ลำดับ
ชื่อเรื่อง
**ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 เอกสารราคากลางจะลิ้งค์คู่กับประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
เอกสาร
รายละเอียดราคากลาง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
1
ว่าจ้างซ่อมเครื่องกลึงล้อ ยี่ห้อ Hegenscheidt รุ่น 105 S
07/12/2560
0
2
ว่าจ้างซ่อมวาระ 1,000 ชม.เครื่องยนต์ CAT 3516B HD ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 4 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2560
0
3
ว่าจ้างซ่อมวาระ ๔,๐๐๐ ชม.เครื่องยนต์ CAT ๓๕๑๖B HD ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2560
0
4
งานว่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและออกแบบรายละเอียดรถโดยสารเชิงท่องเที่ยว จำนวน 10 คัน
28/11/2560
0
5
งานว่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและออกแบบรายละเอียดรถโดยสารเชิงท่องเที่ยว จำนวน 10 คัน
28/11/2560
0
6
แท่งห้ามล้อ (Brake Shoe) ชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ LV4-2058/1 without Mark 4 จำนวน 12,000 แท่ง
0
7
แท่งห้ามล้อ (Brake Shoe) ชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ 2-2501 DR 2–0004 สำหรับใช้กับรถดีเซลราง จำนวน 19,000 แท่ง
23/11/2560
0
8
งานจ้างปรับแบบรายละเอียดบริเวณอำเภอสีคิ้วและตัวเมืองนครราชสีมา ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ
25/10/2560
0
9
จัดซื้อ ล้อพร้อมเพลา Wheel set for PC-24 Bogies ตามแผนผังเลขที่ P1-2602 จำนวน 24 ชุด โดยวิธีพิเศษ
22/08/2560
0
10
จัดซื้อ Knorr Brake Pad 400 sq.cm UIC, P/N C105255/35F7X, Details as per Knorr Drawing No.C105255 จำนวน 200 Sets
22/08/2560
0
11
จัดซื้อ Knorr Brake Disc 610/322x110, Split Version, P/N I 88961/1920 (ตาม Drawing No.B81377/1) จำนวน 8 Sets โดยวิธีพิเศษ
22/08/2560
0
12
งานจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
0
13
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ
ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
17/08/2560
0
14
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้
ช่วงนครปฐม-ชุมพร
17/08/2560
0
15
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
17/08/2560
0
16
งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์และอะไหล่ และงานติดตั้งเมนไฟฟ้าจ่ายระบบไฟส่องสว่าง จำนวน 2 จุด และปั้มน้ำ 1 จุด ที่อุโมงค์กลับรถ 2 แห่ง ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน
21/07/2560
0
17
จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนจัดทำเอกสารประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาโดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) โครงการออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 3 เส้นทาง ตามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยวิธีคัดเลือก
14/07/2560
0
18
โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ - โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ)
12/06/2560
0
19
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ
12/06/2560
0
20
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค-ปากน้ำโพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
21
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
22
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
23
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
สัญญาที่ 2 ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
24
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพรสัญญาที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
01/06/2560
0
25
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
สัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
09/05/2560
0
26
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
09/05/2560
0
27
จ้างขนส่ง ตรวจนับเงินรายได้ และนำเข้าบัญชีเงินฝาก โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/05/2560
0
28
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/05/2560
0
29
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12/04/2560
0
30
จ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข.1) ที่ กม.609+731.50 ระหว่างสถานีนาพู่ - สถานีนาทา แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
11/04/2560
0
31
จ้างงานบริการที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสม สารวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โรงซ่อมบารุงรถสินค้าแห่งใหม่
16/03/2560
0
32
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการเดินรถและร่างข้อกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคสำหรับการเดินรถไฟสายสีแดง รถไฟทางไกล และการเดินรถร่วมกันระหว่างรถไฟสายสีแดงและรถไฟทางไกล โดยวิธีตกลง
02/02/2560
0
33
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้าง Service depot สำหรับการรองรับงานให้บริการรถโดยสารทางไกล กรณีย้ายต้นทางมาให้บริการ ณ สถานีกลางบางซื่อ โดยวิธีตกลง
0
34
จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคารแผงค้าด้านหน้าแฟลต 1, 3, 5, 7 นิคมรถไฟ กม.11
19/01/2560
0
35
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อจัดการประกวดราคา สัญญาที่ 1 สัญญาการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา (Civil Work) โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา
0
36
การซื้อและติดตั้งเครื่อง X-ray สินค้าและสัมภาระ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้งานที่หน่วยบริการรับส่ง-สืนค้าและสัมภาระ สถานีกรุงเทพ โดยวิธีพิเศษ
0
37
การซื้อและติดตั้งเครื่อง X-ray สินค้าและสัมภาระ จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งใช้งานที่หน่วยบริการรับ-ส่งสินค้าและสัมภาระ สถานีกรุงเทพ โดยวิธีพิเศษ
0
38
การซื้อและติดตั้งเครื่อง X-ray สินค้าและสัมภาระ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้งานที่หน่วยบริการรับ-ส่งสัมภาระ สถานีกรุงเทพ โดยวิีพิเศษ
0
39
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
0
40
จ้างวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างทางรถไฟพร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมพร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.676+800) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.681+000) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
0
41
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยความารับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
26/10/2559
0
42
จัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ทำการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ยศเส)
20/10/2559
0
43
จัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่คลังสำรองน้ำมันเชื้อเพลงจำนวน 7 แห่ง
19/10/2559
0
44
จ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
12/10/2559
0
45
อบรมหลักสูตร “ พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปี 2559
28/09/2559
0
46
ซ่อม Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ของ Frame และ Re-Coil Armature เปลี่ยน Commutator พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE792 รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 2 ลูก โดยวิธีพิเศษ
24/09/2559
0
47
