ลำดับ
ชื่อเรื่อง
**ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 กรณีมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารราคากลางจะเผยแพร่ กับประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสาร
รายละเอียดราคากลาง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
1
ว่าจ้างดาดกาบเพลา TM. ของรถจักร ALS. จำนวน 100 คู่ โดยวิธีคัดเลือก
11/10/2561
0
2
ว่าจ้างซ่อมเย็บหุ้มเบาะ รถโดยสารทั่วไปทั้งคัน ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 32 คัน โดยวิธีคัดเลือก
11/10/2561
0
3
ซื้อ Yaw damper ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 26 อัน โดยวิธีคัดเลือก
09/10/2561
0
4
ซื้อ Brake Disc ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 104 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
09/10/2561
0
5
ซื้อ Vertical damper ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 26 อัน
โดยวิธีคัดเลือก
09/10/2561
0
6
จ้างซ่อมปรับปรุง รถพระที่นั่ง พนท. จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
09/10/2561
0
7
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุง รถพระที่นั่งแม่กลอง 1 (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2561
0
8
จ้างซ่อมปรับปรุงรถพระที่นั่ง พนก. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2561
0
9
จ้างซ่อมปรับปรุงรถพระที่นั่งแม่กลอง2 (สีครีม) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2561
0
10
ซื้อAir spring รุ่น SYS๕๔๐H๖ P/N ๕๗๙๔๘๒ ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๖ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2561
0
11
ซื้อ Hand Brake Caliper Unit ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
06/10/2561
0
12
ซื้อDriver Brake Valve 4-1.4 P/N.I 86547 จำนวน 60 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2561
0
13
ซื้อล้อรีดทึบรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 920 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
05/10/2561
0
14
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๓๕๑, และ บชส.๑๓๓๕ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
05/10/2561
0
15
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๓๕๑ และ บชส. ๑๓๓๕ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
05/10/2561
0
16
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๓๓๖, และ บชส.๑๐๘๗ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
05/10/2561
0
17
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๓๓๖ และ บชส. ๑๐๘๗ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
05/10/2561
0
18
ซื้ออะไหล่รถล้างหิน (บลน.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2561
0
19
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถตรวจสภาพทาง ตท.2 (EM120N) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2561
0
20
จ้างเหมาซ่อมปั๊มไฮดรอลิค รถ กน.8 (สบน.ตห.)
05/10/2561
0
21
ซื้อ Adjuster Ear for Slack Adjuster ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำและรถ บนท.ป. รุ่นขอนแก่น จำนวน ๓๕๐ อัน
04/10/2561
0
22
ซื้อ Semi Permanent Coupler ตามแผนผังเลขที่ CCK310-15-10-000 และ CCK310-15-20-000
(ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 รายการ) จำนวน 11 Sets
04/10/2561
0
23
ว่าจ้างถอดปลอกล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 4,300 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
04/10/2561
0
24
จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงอัตโนมัติ Natmall จำนวน 50 ตัว
03/10/2561
0
25
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๐๒๑, และ บชส.๑๓๗๓ ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
02/10/2561
0
26
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ ปะผุ รถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๐๘๗, บชส.๑๓๕๑ และ ๑๓๓๕ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๓ คัน
02/10/2561
0
27
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๐๒๑ และ บชส. ๑๓๗๓ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
02/10/2561
0
28
ซื้อAdjuster Ear for Slack Adjuster ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และ รถ บนท.ป. รุ่นขอนแก่น จำนวน ๓๕๐ อัน โดยวิธีคัดเลือก
02/10/2561
0
29
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรดีเซลไฟฟ้า DAVENPORT หมายเลข 518 และ 537 จำนวน 2 คัน
02/10/2561
0
30
ซื้อHand Brake Caliper Unit ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
02/10/2561
0
31
ซื้อWheel and Axle Complete Sets จำนวน ๕๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2561
0
32
จ้างซ่อม Upper Swingbolster จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2561
0
33
ซื้อกรอบอลูมิเนียมพร้อมบานเกล็ดบานบน ขนาด 15 x 440 x 1,025 มม. จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
01/10/2561
0
34
ซื้อล้อรีดทึบรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 920 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2561
0
35
จัดซื้อ พาเลทพลาสติก จำนวน 110 อัน
28/09/2561
0
36
จัดซื้อชุด Body Protection Equipments of Personal จำนวน 211 ชุด
28/09/2561
0
37
จ้างปรับปรุงระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2561
0
38
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง (D-Ticket) ของการรถไฟฯ (Project Management Consultant : PMC)
28/09/2561
0
39
จ้างซ่อม Swing Bolster Hanger แคร่ JNR จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2561
0
40
จัดซื้อ Alternator Drive Shaft CAT 3516BHD (4 Items. ต่อ Set) พร้อมบริการติดตั้ง ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 4 Sets โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2561
0
41
ว่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Rafamet เปลี่ยนระบบควบคุม PLC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
27/09/2561
0
42
ซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
27/09/2561
0
43
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถโดยสารปรับอากาศ บชส.ป.2 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
27/09/2561
0
44
จ้างซ่อมแคร่จีน Y-25 จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
26/09/2561
0
45
ว่าจ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถโดยสารชนิด บชส. จาก 96 ที่นั่งเป็น 76 ที่นั่ง จำนวน 20 คัน โดยวิธีคัดเลือก
26/09/2561
0
46
ว่าจ้างซ่อม ๓ Phase Ac.Motor Blower รถจักร GEA จำนวน ๑๕ Sets. โดยวิธีคัดเลือก
26/09/2561
0
47
ซื้อ Material of conner อุปกรณ์ฉากปิดมุมห้องน้ำ วัสดุ SUS 304 จำนวน 1,000 ชิ้น
26/09/2561
0
48
ซื้อ เหล็กเสาข้าง รถโดยสารทั่วไป จำนวน 300 อัน
26/09/2561
0
49
ซื้อ ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และพรมห้องน้ำ รถพระที่นั่ง พนก.1 รถพระที่นั่ง พนท.1 จำนวน 2 รายการ
26/09/2561
0
50
ว่าจ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class D จำนวน 1,100 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
26/09/2561
0
51
จ้างซ่อมรอยร้าวโครงแคร่รถ บชส. จำนวน 120 แคร่ ที่ สรง.อด. โดยวิธีคัดเลือก
25/09/2561
0
52
จ้างตรวจสอบรอยร้าวโครงแคร่รถโดยสารทั่วไป จำนวน 60 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
25/09/2561
0
53
จัดซื้อ ท่อ Seamless Steel Tubes ขนาดโตนอก 12 มม. หนา 1.5 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 30 เส้น
25/09/2561
0
54
จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถ บชส. ชนิดโถง พร้อมเปลี่ยนเก้าอี้ภายใน จำนวน 4 คัน โดยวิธีคัดเลือก
24/09/2561
0
55
ซื้อ Locking Plate เพลาล้อ Class C จำนวน 5,000 อัน
24/09/2561
0
56
จัดซื้อเครื่องมือวัดค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า Insulation testers จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2561
0
57
ว่าจ้างซ่อมหม้อเพลาแคร่จีน Y-25 จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
20/09/2561
0
58
ว่าจ้างทำสีภายนอก รถโดยสารชนิด บกข. จำนวน 34 คัน โดยวิธีคัดเลือก
20/09/2561
0
59
ซื้อ Lifting Device For The Disable ( Left ) ของรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 1 Set.
20/09/2561
0
60
ซื้อLifting Device For The Disable ( Right ) ของรถโดยสารรุ่นใหม่ ๑๑๕ คันทั้งชุด จำนวน ๑ Set. โดยวิธีคัดเลือก
20/09/2561
0
61
ซื้อ Knorr Levelling Valve type SV1205 G/140,P/N II 61984/008 (ด้านขวา)
ของรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 20 ชุด
โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
62
จ้างซ่อมหม้อเพลารถโดยสาร แคร่ TS-836 , DTP-18 , TKZ-3 , DTD-09 , HYUNDAI จำนวน 280 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
63
ว่าจ้างทำการซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรไอน้ำหมายเลข ๖๑ และ ๒๗๘ จำนวน ๒ คัน. โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
64
ว่าจ้างซ่อม DC-DC Converter ของรถจักร GEA จำนวน 20 Sets.
19/09/2561
0
65
จ้างซ่อม statodyne Battery Circuit ของรถจักร ALSจำนวน 20 Sets.
19/09/2561
0
66
ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins ๔ สูบ รถดีเซลราง ATR จำนวน ๔ เครื่องโดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
67
จัดจ้างซ่อมวาระ C (6,000 ชั่วโมง) ของเครื่องยนต์ MTU. 16V 4000 R41Rซึ่งติดตั้งบนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 18 ครั้ง (เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2561
0
68
ว่าจ้างซ่อม Exciter Auxiliary Generator Model No.5 GMG 146 F1 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๑๐ Sets.โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
69
จ้างซ่อม Brake Beam แคร่ JNR จำนวน 300 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
70
ตู้ PGU รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 3 ตู้
19/09/2561
0
71
ซื้อBarrel Spring for Slack Adjuster ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำและ บนท.ป.รุ่นขอนแก่น จำนวน 400 อัน โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
72
ซื้อชุด OVERHAUL KIT ของเครื่องยนต์ PERKINS รุ่น 1006-6 TG (YB) จำนวน 30 ชุด
19/09/2561
0
73
ซื้อOuter Coil Spring แคร่ Swing motion ตามแผนผังเลขที่ 120-G001-045 จำนวน 200 ขด
19/09/2561
0
74
ซื้อชุดซ่อมอุปกรณ์แขวนบานประตู L and R รถ บนท.ป. ITR จำนวน 2 รายการ
19/09/2561
0
75
ซื้อKnorr Levelling Valve type SV ๑๒๐๕Z, P/N I ๘๖๔๗๕จำนวน ๕๐ Sets (ใน ๑ Set. ประกอบด้วย ๒๑ รายการ)
19/09/2561
0
76
งานจัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิมที่ชำรุดในตลาดนัดจตุจักร
19/09/2561
0
77
จ้างทำสีภายในภายนอก รถโดยสาร บชส. ควีนแลนด์ จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2561
0
78
จ้างซ่อมตัวรถพร้อมอุปกรณ์ส่วนบนและทำสีรถโดยสารวาระปานกลางรถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.) จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2561
0
79
ซื้อ สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้นหัวหกเหลี่ยม จำนวน 9 รายการ
17/09/2561
0
80
ซื้อ สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้นหัวหกเหลี่ยม ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 4 รายการ
17/09/2561
0
81
ซื้อ Lateral damper ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 26 อัน
14/09/2561
0
82
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและบริหารจัดการการเดินรถทั้งระบบตามพื้นที่โครงสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยวิธีคัดเลือก
14/09/2561
0
83
จ้างทำสีภายนอก รถพระที่นั่งแม่กลอง ๑ (สีน้ำเงิน), รถพระที่นั่งแม่กลอง ๒ (สีครีม) รวมจำนวน ๒ พระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2561
0
84
จ้างเหมาซ่อมเทอร์โบชาร์จเครื่องยนต์ GM รุ่น 6V-71T รถ อน.9 และ อน.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2561
0
85
จัดซื้อ Shaft of Compressor Assembly for Compressor Westinghouse (3 Items. ต่อ Set) ใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 5 Sets โดยวิธีคัดเลือก
13/09/2561
0
86
จัดซื้อ DP – 45DS DOOR ENGINE รถดีเซลราง NKF. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 Sets.
13/09/2561
0
87
จ้างซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องกลึงล้อเคลื่อนที่ได้ Hegenscheidt รุ่น Mobiturn 2 ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก
13/09/2561
0
88
ลำตัวเครื่องพ่วง Sumitomo รถโดยสารทั่วไป จำนวน 30 อัน
13/09/2561
0
89
ว่าจ้างเชื่อมเสริมรอยสึก และไสปาก พร้อมคว้านอัดบู๊ซ ปากขอพ่วงอัตโนมัติแบบแนทมอลล์ จำนวน 900 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
12/09/2561
0
90
ซื้อเหล็กฝาข้างตรง รถโดยสารทั่วไป ขนาดหนา 2.3 มม.xกว้าง 400 มม.xยาว 1,525 มม. จำนวน 2,300 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก
12/09/2561
0
91
จัดซื้อ สีสำหรับซ่อมรถโดยสาร ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 10 รายการ
12/09/2561
0
92
ปลอก Oil Damper ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และรถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน 500 อัน
11/09/2561
0
93
ว่าจ้างซ่อม Electronic card for motor temperature panel (MTP) (4 Cards/Set) จำนวน 8 ชุด สำหรับรถจักร GEA โดยวิธีคัดเลือก
11/09/2561
0
94
ว่าจ้างซ่อม Master Controller ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewooจำนวน ๑๐ Sets. โดยวิธีคัดเลือก
11/09/2561
0
95
จ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า แสงสว่าง รถ บชส. จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
11/09/2561
0
96
เพลากึ่งสำเร็จรูปสำหรับแคร่รถโดยสาร PC-25 และPC-25A จำนวน 100 เพลา
11/09/2561
0
97
เช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS) และระบบบริหารงานพัสดุ ของฝ่ายการช่างกล พื้นที่มักกะสัน, บางซื่อ และ ธนบุรี ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
11/09/2561
0
98
ช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS. Computerized Maintenance Management System) และระบบบริหารงานพัสดุ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พื้นที่มักกะสัน, บางซื่อ และ ธนบุรี
10/09/2561
0
99
ซื้อ เหล็กฝาข้างโค้ง รถโดยสารทั่วไป ขนาดหนา 2.3 มม. x ยาว 5 ฟุต x กว้าง 405 มม. จำนวน 500 แผ่น
โดยวิธีคัดเลือก
10/09/2561
0
100
จ้างซ่อมวาระ ๑ ปี และปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ พร้อมอะไหล่ของรถโดยสารปรับอากาศสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2561
0
101
ซื้อ เหล็กโครงประธานด้านข้าง รถโดยสารทั่วไป จำนวน 140 อัน
โดยวิธีคัดเลือก
10/09/2561
0
102
ซื้อ รถลากจูงไฟฟ้าชนิดยืนขับ Load Capacity 2,500 kg Motor Driving DC 2.5 KW พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก
08/09/2561
0
103
จัดซื้อแผ่นวัดอุณหภูมิความร้อนบริเวณหัวเพลา จำนวน 1 รายการ
07/09/2561
0
104
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
( หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๐๒๑, และ บชส.๑๓๗๓)
07/09/2561
0
105
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ ปะผุ รถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๓ คัน ( หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๒๘๘, บชส.๑๒๙๑ และ ๑๓๓๖)
07/09/2561
0
106
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน (หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๐๒๑ และ บชส. ๑๓๗๓)
07/09/2561
0
107
ซื้อPiston Rod for Oil Damper ขนาด ๒๕ มม. และขนาด ๒๘ มม. ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และ รถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
06/09/2561
0
108
ซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ
06/09/2561
0
109
ซื้อ Fixed Window Installation (1200) ทั้งชุด ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 30 Sets โดยวิธีคัดเลือก
06/09/2561
0
110
จ้างซ่อมประตูม้วน มอเตอร์ไฟฟ้า YY ๓๐๐ ก.ก. ๑/๔ แรง มีรอกใช้ในตัวเวลาไฟดับพร้อมเพลาตัน ๕ นิ้ว เพลาขาว ๑.๒ นิ้ว สำหรับประตูม้วนกว้าง ๔ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมติดตั้งสวิทต์ ๑ ชุด และติดตั้งระบบมอเตอร์ (เดิมระบบมือดึง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2561
0
111
จ้างซ่อมล้อรีดทึบ Re-Discing จำนวน 300 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
06/09/2561
0
112
06/09/2561
0
113
จ้างซ่อมโครงแคร่ DTD-๐๙ จำนวน ๘ แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
06/09/2561
0
114
จ้างจัดหาผ้า และรับจ้างซักรีดผ้าเพื่อใช้บริการในรถโดยสาร
05/09/2561
0
115
จ้างเก็บเงินค่าใช้บริการและทำความสะอาดห้องสุขา ที่สถานีกรุงเทพ
05/09/2561
0
116
จ้างกำจัดตัวเรือด แมลงสาบและแมลงทุกชนิดในรถโดยสาร ที่สถานีกรุงเทพ สถานีชุมทางบางซื่อ และพื้นที่ภายในบริเวณอาคารสถานีกรุงเทพ
05/09/2561
0
117
จ้างจัดทำและดูแลรักษาความสะอาดบนขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่
05/09/2561
0
118
จ้างจัดทำความสะอาดรถโดยสาร กำจัดแมลงสาบและแมลงทุกชนิด รถโดยสารรุ่นใหม่
05/09/2561
0
119
จ้างสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล รถโดยสารรุ่นใหม่
05/09/2561
0
120
จ้างจัดทำและดูแลรักษาความสะอาดบนขบวนรถโดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09/2561
0
121
ว่าจ้างซ่อมคานห้ามล้อรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2561
0
122
ว่าจ้างปรับปรุงซ่อมทำสีรถจักรไอน้ำแบบแปซิฟิก หมายเลข 824 จำนวน 1 คัน
05/09/2561
0
123
งานซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ส่วนควบจำนวน ๕ ชุดที่บริเวณตลาดนัดจตุจักร
04/09/2561
0
124
ซื้อรางรับเบาะนั่งเตียงล่าง (Guide (L,R)) ขนาด 3.0 มม. วัสดุ SUS.304 ใช้กับรถ บนท.,บนท.ป จำนวน 255 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
03/09/2561
0
125
ซื้อเหล็กรับพื้นหน้าชาน รถโดยสารทั่วไป จำนวน 550 อัน โดยวิธีคัดเลือก
03/09/2561
0
126
จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ ควบคุมงานออกแบบและติดตั้งระบบรถไฟและรับรองความปลอดภัยของระบบรถไฟ โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) โดยวิธีคัดเลือก
03/09/2561
0
127
ซื้อ GANGWAY COMPLETE ของรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน ทั้งชุด จำนวน 10 Sets โดยวิธีคัดเลือก
03/09/2561
0
128
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางลำนารายณ์
29/08/2561
0
129
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการพนักงานสถานที่ลำนารายณ์ และอาคารเก็บวัสดุแขวงบำรุงทางลำนารายณ์
29/08/2561
0
130
ซื้อหัวสายไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2561
0
131
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการกองบำรุงทางเขตขอนแก่น
28/08/2561
0
132
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28/08/2561
0
133
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสินทรัพย์อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯบริเวณที่ทำการกองบำรุงทางเขตสุรินทร์
28/08/2561
0
134
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารและสถานที่ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายในพื้นที่แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ
27/08/2561
0
135
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณแขวงบำรุงทางแก่งคอย
27/08/2561
0
136
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสินทรัพย์อาคารและสถานที่ของการรไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางลำปลายมาศ
27/08/2561
0
137
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางขอนแก่น
27/08/2561
0
138
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางบัวใหญ่
27/08/2561
0
139
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสินทรัพย์อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางนครราชสีมา
27/08/2561
0
140
จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอุดรธานี
27/08/2561
0
141
งานจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project – Airport Rail Link Project)
24/08/2561
0
142
ซื้อ ไม้สักกรอบบานเกล็ดซี่อลูมิเนี่ยม ขนาด 5/8 นิ้ว x 48.3/4 นิ้ว x 31.1/2 นิ้ว จำนวน 150 กรอบ
24/08/2561
0
143
ซื้อ เหล็กฐานรับ Air Spring แคร่ TR-217 ตามแผนผังเลขที่ VC33331 จำนวน 50 Pcs
24/08/2561
0
144
ซื้อ เหล็กถลุง ( PIG IRON ) จำนวน 13,000 กิโลกรัม
24/08/2561
0
145
จัดซื้อ ห่วงมือจับใช้กับรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
146
จัดซื้อ ตู้เก็บเสื้อผ้าและเก็บเครื่องมือช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
147
จัดซื้อ ซีลยางรังผึ้ง สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 4,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
148
จัดซื้อ Fan Impeller ขนาด 56 ใบ สำหรับใช้กับ รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
149
จัดซื้อ แหวนทองเหลืองรอง Liner หนา 1.2 มม. สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 240 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
150
จัดซื้อ แหวนทองเหลืองรอง Liner หนา 1.2 มม. สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 240 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
151
จัดซื้อ แหวนทองเหลืองรอง Liner หนา 1.2 มม. สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 240 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
152
จ้างงานพ่นสีภายนอก 2K และกลิ้งสีภายใน รถ บสพ.72 และ บสพ.22 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2561
0
153
ซื้อ LOWER CENTER PLATE ตามเเผนผังเลขที่ HT4.921.01 จำนวน 90 อัน
21/08/2561
0
154
ซื้อ Brake Shoe Hanger Bracket แคร่ KHM-L จำนวน 2 รายการ
21/08/2561
0
155
ซื้อ ชุดแกนเกลียว Brake Pull Rod แคร่ PC-24,25,25A จำนวน 150 ชุด
21/08/2561
0
156
ซื้อ Diaphragm Hinge จำนวน 2 รายการ
21/08/2561
0
157
ซื้อ เเหวนบังคับปลอกล้อรถจักร จำนวน 750 Pcs.
