| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./วผก.49/สวจ./2558
27 กรกฎาคม 2558
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ปซ.58084
27 กรกฎาคม 2558
2
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ปซ.58085
27 กรกฎาคม 2558
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ปซ.58083
27 กรกฎาคม 2558
1
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
พด./ปซ.58058
27 กรกฎาคม 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./ซข.๑๗/๗๘/๒๕๕๘
27 กรกฎาคม 2558
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./ซข.๑๗/๗๗/๒๕๕๘
27 กรกฎาคม 2558
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./ซข.๑๗/๗๖/๒๕๕๘
27 กรกฎาคม 2558
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ผจจ./จจ.120/2558
27 กรกฎาคม 2558
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./วผก.48/ส./2558
27 กรกฎาคม 2558
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1530/9/ส.39/2558
27 กรกฎาคม 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./วผก.47/สวจ./2558
24 กรกฎาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./วผก.46/สวจ./2558
24 กรกฎาคม 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๒๐/๒๕๕๘
24 กรกฎาคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ผจจ./จจ.119/2558
24 กรกฎาคม 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./ซข.๑๗/๗๕/๒๕๕๘
24 กรกฎาคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./ซข.๑๗/๗๔/๒๕๕๘
24 กรกฎาคม 2558
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./ซข.๑๗/๗๓/๒๕๕๘
24 กรกฎาคม 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ผจจ./จจ.117/2558
24 กรกฎาคม 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ผจจ./จจ.118/2558
24 กรกฎาคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./วซร.224/อส./2558
24 กรกฎาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./วซร.223/อส./2558
24 กรกฎาคม 2558
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./พด.229/จ/2558
24 กรกฎาคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./พด.228/จ/2558
24 กรกฎาคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./พด.227/จ/2558
24 กรกฎาคม 2558
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./พด.226/จ/2558
24 กรกฎาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
กส.03/ปก./2558
23 กรกฎาคม 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
กส.02/ปก./2558
23 กรกฎาคม 2558
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./พด.230/จ/2558
23 กรกฎาคม 2558
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./พด.225/จ/2558
23 กรกฎาคม 2558
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./พด.224/จ/2558
23 กรกฎาคม 2558
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./พด.063/2558
23 กรกฎาคม 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./วผผ.40/ส./2558
23 กรกฎาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./วผผ.39/ส./2558
23 กรกฎาคม 2558
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ปซ.58082
23 กรกฎาคม 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ยธ.1930/7/140/2558
23 กรกฎาคม 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ผจจ./จจ.116/2558
23 กรกฎาคม 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ส.580234
23 กรกฎาคม 2558
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.ยธ.1720/7/687/2558
23 กรกฎาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.ยธ.1720/5/686/2558
23 กรกฎาคม 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.ยธ.1720/7/684/2558
23 กรกฎาคม 2558
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ส.580240
23 กรกฎาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
รฟ.ยธ.1720/7/683/2558
23 กรกฎาคม 2558
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ส.580238
23 กรกฎาคม 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ส.580239
23 กรกฎาคม 2558
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./วผผ.38/ส./2558
22 กรกฎาคม 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./วผผ.37/ส./2558
22 กรกฎาคม 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.ยธ.1012/9/119/2558
22 กรกฎาคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
รฟ.ยธ.1920/7/716/2558
22 กรกฎาคม 2558
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./วซร.222/อส./2558
22 กรกฎาคม 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
สส./ผจจ./ป.15/2558
22 กรกฎาคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
สส./ผจจ./ป.13/2558
22 กรกฎาคม 2558
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ผจจ./จซ.51/2558
22 กรกฎาคม 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./วซร.221/อส./2558
22 กรกฎาคม 2558
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ส.580237
22 กรกฎาคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ส.580236
22 กรกฎาคม 2558
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ปซ.58076
21 กรกฎาคม 2558
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ปซ.58075
21 กรกฎาคม 2558
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
เลขที่คน.2/สญ.1/226/2558
21 กรกฎาคม 2558
55
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
เลขที่รฟ.ยธ.1642/7/708
21 กรกฎาคม 2558
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
เลขที่คน.2/สญ.1/225/2558
21 กรกฎาคม 2558
52
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ผจจ./จจ.115/2558
21 กรกฎาคม 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
รฟ.ยธ.1730/5/0958/2558
21 กรกฎาคม 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./ว.3/58076
21 กรกฎาคม 2558
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./วซร.220/อส./2558
21 กรกฎาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ปซ.58081
21 กรกฎาคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ปซ.58077
21 กรกฎาคม 2558
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ปซ.58080
21 กรกฎาคม 2558
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ปซ.58079
21 กรกฎาคม 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ปซ.58078
21 กรกฎาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
บส.4038/2555-58(2)
21 กรกฎาคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
บส.4038/2555-58
21 กรกฎาคม 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.ยธ.182๐/9/403-๒๕๕8
21 กรกฎาคม 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./วซร.219/อส./2558
21 กรกฎาคม 2558
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ส.580235
21 กรกฎาคม 2558
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./พด.062/2558
21 กรกฎาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
บฟ.อ./๕๘๐๐๐๔-๑
20 กรกฎาคม 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
รฟ.ยธ.1730/5/933/2558
20 กรกฎาคม 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
รฟ.ยธ.1830/7/208.1
20 กรกฎาคม 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./วซร.218/อส./2558
20 กรกฎาคม 2558
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
บฟ.อ./๕๘๐๐๑๘
20 กรกฎาคม 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
รฟ.ยธ.1920/7/711/2558
20 กรกฎาคม 2558
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ผจจ./จซ.50/2558
20 กรกฎาคม 2558
