| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จด.1/123/2560
21 สิงหาคม 2560
1
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จด.1/126/2560
21 สิงหาคม 2560
1
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ชก./วก.2/424/2560
21 สิงหาคม 2560
1
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ป.60014
21 สิงหาคม 2560
1
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
พซ./ผจด.2/131/2560
21 สิงหาคม 2560
1
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จซ.1/172/60
21 สิงหาคม 2560
1
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./วก.2/423/2560
21 สิงหาคม 2560
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.พซ./จซ.1/170/60
21 สิงหาคม 2560
5
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ผจจ./จจ.215/2560
21 สิงหาคม 2560
1
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./วก.2/422/2560
21 สิงหาคม 2560
6
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.พซ./จซ.1/171/60
21 สิงหาคม 2560
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
พซ./ผจด.2/136/2560
21 สิงหาคม 2560
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./วก.2/421/2560
21 สิงหาคม 2560
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ปซ.60025
21 สิงหาคม 2560
7
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.พซ./จซ.1/169/60
21 สิงหาคม 2560
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./วก.2/420/2560
21 สิงหาคม 2560
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.พซ./จซ.1/164/60
21 สิงหาคม 2560
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.พซ./จซ.1/163/60
21 สิงหาคม 2560
5
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ป.60017
21 สิงหาคม 2560
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
พซ./ผจด.2/134/2560
21 สิงหาคม 2560
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ผจจ./จจ.209/2560
21 สิงหาคม 2560
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.พซ./จซ.1/154/60
21 สิงหาคม 2560
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1131/5/ท.06/2561
21 สิงหาคม 2560
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.พซ./จซ.1/162/60
21 สิงหาคม 2560
7
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.พซ./จด.1/120/2560
21 สิงหาคม 2560
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.พซ./จด.1/121/2560
21 สิงหาคม 2560
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.พซ./จซ.1/168/60
21 สิงหาคม 2560
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
พซ./ผจซ.2/265/2560.
21 สิงหาคม 2560
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ป.60016
21 สิงหาคม 2560
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.ยธ.1132/7/อ.75/60
21 สิงหาคม 2560
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.พซ./จซ.1/167/60
21 สิงหาคม 2560
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.พซ./จซ.1/174/60
21 สิงหาคม 2560
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
พซ./ผจด.2/133/2560
21 สิงหาคม 2560
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.พซ./จซ.1/152/60
21 สิงหาคม 2560
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.พซ./จซ.1/161/60
21 สิงหาคม 2560
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ยธ.1830/7/403.1/2560
21 สิงหาคม 2560
2
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.พซ./จซ.1/153/60
21 สิงหาคม 2560
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.พซ./จซ.1/160/60
21 สิงหาคม 2560
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ส.600181
21 สิงหาคม 2560
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.พซ./จซ.1/156/60
21 สิงหาคม 2560
5
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.พซ./จซ.1/155/60
21 สิงหาคม 2560
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.พซ./จซ.1/173/60
21 สิงหาคม 2560
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
พซ./ผจด.2/130/2560
21 สิงหาคม 2560
5
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1132/7/อ.74/60
21 สิงหาคม 2560
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
รฟ.พซ./จซ.1/159/60
21 สิงหาคม 2560
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.พซ./จซ.1/158/60
21 สิงหาคม 2560
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ผจจ./จจ.212/2560
21 สิงหาคม 2560
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.พซ./จซ.1/157/60
21 สิงหาคม 2560
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
สจ.๖๐๐๑๒
21 สิงหาคม 2560
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ยธ.1620/5/จ.366/2560
21 สิงหาคม 2560
7
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ส.600179
21 สิงหาคม 2560
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./ว.3/60104