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี (สถานีวงเวียนใหญ่ - สถานีมหาชัย และสถานีบ้านแหลม - สถานีแม่กลอง จำนวน 10 แห่ง (LX-44)
23/09/2559
0
48
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี (สถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี) จำนวน 12 แห่ง (LX-43)
23/09/2559
0
49
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่ จำนวน 12 แห่ง (LX-42)
23/09/2559
0
50
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีหลักช้าง - สถานีห้วยยอด) จำนวน 10 แห่ง (LX-41)
23/09/2559
0
51
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีกระเบียด - สถานีหลักช้าง) จำนวน 11 แห่ง (LX-40)
22/09/2559
0
52
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีเขาพลู - สถานีกระเบียด) จำนวน 13 แห่ง (LX-39)
22/09/2559
0
53
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง (สถานีท่าฉาง - สถานีเขาพลู) จำนวน 12 แห่ง (LX-38)
22/09/2559
0
54
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน และทุ่งสง (สถานีละแม - สถานีท่าฉาง) จำนวน 12 แห่ง (LX-37)
22/09/2559
0
55
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา (สถานีแก่งคอย - สถานีคลองสิบเก้า และสถานีฉะเชิงเทรา - สถานีศรีราชา) จำนวน 10 แห่ง (LX-36)
22/09/2559
0
56
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา (สถานีคลองสิบเก้า - สถานีอรัญประเทศ) จำนวน 10 แห่ง (LX-35)
22/09/2559
0
57
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น จำนวน 13 แห่ง (LX-34)
22/09/2559
0
58
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี จำนวน 11 แห่ง (LX-33)
22/09/2559
0
59
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง จำนวน 12 แห่ง (LX-32)
22/09/2559
0
60
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณภาคกลางและนครสวรรค์ จำนวน 12 แห่ง (LX-31)
22/09/2559
0
61
สัมมนากลุ่มย่อย (KM) ของฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม รุ่นที่ 1-3 ปี 2559
20/09/2559
0
62
งานจ้างรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน
19/09/2559
0
63
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของระบบรักษาความมั่งคง (Security) ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา, จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
16/09/2559
0
64
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของระบบรักษาความมั่งคง (Security) ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา, จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
16/09/2559
0
65
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของระบบรักษาความมั่งคง (Security) ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา, จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
16/09/2559
0
66
สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับสำนักงานผู้ว่าการและศูนย์ประชาสัมพันธ์
16/09/2559
0
67
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานอาณาบาล หัวข้อ “กฎหมาย พ.ร.บ.ร่วมทุน และการ Outsourcing คดีความ”
15/09/2559
0
68
สัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต”
14/09/2559
0
69
อบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศพนักงานใหม่” จำนวน 3 รุ่น ประจำปี 2559
13/09/2559
0
70
งานจ้างซ่อมปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน
05/09/2559
0
71
อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 5 รุ่น
0
72
สัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการปรับโครงสร้างองค์กรและยุทธศาสตร์การให้บริการของกลุ่มธุรกิจการเดินรถ"
0
73
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
0
74
อบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้บริหารระดับกลาง”
0
75
สัมนา "ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดในยุคปัจจุบัน"
0
76
อบรมหลักสูตร การบริหารโครงการไอที (Project Management)
0
77
จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า GEC ที่สถานีดงมะกุ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางสายเหนือ
17/08/2559
0
78
สัมมนา "การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและพนักงาน(Team Building)” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
79
สัมมนา "จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
80
สัมมนา "การนำเสนอการดำเนินงาน TPM ประจำปี” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
81
สัมมนา "จัดทำยุทธศาสตร์หน่วยธุรกิจการซ่อมบำรุง” ประจำปี 2559
17/08/2559
0
82
สัมมนา "การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร(Team Building)" ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ประจำปี 2559
16/08/2559
0
83
สัมมนา "การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม" สำหรับผู้บริหารเบื้องต้น
16/08/2559
0
84
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอผลงาน การดำเนินงาน TPM (TPM Camp)” รุ่นที่ 1, 2 ประจำปี 2559
15/08/2559
0
85
การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของเครื่องแท็บเล็ต (Tablet) สำหรับผู้บริหารจำนวน 157 ซิมการ์ด ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีพิเศษ
09/08/2559
0
86
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
05/08/2559
0
87
สัมมนา ผู้บริหารการรถไฟฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำ ICT มาเป็นปัจจัยในการบริหาร
04/08/2559
0
88
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย (ฝ่าย ทส.)"
0
89
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ 4/2559
0
90
จัดซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง โดยวิธีพิเศษ
0
91
ฝึกอบรมหลักสูตร นายสถานี ระดับ 5 (พ.การเดินรถ 5) รุ่นที่ 3/2559
21/07/2559
0
92
อบรมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ประจำปี 2559
15/07/2559
0
93
สัมมนา ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงและศึกษา ดูงาน สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
15/07/2559
0
94
อบรมหลักสูตร Smart Train Driver (KM) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙
14/07/2559
0
95
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างสะพานกลับรถ 1 แห่ง(ฝั่งตะวันตก) โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง บริเวณสถานีบางบำหรุ
07/07/2559
0
96
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำงานในฝ่ายการพัสดุ ประจำปี 2559
06/07/2559
0
97
อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
04/07/2559
0
98
อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง”
17/06/2559
0
99
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ 3/2559
17/06/2559
0
100
อบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๓ รุ่น
17/06/2559
0
101
อบรม หลักสูตร Network & Security for IT Professionals
17/06/2559
0
102
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “HR Together : การทำงานเป็นทีมของนักทรัพยากรบุคคล”
15/06/2559
0
103
อบรมหลักสูตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
15/06/2559
0
104
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานการรถไฟฯ ในส่วนกลาง (คส.) รุ่นที่ 2/2559
15/06/2559
0
105
อบรมหลักสูตร TPM Safety and environmental Step 3 ประจำปี 2559
13/06/2559
0
106
อบรมหลักสูตร TPM Safety and environmental Step 2 ประจำปี 2559
13/06/2559
0
107
