| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ปซ.58022
27 มีนาคม 2558
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ชก./วซด.กท.49/อส./2558
27 มีนาคม 2558
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ผจจ./จจ.43/2558
27 มีนาคม 2558
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๗๑/๒๕๕๘
27 มีนาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๗๐/๒๕๕๘
27 มีนาคม 2558
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ส.580105
27 มีนาคม 2558
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./วซร.126/อส./25558
27 มีนาคม 2558
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ผจจ./จจ.42/2558
27 มีนาคม 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
พด.ปซ.57100-1
27 มีนาคม 2558
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./วซร.125/อส./2558
27 มีนาคม 2558
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./พด.098/จ/2558
26 มีนาคม 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./พด.097/จ/2558
26 มีนาคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./พด.096/จ/2558
26 มีนาคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./พด.095/จ/2558
26 มีนาคม 2558
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./พป.ส.52/03/58
26 มีนาคม 2558
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พป.ส.51/03/58
26 มีนาคม 2558
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./พป.ส.50/03/58
26 มีนาคม 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พด.094/จ/2558
26 มีนาคม 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./พด.093/จ/2558
26 มีนาคม 2558
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./พด.092/จ/2558
26 มีนาคม 2558
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./พด.091/จ/2558
26 มีนาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./พด.090/จ/2558
26 มีนาคม 2558
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./วซด.กท.48/อส./2558
26 มีนาคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./พป.ส.49/03/58
26 มีนาคม 2558
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./พป.ส.48/03/58
26 มีนาคม 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./วซด.กท.47/อส./2558
26 มีนาคม 2558
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./พป.ส.47/03/58
26 มีนาคม 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./พป.ส.46/03/58
26 มีนาคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./วซด.กท.46/อส./2558
26 มีนาคม 2558
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ผจจ./จจ.41/2558
26 มีนาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./พป.ส.45/03/58
26 มีนาคม 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./วซด.กท.45/อส./2558
26 มีนาคม 2558
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./วซด.กท.44/อส./2558
26 มีนาคม 2558
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./วซร.124/อส./2558
26 มีนาคม 2558
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.ยธ.1631/9/264/2558
26 มีนาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./วซร.123/อส./2558
26 มีนาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./วก.2/165/2558
26 มีนาคม 2558
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./วก.2/164/2558
26 มีนาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ส.580056-1
26 มีนาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./วก.2/163/2558
26 มีนาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ผจจ./จจ.40/2558
26 มีนาคม 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ส.580079
26 มีนาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./วก.2/162/2558
26 มีนาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1631/9/262/2558
25 มีนาคม 2558
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./วซร.122/อส./2558
25 มีนาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๘/๒๕๕๘
25 มีนาคม 2558
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
รฟ.ยธ.1631/9/260/2558
25 มีนาคม 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./วซร.121/อส./2558
25 มีนาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
รฟ.ยธ.1631/9/258/2558
25 มีนาคม 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๖๓/๒๕๕๘
25 มีนาคม 2558
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ส.580058
25 มีนาคม 2558
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ผจจ./จซ.24/2558
25 มีนาคม 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./พซ.จ.028/2558
25 มีนาคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./พซ.จ.029/2558
25 มีนาคม 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ส.580109
25 มีนาคม 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./พซ.จ.027/2558
25 มีนาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ส.580067-1
25 มีนาคม 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ส.580108
25 มีนาคม 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./วผผ.14/ส./2558
25 มีนาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./วผผ.13/ส./2558
25 มีนาคม 2558
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./วผผ.12/ส./2558
25 มีนาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พอ.50/2558
25 มีนาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./วผก.21/สวจ./2558
24 มีนาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./พป.ส.44/03/58
24 มีนาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./พด.035/2558
24 มีนาคม 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.ยธ.1825/7/๒๐๔/๒๕๕๘
24 มีนาคม 2558
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ยธ.1825/7/๒๐๗/๒๕๕๘
24 มีนาคม 2558
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ยธ.1631/9/257/2558
