ลำดับ
ชื่อเรื่อง
**ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 กรณีมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารราคากลางจะเผยแพร่ กับประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสาร
รายละเอียดราคากลาง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
1
ว่าจ้างซ่อมเปลี่ยนใบพัดลม พร้อมเปลี่ยนสลักเกลียวยึดและตรวจซ่อมรูสลักเกลียวยึด Coupling Disc ของ Main Generator รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๑๒ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2561
0
2
ว่าจ้างซ่อม Core cooler ของ oil cooler เครื่องยนต์ Cummins NTA855 R1 (รถดีเซลรางปรับอากาศ) จำนวน ๒๐ Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2561
0
3
จัดซื้อโถส้วมตะวันออกและตะวันตก วัสดุสแตนเลส SUS304 จำนวน ๖ ชุด
15/06/2561
0
4
ว่าจ้างซ่อมวาระปานกลาง รถ บชส. ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
5
จ้างซ่อมโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอก รถ บชส ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 32 คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
6
ซื้อ เหล็กเหนียวแบน ขนาด 3/16 นิ้ว x 1 นิ้ว (4.5 x 25 มม.) จำนวน 1,500 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
7
ซื้อ ผ้าทรายและกระดาษทราย สำหรับใช้งานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
8
ซื้อ Bolster Spring แคร่ KH-56 จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
9
ซื้อ เครื่องทำลมอัด Air Compressor ขนาดถังจุ 315 ลิตร 10 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
10
ซื้อลมออกซิเจน จำนวน 500 ท่อ และแก๊สอะซิติลีน จำนวน 800 กก. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
11
ว่าจ้างซ่อมตัดผุปะผุ รถ บชส. ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 32 คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
12
ว่าจ้างเย็บหุ้มเบาะรถโดยสาร รถ บนท. (สีน้ำเงินเข้ม) จำนวน ๒ คัน
13/06/2561
0
13
ว่าจ้างซ่อม Rotor Re-Insulation ด้าน Main และด้าน Auxiliary ของ Traction Alternator Model 5GMG 200 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 18 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
12/06/2561
0
14
ว่าจ้างซ่อมวาระหนัก เซาะ กลึงหน้า Commutator อบวานิช วัดค่าทางไฟฟ้า Armature ของอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 850 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
12/06/2561
0
15
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดตั้งบริษัทและการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับบริษัทลูกของการรถไฟฯ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2561
0
16
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
11/06/2561
0
17
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
11/06/2561
0
18
ซื้อ อะไหล่คงคลัง จำนวน 1 รายการ
11/06/2561
0
19
จัดซื้อ แหวนบังคับปลอกล้อรถพ่วง จำนวน 12,000 Pcs.
08/06/2561
0
20
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ ปะผุ รถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๓ คัน
07/06/2561
0
21
งานซื้ออะไหล่ชุด Tamping Unit จำนวน 9 รายการ ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
06/06/2561
0
22
งานซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
06/06/2561
0
23
งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงงานประแจเชื่อมราง และอาคาร ข บริเวณศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่
05/06/2561
0
24
จ้างซ่อมหุ้ม เบาะนั่ง,เบาะพิงหลัง,เบาะพิงศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.(สีน้ำเงิน) จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2561
0
25
Swing Arm for Sliding Plug Door L,R รถ บนท.ป. ITR จำนวน 2 รายการ
01/06/2561
0
26
ว่าจ้างดัดแปลงรถโบกี้ปั้นจั่นกำลังไอน้ำ หมายเลข 33 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
01/06/2561
0
27
จัดซื้อชุดซ่อม Block Brake Unit (ADR.) จำนวน 200 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2561
0
28
ซื้อ อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 4 รายการ
31/05/2561
0
29
ซื้อหินเจียรนัยโรเบล (ชนิดกลม)ขนาด150 X 65 X 80 ม.ม. (300 ก้อน) จำนวน 1 รายการ
30/05/2561
0
30
จัดซื้อใบหินเจียรขนาด 180 X 6 X 22 ม.ม. (4,000 ใบ) จำนวน 1 รายการ
30/05/2561
0
31
ว่าจ้างซ่อมเครื่องอะไหล่ Reverser Type TV 1366 Ref. J20, J21 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM
จำนวน 8 Sets
30/05/2561
0
32
จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ สรจ.อด (เป้าหมาย 12 คัน)
30/05/2561
0
33
ซื้อ Air Spring Assembly รถ บนอ.ป.1001-1022 จำนวน 16 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2561
0
34
ว่าจ้างซ่อม Traction Motor TA ๖๗๑ (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator
และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๑๒ ลูก
โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2561
0
35
ซื้อทรายทะเล (BEACH SAND) จำนวน 96,000 กิโลกรัม
25/05/2561
0
36
จัดซื้อ Bearing carrier 197/80.3x89 H23.167710 ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 20 Pcs.
24/05/2561
0
37
ว่าจ้างซ่อมวาระ 4,000 ชั่วโมง เครื่องยนต์ CAT รุ่น C175-16 ของรถจักร CSR จำนวน 22 ครั้ง (เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2561
0
38
ว่าจ้างซ่อม Overhaul Compressor Knorr VV160/200-2 Complete จำนวน 20 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
24/05/2561
0
39
โคมไฟหัวนอน LED รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1,184 ชุด
24/05/2561
0
40
ซื้อชุดแกนเกลียว Slack Adjuster ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และ รถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน ๙๐๐ ชุด
24/05/2561
0
41
จ้างซ่อมวาระพร้อมอะไหล่ Air Compressor Atlas Copco รุ่น LER-10 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
18/05/2561
0
42
ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องยนต์หนัก
18/05/2561
0
43
ว่าจ้างซ่อม Dual Chamber Air Dryer LTZ015 จำนวน 40 Sets.โดยวิธีคัดเลือก
17/05/2561
0
44
ซื้อ แก๊สออกซิเจน (O2) ชนิดบรรจุท่อ จำนวน 300 ท่อ
17/05/2561
0
45
ซื้อแก๊สอะเซทิลีน (C2H2) ชนิดบรรจุท่อ จำนวน 200 ท่อ
16/05/2561
0
46
ว่าจ้างซ่อมท่อลมแอร์เบรก (Repiping) ของรถ DAEWOO จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก
15/05/2561
0
47
ซื้อสายไฟหุ้มพีวีซี สำหรับใช้งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2561
0
48
ซื้อ เครื่องทำลมอัด Air Compressor ขนาดถังจุ 315 ลิตร 10 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
15/05/2561
0
49
ซื้อเครื่องทำน้ำกลั่น พร้อมอุปกรณ์ควบ ใช้งานที่ น.10 ชม., พตร.นค., สรพ.กค. งทป. จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
15/05/2561
0
50
ซื้อ วัสดุสำหรับซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลา จำนวน 4 รายการ
11/05/2561
0
51
ซื้อ อะไหล่อุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 4 รายการ
11/05/2561
0
52
ซื้อ Spherical Roller Bearing No.23122 CC/W33 จำนวน 90 ตลับ
11/05/2561
0
53
ซื้อ ใบพัดระบายความร้อนของ Genarator Nishihatsu ขนาด 80 KVA. จำนวน 15 ใบ
11/05/2561
0
54
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ รฟท.
09/05/2561
0
55
การซื้อ Isolating Rubber แคร่ KH -56 จำนวน 200 ชุด
09/05/2561
0
56
ซื้อ สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดต่างๆ เพื่อใช้งานกับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 5 รายการ
08/05/2561
0
57
ซื้อ ลวดเชื่อมไฟฟ้า Stainless Steel ขนาดต่างๆ เพื่อใช้งานทั่วไป จำนวน 3 รายการ
08/05/2561
0
58
ซื้อ ไม้สักบานประตูเลื่อนหน้าอุดข้างตรง (ลูกฟักนูน) ขนาด 32 X 645 X 1,875 มม. จำนวน 20 บาน
08/05/2561
0
59
ซื้อชุดแขวนบานประตู L and R รถ บนอ.ป. จำนวน 2 รายการ
05/05/2561
0
60
จ้างรื้อ-ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนควบและวัดค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ลากจูงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน จำนวน ๙๖๐ ลูก
04/05/2561
0
61
ซื้อกระจก Tempered ขนาด 16 x 472 x 1,167 มม. รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 250 บาน โดยวิธีคัดเลือก
04/05/2561
0
62
จ้างโป้วเลี่ยวทำสีพ่นภายนอก-กลิ้งภายใน รถโดยสาร บสส.1005,1016 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/05/2561
0
63
ว่าจ้างซ่อมอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. 1112 และ 1124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2561
0
64
จ้างพ่นสีภายนอก 2K และกลิ้งสีภายใน รถโดยสาร ชนิดรถธรรมดา บสข.21,25,26 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2561
0
65
ว่าจ้างซ่อมรถ Forklift ขนาด 2 TON ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2561
0
66
ซื้อกระโปรงลมครอบ Main Generator (ตัวใน) ใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins KT38L รถจักร GE. จำนวน 20 ชุด
30/04/2561
0
67
ซื้ออะไหล่ชุด Tamping Unit รถอัดหิน รุ่น 07,09 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2561
0
68
จัดซื้อ Center Pivot ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2561
0
69
ซื้อ ไม้สักบานประตูเลื่อนใหญ่ รถ บสพ., บพห. ขนาด 50 x 1,530 x 1,760 มม. จำนวน 41 บาน โดยวิธีคัดเลือก
28/04/2561
0
70
ซื้อ พื้นโต๊ะอาหารทำด้วยไม้ยางพารา รถ บนท. จำนวน 500 อัน โดยวิธีคัดเลือก
28/04/2561
0
71
ว่าจ้างซ่อม Air Intercooler เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร ALS. จำนวน 20 Sets.
27/04/2561
0
72
ว่าจ้างซ่อมรถ Forklift ยี่ห้อ NISSAN ขนาด 3 TON จำนวน 1 คัน
27/04/2561
0
73
จ้างซ่อมท่อแอร์เบรก ( Repiping) ของรถ THN NKF ATR จำนวน 5 คัน
27/04/2561
0
74
Isolating Rubber แคร่ KW-20 จำนวน 500 ตัว
26/04/2561
0
75
RH.Head Stock (Type I) ตามแผนผังเลขที่ 3-10PK 10-002 จำนวน 80 ชุด
26/04/2561
0
76
ซื้อ Lateral Oil Damper แคร่ DTP-๑๘ จำนวน ๖๐ ชุด
26/04/2561
0
77
ซื้อเครื่องมือผ่อนแรงไอดรอลิค จำนวน 1 ชุด
26/04/2561
0
78
ว่าจ้างทำสีภายในและภายนอกรถโดยสาร บนท.1042,1057,1062 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
0
79
งานจัดซื้อเครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2561
0
80
จ้างซ่อมแคร่ ชุดปรับปรุงระบบ primary suspension พร้อมอุปกรณ์primary suspension รถดีเซลราง ASR จำนวน ๓ แคร่
25/04/2561
0
81
จ้างทำสี 2k ภายในภายนอก รถโดยสารธรรมดาทั้งคัน ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 46 คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/04/2561
0
82
จ้างซ่อม รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายในภายนอกรถ บนท.ทั้งคัน จำนวน 10 คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/04/2561
0
83
จัดซื้อ ชุดหม้อกรองเครื่องยนต์ DG SET. ของรถ DAEWOO จำนวน 15 ชุด
21/04/2561
0
84
จัดซื้อ ชุดยางซ่อม Block Brake Unit (ADR) ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน ๒๐๐ Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2561
0
85
ซื้อ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Input 380 V.AC. 3 เฟด 50-60 Hz แบบมีล้อเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่ สบซ.บซ.2 โดยวิธีคัดเลือก
21/04/2561
0
86
จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ TM Blower ของรถจักร Alsthom จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2561
0
87
ซื้อ ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป จำนวน 2 รายการ
20/04/2561
0
88
ว่าจ้างซ่อม Traction MotorTA671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
89
ว่าจ้างซ่อม Traction MotorTA671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
90
จ้างซ่อม Traction MotorTA671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator
และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
91
ว่าจ้างซ่อม Re-Coil,เปลี่ยน Commutator, เปลี่ยนเพลา Armature ของ Traction Motor Model TA 671 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
92
ซื้อ อะไหล่คงคลังจำนวน 4 รายการ
19/04/2561
0
93
จ้างซ่อมรถ Forklift ยี่ห้อ Nissan ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน
19/04/2561
0
94
จ้างเหมาปรับปรุงพื้น คสล. ปูกระเบื้อง ทาสีอาคารสถานีห้วยยายจิ๋ว กม.272+131.00
18/04/2561
0
95
จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานสื่อสาร สถานีลำนารายณ์ กม.209+070.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
96
จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักคนการสถานีลำนารายณ์ กม.208+840.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
97
จ้างซ่อมปรับปรุงโรงรถยนต์รางและที่ทำการนายตรวจทางโคกสลุง กม.167+782.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
98
ว่าจ้างซ่อมหนักปั๊มน้ำรถโดยสาร Tuscan 24 V.DC. จำนวน 39 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
99
ซื้อ ประแจทอร์ค จำนวน 1 ชุด ใช้งานที่ สอป. โดยวิธีคัดเลือก
18/04/2561
0
100
จ้างตรวจสอบรอยร้าว โดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์ ของแคร่ THN NKF ATR จำนวน 20 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
11/04/2561
0
101
จ้างเหมาปรับปรุงพื้น คสล., ปูกระเบื้อง, ทาสีอาคารสถานีห้วยยายจิ๋ว กม.273+131 ในแขวงบำรุงทางบัวใหญ่
11/04/2561
0
102
จ้างเหมาปรับปรุงพื้น คสล., ปูกระเบื้อง, ทาสีอาคารสถานีห้วยยายจิ๋ว กม.273+131 ในแขวงบำรุงทางบัวใหญ่
11/04/2561
0
103
จ้างซ่อมตัดผุรถโดยสาร จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2561
0
104
จ้างทำสีภายนอก-ภายในและล้างทำความสะอาดรถโดยสาร บชส. หมายเลข ๔๘๕, ๕๐๗, ๕๐๘ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2561
0
105
ว่าจ้างล้างทำความสะอาด รื้อ ประกอบอุปกรณ์ ทำสี 2K ทั้งคันรถโดยสาร บชท.94,98 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2561
0
106
ซื้อ ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)
09/04/2561
0
107
จัดซื้อ สี ทินเนอร์ผสมสีและแปรงทาสี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2561
0
108
ว่าจ้างซ่อมเย็บหุ้มเบาะ ของรถโดยสารทั่วไปทั้งคัน ที่ สรง.อด จำนวน 44 คัน โดยวิธีคัดเลือก
09/04/2561
0
109
ซื้อ Hexagon Bolt ชั้นคุณสมบัติ 10.9 และแหวนโค้ง จำนวน 5 รายการ
09/04/2561
0
110
จัดซื้อครีมทำความสะอาดขจัดคราบสี,เรซิน,กาว,จารบี จำนวน 65 ควอท
07/04/2561
0
111
จ้างซ่อมตัดผุ, รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2K ภายในภายนอกรถโดยสาร บชส. จำนวน 6 คัน
05/04/2561
0
112
ว่าจ้างฉีดล้างทำความสะอาดใต้ท้องรถพร้อมอุปกรณ์อุปกรณ์และพ่นสี จำนวน 16 คัน
05/04/2561
0
113
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
05/04/2561
0
114
จัดซื้อ Manifold S Shape For Exhaust พร้อมหน้าแปลน Clamp Drain hose สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA.จำนวน ๔๐ Sets.
