| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./วซด.กท.64/อส./2559
27 กันยายน 2559
1
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
พซ./ผจซ.๒/๐๑๕/๒๕๕๙
26 กันยายน 2559
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
พซ./ผจซ.๒/๐๑๗/๒๕๕๙
26 กันยายน 2559
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
พซ./ผจซ.๒/๐๑๓/๒๕๕๙
26 กันยายน 2559
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
พซ./ผจซ.2/016/2559
26 กันยายน 2559
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ผจจ./จจ.161/2559
26 กันยายน 2559
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1131/5/ท.66/2560
26 กันยายน 2559
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1131/5/ท.67/2560
26 กันยายน 2559
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1131/5/ท.65/2560
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation) ในย่านสถานีท่าช้าง, หนองมโนรมย์,บ้านหินโคน, หนองกระทิง, ลำปลายมาศ, บุรีรัมย์, ทางแยกเขากระโดง, กระสัง, ลำชี, สุรินทร์ รวม 9 สถานี และ 1 ทางแยก พื้นที่แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
26 กันยายน 2559
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1131/5/ท.64/2560
26 กันยายน 2559
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./ซข.17/72/2559
26 กันยายน 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./ซข.17/71/2559
26 กันยายน 2559
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./ซข.17/70/2559
26 กันยายน 2559
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๒๔/๒๕๕๙
26 กันยายน 2559
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๒๓/๒๕๕๙
26 กันยายน 2559
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๒๒/๒๕๕๙
26 กันยายน 2559
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
กส.03/ปก./2559
26 กันยายน 2559
24
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
พซ./ผจซ.๒/๐๑๒/๒๕๕๙
26 กันยายน 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1920/7/760/2559
26 กันยายน 2559
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
พซ./ผจด.๒/๐๐๙/๒๕๕๙
26 กันยายน 2559
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
พซ./ผจซ.๒/๑๓/๒๕๕๙
23 กันยายน 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ยธ.1530/9/ส.42/2559
23 กันยายน 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
พซ.ผจซ.๒/๑๒/๒๕๕๙
23 กันยายน 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
พซ./ผจด.๒/๐๐๖/๒๕๕๙
23 กันยายน 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
พซ./ผจด.๒/๐๐๘/๒๕๕๙
23 กันยายน 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ยธ.1132/7/ส.27/60
23 กันยายน 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.ยธ.1132/7/ส.26/60
23 กันยายน 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ยธ.1520/9/ส.07/2560
23 กันยายน 2559
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.พซ./จด.1/039/2559
22 กันยายน 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.พซ./จด.1/038/2559
22 กันยายน 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.พซ./จด.1/037/2559
22 กันยายน 2559
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.พซ./จด.1/036/2559
22 กันยายน 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.พซ./จด.1/035/2559
22 กันยายน 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.พซ./จด.1/043/2559
22 กันยายน 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.พซ./จด.1/042/2559
22 กันยายน 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.พซ./จด.1/041/2559
22 กันยายน 2559
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.พซ./จด.1/040/2559
22 กันยายน 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.พซ./จด.1/034/2559
22 กันยายน 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.พซ./จด.1/029/2559
22 กันยายน 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
พซ./ผจซ.๒/๐๙/๒๕๕๙
22 กันยายน 2559
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.พซ./จด.1/033/2559
22 กันยายน 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.พซ./จด.1/028/2559
22 กันยายน 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
รฟ.พซ./จด.1/032/2559
22 กันยายน 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.พซ./จด.1/027/2559
22 กันยายน 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
พด./ปซ.59074
22 กันยายน 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
พซ./ผจซ.๒/๑๐/๒๕๕๙
22 กันยายน 2559
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
รฟ.พซ./จด.1/031/2559
22 กันยายน 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.พซ./จด.1/026/2559
22 กันยายน 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
พซ./ผจซ.๒/๐๘/๒๕๕๙
22 กันยายน 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
พซ./ผจด.2/005/2559
22 กันยายน 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.พซ./จด.1/030/2559
22 กันยายน 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
รฟ.พซ./จด.1/025/2559
22 กันยายน 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
พซ./ผจซ.๒/๑๑/๒๕๕๙
22 กันยายน 2559
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
พซ./ผจด.๒/๐๐๗/๒๕๕๙
22 กันยายน 2559
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ผจจ./จจ.160/2559
22 กันยายน 2559
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
พซ./ผจซ.๒/๐๕/๒๕๕๙
22 กันยายน 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ส.2ค/590004-1
22 กันยายน 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
รฟ.พซ./จซ.1/011/2559
22 กันยายน 2559
78
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
พซ./ผจด.๒/๐๐๔/๒๕๕๙
21 กันยายน 2559
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
รฟ.ชก.0304/ศล.2/406/559
21 กันยายน 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
พซ./ผจซ.๒/๐๗/๒๕๕๙
21 กันยายน 2559
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
พซ./ผจด.๒/๐๐๓/๒๕๕๙
21 กันยายน 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
พซ./ผจซ.๒/๐๔/๒๕๕๙
21 กันยายน 2559
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
รฟ.ชก.0304/ศล.2/405/2559
21 กันยายน 2559
48
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./วก.2/497/2559
21 กันยายน 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./วก.2/496/2559
21 กันยายน 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./วก.2/495/2559
21 กันยายน 2559
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./วก.2/493/2559
21 กันยายน 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
พซ./ผจซ.๒/๐๓/๒๕๕๙
21 กันยายน 2559
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
พซ.ผจด.๒/๐๐๒/๒๕๕๙
21 กันยายน 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
รฟ.พซ./จซ.1/012/2559
21 กันยายน 2559
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.พซ./จซ.1/010/2559
21 กันยายน 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
พซ./ผจซ.๒/๐๑/๒๕๕๙
20 กันยายน 2559
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
พซ./ผจด.๒/๐๐๑/๒๕๕๙
20 กันยายน 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./บค.106/076/2559
20 กันยายน 2559
