| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
บส.0674/2558-59
20 มกราคม 3103
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
บส.0863/2558
20 มกราคม 3103
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ยธ.1132/7/ส.40/60
20 มกราคม 2560
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./บค.106/133/2560
20 มกราคม 2560
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./บค.106/138/2560
20 มกราคม 2560
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./บค.106/132/2560
20 มกราคม 2560
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ส.2ภ/600031
20 มกราคม 2560
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./วซร.051/อส./2560
20 มกราคม 2560
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.พซ./จด.1/002/2560
19 มกราคม 2560
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.พซ./จซ.1/004/2560
19 มกราคม 2560
49
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./บค.106/135/2560
19 มกราคม 2560
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1132/7/ส.39/60
19 มกราคม 2560
46
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1132/7/อ.45/60
19 มกราคม 2560
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1132/7/อ.44/60
19 มกราคม 2560
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1720/7/40/2560
19 มกราคม 2560
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1132/7/อ.43/60
19 มกราคม 2560
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1132/7/อ.42/60
19 มกราคม 2560
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ส.600022
19 มกราคม 2560
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ส.600023
19 มกราคม 2560
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ขก./วซด.กท.๐๔/อส./๒๕๖๐
18 มกราคม 2560
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
001/2560
18 มกราคม 2560
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ส.600033
18 มกราคม 2560
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ส.600021
18 มกราคม 2560
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ส.600020
18 มกราคม 2560
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
พซ./ผจซ.๒/๐๐๖/๒๕๖๐
17 มกราคม 2560
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๐๑๔/๒๕๖๐
17 มกราคม 2560
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.ยธ.1133/6/พ.08/2560
17 มกราคม 2560
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ยธ.1133/6/พ.07/2560
17 มกราคม 2560
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ยธ.1133/6/พ.06/2560
17 มกราคม 2560
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.ยธ.1133/6/พ.05/2560
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขต หัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
17 มกราคม 2560
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
พซ./ผจซ.๒/๐๐๘/๒๕๖๐
17 มกราคม 2560
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
พซ./ผจซ.๒/๐๐๗/๒๕๖๐
17 มกราคม 2560
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.พซ./จซ.1/003/2560
17 มกราคม 2560
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./ซข.17/05/2560
17 มกราคม 2560
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.ยธ.1133/6/พ.04/2560
17 มกราคม 2560
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
พซ./ผจซ.๒/๐๐๕/๒๕๖๐
17 มกราคม 2560
88
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ยธ.1133/6/พ.03/2560
17 มกราคม 2560
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ส.600019
17 มกราคม 2560
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๐๑๑/๒๕๖๐
17 มกราคม 2560
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ส.600018
17 มกราคม 2560
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ส.590250-1
17 มกราคม 2560
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
พซ./ผจด.๒/๐๐๗/๒๕๖๐
17 มกราคม 2560
79
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
พซ./ผจด.๒/๐๐๕/๒๕๖๐
16 มกราคม 2560
91
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
พซ./ผจด.๒/๐๐๖/๒๕๖๐
16 มกราคม 2560
77
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
พซ./ผจด.๒/๐๐๓/๒๕๖๐
16 มกราคม 2560
89
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
พซ./ผจด.2/004/60
16 มกราคม 2560
63
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
พส.09/2560
16 มกราคม 2560
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๒/๒๕๖๐
16 มกราคม 2560
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ผจจ./จจ.02/2560
16 มกราคม 2560
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./ซข.17/04/2560
16 มกราคม 2560
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ชก./ซข.17/03/2560
16 มกราคม 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๑/๒๕๖๐
16 มกราคม 2560
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ส.600003
16 มกราคม 2560
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ส.600007
16 มกราคม 2560
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ส.600004
16 มกราคม 2560
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ส.600008
16 มกราคม 2560
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ส.600009
16 มกราคม 2560
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./วซด.กท.03/อส./2560
13 มกราคม 2560
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ส.600017
13 มกราคม 2560
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ส.600016
13 มกราคม 2560
164
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ส.600015
13 มกราคม 2560
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./วซด.กท.02/อส./2560
