| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1730/5/632/2559
26 มิถุนายน 2559
5
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1730/5/631/2559
26 มิถุนายน 2559
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ยธ.1730/5/630/2559
26 มิถุนายน 2559
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.1730/5/629/2559
26 มิถุนายน 2559
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1730/5/628/2559
26 มิถุนายน 2559
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1730/5/627/2559
26 มิถุนายน 2559
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1730/5/626/2559
26 มิถุนายน 2559
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1730/5/625/2559
26 มิถุนายน 2559
2
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1730/5/624/2559
26 มิถุนายน 2559
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1730/5/623/2559
26 มิถุนายน 2559
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1730/5/622/2559
26 มิถุนายน 2559
2
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1730/5/620/2559
25 มิถุนายน 2559
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1730/5/618/2559
25 มิถุนายน 2559
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1730/5/616/2559
25 มิถุนายน 2559
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1132/7/ส.15/60
24 มิถุนายน 2559
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ผจจ./จซ.30/2559
24 มิถุนายน 2559
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1132/7/ส.14/60
24 มิถุนายน 2559
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ปซ.๕๘๐๘๓-๑
24 มิถุนายน 2559
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1530/9/ส.25/2559
24 มิถุนายน 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./พป.ส.148/06/59
24 มิถุนายน 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ส.590132
24 มิถุนายน 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./วผผ.26/ส./2559
24 มิถุนายน 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ผจจ./จจ.89/2559
24 มิถุนายน 2559
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ส.590131
24 มิถุนายน 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1820/5/123-2559
24 มิถุนายน 2559
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./พด.138/จ/2559
23 มิถุนายน 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./พด.137/จ/2559
23 มิถุนายน 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./พด.136/จ/2559
23 มิถุนายน 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./พด.135/จ/2559
23 มิถุนายน 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./พด.037/2559
23 มิถุนายน 2559
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./พด.036/2559
23 มิถุนายน 2559
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./พด.035/2559
23 มิถุนายน 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.ยธ.1730/5/598/2559
23 มิถุนายน 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.ยธ.1730/5/596/2559
23 มิถุนายน 2559
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.ยธ.1730/5/586/2559
23 มิถุนายน 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ยธ.1730/5/584/2559
23 มิถุนายน 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ยธ.1730/5/590/2559
23 มิถุนายน 2559
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.ยธ.1730/5/592/2559
23 มิถุนายน 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.ยธ.1730/5/594/2559
23 มิถุนายน 2559
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.ยธ.1730/5/588/2559
23 มิถุนายน 2559
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ส.590105-1
23 มิถุนายน 2559
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./พด.133/จ/2559
23 มิถุนายน 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
รฟ.ยธ.1131/5/ท.22/2559
23 มิถุนายน 2559
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1131/5/ท.23/2559
23 มิถุนายน 2559
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
รฟ.ยธ.1131/5/ท.24/2559
23 มิถุนายน 2559
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ยธ.1730/5/582/2559
23 มิถุนายน 2559
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./พด.131/จ/2559
23 มิถุนายน 2559
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.ยธ.1131/5/ท.25/2559
23 มิถุนายน 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ชก./พด.126/จ/2559
23 มิถุนายน 2559
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ยธ.1730/5/580/2559
23 มิถุนายน 2559
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.ยธ.1131/5/ท.26/2559
23 มิถุนายน 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
รฟ.ยธ.1720/5/551/2559
23 มิถุนายน 2559
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
รฟ.ยธ.1133/6/พ.03/2559
23 มิถุนายน 2559
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./วผผ.25/ส./2559
23 มิถุนายน 2559
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
รฟ.ยธ.1133/6/พ.02/2559
23 มิถุนายน 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
รฟ.ยธ.1720/5/553/2559
23 มิถุนายน 2559
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
รฟ.ยธ.1720/5/555/2559
23 มิถุนายน 2559
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
รฟ.ยธ.1720/5/54/2559
23 มิถุนายน 2559
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
รฟ.ยธ.1520/9/ส.21/2559
23 มิถุนายน 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ปจ.58008-1
23 มิถุนายน 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
รฟ.ยธ.1132/7/ส.13/60
23 มิถุนายน 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พด.132/จ/2559
23 มิถุนายน 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
รฟ.ชก.0304/ศล.2/๒๔๘/๒๕๕๙
22 มิถุนายน 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๔๙/๒๕๕๙
