| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
พด./ปซ.60039.
17 ตุลาคม 2560
214
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.2100/1744/2560
4 ตุลาคม 2560
265
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.บส.1000/1081/2560
29 กันยายน 2560
345
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
1/2560
26 กันยายน 2560
879
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
บฟ.ป.600008-9
22 กันยายน 2560
635
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
บฟ.จ.600007
20 กันยายน 2560
597
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.บส.1000/1026/2560
18 กันยายน 2560
321
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000 /793/2560
12 กันยายน 2560
347
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000 /1006/2560
12 กันยายน 2560
242
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000 / 1005/2560
12 กันยายน 2560
250
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/1006/2560
7 กันยายน 2560
256
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.บส.1000/1005/2560
7 กันยายน 2560
271
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1131/5/ท.22/2561
22 สิงหาคม 2560
339
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1132/7/อ.08/61
22 สิงหาคม 2560
282
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1132/7/อ.07/61
22 สิงหาคม 2560
287
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1132/7/อ.06/61
22 สิงหาคม 2560
254
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1132/7/อ.05/61
22 สิงหาคม 2560
261
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.บส.1000/793/2560
18 กรกฎาคม 2560
337
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 18 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 7 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