13 มกราคม 2560
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./ว.3/60023
13 มกราคม 2560
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./ว.3/60022
13 มกราคม 2560
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
1830/7/39.1/2560
13 มกราคม 2560
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
1830/7/34.1/2560
13 มกราคม 2560
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ส.590206-1
12 มกราคม 2560
160
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./วผก.04/สวจ./2560
12 มกราคม 2560
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./วผก.03/ส./2560
12 มกราคม 2560
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ผจจ./จจ.01/2560
12 มกราคม 2560
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
รฟ.พซ./จด.1/001/2560
12 มกราคม 2560
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ส.600002
12 มกราคม 2560
158
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./วซร.050/อส./2560
12 มกราคม 2560
149
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.พซ./จซ.1/001/2560
12 มกราคม 2560
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.พซ./จซ.1/002/2560
12 มกราคม 2560
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
รฟ.ยธ.1720/5/31/2560
12 มกราคม 2560
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
พซ./ผจซ.๒/๐๐๔/๒๕๖๐
11 มกราคม 2560
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
พซ./ผจด.๒/๐๐๒/๒๕๖๐
11 มกราคม 2560
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
รฟ.ยธ.1133/6/ส.09/2560
11 มกราคม 2560
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
รฟ.ยธ.1133/6/ส.08/2560
11 มกราคม 2560
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
รฟ.ยธ.1133/6/ส.07/2560
11 มกราคม 2560
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
สส./ผจจ./ป.01/2560
11 มกราคม 2560
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
รฟ.ยธ.1520/9/ส.20/2560
11 มกราคม 2560
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
รฟ.ชก.0304/ศล.2/005/2506
11 มกราคม 2560
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ส.600001
11 มกราคม 2560
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ส.600006
11 มกราคม 2560
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
รฟ.ยธ.1820/7/007-2560
11 มกราคม 2560
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
รฟ.ยธ.1820/7/005-2560
11 มกราคม 2560
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ปซ.60001
10 มกราคม 2560
183
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./วผก.02/สวจ./2560
10 มกราคม 2560
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
พซ./ผจซ.๒/๐๐๒/๒๕๖๐
10 มกราคม 2560
129
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
พซ./ผจซ.๒/๐๐๓/๒๕๖๐
10 มกราคม 2560
139
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./บค.106/125/2560
10 มกราคม 2560
136
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./บค.106/124/2560
10 มกราคม 2560
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./บค.106/129/2560
10 มกราคม 2560
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./บค.106/122/2560
10 มกราคม 2560
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
สจ.59025
10 มกราคม 2560
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
รฟ.ยธ.1131/5/ท.95/2560
10 มกราคม 2560
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./บค.106/130/2560
9 มกราคม 2560
174
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./บค.106/123/2560
9 มกราคม 2560
148
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./วซด.กท.01/อส./2560
9 มกราคม 2560
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./วผก.01/สวจ./2560
9 มกราคม 2560
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./บค.106/128/2560
7 มกราคม 2560
189
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./บค.106/127/2560
7 มกราคม 2560
162
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./บค.106/131/2560
7 มกราคม 2560
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./บค.106/126/2560
7 มกราคม 2560
160
ยกเลิกประกาศ
107
ชก./บค.106/121/2560
6 มกราคม 2560
180
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
พซ./ผจซ.๒/๐๐๑/๒๕๖๐
4 มกราคม 2560
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
พซ./ผจด.๒/๐๐๑/๒๕๖๐
4 มกราคม 2560
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
รฟ.ยธ.1132/7/อ.41/60
27 ธันวาคม 2559
165
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ปซ.59080
22 ธันวาคม 2559
235
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
พด./ปช.59020
22 ธันวาคม 2559
197
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
บส.7567/2557
21 ธันวาคม 2559
225
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
พด./ปซ.59076
19 ธันวาคม 2559
257
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
กส.๐๗/ปก./๒๕๕๙
14 ธันวาคม 2559
929
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
กส.06/ปก./2559
14 ธันวาคม 2559
678
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
กส.๐๔/ปก./๒๕๕๙
14 ธันวาคม 2559
691
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
กส.05/ปก./2559
14 ธันวาคม 2559
690
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
กส.08/ปก./2559
14 ธันวาคม 2559
682
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
รฟ.ยธ.1530/9/ส.04/2560
8 พฤศจิกายน 2559
283
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 119 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 13 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