ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๓/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๒/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๑/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./พซ.จ.005/2558
21 ตุลาคม 2557
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./พซ.จ.004/2558
21 ตุลาคม 2557
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1631/7/1009/2557
21 ตุลาคม 2557
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1631/7/1010/2557
21 ตุลาคม 2557
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./ว.3/58007
21 ตุลาคม 2557
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./ว.3/58006
21 ตุลาคม 2557
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
บข.๗๕/๒๕๕๗
21 ตุลาคม 2557
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1631/7/1013/2557
21 ตุลาคม 2557
6
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./วซร.019/อส./2558
21 ตุลาคม 2557
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ผจจ./จจ.126/2557
21 ตุลาคม 2557
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./พป.ส.159/10/57
21 ตุลาคม 2557
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๑/๒๕๕๘
21 ตุลาคม 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พป.ส.158/10/57
20 ตุลาคม 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./พป.ป.45/10/57
20 ตุลาคม 2557
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พป.ส.157/10/57
20 ตุลาคม 2557
34
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ผจจ./จซ.56/2557
20 ตุลาคม 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./วผผ.40/ส./2557
20 ตุลาคม 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๗/๒๕๕๗
20 ตุลาคม 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๖/๒๕๕๗
20 ตุลาคม 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./พด.111/2557
20 ตุลาคม 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ผจจ./จจ.125/2557
17 ตุลาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./วซร.018/อส./2558
17 ตุลาคม 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./วผก.33/ส./2557
17 ตุลาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./วผก.32/ส./2557
17 ตุลาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./พป.ส.156/10/57
17 ตุลาคม 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./ซข.๑๗/๙๑/๒๕๕๗
16 ตุลาคม 2557
59
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./ซข.๑๗/๙๐/๒๕๕๗
16 ตุลาคม 2557
108
ยกเลิกประกาศ
31
ชก./ซข.๑๗/๘๘/๒๕๕๗
16 ตุลาคม 2557
64
ยกเลิกประกาศ
32
ชก./ซข.๑๗/๘๗/๒๕๕๗
16 ตุลาคม 2557
58
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./ซข.๑๗/๘๖/๒๕๕๗
16 ตุลาคม 2557
54
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./พป.ส.155/10/57
16 ตุลาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./พป.ส.154/10/57
16 ตุลาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./พด.321/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./พด.320/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./พด.319/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./พด.318/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./พด.317/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./พป.ส.153/10/57
16 ตุลาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./พด.316/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./พด.315/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ชก./พด.109/2557
16 ตุลาคม 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./พด.326/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./พด.325/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
57
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./พด.324/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./พด.110/2557
16 ตุลาคม 2557
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ชก./พด.323/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./พด.322/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ชก./บค.106/009/2558
16 ตุลาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./บค.106/008/2558
16 ตุลาคม 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./วผผ.39/ส./2557
16 ตุลาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./บค.106/007/2558
16 ตุลาคม 2557
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./บค.106/006/2558
16 ตุลาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ผจจ./จซ.55/2557
16 ตุลาคม 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./ศผ.จ.2/25/2557-1
16 ตุลาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./พซ.ส.010/2558
15 ตุลาคม 2557
111
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./พซ.ส.009/2558
15 ตุลาคม 2557
83
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./พซ.ส.008/2558
15 ตุลาคม 2557
99
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./พซ.ส.007/2558
15 ตุลาคม 2557
95
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พซ.ส.006/2558
15 ตุลาคม 2557
87
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./พซ.ส.005/2558
15 ตุลาคม 2557
53
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./ว.3/58005
15 ตุลาคม 2557
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./ว.3/58004
15 ตุลาคม 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.ยธ.1131/5/ท.28/2557
15 ตุลาคม 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ยธ.1132/7/ส.001/2558
15 ตุลาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ผจจ./จจ.124/2557
15 ตุลาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./พป.ป.44/10/57
14 ตุลาคม 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./พป.ส.152/10/57
14 ตุลาคม 2557
131
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./พป.ส.151/10/57
14 ตุลาคม 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ชก./ว.3/58003
