| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1520/9/บด.05/2562
16 พฤศจิกายน 2561
2
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1520/9/คล.06/2562
16 พฤศจิกายน 2561
5
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
สส./ผจจ./ป.95/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย และขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลฯ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1) ตั้งแต่ กม.265+051.80 - กม.265+068.70 (กม.264/16-265/3) ระหว่างสถานีสามกระทาย ถึง สถานีกุยบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พฤศจิกายน 2561
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
P61060031446
16 พฤศจิกายน 2561
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1021/5/ท.09/2562
15 พฤศจิกายน 2561
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1021/5/ท.08/2562
15 พฤศจิกายน 2561
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
บฟ.ป.610015
14 พฤศจิกายน 2561
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1700/7/582/2561
14 พฤศจิกายน 2561
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
P 61090038777
14 พฤศจิกายน 2561
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.สค.1000/1339/2561
13 พฤศจิกายน 2561
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.สค.1000/1334/2561
13 พฤศจิกายน 2561
30
ยกเลิกประกาศ
12
รฟ.ยธ.1700/19/568/2561
9 พฤศจิกายน 2561
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1700/19/569/2561
9 พฤศจิกายน 2561
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ1700/19/567/2561
9 พฤศจิกายน 2561
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
สส./ผจจ./ป.94/2561
9 พฤศจิกายน 2561
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
P 61090038785
9 พฤศจิกายน 2561
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1520/9/บด.02/2562
8 พฤศจิกายน 2561
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1720/7/733/2561
8 พฤศจิกายน 2561
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1724/7/501/2561
8 พฤศจิกายน 2561
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.1130/91/2561
จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และบริเวณโดยรอบ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พฤศจิกายน 2561
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.สค.1000/1225/2561
7 พฤศจิกายน 2561
54
ยกเลิกประกาศ
22
รฟ.ดส.2510/503/2561
5 พฤศจิกายน 2561
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
คซ.610019
2 พฤศจิกายน 2561
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.บส.1000/973/2561
1 พฤศจิกายน 2561
224
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ดส.2510/471/2561
1 พฤศจิกายน 2561
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.บส.1000/972/2560
1 พฤศจิกายน 2561
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
กส.06/ปก./2561
1 พฤศจิกายน 2561
447
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ยธ.1021/5/ท.07/2562
30 ตุลาคม 2561
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ยธ.1021/5/ท.06/2562
30 ตุลาคม 2561
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.ดร.1320/489/2561
29 ตุลาคม 2561
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.ดร.1320/488/2561
29 ตุลาคม 2561
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.บส.1000/708 /2561
29 ตุลาคม 2561
138
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.ดส.๒๕๑๐/๔๘๘/๒๕๖๑
29 ตุลาคม 2561
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ปซ.610105
29 ตุลาคม 2561
176
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.ดส.๒๕๑๐/๔๘๔/๒๕๖๑
26 ตุลาคม 2561
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.บส.1000/552/ 2561
24 ตุลาคม 2561
180
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ดส.2510/481/2561
22 ตุลาคม 2561
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.บส.1000/1031/2561
19 ตุลาคม 2561
184
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.ยธ.1023/6/พ.17/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมความมั่นคงสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ รวม 1 แห่ง ที่ กม.456+988 (สะพานปรมินทร์) ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ตุลาคม 2561
212
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.ยธ.1023/6/พ.16/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ตุลาคม 2561
191
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.ดร.1320/456/2561
17 ตุลาคม 2561
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.ดร.1000/851/2561
17 ตุลาคม 2561
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
รฟ.บส.1000/1016/2561
12 ตุลาคม 2561
221
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.บส.1000/994/2561
5 ตุลาคม 2561
483
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
รฟ.บส.1000/933/2561
28 กันยายน 2561
274
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.บส.1000/932/2561
28 กันยายน 2561
309
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๘๓๘/๒๕๖๑
19 กันยายน 2561
250
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๘๓๗/๒๕๖๑
19 กันยายน 2561
220
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
รฟ.บส.1000/844/2561
3 กันยายน 2561
413
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 47 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 2 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 2 ประกาศ