| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ผจจ./จจ.72/2559
27 พฤษภาคม 2559
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ผจจ./จจ.71/2559
27 พฤษภาคม 2559
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ผจจ./จจ.70/2559
27 พฤษภาคม 2559
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ผจจ./จจ.69/2559
27 พฤษภาคม 2559
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./พป.ส.124/05/59
27 พฤษภาคม 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./พป.ป.50/05/59
27 พฤษภาคม 2559
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
59010-1
27 พฤษภาคม 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
58100-1
27 พฤษภาคม 2559
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1530/9/ส.20/2559
27 พฤษภาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1131/5/ท.10/2560
27 พฤษภาคม 2559
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1131/5/ท.09/2560
27 พฤษภาคม 2559
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1131/5/ท.08/2560
27 พฤษภาคม 2559
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1131/5/ท.07/2560
27 พฤษภาคม 2559
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1131/5/ท.06/2560
27 พฤษภาคม 2559
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./พด.103/จ/2559
26 พฤษภาคม 2559
54
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พด.102/จ/2559
26 พฤษภาคม 2559
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./พด.101/จ/2559
26 พฤษภาคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พด.100/จ/2559
26 พฤษภาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./พป.ป.49/05/59
26 พฤษภาคม 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./พป.ส.123/05/59
26 พฤษภาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๒๐/๒๕๕๙
26 พฤษภาคม 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๑๙/๒๕๕๙
26 พฤษภาคม 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ปซ.59042
26 พฤษภาคม 2559
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./พป.ส.122/05/59
26 พฤษภาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1631/7/715/2559
26 พฤษภาคม 2559
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ผจจ./จจ.68/2559
26 พฤษภาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./พด.025/2559
26 พฤษภาคม 2559
40
ยกเลิกประกาศ
28
ผจจ./จจ.67/2559
25 พฤษภาคม 2559
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./วซด.กท.39/อส./2559
25 พฤษภาคม 2559
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./พป.ส.121/05/59
25 พฤษภาคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./วซด.กท.38/อส./2559
25 พฤษภาคม 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./พป.ส.120/05/59
25 พฤษภาคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./พป.ส.119/05/59
25 พฤษภาคม 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./พป.ส.118/05/59
25 พฤษภาคม 2559
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ส.590112
25 พฤษภาคม 2559
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๑๕/๒๕๕๙
25 พฤษภาคม 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./พด.099/จ/2559
25 พฤษภาคม 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ส.590116
25 พฤษภาคม 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ส.590119
25 พฤษภาคม 2559
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.ยธ.1131/5/ท.05/2560
25 พฤษภาคม 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.ยธ.1131/5/ท.04/2560
25 พฤษภาคม 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ส.590115
25 พฤษภาคม 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
รฟ.ยธ.1131/5/ท.03/2560
25 พฤษภาคม 2559
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1131/5/ท.02/2560
25 พฤษภาคม 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
รฟ.ยธ.1131/5/ท.01/2560
25 พฤษภาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./พป.ส.117/05/59
25 พฤษภาคม 2559
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./พปส.116/05/59
24 พฤษภาคม 2559
54
ยกเลิกประกาศ
48
ชก./พซ.ส.๑๑๙/๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ชก./พซ.ส.๑๑๘/๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559
85
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./พซ.ส.๑๑๗/๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ชก./พป.ส.116/05/59
24 พฤษภาคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./พซ.ส.๑๑๖/๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./พซ.ส.๑๑๕/๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./พซ.ส.๑๑๔/๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./พซ.ส.๑๑๓/๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./พซ.ส.๑๑๒/๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./พซ.ส.๑๑๑/๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./พซ.ส.๑๑๐/๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./พป.ส.115/05/59
24 พฤษภาคม 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./พป.ส.114/05/59
24 พฤษภาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๑๔/๒๕๕๙
24 พฤษภาคม 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พป.ส.113/05/59
24 พฤษภาคม 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./พป.ส.112/05/59
24 พฤษภาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./วผก.35/ส./2559