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
10/06/2559
0
108
สัมมนาพนักงานฝ่ายการเงินการบัญชี ประจำปี 2559 เรื่อง “การควบคุมภายใน การตรวจสอบรายได้ – รายจ่าย”
30/05/2559
0
109
อบรมหลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
30/05/2559
0
110
อบรมหลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าและการบริหารสัญญาเช่า
30/05/2559
0
111
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 28 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีพัทลุง - สถานีสุไหงโกลก และระหว่างสถานีชุมทางหาดใหญ่ - สถานีปาดังเบซาร์
30/05/2559
0
112
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 28 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง - สถานีกันตัง และระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง - สถานีนครศรีธรรมราช
30/05/2559
0
113
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (senson) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 27 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีนาสาร - สถานีชะอวด
30/05/2559
0
114
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (senson) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 32 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีท่าชนะ - สถานีนาสาร
30/05/2559
0
115
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 14 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีสวี - สถานีละแม
27/05/2559
0
116
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 34 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีเขาไชยราช - สถานีสวี
27/05/2559
0
117
สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนับสนุนกิจการของ คกร. (คส.) ประจำปี 2559
26/05/2559
0
118
สัมมนาพนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ประจำปี 2559 เรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building)"
26/05/2559
0
119
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ 2 ปี 2559
24/05/2559
0
120
ฝึกอบรมหลักสูตร TPM Safety and environmental Step 1 ประจำปี 2559
24/05/2559
0
121
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 13 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีหนองปลาไหล - สถานีเขาไชยราช
24/05/2559
0
122
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณ ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 11 แห่ง เส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีน้ำตก และระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี
24/05/2559
0
123
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกะพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 9 แห่ง เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
24/05/2559
0
124
จัดหาและติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดงและเสียงสัญญาณทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ (sensor) ตรวจสอบขบวน รถไฟ 13 แห่ง เส้นทางรถไฟสายเหนือ
24/05/2559
0
125
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน-ประจวยคีรีขันธ์
19/05/2559
0
126
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
16/05/2559
0
127
อบรมหลักสูตร “นายสถานี (พ.การเดินรถ 5)” รุ่นที่ 2/2559
16/05/2559
0
128
อบรมหลักสูตร พนักงานห้ามล้อ (พ.ขบวนรถ ๒) พนักงานใหม่
13/05/2559
0
129
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าประดับอาคารภูมิทัศน์สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
13/05/2559
0
130
งานจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
13/05/2559
0
131
งานจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของสำนักงาน 2 ชั้น สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
13/05/2559
0
132
อบรมหลักสูตร TPM Focused Improvement Step 3 ประจำปี 2559
13/05/2559
0
133
อบรมหลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP)
04/05/2559
0
134
อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e -market) และด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) จำนวน 2 รุ่น
04/05/2559
0
135
อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย(CPIAT) ประจำปี 2559
03/05/2559
0
136
สัมมนา คู่มือบำรุงทาง ฝ่ายการช่างโยธา
03/05/2559
0
137
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
28/04/2559
0
138
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ๖Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/04/2559
0
139
สัมมนา การจัดการเหตุอันตรายในการเดินรถ รุ่นที่ 1,2,3, และ 4 ปี 2559
27/04/2559
0
140
อบรมหลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารและสนทนาในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2559
22/04/2559
0
141
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน "ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559
21/04/2559
0
142
สัมมนา ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ รุ่นที่ 1 ปี 2559
18/04/2559
0
143
หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น"
11/04/2559
0
144
อบรมหลักสูตร TPM Focused Improvement Step 2 ประจำปี 2559
08/04/2559
0
145
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท
08/04/2559
0
146
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง
07/04/2559
0
147
อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Advance Excel 2010 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ปี 2559
05/04/2559
0
148
อบรมหลักสูตร เสมียนสถานี รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ปี 2559
04/04/2559
0
149
อบรมหลักสูตร ความรู้และความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 5 ปี 2559
04/04/2559
0
150
อบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ตามประมวลจริยธรรมพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
29/03/2559
0
151
สัมมนาและศึกษาดูงาน ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
29/03/2559
0
152
อบรมหลักสูตร การป้องกันเหตุอันตราย (KM) รุ่นที่ 1,2,3,4/2559
24/03/2559
0
153
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
18/03/2559
0
154
งานจัดหาและติดตั้งระบบตรวจสอบและแสดงสถานะเครื่องกั้นถนน จำนวน 101 แห่ง ปรับปรุงชุดแสดงผลที่สถานีพร้อมแสดงผลส่วนกลาง
18/03/2559
0
155
หลักสูตร พนักงานรถจักร 4 (ปฐมนิเทศ) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2/2559
15/03/2559
0
156
หลักสูตร TPM Office Improvement รุ่นที่ 1/2559
0
157
หลักสูตร การใช้โปรแกรม Excel 2010
11/03/2559
0
158
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานการรถไฟฯ ในส่วนกลาง (คส.)
09/03/2559
0
159
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
0
160
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
0
161
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
0
162
หลักสูตร TPM Focused Improvement Step 1 รุ่นที่1/2559
03/01/2559
0
163
สัมมนา การสร้างและการพัฒนาทีมงาน(สายงานบริหารงานทั่วไป) ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2559
26/02/2559
0
164
สัมมนา การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
24/02/2559
0
165
หลักสูตร TPM (การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม) รุ่นที่ 1,2,3/2559
19/02/2559