21 สิงหาคม 2560
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
รฟ.พซ./จซ.1/175/60
21 สิงหาคม 2560
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./ว.3/60103
21 สิงหาคม 2560
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
รฟ.พซ./จซ.1/166/60
21 สิงหาคม 2560
18
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./ว.3/60102
21 สิงหาคม 2560
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
รฟ.ยธ.1132/7/อ.73/60
21 สิงหาคม 2560
6
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
รฟ.พซ./จซ.1/165/60
21 สิงหาคม 2560
13
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./ว.3/60101
21 สิงหาคม 2560
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./ว.3/60100
21 สิงหาคม 2560
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./ว.3/60099
21 สิงหาคม 2560
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./ว.3/60098
21 สิงหาคม 2560
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./ว.3/60097
21 สิงหาคม 2560
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ผจจ./จจ.208/2560
21 สิงหาคม 2560
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ผจจ./จจ.205/2560
21 สิงหาคม 2560
6
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.ยธ.1620/7/จ.363/2560
21 สิงหาคม 2560
5
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ยธ.1830/7/400.1/2560
21 สิงหาคม 2560
6
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ผจจ./จจ.207/2560
21 สิงหาคม 2560
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ส.600170
21 สิงหาคม 2560
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
รฟ.ยธ.1620/7/จ.362/2560
21 สิงหาคม 2560
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ผจจ./จจ.206/2560
21 สิงหาคม 2560
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.ยธ.1620/5/จ.364/2560
21 สิงหาคม 2560
9
ยกเลิกประกาศ
73
รฟ.ยธ.1830/7/397.1/2560
21 สิงหาคม 2560
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ผจจ./จจ.214/2560
21 สิงหาคม 2560
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.ยธ.1830/7/394.1/2560
21 สิงหาคม 2560
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ผจจ./จจ.204/2560
21 สิงหาคม 2560
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ผจจ./จจ.213/2560
21 สิงหาคม 2560
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ป.60012
21 สิงหาคม 2560
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ผจจ./จจ.203/2560
21 สิงหาคม 2560
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
สส./ผจจ./ป.15/2560
21 สิงหาคม 2560
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ส.600176
21 สิงหาคม 2560
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
พซ./ผจซ.2/278/2560
21 สิงหาคม 2560
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./วก.2/407/2560
19 สิงหาคม 2560
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./วก.2/406/2560
19 สิงหาคม 2560
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./วก.2/405/2560
19 สิงหาคม 2560
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./วก.2/404/2560
19 สิงหาคม 2560
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./ว.3/60096
18 สิงหาคม 2560
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./ว.3/60095
18 สิงหาคม 2560
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./ว.3/60094
18 สิงหาคม 2560
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./ว.3/60093
18 สิงหาคม 2560
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ผจจ./จซ.48/2560
18 สิงหาคม 2560
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ผจจ./จจ.201/2560
18 สิงหาคม 2560
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๑๖/๒๕๖๐
18 สิงหาคม 2560
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๑๕/๒๕๖๐
18 สิงหาคม 2560
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๑๔/๒๕๖๐
18 สิงหาคม 2560
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๑๓/๒๕๖๐
18 สิงหาคม 2560
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
พซ./ผจซ.2/279/2560
18 สิงหาคม 2560
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
พซ./ผจซ.2/272/2560
18 สิงหาคม 2560
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
พซ./ผจซ.2/274/2560
18 สิงหาคม 2560
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ผจจ./จจ.200/2560
18 สิงหาคม 2560
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ส.600169
18 สิงหาคม 2560
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
รฟ.ยธ.1830/7/390.1/2560
18 สิงหาคม 2560
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ส.600168
18 สิงหาคม 2560
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
พซ./ผจซ.2/256/2560.
