ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร. ๒๔๕๐/๐๖๑๓/๒๕๕
3 พฤษภาคม 3100
251
2
คข.๒(กทม.)ปข.๒๕/๒๕๕๗
19 มีนาคม 3100
228
3
คข.๒(กทม.)ปข.๒๙/๒๕๕๗
19 มีนาคม 3100
205
4
ชก./พป.ส.63/04/57
18 เมษายน 2557
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./พป.ส.62/04/57
18 เมษายน 2557
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./พป.ส.61/04/57
18 เมษายน 2557
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ผจจ./จจ.49/2557
18 เมษายน 2557
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ผจจ./จจ.48/2557
18 เมษายน 2557
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1630/5/382/2557
18 เมษายน 2557
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1630/5/379/2557
18 เมษายน 2557
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ผจจ./จจ.47/2557
18 เมษายน 2557
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./วซร.081/อส./2557
18 เมษายน 2557
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1630/7/374/2557
18 เมษายน 2557
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1630/7/370/2557
18 เมษายน 2557
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1630/7/367/2557
18 เมษายน 2557
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./วซร.080/อส./2557
18 เมษายน 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./วซด.กท.30/อส./2557
17 เมษายน 2557
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พป.ป.22/04/57
17 เมษายน 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./พป.ป.21/04/57
17 เมษายน 2557
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๓๓/๒๕๕๗
17 เมษายน 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./พป.ป.20/04/57
17 เมษายน 2557
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./วซร.079/อส./2557
17 เมษายน 2557
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./วซด.กท.29/อส./2557
17 เมษายน 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.ยธ.1530/9/ส.31/2557
17 เมษายน 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1530/9/ส.30/2557
17 เมษายน 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./วซด.กท.28/อส./2557
17 เมษายน 2557
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./วซร.078/อส./2557
17 เมษายน 2557
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ยธ.1720/7/245/2557
17 เมษายน 2557
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./พด.100/จ/2557
17 เมษายน 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./ว.3/57129
12 เมษายน 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./ว.3/57128
12 เมษายน 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./วซร.077/อส./2557
11 เมษายน 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ส.570090
11 เมษายน 2557
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
พด./ปซ.๕๗๐๓๕
11 เมษายน 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./วซด.กท.27/อส./2557
11 เมษายน 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ยธ.1825/7/209
11 เมษายน 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ยธ.1825/7/207
11 เมษายน 2557
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.ยธ.1825/7/205
11 เมษายน 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./วซร.076/อส./2557
11 เมษายน 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./พซ.ส.๐๖๗/๒๕๕๗
11 เมษายน 2557
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./พซ.ส.๐๖๖/๒๕๕๗
11 เมษายน 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ผจจ./จจ.46/2557
10 เมษายน 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./พด.040/2557
10 เมษายน 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ผจจ./จจ.45/2557
10 เมษายน 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./พป.ส.60/04/57
10 เมษายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./วซร.075/อส./25557
10 เมษายน 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./พด.099/จ/2557
10 เมษายน 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./พป.ส.59/04/57
10 เมษายน 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ชก./พด.098/จ/2557
10 เมษายน 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./พด.039/2557
10 เมษายน 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
คข.๒(กทม.)ปข.๓๐/๒๕๕๗
10 เมษายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
คข.๒(กทม.)/ปข.๐๕/๒๕๕๗
10 เมษายน 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
รฟ.ยธ.1630/7/352/2556
10 เมษายน 2557
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./ว.3/57127
10 เมษายน 2557
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./วซร.074/อส./2557
10 เมษายน 2557
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./ว.3/57126
10 เมษายน 2557
77
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
รฟ.ยธ.1631/7/349/2557
10 เมษายน 2557
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./ว.3/57125
10 เมษายน 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
คข.๒(กทม.)/ปข.๔๗./๒๕๕๗
10 เมษายน 2557
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ส.570067
10 เมษายน 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
รฟ.ยธ.1820/7/218-2557
10 เมษายน 2557
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
รฟ.ยธ.1820/7/216-2557