05/04/2561
0
115
งานจัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2561
0
116
งานจัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2561
0
117
จ้างซ่อมวาระหนักรถโดยสาร ที่แขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2561
0
118
จัดซื้อ Brake Shoe Head เเคร่ KW-20 จำนวน 200 ชุด
03/04/2561
0
119
จัดซื้อ Brake Beam เเคร่ KHM-L จำนวน 50 ชุด
03/04/2561
0
120
จ้างซ่อมโครงแคร่ TS-209 จำนวน 8 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
03/04/2561
0
121
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป.1041 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
03/04/2561
0
122
ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2561
0
123
ซื้อแผ่นพลาสติกสีขาวขุ่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 2 มม. จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2561
0
124
จ้างปรับปรุงภายในและภายนอก ทำสี 2K รถโดยสาร(ควีนแลนด์) หมายเลข 603,610,619 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2561
0
125
จ้างซ่อมหนัก Oil Damper แคร่ B-4 รถพระที่นั่ง จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2561
0
126
จ้างซ่อมถังสุขภัณฑ์แสตนเลส สำหรับใช้กับรถ บนอ.ป จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2561
0
127
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนอ.ป.1008 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
30/03/2561
0
128
จ้างถอดเปลี่ยนติดตั้งเครื่องพ่วง และชานปะทะ รถโดยสารทั่วไป จำนวน 130 คัน โดยวิธีคัดเลือก
30/03/2561
0
129
ซื้ออะคิเกต ใช้กับรถ บนท.ป รุ่น ๘๔ คัน (จำนวน ๑๕ คัน) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
29/03/2561
0
130
จัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2561
0
131
จัดซื้อ Gasket & Seal Set (13 Items./Set) สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Compressor Knorr VV450/150-3 ของรถจักร ALSTHOM จำนวน 70 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2561
0
132
ซื้อ Isolating Rubber แคร่ PC-25,26,26A จำนวน 500 ตัว
29/03/2561
0
133
ซื้อ Isolating Rubber แคร่ KHM-L จำนวน 500 ตัว
29/03/2561
0
134
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถโดยสาร บชส.1338 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
28/03/2561
0
135
ซื้อเสื้อยูนิฟอร์ม Safety ติดแถบสะท้อนแสง สำหรับหัวหน้างานในสังกัดศูนย์ลากเลื่อน จำนวน 109 ตัว
28/03/2561
0
136
ซื้อกรอบบานเกล็ดอลูมิเนียมบานล่าง ขนาด 15 X 420 X 1,020 มม. จำนวน 320 กรอบ โดยวิธีคัดเลือก
28/03/2561
0
137
ซื้อยางติดประตูเลื่อนยาวเส้นละ 2 เมตร จำนวน 300 เส้น และยางรับประตูเลื่อนยาวเส้นละ2.10 เมตร จำนวน 300 เส้น
27/03/2561
0
138
ซื้อคันปลดขอพ่วง Bhartia จำนวน 120 ชุด
27/03/2561
0
139
ซื้อ Fan 16 นิ้ว Dc.24v. รถโดยสารธรรมดา และรถปรับอากาศ จำนวน 150 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
26/03/2561
0
140
ซื้อ Type-A Supply Check Valve รถ บนท.ป รุ่น 84 คัน,โครงการรถ power car จำนวน 15 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
26/03/2561
0
141
จ้างทำล้อรถตรวจการณ์ขนาดเบา (25 ล้อ) จำนวน 1 รายการ
23/03/2561
0
142
างซ่อมตัดผุรถโดยสาร จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2561
0
143
จัดซื้ออะไหล่รถผลักขนาดเบา
23/03/2561
0
144
ซื้อ Wear Plate Non-Metallic ชนิด 2 รูใหญ่ 4 รูย้ำ จำนวน 1,275 ชุด
23/03/2561
0
145
จ้างซ่อม Engine control Governor, GAC. Model LCC ๑๐๓ รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
22/03/2561
0
146
ว่าจ้างซ่อม Engine Control Governor GAC Model LCC 102 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 30 Sets
22/03/2561
0
147
ว่าจ้างซ่อมวาระ 1 เดือน ระบบปรับอากาศรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๑,๕๐๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/03/2561
0
148
จ้างรื้อ, ประกอบ, ทำสี ๒K ภายในภายนอกรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. รุ่น ๑๑๐๑-๑๑๔๐ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/03/2561
0
149
จ้างซ่อมทำสีภายในและภายนอกรถโดยสารชนิด บชส. หมายเลข 1100, 1151, 1250 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2561
0
150
จ้างซ่อมทำสีภายในภายนอกรถโดยสาร ชนิด บชส.รุ่นหมายเลข 3 ตัว จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2561
0
151
จ้างทำล้อรถตรวจการณ์ขนาดเบา (25 ล้อ) จำนวน 1 รายการ
20/03/2561
0
152
ประตูเลื่อนรถโดยสารทั่วไป (Partition Sliding Door) วัสดุ SUS.304 ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และ รถ บนท.ป.รุ่น ขอนแก่น จำนวน 50 บาน โดยวิธีคัดเลือก
20/03/2561
0
153
ซื้อ Sliding Plug Door L and R รถ บนท.ป. ITR จำนวน 2 รายการ
20/03/2561
0
154
จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถจักร GEA. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2561
0
155
จัดซื้อ Frequency Meter (PGU) Type FVF-8 Scale Range: 45-55 HZ 220V.AC จำนวน 10 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2561
0
156
จัดซื้อ AC. Voltmeter (PGU) Type SeVF-8N Scale Range: 0-500 VAC ของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 10 Sets.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2561
0
157
เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Traction Motor จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2561
0
158
จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วง รถโดยสารทั่วไป จำนวน 140 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
16/03/2561
0
159
ว่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดสิ่งของที่ชำรุดเสียหาย เลิกใช้การ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2561
0
160
บันไดรถโดยสาร วัสดุ SUS304 รถโดยสารทั่วไป จำนวน 200 ชุด
15/03/2561
0
161
ซื้อ ชานปะทะรถโดยสารทั่วไป จำนวน 200 ชุด
15/03/2561
0
162
สลักเกลียวเหล็กหัวแบนผ่า เกรด 8.8 ขนาด 5/8 นิ้ว X 1.3/4 นิ้ว พร้อมแป้นเกลียว
จำนวน 20,000 Pcs.
15/03/2561
0
163
สลักเกลียวเหล็กหัวแบนผ่า เกรด 8.8 ขนาด 5/8 นิ้ว X 1.3/4 นิ้ว พร้อมแป้นเกลียว
จำนวน 20,000 Pcs.
15/03/2561
0
164
จัดหาอะไหล่ซ่อมเครื่องยนต์เบา
15/03/2561
0
165
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. 1110 จำนวน 1 คัน
15/03/2561
0
166
จ้างทำสีภายนอกและภายในรถโดยสารชนิด รถ บกข.1017 จำนวน 1 คัน
14/03/2561
0
167
จ้างซ่อมอุบัติเหตุรถ บสพ.1011 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2561
0
168
จ้างรื้อ-ล้าง-คัดแยกขนส่ง อุปกรณ์ Gear Case รถจักรดีเซลไฟฟ้า (สัญญาจ้าง 1 ปี) จำนวน 300 Sets.
14/03/2561
0
169
จ้างซ่อมทำสีภายใน และ ภายนอก รถโดยสาร บชส. หมายเลข 1211, 1215 และ 1073 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2561
0
170
จ้างซ่อมและปรับปรุง ระบบปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อใช้ในโรงงานมักกะสัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2561
0
171
ซื้อ Brake Cylinder BC 8 นิ้ว รถควีนเเลนด์ จำนวน 24 ชุด
12/03/2561
0
172
ซื้อKnorr Brake Pad 400 sq.cm สำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 2,040 Sets โดยวิธีคัดเลือก
12/03/2561
0
173
งานจ้างเหมาซ่อมตัวเรือนรถตรวจการณ์ขนาดเบา
12/03/2561
0
174
จ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งที่แขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2561
0
175
จัดซื้อ Cheek Casting (L&R) รถโดยสารทั่วไป จำนวน 100 ชุด
09/03/2561
0
176
จ้างบริการขนส่ง ตรวจนับเงินรายได้ และนำเข้าบัญชีเงินฝาก โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
09/03/2561
0
177
จ้างซ่อมวาระรถจักร,รถดีเซลราง,วาระ 8 เดือน รถ บทค.และงานอื่นๆที่โรงซ่อมรถจักรหน่วย 10 พิษณุโลก จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2561
0
178
ซื้อกรอบบานเกล็ดอลูมิเนียมบานบน ขนาด 15 X 420 X 1,020 มม. จำนวน 320 กรอบ โดยวิธีคัดเลือก
08/03/2561
0
179
ซื้อชุดครอบโครงเก้าอี้แสตนเลส รถโดยสารชนิด บนท., บนท.ป. จำนวน 210 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
08/03/2561
0
180
จัดซื้อ Axle Pulley รถโดยสารทั่วไป จำนวน 60 ชุด
โดยวิธีคัดเลือก
08/03/2561
0
181
จ้าง รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายใน-ภายนอก รถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
08/03/2561
0
182
จ้างซ่อมโครงแคร่ DTP-18,TS-836 จำนวน 24 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
08/03/2561
0
183
ซื้อ Distributor Control box รถ บกข. จำนวน ๓๕ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก
07/03/2561
0
184
ซื้อ Battery Charger รถ บกข. จำนวน ๓๕ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก
07/03/2561
0
185
ซื้อ ตู้ DC-DC รถ บนท.ป. รุ่น ๘๔ คัน จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก
07/03/2561
0
186
ตู้ Control E/G Set ๑๐ KVA รถ บกข. จำนวน ๓๕ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก
07/03/2561
0
187
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป.1213 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
07/03/2561
0
188
จ้างซ่อมโครงแคร่ KHM-L,KHM-L2M จำนวน 32 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
0
189
จ้างซ่อมโครงแคร่ KW-75 จำนวน 16 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
0
190
จ้างซ่อมอุบัติเหตุรถโดยสาร บสส.1013 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0
191
จัดซื้อใบพัดลมระบายความร้อน Generator Nishihatsu 50 KVA จำนวน 20 Pcs.
0
192
ว่าจ้างซ่อมตัดผุฝาใหญ่ รถโดยสารเหล็กดำ จำนวน ๒๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก
0
193
จัดซื้อ Journal Box Ass’y ของรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 2 รายการ
05/03/2561
0
194
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป.1217 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
02/03/2561
0
195
ซื้อ Cheek Casting (L&R) รถโดยสารทั่วไป จำนวน 100 ชุด
02/03/2561
0
196
จ้างทำอุปกรณ์รถแกงคาร์ จำนวน 13 รายการ
02/03/2561
0
197
การซื้อ Draft Gear Yoke รถโดยสารทั่วไป จำนวน 160 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
28/02/2561
0
198
จ้างซ่อมโครงแคร่ JNR จำนวน 16 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
27/02/2561
0
199
ว่าจ้างซ่อมวาระรถจักร วาระรถดีเซลรางและวาระอื่นๆที่ สรพ.กค.โรงรถพ่วงแก่งคอย ระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2561
0
200
จ้างตัดผุ, รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายในภายนอกรถ บพห,บสพ.ทั้งคัน จำนวน 21 คัน โดยวิธีคัดเลือก
23/02/2561
0
201
จ้างซ่อมโครงแคร่ PC-๒๖ จำนวน ๑๔ แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
22/02/2561
0
202
จ้างซ่อมโครงแคร่ KH-๕๖ จำนวน ๑๐ แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
22/02/2561
0
203
จ้างซ่อมหนักรถอุบัติเหตุรถ บนท.๑๐๔๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
22/02/2561
0
204
ว่าจ้างปรับปรุงสภาพ ภายใน-ภายนอก ทำสี ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ และล้างทำความสะอาดรถดีเซลราง NKF กซข.๑๒๓๐ (อุบัติเหตุ)
22/02/2561
0
205
ว่าจ้างรื้อ-ล้าง Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 ชุด ระยะเวลา 1 ปี
22/02/2561
0
206
จ้างซ่อมโครงแคร่ KH-๒๖ จำนวน ๑๐ แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
22/02/2561
0
207
จ้างซ่อมโครงแคร่ R-157,TKZ-3 จำนวน 8 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
21/02/2561
0
208
ซื้อ Air Compressor รถ บนท.ป. รุ่น 84 และ บนอ.ป Hyundai จำนวน 20 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
21/02/2561
0
209
21/02/2561
0
210
ซื้อตลับลูกปืน Cylindrical Roller Bearing No.2U110-CS (JC-1A) จำนวน 60 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
20/02/2561
0
211
งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. เลขที่ 63 ย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่
20/02/2561
0
212
งานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. เลขที่ 63 ย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่
20/02/2561
0
213
Knorr Brake Disc 610/322x110, Split Version, P/N I 88961/1920 (ตาม Drawing No B81377/1)
จำนวน 8 Sets
20/02/2561
0
214
Knorr Brake Disc 610/322x110, Split Version, P/N I 88961/1920 (ตาม Drawing No B81377/1)
จำนวน 8 Sets
20/02/2561
0
215
ว่าจ้างซ่อมวาระ 1 เดือน รถโดยสารปรับอากาศ ที่หน่วยซ่อมปลายทาง จำนวน 400 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2561
0
216
ซื้อ L/T JUNCTION BOX DMR CAR (LJB) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน ๑๐ Sets.