21/08/2561
0
158
จัดซื้อ Circuit Breaker For Bogie 3 rd Class จำนวน 12 ชุด.
21/08/2561
0
159
จัดซื้อรองเท้านิรภัย ชนิดหุ้มส้น พนักงานและลูกจ้างฯในสังกัดกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์ จำนวน ๕๕๖ คู่
21/08/2561
0
160
จัดซื้อกรอบไม้สักหน้าต่างบานพลิกห้องน้ำรถโดยสาร จำนวน ๗๒ ชุด
21/08/2561
0
161
จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร Air duct (ท่อลมดูดต่อขบวนแอร์เบรค) จำนวน ๖๐ชุด
21/08/2561
0
162
จัดซื้อ Relay SDV-FH2 DC. 24 V OMRON ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 20 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2561
0
163
จัดซื้อ C 55871 Bush Item 165.2 ของ Block Brake Unit (ADR) จำนวน 800 Pcs
21/08/2561
0
164
ว่าจ้างซ่อมรถยก Forklift ขนาด 2 ตัน ยี่ห้อ Mitsubishi เครื่อง S4S จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2561
0
165
จ้างรื้อพื้น ปูยางและซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๓๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2561
0
166
ซื้ออะไหล่รถลากจูง รุ่น DHW400, VMT850PT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2561
0
167
ว่าจ้างซ่อม Auxiliary Drive Complete รถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 40 Sets.โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2561
0
168
ซื้อ ชุด Hand Brake ของรถดีเซลราง รายละเอียดตามแผนผังของทางการเลขที่ 1-1101DRC4-044 จำนวน 8 ชุด
20/08/2561
0
169
ซื้อ END SILL (RH)-(LH) จำนวน 20 ชุด ( ประกอบด้วย 2 รายการ )
20/08/2561
0
170
ว่าจ้างซ่อม Frame Re Insulation Main Field Coil, Commutating Field Coil และเปลี่ยน Lead Wire & Connection Bar ของ Main Generator Model GT 605 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 24 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2561
0
171
ซื้อ Taper Roller Bearing AAR. Standard Class-C Size 5 นิ้ว x 9 นิ้ว
จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
18/08/2561
0
172
จ้างงานพ่นสีภายนอก 2K และกลิ้งสีภายใน รถ บกข. เลข 12,1034,1038 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2561
0
173
ว่าจ้างติด Track ล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 2,100 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2561
0
174
ว่าจ้าง ปรับปรุงสภาพ ภายใน-ภายนอก ทำสี ปรับปรุงห้องสุขา และติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ รถดีเซลราง Sprinter จำนวน ๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก โครงการเลขที่ ๖๑๐๖๗๓๗๐๔๘๕
16/08/2561
0
175
ว่าจ้างถอดรื้อล้าง ปรับแต่ง เครื่องยนต์ 6 สูบ จำนวน 60 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2561
0
176
จ้างซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลา (เปลี่ยนปลอกล้อ) จำนวน 300 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2561
0
177
จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class C จำนวน 1,000 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
15/08/2561
0
178
จ้างทำป้ายชื่อติดแคร่ตามโครงการ CMMS จำนวน1,139 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก
15/08/2561
0
179
ว่าจ้างรื้อและติดตั้งโครงพัดลมระบายความร้อน รถจักร GEA จำนวน ๔ คัน ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเลขที่ ๖๑๐๗๗๔๖๗๑๙๗
15/08/2561
0
180
ว่าจ้างทำวาระ ๓ เดือน เครื่องปรับอากาศของรถจักร CSR จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2561
0
181
ซื้อ Brake Rod แคร่ TS-209 จำนวน 2 รายการ
14/08/2561
0
182
ซื้อ Chafing Rubber Plate ตามแผนผังเลขที่ 3-10TP2-073/2 จำนวน 400 ชุด
14/08/2561
0
183
ซื้อ Side Bearer assembly แคร่ TR-217D รถ Power car ตามแผนผังเลขที่ VC33133 จำนวน 40 ชุด
14/08/2561
0
184
ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE0cSL จำนวน 15 ชุด
14/08/2561
0
185
จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดโลหะเดินตามแบบ ยี่ห้อ MESSER GRIESHEIM เป็นแบบ CNC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2561
0
186
ซื้อ Bracket for Buffing Stem (L&R) รถโดยสารทั่วไป จำนวน 100 ชุด
14/08/2561
0
187
ซื้ออ่างล้างหน้ารถโดยสารพร้อมเข้ามุม วัสดุ SUS.304 ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 60 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2561
0
188
จ้างติดตั้งกูบยางรถ Power car จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2561
0
189
Alternator Drive Shaft CAT 3516BHD (4 Items./Set.) (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
11/08/2561
0
190
จ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์ DG. Sets รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 300 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
10/08/2561
0
191
ซื้ออะไหล่ระบบลมรถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT.
10/08/2561
0
192
จ้างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของรถดีเซลราง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
09/08/2561
0
193
จัดซื้อ Roller Bearing No. NU 326ECM/C4VL 0241 จำนวน 10 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
09/08/2561
0
194
ว่าจ้างรื้อและติดตั้งโครงพัดลมระบายความร้อน รถจักร GEA จำนวน 4 คัน ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเลขที่ 61077467197
09/08/2561
0
195
จ้างเชื่อมเสริมรอยสึกและไสปาก พร้อมคว้านอัดบู๊ชปากขอพ่วงอัตโนมัติแบบญี่ปุ่น จำนวน 900 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
09/08/2561
0
196
จ้างรื้อ ล้าง ถอดเบาะพร้อมติดตั้ง ทำสีภายนอกภายใน พ่นสี 2K รถโดยสาร บชส. ควีนแลนด์ หมายเลข 602, 604, 608 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2561
0
197
ซื้อ Brake Beam เเคร่ PC-26,26A จำนวน 100 ชุด
08/08/2561
0
198
ว่าจ้างตัดผุ, รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายใน-ภายนอก รถ บชท.ทั้งคัน จำนวน 11 คัน โดยวิธีคัดเลือก
07/08/2561
0
199
ซื้อก้านยันชานปะทะรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๕๒๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
07/08/2561
0
200
ซื้อOverhaul Kit Spring for Slack adjuster ใช้กับรถโดยสารและ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน ๙๐๐ ชุด ( ๑ ชุด ประกอบด้วย ๔ รายการ ) โดยวิธีคัดเลือก
07/08/2561
0
201
ซื้อชุดกระบอก Slack Adjuster DRV-๒A๑, ๒A๒, DRV๑๐ ใช้กับรถโดยสารและ รถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน ๒๐๐ ชุด (๑ ชุด ประกอบด้วย ๕ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก
07/08/2561
0
202
ว่าจ้างทำวาระ 1 ปี เครื่องปรับอากาศของรถจักร CSR จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2561
0
203
ซื้อ แท่งห้ามล้อรถจักร GE ชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ 4001 D4-1001/4 จำนวน 7,000 อัน โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
204
ซื้อแท่งห้ามล้อรถจักร GEA ชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ 2-4523DE2-003 จำนวน 6,000 แท่ง โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
205
ซื้อ Slack Adjuster DRV.2A-600 จำนวน 100 อัน โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
206
ซื้อ Brake Lever Hanger แคร่ PC-26 A รายละเอียดตามแผนผังของทางการเลขที่ 1-9TP4-005 จำนวน 400 ชุด
06/08/2561
0
207
ซื้อSlinger แคร่ PC-25 (ปลอกสวมคอเพลารถโดยสาร) ตามแผนผัง 1-2 TP2-008 จำนวน 200 อัน โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
208
ว่าจ้างตรวจรอยร้าว โครงแคร่ รถโดยสาร ชั้น ๓ (บชส.) ที่ สรง.อด. จำนวน ๑๒๐ แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
209
ซื้อ Journal Spring Seat แคร่ PC-26,26A ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-038 จำนวน 400 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
210
ว่าจ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถโดยสาร บกข. 21 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2561
0
211
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ ปะผุ รถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๓ คัน
03/08/2561
0
212
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
03/08/2561
0
213
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
03/08/2561
0
214
ซื้อถังน้ำเพดาน รถ บนท. ขนาด 3.0 มม. x 550 x 1,800 x 270 มม. จำนวน 30 ใบ โดยวิธีคัดเลือก
03/08/2561
0
215
จ้างซ่อมชุดเลเซอร์รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2561
0
216
ซื้อ Brake Lever Hanger แคร่ PC-26 A รายละเอียดตามแผนผังของทางการเลขที่ 1-9TP4-005 จำนวน 400 ชุด
03/08/2561
0
217
ซื้อPedestal Wear Plate Complete KW-20, KHM-L, TS-209, KH-56 จำนวน 850 ชุด
02/08/2561
0
218
ซื้ออุปกรณ์ชุดล็อกเตียงนอนรถ บนท., บนท.ป จำนวน 400 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
02/08/2561
0
219
ซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2561
0
220
จ้างซ่อมอะไหล่ระบบไฟฟ้ารถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
02/08/2561
0
221
ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้ารถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2561
0
222
จ้างซ่อมอะไหล่ชุดแทมป์ปิ้งแบงค์รถอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2561
0
223
จ้างทำอุปกรณ์เกียร์รถแกงคาร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2561
0
224
จัดซื้อ Sealing ring set สำหรับซ่อม Compressor Knorr W450/150-3 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 65 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
0
225
จัดซื้อ ยางชุดซ่อม Repair kit for EV207z Solenoid Valve ของรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 80 Sets.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
0
226
จัดซื้อ ชุดคานห้ามล้อรถ THN , NKF จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
0
227
จัดซื้อ Brake Beam Assembly (inside , outside) ของรถดีเซลราง THN,NKF และ ATR จำนวน 12 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
0
228
กรอบเครื่องพ่วงอัตโนมัติ รุ่น 2 (รูสลักแคบ) ตามแผนผังเลขที่ LV5 – 2052/1 จำนวน 250 อัน
25/07/2561
0
229
จัดซื้อ โครงห้องขับ พขร. ของรถดีเซลรางฯ THN , NKF (วัสดุ SUS 304) จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
0
230
ซื้อคันปลดขอพ่วง Sumitomo จำนวน 120 ชิ้น
25/07/2561
0
231
ซื้อคันปลดขอพ่วง Control Slack จำนวน 120 ชิ้น
25/07/2561
0
232
ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้า แผนเดือน ต.ค.60
25/07/2561
0
233
ซื้อ คานห้ามล้อ แคร่ KHM. Ride Control Class D ตามแผนผังเลขที่ 238T จำนวน 120 ชุด
24/07/2561
0
234
ซื้ออะไหล่ชุดวัดรถอัดหิน รุ่น 08,09
24/07/2561
0
235
ซื้อ สายไฟฟ้า Cable Radox 4GKW-AX 1800V M70 mm2 จำนวน 420 เมตร
24/07/2561
0
236
ซื้อไม้สำหรับในการซ่อมอุปกรณ์ส่วนบนรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ
24/07/2561
0
237
จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2561
0
238
Door Guide Rail วัสดุ SUS 304 หนา 2 มม. จำนวน 370 ชุด
20/07/2561
0
239
จัดซื้อลวดเชื่อมรองพื้นชุดหัวตะเฆ่ขนาด 100 ปอนด์
(High Manganese)
20/07/2561
0
240
ซื้อโดยวิธีคัดเลือก Spring Play Out for Slack adjuster ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และ รถ บนท.ป. รุ่นขอนแก่น(ชุดสปริงดับกลับเครื่องร่นห้ามล้ออันโนมัติ) จำนวน ๕๐๐ อัน
19/07/2561
0
241
จัดซื้อ Isolating Rubber Assembly ของรถ THN , NKF , ATR จำนวน 200 ชุด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2561
0
242
ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภายใน - ภายนอก ทำสีและปรับปรุงห้องสุขา ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinterจำนวน ๓ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2561
0
243
จ้างซ่อมเพลาล้อรถอัดหิน อน.11, อน.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2561
0
244
จัดซื้อ Air Filter Complete สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2561
0
245
ซื้อหัวสายไฮดรอลิคและสายไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2561
0
246
ซื้ออะไหล่ชุดแทมป์ปิ้งแบงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2561
0
247
จ้างงานพ่นสีภายนอก ๒K และกลิ้งสีภายในรถโดยสารชนิด บชส. หมายเลข 1248, 1214, 1071 รวม 3 คัน
18/07/2561
0
248
ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้ารถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2561
0
249
ว่าจ้างงานพ่นสีภายนอก 2K และกลิ้งสีภายในรถโดยสารชนิด บชส. หมายเลข 179, 418, 503 จำนวน 3 คัน
16/07/2561
0
250
ว่าจ้างซ่อมเครื่องทำลมอัดแบบ Oil Injected Screw Air Corn ยี่ห้อ Gardner Deriver รุ่น BLE 75-7.5A พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 5 รายการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
0
251
ว่าจ้างซ่อมเครื่องทำลมแห้ง ยี่ห้อ Friul Air Dryer พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 5 รายการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
0
252
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำและ ห้องสุขาบ้านพักรันนิ่งรูม
ที่สถานีหัวหิน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
0
253
จัดซื้ออะไหล่ สลัก Huck Bolt พร้อม Collars ของโครงแคร่รถ บปก.33
จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
0
254
จ้างตรวจสอบรอยร้าวของเพลาล้อและปลอกล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 1,100 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
16/07/2561
0
255
ซื้อ โถส้วมตะวันออก วัสดุสแตนเลส SUS 304 รถโดยสารทั่วไป จำนวน 94 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
13/07/2561
0
256
จัดซื้อ แหวนทองเหลืองรองบ่า Cylinder Head ขนาด OD. 225 mm. ID. 205 mm. หนา 1.2 mm. (Description-Brass Gasket , Material-Brass , Grade-H62 HV118 , Standard-GB/T2059 GB/T5231 ) เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร ALS จำนวน 420 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2561
0
257
จัดซื้อ Ball Bearing Sets Consists of 1). Ball Bearing NSK No.2310 หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า (ลำดับการประกอบที่ 28) (1 Set ประกอบด้วย 2 Pcs) จำนวน 60 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2561
0
258
ซื้อ ถังน้ำเพดาน รถ บนท. ขนาด 3.0 มม. X 580 x 1,200 x 260 มม. จำนวน 30 ใบ โดยวิธีคัดเลือก
12/07/2561
0
259
ซื้อ Swing Bolster Hanger รถ Queensland จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
12/07/2561
0
260
รายงานว่าจ้างปรับปรุงซ่อมทำสีรถจักรไอน้ำแบบแปซิฟิก หมายเลข 824 จำนวน 1 คัน
12/07/2561
0
261
ซื้อ Block Brake Bracket (L&R) แคร่ DTD-09 จำนวน 50 ชุด
10/07/2561
0
262
ซื้อ Spring Seat แคร่ DTD-18 จำนวน 50 ชุด
10/07/2561
0
263
ซื้อแผ่นบานเกล็ดขนาด 1.6 x 295 x 630 ม.ม. จำนวน 400 แผ่น
10/07/2561
0
264
ว่าจ้างค่าแรงถอดอุปกรณ์, ล้างทำความสะอาด, ขัดเงาและพ่นสีภายใน-ภายนอก และติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรรอบตัวรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. 1063,1130 จำนวน 2 คัน
09/07/2561
0
265
ซื้อ จาระบีอัตโนมัติ Automatic Greaser จำนวน 20 หลอด
09/07/2561
0
266
ซื้อ Beam for Swing Bolster Hanger รถ Queensland จำนวน 50 ชุด
06/07/2561
0
267
ซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Switch Over Valve No.167252 จำนวน 70 ชุด
06/07/2561
0
268
ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE1 CT จำนวน 50 ชุด
06/07/2561
0
269
ชุด Overhaul Kits For Two - Stage Relay DU111A2.2/3.8 จำนวน 150 ชุด
04/07/2561
0
270
ชุด Overhaul Kit ของ Adjustable Relay Valve จำนวน ๔๐ ชุด
04/07/2561
0
271
ซื้อ โครงกูบทางเดินรถโดยสารเฉพาะส่วนโค้งท่อนบน พร้อมเจาะรู (DIAPHRAGM ASS’Y) ตามแผนผังเลขที่ 1-9 BNS13-003 (MAKE 3) จำนวน 100 อัน
03/07/2561
0
272
ว่าจ้างซ่อมวาระปานกลางชนิดรถโดยสาร ชั้น ๓ (บชส.) ที่แขวงรถจักรลำปาง จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก
03/07/2561
0
273
ซื้อ โถส้วมตะวันตก วัสดุสแตนเลส SUS 304 รถโดยสารทั่วไป จำนวน 94 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
02/07/2561
0
274
จ้างซ่อม เบาะนั่ง,เบาะพิงหลัง,เบาะพิงศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บชส.(ชนิด 76 ที่นั่ง) จำนวน 20 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2561
0
275
ซื้อ Buffer Rubber For Upper Swing Bolster ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-085
02/07/2561
0
276
จัดซื้อ Complete Packet Gasket หัวกรอง Hydraulic Motor type MH 112 (14 Items/Set) จำนวน 30 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2561
0
277
ว่าจ้างซ่อม Armature Re Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลาของ Traction Motor Model 5 GE 761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 12 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
29/06/2561
0
278
จัดซื้อ Complete Packet Gasket หัวกรอง Hydraulic Motor type MH 112 (14 Items/Set) จำนวน 30 Sets.