10 เมษายน 2557
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
รฟ.ยธ.1631/7/346/2557
10 เมษายน 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./พด.097/จ/2557
10 เมษายน 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./พด.096/จ/2557
10 เมษายน 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./พด.095/จ/2557
10 เมษายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
พด./ปซ.57036
10 เมษายน 2557
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./พด.094/จ/2557
10 เมษายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./พด.093/จ/2557
10 เมษายน 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๒๗/๒๕๕๗
9 เมษายน 2557
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
รฟ.ยธ.1823/7/147
9 เมษายน 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.ยธ.1823/7/152
9 เมษายน 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.ยธ.1823/7/151
9 เมษายน 2557
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.ยธ.1823/7/150
9 เมษายน 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.ยธ.1823/7/149
9 เมษายน 2557
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
รฟ.ยธ.1823/7/148
9 เมษายน 2557
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./วก.2/206/2557
9 เมษายน 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./วก.2/207/2557
9 เมษายน 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./ว.3/57124
9 เมษายน 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./ว.3/57123
9 เมษายน 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./ว.3/57122
9 เมษายน 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ส.570085
9 เมษายน 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./วก.2/215/2557
9 เมษายน 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./วก.2/214/2557
9 เมษายน 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./วก.2/210/2557
9 เมษายน 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./วซร.073/อส./2557
9 เมษายน 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
รฟ.ยธ.1820/7/213-2557
9 เมษายน 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
รฟ.ยธ.18207/211-2557
9 เมษายน 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
รฟ.ยธ.1730/5/256/2557
9 เมษายน 2557
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./วซร.072/อส./2557
9 เมษายน 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
รฟ.ยธ.1730/5/255/2557
9 เมษายน 2557
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
รฟ.ยธ.1730/5/254/2557
9 เมษายน 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ส.570094
9 เมษายน 2557
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ส.570093
9 เมษายน 2557
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ส.570079
9 เมษายน 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./ศผ.จ.2/09/2557
9 เมษายน 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ส.570092
9 เมษายน 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./ศผ.จ.2/08/2557
9 เมษายน 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ผจจ./จจ.44/2557
8 เมษายน 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
รฟ.ยธ.1631/9/332/2557
8 เมษายน 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./พป.ป.19/04/57
8 เมษายน 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ผจจ./จจ.43/2557
8 เมษายน 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
เลขที่รฟ.ยธ.๑๙๓๐/๕/๐๑/๒๕
8 เมษายน 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ผจจ./จซ.10/2557
8 เมษายน 2557
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
รฟ.ยธ.1820/7/201-2557
8 เมษายน 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
รฟ.ยธ.1820/7/199-2557
8 เมษายน 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./วซร.071/อส./2557
8 เมษายน 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./พป.ส.58/04/57
8 เมษายน 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ส.570078
8 เมษายน 2557
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ส.570077
8 เมษายน 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./วซร.070/อส./2557
8 เมษายน 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./พป.ส.57/04/57
8 เมษายน 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
รฟ.ยธ.1132/7/ส.047/2557
8 เมษายน 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ส.570083
8 เมษายน 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./พป.ส.56/04/57
4 เมษายน 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./พป.ส.55/04/57
4 เมษายน 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./พป.ส.54/04/57
4 เมษายน 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./พซ.จ.036/2557
4 เมษายน 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ผจจ./จจ.42/2557
4 เมษายน 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ชก./พซ.จ.035/2557
4 เมษายน 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./พซ.จ.034/2557
4 เมษายน 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./ว.3/57121
4 เมษายน 2557
50
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./พซ.จ.033/2557
4 เมษายน 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./ว.3/57120
4 เมษายน 2557
73
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
