ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา คดีหมายเลขดำที่ ๙๒๖/๒๕๕๒ ศาลจังหวัดสงขลา     
  
29 ตุลาคม 2552 16:10:00