19/02/2561
0
217
ว่าจ้างซ่อม AVR.Nishihatsu รุ่น FW-30B-380V จำนวน 100 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2561
0
218
ซื้อ Collar เคลือบยางคอเพลารถโดยสารและรถดีเซลราง THN จำนวน ๓๘๐ ตลับ
19/02/2561
0
219
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป.1060 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
17/02/2561
0
220
ว่าจ้างถอด-รื้อ-ล้าง Distributor Valve ชนิด KE จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
16/02/2561
0
221
ว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาดูแลระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง(CMMS) และระบบบริหารงานพัสดุ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีคัดเลือก
16/02/2561
0
222
จัดซื้อใบพัดลมระบายความร้อนรังผึ้ง (แบบ Multi-wing fan)
รถจักร GEA. (ใบพัดลม ๘ ใบ) จำนวน ๒๒ ชุด
15/02/2561
0
223
จ้างซ่อมโครงเก้าอี้ชนิดปรับหมุนเอนได้ใช้กับรถ บชท. และ บสส, จำนวน 312 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
15/02/2561
0
224
ซื้อ เครื่องมือซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลา จำนวน 8 รายการ
14/02/2561
0
225
จ้างทำสีภายในและภายนอกรถโดยสารชนิด บชส.เลข ๔ ตัว จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2561
0
226
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป.1046 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/02/2561
0
227
จ้างซ่อม Alternator รถโดยสารทั่วไป จำนวน 32 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
14/02/2561
0
228
อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 1 รายการ
14/02/2561
0
229
จ้างซ่อมตัดผุฝาเล็ก รถโดยสารเหล็กดำ จำนวน 23 คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/02/2561
0
230
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงทาสีที่ทำการนายตรวจทางหนองบัวลาย ที่ เมืองพล กม.377+900.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2561
0
231
จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า ของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2561
0
232
จัดซื้อชุดซ่อม Dummy Socket Ass y ของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 10 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/02/2561
0
233
จ้างซ่อม Re Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire พร้อมตรวจซ่อมสำนักรองรับ U-Tube Frame ของ Traction Motor Model HS21241-01R รถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 12 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
13/02/2561
0
234
จ้างซ่อมวาระ ๔,๐๐๐ ชั่วโมง เครื่องยนต์ CAT รุ่น ๓๕๑๖B HD จำนวน ๓๐ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2561
0
235
จ้างซ่อม Re Insulation Frame ของTraction Motor Model ๕GE ๗๖๑ สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๓๐ ลูก โดยวิธีคัดเลือก
13/02/2561
0
236
ว่าจ้างซ่อมวาระ 1,000 ชั่วโมง เครื่องยนต์ CAT รุ่น 3516B HD จำนวน 80 ครั้ง
13/02/2561
0
237
จัดซื้อชุดซ่อม Jumper Receptacle ของรถดีเซลราง DAEWOO (ใน 1 ชุดประกอบด้วย 24 รายการ) จำนวน 10 ชุด
13/02/2561
0
238
น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์าำหรับขจัดคราบสกปรก,คราบน้ำมันและคราบเขม่า ขนาดบรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 110 ถัง
13/02/2561
0
239
งานจ้างปรับแบบรายละเอียดบริเวณอำเภอสีคิ้วและตัวเมืองนครราชสีมาในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ (แก้ไข)
13/02/2561
0
240
งานจ้างปรับแบบรายละเอียดบริเวณอำเภอสีคิ้วและตัวเมืองนครราชสีมาในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ (แก้ไข)
13/02/2561
0
241
งานจ้างเหมาเทพื้น คสล. ชานชาลา, ปูพื้นกระเบื้อง , ทาสีสถานีห้วยยายจิ๋ว กม.273+131.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
0
242
งานจ้างเหมาติดตั้งรางกันบนอุโมงค์ทางรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่าง กม.456+859.35 - 456+939.35 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
0
243
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานสื่อสาร สถานีลำนารายณ์ กม.209+070.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
0
244
งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงรถยนต์รางและที่ทำการนายตรวจทางโคกสลุง กม.167+782.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
0
245
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักคนการสถานีลำนารายณ์ กม.208+840.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2561
0
246
งานจ้างเหมาติดตั้งรางกันบนอุโมงค์ทางรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่าง กม.352+734 - 352+814
12/02/2561
0
247
ซื้อ Knorr Brake Pad 400 sq.cm. สำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 2,040 Sets
09/02/2561
0
248
ซื้อ Knorr Brake Pad 400 sq.cm UIC, P/N C105255/35F7X, Details as per Knorr Drawing No. C105255 จำนวน 200 Sets
09/02/2561
0
249
จ้างซ่อมโครงแคร่ PC-26A จำนวน 32 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
09/02/2561
0
250
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมโครงแคร่ PC-25,25A จำนวน 24 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
09/02/2561
0
251
จัดซื้อเครื่องสแกน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานที่ทำการกองบำรุงทางเขตทุ่งสง
08/02/2561
0
252
จ้างซ่อมโครงแคร่ KW-20 จำนวน 16 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
08/02/2561
0
253
จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณโรงรถจักรดีเซลบางซื่อ และหน่วยซ่อมย่อยศรีราชา (ระยะเวลา ๑๒ เดือน)
08/02/2561
0
254
ซื้อ กุญเเจประตูเลื่อนรถไม้ชนิดไม่มีรูกุญเเจ (ห้องส้วม) จำนวน 200 ชุด
08/02/2561
0
255
จัดซื้อ วัสดุเทพื้นรถโดยสาร บนท.ป 1050 จำนวน 1 คัน จำนวน 5 รายการ
07/02/2561
0
256
ซ่อมเก้าอี้แบบชนิดพนักพิงปรับเอนหมุนกลับทิศทางรถโดยสารชนิด รถ บชท.๘๐ จำนวน ๒๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2561
0
257
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. (ปรับปรุงภาพลักษณ์) ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน ๖ คัน โดยวิธีคัดเลือก
07/02/2561
0
258
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป.๑๐๑๐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
06/02/2561
0
259
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถโดยสาร บชส.1166 จำนวน 1 คัน
06/02/2561
0
260
จ้างเหมาบริการซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ 3 ชนิดรถ บชส.(ปรับปรุงภาพลักษณ์) ที่ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร โรงงานมักกะสัน จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก
06/02/2561
0
261
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงที่ทำการนายตรวจทางนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2561
0
262
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเทพื้น คสล. พื้นที่เก็บเศษโลหะและพื้นที่เก็บกองวัสดุ สรง.รส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2561
0
263
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงที่ทำการพนักงานตรวจรถปากช่อง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2561
0
264
งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงรันนิ่งรูมฝ่ายการช่างกล ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่ กม.345+400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2561
0
265
ซื้อสีทาพื้น 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2561
0
266
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน (29 วัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ถงวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น.
05/02/2561
0
267
ว่าจ้างซ่อม Re Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil พร้อมเปลี่ยน Lead Wire Frame ของ Traction Motor Model 5GE792A1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 24 ลูก
โดยวิธีคัดเลือก
05/02/2561
0
268
จ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณโรงรถจักร ดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 12 เดือน
03/02/2561
0
269
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดและประเมินข้อเสนอสัญญาจ้างงานและออกแบบรายละเอียดงานโยธาสัญญาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาและสัญญางานออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ระบบราง ระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งขบวนรถไฟและการฝึกอบรมบุคลากร โครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2561
0
270
จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. (ปรับปรุงภาพลักษณ์) ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๖ คัน โดยวิธีคัดเลือก
01/02/2561
0
271
จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่ สรพ.ธบ. จำนวน ๖ คัน
01/02/2561
0
272
งานจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วที่ทำการนายตรวจทางแก่งคอย และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2561
0
273
งานซ่อมปรับปรุงหลังคาคุมชานชาลาสถานีศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2561
0
274
งานจ้างซ่อมปรับปรุงที่ทำการนายตรวจทางปากช่อง แขวงบำรุงทางนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2561
0
275
จ้างซ่อม Ring Gear Fly Wheel ของเครื่องยนต์ MTU 16V4000R1R รถจักร ALSTHOM จำนวน 5 เครื่อง
30/01/2561
0
276
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด โดยวิธีคัดเลือก
29/01/2561
0
277
จ้างเหมาตัดแต่งลดพุ่มมะขาม พื้นที่แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2561
0
278
จ้างเหมาซ่อมทาง ติดตั้งรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ รื้อทางผ่านเดิม รื้อซุ้มเครื่องกั้น และติดตั้งรั้วเพื่อความปลอดภัย กม.186+761.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2561
0
279
จ้างเหมาเทพื้น คสล. ที่ทำการนายตรวจทางเมืองคง กม.326+666 พื้นที่แขวงบำรุงทางบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2561
0
280
จ้างซ่อมปรับปรุงแฟลตหนองคาย 1 (จำนวน 9 ห้อง) กม.620+348.50 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2561
0
281
National Rubber Cushion Draft Gear จำนวน 15 Sets
26/01/2561
0
282
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ บริเวณพื้นที่โรงงานมักกะสัน ระยะเวลา 15 วัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2561
0
283
ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
24/01/2561
0
284
จัดซื้อชุดล้อขับของ Tranverser ขนาด 100 Tons จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2561
0
285
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานซ่อม Motor รถจักรทั่วไป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2561
0
286
จัดซื้อน้ำยาวานิชเคลือบฉนวนไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2561
0
287
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 15 เครื่อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน
22/01/2561
0
288
เชิญชวนเสนอจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางบ้านกรูด
18/01/2561
0
289
เชิญชวนเสนอจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางบ้านส้อง
18/01/2561
0
290
เชิญชวนเสนอจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการกองบำรุงทางเขตทุ่งสง และ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางทุ่งสง

18/01/2561
0
291
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน.อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคใต้ และที่่ทำการแขวงบำรุงทางชุมพร ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
18/01/2561
0
292
จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสาร ชนิดรถ บชส.(ปรับปรุงภาพลักษณ์) ที่โรงซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ จำนวน ๖ คัน
16/01/2561
0
293
จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยวิธีคัดเลือก
15/01/2561
0
294
จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช โดยวิธีคัดเลือก
15/01/2561
0
295
จ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา โดยวิธีคัดเลือก
15/01/2561
0
296
รักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอาคารที่ทำการของการรถไฟ บริเวณโรงรถพ่วงแก่งคอย ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2561
0
297
ว่าจ้างซ่อมอุบัติเหตุุรถ บนท.1033,1055,1061 จำนวน 3 คัน
0
298
งานจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคาพร้อมควบคุมงานก่อสร้างเส้นทางสายตะวันออก ช่วง สถานีโยทะกา ถึง สถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ
28/12/2560
0
299
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวน จัดทำเอกสารประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาโดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 5 เส้นทาง
22/12/2560
0
300
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวน จัดทำเอกสารประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาโดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 5 เส้นทาง
15/12/2560
0
301
ว่าจ้างซ่อมเครื่องกลึงล้อ ยี่ห้อ Hegenscheidt รุ่น 105 S
07/12/2560
0
302
ว่าจ้างซ่อมวาระ 1,000 ชม.เครื่องยนต์ CAT 3516B HD ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 4 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
0
303
ว่าจ้างซ่อมวาระ ๔,๐๐๐ ชม.เครื่องยนต์ CAT ๓๕๑๖B HD ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2560
0
304
งานว่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและออกแบบรายละเอียดรถโดยสารเชิงท่องเที่ยว จำนวน 10 คัน
28/11/2560
0
305
งานว่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและออกแบบรายละเอียดรถโดยสารเชิงท่องเที่ยว จำนวน 10 คัน
28/11/2560
0
306
แท่งห้ามล้อ (Brake Shoe) ชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ LV4-2058/1 without Mark 4 จำนวน 12,000 แท่ง
0
307
แท่งห้ามล้อ (Brake Shoe) ชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ 2-2501 DR 2–0004 สำหรับใช้กับรถดีเซลราง จำนวน 19,000 แท่ง
23/11/2560
0
308
งานจ้างปรับแบบรายละเอียดบริเวณอำเภอสีคิ้วและตัวเมืองนครราชสีมา ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ
25/10/2560
0
309
จัดซื้อ ล้อพร้อมเพลา Wheel set for PC-24 Bogies ตามแผนผังเลขที่ P1-2602 จำนวน 24 ชุด โดยวิธีพิเศษ
22/08/2560
0
310
จัดซื้อ Knorr Brake Pad 400 sq.cm UIC, P/N C105255/35F7X, Details as per Knorr Drawing No.C105255 จำนวน 200 Sets
22/08/2560
0
311
จัดซื้อ Knorr Brake Disc 610/322x110, Split Version, P/N I 88961/1920 (ตาม Drawing No.B81377/1) จำนวน 8 Sets โดยวิธีพิเศษ
22/08/2560
0
312
งานจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
0
313
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ
ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
17/08/2560
0
314
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้
ช่วงนครปฐม-ชุมพร
17/08/2560
0
315
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
17/08/2560
0
316
งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์และอะไหล่ และงานติดตั้งเมนไฟฟ้าจ่ายระบบไฟส่องสว่าง จำนวน 2 จุด และปั้มน้ำ 1 จุด ที่อุโมงค์กลับรถ 2 แห่ง ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน
21/07/2560
0
317
จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนจัดทำเอกสารประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาโดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) โครงการออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 3 เส้นทาง ตามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยวิธีคัดเลือก
14/07/2560
0
318
โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ - โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ)
12/06/2560
0
319
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ
12/06/2560
0
320
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค-ปากน้ำโพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
321
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
322
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
323
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
สัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
324
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพรสัญญาที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
325
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
สัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
09/05/2560
0
326
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
09/05/2560
0
327
จ้างขนส่ง ตรวจนับเงินรายได้ และนำเข้าบัญชีเงินฝาก โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/05/2560
0
328
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/05/2560
0
329
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12/04/2560
0
330
จ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) ที่ กม.609+731.50 ระหว่างสถานีนาพู่ - สถานีนาทา แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
11/04/2560
0
331
จ้างงานบริการที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสม สารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โรงซ่อมบารุงรถสินค้าแห่งใหม่
16/03/2560
0
332
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการเดินรถและร่างข้อกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคสำหรับการเดินรถไฟสายสีแดง รถไฟทางไกล และการเดินรถร่วมกันระหว่างรถไฟสายสีแดงและรถไฟทางไกล โดยวิธีตกลง
02/02/2560
0
333
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้าง Service depot สำหรับการรองรับงานให้บริการรถโดยสารทางไกล กรณีย้ายต้นทางมาให้บริการ ณ สถานีกลางบางซื่อ โดยวิธีตกลง
0
334
จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคารแผงค้าด้านหน้าแฟลต 1, 3, 5, 7 นิคมรถไฟ กม.11
19/01/2560
0
335
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อจัดการประกวดราคา สัญญาที่ 1 สัญญาการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา (Civil Work) โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา
0
336
การซื้อและติดตั้งเครื่อง X-ray สินค้าและสัมภาระ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้งานที่หน่วยบริการรับส่ง-สืนค้าและสัมภาระ สถานีกรุงเทพ โดยวิธีพิเศษ
0
337
การซื้อและติดตั้งเครื่อง X-ray สินค้าและสัมภาระ จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งใช้งานที่หน่วยบริการรับ-ส่งสินค้าและสัมภาระ สถานีกรุงเทพ โดยวิธีพิเศษ
0
338
การซื้อและติดตั้งเครื่อง X-ray สินค้าและสัมภาระ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้งานที่หน่วยบริการรับ-ส่งสัมภาระ สถานีกรุงเทพ โดยวิีพิเศษ
0
339
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
0
340
จ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างทางรถไฟพร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมพร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.676+800) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.681+000) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
0
341
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยความารับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
26/10/2559
0
342
จัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ทำการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ยศเส)
20/10/2559
0
343
จัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่คลังสำรองน้ำมันเชื้อเพลงจำนวน 7 แห่ง
19/10/2559
0
344
จ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
12/10/2559
0
345
อบรมหลักสูตร “ พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปี 2559
28/09/2559
0
346
ซ่อม Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ของ Frame และ Re-Coil Armature เปลี่ยน Commutator พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE792 รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 2 ลูก โดยวิธีพิเศษ
24/09/2559
0
347
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี (สถานีวงเวียนใหญ่ - สถานีมหาชัย และสถานีบ้านแหลม - สถานีแม่กลอง จำนวน 10 แห่ง (LX-44)
23/09/2559
0
348
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี (สถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี) จำนวน 12 แห่ง (LX-43)
23/09/2559
0
349
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่ จำนวน 12 แห่ง (LX-42)
23/09/2559
0
350
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีหลักช้าง - สถานีห้วยยอด) จำนวน 10 แห่ง (LX-41)
23/09/2559
0
351
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีกระเบียด - สถานีหลักช้าง) จำนวน 11 แห่ง (LX-40)
22/09/2559
0
352
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีเขาพลู - สถานีกระเบียด) จำนวน 13 แห่ง (LX-39)
22/09/2559
0
353
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีท่าฉาง - สถานีเขาพลู) จำนวน 12 แห่ง (LX-38)
22/09/2559
0
354
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน และทุ่งสง (สถานีละแม - สถานีท่าฉาง) จำนวน 12 แห่ง (LX-37)
22/09/2559
0
355
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา (สถานีแก่งคอย - สถานีคลองสิบเก้า และสถานีฉะเชิงเทรา - สถานีศรีราชา) จำนวน 10 แห่ง (LX-36)
22/09/2559
0
356
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา (สถานีคลองสิบเก้า - สถานีอรัญประเทศ) จำนวน 10 แห่ง (LX-35)
22/09/2559
0
357
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น จำนวน 13 แห่ง (LX-34)
22/09/2559
0
358
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี จำนวน 11 แห่ง (LX-33)
22/09/2559
0
359
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง จำนวน 12 แห่ง (LX-32)
22/09/2559
0
360
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณภาคกลางและนครสวรรค์ จำนวน 12 แห่ง (LX-31)
22/09/2559
0
361
สัมมนากลุ่มย่อย (KM) ของฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม รุ่นที่ 1-3 ปี 2559
20/09/2559
0
362
งานจ้างรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน
19/09/2559
0
363
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของระบบรักษาความมั่งคง (Security) ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา, จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
16/09/2559
0
364
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของระบบรักษาความมั่งคง (Security) ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา, จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
16/09/2559
0
365
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของระบบรักษาความมั่งคง (Security) ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา, จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
16/09/2559
0
366
สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับสำนักงานผู้ว่าการและศูนย์ประชาสัมพันธ์
16/09/2559
0
367
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานอาณาบาล หัวข้อ “กฎหมาย พ.ร.บ.ร่วมทุน และการ Outsourcing คดีความ”
15/09/2559
0
368
สัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต”
14/09/2559
0
369
อบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศพนักงานใหม่” จำนวน 3 รุ่น ประจำปี 2559
13/09/2559
0
370
งานจ้างซ่อมปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน
05/09/2559
0
371
อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 รุ่น
0
372
สัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการปรับโครงสร้างองค์กรและยุทธศาสตร์การให้บริการของกลุ่มธุรกิจการเดินรถ"
0
373
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
0
374
อบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้บริหารระดับกลาง”
0
375
สัมนา "ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดในยุคปัจจุบัน"
0
376
อบรมหลักสูตร การบริหารโครงการไอที (Project Management)
0
377
จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า GEC ที่สถานีดงมะกุ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางสายเหนือ
17/08/2559
0
378
สัมมนา "การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและพนักงาน(Team Building)” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
379
สัมมนา "จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
380
สัมมนา "การนำเสนอการดำเนินงาน TPM ประจำปี” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
381
สัมมนา "จัดทำยุทธศาสตร์หน่วยธุรกิจการซ่อมบำรุง” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
382
สัมมนา "การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร(Team Building)" ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ประจำปี 2559
16/08/2559
0
383
สัมมนา "การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม" สำหรับผู้บริหารเบื้องต้น
16/08/2559
0
384
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผลงาน การดำเนินงาน TPM (TPM Camp)” รุ่นที่ 1, 2 ประจำปี 2559
15/08/2559
0
385
การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของเครื่องแท็บเล็ต (Tablet) สำหรับผู้บริหารจำนวน 157 ซิมการ์ด ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีพิเศษ
09/08/2559
0
386
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
05/08/2559
0
387
สัมมนา ผู้บริหารการรถไฟฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำ ICT มาเป็นปัจจัยในการบริหาร
04/08/2559
0
388
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย (ฝ่าย ทส.)"