รฟ.ยธ.1920/7/365/2557
4 เมษายน 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๓/๒๕๕๗
4 เมษายน 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./ว.3/57119
3 เมษายน 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ชก./ว.3/57118
3 เมษายน 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./ว.3/57117
3 เมษายน 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ผจจ./จจ.40/2557
3 เมษายน 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ผจจ./จจ.41/2557
3 เมษายน 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ชก./วซร.069/อส./2557
3 เมษายน 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ชก./วซร.068/อส./2557
3 เมษายน 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ส.570075
3 เมษายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./วผผ.16/สวจ./2557
2 เมษายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./วผผ.13/สวจ./2557
2 เมษายน 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ชก./วผผ.15/ส./2557
2 เมษายน 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ชก./วผผ.14/ส./2557
2 เมษายน 2557
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ชก./วผผ.12/ส./2557
2 เมษายน 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ชก./วซร.067/อส./2557
2 เมษายน 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ชก./ซข.๑๗/๒๒/๒๕๕๗
2 เมษายน 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ชก./วซร.066/อส./2557
2 เมษายน 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ส.570081
2 เมษายน 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ชก./พป.ส.53/03/57
1 เมษายน 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ชก./พป.ส.52/03/57
1 เมษายน 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ชก./ว.3/57116
1 เมษายน 2557
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ชก./ว.3/57115
1 เมษายน 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ชก./ว.3/57114
1 เมษายน 2557
73
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ชก./พป.ส.51/03/57
1 เมษายน 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
ชก./วซร.065/อส./2557
1 เมษายน 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
ชก./วซร.064/อส./2557
1 เมษายน 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
รฟ.ชก.๐๒๐๕/ป๐๘/๒๕๕๗
1 เมษายน 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
ส.570080
1 เมษายน 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
ชก./พป.ส.50/03/57
31 มีนาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1012/9/45/2557
31 มีนาคม 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
บส.231/2556
31 มีนาคม 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
รฟ.ยธ.1530/9/ส.29/2557
31 มีนาคม 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
ชก./ว.3/57113
28 มีนาคม 2557
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
ชก./ว.3/57112
28 มีนาคม 2557
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
ชก./ว.3/57111
28 มีนาคม 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
ชก./ว.3/57110
28 มีนาคม 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
ชก./พป.ส.49/03/57
28 มีนาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
ส.570058
28 มีนาคม 2557
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
ชก./พป.ส.48/03/57
28 มีนาคม 2557
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
ชก./วผก.13/ส./2557
28 มีนาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
ชก./พป.ส.47/03/57
28 มีนาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
ชก./พป.ส.46/03/57
27 มีนาคม 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
พด./ปซ.5 7 0 1 9
26 มีนาคม 2557
149
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
พด./ปจ.57002
25 มีนาคม 2557
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
บฟ.อ./๕๗๐๐๐๒
ประกวดราคาจ้าง งานจัดหาและติดตั้งลิฟท์เพิ่มเติม จำนวน ๑๒ ชุด ที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท, ราชปรารภ, รามคำแหง, หัวหมาก, บ้านทับช้าง และลาดกระบัง ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 มีนาคม 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
รฟ.ยธ.1132/7/อ.023/2557
19 มีนาคม 2557
91
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
ชก./ซข.๑๗/๑๓/๒๕๕๗
17 มีนาคม 2557
130
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
ปซ.57034
17 มีนาคม 2557
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
ปซ.57029
12 มีนาคม 2557
187
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
ปซ.57030
12 มีนาคม 2557
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
ชก./วก.2/144/2557
11 มีนาคม 2557
153
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
ชก./วก.2/142/2557
11 มีนาคม 2557
106
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
ส.570052
10 มีนาคม 2557
159
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
ปซ.57028
7 มีนาคม 2557
146
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
กส.1/ปก./2557
4 มีนาคม 2557
444
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
รฟ.ยธ.1620/9/จ.47/2557
17 กุมภาพันธ์ 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 178 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 9 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