0
166
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - พญาไท และส่วนต่อขยาย ระยะที่ ๒ ช่วงพญาไท - ดอนเมือง
15/02/2559
0
167
จัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง ระยะที่ 2
08/02/2559
0
168
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
03/02/2559
0
169
จัดหาและปรับปรุงระบบปรับอากาศในโถงพักผู้โดยสาร ร้านค้า สำนักงาน ห้องขายตั๋ว สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
28/01/2559
0
170
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/01/2559
0
171
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธ๊ตกลง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถ
28/01/2559
0
172
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2) และสถานีขนส่งสินค้าในรูปแบบ HuB & Spoke เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
27/01/2559
0
173
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีตกลง เพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2) และสถานีขนส่งสินค้าในรูปแบบ Hub & Spoke เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
27/01/2559
0
174
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา Inland Container Depot (ไอซีดี แห่งที่ 2)
และสถานีขนส่งสินค้าในรูปแบบ Hub & Spoke
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
26/01/2559
0
175
จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ที่สถานีนาม่วง - สถานีคลองแงะ รวม 23 สถานี
12/01/2559
0
176
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างและบริหารการจัดเดินขบวนรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หัวหิน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
11/01/2559
0
177
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างและบริหารการจัดเดินขบวนรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-ระยอง ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
11/01/2559
0
178
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
18/12/2558
0
179
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
18/12/2558
0
180
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
18/12/2558
0
181
จัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตลาดนัดจตุจักร ระยะที่ 2
18/12/2558
0
182
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือกโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจและการออกแบบโรงซ่อมหนักรถโดยสารประเภทชุด
01/12/2558
0
183
งานจ้างเพื่อเปลี่ยนเสาไฟชนิด สูง 30 เมตร (HIGH MAST) พร้อมติดตั้งโคมไฟฉาย FLOOD LIGHT ชนิด LED ที่ ICD ลาดกระบัง
24/11/2558
0
184
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสายเมนของเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 รายการ
28/10/2558
0
185
งานจ้างที่ปรึกษาทางการเงินศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินและ
รูปแบบการลงทุนโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย – จีน
22/10/2558
0
186
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบงานสารบรรณของการรถไฟฯ"
16/10/2558
0
187
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
07/10/2558
0
188
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR) ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
02/10/2558
0
189
จัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สถานีกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย
01/10/2558
0
190
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร
30/09/2558
0
191
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อร่วมสังเกตการณ์ทดสอบและตรวจสอบท่อน้ำมันของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
24/09/2558
0
192
สัมมนา "SMART Operation"
16/09/2558
0
193
จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าเดิม เป็นหลอดไฟ LED ทั้งหมด 11 อาคาร ในส่วนกลาง
16/09/2558
0
194
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
11/09/2558
0
195
งานจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
11/09/2558
0
196
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
11/09/2558
0
197
สัมมนา การปฏิบัติงานด้านระบบงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ ของสำนักงานผู้ว่าการและศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว
11/09/2558
0
198
จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สถานีรถไฟจิตรลดา - สถานีรถไฟน้ำตก รวม 18 สถานี
09/09/2558
0
199
สัมมนาและศึกษาดูงาน "ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558
04/09/2558
0
200
สัมมนา จัดทำยุทธศาสตร์หน่วยธุรกิจการซ่อมบำรุง ประจำปี 2558
03/09/2558
0
201
การอบรมหลักสูตร ผู้บริหารรถไฟฯ เพื่อความเข้าใจในการนำ ICT มาเป็นปัจจัยในการบริหาร
31/08/2558
0
202
ว่าจ้างทำการซ่อม Auxiliary Inverter Control “AAE” สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets
27/08/2558
0
203
สัมมนา "การปฎิบัติการธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ (Business Transport and Logistics Operations)"
27/08/2558
0
204
จัดหาวิทยุคมนาคมชนิดมือถือระบบดิจิตอล กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 500 ชุด
0
205
ซ่อม Re-Insulation Main Field Coil พร้อมจัดทำและเปลี่ยน Commutating Field Coil เป็นแบบ Single (One Part Coil) เปลี่ยน Connection Bar ของ Frame Traction Motor Model TA671 A3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 36 ลูก
0
206
ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา Armature ของ Main Generator Type GT605 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 7 ลูก
0
207
ซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator Traction Motor Model TA671 A3/D3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 28 ลูก

0
208
อบรมหลักสูตร "ความรู้และความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539"
21/08/2558
0
209
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดออกแบบของฝ่ายจีน ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของฝ่ายจีนที่ไม่ได้ดำเนินการ สำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วง กรุงเทพ-บ้านภาชี
19/08/2558
0
210
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดออกแบบของฝ่ายจีน ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของฝ่ายจีนที่ไม่ได้ดำเนินการ สำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วงบ้านภาชี-แก่งคอย-นครราชสีมา และช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา
19/08/2558
0
211
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดออกแบบของฝ่ายจีน ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของฝ่ายจีนที่ไม่ได้ดำเนินการ สำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วงฉะเชิงเทรา-มาบตาพุด และช่วงนครราชสีมา-หนองคาย
19/08/2558
0
212
โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกฯ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
19/08/2558
0
213
สัมมนา "การสร้างความเข้าใจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม"
14/08/2558
0
214
การสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย ปีบัญชี 2558
03/08/2558
0
215
จัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิม จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
29/07/2558
0
216
หลักสูตร "การปฐมนิเทศพนักงานใหม่" ประจำปี 2558
29/07/2558
0
217
สัมมนา "การจัดการเหตุอันตรายในการเดินรถ" รุ่นที่ 1-2 /2558 (เพิ่มเติม)
28/07/2558
0
218
สัมมนา "เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
24/07/2558
0
219
ว่าจ้างทำการซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา, Frame Re-Insulation Main Field Coil และจัดทำ Commutating Field Coil เป็นแบบ Single (One Part Coil) เปลี่ยน Connection Bar พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor
Model TA671 A3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 9 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)022/2558)
24/07/2558
0
220
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558
0
221
การจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
0
222
การจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
0
223
การจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
0
224
จัดทำประกาศเดินรถสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ
08/07/2558
0
225
ว่าจ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และ Frame เปลี่ยน Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire และซ่อมปรับกาบเพลาพร้อมจัดทำสำนักรองรับกาบเพลา (Axle Bearing Cap) พร้อมประกอบเป็นลูกพร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 4 ลูก โดยวิธีพิเศษ
07/07/2558
0
226
ว่าจ้างซ่อม Stator, Re-Coil ด้าน Main ของ Traction Alternator Model 5GMG200 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 8 ลูก โดยวิธีพิเศษ
07/07/2558
0
227
ว่าจ้างซ่อม Re-Insulation Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire และซ่อมปรับกาบเพลาพร้อมจัดทำสำนักรองรับกาบเพลา (Axle Bearing Cap) ของ Frame, ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา Armature พร้อมประกอบเป็น Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 6 ลูก โดยวิธีพิเศษ
07/07/2558
0
228
งานบริการที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง (บริเวณสถานีบางบำหรุ)
06/07/2558
0
229
หลักสูตร การใช้งานและเทคนิคการขับเคลื่อนรถจักรดีเซลไฟฟ้าใหม่ CSR เพิ่มเติม
02/07/2558
0
230
หลักสูตร "กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และการซ่อมบำรุงรักษา" ประจำปี 2558
01/07/2558
0
231
จ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
29/06/2558
0
232
งานบริการที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วง ม.ธรรมศาสตร์ – สถานีชุมทางบ้านภาชี และโครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ
25/06/2558
0
233
อบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2/2558
23/06/2558
0
234
หลักสูตร Autonomous Maintenance Step 3 จำนวน 2 รุ่น
17/06/2558
0
235
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะกิจ จำนวน 4 รุ่น
17/06/2558
0
236
โครงการศึกษาความเหมาะสมการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าในเส้นทางคู่ 4 เส้นทาง ช่วงชุมทางบางซื่อ-ชุมทางบ้านภาชี-ปากนาโพ,ชุมทางบ้านภาชี-ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางถนนจิระ,ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน, ชุมทางบางซื่อ-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-พัทยา
11/06/2558
0
237
อบรมหลักสูตร การสร้างและบริหารระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้านเทคโนโลยี Voice over IP รุ่นที่ 1/2558 และ รุ่นที่ 2/2558
09/06/2558
0
238
โครงการศึกษาความเหมาะสมการเดินรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าในเส้นทางคู่ 4 เส้นทาง ช่วงชุมทางบางซื่อ-ชุมทางบ้านภาชี-ปากนาโพ,ชุมทางบ้านภาชี-ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางถนนจิระ,ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน, ชุมทางบางซื่อ-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-พัทยา
08/06/2558
0
239
งานจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
08/06/2558
0
240
อบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเพื่อสอบวุฒิบัตร (CIA)" ประจำปี 2558
04/06/2558
0
241
สัมมนา "ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ" รุ่นที่ 5/2558
02/06/2558
0
242
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังของการรถไฟแห่งประเทศไทย"
27/05/2558
0
243
ว่าจ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator, Frame Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เป็นแบบ Single (One Part Coil) เปลี่ยน Connection Bar พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model TA 671 A3/D3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)018/2558)
25/05/2558
0
244
ว่าจ้างซ่อม Re-Insulation Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ของ Frame, ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator ของ Armature พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE792 A1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 4 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)017/2558)
25/05/2558
0
245
ว่าจ้างซ่อม Re-Insulation Main Field Coil, Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ของ Frame, ซ่อม Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลาของ Armature พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model HS21241-01R สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 6 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)016/2558)
25/05/2558
0
246
ว่าจ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator, Frame Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead Wire ประกอบเป็น Complete Set พร้อมใช้งาน Traction Motor Model 5GE792 A1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 8 ลูก โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)015/2558)
25/05/2558
0
247
ว่าจ้างทำการซ่อมหนักเครื่องยนต์ MTU 16 V 4000R41R วาระ 30,000 ชั่วโมง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ (พซ.จ.(พ)014/2558)
25/05/2558
0
248
หลักสูตร Autonomouse Maintenance Step 2
25/05/2558
0
249
อบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
22/05/2558
0
250
อบรมหลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ
15/05/2558
0
251
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลคนพิการ รุ่นที่ 1/2558
15/05/2558
0
252
อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงปฎิบัติการ สำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและการบันทึกประชุม
12/05/2558
0
253
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความรู้และการเพิ่มพูนทักษะในการดำเนินงานตามระเบียบราชการให้มีประสิทธิภาพ"
08/05/2558
0
254
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร จำนวน 57 หมายเลข ระยะเวลา 3 เดือน
06/05/2558
0
255
อบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับต้น
06/05/2558
0
256
อบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม ประจำปี ๒๕๕๘
06/05/2558
0
257
เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถดีเซลราง “THN.” และ “DAEWOO” จำนวน 4 รายการ
06/05/2558
0
258
สัมมนา "การนำ ICT มาเป็นปัจจัยในการบริหารการรถไฟฯ และระบบราง