28/06/2561
0
279
จัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2561
0
280
ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก, ทำสี รถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO (รถหนักวาระ) จำนวน 7 คัน
28/06/2561
0
281
ซื้อหัวสายไฮดรอลิค และปลอกสายไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2561
0
282
งานเช่าสำนักงาน โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธาณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2561
0
283
ว่าจ้างซ่อม Core cooler ของ oil cooler เครื่องยนต์ Cummins NTA855 R1 (รถดีเซลรางปรับอากาศ) จำนวน ๒๐ Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2561
0
284
ซื้อหัวสายไฮดรอลิค และข้อต่อไฮดรอลิค จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2561
0
285
ซื้อแผ่นรองรับเครื่องฉุดลาก ขนาด 16 x 200 x 510 มม.ตามแผนผังเลขที่ 39211 จำนวน 250 อัน
25/06/2561
0
286
จ้างซ่อม Dual Chamber Air Dryer LTZ๐๑๕ (ADR.) จำนวน ๔๐ Sets. โดยวิธีคัดเลือก
25/06/2561
0
287
ซื้อถังน้ำเพดานรถ บชส. ขนาดหนา 3.0 มม. วัสดุ SUS.304 จำนวน 2 รายการโดยวิธีคัดเลือก
25/06/2561
0
288
ซื้อ Screw Spindle จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2561
0
289
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2561
0
290
จัดซื้อ Compressor ชนิดขับแบบทางกล จำนวน 10 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2561
0
291
ว่าจ้างซ่อม Cooling Unit Assembly ของรถ Daewoo จำนวน 3 ชุด
21/06/2561
0
292
จ้างซ่อม BOLSTER (MODIFIED) แคร่ T-11 จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2561
0
293
จัดซื้อ #H23.351610 Bearing Carrier 170/81 X 85 ของ Voith Turbo Transmission T211rZ (DAEWOO) จำนวน 10 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2561
0
294
จ้างทำอะไหล่ชุดเกียร์รถเกลี่ยหิน PBR400R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2561
0
295
ซื้อเอ็กเซิลซัพพอร์ทรถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT.
20/06/2561
0
296
จัดซื้อ Inner Spring Part No. 24.018.019800 จำนวน 80 Pcs. Outer Spring Part No. 24.018.0267.00 (24.018.0267) จำนวน 80 Pcs.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2561
0
297
จัดซื้อ Fan Impeller สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 30 Pcs
19/06/2561
0
298
จัดซื้อ Air Filter Complete สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse
รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2561
0
299
ซื้อ ไม้สักบานประตูชานข้างตรง (ลูกฟักนูน) ขนาด 35x655x1,870 มม. จำนวน 60 บาน
19/06/2561
0
300
ซื้อไม้แข็งพื้นรางลิ้น ขนาด 1.1/4 นิ้ว x 7.1/2 นิ้ว x 3 เมตร จำนวน 265 แผ่น
18/06/2561
0
301
ว่าจ้างซ่อมเปลี่ยนใบพัดลม พร้อมเปลี่ยนสลักเกลียวยึดและตรวจซ่อมรูสลักเกลียวยึด Coupling Disc ของ Main Generator รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๑๒ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2561
0
302
ว่าจ้างซ่อม Core cooler ของ oil cooler เครื่องยนต์ Cummins NTA855 R1 (รถดีเซลรางปรับอากาศ) จำนวน ๒๐ Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2561
0
303
จัดซื้อโถส้วมตะวันออกและตะวันตก วัสดุสแตนเลส SUS304 จำนวน ๖ ชุด
15/06/2561
0
304
ว่าจ้างซ่อมวาระปานกลาง รถ บชส. ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
305
จ้างซ่อมโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอก รถ บชส ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 32 คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
306
ซื้อ เหล็กเหนียวแบน ขนาด 3/16 นิ้ว x 1 นิ้ว (4.5 x 25 มม.) จำนวน 1,500 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
307
ซื้อ ผ้าทรายและกระดาษทราย สำหรับใช้งานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
308
ซื้อ Bolster Spring แคร่ KH-56 จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
309
ซื้อ เครื่องทำลมอัด Air Compressor ขนาดถังจุ 315 ลิตร 10 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
310
ซื้อลมออกซิเจน จำนวน 500 ท่อ และแก๊สอะซิติลีน จำนวน 800 กก. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
311
ว่าจ้างซ่อมตัดผุปะผุ รถ บชส. ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 32 คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
312
ว่าจ้างเย็บหุ้มเบาะรถโดยสาร รถ บนท. (สีน้ำเงินเข้ม) จำนวน ๒ คัน
13/06/2561
0
313
ว่าจ้างซ่อม Rotor Re-Insulation ด้าน Main และด้าน Auxiliary ของ Traction Alternator Model 5GMG 200 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 18 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
12/06/2561
0
314
ว่าจ้างซ่อมวาระหนัก เซาะ กลึงหน้า Commutator อบวานิช วัดค่าทางไฟฟ้า Armature ของอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 850 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
12/06/2561
0
315
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดตั้งบริษัทและการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับบริษัทลูกของการรถไฟฯ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2561
0
316
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
11/06/2561
0
317
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
11/06/2561
0
318
ซื้อ อะไหล่คงคลัง จำนวน 1 รายการ
11/06/2561
0
319
จัดซื้อ แหวนบังคับปลอกล้อรถพ่วง จำนวน 12,000 Pcs.
08/06/2561
0
320
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ ปะผุ รถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๓ คัน
07/06/2561
0
321
งานซื้ออะไหล่ชุด Tamping Unit จำนวน 9 รายการ ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
06/06/2561
0
322
งานซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
06/06/2561
0
323
งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงงานประแจเชื่อมราง และอาคาร ข บริเวณศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่
05/06/2561
0
324
จ้างซ่อมหุ้ม เบาะนั่ง,เบาะพิงหลัง,เบาะพิงศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.(สีน้ำเงิน) จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2561
0
325
Swing Arm for Sliding Plug Door L,R รถ บนท.ป. ITR จำนวน 2 รายการ
01/06/2561
0
326
ว่าจ้างดัดแปลงรถโบกี้ปั้นจั่นกำลังไอน้ำ หมายเลข 33 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
01/06/2561
0
327
จัดซื้อชุดซ่อม Block Brake Unit (ADR.) จำนวน 200 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2561
0
328
ซื้อ อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 4 รายการ
31/05/2561
0
329
ซื้อหินเจียรนัยโรเบล (ชนิดกลม)ขนาด150 X 65 X 80 ม.ม. (300 ก้อน) จำนวน 1 รายการ
30/05/2561
0
330
จัดซื้อใบหินเจียรขนาด 180 X 6 X 22 ม.ม. (4,000 ใบ) จำนวน 1 รายการ
30/05/2561
0
331
ว่าจ้างซ่อมเครื่องอะไหล่ Reverser Type TV 1366 Ref. J20, J21 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM
จำนวน 8 Sets
30/05/2561
0
332
จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ สรจ.อด (เป้าหมาย 12 คัน)
30/05/2561
0
333
ซื้อ Air Spring Assembly รถ บนอ.ป.1001-1022 จำนวน 16 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2561
0
334
ว่าจ้างซ่อม Traction Motor TA ๖๗๑ (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator
และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๑๒ ลูก
โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2561
0
335
ซื้อทรายทะเล (BEACH SAND) จำนวน 96,000 กิโลกรัม
25/05/2561
0
336
จัดซื้อ Bearing carrier 197/80.3x89 H23.167710 ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 20 Pcs.
24/05/2561
0
337
ว่าจ้างซ่อมวาระ 4,000 ชั่วโมง เครื่องยนต์ CAT รุ่น C175-16 ของรถจักร CSR จำนวน 22 ครั้ง (เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2561
0
338
ว่าจ้างซ่อม Overhaul Compressor Knorr VV160/200-2 Complete จำนวน 20 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
24/05/2561
0
339
โคมไฟหัวนอน LED รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1,184 ชุด
24/05/2561
0
340
ซื้อชุดแกนเกลียว Slack Adjuster ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และ รถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน ๙๐๐ ชุด
24/05/2561
0
341
จ้างซ่อมวาระพร้อมอะไหล่ Air Compressor Atlas Copco รุ่น LER-10 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
18/05/2561
0
342
ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องยนต์หนัก
18/05/2561
0
343
ว่าจ้างซ่อม Dual Chamber Air Dryer LTZ015 จำนวน 40 Sets.โดยวิธีคัดเลือก
17/05/2561
0
344
ซื้อ แก๊สออกซิเจน (O2) ชนิดบรรจุท่อ จำนวน 300 ท่อ
17/05/2561
0
345
ซื้อแก๊สอะเซทิลีน (C2H2) ชนิดบรรจุท่อ จำนวน 200 ท่อ
16/05/2561
0
346
ว่าจ้างซ่อมท่อลมแอร์เบรก (Repiping) ของรถ DAEWOO จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก
15/05/2561
0
347
ซื้อสายไฟหุ้มพีวีซี สำหรับใช้งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2561
0
348
ซื้อ เครื่องทำลมอัด Air Compressor ขนาดถังจุ 315 ลิตร 10 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
15/05/2561
0
349
ซื้อเครื่องทำน้ำกลั่น พร้อมอุปกรณ์ควบ ใช้งานที่ น.10 ชม., พตร.นค., สรพ.กค. งทป. จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
15/05/2561
0
350
ซื้อ วัสดุสำหรับซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลา จำนวน 4 รายการ
11/05/2561
0
351
ซื้อ อะไหล่อุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 4 รายการ
11/05/2561
0
352
ซื้อ Spherical Roller Bearing No.23122 CC/W33 จำนวน 90 ตลับ
11/05/2561
0
353
ซื้อ ใบพัดระบายความร้อนของ Genarator Nishihatsu ขนาด 80 KVA. จำนวน 15 ใบ
11/05/2561
0
354
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ รฟท.
09/05/2561
0
355
การซื้อ Isolating Rubber แคร่ KH -56 จำนวน 200 ชุด
09/05/2561
0
356
ซื้อ สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดต่างๆ เพื่อใช้งานกับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 5 รายการ
08/05/2561
0
357
ซื้อ ลวดเชื่อมไฟฟ้า Stainless Steel ขนาดต่างๆ เพื่อใช้งานทั่วไป จำนวน 3 รายการ
08/05/2561
0
358
ซื้อ ไม้สักบานประตูเลื่อนหน้าอุดข้างตรง (ลูกฟักนูน) ขนาด 32 X 645 X 1,875 มม. จำนวน 20 บาน
08/05/2561
0
359
ซื้อชุดแขวนบานประตู L and R รถ บนอ.ป. จำนวน 2 รายการ
05/05/2561
0
360
จ้างรื้อ-ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนควบและวัดค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ลากจูงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน จำนวน ๙๖๐ ลูก
04/05/2561
0
361
ซื้อกระจก Tempered ขนาด 16 x 472 x 1,167 มม. รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 250 บาน โดยวิธีคัดเลือก
04/05/2561
0
362
จ้างโป้วเลี่ยวทำสีพ่นภายนอก-กลิ้งภายใน รถโดยสาร บสส.1005,1016 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/05/2561
0
363
ว่าจ้างซ่อมอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. 1112 และ 1124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2561
0
364
จ้างพ่นสีภายนอก 2K และกลิ้งสีภายใน รถโดยสาร ชนิดรถธรรมดา บสข.21,25,26 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2561
0
365
ว่าจ้างซ่อมรถ Forklift ขนาด 2 TON ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2561
0
366
ซื้อกระโปรงลมครอบ Main Generator (ตัวใน) ใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins KT38L รถจักร GE. จำนวน 20 ชุด
30/04/2561
0
367
ซื้ออะไหล่ชุด Tamping Unit รถอัดหิน รุ่น 07,09 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2561
0
368
จัดซื้อ Center Pivot ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2561
0
369
ซื้อ ไม้สักบานประตูเลื่อนใหญ่ รถ บสพ., บพห. ขนาด 50 x 1,530 x 1,760 มม. จำนวน 41 บาน โดยวิธีคัดเลือก
28/04/2561
0
370
ซื้อ พื้นโต๊ะอาหารทำด้วยไม้ยางพารา รถ บนท. จำนวน 500 อัน โดยวิธีคัดเลือก
28/04/2561
0
371
ว่าจ้างซ่อม Air Intercooler เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร ALS. จำนวน 20 Sets.
