ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๓/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
440
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๒/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
278
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๑/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
389
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./พป.ป.55/11/57
28 พฤศจิกายน 2557
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./พป.ป.54/11/57
28 พฤศจิกายน 2557
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./ว.3/58020
28 พฤศจิกายน 2557
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1530/9/ส.09/2558
28 พฤศจิกายน 2557
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ผจจ./จซ.63/2557
28 พฤศจิกายน 2557
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./วซร.044/อส./2558
28 พฤศจิกายน 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ส.570294
28 พฤศจิกายน 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ส.570291
28 พฤศจิกายน 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./วซร.043/อส./2558
28 พฤศจิกายน 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ผจจ./จจ.138/2557
28 พฤศจิกายน 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./พด.371/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./พด.370/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พด.369/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./พด.368/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พด.367/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./พด.375/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
29
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./พด.374/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
32
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./พด.373/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
18
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./พด.372/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
18
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./พด.366/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
32
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./พด.365/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
18
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
พด./ปซ.57019-1
27 พฤศจิกายน 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./พด.364/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
22
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./พด.363/จ/2557
27 พฤศจิกายน 2557
21
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ผจจ./จซ.62/2557
27 พฤศจิกายน 2557
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./วซด.กท.96/อส./2557
27 พฤศจิกายน 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./วซด.กท.95/อส./2557
27 พฤศจิกายน 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./พซ.ส.032/2558
27 พฤศจิกายน 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ส.570293
27 พฤศจิกายน 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./พซ.ส.031/2558
27 พฤศจิกายน 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./พซ.ส.030/2558
27 พฤศจิกายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./พซ.ส.029/2558
27 พฤศจิกายน 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./พซ.ส.028/2558
27 พฤศจิกายน 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./พซ.ส.027/2558
27 พฤศจิกายน 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ส.570289
27 พฤศจิกายน 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ส.570288
27 พฤศจิกายน 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ส.570287
27 พฤศจิกายน 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ผจจ./จจ.137/2557
27 พฤศจิกายน 2557
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๗/๒๕๕๘
27 พฤศจิกายน 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ส.570275
27 พฤศจิกายน 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ชก./ว.3/58019
26 พฤศจิกายน 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./ว.3/58018
26 พฤศจิกายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ผจจ./จซ.61/2557
26 พฤศจิกายน 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./วซร.042/อส./2558
26 พฤศจิกายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ส.2ค/570006
26 พฤศจิกายน 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ส.570286
26 พฤศจิกายน 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./วซร.041/อส./2558
26 พฤศจิกายน 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
เลขที่คข.๒(กทม.)/ปข.๖๘/๒๕๕๗
25 พฤศจิกายน 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./พป.ส.193/11/57
25 พฤศจิกายน 2557
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./วซร.040/อส./2558
25 พฤศจิกายน 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./วซร.039/อส./2558
25 พฤศจิกายน 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./พป.ส.192/11/57
24 พฤศจิกายน 2557
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./ซข.๑๗/๑๑๖/๒๕๕๗
24 พฤศจิกายน 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./ซข.๑๗/๑๑๕/๒๕๕๗
24 พฤศจิกายน 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./ซข.๑๗/๑๑๔/๒๕๕๗
24 พฤศจิกายน 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./ซข.๑๗/๑๑๓/๒๕๕๗
24 พฤศจิกายน 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./ซข.๑๗/๑๑๒/๒๕๕๗
24 พฤศจิกายน 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./ซข.๑๗/๑๑๑/๒๕๕๗
24 พฤศจิกายน 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./ซข.๑๗/๑๑๐/๒๕๕๗
24 พฤศจิกายน 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./ซข.๑๗/๑๐๙/๒๕๕๗
24 พฤศจิกายน 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./ซข.๑๗/๑๐๘/๒๕๕๗
24 พฤศจิกายน 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./พป.ส.191/11/57
24 พฤศจิกายน 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./พป.ส.190/11/57
24 พฤศจิกายน 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
พด./ปซ.57097
24 พฤศจิกายน 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ผจจ./จซ.60/2557
24 พฤศจิกายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ยธ.1640/10/919/2557
24 พฤศจิกายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ส.570285
24 พฤศจิกายน 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./บค.106/029/2558
24 พฤศจิกายน 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ชก./บค.106/028/2558
24 พฤศจิกายน 2557
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./บค.106/027/2558
24 พฤศจิกายน 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./บค.106/025/2558.