22 มิถุนายน 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
รฟ.ยธ.1720/5/53/2559
22 มิถุนายน 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.ยธ.1720/7/539/2559
22 มิถุนายน 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ยธ.1720/7/541/2559
22 มิถุนายน 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ยธ.1720/7/538/2559
22 มิถุนายน 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ยธ.1720/7/536/2559
22 มิถุนายน 2559
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./พป.ส.147/06/59
22 มิถุนายน 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ส.590117
22 มิถุนายน 2559
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒๐๓๘/๒๕๕๙
22 มิถุนายน 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ส.590130
22 มิถุนายน 2559
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ส.590135
22 มิถุนายน 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./พซ.จ.052/2559
22 มิถุนายน 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./พซ.จ.051/2559
22 มิถุนายน 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./พซ.จ.050/2559
22 มิถุนายน 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./วซร.148/อส./2559
22 มิถุนายน 2559
73
ยกเลิกประกาศ
79
ชก./พป.ส.146/06/59
22 มิถุนายน 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./วผก.44/ส./2559
21 มิถุนายน 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ผจจ./จซ.29/2559
21 มิถุนายน 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๔๗/๒๕๕๙
21 มิถุนายน 2559
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๔๖/๒๕๕๙
21 มิถุนายน 2559
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
รฟ.ยธ.1530/9/ส.24/2559
21 มิถุนายน 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
รฟ.ยธ.1530/9/ส.23/2559
21 มิถุนายน 2559
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ส.590129
21 มิถุนายน 2559
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./วซร.147/อส./2559
21 มิถุนายน 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
สส./ผจจ./ป.18/2559
21 มิถุนายน 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./พป.ป.59/06/59
21 มิถุนายน 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
สส./ผจจ./ป.17/2559
21 มิถุนายน 2559
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./วซร.146/อส./2559
21 มิถุนายน 2559
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก.๔/ป๐๙-๑/๒๕๕๙
20 มิถุนายน 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก.๔/ป๐๓-๑/๒๕๕๙
20 มิถุนายน 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก.4/ป09-1/2559
20 มิถุนายน 2559
48
ยกเลิกประกาศ
95
ชก.4/ป03-1/2559
20 มิถุนายน 2559
52
ยกเลิกประกาศ
จำนวนแก้ไขประกาศ
96
ผจจ./จซ.28/2559
20 มิถุนายน 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ผจจ./จจ.87/2559
20 มิถุนายน 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./ว.3/59078
20 มิถุนายน 2559
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./ว.3/59077
20 มิถุนายน 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./ว.3/59076
20 มิถุนายน 2559
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./ว.3/59075
20 มิถุนายน 2559
84
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
59034
20 มิถุนายน 2559
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ผจจ./จจ.86/2559
20 มิถุนายน 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./พป.ส.145/06/59
20 มิถุนายน 2559
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
รฟ.ยธ.1830/9/106.1
20 มิถุนายน 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
รฟ.ยธ.1830/9/102.1
20 มิถุนายน 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./พป.ส.144/06/59
20 มิถุนายน 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ปซ.59052
20 มิถุนายน 2559
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ผจจ./จซ.27/2559
20 มิถุนายน 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ปซ.59051
20 มิถุนายน 2559
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./ซข.๑๗/๔๕/๒๕๕๙
19 มิถุนายน 2559
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./ซข.๑๗/๔๔/๒๕๕๙
19 มิถุนายน 2559
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./วผก.43/สวจ./2559
17 มิถุนายน 2559
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ผจจ./จจ.85/2559
17 มิถุนายน 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
รฟ.ยธ.1631/9/806/2559
17 มิถุนายน 2559
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
รฟ.ยธ.1631/9/804/2559
17 มิถุนายน 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./พซ.ส.132/2559
16 มิถุนายน 2559
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./พด.124/จ/2559
16 มิถุนายน 2559
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./พซ.ส.131/2559
16 มิถุนายน 2559
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ชก./พด.123/จ/2559
16 มิถุนายน 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./พด.122/จ/2559
16 มิถุนายน 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./พด.121/จ/2559
16 มิถุนายน 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./พด.120/จ/2559
16 มิถุนายน 2559
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./พซ.ส.130/2559
16 มิถุนายน 2559
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./พซ.ส.129/2559
16 มิถุนายน 2559
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ชก./พซ.ส.128/2559
16 มิถุนายน 2559
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./พซ.ส.127/2559
16 มิถุนายน 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ชก./พซ.ส.126/2559
16 มิถุนายน 2559
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./พด.119/จ/2559
16 มิถุนายน 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./วผก.42/ส./2559
16 มิถุนายน 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ผจจ./จซ.26/2559
