| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ/จซ.1(ค)/080/61
17 สิงหาคม 2561
46
ยกเลิกประกาศ
2
รฟ.ยธ.1022/7/อ.17/2561
17 สิงหาคม 2561
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./ผจด.1/134/2561
17 สิงหาคม 2561
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/756/2561
17 สิงหาคม 2561
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
p.61070028953
17 สิงหาคม 2561
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ/จซ.1(ช)/051/61
17 สิงหาคม 2561
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.พซ./จซ.1(ช)/052/61
17 สิงหาคม 2561
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1720/20/513/2561
16 สิงหาคม 2561
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1732/5/191/2561
ประกาศเชิญชวน เสนอราคางานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการพนักงานสถานที่ศิลาอาสน์ และที่ทำการนายตรวจทางศิลาอาสน์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนด 12 เดือน
16 สิงหาคม 2561
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1734/5/0891/2561
16 สิงหาคม 2561
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1732/5/190/2561
16 สิงหาคม 2561
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จด.2/134/2561
16 สิงหาคม 2561
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1021/5/ท.33/2561
16 สิงหาคม 2561
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
P61060031442
16 สิงหาคม 2561
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.พซ./จด.2/136/2561
16 สิงหาคม 2561
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1735/5/0994/2561
15 สิงหาคม 2561
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1733/5/613/2561
15 สิงหาคม 2561
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1730/5/0885/2561
15 สิงหาคม 2561
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1732/5/189/2561
15 สิงหาคม 2561
38
ยกเลิกประกาศ
20
รฟ.ยธ.1732/5/188/2561
15 สิงหาคม 2561
39
ยกเลิกประกาศ
จำนวนแก้ไขประกาศ
21
รฟ.บส.1000/770/2561
15 สิงหาคม 2561
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ทส.04/2561
15 สิงหาคม 2561
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1734/5/0884/2561
15 สิงหาคม 2561
34
ยกเลิกประกาศ
24
รฟ.พซ./จซ.2/038/2561
15 สิงหาคม 2561
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1735/5/0993/2561
15 สิงหาคม 2561
29
ยกเลิกประกาศ
26
รฟ.ยธ.1733/5/612/2561
15 สิงหาคม 2561
26
ยกเลิกประกาศ
27
รฟ.ยธ.1720/20/512/2561
15 สิงหาคม 2561
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
P61060031445
15 สิงหาคม 2561
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ยธ.1720/20/511/2561
15 สิงหาคม 2561
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.ยธ.1720/20/510/2561
14 สิงหาคม 2561
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.ยธ.1720/20/509/2561
14 สิงหาคม 2561
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
P 61070005637
14 สิงหาคม 2561
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.พซ/จซ.1(ช)/050/61
10 สิงหาคม 2561
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
สส./ผจจ./ป.68/2561
10 สิงหาคม 2561
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
สส./ผจจ./ป.67/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสายและขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลฯ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1) ที่ กม.96+061.57-กม.96+149.07 (กม.95/16-กม.96/5) ระหว่างสถานีพานทอง ถึง ชลบุรี ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 สิงหาคม 2561
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ยธ.1132/7/อ.16/2561
10 สิงหาคม 2561
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ยธ.1920/7/486/2561
9 สิงหาคม 2561
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
P61050030157
9 สิงหาคม 2561
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.ดส.1000/873/2561
9 สิงหาคม 2561
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.บส.1000/754/2561
9 สิงหาคม 2561
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.บส.1000/753/2561
9 สิงหาคม 2561
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.พซ./ผจด.1/121/2561
9 สิงหาคม 2561
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ปจ.610068
8 สิงหาคม 2561
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ปจ.610079
8 สิงหาคม 2561
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
รฟ.พซ./ผจด.๑/๑๑๕/๒๕๖๑
8 สิงหาคม 2561
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.บส.1000/730/2561
6 สิงหาคม 2561
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
รฟ.บส.1000/718/2561
6 สิงหาคม 2561
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
เลขที่ พด./ปซ.๕๘๑๐๐-๒
2 สิงหาคม 2561
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ปซ.610064
1 สิงหาคม 2561
161
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ดร.๑๓๒๐/๓๔๐/๒๕๖๑
26 กรกฎาคม 2561
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๖๗๘/๒๕๖๑
26 กรกฎาคม 2561
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
รฟ.บส.1000/708/2561
25 กรกฎาคม 2561
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
รฟ.บส.1000/562/2561
25 มิถุนายน 2561
306
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.บส.1000/581/2561
20 มิถุนายน 2561
249
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
รฟ.บส.1000/538/2561
15 มิถุนายน 2561
261
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
รฟ.บส.1000/552/2561
13 มิถุนายน 2561
288
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
รฟ.บส.1000/263/2561
2 เมษายน 2561
632
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
รฟ.บส.1000/265/2561
2 เมษายน 2561
622
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
รฟ.บส.1000/261/2561
2 เมษายน 2561
622
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 53 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 1 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 6 ประกาศ