"
30/04/2558
0
259
สอบราคาจ้าง
เปลี่ยนหลังคากระเบื้องว่าวเป็นหลังคา Metal Sheet Aluzinc นิคมบ้านพักรถไฟ บ้านเลขที่ 77/1 ถึง 4
29/04/2558
0
260
งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองว
28/04/2558
0
261
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/04/2558
0
262
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/04/2558
0
263
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558-2559 ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย
23/04/2558
0
264
อบรมหลักสูตร การป้องกันเหตุอันตรายในการเดินขบวนรถ (สัญจร) ประจำปี 2558
22/04/2558
0
265
สัมมนา “ ปลุกจิตสานึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ ๔/๒๕๕๘
21/04/2558
0
266
โครงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของการรถไฟแห่ง ประเทศไทย และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
21/04/2558
0
267
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน ขนาดท่อ 6 คิว แรงดันท่อ TP.250 กก./ตร.ซม.,WP.150 กก./ตร./ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
268
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
269
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
270
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
271
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
272
จัดซื้อท่ออ๊อกซิเจนและฝาปิดท่อพร้อมบรรจุก๊าซ O2 ขนาดจุ 6 คิว
ความดัน TP.250 กก./ตร.ซม. จำนวน 20 ท่อ
20/04/2558
0
273
จัดซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
17/04/2558
0
274
สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีวัดสิงห์
17/04/2558
0
275
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก, รถอัดหิน รถเกลี่ยหิน และ รถ บสน. โดยวิธีพิเศษ จำนวน 23 รายการ
08/04/2558
0
276
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (ส่วนกลาง) ประจำปี 2558 จำนวน 2 รุ่น
08/04/2558
0
277
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
30/03/2558
0
278
งานจัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็กพื้นกันลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
27/03/2558
0
279
งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
27/03/2558
0
280
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานซ่อมเสริมเสถียรภาพเพื่อป้องกันการพังทลายลาดเชิงเขา (Slope Protection) ที่บริเวณ กม.242 - 253 (ช่วงโคกคลี–บ้านวะตะแบก)
25/03/2558
0
281
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
25/03/2558
0
282
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
25/03/2558
0
283
การจัดหาเก้าอี้พักคอยชนิด ๔ ที่นั่ง ใช้งานที่สถานีกรุงเทพ จำนวน ๒๐๐ ชุด
24/03/2558
0
284
ว่าจ้างทำถังสุขภัณฑ์สแตนเลส ลักษณะและมิติ ตามแผนผังรายละเอียดเงื่อนไขทางการแนบฯ จำนวน 2 ชุด
24/03/2558
0
285
ว่าจ้างทำถังน้ำเพดานรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู วัสดุ SUS304 หนา 3 มม.(เดิมวัสดุหนา 2 มม.) ขนาดจุน้ำ 315+-1 ลิตร เทียบเคียงตามแผนผังเลขที่ 3-9PK11-005/1 จำนวน 12 ใบ
24/03/2558
0
286
ว่าจ้างซ่อมหม้อเพลา Journal Box Housing แคร่ TKZ-3 ตามรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมแนบ จำนวน 50 ชุด
24/03/2558
0
287
ว่าจ้างทำเหล็กเสริมเฟรมรถโดยสารทั่วไปวัสดุ SS 40 หนา 8 นิ้ว ขนาด 6x200x1,200 มม. มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมพ่อสีกันสนิม จำนวน 420 อัน
24/03/2558
0
288
ว่าจ้างทำ Knuckle ใช้ซ่อมเครื่องพ่วง Natmall Sumitomo วัสดุ Cast Steel AAR M-201 Grade "B" or SC49 JIS G510(1978) or Approved Equal ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 35 ชุด
24/03/2558
0
289
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ขนาดลักษณะและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 3 รายการ
24/03/2558
0
290
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ
24/03/2558
0
291
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร รวม 3 รายการ
24/03/2558
0
292
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
24/03/2558
0
293
สีม่วงเคลือบเงายูริเทรน ขนาดบรรจุถังละ 5 US/GL จำนวน 60 ถัง
24/03/2558
0
294
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ขนาดลักษณะและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 3 รายการ
24/03/2558
0
295
ว่าจ้างทำบานประตูขึ้น-ลง รถ บนท.ป.1101-1140 รวม 2 รายการ
24/03/2558
0
296
งานปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตลานจอดรถใต้ทางด่วน บริเวณภายในโรงงานมักกะสัน
19/03/2558
0
297
ว่าจ้างทำ Bolster Spring แคร่ PC-26 และ PC-26A ตามแผนผังเลขที่ 1-7TP2-037/1 จำนวน 300 ชุด
19/03/2558
0
298
จัดซื้อวัสดุ, อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมรถโดยสาร รวม 5 รายการ
19/03/2558
0
299
ว่าจ้างทำถุังสุขภัณฑ์สแตนเลส พร้อมระบบควบคุมรถ บชส.ป.(302,305,309) เป็นรถ บจพ.ป.(321,331,311) พร้อมระบบควบคุมรถ ติดตั้งให้แล้วเสร็จพร้อมใช้ จำนวน 3 คัน ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯกำหนด
19/03/2558
0
300
ว่าจ้างทำ Yoke Shibata วัสดุ Cast Steel AAR M-201 Grade "B" or SC49 JIS G510 Approved Equal จำนวน 24 ชุด
19/03/2558
0
301
ว่าจ้างซ่อม Alternator รวม 4 รายการ
19/03/2558
0
302
ว่าจ้างทำบานกระจกพร้อมกรอบและอุปกรณ์ส่วนควบสำเร็จรูปรถ บกข., บสส. รวม 2 รายการ
19/03/2558
0
303
จัดซื้อ เลี่ยวโป๊วพลาสติกสีเหลือง ขนาดบรรจุแกลอนละ 4 กก. จำนวน 1,000 แกลอน
19/03/2558
0
304
ว่าจ้างซ่อมและปรับปรุงเก้าอี้ชนิดพนักเอนปรับทิศทางได้ รถ บชท. จำนวน 120 ชุด
19/03/2558
0
305
จัดซื้อ Huck Bolt พร้อม Coller ชนิดหัวกลม ขนาด O3/4" x 1.1/4"-1.1/2 No.20 ใช้ซ่อมชุดกรอบเครื่องพ่วงรถโดยสาร จำนวน 1500 ชุด
19/03/2558
0
306
ว่าจ้างฉีดโฟมขึ้นรูปฟองน้ำแล้วหุ้มเบาะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.(เบาะสีน้ำเงิน) จำนวน 5 คัน (1 คัน ประกอบ เบาะนั่ง 32 ตัว, เบาะพิงหลัง 32 ตัว, เบาะพิงศรีษะ 32 ตัว) ลักษณะมิติตามตังอย่างทางการ
19/03/2558
0
307
ว่าจ้างฉีดโฟมขึ้นรูปพร้อมหุ้มเบาะรถ บนอ.ป. (สีน้ำตาล) จำนวน 5 คัน (ตามตัวอย่างทางการฯ)
19/03/2558
0
308
จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Air Spring รถ บนท.ป.1001-1084 จำนวน 30 ชุด (1 ชุด ประกอบ Rubber และ Upper Plate) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการจัดซื้อแนบ
19/03/2558
0
309
หลักสูตร TPM (Office Improvement)
18/03/2558
0
310
โครงการสอบราคาประกันภัยขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
18/03/2558
0
311
ว่าจ้างทำอุปกรณ์รถโดยสาร ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 3 รายการ
11/03/2558
0
312
ว่าจ้างทำ Vestibule Side Frame ลักษณะและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,000 อัน
11/03/2558
0
313
ว่าจ้างถอดอุปกรณ์และล้างทำความสะอาดรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 90 คัน
11/03/2558
0
314
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ
11/03/2558
0
315
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ
11/03/2558
0
316
“ สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ” ประจำปี 2558
11/03/2558
0
317
สัมมนา " การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานด้านบริการ "
10/03/2558
0
318
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ ดังนี้