24 พฤศจิกายน 2557
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./บค.106/026/2558
24 พฤศจิกายน 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./บค.106/025/2558
24 พฤศจิกายน 2557
82
ยกเลิกประกาศ
77
ชก./พป.ส.189/11/57
21 พฤศจิกายน 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./พป.ส.188/11/57
21 พฤศจิกายน 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./พป.ป.53/11/57
21 พฤศจิกายน 2557
90
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./พป.ป.52/11/57
21 พฤศจิกายน 2557
88
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ผจจ./จจ.136/2557
21 พฤศจิกายน 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./พด.362/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./พด.357/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./พด.361/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./พด.360/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./พด.359/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./พด.356/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./พด.358/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./พด.355/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./วผผ.49/สวจ./2557
20 พฤศจิกายน 2557
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./พป.ส.187/11/57
20 พฤศจิกายน 2557
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก./วผผ.48/ส./2557
20 พฤศจิกายน 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./พด.354/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./พด.353/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./พด.123/2557
20 พฤศจิกายน 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./พป.ส.186/11/57
20 พฤศจิกายน 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./ว.3/58017
20 พฤศจิกายน 2557
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./ว.3/58016
20 พฤศจิกายน 2557
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./พป.ป.51/11/57
20 พฤศจิกายน 2557
99
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ผจจ./จจ.135/2557
20 พฤศจิกายน 2557
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./วซร.038/อส./2558
20 พฤศจิกายน 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ผจจ./จจ.134/2557
20 พฤศจิกายน 2557
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./วซร.037/อส./2558
20 พฤศจิกายน 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./วผผ.47/ส./2557
20 พฤศจิกายน 2557
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./พป.ส.185/11/57
19 พฤศจิกายน 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./พซ.ส.024/2558
19 พฤศจิกายน 2557
152
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./พซ.ส.023/2558
19 พฤศจิกายน 2557
147
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./พซ.ส.019/2558
19 พฤศจิกายน 2557
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./พซ.ส.026/2558
19 พฤศจิกายน 2557
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./พซ.ส.025/2558
19 พฤศจิกายน 2557
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./พซ.ส.022/2558
19 พฤศจิกายน 2557
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./พซ.ส.021/2558
19 พฤศจิกายน 2557
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./พซ.ส.020/2558
19 พฤศจิกายน 2557
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./พซ.ส.018/2558
19 พฤศจิกายน 2557
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./พป.ส.184/11/57
19 พฤศจิกายน 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./พซ.ส.017/2558
19 พฤศจิกายน 2557
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./ว.3/58015
19 พฤศจิกายน 2557
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./ว.3/58014
19 พฤศจิกายน 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./วซด.กท.93/อส./2557
19 พฤศจิกายน 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
รฟ.ยธ.1131/5/ร.18/2558
19 พฤศจิกายน 2557
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
รฟ.ยธ.1131/5/ร.17/2558
19 พฤศจิกายน 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๖๔/๒๕๕๗
19 พฤศจิกายน 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
รฟ.ยธ.1131/5/ร.15/2558
19 พฤศจิกายน 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
รฟ.ยธ.1131/5/ร.16/2558
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น
19 พฤศจิกายน 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๖๓/๒๕๕๗
19 พฤศจิกายน 2557
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
รฟ.ยธ.1131/5/ร.14/2558
19 พฤศจิกายน 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
รฟ.ยธ.1131/5/ร.13/2558
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ ถึงสถานีบ้านเหลื่อม กม.299+500 ถึง กม.329+500 ตอนนายตรวจทางจัตุรัส แขวงบำรุงทางบัวใหญ่ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
19 พฤศจิกายน 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