27/04/2561
0
372
ว่าจ้างซ่อมรถ Forklift ยี่ห้อ NISSAN ขนาด 3 TON จำนวน 1 คัน
27/04/2561
0
373
จ้างซ่อมท่อแอร์เบรก ( Repiping) ของรถ THN NKF ATR จำนวน 5 คัน
27/04/2561
0
374
Isolating Rubber แคร่ KW-20 จำนวน 500 ตัว
26/04/2561
0
375
RH.Head Stock (Type I) ตามแผนผังเลขที่ 3-10PK 10-002 จำนวน 80 ชุด
26/04/2561
0
376
ซื้อ Lateral Oil Damper แคร่ DTP-๑๘ จำนวน ๖๐ ชุด
26/04/2561
0
377
ซื้อเครื่องมือผ่อนแรงไอดรอลิค จำนวน 1 ชุด
26/04/2561
0
378
ว่าจ้างทำสีภายในและภายนอกรถโดยสาร บนท.1042,1057,1062 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
0
379
งานจัดซื้อเครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2561
0
380
จ้างซ่อมแคร่ ชุดปรับปรุงระบบ primary suspension พร้อมอุปกรณ์primary suspension รถดีเซลราง ASR จำนวน ๓ แคร่
25/04/2561
0
381
จ้างทำสี 2k ภายในภายนอก รถโดยสารธรรมดาทั้งคัน ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 46 คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/04/2561
0
382
จ้างซ่อม รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายในภายนอกรถ บนท.ทั้งคัน จำนวน 10 คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/04/2561
0
383
จัดซื้อ ชุดหม้อกรองเครื่องยนต์ DG SET. ของรถ DAEWOO จำนวน 15 ชุด
21/04/2561
0
384
จัดซื้อ ชุดยางซ่อม Block Brake Unit (ADR) ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน ๒๐๐ Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2561
0
385
ซื้อ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Input 380 V.AC. 3 เฟด 50-60 Hz แบบมีล้อเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่ สบซ.บซ.2 โดยวิธีคัดเลือก
21/04/2561
0
386
จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ TM Blower ของรถจักร Alsthom จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2561
0
387
ซื้อ ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป จำนวน 2 รายการ
20/04/2561
0
388
ว่าจ้างซ่อม Traction MotorTA671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
389
ว่าจ้างซ่อม Traction MotorTA671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
390
จ้างซ่อม Traction MotorTA671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator
และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
391
ว่าจ้างซ่อม Re-Coil,เปลี่ยน Commutator, เปลี่ยนเพลา Armature ของ Traction Motor Model TA 671 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
392
ซื้อ อะไหล่คงคลังจำนวน 4 รายการ
19/04/2561
0
393
จ้างซ่อมรถ Forklift ยี่ห้อ Nissan ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน
19/04/2561
0
394
จ้างเหมาปรับปรุงพื้น คสล. ปูกระเบื้อง ทาสีอาคารสถานีห้วยยายจิ๋ว กม.272+131.00
18/04/2561
0
395
จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานสื่อสาร สถานีลำนารายณ์ กม.209+070.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
396
จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักคนการสถานีลำนารายณ์ กม.208+840.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
397
จ้างซ่อมปรับปรุงโรงรถยนต์รางและที่ทำการนายตรวจทางโคกสลุง กม.167+782.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
398
ว่าจ้างซ่อมหนักปั๊มน้ำรถโดยสาร Tuscan 24 V.DC. จำนวน 39 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
399
ซื้อ ประแจทอร์ค จำนวน 1 ชุด ใช้งานที่ สอป. โดยวิธีคัดเลือก
18/04/2561
0
400
จ้างตรวจสอบรอยร้าว โดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์ ของแคร่ THN NKF ATR จำนวน 20 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
11/04/2561
0
401
จ้างเหมาปรับปรุงพื้น คสล., ปูกระเบื้อง, ทาสีอาคารสถานีห้วยยายจิ๋ว กม.273+131 ในแขวงบำรุงทางบัวใหญ่
11/04/2561
0
402
จ้างเหมาปรับปรุงพื้น คสล., ปูกระเบื้อง, ทาสีอาคารสถานีห้วยยายจิ๋ว กม.273+131 ในแขวงบำรุงทางบัวใหญ่
11/04/2561
0
403
จ้างซ่อมตัดผุรถโดยสาร จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2561
0
404
จ้างทำสีภายนอก-ภายในและล้างทำความสะอาดรถโดยสาร บชส. หมายเลข ๔๘๕, ๕๐๗, ๕๐๘ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2561
0
405
ว่าจ้างล้างทำความสะอาด รื้อ ประกอบอุปกรณ์ ทำสี 2K ทั้งคันรถโดยสาร บชท.94,98 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2561
0
406
ซื้อ ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)
09/04/2561
0
407
จัดซื้อ สี ทินเนอร์ผสมสีและแปรงทาสี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2561
0
408
ว่าจ้างซ่อมเย็บหุ้มเบาะ ของรถโดยสารทั่วไปทั้งคัน ที่ สรง.อด จำนวน 44 คัน โดยวิธีคัดเลือก
09/04/2561
0
409
ซื้อ Hexagon Bolt ชั้นคุณสมบัติ 10.9 และแหวนโค้ง จำนวน 5 รายการ
09/04/2561
0
410
จัดซื้อครีมทำความสะอาดขจัดคราบสี,เรซิน,กาว,จารบี จำนวน 65 ควอท
07/04/2561
0
411
จ้างซ่อมตัดผุ, รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2K ภายในภายนอกรถโดยสาร บชส. จำนวน 6 คัน
05/04/2561
0
412
ว่าจ้างฉีดล้างทำความสะอาดใต้ท้องรถพร้อมอุปกรณ์อุปกรณ์และพ่นสี จำนวน 16 คัน
05/04/2561
0
413
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
05/04/2561
0
414
จัดซื้อ Manifold S Shape For Exhaust พร้อมหน้าแปลน Clamp Drain hose สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA.จำนวน ๔๐ Sets.
05/04/2561
0
415
จ้างซ่อมวาระหนักรถโดยสาร ที่แขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2561
0
416
จัดซื้อ Brake Shoe Head เเคร่ KW-20 จำนวน 200 ชุด
03/04/2561
0
417
จัดซื้อ Brake Beam เเคร่ KHM-L จำนวน 50 ชุด
03/04/2561
0
418
จ้างซ่อมโครงแคร่ TS-209 จำนวน 8 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
03/04/2561
0
419
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป.1041 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
03/04/2561
0
420
ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2561
0
421
ซื้อแผ่นพลาสติกสีขาวขุ่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 2 มม. จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2561
0
422
จ้างปรับปรุงภายในและภายนอก ทำสี 2K รถโดยสาร(ควีนแลนด์) หมายเลข 603,610,619 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2561
0
423
จ้างซ่อมหนัก Oil Damper แคร่ B-4 รถพระที่นั่ง จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2561
0
424
จ้างซ่อมถังสุขภัณฑ์แสตนเลส สำหรับใช้กับรถ บนอ.ป จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2561
0
425
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนอ.ป.1008 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
30/03/2561
0
426
จ้างถอดเปลี่ยนติดตั้งเครื่องพ่วง และชานปะทะ รถโดยสารทั่วไป จำนวน 130 คัน โดยวิธีคัดเลือก
30/03/2561
0
427
ซื้ออะคิเกต ใช้กับรถ บนท.ป รุ่น ๘๔ คัน (จำนวน ๑๕ คัน) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
29/03/2561
0
428
จัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2561
0
429
จัดซื้อ Gasket & Seal Set (13 Items./Set) สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Compressor Knorr VV450/150-3 ของรถจักร ALSTHOM จำนวน 70 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2561
0
430
ซื้อ Isolating Rubber แคร่ PC-25,26,26A จำนวน 500 ตัว
29/03/2561
0
431
ซื้อ Isolating Rubber แคร่ KHM-L จำนวน 500 ตัว
29/03/2561
0
432
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถโดยสาร บชส.1338 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
28/03/2561
0
433
ซื้อเสื้อยูนิฟอร์ม Safety ติดแถบสะท้อนแสง สำหรับหัวหน้างานในสังกัดศูนย์ลากเลื่อน จำนวน 109 ตัว
28/03/2561
0
434
ซื้อกรอบบานเกล็ดอลูมิเนียมบานล่าง ขนาด 15 X 420 X 1,020 มม. จำนวน 320 กรอบ โดยวิธีคัดเลือก
28/03/2561
0
435
ซื้อยางติดประตูเลื่อนยาวเส้นละ 2 เมตร จำนวน 300 เส้น และยางรับประตูเลื่อนยาวเส้นละ2.10 เมตร จำนวน 300 เส้น
27/03/2561
0
436
ซื้อคันปลดขอพ่วง Bhartia จำนวน 120 ชุด
27/03/2561
0
437
ซื้อ Fan 16 นิ้ว Dc.24v. รถโดยสารธรรมดา และรถปรับอากาศ จำนวน 150 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
26/03/2561
0
438
ซื้อ Type-A Supply Check Valve รถ บนท.ป รุ่น 84 คัน,โครงการรถ power car จำนวน 15 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
26/03/2561
0
439
จ้างทำล้อรถตรวจการณ์ขนาดเบา (25 ล้อ) จำนวน 1 รายการ
23/03/2561
0
440
างซ่อมตัดผุรถโดยสาร จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2561
0
441
จัดซื้ออะไหล่รถผลักขนาดเบา
23/03/2561
0
442
ซื้อ Wear Plate Non-Metallic ชนิด 2 รูใหญ่ 4 รูย้ำ จำนวน 1,275 ชุด
23/03/2561
0
443
จ้างซ่อม Engine control Governor, GAC. Model LCC ๑๐๓ รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
22/03/2561
0
444
ว่าจ้างซ่อม Engine Control Governor GAC Model LCC 102 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 30 Sets
22/03/2561
0
445
ว่าจ้างซ่อมวาระ 1 เดือน ระบบปรับอากาศรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๑,๕๐๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/03/2561
0
446
จ้างรื้อ, ประกอบ, ทำสี ๒K ภายในภายนอกรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. รุ่น ๑๑๐๑-๑๑๔๐ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/03/2561
0
447
จ้างซ่อมทำสีภายในและภายนอกรถโดยสารชนิด บชส. หมายเลข 1100, 1151, 1250 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2561
0
448
จ้างซ่อมทำสีภายในภายนอกรถโดยสาร ชนิด บชส.รุ่นหมายเลข 3 ตัว จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2561
0
449
จ้างทำล้อรถตรวจการณ์ขนาดเบา (25 ล้อ) จำนวน 1 รายการ
20/03/2561
0
450
ประตูเลื่อนรถโดยสารทั่วไป (Partition Sliding Door) วัสดุ SUS.304 ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และ รถ บนท.ป.รุ่น ขอนแก่น จำนวน 50 บาน โดยวิธีคัดเลือก
20/03/2561
0
451
ซื้อ Sliding Plug Door L and R รถ บนท.ป. ITR จำนวน 2 รายการ
20/03/2561
0
452
จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถจักร GEA. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2561
0
453
จัดซื้อ Frequency Meter (PGU) Type FVF-8 Scale Range: 45-55 HZ 220V.AC จำนวน 10 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2561
0
454
จัดซื้อ AC. Voltmeter (PGU) Type SeVF-8N Scale Range: 0-500 VAC ของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 10 Sets.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2561
0
455
เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Traction Motor จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2561
0
456
จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วง รถโดยสารทั่วไป จำนวน 140 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
16/03/2561
0
457
ว่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดสิ่งของที่ชำรุดเสียหาย เลิกใช้การ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2561
0
458
บันไดรถโดยสาร วัสดุ SUS304 รถโดยสารทั่วไป จำนวน 200 ชุด
15/03/2561
0
459
ซื้อ ชานปะทะรถโดยสารทั่วไป จำนวน 200 ชุด
15/03/2561
0
460
สลักเกลียวเหล็กหัวแบนผ่า เกรด 8.8 ขนาด 5/8 นิ้ว X 1.3/4 นิ้ว พร้อมแป้นเกลียว
จำนวน 20,000 Pcs.
15/03/2561
0
461
สลักเกลียวเหล็กหัวแบนผ่า เกรด 8.8 ขนาด 5/8 นิ้ว X 1.3/4 นิ้ว พร้อมแป้นเกลียว
จำนวน 20,000 Pcs.
15/03/2561
0
462
จัดหาอะไหล่ซ่อมเครื่องยนต์เบา
15/03/2561
0
463
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. 1110 จำนวน 1 คัน
15/03/2561
0
464
จ้างทำสีภายนอกและภายในรถโดยสารชนิด รถ บกข.1017 จำนวน 1 คัน
14/03/2561
0
465
จ้างซ่อมอุบัติเหตุรถ บสพ.1011 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2561
0
466
จ้างรื้อ-ล้าง-คัดแยกขนส่ง อุปกรณ์ Gear Case รถจักรดีเซลไฟฟ้า (สัญญาจ้าง 1 ปี) จำนวน 300 Sets.
14/03/2561
0
467
จ้างซ่อมทำสีภายใน และ ภายนอก รถโดยสาร บชส. หมายเลข 1211, 1215 และ 1073 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2561
0
468
จ้างซ่อมและปรับปรุง ระบบปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อใช้ในโรงงานมักกะสัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
0
469
ซื้อ Brake Cylinder BC 8 นิ้ว รถควีนเเลนด์ จำนวน 24 ชุด
12/03/2561
0
470
ซื้อKnorr Brake Pad 400 sq.cm สำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 2,040 Sets โดยวิธีคัดเลือก
12/03/2561
0
471
งานจ้างเหมาซ่อมตัวเรือนรถตรวจการณ์ขนาดเบา
12/03/2561
0
472
จ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งที่แขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2561
0
473
จัดซื้อ Cheek Casting (L&R) รถโดยสารทั่วไป จำนวน 100 ชุด
09/03/2561
0
474
จ้างบริการขนส่ง ตรวจนับเงินรายได้ และนำเข้าบัญชีเงินฝาก โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
09/03/2561
0
475
จ้างซ่อมวาระรถจักร,รถดีเซลราง,วาระ 8 เดือน รถ บทค.และงานอื่นๆที่โรงซ่อมรถจักรหน่วย 10 พิษณุโลก จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2561
0
476
ซื้อกรอบบานเกล็ดอลูมิเนียมบานบน ขนาด 15 X 420 X 1,020 มม. จำนวน 320 กรอบ โดยวิธีคัดเลือก
08/03/2561
0
477
ซื้อชุดครอบโครงเก้าอี้แสตนเลส รถโดยสารชนิด บนท., บนท.ป. จำนวน 210 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
08/03/2561
0
478
จัดซื้อ Axle Pulley รถโดยสารทั่วไป จำนวน 60 ชุด
โดยวิธีคัดเลือก
08/03/2561
0
479
จ้าง รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายใน-ภายนอก รถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
08/03/2561
0
480
จ้างซ่อมโครงแคร่ DTP-18,TS-836 จำนวน 24 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
08/03/2561
0
481
ซื้อ Distributor Control box รถ บกข. จำนวน ๓๕ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก
07/03/2561
0
482
ซื้อ Battery Charger รถ บกข. จำนวน ๓๕ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก
07/03/2561
0
483
ซื้อ ตู้ DC-DC รถ บนท.ป. รุ่น ๘๔ คัน จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก
07/03/2561
0
484
ตู้ Control E/G Set ๑๐ KVA รถ บกข. จำนวน ๓๕ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก
07/03/2561
0
485
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป.1213 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
07/03/2561
0
486
จ้างซ่อมโครงแคร่ KHM-L,KHM-L2M จำนวน 32 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
0
487
จ้างซ่อมโครงแคร่ KW-75 จำนวน 16 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
0
488
จ้างซ่อมอุบัติเหตุรถโดยสาร บสส.1013 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0
489
จัดซื้อใบพัดลมระบายความร้อน Generator Nishihatsu 50 KVA จำนวน 20 Pcs.
0
490
ว่าจ้างซ่อมตัดผุฝาใหญ่ รถโดยสารเหล็กดำ จำนวน ๒๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก
0
491
จัดซื้อ Journal Box Ass’y ของรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 2 รายการ
05/03/2561
0
492
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป.1217 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
02/03/2561
0
493
ซื้อ Cheek Casting (L&R) รถโดยสารทั่วไป จำนวน 100 ชุด
02/03/2561
0
494
จ้างทำอุปกรณ์รถแกงคาร์ จำนวน 13 รายการ
02/03/2561
0
495
การซื้อ Draft Gear Yoke รถโดยสารทั่วไป จำนวน 160 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
28/02/2561
0
496
จ้างซ่อมโครงแคร่ JNR จำนวน 16 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
27/02/2561
0
497
ว่าจ้างซ่อมวาระรถจักร วาระรถดีเซลรางและวาระอื่นๆที่ สรพ.กค.โรงรถพ่วงแก่งคอย ระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2561
0
498
จ้างตัดผุ, รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายในภายนอกรถ บพห,บสพ.ทั้งคัน จำนวน 21 คัน โดยวิธีคัดเลือก
23/02/2561
0
499
จ้างซ่อมโครงแคร่ PC-๒๖ จำนวน ๑๔ แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
22/02/2561
0
500
จ้างซ่อมโครงแคร่ KH-๕๖ จำนวน ๑๐ แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
22/02/2561
0
501
จ้างซ่อมหนักรถอุบัติเหตุรถ บนท.๑๐๔๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
22/02/2561
0
502
ว่าจ้างปรับปรุงสภาพ ภายใน-ภายนอก ทำสี ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ และล้างทำความสะอาดรถดีเซลราง NKF กซข.๑๒๓๐ (อุบัติเหตุ)
22/02/2561
0
503
ว่าจ้างรื้อ-ล้าง Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 ชุด ระยะเวลา 1 ปี
22/02/2561
0
504
จ้างซ่อมโครงแคร่ KH-๒๖ จำนวน ๑๐ แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
22/02/2561
0
505
จ้างซ่อมโครงแคร่ R-157,TKZ-3 จำนวน 8 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
21/02/2561
0
506
ซื้อ Air Compressor รถ บนท.ป. รุ่น 84 และ บนอ.ป Hyundai จำนวน 20 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
21/02/2561
0
507
21/02/2561
0
508
ซื้อตลับลูกปืน Cylindrical Roller Bearing No.2U110-CS (JC-1A) จำนวน 60 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
20/02/2561
0
509
งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. เลขที่ 63 ย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่
20/02/2561
0
510
งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. เลขที่ 63 ย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่
20/02/2561
0
511
Knorr Brake Disc 610/322x110, Split Version, P/N I 88961/1920 (ตาม Drawing No B81377/1)
จำนวน 8 Sets
20/02/2561
0
512
Knorr Brake Disc 610/322x110, Split Version, P/N I 88961/1920 (ตาม Drawing No B81377/1)
จำนวน 8 Sets
20/02/2561
0
513
ว่าจ้างซ่อมวาระ 1 เดือน รถโดยสารปรับอากาศ ที่หน่วยซ่อมปลายทาง จำนวน 400 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2561
0
514
ซื้อ L/T JUNCTION BOX DMR CAR (LJB) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน ๑๐ Sets.
