| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./ว.3/60017
2 ธันวาคม 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ชก./ว.3/60016
2 ธันวาคม 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ยธ.1132/7/ส.36/60
2 ธันวาคม 2559
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.1132/7/ส.35/60
2 ธันวาคม 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1132/7/ส.34/60
2 ธันวาคม 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./วซร.038/อส./2560
2 ธันวาคม 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
พซ./ผจด.๒/๐๒๔/๒๕๕๙
2 ธันวาคม 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
พซ./ผจด.๒/๐๒๕/๒๕๕๙
2 ธันวาคม 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./วซร.037/อส./2560
2 ธันวาคม 2559
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./วซด.กท.86/อส./2559
1 ธันวาคม 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.พซ./จซ.1/022/2559
1 ธันวาคม 2559
84
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จด.1/109/2559
1 ธันวาคม 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1730/5/1455/2559
1 ธันวาคม 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1730/5/1454/2559
1 ธันวาคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1730/5/1453/2559
1 ธันวาคม 2559
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1730/5/1452/2559
1 ธันวาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1730/5/1451/2559
1 ธันวาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1730/5/1450/2559
1 ธันวาคม 2559
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1730/5/1449/2559
1 ธันวาคม 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ยธ.1730/5/1442/2559
1 ธันวาคม 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ยธ.1730/5/1441/2559
1 ธันวาคม 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ยธ.1730/5/1440/2559
1 ธันวาคม 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1530/9/ส.07/2560
1 ธันวาคม 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.ยธ.1530/9/ส.06/2560
1 ธันวาคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1920/9/997/2559
1 ธันวาคม 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ส.590267
1 ธันวาคม 2559
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ผจจ./จจ.193/2559
1 ธันวาคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.พซ./จด.1/105/2559
1 ธันวาคม 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./วซร.036/อส./2560
1 ธันวาคม 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.พซ./จด.1/106/2559
1 ธันวาคม 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ส.2ค/590009
1 ธันวาคม 2559
40
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ส.590272
1 ธันวาคม 2559
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ส.590268
1 ธันวาคม 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.พซ./จด.1/107/2559
1 ธันวาคม 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.พซ./จด.1/108/2559
1 ธันวาคม 2559
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ผจจ./จจ.192/2559
30 พฤศจิกายน 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ส.590264
30 พฤศจิกายน 2559
162
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
พซ./ผจซ.๒/๐๖๔/๒๕๕๙
29 พฤศจิกายน 2559
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./บค.106/118/2559
29 พฤศจิกายน 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./บค.106/113/2559
29 พฤศจิกายน 2559
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./บค.106/114/2559
29 พฤศจิกายน 2559
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./บค.106/112/2559
29 พฤศจิกายน 2559
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ส.590260
29 พฤศจิกายน 2559
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ส.590265
29 พฤศจิกายน 2559
151
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./ว.3/60015
29 พฤศจิกายน 2559
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./บค.106/116/2559
29 พฤศจิกายน 2559
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./ว.3/60014
29 พฤศจิกายน 2559
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ส.2ภ/590386
29 พฤศจิกายน 2559
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ชก./บค.106/117/2559
29 พฤศจิกายน 2559
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./บค.106/110/2559
29 พฤศจิกายน 2559
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๕๓๐/๒๕๕๙
28 พฤศจิกายน 2559
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๕๒๙/๒๕๕๙
28 พฤศจิกายน 2559
65
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
พซ./ผจซ.๒/๐๖๓/๒๕๕๙
28 พฤศจิกายน 2559
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
พซ./ผจซ.๒/๐๖๒/๒๕๕๙
28 พฤศจิกายน 2559
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./บค.106/111/2559
28 พฤศจิกายน 2559
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
รฟ.ยธ.1720/5/989/2559
28 พฤศจิกายน 2559
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
พซ./ผจซ.๒/๐๕๙/๒๕๕๙
28 พฤศจิกายน 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
พซ./ผจซ.๒/๐๕๘/๒๕๕๙
28 พฤศจิกายน 2559
153
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
พซ./ผจซ.๒/๐๖๐/๒๕๕๙
28 พฤศจิกายน 2559
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
พซ./ผจซ.๒/๐๖๑/๒๕๕๙
28 พฤศจิกายน 2559
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
รฟ.ยธ.1720/5/988/2559
28 พฤศจิกายน 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./บค.106/109/2559
