| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1830/19/179.1
23 สิงหาคม 3102
81
2
ผจจ./จจ.152/2559
26 สิงหาคม 2559
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ชก./วซด.กท.56/อส.2559
26 สิงหาคม 2559
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./วซด.กท.55/อส.2559
26 สิงหาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1920/7/691/2559
26 สิงหาคม 2559
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1920/7/688/2559
26 สิงหาคม 2559
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1920/7/686/2559
26 สิงหาคม 2559
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ปซ.59071
26 สิงหาคม 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./วซร.186/อส./2559
26 สิงหาคม 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1830/7/201.1
26 สิงหาคม 2559
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1830/7/196.1
26 สิงหาคม 2559
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1830/7/191.1
26 สิงหาคม 2559
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.182๐/9/๒๐๔-๒๕๕9
26 สิงหาคม 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./วซร.185/อส./2559
26 สิงหาคม 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ผจจ./จจ.151/2559
25 สิงหาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./วซด.กท.54/อส.2559
25 สิงหาคม 2559
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ปซ.59062
25 สิงหาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ผจจ./จจ.150/2559
25 สิงหาคม 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./พซ.ส.160/2559
25 สิงหาคม 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./พซ.ส.159/2559
25 สิงหาคม 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./พซ.ส.158/2559
25 สิงหาคม 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./พซ.ส.157/2559
25 สิงหาคม 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./วซด.กท.53/อส.2559
25 สิงหาคม 2559
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.ยธ.1930/7/127/2559
25 สิงหาคม 2559
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1930/7/129/2559
25 สิงหาคม 2559
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./ว.3/59088
25 สิงหาคม 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./พซ.ส.156/2559
25 สิงหาคม 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./ว.3/59087
25 สิงหาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ผจจ./จจ.149/2559
25 สิงหาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ผจจ./จซ.44/2559
25 สิงหาคม 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./วผผ.37/สวจ./2559
25 สิงหาคม 2559
31
ยกเลิกประกาศ
32
ผจจ./จซ.43/2559
25 สิงหาคม 2559
26
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒/๒๐๔๗/๒๕๕๙
25 สิงหาคม 2559
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.ชก.0304/ศล.2/330/2559
25 สิงหาคม 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ปซ.59026-1
25 สิงหาคม 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./วซร.184/อส./2559
25 สิงหาคม 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ส.590064-1
25 สิงหาคม 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./พซ.จ.067/2559
25 สิงหาคม 2559
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./พซ.จ.066/2559
25 สิงหาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./พซ.จ.065/2559
25 สิงหาคม 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./วซร.183/อส./2559
25 สิงหาคม 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ผจจ./จจ.148/2559
24 สิงหาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ผจจ./จซ.42/2559
24 สิงหาคม 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1930/7/121/2559
24 สิงหาคม 2559
34
ยกเลิกประกาศ
45
รฟ.ยธ.1930/7/119/2559
24 สิงหาคม 2559
30
ยกเลิกประกาศ
46
ชก./วซร.182/อส./2559
24 สิงหาคม 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
รฟ.ยธ.1631/7/1173/2559
24 สิงหาคม 2559
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.ชก0304/ศล.2/328/2559
24 สิงหาคม 2559
42
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ชก./วซร.181/อส./2559
24 สิงหาคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ยธ.1830/7/186.1
24 สิงหาคม 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.ยธ.1830/7/181.1
24 สิงหาคม 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ผจจ./จซ.41/2559
23 สิงหาคม 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ผจจ./จซ.40/2559
23 สิงหาคม 2559
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ผจจ./จจ.147/2559
23 สิงหาคม 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
รฟ.ชก.0304/ศล.2/327/2559
23 สิงหาคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
รฟ.ยธ.1620/7/จ.421/2559
23 สิงหาคม 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
รฟ.ยธ.1620/7/จ.420/2559
23 สิงหาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
สส./ผจจ./ป.24/2559
23 สิงหาคม 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
รฟ.ยธ.1631/7/1155/2559
23 สิงหาคม 2559
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ส.2ภ/590277
23 สิงหาคม 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
รฟ.ยธ.1930/7/117/2559
23 สิงหาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
รฟ.ยธ.1930/7/115/2559
23 สิงหาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
รฟ.ยธ.1930/7/113/2559
23 สิงหาคม 2559
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ส.590179
23 สิงหาคม 2559
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
รฟ.ยธ.1930/7/111/2559
23 สิงหาคม 2559
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./วผผ.36/สวจ./2559
22 สิงหาคม 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./วผผ.35/สวจ./2559
22 สิงหาคม 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./วผผ.34/สวจ./2559
22 สิงหาคม 2559
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./วผผ.33/ส./2559
22 สิงหาคม 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./วผก.64/สวจ./2559
22 สิงหาคม 2559
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ผจจ./จจ.144/2559
22 สิงหาคม 2559
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ผจจ./จจ.146/2559
22 สิงหาคม 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ผจจ./จจ.145/2559
22 สิงหาคม 2559
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒/๒๐๔๒/๒๕๕๙
22 สิงหาคม 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.ยธ.1530/9/ส.36/2559
22 สิงหาคม 2559
80
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
รฟ.ยธ.1530/9/ส.35/2559