16 มิถุนายน 2559
74
ยกเลิกประกาศ
132
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒๐๒๙/๒๕๕๙
16 มิถุนายน 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ผจจ./จซ.25/2559
16 มิถุนายน 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ชก./วซด.กท.44/อส./2559
16 มิถุนายน 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
รฟ.ยธ.1132/7/อ.9/60
16 มิถุนายน 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
รฟ.ยธ.1132/7/อ.8/60
16 มิถุนายน 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
รฟ.ยธ.1132/7/อ.7/60
16 มิถุนายน 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
รฟ.ยธ.1132/7/อ.6/60
16 มิถุนายน 2559
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
รฟ.ยธ.1830/9/98.1
16 มิถุนายน 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
รฟ.ยธ.1132/7/อ.5/60
16 มิถุนายน 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
รฟ.ยธ.1132/7/อ.4/60
16 มิถุนายน 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
รฟ.ยธ.1830/9/94.1
16 มิถุนายน 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
รฟ.ยธ.1830/9/90.1
16 มิถุนายน 2559
45
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ชก./พด.125/จ/2559
16 มิถุนายน 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ชก./พด.127/จ/2559
16 มิถุนายน 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ชก./พด.128/จ/2559
16 มิถุนายน 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ชก./พด.129/จ/2559
16 มิถุนายน 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ชก./วผผ.24/ส./2559
16 มิถุนายน 2559
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
รฟ.ยธ.1830/9/86.1
16 มิถุนายน 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
รฟ.ยธ.1132/7/ส.12/60
15 มิถุนายน 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
ชก./พป.ส.143/06/59
15 มิถุนายน 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
ชก./พป.ส.141/06/59
15 มิถุนายน 2559
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
ชก./วซด.กท.07/อส.1/2559
15 มิถุนายน 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
ชก./พป.ส.142/06/59
15 มิถุนายน 2559
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
ชก./วผก.41/สวจ./2559
15 มิถุนายน 2559
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
ผจจ./จจ.84/2559
15 มิถุนายน 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
รฟ.ยธ.1530/9/ส.20
15 มิถุนายน 2559
146
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
ชก./วซด.กท.43/อส./2559
15 มิถุนายน 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
ชก./วซร.145/อส./2559
15 มิถุนายน 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
รฟ.ยธ.1830/9/82.1
15 มิถุนายน 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
รฟ.ยธ.1830/9/78.1
15 มิถุนายน 2559
52
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
ชก./พด.034/2559
15 มิถุนายน 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
รฟ.ยธ.1830/9/74.1
15 มิถุนายน 2559
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
รฟ.ยธ.1830/9/70.1
15 มิถุนายน 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
ชก./พป.ป.58/06/59
15 มิถุนายน 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
ส.2ภ/590202
15 มิถุนายน 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
รฟ.ยธ.1131/5/ท.29/2560
15 มิถุนายน 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
รฟ.ยธ.1131/5/ท.28/2560
15 มิถุนายน 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
รฟ.ยธ.1131/5/ท.27/2560
15 มิถุนายน 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
ส.590128
15 มิถุนายน 2559
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
รฟ.ยธ.1131/5/ท.26/2560
15 มิถุนายน 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
รฟ.ยธ.1131/5/ท.30/2560
15 มิถุนายน 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
ชก./พด.033/2559
15 มิถุนายน 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
รฟ.ยธ.1132/7/ส.11/60
14 มิถุนายน 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
สส./ผจจ./ป.16/2559
14 มิถุนายน 2559
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
สส./ผจจ./ป.15/2559
14 มิถุนายน 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
สส./ผจจ./ป.14/2559
14 มิถุนายน 2559
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
สส./ผจจ./ป.13/2559
14 มิถุนายน 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
ผจจ./จซ.24/2559
14 มิถุนายน 2559
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
ส.590127
14 มิถุนายน 2559
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
รฟ.ยธ.1132/7/อ.3/60
14 มิถุนายน 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
รฟ.ยธ.1132/7/อ.2/60
งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
14 มิถุนายน 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
183
รฟ.ยธ.1132/7/อ.1/60
14 มิถุนายน 2559
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
184
ปซ.59043
14 มิถุนายน 2559
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
185
ปซ.59049
14 มิถุนายน 2559
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
186
ชก./พด.032/2559
14 มิถุนายน 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
187
ชก./พด.031/2559
14 มิถุนายน 2559
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
188
ชก./พด.030/2559
14 มิถุนายน 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
189
ชก./พป.ป.57/06/59
13 มิถุนายน 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
190
ชก./พป.ส.140/06/59
13 มิถุนายน 2559
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
191
ชก./พป.ส.139/06/59
13 มิถุนายน 2559
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
192
รฟ.ยธ.1132/7/ส.10/60
13 มิถุนายน 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
193
รฟ.ยธ.1132/7/ส.9/60.
