| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.บส.1000/1296/2560
16 พฤศจิกายน 2560
285
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.บส.1000/1280/2560
13 พฤศจิกายน 2560
247
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.บส.1000/1279/2560
13 พฤศจิกายน 2560
247
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/1275/2560
13 พฤศจิกายน 2560
216
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.บส.1000/1255/2560
10 พฤศจิกายน 2560
253
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดส. ๒๕๐๐/1352/๒๕๖๐
10 พฤศจิกายน 2560
240
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดส. ๒๕๐๐/1351/๒๕๖๐
10 พฤศจิกายน 2560
207
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ดส. ๒๕๐๐/๑๓๕๐/๒๕๖๐
10 พฤศจิกายน 2560
212
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดส. ๒๕๐๐/1349/๒๕๖๐
10 พฤศจิกายน 2560
214
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/1081/2560
29 กันยายน 2560
795
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
1/2560
26 กันยายน 2560
1932
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
บฟ.ป.600008-9
22 กันยายน 2560
1153
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
บฟ.จ.600007
20 กันยายน 2560
1069
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 13 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 2 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