19/02/2561
0
515
ว่าจ้างซ่อม AVR.Nishihatsu รุ่น FW-30B-380V จำนวน 100 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2561
0
516
ซื้อ Collar เคลือบยางคอเพลารถโดยสารและรถดีเซลราง THN จำนวน ๓๘๐ ตลับ
19/02/2561
0
517
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป.1060 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
17/02/2561
0
518
ว่าจ้างถอด-รื้อ-ล้าง Distributor Valve ชนิด KE จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
16/02/2561
0
519
ว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาดูแลระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง(CMMS) และระบบบริหารงานพัสดุ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีคัดเลือก
16/02/2561
0
520
จัดซื้อใบพัดลมระบายความร้อนรังผึ้ง (แบบ Multi-wing fan)
รถจักร GEA. (ใบพัดลม ๘ ใบ) จำนวน ๒๒ ชุด
15/02/2561
0
521
จ้างซ่อมโครงเก้าอี้ชนิดปรับหมุนเอนได้ใช้กับรถ บชท. และ บสส, จำนวน 312 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
15/02/2561
0
522
ซื้อ เครื่องมือซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลา จำนวน 8 รายการ
14/02/2561
0
523
จ้างทำสีภายในและภายนอกรถโดยสารชนิด บชส.เลข ๔ ตัว จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2561
0
524
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป.1046 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/02/2561
0
525
จ้างซ่อม Alternator รถโดยสารทั่วไป จำนวน 32 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
14/02/2561
0
526
อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 1 รายการ
14/02/2561
0
527
จ้างซ่อมตัดผุฝาเล็ก รถโดยสารเหล็กดำ จำนวน 23 คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/02/2561
0
528
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงทาสีที่ทำการนายตรวจทางหนองบัวลาย ที่ เมืองพล กม.377+900.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2561
0
529
จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า ของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2561
0
530
จัดซื้อชุดซ่อม Dummy Socket Ass y ของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 10 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/02/2561
0
531
จ้างซ่อม Re Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire พร้อมตรวจซ่อมสำนักรองรับ U-Tube Frame ของ Traction Motor Model HS21241-01R รถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 12 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
13/02/2561
0
532
จ้างซ่อมวาระ ๔,๐๐๐ ชั่วโมง เครื่องยนต์ CAT รุ่น ๓๕๑๖B HD จำนวน ๓๐ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2561
0
533
จ้างซ่อม Re Insulation Frame ของTraction Motor Model ๕GE ๗๖๑ สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๓๐ ลูก โดยวิธีคัดเลือก
13/02/2561
0
534
ว่าจ้างซ่อมวาระ 1,000 ชั่วโมง เครื่องยนต์ CAT รุ่น 3516B HD จำนวน 80 ครั้ง
13/02/2561
0
535
จัดซื้อชุดซ่อม Jumper Receptacle ของรถดีเซลราง DAEWOO (ใน 1 ชุดประกอบด้วย 24 รายการ) จำนวน 10 ชุด
13/02/2561
0
536
น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์าำหรับขจัดคราบสกปรก,คราบน้ำมันและคราบเขม่า ขนาดบรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 110 ถัง
13/02/2561
0
537
งานจ้างปรับแบบรายละเอียดบริเวณอำเภอสีคิ้วและตัวเมืองนครราชสีมาในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ (แก้ไข)
13/02/2561
0
538
งานจ้างปรับแบบรายละเอียดบริเวณอำเภอสีคิ้วและตัวเมืองนครราชสีมาในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ (แก้ไข)
13/02/2561
0
539
งานจ้างเหมาเทพื้น คสล. ชานชาลา, ปูพื้นกระเบื้อง , ทาสีสถานีห้วยยายจิ๋ว กม.273+131.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
0
540
งานจ้างเหมาติดตั้งรางกันบนอุโมงค์ทางรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่าง กม.456+859.35 - 456+939.35 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
0
541
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานสื่อสาร สถานีลำนารายณ์ กม.209+070.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
0
542
งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงรถยนต์รางและที่ทำการนายตรวจทางโคกสลุง กม.167+782.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
0
543
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักคนการสถานีลำนารายณ์ กม.208+840.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
0
544
งานจ้างเหมาติดตั้งรางกันบนอุโมงค์ทางรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่าง กม.352+734 - 352+814
12/02/2561
0
545
ซื้อ Knorr Brake Pad 400 sq.cm. สำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 2,040 Sets
09/02/2561
0
546
ซื้อ Knorr Brake Pad 400 sq.cm UIC, P/N C105255/35F7X, Details as per Knorr Drawing No. C105255 จำนวน 200 Sets
09/02/2561
0
547
จ้างซ่อมโครงแคร่ PC-26A จำนวน 32 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
09/02/2561
0
548
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมโครงแคร่ PC-25,25A จำนวน 24 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
09/02/2561
0
549
จัดซื้อเครื่องสแกน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานที่ทำการกองบำรุงทางเขตทุ่งสง
08/02/2561
0
550
จ้างซ่อมโครงแคร่ KW-20 จำนวน 16 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
08/02/2561
0
551
จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณโรงรถจักรดีเซลบางซื่อ และหน่วยซ่อมย่อยศรีราชา (ระยะเวลา ๑๒ เดือน)
08/02/2561
0
552
ซื้อ กุญเเจประตูเลื่อนรถไม้ชนิดไม่มีรูกุญเเจ (ห้องส้วม) จำนวน 200 ชุด
08/02/2561
0
553
จัดซื้อ วัสดุเทพื้นรถโดยสาร บนท.ป 1050 จำนวน 1 คัน จำนวน 5 รายการ
07/02/2561
0
554
ซ่อมเก้าอี้แบบชนิดพนักพิงปรับเอนหมุนกลับทิศทางรถโดยสารชนิด รถ บชท.๘๐ จำนวน ๒๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2561
0
555
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. (ปรับปรุงภาพลักษณ์) ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน ๖ คัน โดยวิธีคัดเลือก
07/02/2561
0
556
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป.๑๐๑๐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
06/02/2561
0
557
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถโดยสาร บชส.1166 จำนวน 1 คัน
06/02/2561
0
558
จ้างเหมาบริการซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ 3 ชนิดรถ บชส.(ปรับปรุงภาพลักษณ์) ที่ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร โรงงานมักกะสัน จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก
06/02/2561
0
559
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงที่ทำการนายตรวจทางนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2561
0
560
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเทพื้น คสล. พื้นที่เก็บเศษโลหะและพื้นที่เก็บกองวัสดุ สรง.รส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2561
0
561
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงที่ทำการพนักงานตรวจรถปากช่อง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2561
0
562
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงรันนิ่งรูมฝ่ายการช่างกล ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่ กม.345+400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2561
0
563
ซื้อสีทาพื้น 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2561
0
564
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน (29 วัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ถงวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น.
05/02/2561
0
565
ว่าจ้างซ่อม Re Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil พร้อมเปลี่ยน Lead Wire Frame ของ Traction Motor Model 5GE792A1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 24 ลูก
โดยวิธีคัดเลือก
05/02/2561
0
566
จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณโรงรถจักร ดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 12 เดือน
03/02/2561
0
567
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดและประเมินข้อเสนอสัญญาจ้างงานและออกแบบรายละเอียดงานโยธาสัญญาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาและสัญญางานออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ระบบราง ระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งขบวนรถไฟและการฝึกอบรมบุคลากร โครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2561
0
568
จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. (ปรับปรุงภาพลักษณ์) ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๖ คัน โดยวิธีคัดเลือก
01/02/2561
0
569
จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่ สรพ.ธบ. จำนวน ๖ คัน
01/02/2561
0
570
งานจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วที่ทำการนายตรวจทางแก่งคอย และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2561
0
571
งานซ่อมปรับปรุงหลังคาคุมชานชาลาสถานีศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2561
0
572
งานจ้างซ่อมปรับปรุงที่ทำการนายตรวจทางปากช่อง แขวงบำรุงทางนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2561
0
573
จ้างซ่อม Ring Gear Fly Wheel ของเครื่องยนต์ MTU 16V4000R1R รถจักร ALSTHOM จำนวน 5 เครื่อง
30/01/2561
0
574
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด โดยวิธีคัดเลือก
29/01/2561
0
575
จ้างเหมาตัดแต่งลดพุ่มมะขาม พื้นที่แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2561
0
576
จ้างเหมาซ่อมทาง ติดตั้งรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ รื้อทางผ่านเดิม รื้อซุ้มเครื่องกั้น และติดตั้งรั้วเพื่อความปลอดภัย กม.186+761.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2561
0
577
จ้างเหมาเทพื้น คสล. ที่ทำการนายตรวจทางเมืองคง กม.326+666 พื้นที่แขวงบำรุงทางบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2561
0
578
จ้างซ่อมปรับปรุงแฟลตหนองคาย 1 (จำนวน 9 ห้อง) กม.620+348.50 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2561
0
579
National Rubber Cushion Draft Gear จำนวน 15 Sets
26/01/2561
0
580
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ บริเวณพื้นที่โรงงานมักกะสัน ระยะเวลา 15 วัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2561
0
581
ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
24/01/2561
0
582
จัดซื้อชุดล้อขับของ Tranverser ขนาด 100 Tons จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2561
0
583
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานซ่อม Motor รถจักรทั่วไป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2561
0
584
จัดซื้อน้ำยาวานิชเคลือบฉนวนไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2561
0
585
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 15 เครื่อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน
22/01/2561
0
586
เชิญชวนเสนอจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางบ้านกรูด
18/01/2561
0
587
เชิญชวนเสนอจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางบ้านส้อง
18/01/2561
0
588
เชิญชวนเสนอจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการกองบำรุงทางเขตทุ่งสง และ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางทุ่งสง

18/01/2561
0
589
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน.อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคใต้ และที่่ทำการแขวงบำรุงทางชุมพร ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
18/01/2561
0
590
จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสาร ชนิดรถ บชส.(ปรับปรุงภาพลักษณ์) ที่โรงซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ จำนวน ๖ คัน
16/01/2561
0
591
จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยวิธีคัดเลือก
15/01/2561
0
592
จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช โดยวิธีคัดเลือก
15/01/2561
0
593
จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา โดยวิธีคัดเลือก
15/01/2561
0
594
รักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอาคารที่ทำการของการรถไฟ บริเวณโรงรถพ่วงแก่งคอย ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2561
0
595
ว่าจ้างซ่อมอุบัติเหตุุรถ บนท.1033,1055,1061 จำนวน 3 คัน
0
596
งานจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคาพร้อมควบคุมงานก่อสร้างเส้นทางสายตะวันออก ช่วง สถานีโยทะกา ถึง สถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ
28/12/2560
0
597
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวน จัดทำเอกสารประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาโดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 5 เส้นทาง
22/12/2560
0
598
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวน จัดทำเอกสารประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาโดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 5 เส้นทาง
15/12/2560
0
599
ว่าจ้างซ่อมเครื่องกลึงล้อ ยี่ห้อ Hegenscheidt รุ่น 105 S
07/12/2560
0
600
ว่าจ้างซ่อมวาระ 1,000 ชม.เครื่องยนต์ CAT 3516B HD ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 4 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
0
601
ว่าจ้างซ่อมวาระ ๔,๐๐๐ ชม.เครื่องยนต์ CAT ๓๕๑๖B HD ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2560
0
602
งานว่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและออกแบบรายละเอียดรถโดยสารเชิงท่องเที่ยว จำนวน 10 คัน
28/11/2560
0
603
งานว่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและออกแบบรายละเอียดรถโดยสารเชิงท่องเที่ยว จำนวน 10 คัน
28/11/2560
0
604
แท่งห้ามล้อ (Brake Shoe) ชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ LV4-2058/1 without Mark 4 จำนวน 12,000 แท่ง
0
605
แท่งห้ามล้อ (Brake Shoe) ชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ 2-2501 DR 2–0004 สำหรับใช้กับรถดีเซลราง จำนวน 19,000 แท่ง
23/11/2560
0
606
งานจ้างปรับแบบรายละเอียดบริเวณอำเภอสีคิ้วและตัวเมืองนครราชสีมา ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ
25/10/2560
0
607
จัดซื้อ ล้อพร้อมเพลา Wheel set for PC-24 Bogies ตามแผนผังเลขที่ P1-2602 จำนวน 24 ชุด โดยวิธีพิเศษ
22/08/2560
0
608
จัดซื้อ Knorr Brake Pad 400 sq.cm UIC, P/N C105255/35F7X, Details as per Knorr Drawing No.C105255 จำนวน 200 Sets
22/08/2560
0
609
จัดซื้อ Knorr Brake Disc 610/322x110, Split Version, P/N I 88961/1920 (ตาม Drawing No.B81377/1) จำนวน 8 Sets โดยวิธีพิเศษ
22/08/2560
0
610
งานจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
0
611
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ
ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
17/08/2560
0
612
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้
ช่วงนครปฐม-ชุมพร
17/08/2560
0
613
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
17/08/2560
0
614
งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์และอะไหล่ และงานติดตั้งเมนไฟฟ้าจ่ายระบบไฟส่องสว่าง จำนวน 2 จุด และปั้มน้ำ 1 จุด ที่อุโมงค์กลับรถ 2 แห่ง ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน
21/07/2560
0
615
จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนจัดทำเอกสารประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาโดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) โครงการออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 3 เส้นทาง ตามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยวิธีคัดเลือก
14/07/2560
0
616
โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ - โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ)
12/06/2560
0
617
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ
12/06/2560
0
618
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค-ปากน้ำโพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
619
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
620
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
621
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
สัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
622
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพรสัญญาที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
623
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
สัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
09/05/2560
0
624
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
09/05/2560
0
625
จ้างขนส่ง ตรวจนับเงินรายได้ และนำเข้าบัญชีเงินฝาก โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/05/2560
0
626
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/05/2560
0
627
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12/04/2560
0
628
จ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) ที่ กม.609+731.50 ระหว่างสถานีนาพู่ - สถานีนาทา แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
11/04/2560
0
629
จ้างงานบริการที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสม สารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โรงซ่อมบารุงรถสินค้าแห่งใหม่
16/03/2560
0
630
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการเดินรถและร่างข้อกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคสำหรับการเดินรถไฟสายสีแดง รถไฟทางไกล และการเดินรถร่วมกันระหว่างรถไฟสายสีแดงและรถไฟทางไกล โดยวิธีตกลง
02/02/2560
0
631
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้าง Service depot สำหรับการรองรับงานให้บริการรถโดยสารทางไกล กรณีย้ายต้นทางมาให้บริการ ณ สถานีกลางบางซื่อ โดยวิธีตกลง
0
632
จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคารแผงค้าด้านหน้าแฟลต 1, 3, 5, 7 นิคมรถไฟ กม.11
19/01/2560
0
633
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อจัดการประกวดราคา สัญญาที่ 1 สัญญาการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา (Civil Work) โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา
0
634
การซื้อและติดตั้งเครื่อง X-ray สินค้าและสัมภาระ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้งานที่หน่วยบริการรับส่ง-สืนค้าและสัมภาระ สถานีกรุงเทพ โดยวิธีพิเศษ
0
635
การซื้อและติดตั้งเครื่อง X-ray สินค้าและสัมภาระ จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งใช้งานที่หน่วยบริการรับ-ส่งสินค้าและสัมภาระ สถานีกรุงเทพ โดยวิธีพิเศษ
0
636
การซื้อและติดตั้งเครื่อง X-ray สินค้าและสัมภาระ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้งานที่หน่วยบริการรับ-ส่งสัมภาระ สถานีกรุงเทพ โดยวิีพิเศษ
0
637
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
0
638
จ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างทางรถไฟพร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมพร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.676+800) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.681+000) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
0
639
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยความารับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
26/10/2559
0
640
จัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ทำการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ยศเส)
20/10/2559
0
641
จัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่คลังสำรองน้ำมันเชื้อเพลงจำนวน 7 แห่ง
19/10/2559
0
642
จ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
12/10/2559
0
643
อบรมหลักสูตร “ พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปี 2559
28/09/2559
0
644
ซ่อม Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ของ Frame และ Re-Coil Armature เปลี่ยน Commutator พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE792 รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 2 ลูก โดยวิธีพิเศษ
24/09/2559
0
645
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี (สถานีวงเวียนใหญ่ - สถานีมหาชัย และสถานีบ้านแหลม - สถานีแม่กลอง จำนวน 10 แห่ง (LX-44)
23/09/2559
0
646
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี (สถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี) จำนวน 12 แห่ง (LX-43)
23/09/2559
0
647
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่ จำนวน 12 แห่ง (LX-42)
23/09/2559
0
648
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีหลักช้าง - สถานีห้วยยอด) จำนวน 10 แห่ง (LX-41)
23/09/2559
0
649
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีกระเบียด - สถานีหลักช้าง) จำนวน 11 แห่ง (LX-40)
22/09/2559
0
650
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีเขาพลู - สถานีกระเบียด) จำนวน 13 แห่ง (LX-39)
22/09/2559
0
651
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีท่าฉาง - สถานีเขาพลู) จำนวน 12 แห่ง (LX-38)
22/09/2559
0
652
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน และทุ่งสง (สถานีละแม - สถานีท่าฉาง) จำนวน 12 แห่ง (LX-37)
22/09/2559
0
653
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา (สถานีแก่งคอย - สถานีคลองสิบเก้า และสถานีฉะเชิงเทรา - สถานีศรีราชา) จำนวน 10 แห่ง (LX-36)
22/09/2559
0
654
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา (สถานีคลองสิบเก้า - สถานีอรัญประเทศ) จำนวน 10 แห่ง (LX-35)
22/09/2559
0
655
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น จำนวน 13 แห่ง (LX-34)
22/09/2559
0
656
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี จำนวน 11 แห่ง (LX-33)
22/09/2559
0
657
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง จำนวน 12 แห่ง (LX-32)
22/09/2559
0
658
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณภาคกลางและนครสวรรค์ จำนวน 12 แห่ง (LX-31)
22/09/2559
0
659
สัมมนากลุ่มย่อย (KM) ของฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม รุ่นที่ 1-3 ปี 2559
20/09/2559
0
660
งานจ้างรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน
19/09/2559
0
661
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของระบบรักษาความมั่งคง (Security) ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา, จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
16/09/2559
0
662
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของระบบรักษาความมั่งคง (Security) ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา, จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
16/09/2559
0
663
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของระบบรักษาความมั่งคง (Security) ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา, จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
16/09/2559
0
664
สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับสำนักงานผู้ว่าการและศูนย์ประชาสัมพันธ์
16/09/2559
0
665
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานอาณาบาล หัวข้อ “กฎหมาย พ.ร.บ.ร่วมทุน และการ Outsourcing คดีความ”
15/09/2559
0
666
สัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต”
14/09/2559
0
667
อบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศพนักงานใหม่” จำนวน 3 รุ่น ประจำปี 2559
13/09/2559
0
668
งานจ้างซ่อมปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน
05/09/2559
0
669
อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 รุ่น
0
670
สัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการปรับโครงสร้างองค์กรและยุทธศาสตร์การให้บริการของกลุ่มธุรกิจการเดินรถ"
0
671
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
0
672
อบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้บริหารระดับกลาง”
0
673
สัมนา "ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดในยุคปัจจุบัน"
0
674
อบรมหลักสูตร การบริหารโครงการไอที (Project Management)
0
675
จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า GEC ที่สถานีดงมะกุ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางสายเหนือ
17/08/2559
0
676
สัมมนา "การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและพนักงาน(Team Building)” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
677
สัมมนา "จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
678
สัมมนา "การนำเสนอการดำเนินงาน TPM ประจำปี” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
679
สัมมนา "จัดทำยุทธศาสตร์หน่วยธุรกิจการซ่อมบำรุง” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
680
สัมมนา "การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร(Team Building)" ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ประจำปี 2559
16/08/2559
0
681
สัมมนา "การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม" สำหรับผู้บริหารเบื้องต้น
16/08/2559
0
682
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผลงาน การดำเนินงาน TPM (TPM Camp)” รุ่นที่ 1, 2 ประจำปี 2559
15/08/2559
0
683
การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของเครื่องแท็บเล็ต (Tablet) สำหรับผู้บริหารจำนวน 157 ซิมการ์ด ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีพิเศษ
09/08/2559
0
684
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
05/08/2559
0
685
สัมมนา ผู้บริหารการรถไฟฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำ ICT มาเป็นปัจจัยในการบริหาร
04/08/2559
0
686
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย (ฝ่าย ทส.)"