22 สิงหาคม 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./วซร.180/อส./2559
22 สิงหาคม 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ผจจ./จจ.143/2559
19 สิงหาคม 2559
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ผจจ./จจ.142/2559
19 สิงหาคม 2559
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./วซร.179/อส./2559
19 สิงหาคม 2559
192
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./บค.106/055/2559
19 สิงหาคม 2559
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./วซร.178/อส./2559
19 สิงหาคม 2559
149
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./บค.106/054/2559
19 สิงหาคม 2559
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./ว.3/59086
19 สิงหาคม 2559
151
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./บค.106/053/2559
19 สิงหาคม 2559
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./ว.3/59085
19 สิงหาคม 2559
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./บค.106/052/2559
18 สิงหาคม 2559
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./บค.106/051/2559
18 สิงหาคม 2559
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./พซ.ส.155/2559
18 สิงหาคม 2559
160
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ผจจ./จจ.141/2559
18 สิงหาคม 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./พซ.ส.154/2559
18 สิงหาคม 2559
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก./พซ.ส.153/2559
18 สิงหาคม 2559
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./พซ.ส.152/2559
18 สิงหาคม 2559
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./พซ.ส.151/2559
18 สิงหาคม 2559
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./บค.106/050/2559
18 สิงหาคม 2559
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./พซ.ส.150/2559
18 สิงหาคม 2559
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./พซ.ส.149/2559
18 สิงหาคม 2559
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./พซ.ส.148/2559
18 สิงหาคม 2559
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
รฟ.ยธ.1631/7/1048/2559
18 สิงหาคม 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./พซ.จ.064/2559
18 สิงหาคม 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./พซ.จ.063/2559
18 สิงหาคม 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./พซ.จ.062/2559
18 สิงหาคม 2559
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ปซ.59070
18 สิงหาคม 2559
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./วซร.177/อส./2559
18 สิงหาคม 2559
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ผจจ./จซ.39/2559
18 สิงหาคม 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
รฟ.ยธ.1133/6/พ.27/2559
18 สิงหาคม 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./วซร.176/อส./2559
18 สิงหาคม 2559
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
รฟ.ยธ.1133/6/พ.26/2559
18 สิงหาคม 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
รฟ.ยธ.1133/6/พ.25/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟ สายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
18 สิงหาคม 2559
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
รฟ.ยธ.1631/7/1046.1/2559
18 สิงหาคม 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
รฟ.ยธ.1133/6/พ.24/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
18 สิงหาคม 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
สจ.59016
18 สิงหาคม 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ส.590181
18 สิงหาคม 2559
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./วซด.กท.52/อส./2559
18 สิงหาคม 2559
62
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ผจจ./จจ.140/2559
17 สิงหาคม 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ผจจ./จจ.139/2559
17 สิงหาคม 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ปซ.59068
17 สิงหาคม 2559
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ส.590168
17 สิงหาคม 2559
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
รฟ.ชก.0304/ศล.2/317/2559
17 สิงหาคม 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ผจจ./จจ.138/2559
17 สิงหาคม 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ส.590182
17 สิงหาคม 2559
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ปซ.59069
17 สิงหาคม 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ส.2ค/590006
17 สิงหาคม 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./ซข.17/65/2559
16 สิงหาคม 2559
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./ซข.17/64/2559
16 สิงหาคม 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
รฟ.ยธ.1620/5/จ.398/2559
16 สิงหาคม 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./ซข.17/63/2559
16 สิงหาคม 2559
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ผจจ./จจ.137/2559
16 สิงหาคม 2559
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ผจจ./จจ.135/2559
16 สิงหาคม 2559
62
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ผจจ./จจ.134/2559
15 สิงหาคม 2559
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ผจจ./จจ.133/2559
15 สิงหาคม 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ปซ.59058
15 สิงหาคม 2559
156
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ส.590180
15 สิงหาคม 2559
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ส.590172
15 สิงหาคม 2559
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ส.590171
15 สิงหาคม 2559
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
พด/ปช.59014
15 สิงหาคม 2559
83
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
พด./ปซ.59067
15 สิงหาคม 2559
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ส.590169
15 สิงหาคม 2559
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ส.590165
15 สิงหาคม 2559
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
กส.02/ปก./2559
15 สิงหาคม 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
รฟ.ยธ.1133/6/พ.23/2559
15 สิงหาคม 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
กส.01/ปก./2559
15 สิงหาคม 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
รฟ.ยธ.1133/6/พ.22/2559
15 สิงหาคม 2559
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
รฟ.ยธ.1133/6/พ.21/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.463+128, กม.465+609, กม.473+364, กม.483+951, กม.485+106 และ กม.486+403 ตอนนายตรวจทางสวรรคโลกที่บ้านดารา แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ ในทางรถไฟสายสวรรคโลก กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
15 สิงหาคม 2559