รฟ.ยธ.1133/6/พ.23/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x๑๐.๐๐ ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.515/15-16, 527+905 และ 541+644 ระหว่างสถานีเขาสวนทุเรียน – สถานีละแม ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.559+900 ระหว่างสถานีละแม – สถานีบ้านดวด ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
รฟ.ยธ.1133/6/พ.22/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2-  1.35 เมตรวางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2-  1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 6 แห่ง ที่ กม.517/๑–2, 517/10–11, 517/17–18 ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง – สถานีห้วยไร่ ที่ กม.556/7–8, 558/3–4 ระหว่างสถานีแก่งหลวง – สถานีบ้านปิน และที่ กม.685/9–10 ระหว่างสถานีขุนตาน – สถานีทาชมภู ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย และแขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
รฟ.ยธ.1133/6/พ.21/2558
19 พฤศจิกายน 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
รฟ.ยธ.1133/6/พ.20/2558
19 พฤศจิกายน 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
รฟ.ยธ.1133/6/พ.19/2558
19 พฤศจิกายน 2557
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ชก./วซด.กท.94/อส./2557
19 พฤศจิกายน 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
รฟ.ยธ.1133/6/พ.18/2558
19 พฤศจิกายน 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
รฟ.ยธ.1133/6/พ.17/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ กม.713+ 101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.719+922, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม. 727+533, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486, กม.738+491 และที่ กม.739+009 รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางทานพอ แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
พด./ปซ.57096
19 พฤศจิกายน 2557
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
รฟ.ยธ.1133/6/พ.16/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ กม.466+882, กม.467+940, กม.471+264, กม.479+480, กม.482+856, กม.486+900, กม.494+433, กม.498+404, กม.499+020, กม.510+325, กม.525+450, กม.528+801, กม.537+590, กม.540+261, กม.541+644, กม.554+200, กม.560+530, กม.577+380, กม.594+280, กม.598+376 และที่ กม.602+764 รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางชุมพร, นายตรวจทางสวี, นายตรวจทางหลังสวน, นายตรวจทางท่าชนะ, นายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
รฟ.ยธ.1133/6/พ.15/2558
19 พฤศจิกายน 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
รฟ.ยธ.1133/6/พ.14/2558
19 พฤศจิกายน 2557
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
รฟ.ยธ.1133/6/พ.13/2558
19 พฤศจิกายน 2557
106
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
รฟ.ยธ.1133/6/พ.12/2558
19 พฤศจิกายน 2557
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ชก./พซ.จ.008/2558
19 พฤศจิกายน 2557
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ชก./พซ.จ.009/2558
19 พฤศจิกายน 2557
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
รฟ.ยธ.1133/6/พ.11/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 4 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ที่ กม.7+630 และที่ กม.13+590 ตอนนายตรวจทางหัวหมาก แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ที่ กม.87+069 และที่ กม.89+847 ตอนนายตรวจทางคลองสิบเก้า แขวงบำรุงทางปราจีนบุรี กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
รฟ.ยธ.1131/5/ร.12/2558
18 พฤศจิกายน 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
รฟ.ยธ.1131/5/ร.11/2558
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 พฤศจิกายน 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
รฟ.ยธ.1131/5/ร.10/2558
18 พฤศจิกายน 2557
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
รฟ.ยธ.1131/5/ร.09/2558
18 พฤศจิกายน 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
รฟ.ยธ.1131/5/ร.08/2558
18 พฤศจิกายน 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
รฟ.ยธ.1131/5/ร.07/2558
18 พฤศจิกายน 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
รฟ.ยธ.1133/6/พ.10/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศโดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.216/13-14 และ 290/14-16 ระหว่างสถานีหัวหิน – สถานีคั่นกะได ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
รฟ.ยธ.1133/6/พ.09/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2-  1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2-  1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ ที่ กม.201/18 – 202/1 ระหว่างสถานีจันทึก – สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