18 สิงหาคม 2560
43
ยกเลิกประกาศ
105
พซ./ผจซ.2/265/2560
18 สิงหาคม 2560
39
ยกเลิกประกาศ
106
ผจจ./จจ.202/2560
18 สิงหาคม 2560
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ผจจ./จจ.199/2560
18 สิงหาคม 2560
27
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
รฟ.ยธ.1830/7/385.1/2560
18 สิงหาคม 2560
29
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
พซ./ผจซ.2/271/2560
18 สิงหาคม 2560
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ป.60011
18 สิงหาคม 2560
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ผจจ./จจ.198/2560
18 สิงหาคม 2560
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ป.60010
18 สิงหาคม 2560
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
พซ./ผจซ.2/266/2560
18 สิงหาคม 2560
44
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
พซ./ผจด.2/129/2560
18 สิงหาคม 2560
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ส.600164
18 สิงหาคม 2560
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
พซ./ผจด.2/128/2560
18 สิงหาคม 2560
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
พซ./ผจซ.2/270/2560
18 สิงหาคม 2560
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
พซ./ผจซ.2/277/2560
18 สิงหาคม 2560
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
พซ./ผจซ.2/276/2560
18 สิงหาคม 2560
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
พซ./ผจซ.2/267/2560
18 สิงหาคม 2560
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
พซ./ผจซ.2/275/2560
18 สิงหาคม 2560
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ส.600175
18 สิงหาคม 2560
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
พซ./ผจด.2/127/2560
18 สิงหาคม 2560
46
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
รฟ.พซ./จซ.1/150/60
17 สิงหาคม 2560
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./ว.3/60092
17 สิงหาคม 2560
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ชก./ว.3/60091
17 สิงหาคม 2560
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./ว.3/60090
17 สิงหาคม 2560
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ผจจ./จจ.197/2560
17 สิงหาคม 2560
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./ว.3/60089
17 สิงหาคม 2560
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ผจจ./จจ.196/2560
17 สิงหาคม 2560
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ผจจ./จจ.195/2560
17 สิงหาคม 2560
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
รฟ.ชก.0377/100/2560
17 สิงหาคม 2560
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ผจจ./จซ.47/2560
17 สิงหาคม 2560
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
รฟ.พซ./จด.1/119/60
17 สิงหาคม 2560
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
รฟ.พซ./จซ.1/148/60
17 สิงหาคม 2560
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/7/296-๒๕60
17 สิงหาคม 2560
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/7/292-๒๕60
17 สิงหาคม 2560
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/7/294-๒๕60
17 สิงหาคม 2560
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ผจจ./จซ.46/2560
17 สิงหาคม 2560
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
รฟ.พซ./จด.1/117/2560
17 สิงหาคม 2560
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ป.60009
17 สิงหาคม 2560
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ผจจ./จซ.45/2560
17 สิงหาคม 2560
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
รฟ.พซ./จซ.1/149/60
17 สิงหาคม 2560
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
รฟ.พซ./จซ.1/147/60
17 สิงหาคม 2560
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
รฟ.พซ./จด.1/118/2560
17 สิงหาคม 2560
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
รฟ.ยธ.1132/7/ส.12/61
17 สิงหาคม 2560
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
รฟ.ยธ.1132/7/ส.11/61
17 สิงหาคม 2560
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
รฟ.ยธ.1530/9/ส.32/2560
17 สิงหาคม 2560
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ส.600173
17 สิงหาคม 2560
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
สส./ผจจ./ป.14/2560
17 สิงหาคม 2560
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
สส./ผจจ./ป.13/2560
17 สิงหาคม 2560
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
สส./ผจจ./ป.12/2560
17 สิงหาคม 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
รฟ.พซ./จซ.1/151/60
17 สิงหาคม 2560
75
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
รฟ.ยธ.1530/9/ส.31/2560
17 สิงหาคม 2560
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
ส.590224-1
17 สิงหาคม 2560
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ.ยธ.1530/9/ส.30/2560
17 สิงหาคม 2560
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
ผจจ./จจ.190/2560
16 สิงหาคม 2560
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
รฟ.ยธ.1133/6/พ.34/2560
16 สิงหาคม 2560
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
ผจจ./จจ.194/2560
16 สิงหาคม 2560
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
ส.600166
16 สิงหาคม 2560
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
ผจจ./จจ.189/2560
16 สิงหาคม 2560
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
ปซ.60036.
