| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ผจจ./จจ.191/2558
26 พฤศจิกายน 2558
5
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ชก./พป.ส.222/11/58
26 พฤศจิกายน 2558
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ชก./พป.ส.221/11/58
26 พฤศจิกายน 2558
7
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ส580363
26 พฤศจิกายน 2558
2
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./พป.ส.220/11/58
26 พฤศจิกายน 2558
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ส.580363
26 พฤศจิกายน 2558
10
ยกเลิกประกาศ
7
ชก./บค.106/128/2558
26 พฤศจิกายน 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./บค.106/127/2558
26 พฤศจิกายน 2558
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./บค.106/126/2558
26 พฤศจิกายน 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./บค.106/125/2558
26 พฤศจิกายน 2558
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./บค.106/124/2558
26 พฤศจิกายน 2558
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./บค.106/123/2558
26 พฤศจิกายน 2558
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./บค.106/122/2558
26 พฤศจิกายน 2558
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./บค.106/121/2558
26 พฤศจิกายน 2558
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ผจจ./จจ.189/2558
25 พฤศจิกายน 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ผจจ./จจ.190/2558
25 พฤศจิกายน 2558
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1720/5/10/2558
25 พฤศจิกายน 2558
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๖/๒๕๕๙
25 พฤศจิกายน 2558
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๕/๒๕๕๙
25 พฤศจิกายน 2558
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./ว.3/59017
25 พฤศจิกายน 2558
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./ว.3/59016
25 พฤศจิกายน 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./ว.3/59015
25 พฤศจิกายน 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ผจจ./จจ.188/2558
25 พฤศจิกายน 2558
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./วซร.036/อส./2559
25 พฤศจิกายน 2558
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./พป.ป.83/11/58
25 พฤศจิกายน 2558
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./วซร.035/อส./2559
25 พฤศจิกายน 2558
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./พป.ส.219/11/58
24 พฤศจิกายน 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./พป.ส.218/11/58
24 พฤศจิกายน 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./พป.ส.217/11/58
24 พฤศจิกายน 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./พป.ส.216/11/58
24 พฤศจิกายน 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ส.580361
24 พฤศจิกายน 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ส.580360
24 พฤศจิกายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./วซร.034/อส./2559
24 พฤศจิกายน 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./วซร.033/อส./2559
24 พฤศจิกายน 2558
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ผจจ./จจ.187/2558
24 พฤศจิกายน 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ผจจ./จจ.186/2558
24 พฤศจิกายน 2558
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./พป.ป.82/11/58
23 พฤศจิกายน 2558
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./พป.ป.81/11/58
23 พฤศจิกายน 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
พ.บซ.๒๑๓/๒๕๕๘
23 พฤศจิกายน 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./วซด.กท.141/อส.2558
23 พฤศจิกายน 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๘๔/๒๕๕๘
23 พฤศจิกายน 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./วผก.76/สวจ./2558
23 พฤศจิกายน 2558
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./ซข.๑๗/๑๑๑/๒๕๕๘
23 พฤศจิกายน 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ชก./ซข.๑๗/๑๑๐/๒๕๕๘
23 พฤศจิกายน 2558
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./ซข.๑๗/๑๐๙/๒๕๕๘
23 พฤศจิกายน 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ยธ.1131/5/ท.16/2559
23 พฤศจิกายน 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./วซด.กท.140/อส.2558
23 พฤศจิกายน 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./วซด.กท.139/อส./2558
23 พฤศจิกายน 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
รฟ.ยธ.1131/5/ท.15/2559
23 พฤศจิกายน 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ยธ.1131/5/ท.14/2559
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation) ในย่านสถานีหนองเต่า , หนองทรายขาว, บ้านหมี่, ห้วยแก้ว, จันเสน, ช่องแค, โพนทอง, บ้านตาคลี, ดงมะกุ, หัวหวาย หนองโพ, หัวงิ้ว, เนินมะกอก, เขาทอง, นครสวรรค์, ปากน้ำโพ, บึงบอระเพ็ด, ทับกฤช, คลองปลากด และสถานีชุมแสง รวม ๒๐ สถานี พื้นที่แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
23 พฤศจิกายน 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ผจจ./จซ.74/2558