0
687
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ 4/2559
0
688
จัดซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง โดยวิธีพิเศษ
0
689
ฝึกอบรมหลักสูตร นายสถานี ระดับ 5 (พ.การเดินรถ 5) รุ่นที่ 3/2559
21/07/2559
0
690
อบรมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ประจำปี 2559
15/07/2559
0
691
สัมมนา ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงและศึกษา ดูงาน สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
15/07/2559
0
692
อบรมหลักสูตร Smart Train Driver (KM) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙
14/07/2559
0
693
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างสะพานกลับรถ 1 แห่ง(ฝั่งตะวันตก) โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง บริเวณสถานีบางบำหรุ
07/07/2559
0
694
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำงานในฝ่ายการพัสดุ ประจำปี 2559
06/07/2559
0
695
อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
04/07/2559
0
696
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง”
17/06/2559
0
697
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ 3/2559
17/06/2559
0
698
อบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๓ รุ่น
17/06/2559
0
699
อบรม หลักสูตร Network & Security for IT Professionals
17/06/2559
0
700
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “HR Together : การทำงานเป็นทีมของนักทรัพยากรบุคคล”
15/06/2559
0
701
อบรมหลักสูตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
15/06/2559
0
702
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานการรถไฟฯ ในส่วนกลาง (คส.) รุ่นที่ 2/2559
15/06/2559
0
703
อบรมหลักสูตร TPM Safety and environmental Step 3 ประจำปี 2559
13/06/2559
0
704
อบรมหลักสูตร TPM Safety and environmental Step 2 ประจำปี 2559
13/06/2559
0
705
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
10/06/2559
0
706
สัมมนาพนักงานฝ่ายการเงินการบัญชี ประจำปี 2559 เรื่อง “การควบคุมภายใน การตรวจสอบรายได้ – รายจ่าย”
30/05/2559
0
707
อบรมหลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
30/05/2559
0
708
อบรมหลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าและการบริหารสัญญาเช่า
30/05/2559
0
709
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 28 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีพัทลุง - สถานีสุไหงโกลก และระหว่างสถานีชุมทางหาดใหญ่ - สถานีปาดังเบซาร์
30/05/2559
0
710
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 28 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง - สถานีกันตัง และระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง - สถานีนครศรีธรรมราช
30/05/2559
0
711
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (senson) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 27 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีนาสาร - สถานีชะอวด
30/05/2559
0
712
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (senson) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 32 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีท่าชนะ - สถานีนาสาร
30/05/2559
0
713
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 14 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีสวี - สถานีละแม
27/05/2559
0
714
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 34 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีเขาไชยราช - สถานีสวี
27/05/2559
0
715
สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนับสนุนกิจการของ คกร. (คส.) ประจำปี 2559
26/05/2559
0
716
สัมมนาพนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ประจำปี 2559 เรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building)"
26/05/2559
0
717
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ 2 ปี 2559
24/05/2559
0
718
ฝึกอบรมหลักสูตร TPM Safety and environmental Step 1 ประจำปี 2559
24/05/2559
0
719
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 13 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีหนองปลาไหล - สถานีเขาไชยราช
24/05/2559
0
720
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 11 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีน้ำตก และระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี
24/05/2559
0
721
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 9 แห่ง เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
24/05/2559
0
722
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 13 แห่ง เส้นทางรถไฟสายเหนือ
24/05/2559
0
723
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน-ประจวยคีรีขันธ์
19/05/2559
0
724
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
16/05/2559
0
725
อบรมหลักสูตร “นายสถานี (พ.การเดินรถ 5)” รุ่นที่ 2/2559
16/05/2559
0
726
อบรมหลักสูตร พนักงานห้ามล้อ (พ.ขบวนรถ ๒) พนักงานใหม่
13/05/2559
0
727
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าประดับอาคารภูมิทัศน์สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
13/05/2559
0
728
งานจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
13/05/2559
0
729
งานจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของสำนักงาน 2 ชั้น สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
13/05/2559
0
730
อบรมหลักสูตร TPM Focused Improvement Step 3 ประจำปี 2559
13/05/2559
0
731
อบรมหลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP)
04/05/2559
0
732
อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) จำนวน 2 รุ่น
04/05/2559
0
733
อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย(CPIAT) ประจำปี 2559
03/05/2559
0
734
สัมมนา คู่มือบำรุงทาง ฝ่ายการช่างโยธา
03/05/2559
0
735
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
28/04/2559
0
736
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ๖Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/04/2559
0
737
สัมมนา การจัดการเหตุอันตรายในการเดินรถ รุ่นที่ 1,2,3, และ 4 ปี 2559
27/04/2559
0
738
อบรมหลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารและสนทนาในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2559
22/04/2559
0
739
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน "ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
21/04/2559
0
740
สัมมนา ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ รุ่นที่ 1 ปี 2559
18/04/2559
0
741
หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น"
11/04/2559
0
742
อบรมหลักสูตร TPM Focused Improvement Step 2 ประจำปี 2559
08/04/2559
0
743
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท
08/04/2559
0
744
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง
07/04/2559
0
745
อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Advance Excel 2010 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ปี 2559
05/04/2559
0
746
อบรมหลักสูตร เสมียนสถานี รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ปี 2559
04/04/2559
0
747
อบรมหลักสูตร ความรู้และความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 5 ปี 2559
04/04/2559
0
748
อบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ตามประมวลจริยธรรมพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
29/03/2559
0
749
สัมมนาและศึกษาดูงาน ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
29/03/2559
0
750
อบรมหลักสูตร การป้องกันเหตุอันตราย (KM) รุ่นที่ 1,2,3,4/2559
24/03/2559
0
751
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
18/03/2559
0
752
งานจัดหาและติดตั้งระบบตรวจสอบและแสดงสถานะเครื่องกั้นถนน จำนวน 101 แห่ง ปรับปรุงชุดแสดงผลที่สถานีพร้อมแสดงผลส่วนกลาง
18/03/2559
0
753
หลักสูตร พนักงานรถจักร 4 (ปฐมนิเทศ) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2/2559
15/03/2559
0
754
หลักสูตร TPM Office Improvement รุ่นที่ 1/2559
0
755
หลักสูตร การใช้โปรแกรม Excel 2010
11/03/2559
0
756
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานการรถไฟฯ ในส่วนกลาง (คส.)
09/03/2559
0
757
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
0
758
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
0
759
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
0
760
หลักสูตร TPM Focused Improvement Step 1 รุ่นที่1/2559
03/01/2559
0
761
สัมมนา การสร้างและการพัฒนาทีมงาน(สายงานบริหารงานทั่วไป) ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2559
26/02/2559
0
762
สัมมนา การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
24/02/2559
0
763
หลักสูตร TPM (การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม) รุ่นที่ 1,2,3/2559
19/02/2559
0
764
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - พญาไท และส่วนต่อขยาย ระยะที่ ๒ ช่วงพญาไท - ดอนเมือง
15/02/2559
0
765
จัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง ระยะที่ 2
08/02/2559
0
766
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
03/02/2559
0
767
จัดหาและปรับปรุงระบบปรับอากาศในโถงพักผู้โดยสาร ร้านค้า สำนักงาน ห้องขายตั๋ว สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
28/01/2559
0
768
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/01/2559
0
769
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธ๊ตกลง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถ
28/01/2559
0
770
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2) และสถานีขนส่งสินค้าในรูปแบบ HuB & Spoke เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
27/01/2559
0
771
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีตกลง เพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2) และสถานีขนส่งสินค้าในรูปแบบ Hub & Spoke เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
27/01/2559
0
772
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2)
และสถานีขนส่งสินค้าในรูปแบบ Hub & Spoke
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
26/01/2559
0
773
จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ที่สถานีนาม่วง - สถานีคลองแงะ รวม 23 สถานี
12/01/2559
0
774
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างและบริหารการจัดเดินขบวนรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หัวหิน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
11/01/2559
0
775
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างและบริหารการจัดเดินขบวนรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-ระยอง ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
11/01/2559
0
776
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
18/12/2558
0
777
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
18/12/2558
0
778
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
18/12/2558
0
779
จัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตลาดนัดจตุจักร ระยะที่ 2
18/12/2558
0
780
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือกโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจและการออกแบบโรงซ่อมหนักรถโดยสารประเภทชุด
01/12/2558
0
781
งานจ้างเพื่อเปลี่ยนเสาไฟชนิด สูง 30 เมตร (HIGH MAST) พร้อมติดตั้งโคมไฟฉาย FLOOD LIGHT ชนิด LED ที่ ICD ลาดกระบัง
24/11/2558
0
782
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสายเมนของเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 รายการ
28/10/2558
0
783
งานจ้างที่ปรึกษาทางการเงินศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินและ
รูปแบบการลงทุนโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย – จีน
22/10/2558
0
784
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบงานสารบรรณของการรถไฟฯ"
16/10/2558
0
785
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
07/10/2558
0
786
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR) ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
02/10/2558
0
787
จัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สถานีกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย
01/10/2558
0
788
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร
30/09/2558
0
789
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อร่วมสังเกตการณ์ทดสอบและตรวจสอบท่อน้ำมันของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
24/09/2558
0
790
สัมมนา "SMART Operation"
16/09/2558
0
791
จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าเดิม เป็นหลอดไฟ LED ทั้งหมด 11 อาคาร ในส่วนกลาง
16/09/2558
0
792
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
11/09/2558
0
793
งานจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
11/09/2558
0
794
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
11/09/2558
0
795
สัมมนา การปฏิบัติงานด้านระบบงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ ของสำนักงานผู้ว่าการและศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว
11/09/2558
0
796
จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สถานีรถไฟจิตรลดา - สถานีรถไฟน้ำตก รวม 18 สถานี
09/09/2558
0
797
สัมมนาและศึกษาดูงาน "ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558
04/09/2558
0
798
สัมมนา จัดทำยุทธศาสตร์หน่วยธุรกิจการซ่อมบำรุง ประจำปี 2558
03/09/2558
0
799
การอบรมหลักสูตร ผู้บริหารรถไฟฯ เพื่อความเข้าใจในการนำ ICT มาเป็นปัจจัยในการบริหาร
31/08/2558
0
800
ว่าจ้างทำการซ่อม Auxiliary Inverter Control “AAE” สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets
27/08/2558
0
801
สัมมนา "การปฎิบัติการธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ (Business Transport and Logistics Operations)"
27/08/2558
0
802
จัดหาวิทยุคมนาคมชนิดมือถือระบบดิจิตอล กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 500 ชุด
0
803
ซ่อม Re-Insulation Main Field Coil พร้อมจัดทำและเปลี่ยน Commutating Field Coil เป็นแบบ Single (One Part Coil) เปลี่ยน Connection Bar ของ Frame Traction Motor Model TA671 A3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 36 ลูก
0
804
ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา Armature ของ Main Generator Type GT605 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 7 ลูก
0
805
ซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator Traction Motor Model TA671 A3/D3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 28 ลูก

0
806
อบรมหลักสูตร "ความรู้และความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539"
21/08/2558
0
807
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดออกแบบของฝ่ายจีน ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของฝ่ายจีนที่ไม่ได้ดำเนินการ สำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วง กรุงเทพ-บ้านภาชี
19/08/2558
0
808
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดออกแบบของฝ่ายจีน ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของฝ่ายจีนที่ไม่ได้ดำเนินการ สำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วงบ้านภาชี-แก่งคอย-นครราชสีมา และช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา
19/08/2558
0
809
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดออกแบบของฝ่ายจีน ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของฝ่ายจีนที่ไม่ได้ดำเนินการ สำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วงฉะเชิงเทรา-มาบตาพุด และช่วงนครราชสีมา-หนองคาย
19/08/2558
0
810
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
19/08/2558
0
811
สัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม"
14/08/2558
0
812
การสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย ปีบัญชี 2558
03/08/2558
0
813
จัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิม จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
29/07/2558
0
814
หลักสูตร "การปฐมนิเทศพนักงานใหม่" ประจำปี 2558
29/07/2558
0
815
สัมมนา "การจัดการเหตุอันตรายในการเดินรถ" รุ่นที่ 1-2 /2558 (เพิ่มเติม)
28/07/2558
0
816
สัมมนา "เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
24/07/2558
0
817
ว่าจ้างทำการซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา, Frame Re-Insulation Main Field Coil และจัดทำ Commutating Field Coil เป็นแบบ Single (One Part Coil) เปลี่ยน Connection Bar พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor
Model TA671 A3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 9 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)022/2558)
24/07/2558
0
818
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558
0
819
การจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
0
820
การจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
0
821
การจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
0
822
จัดทำประกาศเดินรถสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ
08/07/2558
0
823
ว่าจ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และ Frame เปลี่ยน Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire และซ่อมปรับกาบเพลาพร้อมจัดทำสำนักรองรับกาบเพลา (Axle Bearing Cap) พร้อมประกอบเป็นลูกพร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 4 ลูก โดยวิธีพิเศษ
07/07/2558
0
824
ว่าจ้างซ่อม Stator, Re-Coil ด้าน Main ของ Traction Alternator Model 5GMG200 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 8 ลูก โดยวิธีพิเศษ
07/07/2558
0
825
ว่าจ้างซ่อม Re-Insulation Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire และซ่อมปรับกาบเพลาพร้อมจัดทำสำนักรองรับกาบเพลา (Axle Bearing Cap) ของ Frame, ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา Armature พร้อมประกอบเป็น Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 6 ลูก โดยวิธีพิเศษ
07/07/2558
0
826
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง (บริเวณสถานีบางบำหรุ)
06/07/2558
0
827
หลักสูตร การใช้งานและเทคนิคการขับเคลื่อนรถจักรดีเซลไฟฟ้าใหม่ CSR เพิ่มเติม
02/07/2558
0
828
หลักสูตร "กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการซ่อมบำรุงรักษา" ประจำปี 2558
01/07/2558
0
829
จ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
29/06/2558
0
830
งานบริการที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วง ม.ธรรมศาสตร์ – สถานีชุมทางบ้านภาชี และโครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ
25/06/2558
0
831
อบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2/2558
23/06/2558
0
832
หลักสูตร Autonomous Maintenance Step 3 จำนวน 2 รุ่น
17/06/2558
0
833
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะกิจ จำนวน 4 รุ่น
17/06/2558
0
834
โครงการศึกษาความเหมาะสมการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าในเส้นทางคู่ 4 เส้นทาง ช่วงชุมทางบางซื่อ-ชุมทางบ้านภาชี-ปากนาโพ,ชุมทางบ้านภาชี-ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางถนนจิระ,ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน, ชุมทางบางซื่อ-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-พัทยา
11/06/2558
0
835
อบรมหลักสูตร การสร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้านเทคโนโลยี Voice over IP รุ่นที่ 1/2558 และ รุ่นที่ 2/2558
09/06/2558
0
836
โครงการศึกษาความเหมาะสมการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าในเส้นทางคู่ 4 เส้นทาง ช่วงชุมทางบางซื่อ-ชุมทางบ้านภาชี-ปากนาโพ,ชุมทางบ้านภาชี-ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางถนนจิระ,ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน, ชุมทางบางซื่อ-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-พัทยา
08/06/2558
0
837
งานจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
08/06/2558
0
838
อบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเพื่อสอบวุฒิบัตร (CIA)" ประจำปี 2558
04/06/2558
0
839
สัมมนา "ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ" รุ่นที่ 5/2558
02/06/2558
0
840
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังของการรถไฟแห่งประเทศไทย"
27/05/2558
0
841
ว่าจ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator, Frame Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เป็นแบบ Single (One Part Coil) เปลี่ยน Connection Bar พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model TA 671 A3/D3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)018/2558)
25/05/2558
0
842
ว่าจ้างซ่อม Re-Insulation Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ของ Frame, ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator ของ Armature พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE792 A1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 4 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)017/2558)
25/05/2558
0
843
ว่าจ้างซ่อม Re-Insulation Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ของ Frame, ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลาของ Armature พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model HS21241-01R สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 6 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)016/2558)
25/05/2558
0
844
ว่าจ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator, Frame Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ประกอบเป็น Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE792 A1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 8 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)015/2558)
25/05/2558
0
845
ว่าจ้างทำการซ่อมหนักเครื่องยนต์ MTU 16 V 4000R41R วาระ 30,000 ชั่วโมง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)014/2558)
25/05/2558
0
846
หลักสูตร Autonomouse Maintenance Step 2
25/05/2558
0
847
อบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
22/05/2558
0
848
อบรมหลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ
15/05/2558
0
849
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลคนพิการ รุ่นที่ 1/2558
15/05/2558
0
850
อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงปฎิบัติการ สำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและการบันทึกประชุม
12/05/2558
0
851
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้และการเพิ่มพูนทักษะในการดำเนินงานตามระเบียบราชการให้มีประสิทธิภาพ"
08/05/2558
0
852
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร จำนวน 57 หมายเลข ระยะเวลา 3 เดือน
06/05/2558
0
853
อบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับต้น
06/05/2558
0
854
อบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม ประจำปี ๒๕๕๘
06/05/2558
0
855
เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถดีเซลราง “THN.” และ “DAEWOO” จำนวน 4 รายการ
06/05/2558
0
856
สัมมนา "การนำ ICT มาเป็นปัจจัยในการบริหารการรถไฟฯ และระบบราง
"
30/04/2558
0
857
สอบราคาจ้าง
เปลี่ยนหลังคากระเบื้องว่าวเป็นหลังคา Metal Sheet Aluzinc นิคมบ้านพักรถไฟ บ้านเลขที่ 77/1 ถึง 4
29/04/2558
0
858
งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองว
28/04/2558
0
859
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/04/2558
0
860
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/04/2558
0
861
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558-2559 ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย
23/04/2558
0
862
อบรมหลักสูตร การป้องกันเหตุอันตรายในการเดินขบวนรถ (สัญจร) ประจำปี 2558
22/04/2558
0
863
สัมมนา “ ปลุกจิตสานึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ ๔/๒๕๕๘
21/04/2558
0
864
โครงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของการรถไฟแห่ง ประเทศไทย และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
21/04/2558
0
865
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน ขนาดท่อ 6 คิว แรงดันท่อ TP.250 กก./ตร.ซม.,WP.150 กก./ตร./ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
866
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
867
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
868
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
869
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
870
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
871
จัดซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
17/04/2558
0
872
สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีวัดสิงห์
17/04/2558
0
873
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก, รถอัดหิน รถเกลี่ยหิน และ รถ บสน. โดยวิธีพิเศษ จำนวน 23 รายการ
08/04/2558
0
874
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (ส่วนกลาง) ประจำปี 2558 จำนวน 2 รุ่น
08/04/2558
0
875
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
30/03/2558
0
876
งานจัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็กพื้นกันลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
27/03/2558
0
877
งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
27/03/2558
0
878
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานซ่อมเสริมเสถียรภาพเพื่อป้องกันการพังทลายลาดเชิงเขา (Slope Protection) ที่บริเวณ กม.242 - 253 (ช่วงโคกคลี–บ้านวะตะแบก)
25/03/2558
0
879
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
25/03/2558
0
880
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
25/03/2558
0
881
การจัดหาเก้าอี้พักคอยชนิด ๔ ที่นั่ง ใช้งานที่สถานีกรุงเทพ จำนวน ๒๐๐ ชุด
24/03/2558
0
882
ว่าจ้างทำถังสุขภัณฑ์สแตนเลส ลักษณะและมิติ ตามแผนผังรายละเอียดเงื่อนไขทางการแนบฯ จำนวน 2 ชุด
24/03/2558
0
883
ว่าจ้างทำถังน้ำเพดานรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู วัสดุ SUS304 หนา 3 มม.(เดิมวัสดุหนา 2 มม.) ขนาดจุน้ำ 315+-1 ลิตร เทียบเคียงตามแผนผังเลขที่ 3-9PK11-005/1 จำนวน 12 ใบ
24/03/2558
0
884
ว่าจ้างซ่อมหม้อเพลา Journal Box Housing แคร่ TKZ-3 ตามรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมแนบ จำนวน 50 ชุด
24/03/2558
0
885
ว่าจ้างทำเหล็กเสริมเฟรมรถโดยสารทั่วไปวัสดุ SS 40 หนา 8 นิ้ว ขนาด 6x200x1,200 มม. มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมพ่อสีกันสนิม จำนวน 420 อัน
24/03/2558
0
886
ว่าจ้างทำ Knuckle ใช้ซ่อมเครื่องพ่วง Natmall Sumitomo วัสดุ Cast Steel AAR M-201 Grade "B" or SC49 JIS G510(1978) or Approved Equal ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 35 ชุด
24/03/2558
0
887
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ขนาดลักษณะและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 3 รายการ
24/03/2558
0
888
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ
24/03/2558
0
889
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร รวม 3 รายการ
24/03/2558
0
890
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
24/03/2558
0
891
สีม่วงเคลือบเงายูริเทรน ขนาดบรรจุถังละ 5 US/GL จำนวน 60 ถัง
24/03/2558
0
892
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ขนาดลักษณะและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 3 รายการ
24/03/2558
0
893
ว่าจ้างทำบานประตูขึ้น-ลง รถ บนท.ป.1101-1140 รวม 2 รายการ
24/03/2558
0
894
งานปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตลานจอดรถใต้ทางด่วน บริเวณภายในโรงงานมักกะสัน
19/03/2558
0
895
ว่าจ้างทำ Bolster Spring แคร่ PC-26 และ PC-26A ตามแผนผังเลขที่ 1-7TP2-037/1 จำนวน 300 ชุด
19/03/2558
0
896
จัดซื้อวัสดุ, อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมรถโดยสาร รวม 5 รายการ
19/03/2558
0
897
ว่าจ้างทำถุังสุขภัณฑ์สแตนเลส พร้อมระบบควบคุมรถ บชส.ป.(302,305,309) เป็นรถ บจพ.ป.(321,331,311) พร้อมระบบควบคุมรถ ติดตั้งให้แล้วเสร็จพร้อมใช้ จำนวน 3 คัน ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯกำหนด
19/03/2558
0
898
ว่าจ้างทำ Yoke Shibata วัสดุ Cast Steel AAR M-201 Grade "B" or SC49 JIS G510 Approved Equal จำนวน 24 ชุด
19/03/2558
0
899
ว่าจ้างซ่อม Alternator รวม 4 รายการ
19/03/2558
0
900
ว่าจ้างทำบานกระจกพร้อมกรอบและอุปกรณ์ส่วนควบสำเร็จรูปรถ บกข., บสส. รวม 2 รายการ
19/03/2558
0
901
จัดซื้อ เลี่ยวโป๊วพลาสติกสีเหลือง ขนาดบรรจุแกลอนละ 4 กก. จำนวน 1,000 แกลอน
19/03/2558
0
902
ว่าจ้างซ่อมและปรับปรุงเก้าอี้ชนิดพนักเอนปรับทิศทางได้ รถ บชท. จำนวน 120 ชุด
19/03/2558
0
903
จัดซื้อ Huck Bolt พร้อม Coller ชนิดหัวกลม ขนาด O3/4" x 1.1/4"-1.1/2 No.20 ใช้ซ่อมชุดกรอบเครื่องพ่วงรถโดยสาร จำนวน 1500 ชุด
19/03/2558
0
904
ว่าจ้างฉีดโฟมขึ้นรูปฟองน้ำแล้วหุ้มเบาะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.(เบาะสีน้ำเงิน) จำนวน 5 คัน (1 คัน ประกอบ เบาะนั่ง 32 ตัว, เบาะพิงหลัง 32 ตัว, เบาะพิงศรีษะ 32 ตัว) ลักษณะมิติตามตังอย่างทางการ
19/03/2558
0
905
ว่าจ้างฉีดโฟมขึ้นรูปพร้อมหุ้มเบาะรถ บนอ.ป. (สีน้ำตาล) จำนวน 5 คัน (ตามตัวอย่างทางการฯ)
19/03/2558
0
906
จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Air Spring รถ บนท.ป.1001-1084 จำนวน 30 ชุด (1 ชุด ประกอบ Rubber และ Upper Plate) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการจัดซื้อแนบ
19/03/2558
0
907
หลักสูตร TPM (Office Improvement)
18/03/2558
0
908
โครงการสอบราคาประกันภัยขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
18/03/2558
0
909
ว่าจ้างทำอุปกรณ์รถโดยสาร ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 3 รายการ
11/03/2558
0
910
ว่าจ้างทำ Vestibule Side Frame ลักษณะและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,000 อัน
11/03/2558
0
911
ว่าจ้างถอดอุปกรณ์และล้างทำความสะอาดรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 90 คัน
11/03/2558
0
912
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ
11/03/2558
0
913
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ
11/03/2558
0
914
“ สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ” ประจำปี 2558
11/03/2558
0
915
สัมมนา " การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานด้านบริการ "
10/03/2558
0
916
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ ดังนี้
1. เข็มขัดรัดเตียงนอน (สีน้ำเงิน) รถ บนท. จำนวน 640 เส้น 1 คัน มี 32 เส้น
1 เส้นยาว 133 ซม. ตามตัวอย่างทางการ
06/03/2558
0
917
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ ดังนี้
1.1 เข็มขัดรัดเตียงนอน (สีน้ำตาล) รถ บนทป.(เกาหลี) จำนวน 600 เส้น 1 คัน มี 40 เส้น 1 เส้นยาว 133 ซม. ตามตัวอย่างทางการ
1.2 เข็มขัดรัดเตียงนอน (สีน้ำตาล) รถ บนทป.(ญี่ปุ่น) จำนวน 600 เส้น 1 คัน มี 40 เส้น 1 เส้นยาว 133 ซม. ตามตัวอย่างทางการ
06/03/2558
0
918
ว่าจ้างทำการซ่อมตัดผุ,รื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ,ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและเปลี่ยนพื้นลูกฟูกใหม่ รถ บนท. รุ่นเลข 4 ตัว ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯกำหนด จำนวน 4
06/03/2558
0
919
งานจ้างผลิตตะปูราง (20,000 ตัว) จำนวน 1 รายการ
06/03/2558
0
920
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสุขาภิบาล แฟลตรถไฟมักกะสัน ที่ย่านสถานีมักกะสัน
05/03/2558
0
921
งานปรับปรุงโถงกลางที่ทำการ กบข.กท.เป็นห้องประกวดราคา ตึกพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย
05/03/2558
0
922
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ
05/03/2558
0
923
จัดซื้ออลูมิเนียมชุบอะโนไดร์ครอบฝาในรองรับบานเกล็ดหน้าต่างรถ บสส.,บกข. ลักษณะ , ขนาด และมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 600 ชิ้น
05/03/2558
0
924
ว่าจ้างทำ Kick Plate Stainless วัสดุ ฆ๊ฆ 304 หนา 1 มม. ยาว 4 ฟุต ตัดและพับตามตัวอย่างทางการ จำนวน 800 ชิ้น
05/03/2558
0
925
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
05/03/2558
0
926
ว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ใช้งานซ่อมรถโดยสาร ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ รวม 3 รายการ
05/03/2558
0
927
จ้างทำอุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ
05/03/2558
0
928
งานจ้างบริการบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)
03/03/2558
0
929
จัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดบรรทุกไม่ต่่ากว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี. จ่านวน 1 คัน
/หน่วยงานเจ้าขอโครงการ ศูนย์บ่ารุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27/02/2558
0
930
จ้างผลิตสลักเกลียวต่อรางพร้อมแป้นเกลียวและแหวนสปริง ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
26/02/2558
0
931
สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรม เรื่อง " การพัฒนาระบบการประเมินผลการฝึกอบรม "
26/02/2558
0
932
การอบรมหลักสูตร " การนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ "
26/02/2558
0
933
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 1 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
25/02/2558
0
934
งานจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถเครื่องกลบำรุงทางหนักจำนวน 9 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานซ่อมบำรุงที่ 1 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำุง ฝ่ายการช่างโยธา
25/02/2558
0
935
งานจ้างซ่อมอะไหล่ชุด Tamping Unit รุ่น 07,09 จำนวน 2 รายการ หน่วยเจ้าของโครงการ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
25/02/2558
0
936
หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และการสร้างความสุขในการทำงาน (Work Life Balance) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1/2558 ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2558 และรุ่นที่ 2/2558 ในวันที่ 16 -17 มีนาคม 2558
25/02/2558
0
937
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
25/02/2558
0
938
จัดซื้อกระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร ดังนี้.-
1.1 กระเบื้องยางปูพื้น HESTERROGENIOUS COLOR.40882 จำนวน 10 ม้วน ลักษณะและเฉดสี ตามตัวอย่างทางการฯ
24/02/2558
0
939
ว่าจ้างทำ อุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 5 รายการ ดังนี้.-
1.1 ไม้สักคิ้วขอบหน้าต่าง รถญี่ปุ่น ข้างโค้ง ขนาด 55x27x850 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 300 อัน
1.2 ไม้สักคิ้วขอบประตูหน้าอุด ขนาด 38x30x1,900 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 100 อัน
1.3 ไม้สักคิ้วประตูขอบห้องส้วม รถ บชท. ขนาด 27x49x1,900 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 100 อัน
1.4 ไม้สักสามเหลี่ยมปิดทับหลังตู้เย็น ขนาด 43x43x2,000 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 100 อัน
1.5 ไม้สักคิ้วขอบประตูหน้าอุด ขนาด 48x50x2,000 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 200 อัน
24/02/2558
0
940
จัดซื้อกระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร ดังนี้.-
1.1 กระเบื้องยางปูพื้น PVC COLOR TD.12405-01 จำนวน 20 ม้วน ลักษณะและเฉดสี ตามตัวอย่างทางการฯ
24/02/2558
0
941
ว่าจ้างทำกูปรถโดยสาร รุ่น 84 คัน พร้อมติดตั้ง วัสดุ SS400 ความหนา 5 มม. และ 10 มม. การเชื่อมประกอบแล้วทาสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีดำ ตามมาตรฐาน มอก. 327-2553 , สามารถยึดต่อกับตัวรถโดยยึดด้วยสลักเกลียว , กูปยางผลิตตามมาตรฐาน UIC.845-75 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 16 ชุด (8 คัน)
24/02/2558
0
942
ว่าจ้างทำกรอบไม้สักบานกระจกหน้าต่างรถ บชส.ญี่ปุ่น ขนาด 5/8 นิ้ว X 40.3/4 นิ้ว X 30.1/2 นิ้ว ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟ หรือ ชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 500 บาน
24/02/2558
0
943
หลักสูตร มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ระดับเคร่งครัด
24/02/2558
0
944
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องยนต์ CUMMINS C8.3 - C260 ของรถ รบน.032/033/อน.13 จำนวน 2 รายการ
23/02/2558
0
945
ปรับปรุงห้องสุขาบริเวณลานจอดรถ และห้องสุขาศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ตึกพัสดุ บริเวณการรถไฟแห่งประเทศไทย
23/02/2558
0
946
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน "ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน" ประจำปี 2558
20/02/2558
0
947
จัดซื้อ แผ่นอุปกรณ์ยึดเตียงนอนรถโดยสาร บนท. รวม 2 รายการ ดังนี้.-
1.1 แผ่นอุปกรณ์ยึดเตียงนอน ด้านขวา ใช้กับรถโดยสาร บนท. ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41 พร้อมชุบโครเมี่ยม จำนวน 950 อัน
1.2 แผ่นอุปกรณ์ยึดเตียงนอน ด้านซ้าย ใช้กับรถโดยสาร บนท. ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41 พร้อมชุบโครเมี่ยม จำนวน 950 อัน
20/02/2558
0
948
ว่าจ้างทำ ก๊อกน้ำล้างส้วม(ชนิดเข้ามุม) ใช้กับรถ บนท. มิติ,ขนาด,ลักษณะและวัสดุ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
20/02/2558
0
949
ว่าจ้างทำ GUIDE วัสดุ SUS 304 ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ รถ ใช้ซ่อมรถ บนท.,บนท.ป. จำนวน 125 ชุด (1 ชุด มี 2 อัน ซ้าย-ขวา)
20/02/2558
0
950
จ้างตรวจรอยร้าว KNUCKLE โดยใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิเฟสอาเรย์ (ULTRASONIC PHASE ARREY) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 70 อัน
20/02/2558
0
951
จ้างตรวจรอยร้าว 1. UPPER BOLSTER , 2. LOWER SWING BOLSTER , 3.BOLSTER รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน รวม 3 รายการ โดยใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิเฟสอาเรย์ (ULTRASONIC PHASE ARREY) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 60 อัน
20/02/2558
0
952
จ้างทำมุมหน้าต่างตัวล่าง รถ บนท. วัสดุ SUS.304 จำนวน 2 รายการ ดังนี้.-
1. มุมหน้าต่างตัวล่างด้านซ้าย รถ บนท. ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 100 ชุด