0
389
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ 4/2559
0
390
จัดซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง โดยวิธีพิเศษ
0
391
ฝึกอบรมหลักสูตร นายสถานี ระดับ 5 (พ.การเดินรถ 5) รุ่นที่ 3/2559
21/07/2559
0
392
อบรมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ประจำปี 2559
15/07/2559
0
393
สัมมนา ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงและศึกษา ดูงาน สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
15/07/2559
0
394
อบรมหลักสูตร Smart Train Driver (KM) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙
14/07/2559
0
395
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างสะพานกลับรถ 1 แห่ง(ฝั่งตะวันตก) โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง บริเวณสถานีบางบำหรุ
07/07/2559
0
396
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำงานในฝ่ายการพัสดุ ประจำปี 2559
06/07/2559
0
397
อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
04/07/2559
0
398
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง”
17/06/2559
0
399
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ 3/2559
17/06/2559
0
400
อบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๓ รุ่น
17/06/2559
0
401
อบรม หลักสูตร Network & Security for IT Professionals
17/06/2559
0
402
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “HR Together : การทำงานเป็นทีมของนักทรัพยากรบุคคล”
15/06/2559
0
403
อบรมหลักสูตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
15/06/2559
0
404
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานการรถไฟฯ ในส่วนกลาง (คส.) รุ่นที่ 2/2559
15/06/2559
0
405
อบรมหลักสูตร TPM Safety and environmental Step 3 ประจำปี 2559
13/06/2559
0
406
อบรมหลักสูตร TPM Safety and environmental Step 2 ประจำปี 2559
13/06/2559
0
407
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
10/06/2559
0
408
สัมมนาพนักงานฝ่ายการเงินการบัญชี ประจำปี 2559 เรื่อง “การควบคุมภายใน การตรวจสอบรายได้ – รายจ่าย”
30/05/2559
0
409
อบรมหลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
30/05/2559
0
410
อบรมหลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าและการบริหารสัญญาเช่า
30/05/2559
0
411
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 28 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีพัทลุง - สถานีสุไหงโกลก และระหว่างสถานีชุมทางหาดใหญ่ - สถานีปาดังเบซาร์
30/05/2559
0
412
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 28 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง - สถานีกันตัง และระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง - สถานีนครศรีธรรมราช
30/05/2559
0
413
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (senson) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 27 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีนาสาร - สถานีชะอวด
30/05/2559
0
414
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (senson) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 32 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีท่าชนะ - สถานีนาสาร
30/05/2559
0
415
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 14 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีสวี - สถานีละแม
27/05/2559
0
416
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 34 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีเขาไชยราช - สถานีสวี
27/05/2559
0
417
สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนับสนุนกิจการของ คกร. (คส.) ประจำปี 2559
26/05/2559
0
418
สัมมนาพนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ประจำปี 2559 เรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building)"
26/05/2559
0
419
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ 2 ปี 2559
24/05/2559
0
420
ฝึกอบรมหลักสูตร TPM Safety and environmental Step 1 ประจำปี 2559
24/05/2559
0
421
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 13 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีหนองปลาไหล - สถานีเขาไชยราช
24/05/2559
0
422
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 11 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีน้ำตก และระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี
24/05/2559
0
423
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 9 แห่ง เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
24/05/2559
0
424
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 13 แห่ง เส้นทางรถไฟสายเหนือ
24/05/2559
0
425
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน-ประจวยคีรีขันธ์
19/05/2559
0
426
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
16/05/2559
0
427
อบรมหลักสูตร “นายสถานี (พ.การเดินรถ 5)” รุ่นที่ 2/2559
16/05/2559
0
428
อบรมหลักสูตร พนักงานห้ามล้อ (พ.ขบวนรถ ๒) พนักงานใหม่
13/05/2559
0
429
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าประดับอาคารภูมิทัศน์สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
13/05/2559
0
430
งานจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
13/05/2559
0
431
งานจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของสำนักงาน 2 ชั้น สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
13/05/2559
0
432
อบรมหลักสูตร TPM Focused Improvement Step 3 ประจำปี 2559
13/05/2559
0
433
อบรมหลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP)
04/05/2559
0
434
อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) จำนวน 2 รุ่น
04/05/2559
0
435
อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย(CPIAT) ประจำปี 2559
03/05/2559
0
436
สัมมนา คู่มือบำรุงทาง ฝ่ายการช่างโยธา
03/05/2559
0
437
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
28/04/2559
0
438
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ๖Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/04/2559
0
439
สัมมนา การจัดการเหตุอันตรายในการเดินรถ รุ่นที่ 1,2,3, และ 4 ปี 2559
27/04/2559
0
440
อบรมหลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารและสนทนาในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2559
22/04/2559
0
441
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน "ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
21/04/2559
0
442
สัมมนา ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ รุ่นที่ 1 ปี 2559
18/04/2559
0
443
หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น"
11/04/2559
0
444
อบรมหลักสูตร TPM Focused Improvement Step 2 ประจำปี 2559
08/04/2559
0
445
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท
08/04/2559
0
446
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง
07/04/2559
0
447
อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Advance Excel 2010 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ปี 2559
05/04/2559
0
448
อบรมหลักสูตร เสมียนสถานี รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ปี 2559
04/04/2559
0
449
อบรมหลักสูตร ความรู้และความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 5 ปี 2559
04/04/2559
0
450
อบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ตามประมวลจริยธรรมพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
29/03/2559
0
451
สัมมนาและศึกษาดูงาน ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
29/03/2559
0
452
อบรมหลักสูตร การป้องกันเหตุอันตราย (KM) รุ่นที่ 1,2,3,4/2559
24/03/2559
0
453
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
18/03/2559
0
454
งานจัดหาและติดตั้งระบบตรวจสอบและแสดงสถานะเครื่องกั้นถนน จำนวน 101 แห่ง ปรับปรุงชุดแสดงผลที่สถานีพร้อมแสดงผลส่วนกลาง
18/03/2559
0
455
หลักสูตร พนักงานรถจักร 4 (ปฐมนิเทศ) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2/2559
15/03/2559
0
456
หลักสูตร TPM Office Improvement รุ่นที่ 1/2559
0
457
หลักสูตร การใช้โปรแกรม Excel 2010
11/03/2559
0
458
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานการรถไฟฯ ในส่วนกลาง (คส.)
09/03/2559
0
459
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
0
460
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
0
461
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
0
462
หลักสูตร TPM Focused Improvement Step 1 รุ่นที่1/2559
03/01/2559
0
463
สัมมนา การสร้างและการพัฒนาทีมงาน(สายงานบริหารงานทั่วไป) ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2559
26/02/2559
0
464
สัมมนา การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
24/02/2559
0
465
หลักสูตร TPM (การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม) รุ่นที่ 1,2,3/2559
19/02/2559
0
466
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - พญาไท และส่วนต่อขยาย ระยะที่ ๒ ช่วงพญาไท - ดอนเมือง
15/02/2559
0
467
จัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง ระยะที่ 2
08/02/2559
0
468
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
03/02/2559
0
469
จัดหาและปรับปรุงระบบปรับอากาศในโถงพักผู้โดยสาร ร้านค้า สำนักงาน ห้องขายตั๋ว สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
28/01/2559
0
470
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/01/2559
0
471
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธ๊ตกลง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถ
28/01/2559
0
472
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2) และสถานีขนส่งสินค้าในรูปแบบ HuB & Spoke เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
27/01/2559
0
473
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีตกลง เพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2) และสถานีขนส่งสินค้าในรูปแบบ Hub & Spoke เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
27/01/2559
0
474
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2)
และสถานีขนส่งสินค้าในรูปแบบ Hub & Spoke
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
26/01/2559
0
475
จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ที่สถานีนาม่วง - สถานีคลองแงะ รวม 23 สถานี
12/01/2559
0
476
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างและบริหารการจัดเดินขบวนรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หัวหิน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
11/01/2559
0
477
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างและบริหารการจัดเดินขบวนรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-ระยอง ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
11/01/2559
0
478
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
18/12/2558
0
479
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
18/12/2558
0
480
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
18/12/2558
0
481
จัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตลาดนัดจตุจักร ระยะที่ 2
18/12/2558
0
482
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือกโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจและการออกแบบโรงซ่อมหนักรถโดยสารประเภทชุด
01/12/2558
0
483
งานจ้างเพื่อเปลี่ยนเสาไฟชนิด สูง 30 เมตร (HIGH MAST) พร้อมติดตั้งโคมไฟฉาย FLOOD LIGHT ชนิด LED ที่ ICD ลาดกระบัง
24/11/2558
0
484
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสายเมนของเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 รายการ
28/10/2558
0
485
งานจ้างที่ปรึกษาทางการเงินศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินและ
รูปแบบการลงทุนโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย – จีน
22/10/2558
0
486
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบงานสารบรรณของการรถไฟฯ"
16/10/2558
0
487
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
07/10/2558
0
488
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR) ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
02/10/2558
0
489
จัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สถานีกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย
01/10/2558
0
490
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร
30/09/2558
0
491
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อร่วมสังเกตการณ์ทดสอบและตรวจสอบท่อน้ำมันของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
24/09/2558
0
492
สัมมนา "SMART Operation"
16/09/2558
0
493
จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าเดิม เป็นหลอดไฟ LED ทั้งหมด 11 อาคาร ในส่วนกลาง
16/09/2558
0
494
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
11/09/2558
0
495
งานจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
11/09/2558
0
496
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
11/09/2558
0
497
สัมมนา การปฏิบัติงานด้านระบบงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ ของสำนักงานผู้ว่าการและศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว
11/09/2558
0
498
จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สถานีรถไฟจิตรลดา - สถานีรถไฟน้ำตก รวม 18 สถานี
09/09/2558
0
499
สัมมนาและศึกษาดูงาน "ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558
04/09/2558
0
500
สัมมนา จัดทำยุทธศาสตร์หน่วยธุรกิจการซ่อมบำรุง ประจำปี 2558
03/09/2558
0
501
การอบรมหลักสูตร ผู้บริหารรถไฟฯ เพื่อความเข้าใจในการนำ ICT มาเป็นปัจจัยในการบริหาร
31/08/2558
0
502
ว่าจ้างทำการซ่อม Auxiliary Inverter Control “AAE” สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets
27/08/2558
0
503
สัมมนา "การปฎิบัติการธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ (Business Transport and Logistics Operations)"
27/08/2558
0
504
จัดหาวิทยุคมนาคมชนิดมือถือระบบดิจิตอล กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 500 ชุด
0
505
ซ่อม Re-Insulation Main Field Coil พร้อมจัดทำและเปลี่ยน Commutating Field Coil เป็นแบบ Single (One Part Coil) เปลี่ยน Connection Bar ของ Frame Traction Motor Model TA671 A3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 36 ลูก
0
506
ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา Armature ของ Main Generator Type GT605 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 7 ลูก
0
507
ซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator Traction Motor Model TA671 A3/D3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 28 ลูก

0
508
อบรมหลักสูตร "ความรู้และความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539"
21/08/2558
0
509
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดออกแบบของฝ่ายจีน ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของฝ่ายจีนที่ไม่ได้ดำเนินการ สำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วง กรุงเทพ-บ้านภาชี
19/08/2558
0
510
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดออกแบบของฝ่ายจีน ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของฝ่ายจีนที่ไม่ได้ดำเนินการ สำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วงบ้านภาชี-แก่งคอย-นครราชสีมา และช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา
19/08/2558
0
511
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดออกแบบของฝ่ายจีน ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของฝ่ายจีนที่ไม่ได้ดำเนินการ สำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วงฉะเชิงเทรา-มาบตาพุด และช่วงนครราชสีมา-หนองคาย
19/08/2558
0
512
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
19/08/2558
0
513
สัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม"
14/08/2558
0
514
การสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย ปีบัญชี 2558
03/08/2558
0
515
จัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิม จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
29/07/2558
0
516
หลักสูตร "การปฐมนิเทศพนักงานใหม่" ประจำปี 2558
29/07/2558
0
517
สัมมนา "การจัดการเหตุอันตรายในการเดินรถ" รุ่นที่ 1-2 /2558 (เพิ่มเติม)
28/07/2558
0
518
สัมมนา "เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
24/07/2558
0
519
ว่าจ้างทำการซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา, Frame Re-Insulation Main Field Coil และจัดทำ Commutating Field Coil เป็นแบบ Single (One Part Coil) เปลี่ยน Connection Bar พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor
Model TA671 A3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 9 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)022/2558)
24/07/2558
0
520
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558
0
521
การจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
0
522
การจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
0
523
การจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
0
524
จัดทำประกาศเดินรถสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ
08/07/2558
0
525
ว่าจ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และ Frame เปลี่ยน Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire และซ่อมปรับกาบเพลาพร้อมจัดทำสำนักรองรับกาบเพลา (Axle Bearing Cap) พร้อมประกอบเป็นลูกพร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 4 ลูก โดยวิธีพิเศษ
07/07/2558
0
526
ว่าจ้างซ่อม Stator, Re-Coil ด้าน Main ของ Traction Alternator Model 5GMG200 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 8 ลูก โดยวิธีพิเศษ
07/07/2558
0
527
