| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จซ.2/023/61
15 มิถุนายน 2561
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จซ.2/023/256
15 มิถุนายน 2561
32
ยกเลิกประกาศ
3
รฟ.พซ./จซ.2/024/2561
15 มิถุนายน 2561
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
บอ.037/7/2561
15 มิถุนายน 2561
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จด.2/086/2561
15 มิถุนายน 2561
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.บส.1000/538/2561
15 มิถุนายน 2561
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.พซ./ผจด.1/091/61
15 มิถุนายน 2561
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
บอ.๐๓๖/๗/๒๕๖๑
14 มิถุนายน 2561
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
สส./ผจจ./ป.26/2561
14 มิถุนายน 2561
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1920/7/332/2561
14 มิถุนายน 2561
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/552/2561
13 มิถุนายน 2561
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.บส.1000/550/2561
12 มิถุนายน 2561
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.บส.1000/549/2561
12 มิถุนายน 2561
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ดร.๑๓๒๐/๒๑๕/๒๕๖๑
12 มิถุนายน 2561
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.พซ./จซ.1(ช)/031/61
8 มิถุนายน 2561
172
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1930/7/58/2561
7 มิถุนายน 2561
143
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1930/7/54.1/2561
6 มิถุนายน 2561
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.พซ/จซ.1(ช)/025/61
6 มิถุนายน 2561
206
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1021/5/ท.29/2561
6 มิถุนายน 2561
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.พซ./ผจด.1/091/2561
6 มิถุนายน 2561
152
ยกเลิกประกาศ
จำนวนแก้ไขประกาศ
21
รฟ.พซ./จซ.2/020/2561
5 มิถุนายน 2561
158
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.พซ/จซ.1(ช)/032/61
4 มิถุนายน 2561
204
ยกเลิกประกาศ
23
รฟ.ดร.1320/202/2561
28 พฤษภาคม 2561
158
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.บส.1000/489/2561
25 พฤษภาคม 2561
194
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.บส.1000/418/2561
8 พฤษภาคม 2561
273
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.บส.1000/373/2561
26 เมษายน 2561
334
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.บส.1000/316/2561
10 เมษายน 2561
407
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.บส.1000/263/2561
2 เมษายน 2561
432
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.บส.1000/265/2561
2 เมษายน 2561
423
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.บส.1000/264/2561
2 เมษายน 2561
418
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.บส.1000/261/2561
2 เมษายน 2561
423
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.บส.1000/258/2561
2 เมษายน 2561
431
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.บส.1000/193/2561
5 มีนาคม 2561
737
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
1/2560
26 กันยายน 2560
4030
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 31 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 3 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 3 ประกาศ