2. มุมหน้าต่างตัวล่างด้านขวา รถ บนท. ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 100 ชุด
20/02/2558
0
953
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
1. ฝาปิดหีบแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาด,ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 60 ชิ้น
2. เหล็กเหนียวรับยางประตูเลื่อน ขนาด,ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 500 ชิ้น
20/02/2558
0
954
ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ขนาด 14 แรงม้า(20 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
19/02/2558
0
955
“หลักสูตร Autonomous Maintenance Step ๑” ประจำปี 2558
18/02/2558
0
956
งานจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ขนาด ๑๔ แรงม้า (20 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
18/02/2558
0
957
จัดซื้อ กระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร 1.1 กระเบื้องยางปูพื้น Hesterrogenious Color.40882 จำนวน 10 ม้วน ลักษระและเฉดสีตามตัวอย่างทางการฯ
17/02/2558
0
958
จัดซื้อ กระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร 1.1 กระเบื้องยางปูพื้น PVC Color TD.12405-01 จำนวน 20 ม้วน ลักษณะและเฉดสีตามตัวอย่างทางการฯ
17/02/2558
0
959
ว่าจ้างทำ Vestibule Frame ลักษณะและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 500 อัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สารวัตรซ่อมอุปกรณ์ส่วนล่างรถโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย
17/02/2558
0
960
งานจ้างเหมาทำ/ซ่อมอุปกรณ์อะไหล่รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. จำนวน 1 รายการ
17/02/2558
0
961
จัดทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ขนาด,ลักษณะ,มิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 3 รายการ 1. ฉากสแตนเลสกันบานกระจกกับบานเกล็ดหน้าต่างด้านซ้ายวัสดุ SUS304 จำนวน 400 2. ฉากสแตนเลสกันบานกระจกกับบานเกล็ดหน้าต่างด้านขวาวัสดุ SUS304 จำนวน 400 3.ฝาบนหีบแบตเตอรี่ วัสดุไม้เนื้อแข็ง จำนวน 60 อัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สารวัตรงานซ่อมส่วนบนรถโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย
17/02/2558
0
962
จัดซื้อ Buffing Stem ตามแผนผังเลขที่ 3-P13-015/1 พร้อมทาสีกันสนิมจำนวน 52 ชุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัสดุโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย
17/02/2558
0
963
งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF6M 1015 รถ อน.21 จำนวน 1 เครื่อง
17/02/2558
0
964
งานจ้างทำอะไหล่ชุด Tamping Unit รุ่น 07,08,09 จำนวน 4 รายการ
17/02/2558
0
965
งานจัดซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
17/02/2558
0
966
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ ๓/๒๕๕๘
16/02/2558
0
967
ว่าจ้างถอดอุปกรณ์,ซ่อมตัดผุ,รื้อพื้นปูยางติดตั้งอุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ,ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมทำสีภายนอก-ใน ทั้งคัน รถ บพห.,บสพ. จำนวน 3 คัน ( ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ)
12/02/2558
0
968
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ ดังนี้.-
1.1 ไม้สักคิ้วขอบประตูด้านในไม่ใส่ยางกันประตู ขนาด 39x31x1,900 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 200 อัน
1.2 ไม้สักเฟรมรับพื้น ขนาด 32x100x2,500 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 200 ท่อน
12/02/2558
0
969
จ้างทำฝาครอบเต้ากันโครง WEAR PLATE FOR SIDE BEARER แคร่ TS-209 วัสดุกันสึก NONMETALLIC พร้อมทาสีกันสนิม ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
12/02/2558
0
970
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ยึดแคร่ PC-26 ชนิด B ยาว 101 มม. วัสดุ S45C ลักษณะ,ขนาดและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 750 อัน
12/02/2558
0
971
จัดซื้อ แบตเตอรี่ชนิด MAINTENANCE-FREE 12 V. 200 AH รายละเอียดตามรายการจำเพาะ SRT SPECIFICATION NO.R-132/2557 จำนวน 68 หม้อ
12/02/2558
0
972
จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมรถโดยสาร รวม 3 รายการดังนี้
1.1 BATTERY SWITCH BOX AND COVER รถ บนท.ป.1037-1084 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 20 ชุด
1.2 FLOATLESS RELAY CONTROL RAISING PUMP 24 V.DC. ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 50 ชุด
1.3 FLUORESCENT SALOON CEILING LIGHT 20 W. (2 LATCH) ของ รถ บนอ.ป.1001-1022 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 60 ชุด
12/02/2558
0
973
ว่าจ้างทำเหล็กเสริมเต้ากันโครง วัสดุ SS41 ขนาด,มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง จำนวน 2 รายการ
1. ขนาดหนา 6 มม. วัสดุ SS41 จำนวน 300 แผ่น
2. ขนาดหนา 10 มม. วัสดุ SS41 จำนวน 300 แผ่น
12/02/2558
0
974
จ้างทำฝาครอบเต้ากันโครง WEAR PLATE FOR SIDE BEARER แคร่ KH-56 วัสดุกันสึก NONMETALLIC พร้อมทาสีกันสนิม ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
12/02/2558
0
975
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ตามตัวอย่างทางการฯ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง จำนวน 2 รายการ
1. ชุดสำนักยึด BRAKE SHAFT พร้อมตัวยึด 4 ตัว ใช้ซ่อมรถ บนท.ป. 1201-1220 พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 40 ชุด
2. ชุดสำนักรับถังลมดูด แบบเกลียงมิล วัสดุ S45C ชุบ ZICE กันสนิม จำนวน 100 ชุด
12/02/2558
0
976
ว่าจ้างทำแกนยึดเครื่องร่นแท่งห้ามล้อ(แบบB) วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS.48-60 ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 1,500 อัน
12/02/2558
0
977
ว่าจ้างทำ ชุด SET WEAR PLATE NONMETALLIC ชนิด 2 รูใหญ่ 4 รูย้ำ พร้อมชุบ ZINC กันสนิม ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,200 ชุด
12/02/2558
0
978
ว่าจ้างทำชุดอุปกรณ์ล๊อคแท่น ANCHOR วัสดุ S45C ชุบ ZINC กันสนิม ขนาดและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
11/02/2558
0
979
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ยึดแคร่ PC-26 ชนิด B ยาว 115 มม. วัสดุ S45C ลักษณะ,ขนาดและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 650 อัน
11/02/2558
0
980
ว่าจ้างทำการรื้อพื้นแล้วปูยางและประกอบอุปกรณ์ภายนอก-ภายใน รถ บนท.จำนวน 3 คัน (ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ)
11/02/2558
0
981
ว่าจ้างทำรางน้ำปีกนก รถ บนท.วัสดุ SS400 หนา 1.6 มม. ยาว 8 ฟุต ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 500 อัน
11/02/2558
0
982
ว่าจ้างทำแผ่นเสริมหม้อเพลา หนา 9 มม. ลักษณะมิติ-ขนาด ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทากันสนิม จำนวน 700 แผ่น
11/02/2558
0
983
ว่าจ้างทำ ชุด SET แผ่นกันสึกพร้อมฐานรองแคร่ DTP-18(1 ชุดมี 5 ชิ้น) วัสดุเหล็กรองแผ่นกันสึก SS41 ชุบ ZINE กันสนิม วัสดุแผ่นกันสึก NON-METALLIC ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 75 ชุด
11/02/2558
0
984
ว่าจ้างทำ BRAKE SHSFT COMPLETE รถ บชส.วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS.48-60 มิติและขนาด ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมพ่นสีกันสนิม จำนวน 17 ชุด
11/02/2558
0
985
ว่าจ้างทำ BRAKE LEVER แคร่ PCB-36 รถ QUEENLAND (แบบC) ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41 BRUSH ชุบผิวแข็ง HS 48-60 และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 160 ชุด
11/02/2558
0
986
ว่าจ้าง BRACKET FOR BRAKE REGULATOR สำหรับแคร่ PC-26,26A,KW-20 วัสดุ SS41 พร้อมทาสีกันสนิม(ตามตัวอย่างทางการ) จำนวน 120 อัน
11/02/2558
0
987
ว่าจ้างการทำซ่อมตัดผุ,รื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ,ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบรถโดยสารอุบัติเหตุ (บนท.1028,บชส.1223) รวม 2 คัน ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯกำหนด
11/02/2558
0
988
ว่าจ้างทำสำนักรับเตียงนอน วัสดุ SUS304 หนา 4 มม. ขนาด,ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯรวม 2 รายการใช้กับรถ บนท.ป.JR-West ดังนี้.-
1.1 สำนักรับเตียงนอน ด้านซ้าย ริมทางเดิน จำนวน 80 ชุด
1.2 สำนักรับเตียงนอน ด้านขวา ริมทางเดิน จำนวน 80 ชุด
11/02/2558
0
989
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558
11/02/2558
0
990
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการตรวจสอบภายใน”ประจำปี ๒๕๕๘
10/02/2558
0
991
หลักสูตร การใช้งานและเทคนิคการขับเคลื่อนรถจักรดีเซลไฟฟ้าใหม่ ประจำปี 2558
10/02/2558
0
992
การอบรมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน จำนวน ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ – ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
09/02/2558
0
993
งานก่อสร้างทางเบี่ยงเข้าโรงรถจักรธนบุรี บริเวณด้านใต้ย่านสถานีธนบุรี
05/02/2558
0
994
งานจ้าง บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/02/2558
0
995
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/02/2558
0
996
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 13 รายการ
05/02/2558
0
997
การอบรม การดับเพลิงขั้นต้น 2 รุ่นๆละ 60 คน
04/02/2558
0
998
ซื้อเครื่องยนต์เบนซินฮอนด้าขนาด 11.8 แรงม้า (20 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
03/02/2558
0
999
จ้างผลิตสลักเกลียวต่อรางพร้อมแป้นเกลียวและแหวนสปริงขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
03/02/2558
0
1000
การจัดหาผ้าม่านปิดหน้าต่างๆที่นอน รถจัดเฉพาะผู้โดยสารสตรีและเด็ก
29/01/2558
0
1001
งานจ้างผลิตสลักเกลียวต่อรางพร้อมแป้นเกลียวและแหวนสปริงขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบารุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบารุง ฝ่ายการช่างโยธา
29/01/2558
0
1002
งานจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินฮอนด้า ขนาด 11.8 แรงม้า (20 เครื่อง) จานวน 1 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานเครื่องกลบารุงทาง กองเครื่องกลบารุงทาง ประแจและ เชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบารุง ฝ่ายการช่างโยธา
29/01/2558
0
1003
จ้างเอกชนบริการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบจราจร จัดการอุบัติภัย
งานบริการทางการแพทย์และงานเพื่อความมั่นคง ภายในตลาดนัดจตุจักร
27/01/2558
0
1004
จ้างเอกชนจัดระเบียบแผงค้าและควบคุมวิทยุและ CCTV ภายในตลาดนัดจตุจักร
27/01/2558
0
1005
จ้างเอกชนรักษาความสะอาดและเก็บเงินค่าใช้บริการห้องน้ำ ภายในตลาดนัดจตุจักร
27/01/2558
0
1006
อบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel จานวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
27/01/2558
0
1007
“TPM (การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม)” ประจำปี 2558
23/01/2558
0
1008
สัมนาฝ่ายการเงินและการบัญชี ประจำปี ๒๕๕๘
23/01/2558
0
1009
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้แก่การรถไฟในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมปฏิบัติการเดินรถและบริการ
22/01/2558
0
1010
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายการพัสดุ” ประจำปี ๒๕๕๘
16/01/2558
0
1011
การอบรม การดับเพลิงขั้นต้น ๓ รุ่นๆละ ๖๐ คน
14/01/2558
0
1012
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการลงทุน โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
บริเวณสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟ
13/01/2558
0
1013
งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก , ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก แทนสะพานคอนกรีตอัดแรง และขยายสะพานคอนกรีตอัดแรง ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง – สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13/01/2558
0
1014
งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 5 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง-สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13/01/2558
0
1015
จ้างทำแม่แรงยกรางนิจิ ขนาด 10 ตัน (100 ตัว) จำนวน 1 รายการ
13/01/2558
0
1016
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘
13/01/2558
0
1017
งานสอบราคาซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถล้างหิน บลน.1 จำนวน 4 รายการ
09/01/2558
0
1018
งานสอบราคาซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถล้างหิน จำนวน 2 รายการ
09/01/2558
0
1019
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงรักษาระบบ เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๕๘
08/01/2558
0
1020
งานซ่อมเสริมเสถียรภาพเพื่อป้องกันการพังทลายลาดเชิงเขา (Slope protection) ที่บริเวณ กม.242-253 (ช่วงโคกคลี-บ้านวะตะแบก)
07/01/2558
0
1021
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการก่อสร้างอุโมงค์ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๘
07/01/2558
0
1022
การอบรมหลักสูตร “ เครื่องกั้นถนน ”
07/01/2558
0
1023
งานจัดซื้อใบบิเตอร์อัดหินแบบติดแผ่นทังสเตนคาร์ไบด์ จำนวน 4 รายการ
05/01/2558
0
1024
งานจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในตอนนายรวจทางหินซ้อน โคกสลุง ลำนารายณ์ โคกคลี และบ้านวะตะแบก แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น
05/01/2558
0
1025
สัมมนา “การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station”
05/01/2558
0
1026
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาทาง สะพาน อาคาร ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2558
30/12/2557
0
1027
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีท่าแค และโคกกระเทียม แขวงบำรุงทางลพบุรี กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
22/12/2557
0
1028
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีบางน้ำเปรี้ยว แขวงบำรุงทางปราจีนบุรี กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
22/12/2557
0
1029
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีทานพอ,คลองจันดี,นาบอน และคลองจัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
22/12/2557
0
1030
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีปางต้นผึ้ง,ห้วยไร่,เด่นชัย,ปากปาน,แก่งหลวง,บ้านปิน และผาคัน แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
22/12/2557
0
1031
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีชุมพร แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
22/12/2557
0
1032
โครงการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัด(KPIs) ให้พนักงานทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ของทุกฝ่าย/สำนักงาน จำนวน 6 ครั้ง
19/12/2557
0
1033
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีหนองตม,พิชัย,ชุมทางบ้านดารา,ท่าสัก,วังกะพี้,อุตรดิตถ์,ศิลาอาสน์และบ้านด่าน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
19/12/2557
0
1034
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีลำพูน และ เชียงใหม่ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
19/12/2557
0
1035
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีปางป๋วย,แม่จาง,แม่เมาะ,ศาลาผาลาด,ลำปาง และห้างฉัตร แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
19/12/2557
0
1036
งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีธนบุรี-ชุมทางตลิ่งชัน แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
19/12/2557
0
1037
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ,งานก่อสร้างทางเบี่ยงรถไฟชั่วคราว,งานยกระดับสันราง,งานขุดคลองระบายน้ำและดาดคอนกรีตท้องคลอง งานรื้อย้ายและก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านค่ายไทยพร้อมห้องสุขา ระหว่างสถานีพัทลุง กับสถานีบ้านต้นโดน ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19/12/2557
0
1038
หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (พนักงาน ดร. ชก. พณ. คน.)
18/12/2557
0
1039
หลักสูตร การเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP
18/12/2557
0
1040
งานสอบราคาซื้อวัสดุสิ่งของ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมบำรุงรักษาสะพานกองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน
17/12/2557
0
1041
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ”
16/12/2557
0
1042
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงสร้างการรถไฟฯ ของคณะกรรมการการรถไฟฯ และผู้บริหารระดับสูงของการรถไฟฯ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
28/11/2557
0
1043
งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF6M 1015 รถ บสน.2 จำนวน 1 เครื่อง
28/11/2557
0
1044
ซื้ออะไหล่รถยนต์รางและอุปกรณ์เครื่องมือบำรุงทางจำนวน 20 รายการ
27/11/2557
0
1045
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 หัวข้อ การสร้างนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์
0
1046
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2558
21/11/2557
0
1047
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.310+500 ถึง กม.340+000 ระหว่างสถานีหินโคน – สถานีลำปลายมาศ
0
1048
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.329+500 ถึง กม.359+500 ระหว่างสถานีหนองฉิม – สถานีบ้านเก่างิ้ว
0
1049
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.536+000 ถึง กม.564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง และ กม.564+000 ถึง กม.568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี
0
1050
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.568+804 ถึง กม.594+000 ระหว่างสถานีอุดรธานี – สถานีคอกช้าง
0
1051
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.481+000 ถึง กม.508+000 ระหว่างสถานีโนนพะยอม- สถานีโนนสะอาด
0
1052
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.299+500 ถึง กม.329+500 ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์-สถานีบ้านเหลื่อม
0
1053
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จำนวน 3 แห่ง ระหว่างสถานีเขาสวนทุเรียน - สถานีละแม ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีละแม - สถานีบ้านดวด
0
1054
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 6 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง - สถานีห้วยไร่, ระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานีบ้านปิน และ ระหว่างสถานีขุนตาน - สถานีทาชมภู
0
1055
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 2 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางวัฒนานคร และตอนนายตรวจทางอรัญประเทศ
0
1056
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 2 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางสระแก้ว
0
1057
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 4 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางกบินทร์บุรี
0
1058
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 4 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางกบินทร์บุรี
0
1059
งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางทานพอ
0
1060
งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางชุมพร, สวี, หลังสวน, ท่าชนะ, ไชยา
0
1061
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 3 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางประจันตคาม
0