ว่าจ้างซ่อม Re-Insulation Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire และซ่อมปรับกาบเพลาพร้อมจัดทำสำนักรองรับกาบเพลา (Axle Bearing Cap) ของ Frame, ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา Armature พร้อมประกอบเป็น Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 6 ลูก โดยวิธีพิเศษ
07/07/2558
0
528
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง (บริเวณสถานีบางบำหรุ)
06/07/2558
0
529
หลักสูตร การใช้งานและเทคนิคการขับเคลื่อนรถจักรดีเซลไฟฟ้าใหม่ CSR เพิ่มเติม
02/07/2558
0
530
หลักสูตร "กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการซ่อมบำรุงรักษา" ประจำปี 2558
01/07/2558
0
531
จ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
29/06/2558
0
532
งานบริการที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วง ม.ธรรมศาสตร์ – สถานีชุมทางบ้านภาชี และโครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ
25/06/2558
0
533
อบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2/2558
23/06/2558
0
534
หลักสูตร Autonomous Maintenance Step 3 จำนวน 2 รุ่น
17/06/2558
0
535
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะกิจ จำนวน 4 รุ่น
17/06/2558
0
536
โครงการศึกษาความเหมาะสมการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าในเส้นทางคู่ 4 เส้นทาง ช่วงชุมทางบางซื่อ-ชุมทางบ้านภาชี-ปากนาโพ,ชุมทางบ้านภาชี-ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางถนนจิระ,ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน, ชุมทางบางซื่อ-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-พัทยา
11/06/2558
0
537
อบรมหลักสูตร การสร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้านเทคโนโลยี Voice over IP รุ่นที่ 1/2558 และ รุ่นที่ 2/2558
09/06/2558
0
538
โครงการศึกษาความเหมาะสมการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าในเส้นทางคู่ 4 เส้นทาง ช่วงชุมทางบางซื่อ-ชุมทางบ้านภาชี-ปากนาโพ,ชุมทางบ้านภาชี-ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางถนนจิระ,ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน, ชุมทางบางซื่อ-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-พัทยา
08/06/2558
0
539
งานจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
08/06/2558
0
540
อบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเพื่อสอบวุฒิบัตร (CIA)" ประจำปี 2558
04/06/2558
0
541
สัมมนา "ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ" รุ่นที่ 5/2558
02/06/2558
0
542
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังของการรถไฟแห่งประเทศไทย"
27/05/2558
0
543
ว่าจ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator, Frame Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เป็นแบบ Single (One Part Coil) เปลี่ยน Connection Bar พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model TA 671 A3/D3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)018/2558)
25/05/2558
0
544
ว่าจ้างซ่อม Re-Insulation Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ของ Frame, ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator ของ Armature พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE792 A1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 4 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)017/2558)
25/05/2558
0
545
ว่าจ้างซ่อม Re-Insulation Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ของ Frame, ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลาของ Armature พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model HS21241-01R สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 6 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)016/2558)
25/05/2558
0
546
ว่าจ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator, Frame Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ประกอบเป็น Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE792 A1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 8 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)015/2558)
25/05/2558
0
547
ว่าจ้างทำการซ่อมหนักเครื่องยนต์ MTU 16 V 4000R41R วาระ 30,000 ชั่วโมง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)014/2558)
25/05/2558
0
548
หลักสูตร Autonomouse Maintenance Step 2
25/05/2558
0
549
อบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
22/05/2558
0
550
อบรมหลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ
15/05/2558
0
551
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลคนพิการ รุ่นที่ 1/2558
15/05/2558
0
552
อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงปฎิบัติการ สำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและการบันทึกประชุม
12/05/2558
0
553
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้และการเพิ่มพูนทักษะในการดำเนินงานตามระเบียบราชการให้มีประสิทธิภาพ"
08/05/2558
0
554
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร จำนวน 57 หมายเลข ระยะเวลา 3 เดือน
06/05/2558
0
555
อบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับต้น
06/05/2558
0
556
อบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม ประจำปี ๒๕๕๘
06/05/2558
0
557
เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถดีเซลราง “THN.” และ “DAEWOO” จำนวน 4 รายการ
06/05/2558
0
558
สัมมนา "การนำ ICT มาเป็นปัจจัยในการบริหารการรถไฟฯ และระบบราง
"
30/04/2558
0
559
สอบราคาจ้าง
เปลี่ยนหลังคากระเบื้องว่าวเป็นหลังคา Metal Sheet Aluzinc นิคมบ้านพักรถไฟ บ้านเลขที่ 77/1 ถึง 4
29/04/2558
0
560
งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองว
28/04/2558
0
561
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/04/2558
0
562
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/04/2558
0
563
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558-2559 ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย
23/04/2558
0
564
อบรมหลักสูตร การป้องกันเหตุอันตรายในการเดินขบวนรถ (สัญจร) ประจำปี 2558
22/04/2558
0
565
สัมมนา “ ปลุกจิตสานึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ ๔/๒๕๕๘
21/04/2558
0
566
โครงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของการรถไฟแห่ง ประเทศไทย และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
21/04/2558
0
567
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน ขนาดท่อ 6 คิว แรงดันท่อ TP.250 กก./ตร.ซม.,WP.150 กก./ตร./ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
568
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
569
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
570
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
571
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
572
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
573
จัดซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
17/04/2558
0
574
สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีวัดสิงห์
17/04/2558
0
575
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก, รถอัดหิน รถเกลี่ยหิน และ รถ บสน. โดยวิธีพิเศษ จำนวน 23 รายการ
08/04/2558
0
576
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (ส่วนกลาง) ประจำปี 2558 จำนวน 2 รุ่น
08/04/2558
0
577
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
30/03/2558
0
578
งานจัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็กพื้นกันลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
27/03/2558
0
579
งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
27/03/2558
0
580
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานซ่อมเสริมเสถียรภาพเพื่อป้องกันการพังทลายลาดเชิงเขา (Slope Protection) ที่บริเวณ กม.242 - 253 (ช่วงโคกคลี–บ้านวะตะแบก)
25/03/2558
0
581
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
25/03/2558
0
582
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
25/03/2558
0
583
การจัดหาเก้าอี้พักคอยชนิด ๔ ที่นั่ง ใช้งานที่สถานีกรุงเทพ จำนวน ๒๐๐ ชุด
24/03/2558
0
584
ว่าจ้างทำถังสุขภัณฑ์สแตนเลส ลักษณะและมิติ ตามแผนผังรายละเอียดเงื่อนไขทางการแนบฯ จำนวน 2 ชุด
24/03/2558
0
585
ว่าจ้างทำถังน้ำเพดานรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู วัสดุ SUS304 หนา 3 มม.(เดิมวัสดุหนา 2 มม.) ขนาดจุน้ำ 315+-1 ลิตร เทียบเคียงตามแผนผังเลขที่ 3-9PK11-005/1 จำนวน 12 ใบ
24/03/2558
0
586
ว่าจ้างซ่อมหม้อเพลา Journal Box Housing แคร่ TKZ-3 ตามรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมแนบ จำนวน 50 ชุด
24/03/2558
0
587
ว่าจ้างทำเหล็กเสริมเฟรมรถโดยสารทั่วไปวัสดุ SS 40 หนา 8 นิ้ว ขนาด 6x200x1,200 มม. มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมพ่อสีกันสนิม จำนวน 420 อัน
24/03/2558
0
588
ว่าจ้างทำ Knuckle ใช้ซ่อมเครื่องพ่วง Natmall Sumitomo วัสดุ Cast Steel AAR M-201 Grade "B" or SC49 JIS G510(1978) or Approved Equal ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 35 ชุด
24/03/2558
0
589
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ขนาดลักษณะและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 3 รายการ
24/03/2558
0
590
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ
24/03/2558
0
591
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร รวม 3 รายการ
24/03/2558
0
592
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
24/03/2558
0
593
สีม่วงเคลือบเงายูริเทรน ขนาดบรรจุถังละ 5 US/GL จำนวน 60 ถัง
24/03/2558
0
594
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ขนาดลักษณะและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 3 รายการ
24/03/2558
0
595
ว่าจ้างทำบานประตูขึ้น-ลง รถ บนท.ป.1101-1140 รวม 2 รายการ
24/03/2558
0
596
งานปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตลานจอดรถใต้ทางด่วน บริเวณภายในโรงงานมักกะสัน
19/03/2558
0
597
ว่าจ้างทำ Bolster Spring แคร่ PC-26 และ PC-26A ตามแผนผังเลขที่ 1-7TP2-037/1 จำนวน 300 ชุด
19/03/2558
0
598
จัดซื้อวัสดุ, อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมรถโดยสาร รวม 5 รายการ
19/03/2558
0
599
ว่าจ้างทำถุังสุขภัณฑ์สแตนเลส พร้อมระบบควบคุมรถ บชส.ป.(302,305,309) เป็นรถ บจพ.ป.(321,331,311) พร้อมระบบควบคุมรถ ติดตั้งให้แล้วเสร็จพร้อมใช้ จำนวน 3 คัน ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯกำหนด
19/03/2558
0
600
ว่าจ้างทำ Yoke Shibata วัสดุ Cast Steel AAR M-201 Grade "B" or SC49 JIS G510 Approved Equal จำนวน 24 ชุด
19/03/2558
0
601
ว่าจ้างซ่อม Alternator รวม 4 รายการ
19/03/2558
0
602
ว่าจ้างทำบานกระจกพร้อมกรอบและอุปกรณ์ส่วนควบสำเร็จรูปรถ บกข., บสส. รวม 2 รายการ
19/03/2558
0
603
จัดซื้อ เลี่ยวโป๊วพลาสติกสีเหลือง ขนาดบรรจุแกลอนละ 4 กก. จำนวน 1,000 แกลอน
19/03/2558
0
604
ว่าจ้างซ่อมและปรับปรุงเก้าอี้ชนิดพนักเอนปรับทิศทางได้ รถ บชท. จำนวน 120 ชุด
19/03/2558
0
605
จัดซื้อ Huck Bolt พร้อม Coller ชนิดหัวกลม ขนาด O3/4" x 1.1/4"-1.1/2 No.20 ใช้ซ่อมชุดกรอบเครื่องพ่วงรถโดยสาร จำนวน 1500 ชุด
19/03/2558
0
606
ว่าจ้างฉีดโฟมขึ้นรูปฟองน้ำแล้วหุ้มเบาะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.(เบาะสีน้ำเงิน) จำนวน 5 คัน (1 คัน ประกอบ เบาะนั่ง 32 ตัว, เบาะพิงหลัง 32 ตัว, เบาะพิงศรีษะ 32 ตัว) ลักษณะมิติตามตังอย่างทางการ
19/03/2558
0
607
ว่าจ้างฉีดโฟมขึ้นรูปพร้อมหุ้มเบาะรถ บนอ.ป. (สีน้ำตาล) จำนวน 5 คัน (ตามตัวอย่างทางการฯ)
19/03/2558
0
608
จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Air Spring รถ บนท.ป.1001-1084 จำนวน 30 ชุด (1 ชุด ประกอบ Rubber และ Upper Plate) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการจัดซื้อแนบ
19/03/2558
0
609
หลักสูตร TPM (Office Improvement)
18/03/2558
0
610
โครงการสอบราคาประกันภัยขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
18/03/2558
0
611
ว่าจ้างทำอุปกรณ์รถโดยสาร ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 3 รายการ
11/03/2558
0
612
ว่าจ้างทำ Vestibule Side Frame ลักษณะและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,000 อัน
11/03/2558
0
613
ว่าจ้างถอดอุปกรณ์และล้างทำความสะอาดรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 90 คัน
11/03/2558
0
614
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ
11/03/2558
0
615
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ
11/03/2558
0
616
“ สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ” ประจำปี 2558
11/03/2558
0
617
สัมมนา " การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานด้านบริการ "
10/03/2558
0
618
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ ดังนี้
1. เข็มขัดรัดเตียงนอน (สีน้ำเงิน) รถ บนท. จำนวน 640 เส้น 1 คัน มี 32 เส้น
1 เส้นยาว 133 ซม. ตามตัวอย่างทางการ
06/03/2558
0
619
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ ดังนี้
1.1 เข็มขัดรัดเตียงนอน (สีน้ำตาล) รถ บนทป.(เกาหลี) จำนวน 600 เส้น 1 คัน มี 40 เส้น 1 เส้นยาว 133 ซม. ตามตัวอย่างทางการ
1.2 เข็มขัดรัดเตียงนอน (สีน้ำตาล) รถ บนทป.(ญี่ปุ่น) จำนวน 600 เส้น 1 คัน มี 40 เส้น 1 เส้นยาว 133 ซม. ตามตัวอย่างทางการ
06/03/2558
0
620
ว่าจ้างทำการซ่อมตัดผุ,รื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ,ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและเปลี่ยนพื้นลูกฟูกใหม่ รถ บนท. รุ่นเลข 4 ตัว ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯกำหนด จำนวน 4
06/03/2558
0
621
งานจ้างผลิตตะปูราง (20,000 ตัว) จำนวน 1 รายการ
06/03/2558
0
622
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสุขาภิบาล แฟลตรถไฟมักกะสัน ที่ย่านสถานีมักกะสัน
05/03/2558
0
623
งานปรับปรุงโถงกลางที่ทำการ กบข.กท.เป็นห้องประกวดราคา ตึกพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย
05/03/2558
0
624
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ
05/03/2558
0
625
จัดซื้ออลูมิเนียมชุบอะโนไดร์ครอบฝาในรองรับบานเกล็ดหน้าต่างรถ บสส.,บกข. ลักษณะ , ขนาด และมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 600 ชิ้น
05/03/2558
0
626
ว่าจ้างทำ Kick Plate Stainless วัสดุ ฆ๊ฆ 304 หนา 1 มม. ยาว 4 ฟุต ตัดและพับตามตัวอย่างทางการ จำนวน 800 ชิ้น
05/03/2558
0
627
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
05/03/2558
0
628
ว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ใช้งานซ่อมรถโดยสาร ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ รวม 3 รายการ
05/03/2558
0
629
จ้างทำอุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ
05/03/2558
0
630
งานจ้างบริการบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)
03/03/2558
0
631
จัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดบรรทุกไม่ต่่ากว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี. จ่านวน 1 คัน
/หน่วยงานเจ้าขอโครงการ ศูนย์บ่ารุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27/02/2558
0
632
จ้างผลิตสลักเกลียวต่อรางพร้อมแป้นเกลียวและแหวนสปริง ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
26/02/2558
0
633
สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรม เรื่อง " การพัฒนาระบบการประเมินผลการฝึกอบรม "
26/02/2558
0
634
การอบรมหลักสูตร " การนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ "
26/02/2558
0
635
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 1 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
25/02/2558
0
636
งานจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถเครื่องกลบำรุงทางหนักจำนวน 9 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานซ่อมบำรุงที่ 1 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำุง ฝ่ายการช่างโยธา
25/02/2558
0
637
งานจ้างซ่อมอะไหล่ชุด Tamping Unit รุ่น 07,09 จำนวน 2 รายการ หน่วยเจ้าของโครงการ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
25/02/2558
0
638
หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และการสร้างความสุขในการทำงาน (Work Life Balance) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1/2558 ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2558 และรุ่นที่ 2/2558 ในวันที่ 16 -17 มีนาคม 2558
25/02/2558
0
639
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
25/02/2558
0
640
จัดซื้อกระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร ดังนี้.-
1.1 กระเบื้องยางปูพื้น HESTERROGENIOUS COLOR.40882 จำนวน 10 ม้วน ลักษณะและเฉดสี ตามตัวอย่างทางการฯ
24/02/2558
0
641
ว่าจ้างทำ อุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 5 รายการ ดังนี้.-
1.1 ไม้สักคิ้วขอบหน้าต่าง รถญี่ปุ่น ข้างโค้ง ขนาด 55x27x850 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 300 อัน
1.2 ไม้สักคิ้วขอบประตูหน้าอุด ขนาด 38x30x1,900 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 100 อัน
1.3 ไม้สักคิ้วประตูขอบห้องส้วม รถ บชท. ขนาด 27x49x1,900 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 100 อัน
1.4 ไม้สักสามเหลี่ยมปิดทับหลังตู้เย็น ขนาด 43x43x2,000 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 100 อัน
1.5 ไม้สักคิ้วขอบประตูหน้าอุด ขนาด 48x50x2,000 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 200 อัน
24/02/2558
0
642
จัดซื้อกระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร ดังนี้.-
1.1 กระเบื้องยางปูพื้น PVC COLOR TD.12405-01 จำนวน 20 ม้วน ลักษณะและเฉดสี ตามตัวอย่างทางการฯ
24/02/2558
0
643
ว่าจ้างทำกูปรถโดยสาร รุ่น 84 คัน พร้อมติดตั้ง วัสดุ SS400 ความหนา 5 มม. และ 10 มม. การเชื่อมประกอบแล้วทาสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีดำ ตามมาตรฐาน มอก. 327-2553 , สามารถยึดต่อกับตัวรถโดยยึดด้วยสลักเกลียว , กูปยางผลิตตามมาตรฐาน UIC.845-75 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 16 ชุด (8 คัน)
24/02/2558
0
644