16 สิงหาคม 2560
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
ผจจ./จจ.193/2560
16 สิงหาคม 2560
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
ผจจ./จจ.192/2560
16 สิงหาคม 2560
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
ส.600165
16 สิงหาคม 2560
102
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
ผจจ./จจ.191/2560
16 สิงหาคม 2560
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
ชก./ว.3/60088
16 สิงหาคม 2560
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
ชก./ว.3/60087
16 สิงหาคม 2560
90
ยกเลิกประกาศ
169
ชก./ว.3/60086
16 สิงหาคม 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
ผจจ./จซ.44/2560
16 สิงหาคม 2560
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
ชก./ว.3/60085
16 สิงหาคม 2560
57
ยกเลิกประกาศ
172
ส.2ภ/600320
16 สิงหาคม 2560
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
ผจจ./จซ.43/2560
16 สิงหาคม 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
ผจจ./จซ.42/2560
16 สิงหาคม 2560
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
ส.600174
16 สิงหาคม 2560
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
ส.600118-1
16 สิงหาคม 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
พซ./ผจด.2/126/2560
16 สิงหาคม 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
รฟ.ยธ.1920/9/520/2560
16 สิงหาคม 2560
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
ส.600172
16 สิงหาคม 2560
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
รฟ.ยธ.1720/7/533/2560
16 สิงหาคม 2560
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
รฟ.ยธ.1720/7/534/2560
16 สิงหาคม 2560
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
พซ./ผจซ.2/273/2560
16 สิงหาคม 2560
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
183
พด./ปซ.60026.
15 สิงหาคม 2560
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
184
พซ./ผจด.2/125/2560
15 สิงหาคม 2560
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
185
พซ./ผจด.2/123/2560
15 สิงหาคม 2560
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
186
พซ./ผจด.2/124/2560
15 สิงหาคม 2560
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
187
พซ./ผจซ.2/268/2560
15 สิงหาคม 2560
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
188
ผจจ./จซ.41/2560
15 สิงหาคม 2560
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
189
พซ./ผจซ.2/257/2560
15 สิงหาคม 2560
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
190
รฟ.ชก.0377/093/2560
15 สิงหาคม 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
191
รฟ.ยธ.1132/7/ส.10/61
15 สิงหาคม 2560
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
192
รฟ.ยธ.1132/7/ส.9/61
15 สิงหาคม 2560
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
193
ผจจ./จจ.188/2560
15 สิงหาคม 2560
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
194
ชก./ว.3/60084
15 สิงหาคม 2560
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
195
ชก./ว.3/60083
15 สิงหาคม 2560
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
196
ชก./ว.3/60082
15 สิงหาคม 2560
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
197
รฟ.พซ./จซ.1/146/60
15 สิงหาคม 2560
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
198
รฟ.พซ./จซ.1/145/60
15 สิงหาคม 2560
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
199
พด./ปจ.60009
15 สิงหาคม 2560
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
200
ผจจ./จจ.185/2560
15 สิงหาคม 2560
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
201
รฟ.ยธ.1530/9/ส.29/2560
15 สิงหาคม 2560
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
202
ผจจ./จจ.184/2560
15 สิงหาคม 2560
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
203
ผจจ./จจ.187/2560
15 สิงหาคม 2560
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
204
ผจจ./จจ.186/2560
15 สิงหาคม 2560
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
205
ผจจ./จจ.183/2560
15 สิงหาคม 2560
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
206
พซ./ผจซ.2/255/2560
15 สิงหาคม 2560
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
207
ส.2ภ/600316
15 สิงหาคม 2560
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
208
พซ./ผจซ.2/259/2560
15 สิงหาคม 2560
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
209
ส.2ค/600315
15 สิงหาคม 2560
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
210
พซ./ผจซ.2/253/2560
15 สิงหาคม 2560
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
211
พซ./ผจซ.2/258/2560
14 สิงหาคม 2560
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
212
พซ./ผจซ.2/256/2560
14 สิงหาคม 2560
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
213
พซ./ผจซ.2/242/2560
11 สิงหาคม 2560
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
214
ผจจ./จซ.40/2560
11 สิงหาคม 2560
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
215
รฟ.ยธ.1830/9/277.1/2560
11 สิงหาคม 2560
61
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
216
รฟ.ยธ.1132/7/ส.8/61
11 สิงหาคม 2560