28 พฤศจิกายน 2559
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
พซ./ผจด.๒/๐๒๓/๒๕๕๙
28 พฤศจิกายน 2559
76
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ผจจ./จจ.191/2559
28 พฤศจิกายน 2559
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ส.590266
28 พฤศจิกายน 2559
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./บค.106/115/2559
28 พฤศจิกายน 2559
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ยธ.1640/5/788/2559
28 พฤศจิกายน 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ส.590271
28 พฤศจิกายน 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ส.2ค/590008
28 พฤศจิกายน 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
รฟ.ยธ.1520/9/ส.15/2560
25 พฤศจิกายน 2559
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
รฟ.ยธ.1520/9/ส.14/2560
25 พฤศจิกายน 2559
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
พซ./ผจด.๒/๐๒๑/๒๕๕๙
25 พฤศจิกายน 2559
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
พซ./ผจซ.๒/๐๕๗/๒๕๕๙
25 พฤศจิกายน 2559
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./ว.3/60013
25 พฤศจิกายน 2559
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./วซร.035/อส./2560
25 พฤศจิกายน 2559
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./ว.3/60012
25 พฤศจิกายน 2559
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
พซ./ผจด.2/020/2559
25 พฤศจิกายน 2559
110
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
รฟ.พซ./จด.1/104/2559
24 พฤศจิกายน 2559
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ผจจ./จซ.133/2559
24 พฤศจิกายน 2559
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ผจจ./จซ.132/2559
24 พฤศจิกายน 2559
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./วซด.กท.85/อส./2559
24 พฤศจิกายน 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ผจจ./จจ.189/2559
24 พฤศจิกายน 2559
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./วซด.กท.84/อส./2559
24 พฤศจิกายน 2559
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
รฟ.ยธ.1820/7/389-2559
24 พฤศจิกายน 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
รฟ.ยธ.1820/7/387-2559
24 พฤศจิกายน 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/385-๒๕๕9
24 พฤศจิกายน 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/383-๒๕๕9
24 พฤศจิกายน 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ส.590259
24 พฤศจิกายน 2559
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ส.590263
24 พฤศจิกายน 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ส.590257
24 พฤศจิกายน 2559
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
สส./ผจจ./ป.26/2559
23 พฤศจิกายน 2559
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
พซ./ผจด.2/019/2559
23 พฤศจิกายน 2559
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ส.590262
23 พฤศจิกายน 2559
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ส.590261
23 พฤศจิกายน 2559
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ส.2ภ/590380
23 พฤศจิกายน 2559
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ส.2ภ/590379
23 พฤศจิกายน 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
รฟ.ยธ.1830/9/284.1
23 พฤศจิกายน 2559
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
รฟ.ยธ.1131/5/ท.94/2560
22 พฤศจิกายน 2559
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
รฟ.ยธ.1131/5/ท.78/2560
22 พฤศจิกายน 2559
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
รฟ.ยธ.1131/5/ท.87/2560
22 พฤศจิกายน 2559
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
พซ./ผจซ.๒/๐๕๖/๒๕๕๙
22 พฤศจิกายน 2559
116
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ส.590258
22 พฤศจิกายน 2559
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
รฟ.ยธ.1131/5/ท.93/2560
16 พฤศจิกายน 2559
187
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
รฟ.ยธ.1131/5/ท.89/2560
16 พฤศจิกายน 2559
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
รฟ.ยธ.1131/5/ท.90/2560
16 พฤศจิกายน 2559
173
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
รฟ.ยธ.1131/5/ท.91/2560
16 พฤศจิกายน 2559
156
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
รฟ.ยธ.1131/5/ท.92/2560
16 พฤศจิกายน 2559
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ปซ.59079
16 พฤศจิกายน 2559
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
บส.4499/2555-59
15 พฤศจิกายน 2559
157
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
บส.4748/2558-59
15 พฤศจิกายน 2559
146
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
รฟ.ยธ.1132/7/อ.36/59
9 พฤศจิกายน 2559
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
รฟ.ยธ.1530/9/ส.04/2560
8 พฤศจิกายน 2559
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
รฟ.ยธ.1131/5/ท.85/2560
8 พฤศจิกายน 2559
240
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
รฟ.ยธ.1131/5/ท.86/2560
8 พฤศจิกายน 2559
210
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
รฟ.ยธ.1131/5/ท.88/2560
8 พฤศจิกายน 2559
164
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๖๗๒/๒๕๕๙
8 กันยายน 2559
246
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
รฟ.ชก0304/ศล.2/328/2559
24 สิงหาคม 2559
307
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
รฟ.ยธ.1530/9/ส.36/2559
22 สิงหาคม 2559
317
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 118 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 9 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