รฟ.ยธ.1133/6/พ.08/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.151/6–7 ระหว่างสถานีหินลับ – สถานีมวกเหล็ก ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 – (3.0๐x3.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.178/1–2 ระหว่างสถานีบันไดม้า – สถานีปากช่อง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.5๐x๒.5๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.268/1–4 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ – สถานีบ้านพะเนา ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอยและแขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
รฟ.ยธ.1133/6/พ.07/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.666/12-13 ระหว่างสถานีปางม่วง – สถานีแม่ตานน้อย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1133/6/พ.06/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2-(๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.835/14-15 และท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (3.5๐x3.5๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.838/15-16 ระหว่างสถานีตรัง – สถานีกันตัง ในทางสายใต้ (แยกกันตัง) แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ.ยธ.1133/6/พ.05/2558
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x๑๐.๐๐ ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.674/11-12 ระหว่างสถานีนาสาร – สถานีพรุพี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
รฟ.ยธ.1133/6/พ.04/2558
18 พฤศจิกายน 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
รฟ.ยธ.1133/6/พ.03/2558
18 พฤศจิกายน 2557
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
รฟ.ยธ.1133/6/พ.02/2558
18 พฤศจิกายน 2557
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
รฟ.ยธ.1133/6/พ.01/2558
18 พฤศจิกายน 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
ผจจ./จจ.133/2557
18 พฤศจิกายน 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
รฟ.ยธ.1520/9/ส.06/2558
18 พฤศจิกายน 2557
130
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
ชก./พด.122/2557
18 พฤศจิกายน 2557
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
ชก./ซข.๑๗/๑๐๗/๒๕๕๗
17 พฤศจิกายน 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
ชก./ซข.๑๗/๑๐๖/๒๕๕๗
17 พฤศจิกายน 2557
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
ผจจ./จจ.132/2557
17 พฤศจิกายน 2557
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
ชก./ซข.๑๗/๑๐๕/๒๕๕๗
17 พฤศจิกายน 2557
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
ชก./ซข.๑๗/๑๐๔/๒๕๕๗
17 พฤศจิกายน 2557
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
ชก./ซข.๑๗/๑๐๓/๒๕๕๗
17 พฤศจิกายน 2557
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
รฟ.ยธ.1131/5/ร.01/2558
17 พฤศจิกายน 2557
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
รฟ.ยธ.1131/5/ร.02/2558
17 พฤศจิกายน 2557
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
รฟ.ยธ.1131/5/ร.03/2558
ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม.160+000 ถึง กม.185+000 ระหว่างสถานีแก่งเสือเต้น – สถานีสุรนารายณ์ และกม.214+500 ถึง กม.269+500 ระหว่างสถานีลำนารายณ์ - สถานีห้วยยายจิ๋ว ตอนนายตรวจทางโคกคลี และตอนนายตรวจทางบ้านวะตะแบก แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
17 พฤศจิกายน 2557
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
รฟ.ยธ.1131/5/ร.04/2558
17 พฤศจิกายน 2557
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
รฟ.ยธ.1131/5/ร.05/2558
17 พฤศจิกายน 2557
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
รฟ.ยธ.1131/5/ร.06/2558
17 พฤศจิกายน 2557
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
ชก./พป.ป.50/11/57
14 พฤศจิกายน 2557
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
ชก./พป.ส.183/11/57
14 พฤศจิกายน 2557
153
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
ชก./พป.ส.182/11/57
14 พฤศจิกายน 2557
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
ปซ.57093
14 พฤศจิกายน 2557
155
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
ปซ.57092
14 พฤศจิกายน 2557
157
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
ปซ.57094
14 พฤศจิกายน 2557
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
ชก./พป.ส.181/11/57
14 พฤศจิกายน 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
183
ชก./วผก.40/สวจ./2557
13 พฤศจิกายน 2557
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
184
ปส./844/2557
13 พฤศจิกายน 2557
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
185
รฟ.ดร.๒๔๕๐/๓๐๒๑/๒๕๕๗
12 พฤศจิกายน 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
186
บส.5832/2555
12 พฤศจิกายน 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
187
สส./ผจจ./ป.๐๔/๒๕๕๗
11 พฤศจิกายน 2557
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
188
คน.2/สญ.1/240/2557
3 พฤศจิกายน 2557
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
189
บส.2238-55/2557
29 ตุลาคม 2557
146
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 188 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 14 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