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
รฟ.ยธ.1133/6/พ.20/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และ ที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
15 สิงหาคม 2559
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ชก./ซข.17/62/2559
14 สิงหาคม 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
รฟ.ยธ.1631/7/1046/2559
10 สิงหาคม 2559
68
ยกเลิกประกาศ
148
รฟ.ยธ.1640/7/546/2559
10 สิงหาคม 2559
69
ยกเลิกประกาศ
149
รฟ.ยธ.1644/7/538/2559
10 สิงหาคม 2559
69
ยกเลิกประกาศ
150
รฟ.ยธ.1131/5/ท.59/2560
9 สิงหาคม 2559
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
รฟ.ยธ.1131/5/ท.58/2560
9 สิงหาคม 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
รฟ.ยธ.1131/5/ท.57/2560
9 สิงหาคม 2559
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
รฟ.ยธ.1131/5/ท.56/2560
9 สิงหาคม 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
รฟ.ยธ.1131/5/ท.55/2560
9 สิงหาคม 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1131/5/ท.54/2560
9 สิงหาคม 2559
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ.ยธ.1133/6/พ.18/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และ ที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
9 สิงหาคม 2559
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
รฟ.ยธ.1133/6/พ.17/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
9 สิงหาคม 2559
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
รฟ.ยธ.1133/6/พ.16/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 8 แห่ง ที่ กม.608+270, กม.611+234, กม.614+758, กม.616+650, กม.619+625, กม.625+598, กม.626+309 และ กม.629+720 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
9 สิงหาคม 2559
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
รฟ.ยธ.1133/6/พ.19/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
9 สิงหาคม 2559
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
พด./ปซ.59065
8 สิงหาคม 2559
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
รฟ.ยธ.1132/7/อ.10/60
5 สิงหาคม 2559
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
รฟ.ยธ.1131/5/ท.53/2560
5 สิงหาคม 2559
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
ปซ.59063
5 สิงหาคม 2559
164
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
รฟ.ยธ.1131/5/ท.52/2560
5 สิงหาคม 2559
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
รฟ.ยธ.1131/5/ท.51/2560
5 สิงหาคม 2559
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
รฟ.ยธ.1131/5/ท.50/2560
5 สิงหาคม 2559
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
รฟ.ยธ.1131/5/ท.49/2560
5 สิงหาคม 2559
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
รฟ.ยธ.1133/6/พ.15/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
5 สิงหาคม 2559
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
รฟ.ยธ.1133/6/พ.14/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
5 สิงหาคม 2559
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
รฟ.ยธ.1133/6/พ.13/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
5 สิงหาคม 2559
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
รฟ.ยธ.1133/6/พ.12/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
5 สิงหาคม 2559
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
รฟ.ยธ.1133/6/พ.11/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
3 สิงหาคม 2559
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
รฟ.ยธ.1133/6/พ.10/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และ ที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624, กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
3 สิงหาคม 2559
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
รฟ.ยธ.1133/6/พ.09/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 3 แห่ง ที่ กม.907+721 ตอนนายตรวจทางควนเนียง ที่ กม.914+609 และ กม.925+165 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทาง เขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
3 สิงหาคม 2559
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
รฟ.ยธ.1133/6/พ.08/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
3 สิงหาคม 2559
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๐๔๗๗/๒๕๕๙
1 สิงหาคม 2559
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
รฟ.ยธ.1133/6/พ.07/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768, กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
1 สิงหาคม 2559
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
รฟ.ยธ.1133/6/พ.06/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044, กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
1 สิงหาคม 2559
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
รฟ.ยธ.1133/6/พ.05/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
1 สิงหาคม 2559
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
รฟ.ยธ.1133/6/พ.04/2559
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
1 สิงหาคม 2559
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
รฟ.ยธ.1930/5/081/2559
1 สิงหาคม 2559
88
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
สส./ผจจ./ป.23/2559
1 สิงหาคม 2559
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
183
สส./ผจจ./ป.22/2559
1 สิงหาคม 2559
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
184
ปซ.59066
27 กรกฎาคม 2559
176
ดำเนินการหาผู้ประมูล
185
รฟ.ยธ.1132/7/อ.34/59
26 กรกฎาคม 2559
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
186
รฟ.ยธ.1131/5/ท.45/2560
26 กรกฎาคม 2559
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
187
รฟ.ยธ.1131/5/ท.46/2560
26 กรกฎาคม 2559
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
188
รฟ.ยธ.1131/5/ท.48/2560
26 กรกฎาคม 2559
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
189
รฟ.ยธ.1131/5/ท.47/2560
26 กรกฎาคม 2559
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
190
รฟ.ยธ.1131/5/ท.27/2559
26 กรกฎาคม 2559
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
191
พด./ปซ.59056
12 กรกฎาคม 2559
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
192
พด.ปซ.59055
11 กรกฎาคม 2559
148
ดำเนินการหาผู้ประมูล
193
รฟ.สค.1130/215/2559
8 กรกฎาคม 2559
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
194
รฟ.สค.1130/216/2559
8 กรกฎาคม 2559
157
ดำเนินการหาผู้ประมูล
195
รฟ.ยธ.1530/9/ส.20
15 มิถุนายน 2559
457
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 188 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 7 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 6 ประกาศ