23 พฤศจิกายน 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./พป.ส.215/11/58
23 พฤศจิกายน 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ส.580350
23 พฤศจิกายน 2558
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./วซด.กท.138/อส./2558
20 พฤศจิกายน 2558
69
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./วผก.75/สวจ./2558
20 พฤศจิกายน 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ส.580312-1
20 พฤศจิกายน 2558
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ส.580359
20 พฤศจิกายน 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ส.580354
20 พฤศจิกายน 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./พด.351/จ/2558
19 พฤศจิกายน 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./พด.350/จ/2558
19 พฤศจิกายน 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./พด.349/จ/2558
19 พฤศจิกายน 2558
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พด.110/2558
19 พฤศจิกายน 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./พด.109/2558
19 พฤศจิกายน 2558
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./พด.108/2558
19 พฤศจิกายน 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./วผผ.58/ส./2558
19 พฤศจิกายน 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./วผผ.57/ส./2558
19 พฤศจิกายน 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./พด.348/จ/2558
19 พฤศจิกายน 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./พด.347/จ/2558
19 พฤศจิกายน 2558
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./พด.346/จ/2558
19 พฤศจิกายน 2558
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./พด.345/จ/2558
19 พฤศจิกายน 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
รฟ.ยธ.1720/5/1030/2558
19 พฤศจิกายน 2558
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.ยธ.1720/5/1029/2558
19 พฤศจิกายน 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.ยธ.1720/5/1028/2558
19 พฤศจิกายน 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./พซ.ส.๐๓๕/๒๕๕๙
19 พฤศจิกายน 2558
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./พซ.ส.๐๓๔/๒๕๕๙
19 พฤศจิกายน 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./พซ.ส.๐๓๓/๒๕๕๙
19 พฤศจิกายน 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./พซ.ส.๐๓๒/๒๕๕๙
19 พฤศจิกายน 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./พซ.ส.๐๓๑/๒๕๕๙
19 พฤศจิกายน 2558
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./พซ.ส.๐๓๐/๒๕๕๙
19 พฤศจิกายน 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./พซ.ส.๐๒๙/๒๕๕๙
19 พฤศจิกายน 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./พซ.ส.๐๒๘/๒๕๕๙
19 พฤศจิกายน 2558
95
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./พซ.ส.๐๒๗/๒๕๕๙
19 พฤศจิกายน 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./พซ.ส.๐๒๖/๒๕๕๙
19 พฤศจิกายน 2558
85
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ผจจ./จจ.185/2558
19 พฤศจิกายน 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./วผก.74/สวจ./2558
19 พฤศจิกายน 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./ว.3/59014
19 พฤศจิกายน 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ส.580357
19 พฤศจิกายน 2558
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ส.580355
19 พฤศจิกายน 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ส.580348
19 พฤศจิกายน 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ส.580356
19 พฤศจิกายน 2558
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ผจจ./จจ.184/2558
18 พฤศจิกายน 2558
71
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
รฟ.ยธ.1730/5/1408/2558
18 พฤศจิกายน 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
รฟ.ยธ.1730/5/1407/2558
18 พฤศจิกายน 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
รฟ.ยธ.1730/5/1406/2558
18 พฤศจิกายน 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ผจจ./จจ.183/2558
18 พฤศจิกายน 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./พด.107/2558
18 พฤศจิกายน 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ผจจ./จจ.182/2558
18 พฤศจิกายน 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก.๔/ป.๐๑/๒๕๕๙
18 พฤศจิกายน 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./ว.3/59013
18 พฤศจิกายน 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./วซร.032/อส./2559
18 พฤศจิกายน 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./พซ.จ.015/2559
18 พฤศจิกายน 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./พด.106/2558
18 พฤศจิกายน 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
รฟ.ยธ.1133/6/พ.01/2559
18 พฤศจิกายน 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./วผก.73/สวจ./2558
17 พฤศจิกายน 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ส.2ภ/580419
17 พฤศจิกายน 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ส.580347