24 มีนาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ผจจ./จจ.39/2558
24 มีนาคม 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./วซด.กท.43/อส./2558
24 มีนาคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
รฟ.ชก.02058/2030/2558
24 มีนาคม 2558
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.ยธ.1631/9/251/2558
24 มีนาคม 2558
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.ยธ.1820/7/060-2558
24 มีนาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.ยธ.1820/7/058-2558
24 มีนาคม 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.ยธ.1631/9/249/2558
24 มีนาคม 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
พด./ปซ.58020
23 มีนาคม 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ผจจ./จจ.38/2558
23 มีนาคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
รฟ.ยธ.1820/7/056-2558
23 มีนาคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
รฟ.ยธ.1820/7/054-2558
23 มีนาคม 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
รฟ.ยธ.1720/7/226/2558
23 มีนาคม 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
รฟ.ยธ.1720/5/219/2558
23 มีนาคม 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
รฟ.ยธ.1631/9/247/2558
23 มีนาคม 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ผจจ./จซ.23/2558
23 มีนาคม 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./ซข.๑๗/๓๙/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
149
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./ซข.๑๗/๓๘/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
80
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./ซข.๑๗/๓๗/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
66
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./ซข.๑๗/๓๖/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
89
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./ซข.๑๗/๓๕/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
68
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./ซข.๑๗/๓๔/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
72
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./ซข.๑๗/๓๓/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
90
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./ซข.๑๗/๓๒/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
75
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก./พซ.ส.๐๗๕/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./พซ.ส.๐๗๔/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./พซ.ส.๐๗๓/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./พซ.ส.๐๗๒/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./วซร.120/อส./2558
20 มีนาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./พซ.ส.๐๗๑/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./วซด.กท.42/อส./2558
20 มีนาคม 2558
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก.๔/๖๐/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
95
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./วซร.119/อส./2558
20 มีนาคม 2558
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
รฟ.ยธ.1631/9/245/2558
20 มีนาคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ส.580102
20 มีนาคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./บค.106/086/2558
20 มีนาคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./บค.106/085/2558
20 มีนาคม 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./บค.106/084/2558
20 มีนาคม 2558
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./วซด.กท.41/อส./2558
20 มีนาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
รฟ.ยธ.1631/9/242/2558
20 มีนาคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ส.580104
20 มีนาคม 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./พด.089/จ/2558
19 มีนาคม 2558
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./พด.088/จ/2558
19 มีนาคม 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./พด.087/จ/2558
19 มีนาคม 2558
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./พด.034/2558
19 มีนาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./พด.033/2558
19 มีนาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./พด.086/จ/2558
19 มีนาคม 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
รฟ.ยธ.1132/7/ส.006/2558
19 มีนาคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./พด.085/จ/2558
19 มีนาคม 2558
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./พด.084/จ/2558
19 มีนาคม 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./พด.083/จ/2558
19 มีนาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./วซด.กท.40/อส./2558
19 มีนาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ผจจ./จจ.37/2558
19 มีนาคม 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./พป.ส.43/03/58
19 มีนาคม 2558
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./วซด.กท.39/อส./2558
19 มีนาคม 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
รฟ.ยธ.1631/9/239/2558
19 มีนาคม 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
รฟ.ยธ.1920/9/264/2558
19 มีนาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
รฟ.ยธ.1920/9/262/2558
19 มีนาคม 2558
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ชก./วซร.118/อส./2558
19 มีนาคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./วซร.117/อส./2558
19 มีนาคม 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ชก./พซ.จ.026/2558
19 มีนาคม 2558
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./พซ.จ.025/2558
19 มีนาคม 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./พซ.จ.024/2558
19 มีนาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ชก./พซ.จ.023/2558