24 พฤษภาคม 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ผจจ./จจ.66/2559
24 พฤษภาคม 2559
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.ยธ.1730/5/455/2559
24 พฤษภาคม 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ยธ.1730/5/454/2559
24 พฤษภาคม 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ยธ.1730/5/453/2559
24 พฤษภาคม 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ยธ.1530/9/ส.19/2559
24 พฤษภาคม 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
รฟ.ยธ.1730/5/452/2559
24 พฤษภาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./วผผ.19/ส./2559
24 พฤษภาคม 2559
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ชก./วผก.34/ส./2559
24 พฤษภาคม 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.ยธ.1920/9/401/2559
24 พฤษภาคม 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ผจจ./จจ.65/2559
24 พฤษภาคม 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ส.590118
24 พฤษภาคม 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./พซ.จ.044/2559
23 พฤษภาคม 2559
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./พซ.จ.045/2559
23 พฤษภาคม 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./พซ.จ.047/2559
23 พฤษภาคม 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./พซ.จ.046/2559
23 พฤษภาคม 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
รฟ.ยธ.1720/13/1/2559
23 พฤษภาคม 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ผจจ./จจ.64/2559
19 พฤษภาคม 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ปซ.59044
19 พฤษภาคม 2559
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./พอ.39/2559
19 พฤษภาคม 2559
232
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./พด.098/จ/2559
18 พฤษภาคม 2559
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./พด.097/จ/2559
18 พฤษภาคม 2559
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./วผก.33/ส./2559
18 พฤษภาคม 2559
151
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ผจจ./จจ.63/2559
18 พฤษภาคม 2559
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./วผผ.18/ส./2559
18 พฤษภาคม 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
590114
18 พฤษภาคม 2559
146
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ส.590113
18 พฤษภาคม 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
พด./ปซ.59040
17 พฤษภาคม 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
รฟ.ยธ.1640/5/345/2559
17 พฤษภาคม 2559
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./วผก.32/สวจ./2559
17 พฤษภาคม 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ผจจ./จซ.18/2559
16 พฤษภาคม 2559
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ผจจ./จจ.62/2559
16 พฤษภาคม 2559
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ปซ.59041
16 พฤษภาคม 2559
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ส.590111
16 พฤษภาคม 2559
161
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
รฟ.ยธ.1920/7/377/2559
16 พฤษภาคม 2559
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
พด./ปซ.59010-1.
13 พฤษภาคม 2559
251
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./พป.ป.48/05/59
13 พฤษภาคม 2559
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
รฟ.ยธ.1730/5/436/2559
13 พฤษภาคม 2559
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./พป.ส.111/05/59
12 พฤษภาคม 2559
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./พป.ป.47/05/59
12 พฤษภาคม 2559
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./พป.ป.46/05/59
11 พฤษภาคม 2559
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./พป.ส.110/05/59
11 พฤษภาคม 2559
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./พป.ส.109/05/59
10 พฤษภาคม 2559
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./พป.ส.108/05/59
10 พฤษภาคม 2559
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
สส./ผจจ./ป.12/2559
10 พฤษภาคม 2559
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
สส./ผจจ./ป.06/2559
10 พฤษภาคม 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
สส./ผจจ./ป.11/2559
10 พฤษภาคม 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
พด./ปซ.58100-1
10 พฤษภาคม 2559
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
580013
3 พฤษภาคม 2559
200
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
พด./ปซ.59039
28 เมษายน 2559
259
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ปซ.59021
28 เมษายน 2559
208
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
พด./ปซ.59034
19 เมษายน 2559
310
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
บฟ.อ./๕๙๐๐๐๑-๑
ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างทางเดินแบบลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้างกับสะพานลอยข้ามทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2559
285
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ปซ.๕๙๐๓๘
18 เมษายน 2559
305
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ปซ.๕๙๐๓๗
18 เมษายน 2559
232
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ปซ.๕๙๐๓๖
18 เมษายน 2559
201
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ปซ.๕๙๐๓๕
18 เมษายน 2559
229
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 118 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 2 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 2 ประกาศ