| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
580013
3 พฤษภาคม 2559
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ผจจ./จจ.56/2559
29 เมษายน 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ชก./วผก.29/สวจ./2559
29 เมษายน 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๑๗/๒๕๕๙
29 เมษายน 2559
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./วผก.28/สวจ./2559
29 เมษายน 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ส.590081-1
29 เมษายน 2559
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ผจจ./จจ.55/2559
28 เมษายน 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./วผก.27/สวจ./2559
28 เมษายน 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ผจจ./จจ.54/2559
28 เมษายน 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./พป.ส.107/04/59
28 เมษายน 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
พด./ปซ.59039
28 เมษายน 2559
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ปซ.59021
28 เมษายน 2559
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1520/9/ส.16/2559
28 เมษายน 2559
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./ซข.๑๗/๓๓/๒๕๕๙
27 เมษายน 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./ซข.๑๗/๓๒/๒๕๕๙
27 เมษายน 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./ซข.๑๗/๓๑/๒๕๕๙
27 เมษายน 2559
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ผจจ./จจ.53/2559
27 เมษายน 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พป.ส.106/04/59
27 เมษายน 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./พป.ส.105/04/59
27 เมษายน 2559
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./พป.ส.104/04/59
27 เมษายน 2559
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ยธ.1920/7/335/2559
27 เมษายน 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ส.590100
27 เมษายน 2559
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./พป.ส.103/04/59
26 เมษายน 2559
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./พป.ส.102/04/59
26 เมษายน 2559
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ผจจ./จซ.17/2559
26 เมษายน 2559
90
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./พป.ส.101/04/59
26 เมษายน 2559
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./พป.ส.100/04/59
26 เมษายน 2559
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ส.2ภ/590141
26 เมษายน 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ส.590094
26 เมษายน 2559
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ผจจ./จจ.52/2559
25 เมษายน 2559
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
สจ.59005
25 เมษายน 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก.4/ป10/2559
25 เมษายน 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก.4/ป06/2559
25 เมษายน 2559
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./วผก.26/สวจ./2559
25 เมษายน 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ส.2ค/590003
25 เมษายน 2559
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ส.590107
22 เมษายน 2559
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
พด./ปซ.59033
22 เมษายน 2559
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./พซ.จ.039/2559
21 เมษายน 2559
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./พซ.จ.033/2559-1
21 เมษายน 2559
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./วซด.กท.36/อส.2559
21 เมษายน 2559
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.ยธ.1530/9/ส.18/2559
21 เมษายน 2559
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.ยธ.1530/9/ส.17/2559
21 เมษายน 2559
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./พป.ป.45/04/59
20 เมษายน 2559
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ชก./พป.ส.99/04/59
20 เมษายน 2559
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ผจจ./จจ.51/2559
20 เมษายน 2559
155
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ยธ.1823/9/245/2559
20 เมษายน 2559
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ส.590104
20 เมษายน 2559
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ส.590103
20 เมษายน 2559
189
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
พด./ปซ.59034
19 เมษายน 2559
212
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./พป.ป.44/04/59
19 เมษายน 2559
130
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ชก./พป.ส.98/04/59
19 เมษายน 2559
157
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./พป.ส.97/04/59
19 เมษายน 2559
167
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./พป.ส.96/04/59
19 เมษายน 2559
146
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.ยธ.1820/7/077-2559
19 เมษายน 2559
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
บฟ.อ./๕๙๐๐๐๑-๑
ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างทางเดินแบบลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้างกับสะพานลอยข้ามทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2559
206
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๑๕/๒๕๕๙
19 เมษายน 2559
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./พป.ส.95/04/59
18 เมษายน 2559
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ปซ.๕๙๐๓๘
18 เมษายน 2559
216
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ปซ.๕๙๐๓๗
18 เมษายน 2559
158
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ปซ.๕๙๐๓๖
18 เมษายน 2559
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ปซ.๕๙๐๓๕
18 เมษายน 2559
155
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พป.ส.94/04/59
18 เมษายน 2559
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ส.590093
18 เมษายน 2559
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./พป.ส.93/04/59
18 เมษายน 2559
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./พป.ส.92/04/59
18 เมษายน 2559
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./พป.ส.91/04/59
18 เมษายน 2559
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
สส./ผจจ./ป.10/2559
7 เมษายน 2559
171
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
สส./ผจจ./ป.09/2559
7 เมษายน 2559
167
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
สส./ผจจ./ป.08/2559
7 เมษายน 2559
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
สส./ผจจ./ป.07/2559
7 เมษายน 2559
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ปจ.59006
7 เมษายน 2559
168
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ปซ.59014-1
7 เมษายน 2559
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
พด./ปซ.59029
4 เมษายน 2559
212
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ปซ.59027
4 เมษายน 2559
169
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
พด./ปซ.59010-1
4 เมษายน 2559
323
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ปซ.59032
31 มีนาคม 2559
183
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ปซ.59031
31 มีนาคม 2559
298
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
พด./ปจ.59004-
30 มีนาคม 2559
222
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ปซ.59030
30 มีนาคม 2559
219
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 79 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 2 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