14 ตุลาคม 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./พป.ส.150/10/57
14 ตุลาคม 2557
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.ยธ.1820/9/546/2557
14 ตุลาคม 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./วซร.017/อส./2558
14 ตุลาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./วก.2/535/2557
13 ตุลาคม 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./วก.2/536/2557
13 ตุลาคม 2557
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./วก.2/537/2557
13 ตุลาคม 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./วก.2/539/2557
13 ตุลาคม 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./วก.2/538/2557
13 ตุลาคม 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./วก.2/534/2557
13 ตุลาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./วก.2/533/2557
13 ตุลาคม 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./วผผ.38/ส./2557
13 ตุลาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./วผผ.37/ส./2557
13 ตุลาคม 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
รฟ.ยธ.1530/9/ส.03/2558
13 ตุลาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
รฟ.ยธ.1530/9/ส.02/2558
13 ตุลาคม 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
รฟ.ยธ.1530/9/ส.01/2558
13 ตุลาคม 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./วซร.016/อส./2558
13 ตุลาคม 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./วซร.015/อส./2558
13 ตุลาคม 2557
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./บค.106/005/2558
13 ตุลาคม 2557
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./บค.106/004/2558
13 ตุลาคม 2557
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก./บค.106/003/2558
13 ตุลาคม 2557
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./บค.106/002/2558
13 ตุลาคม 2557
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./บค.106/001/2558
13 ตุลาคม 2557
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
รฟ.ยธ.1132/7/อ.003/2558
10 ตุลาคม 2557
117
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./วซร.014/อส./2558
10 ตุลาคม 2557
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./พป.ส.149/10/57
10 ตุลาคม 2557
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./พป.ส.148/10/57
10 ตุลาคม 2557
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./พป.ส.147/10/57
10 ตุลาคม 2557
158
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./พป.ส.146/10/57
10 ตุลาคม 2557
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./วซร.013/อส./2558
10 ตุลาคม 2557
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./พด.309/จ/2557
9 ตุลาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./พด.308/จ/2557
9 ตุลาคม 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./พด.307/จ/2557
9 ตุลาคม 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./พด.306/จ/2557
9 ตุลาคม 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./พด.305/จ/2557
9 ตุลาคม 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./พด.304/จ/2557
9 ตุลาคม 2557
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./พด.107/2557
9 ตุลาคม 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./พด.106/2557
9 ตุลาคม 2557
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./พด.314/จ/2557
9 ตุลาคม 2557
160
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./พด.312/จ/2557
9 ตุลาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./พด.311/จ/2557
9 ตุลาคม 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./พด.310/จ/2557
9 ตุลาคม 2557
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./พซ.ส.004/2558
9 ตุลาคม 2557
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./พซ.ส.003/2557
9 ตุลาคม 2557
137
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./พซ.ส.002/2558
9 ตุลาคม 2557
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./พซ.ส.001/2558
9 ตุลาคม 2557
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./พด.108/2557
9 ตุลาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./พป.ส.145/10/57
8 ตุลาคม 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
บฟ.อ./๕๗๐๐๒๓
8 ตุลาคม 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ผจจ./จจ.123/2557
8 ตุลาคม 2557
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./พป.ป.43/10/57
7 ตุลาคม 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./ซข.๑๗/๘๔/๒๕๕๗
7 ตุลาคม 2557
172
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./ซข.๑๗/๘๓/๒๕๕๗
7 ตุลาคม 2557
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./ซข.๑๗/๘๒/๒๕๕๗
7 ตุลาคม 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ชก./พป.ป.42/10/57
7 ตุลาคม 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./พป.ป.41/10/57
7 ตุลาคม 2557
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ชก./พป.ส.144/10/57
7 ตุลาคม 2557
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./พป.ส.143/10/57
7 ตุลาคม 2557
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
รฟ.ยธ.1730/5/913/2557
6 ตุลาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ปซ.57084
2 ตุลาคม 2557
157
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ปซ.57085
1 ตุลาคม 2557
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
สส./ผจจ./ป.๐๖/๒๕๕๗
30 กันยายน 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
สส./ผจจ./ป.๐๕/๒๕๕๗
30 กันยายน 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./วซด.กท.79/อส./2557
24 กันยายน 2557
109
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
รฟ.ดร.๒๔๕๐/๒๕๐๐/๒๕๕๗
24 กันยายน 2557
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
สส./ผจจ./ป.๐๙/๒๕๕๗
19 กันยายน 2557
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 135 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 15 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 2 ประกาศ