ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./ซข.๑๗/๗๙/๒๕๕๗
1 กันยายน 2557
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ชก./ซข.๑๗/๗๘/๒๕๕๗
1 กันยายน 2557
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ชก./ซข.๑๗/๗๗/๒๕๕๗
1 กันยายน 2557
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./ซข.๑๗/๗๖/๒๕๕๗
1 กันยายน 2557
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./วซด.กท.66/อส./2557
1 กันยายน 2557
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
พด./ปซ.๕๗๐๗๒
1 กันยายน 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
คน.2/สญ.1/173
1 กันยายน 2557
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./วซด.กท.65/อส./2557
1 กันยายน 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./วผผ.31/สวจ./2557
1 กันยายน 2557
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ส.570250
1 กันยายน 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ผจจ./จซ.47/2557
1 กันยายน 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1930/7/112/2557
1 กันยายน 2557
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1830/9/335
1 กันยายน 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./พซ.จ.054/2557
31 สิงหาคม 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./พซ.จ.053/2557
31 สิงหาคม 2557
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พซ.จ.052/2557
31 สิงหาคม 2557
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./พซ.จ.051/2557
31 สิงหาคม 2557
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พซ.จ.050/2557
31 สิงหาคม 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ผจจ./จจ.111/2557
29 สิงหาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./ซข.๑๗/๗๓/๒๕๕๗
29 สิงหาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./ซข.๑๗/๗๕/๒๕๕๗
29 สิงหาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./ซข.๑๗/๗๔/๒๕๕๗
29 สิงหาคม 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./ซข.๑๗/๗๒/๒๕๕๗
29 สิงหาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./ว.3/57209
29 สิงหาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./ว.3/57208
29 สิงหาคม 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ส.570256
29 สิงหาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ส.570255
29 สิงหาคม 2557
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ยธ.1830/7/327
29 สิงหาคม 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ยธ.1132/7/อ.026/2557
28 สิงหาคม 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.ยธ.1132/7/อ.027/2557
28 สิงหาคม 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./พด.254/จ/2557
28 สิงหาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./พด.247/จ/2557
28 สิงหาคม 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./พด.246/จ/2557
28 สิงหาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./พด.245/จ/2557
28 สิงหาคม 2557
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./พด.244/จ/2557
28 สิงหาคม 2557
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./พด.088/2557
28 สิงหาคม 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./พด.087/2557
28 สิงหาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./พด.086/2557
28 สิงหาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./พด.253/จ/2557
28 สิงหาคม 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./พด.252/จ/2557
28 สิงหาคม 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./พด.251/จ/2557
28 สิงหาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./พด.250/จ/2557
28 สิงหาคม 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./พด.249/จ/2557
28 สิงหาคม 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ชก./พด.248/จ/2557
28 สิงหาคม 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./วซร.174/อส./2557
28 สิงหาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก.๔/๒๘๒/๒๕๕๗
28 สิงหาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./วซร.173/อส./25557
28 สิงหาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ผจจ./จจ.110/2557
28 สิงหาคม 2557
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
รฟ.ยธ.1830/7/322
28 สิงหาคม 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./พด.089/2557
28 สิงหาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.ยธ1132/7/ส.079/2557
27 สิงหาคม 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
รฟ.ยธ1132/7/ส.078/2557
27 สิงหาคม 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
รฟ.ยธ.1132/7/ส.079/2557
27 สิงหาคม 2557
34
ยกเลิกประกาศ
54
รฟ.ยธ.1132/7/ส.078/2557
27 สิงหาคม 2557
38
ยกเลิกประกาศ
55
รฟ.ชก.๐๓๐๐/วผล.๒/๐๗๔/๒๕๕๗
27 สิงหาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ผจจ./จจ.109/2557
27 สิงหาคม 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ผจจ./จซ.46/2557
27 สิงหาคม 2557
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
คน.2/สญ.1/163/2557
27 สิงหาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
รฟ.ยธ.1530/9/ส.43/2557
27 สิงหาคม 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ส.570248
27 สิงหาคม 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
รฟ.ยธ.1830/7/315
27 สิงหาคม 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ส.570243
26 สิงหาคม 2557
152
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./วผก.28/ส./2557
26 สิงหาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./วซร172/อส./2557
26 สิงหาคม 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./วซร.171/อส./2557
26 สิงหาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ผจจ./จซ.45/2557
26 สิงหาคม 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ส.2ค/570004
26 สิงหาคม 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./พซ.ส.๑๑๘/๒๕๕๗
26 สิงหาคม 2557
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./พซ.ส.๑๑๗/๒๕๕๗
26 สิงหาคม 2557
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./ว.3/57207
25 สิงหาคม 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./ว.3/57206
25 สิงหาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ชก./พซ.ส.๑๑๖/๒๕๕๗
25 สิงหาคม 2557
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./พซ.ส.๑๑๕/๒๕๕๗
25 สิงหาคม 2557
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./พซ.ส.๑๑๔/๒๕๕๗
25 สิงหาคม 2557
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./พซ.ส.๑๑๓/๒๕๕๗
25 สิงหาคม 2557
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./พซ.ส.๑๑๒/๒๕๕๗
25 สิงหาคม 2557
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./พซ.ส.๑๑๑/๒๕๕๗
25 สิงหาคม 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./พซ.ส.๑๑๐/๒๕๕๗
25 สิงหาคม 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ส.570251
25 สิงหาคม 2557
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ส.570247
25 สิงหาคม 2557
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ปซ.57077
25 สิงหาคม 2557
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ผจจ./จจ.107/2557
25 สิงหาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./ว.3/57205