ว่าจ้างทำกรอบไม้สักบานกระจกหน้าต่างรถ บชส.ญี่ปุ่น ขนาด 5/8 นิ้ว X 40.3/4 นิ้ว X 30.1/2 นิ้ว ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟ หรือ ชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 500 บาน
24/02/2558
0
645
หลักสูตร มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ระดับเคร่งครัด
24/02/2558
0
646
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องยนต์ CUMMINS C8.3 - C260 ของรถ รบน.032/033/อน.13 จำนวน 2 รายการ
23/02/2558
0
647
ปรับปรุงห้องสุขาบริเวณลานจอดรถ และห้องสุขาศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ตึกพัสดุ บริเวณการรถไฟแห่งประเทศไทย
23/02/2558
0
648
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน "ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน" ประจำปี 2558
20/02/2558
0
649
จัดซื้อ แผ่นอุปกรณ์ยึดเตียงนอนรถโดยสาร บนท. รวม 2 รายการ ดังนี้.-
1.1 แผ่นอุปกรณ์ยึดเตียงนอน ด้านขวา ใช้กับรถโดยสาร บนท. ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41 พร้อมชุบโครเมี่ยม จำนวน 950 อัน
1.2 แผ่นอุปกรณ์ยึดเตียงนอน ด้านซ้าย ใช้กับรถโดยสาร บนท. ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41 พร้อมชุบโครเมี่ยม จำนวน 950 อัน
20/02/2558
0
650
ว่าจ้างทำ ก๊อกน้ำล้างส้วม(ชนิดเข้ามุม) ใช้กับรถ บนท. มิติ,ขนาด,ลักษณะและวัสดุ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
20/02/2558
0
651
ว่าจ้างทำ GUIDE วัสดุ SUS 304 ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ รถ ใช้ซ่อมรถ บนท.,บนท.ป. จำนวน 125 ชุด (1 ชุด มี 2 อัน ซ้าย-ขวา)
20/02/2558
0
652
จ้างตรวจรอยร้าว KNUCKLE โดยใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิเฟสอาเรย์ (ULTRASONIC PHASE ARREY) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 70 อัน
20/02/2558
0
653
จ้างตรวจรอยร้าว 1. UPPER BOLSTER , 2. LOWER SWING BOLSTER , 3.BOLSTER รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน รวม 3 รายการ โดยใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิเฟสอาเรย์ (ULTRASONIC PHASE ARREY) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 60 อัน
20/02/2558
0
654
จ้างทำมุมหน้าต่างตัวล่าง รถ บนท. วัสดุ SUS.304 จำนวน 2 รายการ ดังนี้.-
1. มุมหน้าต่างตัวล่างด้านซ้าย รถ บนท. ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 100 ชุด
2. มุมหน้าต่างตัวล่างด้านขวา รถ บนท. ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 100 ชุด
20/02/2558
0
655
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
1. ฝาปิดหีบแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาด,ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 60 ชิ้น
2. เหล็กเหนียวรับยางประตูเลื่อน ขนาด,ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 500 ชิ้น
20/02/2558
0
656
ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ขนาด 14 แรงม้า(20 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
19/02/2558
0
657
“หลักสูตร Autonomous Maintenance Step ๑” ประจำปี 2558
18/02/2558
0
658
งานจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ขนาด ๑๔ แรงม้า (20 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
18/02/2558
0
659
จัดซื้อ กระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร 1.1 กระเบื้องยางปูพื้น Hesterrogenious Color.40882 จำนวน 10 ม้วน ลักษระและเฉดสีตามตัวอย่างทางการฯ
17/02/2558
0
660
จัดซื้อ กระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร 1.1 กระเบื้องยางปูพื้น PVC Color TD.12405-01 จำนวน 20 ม้วน ลักษณะและเฉดสีตามตัวอย่างทางการฯ
17/02/2558
0
661
ว่าจ้างทำ Vestibule Frame ลักษณะและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 500 อัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สารวัตรซ่อมอุปกรณ์ส่วนล่างรถโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย
17/02/2558
0
662
งานจ้างเหมาทำ/ซ่อมอุปกรณ์อะไหล่รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. จำนวน 1 รายการ
17/02/2558
0
663
จัดทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ขนาด,ลักษณะ,มิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 3 รายการ 1. ฉากสแตนเลสกันบานกระจกกับบานเกล็ดหน้าต่างด้านซ้ายวัสดุ SUS304 จำนวน 400 2. ฉากสแตนเลสกันบานกระจกกับบานเกล็ดหน้าต่างด้านขวาวัสดุ SUS304 จำนวน 400 3.ฝาบนหีบแบตเตอรี่ วัสดุไม้เนื้อแข็ง จำนวน 60 อัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สารวัตรงานซ่อมส่วนบนรถโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย
17/02/2558
0
664
จัดซื้อ Buffing Stem ตามแผนผังเลขที่ 3-P13-015/1 พร้อมทาสีกันสนิมจำนวน 52 ชุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัสดุโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย
17/02/2558
0
665
งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF6M 1015 รถ อน.21 จำนวน 1 เครื่อง
17/02/2558
0
666
งานจ้างทำอะไหล่ชุด Tamping Unit รุ่น 07,08,09 จำนวน 4 รายการ
17/02/2558
0
667
งานจัดซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
17/02/2558
0
668
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ ๓/๒๕๕๘
16/02/2558
0
669
ว่าจ้างถอดอุปกรณ์,ซ่อมตัดผุ,รื้อพื้นปูยางติดตั้งอุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ,ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมทำสีภายนอก-ใน ทั้งคัน รถ บพห.,บสพ. จำนวน 3 คัน ( ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ)
12/02/2558
0
670
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ ดังนี้.-
1.1 ไม้สักคิ้วขอบประตูด้านในไม่ใส่ยางกันประตู ขนาด 39x31x1,900 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 200 อัน
1.2 ไม้สักเฟรมรับพื้น ขนาด 32x100x2,500 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 200 ท่อน
12/02/2558
0
671
จ้างทำฝาครอบเต้ากันโครง WEAR PLATE FOR SIDE BEARER แคร่ TS-209 วัสดุกันสึก NONMETALLIC พร้อมทาสีกันสนิม ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
12/02/2558
0
672
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ยึดแคร่ PC-26 ชนิด B ยาว 101 มม. วัสดุ S45C ลักษณะ,ขนาดและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 750 อัน
12/02/2558
0
673
จัดซื้อ แบตเตอรี่ชนิด MAINTENANCE-FREE 12 V. 200 AH รายละเอียดตามรายการจำเพาะ SRT SPECIFICATION NO.R-132/2557 จำนวน 68 หม้อ
12/02/2558
0
674
จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมรถโดยสาร รวม 3 รายการดังนี้
1.1 BATTERY SWITCH BOX AND COVER รถ บนท.ป.1037-1084 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 20 ชุด
1.2 FLOATLESS RELAY CONTROL RAISING PUMP 24 V.DC. ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 50 ชุด
1.3 FLUORESCENT SALOON CEILING LIGHT 20 W. (2 LATCH) ของ รถ บนอ.ป.1001-1022 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 60 ชุด
12/02/2558
0
675
ว่าจ้างทำเหล็กเสริมเต้ากันโครง วัสดุ SS41 ขนาด,มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง จำนวน 2 รายการ
1. ขนาดหนา 6 มม. วัสดุ SS41 จำนวน 300 แผ่น
2. ขนาดหนา 10 มม. วัสดุ SS41 จำนวน 300 แผ่น
12/02/2558
0
676
จ้างทำฝาครอบเต้ากันโครง WEAR PLATE FOR SIDE BEARER แคร่ KH-56 วัสดุกันสึก NONMETALLIC พร้อมทาสีกันสนิม ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
12/02/2558
0
677
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ตามตัวอย่างทางการฯ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง จำนวน 2 รายการ
1. ชุดสำนักยึด BRAKE SHAFT พร้อมตัวยึด 4 ตัว ใช้ซ่อมรถ บนท.ป. 1201-1220 พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 40 ชุด
2. ชุดสำนักรับถังลมดูด แบบเกลียงมิล วัสดุ S45C ชุบ ZICE กันสนิม จำนวน 100 ชุด
12/02/2558
0
678
ว่าจ้างทำแกนยึดเครื่องร่นแท่งห้ามล้อ(แบบB) วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS.48-60 ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 1,500 อัน
12/02/2558
0
679
ว่าจ้างทำ ชุด SET WEAR PLATE NONMETALLIC ชนิด 2 รูใหญ่ 4 รูย้ำ พร้อมชุบ ZINC กันสนิม ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,200 ชุด
12/02/2558
0
680
ว่าจ้างทำชุดอุปกรณ์ล๊อคแท่น ANCHOR วัสดุ S45C ชุบ ZINC กันสนิม ขนาดและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
11/02/2558
0
681
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ยึดแคร่ PC-26 ชนิด B ยาว 115 มม. วัสดุ S45C ลักษณะ,ขนาดและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 650 อัน
11/02/2558
0
682
ว่าจ้างทำการรื้อพื้นแล้วปูยางและประกอบอุปกรณ์ภายนอก-ภายใน รถ บนท.จำนวน 3 คัน (ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ)
11/02/2558
0
683
ว่าจ้างทำรางน้ำปีกนก รถ บนท.วัสดุ SS400 หนา 1.6 มม. ยาว 8 ฟุต ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 500 อัน
11/02/2558
0
684
ว่าจ้างทำแผ่นเสริมหม้อเพลา หนา 9 มม. ลักษณะมิติ-ขนาด ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทากันสนิม จำนวน 700 แผ่น
11/02/2558
0
685
ว่าจ้างทำ ชุด SET แผ่นกันสึกพร้อมฐานรองแคร่ DTP-18(1 ชุดมี 5 ชิ้น) วัสดุเหล็กรองแผ่นกันสึก SS41 ชุบ ZINE กันสนิม วัสดุแผ่นกันสึก NON-METALLIC ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 75 ชุด
11/02/2558
0
686
ว่าจ้างทำ BRAKE SHSFT COMPLETE รถ บชส.วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS.48-60 มิติและขนาด ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมพ่นสีกันสนิม จำนวน 17 ชุด
11/02/2558
0
687
ว่าจ้างทำ BRAKE LEVER แคร่ PCB-36 รถ QUEENLAND (แบบC) ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41 BRUSH ชุบผิวแข็ง HS 48-60 และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 160 ชุด
11/02/2558
0
688
ว่าจ้าง BRACKET FOR BRAKE REGULATOR สำหรับแคร่ PC-26,26A,KW-20 วัสดุ SS41 พร้อมทาสีกันสนิม(ตามตัวอย่างทางการ) จำนวน 120 อัน
11/02/2558
0
689
ว่าจ้างการทำซ่อมตัดผุ,รื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ,ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบรถโดยสารอุบัติเหตุ (บนท.1028,บชส.1223) รวม 2 คัน ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯกำหนด
11/02/2558
0
690
ว่าจ้างทำสำนักรับเตียงนอน วัสดุ SUS304 หนา 4 มม. ขนาด,ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯรวม 2 รายการใช้กับรถ บนท.ป.JR-West ดังนี้.-
1.1 สำนักรับเตียงนอน ด้านซ้าย ริมทางเดิน จำนวน 80 ชุด
1.2 สำนักรับเตียงนอน ด้านขวา ริมทางเดิน จำนวน 80 ชุด
11/02/2558
0
691
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558
11/02/2558
0
692
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการตรวจสอบภายใน”ประจำปี ๒๕๕๘
10/02/2558
0
693
หลักสูตร การใช้งานและเทคนิคการขับเคลื่อนรถจักรดีเซลไฟฟ้าใหม่ ประจำปี 2558
10/02/2558
0
694
การอบรมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน จำนวน ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ – ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
09/02/2558
0
695
งานก่อสร้างทางเบี่ยงเข้าโรงรถจักรธนบุรี บริเวณด้านใต้ย่านสถานีธนบุรี
05/02/2558
0
696
งานจ้าง บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/02/2558
0
697
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/02/2558
0
698
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 13 รายการ
05/02/2558
0
699
การอบรม การดับเพลิงขั้นต้น 2 รุ่นๆละ 60 คน
04/02/2558
0
700
ซื้อเครื่องยนต์เบนซินฮอนด้าขนาด 11.8 แรงม้า (20 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
03/02/2558
0
701
จ้างผลิตสลักเกลียวต่อรางพร้อมแป้นเกลียวและแหวนสปริงขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
03/02/2558
0
702
การจัดหาผ้าม่านปิดหน้าต่างๆที่นอน รถจัดเฉพาะผู้โดยสารสตรีและเด็ก
29/01/2558
0
703
งานจ้างผลิตสลักเกลียวต่อรางพร้อมแป้นเกลียวและแหวนสปริงขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบารุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบารุง ฝ่ายการช่างโยธา
29/01/2558
0
704
งานจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินฮอนด้า ขนาด 11.8 แรงม้า (20 เครื่อง) จานวน 1 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานเครื่องกลบารุงทาง กองเครื่องกลบารุงทาง ประแจและ เชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบารุง ฝ่ายการช่างโยธา
29/01/2558
0
705
จ้างเอกชนบริการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบจราจร จัดการอุบัติภัย
งานบริการทางการแพทย์และงานเพื่อความมั่นคง ภายในตลาดนัดจตุจักร
27/01/2558
0
706
จ้างเอกชนจัดระเบียบแผงค้าและควบคุมวิทยุและ CCTV ภายในตลาดนัดจตุจักร
27/01/2558
0
707
จ้างเอกชนรักษาความสะอาดและเก็บเงินค่าใช้บริการห้องน้ำ ภายในตลาดนัดจตุจักร
27/01/2558
0
708
อบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel จานวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
27/01/2558
0
709
“TPM (การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม)” ประจำปี 2558
23/01/2558
0
710
สัมนาฝ่ายการเงินและการบัญชี ประจำปี ๒๕๕๘
23/01/2558
0
711
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้แก่การรถไฟในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมปฏิบัติการเดินรถและบริการ
22/01/2558
0
712
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายการพัสดุ” ประจำปี ๒๕๕๘
16/01/2558
0
713
การอบรม การดับเพลิงขั้นต้น ๓ รุ่นๆละ ๖๐ คน
14/01/2558
0
714
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการลงทุน โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
บริเวณสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟ
13/01/2558
0
715
งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก , ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก แทนสะพานคอนกรีตอัดแรง และขยายสะพานคอนกรีตอัดแรง ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง – สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13/01/2558
0
716
งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 5 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง-สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13/01/2558
0
717
จ้างทำแม่แรงยกรางนิจิ ขนาด 10 ตัน (100 ตัว) จำนวน 1 รายการ
13/01/2558
0
718
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘
13/01/2558
0
719
งานสอบราคาซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถล้างหิน บลน.1 จำนวน 4 รายการ
09/01/2558
0
720
งานสอบราคาซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถล้างหิน จำนวน 2 รายการ
09/01/2558
0
721
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงรักษาระบบ เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๕๘
08/01/2558
0
722
งานซ่อมเสริมเสถียรภาพเพื่อป้องกันการพังทลายลาดเชิงเขา (Slope protection) ที่บริเวณ กม.242-253 (ช่วงโคกคลี-บ้านวะตะแบก)
07/01/2558
0
723
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการก่อสร้างอุโมงค์ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๘
07/01/2558
0
724
การอบรมหลักสูตร “ เครื่องกั้นถนน ”
07/01/2558
0
725
งานจัดซื้อใบบิเตอร์อัดหินแบบติดแผ่นทังสเตนคาร์ไบด์ จำนวน 4 รายการ
05/01/2558
0
726
งานจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในตอนนายรวจทางหินซ้อน โคกสลุง ลำนารายณ์ โคกคลี และบ้านวะตะแบก แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น
05/01/2558
0
727
สัมมนา “การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station”
05/01/2558
0
728
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาทาง สะพาน อาคาร ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2558
30/12/2557
0
729
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีท่าแค และโคกกระเทียม แขวงบำรุงทางลพบุรี กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
22/12/2557
0
730
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีบางน้ำเปรี้ยว แขวงบำรุงทางปราจีนบุรี กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
22/12/2557
0
731
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีทานพอ,คลองจันดี,นาบอน และคลองจัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
22/12/2557
0
732
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีปางต้นผึ้ง,ห้วยไร่,เด่นชัย,ปากปาน,แก่งหลวง,บ้านปิน และผาคัน แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
22/12/2557
0
733
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีชุมพร แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
22/12/2557
0
734
โครงการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัด(KPIs) ให้พนักงานทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ของทุกฝ่าย/สำนักงาน จำนวน 6 ครั้ง
19/12/2557
0
735
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีหนองตม,พิชัย,ชุมทางบ้านดารา,ท่าสัก,วังกะพี้,อุตรดิตถ์,ศิลาอาสน์และบ้านด่าน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
19/12/2557
0
736
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีลำพูน และ เชียงใหม่ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
19/12/2557
0
737
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีปางป๋วย,แม่จาง,แม่เมาะ,ศาลาผาลาด,ลำปาง และห้างฉัตร แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
19/12/2557
0
738
งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีธนบุรี-ชุมทางตลิ่งชัน แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
19/12/2557
0
739
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ,งานก่อสร้างทางเบี่ยงรถไฟชั่วคราว,งานยกระดับสันราง,งานขุดคลองระบายน้ำและดาดคอนกรีตท้องคลอง งานรื้อย้ายและก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านค่ายไทยพร้อมห้องสุขา ระหว่างสถานีพัทลุง กับสถานีบ้านต้นโดน ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19/12/2557
0
740
หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (พนักงาน ดร. ชก. พณ. คน.)