17 พฤศจิกายน 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ผจจ./จซ.73/2558
17 พฤศจิกายน 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
รฟ.ยธ.1131/5/ท.13/2559
17 พฤศจิกายน 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./วซด.กท.137/อส.2558
17 พฤศจิกายน 2558
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
รฟ.ยธ.1131/5/ท.12/2559
17 พฤศจิกายน 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ส.2ภ/580417
17 พฤศจิกายน 2558
64
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./พป.ส.214/11/58
17 พฤศจิกายน 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ส.580349
17 พฤศจิกายน 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ส.580346
17 พฤศจิกายน 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ส.580253-1
17 พฤศจิกายน 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./พป.ป.80/11/58
17 พฤศจิกายน 2558
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./พป.ส.213/11/58
17 พฤศจิกายน 2558
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./พซ.จ.013/2559
17 พฤศจิกายน 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./พซ.จ.016/2559
17 พฤศจิกายน 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ชก./พซ.จ.014/2559
17 พฤศจิกายน 2558
67
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ผจจ./จจ.181/2558
16 พฤศจิกายน 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./วซร.031/อส./2559
16 พฤศจิกายน 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./ซข.๑๗/๑๐๘/๒๕๕๘
16 พฤศจิกายน 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./ซข.๑๗/๑๐๗/๒๕๕๘
16 พฤศจิกายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./ซข.๑๗/๑๐๖/๒๕๕๘
16 พฤศจิกายน 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ชก./วซร.030/อส./2559
16 พฤศจิกายน 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ผจจ./จจ.180/2558
16 พฤศจิกายน 2558
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ส.580341
16 พฤศจิกายน 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ส.580340
16 พฤศจิกายน 2558
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ส.580342
16 พฤศจิกายน 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ส.580343
16 พฤศจิกายน 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ส.580345
16 พฤศจิกายน 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ส.580344
16 พฤศจิกายน 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๔/๒๕๕๙
16 พฤศจิกายน 2558
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./พป.ส.212/11/58
13 พฤศจิกายน 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./พป.ส.211/11/58
13 พฤศจิกายน 2558
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ชก./วผผ.56/สวจ./2558
13 พฤศจิกายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ชก./พป.ส.210/11/58
13 พฤศจิกายน 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
รฟ.ยธ.1720/7/1020/2558
13 พฤศจิกายน 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ชก./วผก.72/สวจ./2558
13 พฤศจิกายน 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ชก./พป.ส.209/11/58
12 พฤศจิกายน 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ชก./พป.ส.208/11/58
12 พฤศจิกายน 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ชก./วซด.กท.136/อส.2558
12 พฤศจิกายน 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ชก./วซด.กท.135/อส.2558
12 พฤศจิกายน 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ชก./ว.3/59012
12 พฤศจิกายน 2558
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ปซ.58109
12 พฤศจิกายน 2558
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
รฟ.ยธ.1640/5/762/2558
11 พฤศจิกายน 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ปซ.58110
11 พฤศจิกายน 2558
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๓/๒๕๕๙
11 พฤศจิกายน 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
ปซ.58108
11 พฤศจิกายน 2558
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
ชก./วผก.70/ส./2558
4 พฤศจิกายน 2558
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
บส.1388/2558
4 พฤศจิกายน 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
คน.2/สญ.1/348
3 พฤศจิกายน 2558
136
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
รฟ.ยธ.1131/5/ท.10/2559
2 พฤศจิกายน 2558
160
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1131/5/ท.11/2559
2 พฤศจิกายน 2558
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
บส.3175/2558
28 ตุลาคม 2558
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
สส./ผจจ./ป.14/2558
21 ตุลาคม 2558
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
สส./ผจจ./ป.12/2558
21 ตุลาคม 2558
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
กส.06/ปก./2558
2 ตุลาคม 2558
800
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 158 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 7 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