1. เข็มขัดรัดเตียงนอน (สีน้ำเงิน) รถ บนท. จำนวน 640 เส้น 1 คัน มี 32 เส้น
1 เส้นยาว 133 ซม. ตามตัวอย่างทางการ
06/03/2558
0
319
ว่าจ้างทำเข็มขัดรัดเตียงนอน รวม 1 รายการ ดังนี้
1.1 เข็มขัดรัดเตียงนอน (สีน้ำตาล) รถ บนทป.(เกาหลี) จำนวน 600 เส้น 1 คัน มี 40 เส้น 1 เส้นยาว 133 ซม. ตามตัวอย่างทางการ
1.2 เข็มขัดรัดเตียงนอน (สีน้ำตาล) รถ บนทป.(ญี่ปุ่น) จำนวน 600 เส้น 1 คัน มี 40 เส้น 1 เส้นยาว 133 ซม. ตามตัวอย่างทางการ
06/03/2558
0
320
ว่าจ้างทำการซ่อมตัดผุ,รื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ,ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและเปลี่ยนพื้นลูกฟูกใหม่ รถ บนท. รุ่นเลข 4 ตัว ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯกำหนด จำนวน 4
06/03/2558
0
321
งานจ้างผลิตตะปูราง (20,000 ตัว) จำนวน 1 รายการ
06/03/2558
0
322
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสุขาภิบาล แฟลตรถไฟมักกะสัน ที่ย่านสถานีมักกะสัน
05/03/2558
0
323
งานปรับปรุงโถงกลางที่ทำการ กบข.กท.เป็นห้องประกวดราคา ตึกพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย
05/03/2558
0
324
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ
05/03/2558
0
325
จัดซื้ออลูมิเนียมชุบอะโนไดร์ครอบฝาในรองรับบานเกล็ดหน้าต่างรถ บสส.,บกข. ลักษณะ , ขนาด และมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 600 ชิ้น
05/03/2558
0
326
ว่าจ้างทำ Kick Plate Stainless วัสดุ ฆ๊ฆ 304 หนา 1 มม. ยาว 4 ฟุต ตัดและพับตามตัวอย่างทางการ จำนวน 800 ชิ้น
05/03/2558
0
327
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
05/03/2558
0
328
ว่าจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ใช้งานซ่อมรถโดยสาร ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ รวม 3 รายการ
05/03/2558
0
329
จ้างทำอุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ
05/03/2558
0
330
งานจ้างบริการบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)
03/03/2558
0
331
จัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดบรรทุกไม่ต่่ากว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี. จ่านวน 1 คัน
/หน่วยงานเจ้าขอโครงการ ศูนย์บ่ารุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27/02/2558
0
332
จ้างผลิตสลักเกลียวต่อรางพร้อมแป้นเกลียวและแหวนสปริง ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
26/02/2558
0
333
สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรม เรื่อง " การพัฒนาระบบการประเมินผลการฝึกอบรม "
26/02/2558
0
334
การอบรมหลักสูตร " การนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ "
26/02/2558
0
335
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 1 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
25/02/2558
0
336
งานจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถเครื่องกลบำรุงทางหนักจำนวน 9 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานซ่อมบำรุงที่ 1 กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำุง ฝ่ายการช่างโยธา
25/02/2558
0
337
งานจ้างซ่อมอะไหล่ชุด Tamping Unit รุ่น 07,09 จำนวน 2 รายการ หน่วยเจ้าของโครงการ กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
25/02/2558
0
338
หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และการสร้างความสุขในการทำงาน (Work Life Balance) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1/2558 ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2558 และรุ่นที่ 2/2558 ในวันที่ 16 -17 มีนาคม 2558
25/02/2558
0
339
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
25/02/2558
0
340
จัดซื้อกระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร ดังนี้.-
1.1 กระเบื้องยางปูพื้น HESTERROGENIOUS COLOR.40882 จำนวน 10 ม้วน ลักษณะและเฉดสี ตามตัวอย่างทางการฯ
24/02/2558
0
341
ว่าจ้างทำ อุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 5 รายการ ดังนี้.-
1.1 ไม้สักคิ้วขอบหน้าต่าง รถญี่ปุ่น ข้างโค้ง ขนาด 55x27x850 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 300 อัน
1.2 ไม้สักคิ้วขอบประตูหน้าอุด ขนาด 38x30x1,900 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 100 อัน
1.3 ไม้สักคิ้วประตูขอบห้องส้วม รถ บชท. ขนาด 27x49x1,900 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 100 อัน
1.4 ไม้สักสามเหลี่ยมปิดทับหลังตู้เย็น ขนาด 43x43x2,000 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 100 อัน
1.5 ไม้สักคิ้วขอบประตูหน้าอุด ขนาด 48x50x2,000 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 200 อัน
24/02/2558
0
342
จัดซื้อกระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร ดังนี้.-
1.1 กระเบื้องยางปูพื้น PVC COLOR TD.12405-01 จำนวน 20 ม้วน ลักษณะและเฉดสี ตามตัวอย่างทางการฯ
24/02/2558
0
343
ว่าจ้างทำกูปรถโดยสาร รุ่น 84 คัน พร้อมติดตั้ง วัสดุ SS400 ความหนา 5 มม. และ 10 มม. การเชื่อมประกอบแล้วทาสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีดำ ตามมาตรฐาน มอก. 327-2553 , สามารถยึดต่อกับตัวรถโดยยึดด้วยสลักเกลียว , กูปยางผลิตตามมาตรฐาน UIC.845-75 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 16 ชุด (8 คัน)
24/02/2558
0
344
ว่าจ้างทำกรอบไม้สักบานกระจกหน้าต่างรถ บชส.ญี่ปุ่น ขนาด 5/8 นิ้ว X 40.3/4 นิ้ว X 30.1/2 นิ้ว ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟ หรือ ชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 500 บาน
24/02/2558
0
345
หลักสูตร มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ระดับเคร่งครัด
24/02/2558
0
346
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องยนต์ CUMMINS C8.3 - C260 ของรถ รบน.032/033/อน.13 จำนวน 2 รายการ
23/02/2558
0
347
ปรับปรุงห้องสุขาบริเวณลานจอดรถ และห้องสุขาศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ตึกพัสดุ บริเวณการรถไฟแห่งประเทศไทย
23/02/2558
0
348
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน "ชีวิตสดใสหลังวัยทำงาน" ประจำปี 2558
20/02/2558
0
349
จัดซื้อ แผ่นอุปกรณ์ยึดเตียงนอนรถโดยสาร บนท. รวม 2 รายการ ดังนี้.-
1.1 แผ่นอุปกรณ์ยึดเตียงนอน ด้านขวา ใช้กับรถโดยสาร บนท. ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41 พร้อมชุบโครเมี่ยม จำนวน 950 อัน
1.2 แผ่นอุปกรณ์ยึดเตียงนอน ด้านซ้าย ใช้กับรถโดยสาร บนท. ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41 พร้อมชุบโครเมี่ยม จำนวน 950 อัน
20/02/2558
0
350
ว่าจ้างทำ ก๊อกน้ำล้างส้วม(ชนิดเข้ามุม) ใช้กับรถ บนท. มิติ,ขนาด,ลักษณะและวัสดุ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
20/02/2558
0
351
ว่าจ้างทำ GUIDE วัสดุ SUS 304 ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ รถ ใช้ซ่อมรถ บนท.,บนท.ป. จำนวน 125 ชุด (1 ชุด มี 2 อัน ซ้าย-ขวา)
20/02/2558
0
352
จ้างตรวจรอยร้าว KNUCKLE โดยใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิเฟสอาเรย์ (ULTRASONIC PHASE ARREY) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 70 อัน
20/02/2558
0
353
จ้างตรวจรอยร้าว 1. UPPER BOLSTER , 2. LOWER SWING BOLSTER , 3.BOLSTER รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน รวม 3 รายการ โดยใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิเฟสอาเรย์ (ULTRASONIC PHASE ARREY) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 60 อัน