13 มิถุนายน 2559
57
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
194
ชก./พป.ส.138/06/59
13 มิถุนายน 2559
74
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
195
รฟ.ยธ.1132/7/ส.9/60
13 มิถุนายน 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
196
ผจจ./จซ.23/2559
13 มิถุนายน 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
197
ผจจ./จซ.22/2559
13 มิถุนายน 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
198
ผจจ./จจ.83/2559
13 มิถุนายน 2559
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
199
ชก./พป.ส.137/06/59
13 มิถุนายน 2559
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
200
รฟ.ยธ.1530/9/ส.22/2559
13 มิถุนายน 2559
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
201
รฟ.ยธ.1530/9/ส.21/2559
13 มิถุนายน 2559
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
202
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๒๐/๒๕๕๙
13 มิถุนายน 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
203
ผจจ./จจ.82/2559
13 มิถุนายน 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
204
ชก./พป.ส.136/06/59
13 มิถุนายน 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
205
รฟ.ยธ.1131/5/ท.25/2560
13 มิถุนายน 2559
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
206
รฟ.ยธ.1131/5/ท.24/2560
13 มิถุนายน 2559
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
207
รฟ.ยธ.1131/5/ท.23/2560
13 มิถุนายน 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
208
รฟ.ยธ.1131/5/ท.22/2560
13 มิถุนายน 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
209
รฟ.ยธ.1131/5/ท.21/2560
13 มิถุนายน 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
210
ชก./พด.029/2559
13 มิถุนายน 2559
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
211
ชก./พด.028/2559
13 มิถุนายน 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
212
รฟ.ยธ.1132/7/อ.33/59
10 มิถุนายน 2559
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
213
ชก./ซข.๑๗/๔๓/๒๕๕๙
10 มิถุนายน 2559
97
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
214
ชก./ซข.๑๗/๔๒/๒๕๕๙
10 มิถุนายน 2559
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
215
ชก./ซข.๑๗/๔๑/๒๕๕๙
10 มิถุนายน 2559
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
216
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๑๘/๒๕๕๙
10 มิถุนายน 2559
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
217
บฟ.อ./590002
10 มิถุนายน 2559
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
218
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๐๑๒๓/๒๕๕๙
9 มิถุนายน 2559
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
219
ปจ.59010
9 มิถุนายน 2559
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
220
ปจ.59008
9 มิถุนายน 2559
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
221
ปจ.59009
9 มิถุนายน 2559
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
222
พด./ปซ.59047
9 มิถุนายน 2559
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
223
ชก./พป.ส.135/06/59
9 มิถุนายน 2559
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
224
ชก./พป.ส.134/06/59
8 มิถุนายน 2559
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
225
ปซ.59048
8 มิถุนายน 2559
175
ดำเนินการหาผู้ประมูล
226
ปจ.59011
7 มิถุนายน 2559
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
227
ปซ.59046
6 มิถุนายน 2559
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
228
ปซ.59045
6 มิถุนายน 2559
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
229
รฟ.ยธ.1131/5/ท.20/2560
3 มิถุนายน 2559
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
230
รฟ.ยธ.1131/5/ท.19/2560
3 มิถุนายน 2559
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
231
รฟ.ยธ.1131/5/ท.18/2560
3 มิถุนายน 2559
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
232
รฟ.ยธ.1131/5/ท.17/2560
3 มิถุนายน 2559
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
233
รฟ.ยธ.1132/7/อ.32/59
3 มิถุนายน 2559
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
234
รฟ.ยธ.1131/5/ท.14/2560
2 มิถุนายน 2559
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
235
รฟ.ยธ.1131/5/ท.15/2560
2 มิถุนายน 2559
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
236
รฟ.ยธ.1131/5/ท.13/2560
2 มิถุนายน 2559
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
237
รฟ.ยธ.1131/5/ท.12/2560
2 มิถุนายน 2559
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
238
รฟ.ยธ.1131/5/ท.11/2560
2 มิถุนายน 2559
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
239
เลขที่ พด./ปจ.59004-1
30 พฤษภาคม 2559
289
ดำเนินการหาผู้ประมูล
240
รฟ.ยธ.1131/5/ท.10/2560
27 พฤษภาคม 2559
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
241
รฟ.ยธ.1131/5/ท.09/2560
27 พฤษภาคม 2559
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
242
รฟ.ยธ.1131/5/ท.08/2560
27 พฤษภาคม 2559
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
243
รฟ.ยธ.1131/5/ท.07/2560
27 พฤษภาคม 2559
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
244
รฟ.ยธ.1131/5/ท.06/2560
27 พฤษภาคม 2559
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
245
ปซ.59042
26 พฤษภาคม 2559
146
ดำเนินการหาผู้ประมูล
246
ปซ.59044
19 พฤษภาคม 2559
301
ดำเนินการหาผู้ประมูล
247
พด./ปซ.59010-1.
13 พฤษภาคม 2559
492
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 243 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 7 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 4 ประกาศ