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
217
รฟ.ยธ.1132/7/ส.7/61
11 สิงหาคม 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
218
พซ./ผจซ.2/260/2560
11 สิงหาคม 2560
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
219
สส./ผจจ./ป.11/2560
11 สิงหาคม 2560
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
220
ผจจ./จซ.39/2560
11 สิงหาคม 2560
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
221
สส./ผจจ./ป.10/2560
11 สิงหาคม 2560
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
222
สส./ผจจ./ป.09/2560
11 สิงหาคม 2560
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
223
สส./ผจจ./ป.08/2560
11 สิงหาคม 2560
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
224
สส./ผจจ./ป.07/2560
11 สิงหาคม 2560
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
225
สส./ผจจ./ป.06/2560
11 สิงหาคม 2560
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
226
สส./ผจจ./ป.05/2560
11 สิงหาคม 2560
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
227
กส.14/ปก./2560
11 สิงหาคม 2560
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
228
พซ./ผจซ.2/261/2560
11 สิงหาคม 2560
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
229
กส.13/ปก./2560
11 สิงหาคม 2560
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
230
รฟ.พซ./จด.1/115/2560
10 สิงหาคม 2560
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
231
รฟ.พซ./จด.1/114/2560
10 สิงหาคม 2560
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
232
รฟ.พซ./จด.1/107/2560
10 สิงหาคม 2560
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
233
พซ./ผจซ.2/251/2560
10 สิงหาคม 2560
90
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
234
พซ./ผจซ.2/263/2560
10 สิงหาคม 2560
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
235
รฟ.พซ./จด.1/109/2560
10 สิงหาคม 2560
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
236
รฟ.พซ./จด.1/108/2560
10 สิงหาคม 2560
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
237
รฟ.พซ./จด.1/116/2560
10 สิงหาคม 2560
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
238
ปซ.58083-2
10 สิงหาคม 2560
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
239
พซ./ผจซ.2/254/2560
10 สิงหาคม 2560
120
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
240
พซ./ผจด.2/121/2560
10 สิงหาคม 2560
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
241
ชก./ว.3/60081
10 สิงหาคม 2560
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
242
ผจจ./จจ.181/2560
10 สิงหาคม 2560
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
243
พซ./ผจด.2/120./2560
10 สิงหาคม 2560
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
244
ชก./ว.3/60080
10 สิงหาคม 2560
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
245
ผจจ./จจ.180/2560
10 สิงหาคม 2560
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
246
ชก./ว.3/60079
10 สิงหาคม 2560
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
247
ผจจ./จจ.179/2560
10 สิงหาคม 2560
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
248
ผจจ./จจ.182/2560
10 สิงหาคม 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
249
รฟ.พซ./จด.1/113/2560
10 สิงหาคม 2560
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
250
รฟ.พซ./จด.1/112/2560
10 สิงหาคม 2560
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
251
พซ.ผจด.2/117/2560
10 สิงหาคม 2560
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
252
รฟ.พซ./จด.1/111/2560
10 สิงหาคม 2560
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
253
รฟ.พซ./จด.1/110/2560
10 สิงหาคม 2560
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
254
ผจจ./จจ.178/2560
10 สิงหาคม 2560
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
255
รฟ.พซ./จซ.1/140/60
10 สิงหาคม 2560
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
256
รฟ.พซ./จซ.1/143/60
10 สิงหาคม 2560
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
257
รฟ.พซ./จซ.1/142/60
10 สิงหาคม 2560
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
258
พซ./ผจซ.2/248/2560
10 สิงหาคม 2560
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
259
พซ./ผจซ.2/250/2560
10 สิงหาคม 2560
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
260
รฟ.พซ./จซ.1/139/60
10 สิงหาคม 2560
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
261
พซ./ผจด.2/118/2560
10 สิงหาคม 2560
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
262
พซ./ผจซ.2/252/2560
10 สิงหาคม 2560
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
263
พซ./ผจซ.2/262/2560
10 สิงหาคม 2560
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
264
พซ./ผจด.2/122/2560
10 สิงหาคม 2560
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
265
ส.2ค/600309
10 สิงหาคม 2560
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
266
พซ./ผจด.2/119/2560
10 สิงหาคม 2560
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
267
พซ./ผจซ.2/247/2560
10 สิงหาคม 2560
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
268
รฟ.พซ./จซ.1/144/60.