19 มีนาคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ชก./พด.032/2558
19 มีนาคม 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ชก./พด.031/2558
19 มีนาคม 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ชก./พป.ส.42/03/58
18 มีนาคม 2558
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./พป.ส.40/03/58
18 มีนาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./พป.ส.41/03/58
18 มีนาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
รฟ.ยธ.1631/9/229/2558
18 มีนาคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ผจจ./จจ.36/2558
18 มีนาคม 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ปซ.58016
18 มีนาคม 2558
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ส.580098
18 มีนาคม 2558
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ส.580097
18 มีนาคม 2558
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
รฟ.ยธ.1830/19/01
18 มีนาคม 2558
80
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ส.580099
18 มีนาคม 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ส.580103
18 มีนาคม 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ปซ.58019
18 มีนาคม 2558
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ชก./วผก.20/ส./2558
17 มีนาคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ปซ.58017
17 มีนาคม 2558
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ชก./พป.ส.39/03/58
17 มีนาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ปซ.58018
17 มีนาคม 2558
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๕๖/๒๕๕๘
17 มีนาคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๕๕/๒๕๕๘
17 มีนาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
ผจจ./จจ.35/2558
17 มีนาคม 2558
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
บส.1162/2558
17 มีนาคม 2558
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
รฟ.ยธ.1825/7/๑๖๘/๒๕๕๘
17 มีนาคม 2558
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1825/7/166/2558
17 มีนาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
ชก./วซร.116/อส./2558
17 มีนาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
ชก./พป.ส.38/03/58
17 มีนาคม 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
บส.687/2553
17 มีนาคม 2558
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
ชก./พป.ส.37/03/58
17 มีนาคม 2558
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
ชก./พป.ส.36/03/58
17 มีนาคม 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
ส.580096
17 มีนาคม 2558
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
ชก./วซร.115/อส./2558
17 มีนาคม 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
ปซ.56035-1
17 มีนาคม 2558
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
ส.580095
17 มีนาคม 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
ส.580101
17 มีนาคม 2558
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
ชก.4/56/2558
17 มีนาคม 2558
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
ส.580100
17 มีนาคม 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
ชก./วผก.19/สวจ./2558
16 มีนาคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
เลขที่ปซ.58015
16 มีนาคม 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
ชก./พป.ป.15/03/58
16 มีนาคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
ผจจ./จซ.22/2558
16 มีนาคม 2558
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒๐๒๗/๒๕๕๘
16 มีนาคม 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
ชก./พป.ส.35/03/58
16 มีนาคม 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
ส.580091
16 มีนาคม 2558
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
ส.580093
16 มีนาคม 2558
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
ส.580090
16 มีนาคม 2558
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
ส.580089
16 มีนาคม 2558
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
ส.580094
16 มีนาคม 2558
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
ชก./บค.106/082/2558
14 มีนาคม 2558
160
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
ชก./บค.106/081/2558
14 มีนาคม 2558
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
ชก./บค.106/080/2558
14 มีนาคม 2558
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
ชก./บค.106/079/2558
14 มีนาคม 2558
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
183
ชก./บค.106/078/2558
14 มีนาคม 2558
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
184
ชก./บค.106/077/2558
14 มีนาคม 2558
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
185
คข.๒(กทม.)/ปข.๖๖-๑/๒๕๕๘
13 มีนาคม 2558
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
186
ชก./พป.ส.34/03/58
13 มีนาคม 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
187
ชก./พป.ส.33/03/58
13 มีนาคม 2558
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
188
ชก./พป.ส.32/03/58
13 มีนาคม 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
189
คน.๒/สญ.๒/๖๕
12 มีนาคม 2558
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
190
ชก./ว.3/58038
12 มีนาคม 2558
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
191
พด./ปซ.58014
9 มีนาคม 2558
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
192
รฟ.ยธ.1930/7/25/2558
9 มีนาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
193
ปซ.58012
24 กุมภาพันธ์ 2558
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
194
ปซ.58013
20 กุมภาพันธ์ 2558
223
ดำเนินการหาผู้ประมูล
195
รฟ.ดร.๒๔๑๐/๑๙๘/๒๕๕๘
28 มกราคม 2558
264
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 195 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 10 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