สายตะวันออก
(Southeast Line)
ดาวน์โหลด ตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

 

สายชานเมือง (City Line)

สายการเดินทาง ตรวจสอบกำหนดเวลา ตารางเวลา
สายชานเมือง
(City Line)
ดาวน์โหลด ตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

 

สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย (WongwianYai-MahaChai Line)

สายการเดินทาง ตรวจสอบกำหนดเวลา ตารางเวลา
สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย
(WongwianYai-MahaChai Line)
ดาวน์โหลด ตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

 

สายบ้านแหลม-แม่กลอง (BanLaem-MaeKlong Line)

สายการเดินทาง ตรวจสอบกำหนดเวลา ตารางเวลา
สายบ้านแหลม-แม่กลอง
(BanLaem-MaeKlong Line)
ดาวน์โหลด ตรวจสอบ