9 สิงหาคม 2560
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
269
รฟ.พซ./จซ.1/141/60
9 สิงหาคม 2560
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
270
ผจจ./จจ.177/2560
9 สิงหาคม 2560
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
271
รฟ.ยธ.1520/9/ส.35/2560
9 สิงหาคม 2560
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
272
รฟ.ยธ.1520/9/ส.34/2560
9 สิงหาคม 2560
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
273
ผจจ./จจ.176/2560
9 สิงหาคม 2560
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
274
พซ./ผจซ.2/249/2560
9 สิงหาคม 2560
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
275
พซ./ผจซ.2/245/2560
9 สิงหาคม 2560
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
276
พซ./ผจซ.2/243/2560
9 สิงหาคม 2560
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
277
พซ./ผจซ.2/246/2560
9 สิงหาคม 2560
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
278
พซ./ผจซ.2/244/2560
9 สิงหาคม 2560
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
279
ส.590267-1
9 สิงหาคม 2560
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
280
รฟ.ยธ.1132/7/อ.71/60
9 สิงหาคม 2560
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
281
รฟ.ยธ.1132/7/อ.72/60
9 สิงหาคม 2560
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
282
รฟ.ยธ.1132/7/อ.03/61
ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และ ต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
9 สิงหาคม 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
283
รฟ.ยธ.1530/9/ส.28/2560
9 สิงหาคม 2560
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
284
ส.600162
9 สิงหาคม 2560
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
285
สจ.60010
9 สิงหาคม 2560
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
286
ส.2ค/600306
9 สิงหาคม 2560
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
287
ผจจ./จจ.175/2560
8 สิงหาคม 2560
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
288
รฟ.พซ./จซ.1/137/60
8 สิงหาคม 2560
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
289
รฟ.ยธ.1530/9/ส.27/2560
8 สิงหาคม 2560
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
290
รฟ.ยธ.1530/9/ส.26/2560
8 สิงหาคม 2560
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
291
รฟ.ยธ.1640/5/500/2560
8 สิงหาคม 2560
130
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
292
รฟ.พซ./จซ.1/138/60
8 สิงหาคม 2560
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
293
รฟ.พซ./จซ.1/136/60
8 สิงหาคม 2560
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
294
รฟ.ยธ.1132/7/ส.6/61
8 สิงหาคม 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
295
รฟ.ยธ.1132/7/ส.5/61
8 สิงหาคม 2560
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
296
สซ.60011
8 สิงหาคม 2560
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
297
ส.600163
8 สิงหาคม 2560
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
298
พซ./ผจซ.2/194/2560
8 สิงหาคม 2560
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
299
พซ./ผจซ.2/193/2560
8 สิงหาคม 2560
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
300
ส.600160
8 สิงหาคม 2560
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
301
ส.590261-1
7 สิงหาคม 2560
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
302
รฟ.ยธ.1640/5/494/2560
7 สิงหาคม 2560
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
303
รฟ.ยธ.1640/5/498/2560
7 สิงหาคม 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
304
รฟ.ยธ.1640/5/484/2560
7 สิงหาคม 2560
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
305
รฟ.ยธ.1640/5/479/2560
7 สิงหาคม 2560
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