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
พซ./ผจซ.๒/๐๒/๒๕๕๙
20 กันยายน 2559
79
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./บค.106/075/2559
20 กันยายน 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
รฟ.ยธ.1132/7/ส.25/60
20 กันยายน 2559
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ผจจ./จซ.54/2559
20 กันยายน 2559
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ผจจ./จซ.53/2559
20 กันยายน 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./บค.106/074/2559
20 กันยายน 2559
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./วซร.197/อส./2559
19 กันยายน 2559
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
รฟ.พซ./จซ.1/009/2559
19 กันยายน 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ส.590158-1
19 กันยายน 2559
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./วซด.กท.63/อส.2559
16 กันยายน 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
พด./ปซ.59073
16 กันยายน 2559
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./บค.106/073/2559
16 กันยายน 2559
166
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./บค.106/072/2559
16 กันยายน 2559
156
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./วซร.196/อส./2559
16 กันยายน 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./บค.106/071/2559
16 กันยายน 2559
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./วซร.195/อส./2559
16 กันยายน 2559
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
รฟ.พซ./จด.1/024/2559
15 กันยายน 2559
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
รฟ.พซ./จด.1/023/2559
15 กันยายน 2559
64
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
รฟ.พซ./จด.1/022/2559
15 กันยายน 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
รฟ.ยธ.1132/7/ส.24/60
15 กันยายน 2559
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
รฟ.ยธ.1132/7/ส.23/60
15 กันยายน 2559
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
รฟ.ยธ.1132/7/ส.22/60
15 กันยายน 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./บค.106/070/2559
15 กันยายน 2559
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./วซด.กท.62/อส.2559
15 กันยายน 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./บค.106/069/2559
15 กันยายน 2559
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
รฟ.พซ./จด.1/021/2559
15 กันยายน 2559
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
รฟ.พซ./จด.1/020/2559
15 กันยายน 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
รฟ.ยธ.1920/7/742/2559
15 กันยายน 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
รฟ.พซ./จด.1/019/2559
15 กันยายน 2559
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./บค.106/068/2559
15 กันยายน 2559
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
รฟ.พซ.จด.1/015/2559
15 กันยายน 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
รฟ.พซ./จด.1/013/2559
15 กันยายน 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
รฟ.พซ./จด.1/014/2559
15 กันยายน 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ผจจ./จซ.52/2559
15 กันยายน 2559
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
รฟ.ยธ.1920/7/740/2559
15 กันยายน 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
รฟ.พซ./จซ.1/008/2559
15 กันยายน 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
รฟ.พซ./จด.1/018/2559
15 กันยายน 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
รฟ.พซ./จด.1/017/2559
15 กันยายน 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
รฟ.พซ./จด.1/016/2559
15 กันยายน 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ผจจ./จจ.159/2559
15 กันยายน 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./บค.106/067/2559
15 กันยายน 2559
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./วซร.194/อส./2559
15 กันยายน 2559
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
รฟ.ยธ.1920/7/738/2559
15 กันยายน 2559
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./พซ.จ.072/2559
14 กันยายน 2559
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
รฟ.พซ./จซ.1/007/2559
14 กันยายน 2559
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
รฟ.ยธ.1132/7/ส.21/60
14 กันยายน 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
รฟ.ยธ.1132/7/ส.20/60
14 กันยายน 2559
66
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./พซ.จ.068/2559
14 กันยายน 2559
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
รฟ.ยธ.1132/7/ส.19/60
14 กันยายน 2559
62
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./พซ.จ.070/2559
14 กันยายน 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ชก./พซ.จ.069/2559
14 กันยายน 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./พซ.จ.071/2559
14 กันยายน 2559
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
รฟ.พซ./จซ.1/006/2559
14 กันยายน 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๒๑/๒๕๕๙
13 กันยายน 2559
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๒๐/๒๕๕๙
13 กันยายน 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
รฟ.ยธ.1830/7/228.1
13 กันยายน 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๖/๒๕๖๐
13 กันยายน 2559
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๕/๒๕๖๐
13 กันยายน 2559
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ชก./วซร.192/อส./2559
13 กันยายน 2559
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/7/225-๒๕๕9
13 กันยายน 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ปซ.59060
9 กันยายน 2559
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
รฟ.ยธ.1132/7/อ.11/60
ประกวดราคาจ้างงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
8 กันยายน 2559
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๖๗๒/๒๕๕๙
8 กันยายน 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
รฟ.ยธ.1131/5/ท.28/2559
30 สิงหาคม 2559
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
รฟ.ยธ.1131/5/ท.63/2560
30 สิงหาคม 2559
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
รฟ.ยธ.1131/5/ท.61/2560
30 สิงหาคม 2559
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
รฟ.ยธ.1131/5/ท.62/2560
30 สิงหาคม 2559
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
รฟ.ยธ.1131/5/ท.60/2560
30 สิงหาคม 2559
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ปซ.59071
26 สิงหาคม 2559
272
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ปซ.59062
25 สิงหาคม 2559
155
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ปซ.59026-1
25 สิงหาคม 2559
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
รฟ.ชก0304/ศล.2/328/2559
24 สิงหาคม 2559
120
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
รฟ.ยธ.1530/9/ส.36/2559
22 สิงหาคม 2559
149
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
รฟ.ยธ.1930/5/081/2559
1 สิงหาคม 2559
151
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 149 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 10 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