| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ส.580314
13 ตุลาคม 2558
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ผจจ./จซ.64/2558
13 ตุลาคม 2558
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ผจจ./จจ.163/2558
12 ตุลาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.1131/5/ท.09/2559
12 ตุลาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1131/5/ท.08/2559
12 ตุลาคม 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./วซร.007/อส./2559
9 ตุลาคม 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./พอ.166/2558
9 ตุลาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1720/7/907/2558
9 ตุลาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/5๑๑-๒๕๕๘
9 ตุลาคม 2558
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/5๐๙-๒๕๕๘
9 ตุลาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./พด.310/จ/2558
8 ตุลาคม 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./พด.309/จ/2558
8 ตุลาคม 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./พด.091/2558
8 ตุลาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./พด.090/2558
8 ตุลาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./พด.308/จ/2558
8 ตุลาคม 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พด.307/จ/2558
8 ตุลาคม 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./พด.306/จ/2558
8 ตุลาคม 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พด.305/จ/2558
8 ตุลาคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๓๖/๒๕๕๘
8 ตุลาคม 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./ซข.๑๗/๙๗/๒๕๕๘
8 ตุลาคม 2558
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./ซข.๑๗/๙๖/๒๕๕๘
8 ตุลาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ผจจ./จจ.162/2558
8 ตุลาคม 2558
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
สส./ผจจ./ป.29/2558
8 ตุลาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
สส./ผจจ./ป.26/2558
8 ตุลาคม 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./พด.089/2558
8 ตุลาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ผจจ./จซ.63/2558
8 ตุลาคม 2558
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๓๕/๒๕๕๘
8 ตุลาคม 2558
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๓๔/๒๕๕๘
8 ตุลาคม 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ยธ.1131/5/ท.06/2559
8 ตุลาคม 2558
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.ยธ.1131/5/ท.07/2559
8 ตุลาคม 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./พด.088/2558
8 ตุลาคม 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ปซ.58103
8 ตุลาคม 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ปซ.58104
8 ตุลาคม 2558
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./ว.3/59002
7 ตุลาคม 2558
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./ว.3/59001
7 ตุลาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ผจจ./จซ.62/2558
6 ตุลาคม 2558
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ส.580321
6 ตุลาคม 2558
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./วซร.006/อส./2559
6 ตุลาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./พด.087/2558
5 ตุลาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./พป.ป.64/10/58
5 ตุลาคม 2558
98
ยกเลิกประกาศ
41
ส.580320
5 ตุลาคม 2558
183
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.ยธ.1132/7/อ.19/59
5 ตุลาคม 2558
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
รฟ.ยธ.1131/5/ท.04/2559
5 ตุลาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1131/5/ท.05/2559
5 ตุลาคม 2558
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
รฟ.ยธ.1720/7/898/2558
5 ตุลาคม 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๒๑/๒๕๕๘
5 ตุลาคม 2558
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./วซร.005/อส./2559
5 ตุลาคม 2558
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./พป.ส.181/10/58
5 ตุลาคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
กส.06/ปก./2558
2 ตุลาคม 2558
460
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๒๐/๒๕๕๘
2 ตุลาคม 2558
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๑๙/๒๕๕๘
2 ตุลาคม 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./วซร.004/อส./2559
2 ตุลาคม 2558
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./พป.ป.63/10/58
2 ตุลาคม 2558
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๑๘/๒๕๕๘
2 ตุลาคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๑๗/๒๕๕๘
2 ตุลาคม 2558
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./วซร.003/อส./2559
2 ตุลาคม 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./พด.304/จ/2558
1 ตุลาคม 2558
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./พด.303/จ/2558
1 ตุลาคม 2558
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./พด.302/จ/2558
1 ตุลาคม 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./พด.301/จ/2558
1 ตุลาคม 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./พด.300/จ/2558
1 ตุลาคม 2558
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พด.299/จ/2558
1 ตุลาคม 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./พด.298/จ/2558
1 ตุลาคม 2558
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./พด.297/จ/2558
1 ตุลาคม 2558
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./พด.296/จ/2558
1 ตุลาคม 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./พด.086/2558
1 ตุลาคม 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./วซร.002/อส./25559
1 ตุลาคม 2558
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ยธ.1920/7/930/2558
1 ตุลาคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./วซร.001/อส./2559
1 ตุลาคม 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
รฟ.ยธ.1920/5/928/2558
1 ตุลาคม 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ผจจ./จซ.61/2558
30 กันยายน 2558
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ชก./พป.ป.62/09/58
30 กันยายน 2558
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./พป.ส.180/09/58
30 กันยายน 2558
166
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./ซข.๑๗/๙๕/๒๕๕๘
29 กันยายน 2558
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./ซข.๑๗/๙๔/๒๕๕๘
29 กันยายน 2558
153
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./ซข.๑๗/๙๓/๒๕๕๘
29 กันยายน 2558
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ปซ.58102
28 กันยายน 2558
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ปซ.58101
28 กันยายน 2558
225
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./ว.3/58097
25 กันยายน 2558
206
ยกเลิกประกาศ
80
พด./ปซ.58100
24 กันยายน 2558
182
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ปจ.58008
23 กันยายน 2558
183
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
รฟ.ยธ.1131/5/ท.03/2559
22 กันยายน 2558
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
รฟ.ยธ.1131/5/ท.02/2559
22 กันยายน 2558
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
รฟ.ยธ.1824/9/215/2558
21 กันยายน 2558
154
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
บส.4216/2555
18 กันยายน 2558
221
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
บส.647/2557
16 กันยายน 2558
198
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
กส.05/ปก/2558
26 สิงหาคม 2558
540
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
กส.04/ปก/2558
26 สิงหาคม 2558
626
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 86 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 2 ประกาศ