306
ป.60002-1
7 สิงหาคม 2560
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
307
รฟ.ยธ.1131/5/ท.106/2560
7 สิงหาคม 2560
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
308
รฟ.ยธ.1131/5/ท.108/2560
7 สิงหาคม 2560
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
309
รฟ.ยธ.1131/5/ท.107/2560
7 สิงหาคม 2560
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
310
ส.600144-1
7 สิงหาคม 2560
149
ดำเนินการหาผู้ประมูล
311
รฟ.ยธ.1132/7/อ.70/60
7 สิงหาคม 2560
171
ดำเนินการหาผู้ประมูล
312
รฟ.ยธ.1132/7/อ.69/60
7 สิงหาคม 2560
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
313
รฟ.ยธ.1133/6/พ.33/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
1 สิงหาคม 2560
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
314
รฟ.ยธ.1133/6/พ.32/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.833/12 – 14, 834/2 – 4 และ 834/4 – 6 ระหว่างสถานีปากคลอง – สถานีพัทลุง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
1 สิงหาคม 2560
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
315
รฟ.ยธ.1133/6/พ.31/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.791/3 – 5, 792/6 – 7 และ 792/10 – 11 ระหว่างสถานีควนหนองคว้า – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
1 สิงหาคม 2560
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
316
รฟ.ยธ.1133/6/พ.30/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.762/15-16, 764/3-4 และ 778/7-8 ระหว่างสถานีใสใหญ่–สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
1 สิงหาคม 2560
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
317
รฟ.ยธ.1133/6/พ.29/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.564/13-14, 573/5-6 และ 573/13-15 ระหว่างสถานีบ้านดวด–สถานีท่าชนะ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
1 สิงหาคม 2560
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
318
รฟ.ยธ.1133/6/พ.28/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.759/8–9, 764/6–7 และ 816/3–4 ระหว่าง สถานีชุมทางทุ่งสง – สถานีตรัง ในทางสายแยกกันตัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
1 สิงหาคม 2560
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
319
ป.60007
21 กรกฎาคม 2560
205
ดำเนินการหาผู้ประมูล
320
รฟ.บส.1000/793/2560
18 กรกฎาคม 2560
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
321
รฟ.ยธ.1131/5/ท.05/2561
17 กรกฎาคม 2560
217
ดำเนินการหาผู้ประมูล
322
รฟ.ยธ.1131/5/ท.04/2561
17 กรกฎาคม 2560
187
ดำเนินการหาผู้ประมูล
323
รฟ.ยธ.1131/5/ท.03/2561
17 กรกฎาคม 2560
165
ดำเนินการหาผู้ประมูล
324
รฟ.ยธ.1131/5/ท.02/2561
17 กรกฎาคม 2560
180
ดำเนินการหาผู้ประมูล
325
รฟ.ยธ.1131/5/ท.01/2561
17 กรกฎาคม 2560
183
ดำเนินการหาผู้ประมูล
326
ปซ.60036
14 กรกฎาคม 2560
239
ดำเนินการหาผู้ประมูล
327
รฟ.สค.1130/224/2560
14 กรกฎาคม 2560
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
328
รฟ.สค.1130/223/2560
13 กรกฎาคม 2560
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
329
บส.3863/59-4
7 กรกฎาคม 2560
188
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
330
พด./ปซ.60035
4 กรกฎาคม 2560
270
ดำเนินการหาผู้ประมูล
331
กส.12/ปก./2560
27 มิถุนายน 2560
1087
ดำเนินการหาผู้ประมูล
332
กส.11/ปก./2560
27 มิถุนายน 2560
1003
ดำเนินการหาผู้ประมูล
333
กส.10/ปก./2560
20 มิถุนายน 2560
669
ดำเนินการหาผู้ประมูล
334
กส.09/ปก./2560
20 มิถุนายน 2560
521
ดำเนินการหาผู้ประมูล
335
กส.08/ปก./2560
20 มิถุนายน 2560
532
ดำเนินการหาผู้ประมูล
336
กส.07/ปก./2560
20 มิถุนายน 2560
625
ดำเนินการหาผู้ประมูล
337
กส.06/ปก./2560
20 มิถุนายน 2560
665
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 332 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 13 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 5 ประกาศ