18/12/2557
0
741
หลักสูตร การเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP
18/12/2557
0
742
งานสอบราคาซื้อวัสดุสิ่งของ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมบำรุงรักษาสะพานกองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน
17/12/2557
0
743
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ”
16/12/2557
0
744
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงสร้างการรถไฟฯ ของคณะกรรมการการรถไฟฯ และผู้บริหารระดับสูงของการรถไฟฯ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
28/11/2557
0
745
งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF6M 1015 รถ บสน.2 จำนวน 1 เครื่อง
28/11/2557
0
746
ซื้ออะไหล่รถยนต์รางและอุปกรณ์เครื่องมือบำรุงทางจำนวน 20 รายการ
27/11/2557
0
747
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 หัวข้อ การสร้างนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์
0
748
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2558
21/11/2557
0
749
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.310+500 ถึง กม.340+000 ระหว่างสถานีหินโคน – สถานีลำปลายมาศ
0
750
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.329+500 ถึง กม.359+500 ระหว่างสถานีหนองฉิม – สถานีบ้านเก่างิ้ว
0
751
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.536+000 ถึง กม.564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง และ กม.564+000 ถึง กม.568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี
0
752
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.568+804 ถึง กม.594+000 ระหว่างสถานีอุดรธานี – สถานีคอกช้าง
0
753
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.481+000 ถึง กม.508+000 ระหว่างสถานีโนนพะยอม- สถานีโนนสะอาด
0
754
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.299+500 ถึง กม.329+500 ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์-สถานีบ้านเหลื่อม
0
755
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จำนวน 3 แห่ง ระหว่างสถานีเขาสวนทุเรียน - สถานีละแม ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีละแม - สถานีบ้านดวด
0
756
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 6 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง - สถานีห้วยไร่, ระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานีบ้านปิน และ ระหว่างสถานีขุนตาน - สถานีทาชมภู
0
757
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 2 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางวัฒนานคร และตอนนายตรวจทางอรัญประเทศ
0
758
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 2 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางสระแก้ว
0
759
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 4 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางกบินทร์บุรี
0
760
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 4 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางกบินทร์บุรี
0
761
งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางทานพอ
0
762
งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางชุมพร, สวี, หลังสวน, ท่าชนะ, ไชยา
0
763
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 3 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางประจันตคาม
0
764
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 5 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางประจันตคาม
0
765
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางปราจีนบุรี
0
766
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 1 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางคลองสิบเก้า
0
767
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 4 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางหัวหมาก และ ตอนนายตรวจทางคลองสิบเก้า
0
768
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด จำนวน 24 รายการ
0
769
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.398+000 ถึง กม.427+000 ระหว่างสถานีห้วยราช-สถานีบุฤาษี
0
770
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.449+750 ถึง กม.454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น-สถานีสำราญ และกม.454+000 ถึง กม.481+000 ระหว่างสถานีสำราญ-สถานีน้ำพอง
0
771
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.365+500 ถึง กม.389+280 ระหว่างสถานีบางกระทุ่ม-สถานีพิษณุโลก
0
772
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.270+500 ถึง กม.302+330 ระหว่างสถานีสังกระทาย-สถานีประจวบคีรีขันธ์
0
773
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.311+000 ถึง กม.338+500 ระหว่างสถานีดงตะขบ-สถานีวังกรด
0
774
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.374+000 ถึง กม.398+000 ระหว่างสถานีบ้านหนองตาดสถานีกระสัง
0
775
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 2 แห่ง ระหว่างสถานีหัวหิน-สถานีคั่นกะได ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางวังก์พง ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
0
776
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่างสถานีจันทึก-สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
0
777
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 3แห่ง ระหว่างสถานีหินลับ-สถานีมวกเหล็ก , ระหว่างสถานีบันไดม้า-สถานีปากช่อง และระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-สถานีบ้านพะเนา ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอยและแขวงบำรุงทางนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
0
778
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีปางม่วง-สถานีแม่ตานน้อย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
0
779
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก้อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 2-(2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 1-(3.50x3.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีตรัง - สถานีกันตัง
0
780
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก้อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีนาสาร - สถานีพรุพี
0
781
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก้อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ
0
782
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก้อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง - สถานีห้วยไร่
0
783
งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก รวม 15 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
0
784
งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก รวม 9 แห่ง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
0
785
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.53+500 ถึง 83+000 ระหว่างสถานีคลองพุทรา-พระแก้ว
17/11/2557
0
786
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.242+500 ถึง กม. 270+500 ระหว่างสถานีปราณบุรี + กุยบุรี
17/11/2557
0
787
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.268+280 ถึง 280+000 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ + สถานีท่าช้าง
17/11/2557
0
788
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.160+000 ถึง 185+000 ระหว่างสถานีแก่งเสือเต้น-สถานีลำนารายณ์ และ กม.214+500 ถึง 269+500 ระหว่างสถานีลำนารายณ์-ห้วยยายจิ๋ว
17/11/2557
0
789
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.283+500 ถึง 311+000 ระหว่างสถานีชุมแสง-ตะพานหิน
17/11/2557
0
790
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.53+500 ระหว่างสถานีรังสิต-บางปะอิน
17/11/2557
0
791
งานจ้างปรับปรุงแผงค้าโครงการที่ 12 ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร โดยวิธีพิเศษ.
17/11/2557
0
792
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์
11/11/2557
0
793
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี
11/11/2557
0
794
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
11/11/2557
0
795
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี
11/11/2557
0
796
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย
11/11/2557
0
797
ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์บริกส์ 10 แรงม้า จำนวน 19 รายการ
11/11/2557
0
798
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย
11/11/2557
0
799
สัมมนา " การจัดการเหตุอันตรายในการเดินรถ "
11/11/2557
0
800
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 4 รายการ
10/11/2557
0
801
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 3 รายการ
10/11/2557
0
802
การอบรมหลักสูตร " ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ "
07/11/2557
0
803
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2558
07/11/2557
0
804
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 6 รายการ
06/11/2557
0
805
การอบรมหลักสูตร " พนักงานรักษารถ 5 (พนักงานขบวนรถ 5 ) "
05/11/2557
0
806
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโคงการะบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
04/11/2557
0
807
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 6 รายการ
03/11/2557
0
808
ซื้ออะไหล่รถบำรุงทางขนาดหนัก จำนวน 2 รายการ
03/11/2557
0
809
ซื้ออะไหล่รถยนต์รางขนาดเบาจำนวน 25 รายการ
03/11/2557
0
810
งานจ้างเหมาทำ/ซ่อมอุปกรณ์รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 2 รายการ
31/10/2557
0
811
งานซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 1 รายการ
31/10/2557
0
812
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษางานสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ
30/10/2557
0
813
ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้า 14 แรงม้าจำนวน 19 รายการ
30/10/2557
0
814
จัดซื้อเครื่องดับเพลิง กระดิ่งไฟฟ้า และที่กดสัญญาณ เพื่อใช้ในตลาดนัดจตุจักร
29/10/2557
0
815
งานจ้างเหมาทํา/ซ่อมอุปกรณ์รถเครื่องกลบํารุงทางหนัก จํานวน 2 รายการ
29/10/2557
0
816
งานซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 1 รายการ
29/10/2557
0
817
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด
22/10/2557
0
818
จ้างผลิตอะไหล่รถยนต์รางขนาดหนัก จำนวน 25 รายการ
21/10/2557
0
819
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
17/10/2557
0
820
งานจ้างซ่อมแซมผนังอุโมงค์ระบายอากาศ TVE East Bound Center โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
17/10/2557
0
821
ก่อสร้างห้องกันเสียงที่เกิดจาก Load Test รถจักรที่หน่วยซ่อม Water Pump งานซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร ภายในโรงงานมักกะสัน
15/10/2557
0
822
งานจ้างตัดป่าสองข้างทาง
15/10/2557
0
823
งานจัดซื้ออะไหล่ชุด Tamping Unit รุ่น 07,08,09 จำนวน 12 รายการ
15/10/2557
0
824
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 6 รายการ
15/10/2557
0
825
งานจ้างซ่อมอะไหล่ชุด Tamping Unit รุ่น 07,08,09 จำนวน 5 รายการ
15/10/2557
0
826
ศึกษาดูงานการให้บริการรถไฟฟ้าและรถไฟทางไกล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗
25/09/2557
0
827
งานจ้างรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
22/09/2557
0
828
การจัดซื้อเครื่องบินโดยวิธีพิเศษ เดินทางไปศึกษาดูงาน Inno Trans 2014 ระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2557 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
18/09/2557
0
829
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เกียร์ CLARK MODEL R28624-16 TUSA1112576 ของรถลากจูง GIESMAR VMT850PL (รบน.027-030) จำนวน 1 รายการ
18/09/2557
0
830
งานจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
18/09/2557
0
831
งานรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการพนักงานสถานที่บางซื่อ และโรงเก็บพัสดุของพนักงานสถานที่บางซื่อ
18/09/2557
0
832
งานรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการงานสถานที่บางซื่อ, ที่ทำการ พสถ.กม.11 และ โรงเก็บพัสดุ พสถ.กม.11
18/09/2557
0
833
งานสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย กองวิเคราะ ตอนพนักงานสถานที่ กม.11
18/09/2557
0
834
การอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับ นสน. และ พรร.