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
รฟ.ยธ.1920/7/709/2558
20 กรกฎาคม 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./วซร.217/อส./2558
20 กรกฎาคม 2558
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
รฟ.ยธ.1131/5/ท.58/2558
17 กรกฎาคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
รฟ.ยธ.1132/7/ส.15/59
17 กรกฎาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
รฟ.ยธ.1132/7/ส.14/59
17 กรกฎาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
รฟ.ยธ.1132/7/ส.13/59
17 กรกฎาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
รฟ.ยธ.1132/7/ส.12/59
17 กรกฎาคม 2558
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
รฟ.ยธ.1132/7/ส.11/59
17 กรกฎาคม 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก./พป.ส.132/07/58
17 กรกฎาคม 2558
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
รฟ.ยธ.1132/7/ส.10/59
17 กรกฎาคม 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
รฟ.ยธ.1132/7/ส.9/59
17 กรกฎาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
รฟ.ยธ.1132/7/ส.8/59
17 กรกฎาคม 2558
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
รฟ.ยธ.1132/7/ส.7/59
17 กรกฎาคม 2558
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./พป.ส.131/07/58
17 กรกฎาคม 2558
67
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./พป.ส.130/07/58
17 กรกฎาคม 2558
73
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./บค.106/113/2558
17 กรกฎาคม 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./บค.106/112/2558
17 กรกฎาคม 2558
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./บค.106/111/2558
17 กรกฎาคม 2558
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./บค.106/110/2558
17 กรกฎาคม 2558
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./พด.223/จ/2558
16 กรกฎาคม 2558
128
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./พด.222/จ/2558
16 กรกฎาคม 2558
108
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./พด.221/จ/2558
16 กรกฎาคม 2558
71
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./พด.220/จ/2558
16 กรกฎาคม 2558
65
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./วซด.กท.90/อส./2558
16 กรกฎาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ผจจ./จจ.114/2558
16 กรกฎาคม 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
รฟ.ยธ.1640/5/495/2558
16 กรกฎาคม 2558
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./พด.219/จ/2558
16 กรกฎาคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./พด.218/จ/2558
16 กรกฎาคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./พด.217/จ/2558
16 กรกฎาคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./พด.060/2558
16 กรกฎาคม 2558
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
รฟ.ยธ.1720/5/675/2558
16 กรกฎาคม 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./พด.061/2558
16 กรกฎาคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
รฟ.ยธ.1631/7/614/2558
16 กรกฎาคม 2558
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
รฟ.ยธ.1631/7/612/2558
16 กรกฎาคม 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
รฟ.ยธ.1631/7/607/2558
16 กรกฎาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
รฟ.ยธ.1631/7/610/2558
16 กรกฎาคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
รฟ.ยธ.1631/7/616/2558
16 กรกฎาคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ผจจ./จจ.112/2558
16 กรกฎาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ผจจ./จจ.113/2558
16 กรกฎาคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
รฟ.ยธ.1631/9/584/2558
16 กรกฎาคม 2558
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
รฟ.ยธ.1631/9/582/2558
16 กรกฎาคม 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
พด./ปซ.58053
15 กรกฎาคม 2558
183
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ชก./วผก.45/ส./2558
15 กรกฎาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
สจ.๕๘๐๐๓
15 กรกฎาคม 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
รฟ.ยธ.1530/9/ส.38/2558
15 กรกฎาคม 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./พด.059/2558
15 กรกฎาคม 2558
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
รฟ.ยธ.๑๘๒๔/๙/๑๖๖/๒๕๕๘
15 กรกฎาคม 2558
162
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ชก./พด.058/2558
14 กรกฎาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ส.580229
14 กรกฎาคม 2558
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ชก./ว.3/58075
13 กรกฎาคม 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
บฟ.อ./๕๘๐๐๑๗
13 กรกฎาคม 2558
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ปซ.58068
10 กรกฎาคม 2558
205
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./พด.211/จ/2558
9 กรกฎาคม 2558
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ชก./ว.3/58074
9 กรกฎาคม 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ปซ.๕๘๐๗๓
9 กรกฎาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
รฟ.ยธ.1132/7/อ.12
9 กรกฎาคม 2558
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
รฟ.ยธ.1132/7/อ.13
9 กรกฎาคม 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ปซ.๕๘๐๖๖
7 กรกฎาคม 2558
154
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ปซ.58063
7 กรกฎาคม 2558
176
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ปซ.58062
7 กรกฎาคม 2558
148
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ปซ.๕๘๐๖๕
6 กรกฎาคม 2558
199
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ปซ.๕๘๐๖๔
6 กรกฎาคม 2558
201
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ปซ.๕๘๐๖๗
6 กรกฎาคม 2558
200
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
รฟ.ยธ.1132/7/อ.7
3 กรกฎาคม 2558
157
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ปซ.58060
2 กรกฎาคม 2558
157
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ปซ.58061
1 กรกฎาคม 2558
207
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
รฟ.ยธ.1132/7/อ.10
1 กรกฎาคม 2558
166
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
ปซ.57101-1
29 มิถุนายน 2558
241
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
ปซ.58059
29 มิถุนายน 2558
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
บฟ.อ./๕๘๐๐๑๒
25 มิถุนายน 2558
219
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
บฟ.อ./๕๘๐๐๐๗-๑
ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ที่สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง และสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมที่สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 มิถุนายน 2558
235
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
สส./ผจจ./ป.10/2558
22 มิถุนายน 2558
186
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
สส./ผจจ./ป.09/2558
22 มิถุนายน 2558
171
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
บฟ.อ./๕๘๐๐๑๓
17 มิถุนายน 2558
464
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
คน.1/213 /2558
15 มิถุนายน 2558
444
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
พด.ปจ58002
8 มิถุนายน 2558
274
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 159 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 8 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