| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จด.2/ค/023/2561
17 กุมภาพันธ์ 2561
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ.จด.2/ค/018/2561
17 กุมภาพันธ์ 2561
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จด.2/ค/020/2561
17 กุมภาพันธ์ 2561
22
ยกเลิกประกาศ
4
รฟ.บท.๑๐๐๐/๙๓-๑/๒๕๖๑
16 กุมภาพันธ์ 2561
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จด.2/จ/021/2561
16 กุมภาพันธ์ 2561
43
ยกเลิกประกาศ
6
รฟ.พซ./จด.2/จ/028/2561
16 กุมภาพันธ์ 2561
44
ยกเลิกประกาศ
7
รฟ.พซ/จซ.1(ช)/005/61
16 กุมภาพันธ์ 2561
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1021/5/ท.23/2561
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟ พร้อมระบบอาณัติสัญญาณและอื่นๆ เข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ (ระหว่างสถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง - ท่าเรือสัตหีบ) กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2561
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1022/7/อ.2/2561
15 กุมภาพันธ์ 2561
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.พซ./จซ.2/002/2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
สส./ผจจ./ป.11/2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
สส./ผจจ./ป.10/2561
12 กุมภาพันธ์ 2561
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.พซ/จซ.1(ช)/004/61
9 กุมภาพันธ์ 2561
189
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.พซ/จซ.1(ช)/003/61
9 กุมภาพันธ์ 2561
162
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๖๒/๒๕๖๑
8 กุมภาพันธ์ 2561
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๖๑/๒๕๖๑
8 กุมภาพันธ์ 2561
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1022/7/อ.1/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จัดภูมิทัศน์และปรับปรุงเพื่อยกระดับสถานีสุไหงโก-ลก ที่ย่านสถานีสุไหงโก-ลก แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กุมภาพันธ์ 2561
272
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
สส./ผจจ./ป.03/2561
19 มกราคม 2561
278
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.บส.1000/1255/2560
10 พฤศจิกายน 2560
703
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.บส.1000/1081/2560
29 กันยายน 2560
1292
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
1/2560
26 กันยายน 2560
2878
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 18 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 2 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 3 ประกาศ