17/09/2557
0
835
หลักสูตร Marketing @ Work ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
17/09/2557
0
836
ก่อสร้างห้องกันเสียงที่เกิดจาก Load Test รถจักรที่หน่วยซ่อม Water Pump
งานซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร ภายในโรงงานมักกะสัน
16/09/2557
0
837
งานจ้างทำความสะอาดรางน้ำฝน คสล.,ท่อระบายน้ำ,บ่อพัก,และบ่อสะพานเลื่อน ภายในโรงงานมักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
15/09/2557
0
838
การอบรมหลักสูตร “การตรวจรายการเพื่อบริหารกระบวนการและคุณภาพของโครงการ (Project Management Processes and Quality Checklist) จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน
12/09/2557
0
839
การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และการขนส่งระบบรางในภาคพื้นอาเซียน” จำนวน ๑ รุ่น ๒๕๐ คน
12/09/2557
0
840
การสัมมนาการจัดทำแผนรองรับเพื่อความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ จำนวน ๑ รุ่น ๑๕๐ คน
12/09/2557
0
841
งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 1,2,3 และอาคารสัมมนา ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา การรถไฟแห่งประเทศไทย
11/09/2557
0
842
งานจ้างรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินที่ทำการพนักงานสถานที่ธนบุรี
- ฝ่ายการช่างโยธา
11/09/2557
0
843
งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ประจำปี 2557
11/09/2557
0
844
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม และการจดบันทึกการประชุม
11/09/2557
0
845
ศึกษาดูงานการให้บริการรถไฟฟ้าและรถไฟทางไกล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1/2557
11/09/2557
0
846
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "SMART Operation" ประจำปี 2557
11/09/2557
0
847
จ้างเหมาในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ (Enterprise Resource Planning : ERP)
10/09/2557
0
848
งานควบคุมดูแลรักษา ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในโรงงานมักกะสัน
09/09/2557
0
849
งานทำความสะอาดระเบียงทางเดิน - ชานพักบันได เก็บกวาดขยะลานจอดรถและบริเวณภายในทั้งหมด ลอกรางระบายน้ำ ตัดแต่งต้นไม้และวัชพืช บริเวณแฟลตรถไฟข้างวัดดวงแข
09/09/2557
0
850
งานสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
08/09/2557
0
851
งานสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
08/09/2557
0
852
"สัมมนาพนักงานรถจักรใหม่ ฝ่ายการช่างกล" ประจำปี ๒๕๕๗
08/09/2557
0
853
“สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยธุรกิจซ่อมบำรุง” ประจำปี ๒๕๕๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย
05/09/2557
0
854
จ้างควบคุมดูแลรักษา ตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
03/09/2557
0
855
งานจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสานักงานกลาง และอาคารที่ทาการฯ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง สานักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
02/09/2557
0
856
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานกั้นถนน (พนักงานใหม่)
29/08/2557
0
857
ประกวดราคาเช่าสิทธิจัดเก็บค่าบริการจอดรถในพื้นที่ของการรถไฟฯ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ที่ลาดกระบัง
27/08/2557
0
858
งานจ้างทำความสะอาดกวาด เก็บขยะบนถนนและทางเท้า ตัดแต่งรั้มไม้พุ่ม และลอกคูระบายน้ำริมทางรถไฟ บ้านพักรถไฟจิตรลดา
27/08/2557
0
859
งานจ้างเก็บกวาดทำความสะอาดถนน ทางเดินในซอยบ้านพัก พร้อมเก็บใส่ถังรองรับบริเวณบ้านพักนิคมมักกะสัน เขต 1-8
27/08/2557
0
860
งานจัดซื้ออุปกรณ?อะไหล?เครื่องยนต? GM6V53 Turbo (กน.7) จํานวน 40 รายการ
27/08/2557
0
861
งานสอบราคาทำความสะอาดตึกอำนวยการโรงงานมักกะสัน และห้องน้ำ ห้องสุขาภายในโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ ถนนนิคมมักะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน ๑ แห่ง
22/08/2557
0
862
งานสอบราคาทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณแฟลตมักกะสันและบริเวณทาวน์เฮาส์รถไฟมักกะสันตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน ๑ แห่ง
22/08/2557
0
863
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการขยายแนวเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อจังหวัดสำคัญ (Spur Lines)
21/08/2557
0
864
งานจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการช่างโยธา
19/08/2557
0
865
งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบริเวณที่ทำการพนักงานสถานที่มักกะสันและบริเวณโรงเก็บพัสดุพนักงานสถานที่มักกะสัน ฝ่ายการช่างโยธา
19/08/2557
0
866
งานสอบราคาซื้อจัดหากระดาษชำระ ความหนา 1 ชั้น ความยาว 550.00 เมตร/ม้วน เพื่อใช้ในห้องน้ำ - สุขา ในตลาดนัดจตุจักร
ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
19/08/2557
0
867
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินอาคารสำนักงานกลาง และอาคารที่ทำการฯ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
19/08/2557
0
868
งานจัดซื้อสายโฮดรอลิค จำนวน 2 รายการ ของฝ่ายการช่างโยธา
18/08/2557
0
869
งานจัดซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 7 รายการ ของฝ่ายการช่างโยธา
15/08/2557
0
870
งานจัดซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ ของฝ่ายการช่างโยธา
15/08/2557
0
871
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPIs) ให้พนักงานในระดับหัวหน้าแผนกและหัวหน้างาน ของทุกฝ่าย/สำนักงาน/ศูนย์/กอง
13/08/2557
0
872
งานจ้างทำความสะอาดสถานีจิตรลดา (พลับพลาจิตรลดา) ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ
08/08/2557
0
873
งานจ้างจัดเก็บขยะจากถังรองขยะมุมอาคารแฟลตรถไฟฯ หัวหมาก และบ้านพัก นตท.หัวหมาก ตอนพนักงานสถานที่มักะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ
08/08/2557
0
874
การนำเสนอผลการดำเนินงาน TPM ประจำปี 2557
01/08/2557
0
875
งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BFM6M 1015 ของรถ อน.15 (ของแท้จากยุโรป) จำนวน 12 รายการ
01/08/2557
0
876
งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนทางผ่านเสมอระดับชนิดคอนกรีตกำลังสูง กม.๔๗+๕๙๑.๐๐, ๔๗+๘๘๙.๓๕, ๔๘+๕๕๑.๐๐, ๔๙+๕๘๙.๗๕, ๕๘+๑๖๙.๒๖, ๖๑+๓๒๔.๒๗ และ กม.๖๓+๘๔๓.๒๕ (สายใต้) แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
31/07/2557
0
877
งานสอบราคาซื้อสลักเกลียวแรงดึง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษาสะพาน กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน ฝ่ายการช่างโยธา
31/07/2557
0
878
การเตรียมตัวสอบวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA Preparation Part I)
28/07/2557
0
879
ซื้ออะไหล่รถยนต์รางบำรุงทาง จำนวน 13 รายการ
25/07/2557
0
880
สัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้กับพนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๗
22/07/2557
0
881
การอบรมหลักสูตร การบริหารงานเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕๐ คน
22/07/2557
0
882
งานซ่อมปรับปรุงห้องทำงาน กบอ. และ กบข.กท.
22/07/2557
0
883
งานปรับปรุงชั้นลอย ฝ่ายการพัสดุ
21/07/2557
0
884
งานปรับปรุงอาคารสถานีหัวตะเข้
21/07/2557
0
885
จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
16/07/2557
0
886
งานจัดซื้อลวดเชื่อมและหินเจียร จำนวน 4 รายการ
15/07/2557
0
887
สัมมนาความรับผิดชอบในการจัดการที่ดินรถไฟฯ ของฝ่ายการเดินรถ ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒/๒๕๕๗
09/07/2557
0
888
ปรับปรุงโรงจอดรถโครงหลังคา Metal Sheet Aluzine ที่สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์
04/07/2557
0
889
การอบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ระดับ ๑ – ๓
04/07/2557
0
890
งานสอบราคาจ้างประดับลาดด้วยแผ่น คสล.สะพานเหล็กขนาด 1x40.00 เมตร ที.ที. ที่ กม.560+392 รหว่างสถานีห้วยขยุง - บุ่งหวาย ในทางสายอุบลราชธานี ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
03/07/2557
0
891
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟสายจตุรัส-ชัยภูมิ-เลย-หนองบัวลำภู หรือ ลำนารายณ์-เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัวลำภู
02/07/2557
0
892
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย
02/07/2557
0
893
งานจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 3 รายการ
30/06/2557
0
894
สอบราคาจ้างผลิตโค๊ชสกรูแบบ A และโค๊ชสกรูแบบ B จำนวน 2 รายการ
27/06/2557
0
895
จ้างก่อสร้างซ่อมเปลี่ยนหลังคา บ้านพักนิคมมักกะสัน เลขที่ 848/1-8 เขต 1 จำนวน 1 หลัง
23/06/2557
0
896
จ้างก่อสร้างซ่อมเปลี่ยนหลังคา บ้านพักนิคมมักกะสัน เลขที่ 806/1-8 เขต 2 จำนวน 1 หลัง
23/06/2557
0
897
จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ISUZU 6 BD 1 (ใช้งานกับรถบำรุงทางขนาดหนัก รบน.018 และ รบน.025) 2 เครื่อง จำนวน 1 รายการ
19/06/2557
0
898
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 2 รายการ
19/06/2557
0
899
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ 1013, 1015 (ของยุโรป) จำนวน 6 รายการ
19/06/2557
0
900
ซื้อวัสดุสิ่งของ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมบำรุงรักษาสะพาน กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน
18/06/2557
0
901
งานจ้างผลิตแผ่นครอบฟลอร์บีม จำนวน 1,142 แผ่น สำหรับใช้ในงานบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2557 กองบำรุงทางเขตต่างๆ
18/06/2557
0
902
การอบรมหลักสูตร การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการรถไฟฯ ส่วนกลาง รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒/๒๕๕๗
18/06/2557
0
903
สัมมนาวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ จำนวน ๑ รุ่น ประจำปี ๒๕๕๗
18/06/2557
0
904
งานปรับปรุงห้องทำงาน กบอ. ที่บริเวณชั้น 3 ตึกบัญชาการและห้องทำงาน กบข.กท. ที่บริเวณชั้นล่างตึกพัสดุ ด้านสะพานกษัตริย์ศึก ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา จำนวน 1 แห่ง
16/06/2557
0
905
การอบรมหลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำนักบริหารระดับสูง ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน
16/06/2557
0
906
จ้างเหมาซ?อมเครื่องยนต?ดีเซล ISUZU 6 BD 1 (ใช?งานกับรถบํารุงทาง
ขนาดหนัก รบน.018 และ รบน.025) 2 เครื่อง จำนวน 1 รายการ
12/06/2557
0
907
สอบราคาจ้างงานเปลี่ยนหลังคาบ้านพักเลขที่ 110-128 (ครั้งที่ 2) บริเวณบ้านพักรถไฟจิตรดา จำนวน 1 แห่ง
11/06/2557
0
908
สอบราคาจ้างงานอาคารสถานีหัวตะเข้ ทางรถไฟสายตะวันออก จำนวน 1 แห่ง
10/06/2557
0
909
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
09/06/2557
0
910
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
09/06/2557
0
911
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรปลุกจิตสำนึกในการทำงาน ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖ รุ่น
09/06/2557
0
912
การอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง จำนวน ๑ รุ่น ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
09/06/2557
0
913
การอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาล รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒/๒๕๕๗
09/06/2557
0
914
การสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน สำนักงานอาณาบาล ประจำปี ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “การบังคับคดีเชิงบูรณาการ”
09/06/2557
0
915
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 1 รายการ
09/06/2557
0
916
งานจัดซื้ออุปกรณ?อะไหล?รถเครื่องกลบํารุงทางหนัก จํานวน 1 รายการ
09/06/2557
0
917
จ้างขุดลอกท่อ บ่อพัก Manhole ใต้ถนน ย่านสถานีงานขนส่งคอนเทนเนอร์
05/06/2557
0
918
ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ที่ศูนย์การฝึกอบรมและพัฒนา
05/06/2557
0
919
ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ” รุ่นที่ ๔/๒๕๕๗
05/06/2557
0
920
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) รุ่นที่๑/๒๕๕๗, รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ รุ่นละ ๖๐ คน
05/06/2557
0
921
การอบรมหลักสูตร เสมียนสถานี (พนักงานการเดินรถ ๒-๔)
05/06/2557
0
922
งานจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
16/05/2557
0
923
ปรับปรุงพื้นและเปลี่ยนหลังคาโรงงานช่างที่ทำการพนักงานสถานที่มักกะสัน
02/05/2557
0
924
ปรับปรุงที่ทำการพนักงานสถานที่มักกะสัน
02/05/2557
0
925
จ้างผลิตโค้ชสกรูแบบ A และแบบ B จำนวน 2 รายการ
25/04/2557
0
926
สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์บริกส์และอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้า
23/04/2557
0
927
งานจ้างบริการบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)
23/04/2557
0
928
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก(Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
23/04/2557
0
929
การอบรมหลักสูตร นายสถานี (พนักงานการเดินรถ ๖)
11/04/2557
0
930
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ รุ่นที่ 3/2557
10/04/2557
0
931
การอบรมหลักสูตร การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการรถไฟฯ ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3/2557 (ภาคใต้)
10/04/2557
0
932
จ้างปรับปรุงถนนภายในกองโรงงานโยธา ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 7 ซม. บริเวณศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
08/04/2557
0
933
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายละเมิด ฝ่ายการช่างโยธา รุ่นที่ ๑ – ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยงานเจ้าของโครง กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
03/04/2557
0
934
การอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๔/๒๕๕๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการอบรมด้านการบริหารงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
03/04/2557
0
935
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงรักษาระบบ เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยงานเจ้าของโครง กองการฝึกอบรม ด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
03/04/2557
0
936
งานจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จำนวน ๔๔ รายการ
31/03/2557
0
937
งานจ้างบริการและซ่อมบำรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Handling System : BHS) ณ สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพฯ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/03/2557
0
938
งานจ้างบริการระบบเช็คอินผู้โดยสาร (CUTE Check-In System) พร้อมอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงรักษา ณ สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพฯ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/03/2557
0
939
งานจ้างบริการขนส่ง ตรวจนับเงินรายได้และนำเข้าบัญชีเงินฝากโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/03/2557
0
940
งานจ้างปรับปรุงห้องประกวดราคา และห้อง กทน.อท. ที่อาคารพัสดุ จำนวน 1 แห่ง
26/03/2557
0
941
งานจัดหาและติดตั้งลิฟท์เพิ่มเติม จำนวน ๑๒ ชุด ที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท, ราชปรารภ, รามคำแหง, หัวหมาก, บ้านทับช้าง และลาดกระบัง ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
11/03/2557
0
942
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
11/03/2557
0
943
งานจ้างทาสีสะพานเหล็ก ที่ 1) กม.23+223, 2) กม.24+647, 3) กม.26+563, 4) กม.49+100 รวม 9 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางนครชัยศรี, นายตรวจทางนครปฐม แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
11/03/2557
0
944
สัมมนา เรื่อง การจัดการเหตุอันตรายจากการเดินรถ รุ่นที่ 1/2557
11/03/2557
0
945
การอบรมหลักสูตร TPM (Office Improvement) รุ่นที่ 1-2/2557
10/03/2557
0
946
การอบรมหลักสูตร TPM (Office Improvement) รุ่นที่ 1-2/2557
10/03/2557
0
947
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการมนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน ฝ่ายการช่างโยธา
10/03/2557
0
948
สัมมนา เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา
10/03/2557
0
949
สัมมนาฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ประจำปี 2557 เรื่อง การสร้างนักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์
07/03/2557
0
950
การอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ รุ่นที่ 2/2557
05/03/2557
0
951
การอบรมหลักสูตร การออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 2D,3D จำนวน 1 รุ่น รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557
05/03/2557
0
952
การสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการรถไฟฯ ส่วน ภูมิภาค รุ่นที่ 2/2557 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
05/03/2557
0
953
การสัมมนาศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์” ประจำปี 2557
05/03/2557
0
954
การสัมมนาสำนักงานผู้ว่าการ ประจำปี 2557 เรื่อง “การพัฒนาความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ”
05/03/2557
0
955
งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและเก็บเงินค่าใช้บริการห้องน้ำภายในตลาดนัดจตุจักร
18/02/2557
0
956
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบจราจร จัดการอุบัติภัยงานบริการทางการแพทย์ และงานความมั่นคง บริเวณพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร
18/02/2557
0
957
งานจ้างเหมาบริการจัดระเบียบแผงค้าและควบคุมวิทยุ และ CCTV ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร
18/02/2557
0
958
งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
29/01/2557
0
959
โครงการศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดกรอบอัตรากาลัง เพื่อจัดเตรียมบุคลากรตามโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศ และกาหนดแนวทางในการพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาภาระทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
24/01/2557
0
960
งานจ้างบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานีรถไฟฟ้า ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจกในบริเวณที่สูงเกินกว่า 4 เมตร บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
14/01/2557
0
961
งานจ้างที่ปรีกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานเอกสารประกวดราคาและมาตรฐานการประมาณราคาของโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่และทางสายใหม่
10/01/2557
0
962
จ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบฯ
07/01/2557
0
963
งานจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
25/12/2556
0
964
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
23/12/2556
0
965
งานบริการที่ปรึกษา การทบทวนและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ
20/12/2556
0
966
งานจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคาร และสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยายสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
20/12/2556
0
967
งานจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
20/12/2556
0
968
17/12/2556
0
969
งานจ้างบริหารและซ่อมบำรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Handling System : BHS) ณ สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพ (สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศในเมือง
25/11/2556
0
970
งานจ้างบริหารระบบเช็คอินผู้โดยสาร (CUTE Check-in System) พร้อมอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงรักษา ณ สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพ (สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศในเมือง
25/11/2556
0