25 สิงหาคม 2557
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./ว.3/57204
25 สิงหาคม 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./ว.3/57203
25 สิงหาคม 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./พซ.จ.049/2557
24 สิงหาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./พซ.จ.048/2557
24 สิงหาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./พซ.จ.047/2557
24 สิงหาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./พซ.จ.046/2557
24 สิงหาคม 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./พซ.จ.042/2557-1
24 สิงหาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
รฟ.ยธ.1720/7/620/2557
22 สิงหาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
รฟ.ยธ.1132/7/ส.077/2557
22 สิงหาคม 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
รฟ.ยธ.1132/7/ส.076/2557
22 สิงหาคม 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ส.570246
22 สิงหาคม 2557
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
สส./ผจจ./จจ.106/2557
22 สิงหาคม 2557
228
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./วซร.170/อส./2557
22 สิงหาคม 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒๐๙๙/๒๕๕๗
22 สิงหาคม 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
รฟ.ปส.1000/320/2557
22 สิงหาคม 2557
74
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./ศผ.จ.2/30/2557-1
22 สิงหาคม 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./พด.238/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./พด.237/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./พด.236/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./พด.235/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./พด.234/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./พด.233/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./พด.232/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./พด.231/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./พด.243/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./พด.242/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./พด.241/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./พด.240/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./พด.239/จ/2557
21 สิงหาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./วซร.169/อส./2557
21 สิงหาคม 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./วซร.168/อส./2557
21 สิงหาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก.๔/๒๗๕/๒๕๕๗
21 สิงหาคม 2557
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./พป.ป.35/08/57
20 สิงหาคม 2557
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./พป.ส.128/08/57
20 สิงหาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./พป.ส.127/08/57
20 สิงหาคม 2557
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./วผผ.30/ส./2557
20 สิงหาคม 2557
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
คข.๒(กทม.)/ปข.๕๘/๒๕๕๗
20 สิงหาคม 2557
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
คข.๒(กทม.)/ปข.๕๗/๒๕๕๗
20 สิงหาคม 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
คข.๒(กทม.)/ปข.๕๖/๒๕๕๗
20 สิงหาคม 2557
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
คข.๒(กทม.)/ปข.๕๕/๒๕๕๗
20 สิงหาคม 2557
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ส.570245
20 สิงหาคม 2557
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./วผก.27/สวจ./2557
19 สิงหาคม 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ชก./ว.3/57202
19 สิงหาคม 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./ว.3/57201
19 สิงหาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
รฟ./บน./ยธ.1710/7/228
19 สิงหาคม 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก.๔/ป๐๗-๑/๒๕๕๗
19 สิงหาคม 2557
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
รฟ.ยธ.1820/7/503-2557
19 สิงหาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
รฟ.ยธ.1820/7/501-2557
19 สิงหาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
รฟ.ยธ.1920/5/687/2557
19 สิงหาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ปซ.57074
19 สิงหาคม 2557
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ชก./วผก.26/สวจ./2557
18 สิงหาคม 2557
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./ซข.๑๗/๗๑/๒๕๕๗
18 สิงหาคม 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./ซข.๑๗/๗๐/๒๕๕๗
18 สิงหาคม 2557
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ชก./ซข.๑๗/๘๙/๒๕๕๗
18 สิงหาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ชก./ซข.๑๗/๖๘/๒๕๕๗
18 สิงหาคม 2557
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ชก.4/273/2557
18 สิงหาคม 2557
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ชก./วซด.กท.64/อส./2557
18 สิงหาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ชก./พป.ส.126/08/57
18 สิงหาคม 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ปซ.57076
15 สิงหาคม 2557
189
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
รฟ.ยธ.1131/5/ท.25/2557
15 สิงหาคม 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
กส.9/ปก./2557
14 สิงหาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
กส.8/ปก./2557
14 สิงหาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ปซ.57073
13 สิงหาคม 2557
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
พด./ปซ.๕๗๐๖๔
7 สิงหาคม 2557
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
รฟ.ยธ.1131/5/ท.24/2557
6 สิงหาคม 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ปซ.57071
4 สิงหาคม 2557
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
ชก./วผผ.27/ส./2557
1 สิงหาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
สส./ผจจ./ป.๐๗/๒๕๕๗
1 สิงหาคม 2557
166
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
ชก./วซด.กท.56/อส./2557
29 กรกฎาคม 2557
93
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
ปซ.57070
28 กรกฎาคม 2557
228
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
ปซ.57063
28 กรกฎาคม 2557
156
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
ปซ.57069
24 กรกฎาคม 2557
158
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
กส.7/ปก./2557
21 กรกฎาคม 2557
238
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
กส.6/ปก./2557
10 กรกฎาคม 2557
408
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
ชก./ซข.๑๗/๔๔/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
143
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
ชก./ซข.๑๗/๔๓/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
136
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
ชก./ซข.๑๗/๔๒/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
150
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
ชก./ซข.๑๗/๔๑/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
135
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 159 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 7 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 2 ประกาศ