20/02/2558
0
354
จ้างทำมุมหน้าต่างตัวล่าง รถ บนท. วัสดุ SUS.304 จำนวน 2 รายการ ดังนี้.-
1. มุมหน้าต่างตัวล่างด้านซ้าย รถ บนท. ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 100 ชุด
2. มุมหน้าต่างตัวล่างด้านขวา รถ บนท. ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 100 ชุด
20/02/2558
0
355
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
1. ฝาปิดหีบแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาด,ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 60 ชิ้น
2. เหล็กเหนียวรับยางประตูเลื่อน ขนาด,ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 500 ชิ้น
20/02/2558
0
356
ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ขนาด 14 แรงม้า(20 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
19/02/2558
0
357
“หลักสูตร Autonomous Maintenance Step ๑” ประจำปี 2558
18/02/2558
0
358
งานจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ขนาด ๑๔ แรงม้า (20 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
18/02/2558
0
359
จัดซื้อ กระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร 1.1 กระเบื้องยางปูพื้น Hesterrogenious Color.40882 จำนวน 10 ม้วน ลักษระและเฉดสีตามตัวอย่างทางการฯ
17/02/2558
0
360
จัดซื้อ กระเบื้องยางปูพื้นสำหรับรถโดยสาร 1.1 กระเบื้องยางปูพื้น PVC Color TD.12405-01 จำนวน 20 ม้วน ลักษณะและเฉดสีตามตัวอย่างทางการฯ
17/02/2558
0
361
ว่าจ้างทำ Vestibule Frame ลักษณะและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 500 อัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สารวัตรซ่อมอุปกรณ์ส่วนล่างรถโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย
17/02/2558
0
362
งานจ้างเหมาทำ/ซ่อมอุปกรณ์อะไหล่รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. จำนวน 1 รายการ
17/02/2558
0
363
จัดทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ขนาด,ลักษณะ,มิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 3 รายการ 1. ฉากสแตนเลสกันบานกระจกกับบานเกล็ดหน้าต่างด้านซ้ายวัสดุ SUS304 จำนวน 400 2. ฉากสแตนเลสกันบานกระจกกับบานเกล็ดหน้าต่างด้านขวาวัสดุ SUS304 จำนวน 400 3.ฝาบนหีบแบตเตอรี่ วัสดุไม้เนื้อแข็ง จำนวน 60 อัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สารวัตรงานซ่อมส่วนบนรถโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย
17/02/2558
0
364
จัดซื้อ Buffing Stem ตามแผนผังเลขที่ 3-P13-015/1 พร้อมทาสีกันสนิมจำนวน 52 ชุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัสดุโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย
17/02/2558
0
365
งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF6M 1015 รถ อน.21 จำนวน 1 เครื่อง
17/02/2558
0
366
งานจ้างทำอะไหล่ชุด Tamping Unit รุ่น 07,08,09 จำนวน 4 รายการ
17/02/2558
0
367
งานจัดซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
17/02/2558
0
368
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ ๓/๒๕๕๘
16/02/2558
0
369
ว่าจ้างถอดอุปกรณ์,ซ่อมตัดผุ,รื้อพื้นปูยางติดตั้งอุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ,ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมทำสีภายนอก-ใน ทั้งคัน รถ บพห.,บสพ. จำนวน 3 คัน ( ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ)
12/02/2558
0
370
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ไม้สำเร็จรูปสำหรับซ่อมรถโดยสาร รวม 2 รายการ ดังนี้.-
1.1 ไม้สักคิ้วขอบประตูด้านในไม่ใส่ยางกันประตู ขนาด 39x31x1,900 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 200 อัน
1.2 ไม้สักเฟรมรับพื้น ขนาด 32x100x2,500 มม.ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือชั้นที่ 2 ดี ออป. จำนวน 200 ท่อน
12/02/2558
0
371
จ้างทำฝาครอบเต้ากันโครง WEAR PLATE FOR SIDE BEARER แคร่ TS-209 วัสดุกันสึก NONMETALLIC พร้อมทาสีกันสนิม ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
12/02/2558
0
372
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ยึดแคร่ PC-26 ชนิด B ยาว 101 มม. วัสดุ S45C ลักษณะ,ขนาดและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 750 อัน
12/02/2558
0
373
จัดซื้อ แบตเตอรี่ชนิด MAINTENANCE-FREE 12 V. 200 AH รายละเอียดตามรายการจำเพาะ SRT SPECIFICATION NO.R-132/2557 จำนวน 68 หม้อ
12/02/2558
0
374
จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมรถโดยสาร รวม 3 รายการดังนี้
1.1 BATTERY SWITCH BOX AND COVER รถ บนท.ป.1037-1084 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 20 ชุด
1.2 FLOATLESS RELAY CONTROL RAISING PUMP 24 V.DC. ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 50 ชุด
1.3 FLUORESCENT SALOON CEILING LIGHT 20 W. (2 LATCH) ของ รถ บนอ.ป.1001-1022 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 60 ชุด
12/02/2558
0
375
ว่าจ้างทำเหล็กเสริมเต้ากันโครง วัสดุ SS41 ขนาด,มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง จำนวน 2 รายการ
1. ขนาดหนา 6 มม. วัสดุ SS41 จำนวน 300 แผ่น
2. ขนาดหนา 10 มม. วัสดุ SS41 จำนวน 300 แผ่น
12/02/2558
0
376
จ้างทำฝาครอบเต้ากันโครง WEAR PLATE FOR SIDE BEARER แคร่ KH-56 วัสดุกันสึก NONMETALLIC พร้อมทาสีกันสนิม ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
12/02/2558
0
377
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร ตามตัวอย่างทางการฯ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง จำนวน 2 รายการ
1. ชุดสำนักยึด BRAKE SHAFT พร้อมตัวยึด 4 ตัว ใช้ซ่อมรถ บนท.ป. 1201-1220 พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 40 ชุด
2. ชุดสำนักรับถังลมดูด แบบเกลียงมิล วัสดุ S45C ชุบ ZICE กันสนิม จำนวน 100 ชุด
12/02/2558
0
378
ว่าจ้างทำแกนยึดเครื่องร่นแท่งห้ามล้อ(แบบB) วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS.48-60 ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 1,500 อัน
12/02/2558
0
379
ว่าจ้างทำ ชุด SET WEAR PLATE NONMETALLIC ชนิด 2 รูใหญ่ 4 รูย้ำ พร้อมชุบ ZINC กันสนิม ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,200 ชุด
12/02/2558
0
380
ว่าจ้างทำชุดอุปกรณ์ล๊อคแท่น ANCHOR วัสดุ S45C ชุบ ZINC กันสนิม ขนาดและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
11/02/2558
0
381
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ยึดแคร่ PC-26 ชนิด B ยาว 115 มม. วัสดุ S45C ลักษณะ,ขนาดและมิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 650 อัน
11/02/2558
0
382
ว่าจ้างทำการรื้อพื้นแล้วปูยางและประกอบอุปกรณ์ภายนอก-ภายใน รถ บนท.จำนวน 3 คัน (ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ)
11/02/2558
0
383
ว่าจ้างทำรางน้ำปีกนก รถ บนท.วัสดุ SS400 หนา 1.6 มม. ยาว 8 ฟุต ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 500 อัน
11/02/2558
0
384
ว่าจ้างทำแผ่นเสริมหม้อเพลา หนา 9 มม. ลักษณะมิติ-ขนาด ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทากันสนิม จำนวน 700 แผ่น
11/02/2558
0
385
ว่าจ้างทำ ชุด SET แผ่นกันสึกพร้อมฐานรองแคร่ DTP-18(1 ชุดมี 5 ชิ้น) วัสดุเหล็กรองแผ่นกันสึก SS41 ชุบ ZINE กันสนิม วัสดุแผ่นกันสึก NON-METALLIC ขนาด,มิติ และลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 75 ชุด
11/02/2558
0
386
ว่าจ้างทำ BRAKE SHSFT COMPLETE รถ บชส.วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS.48-60 มิติและขนาด ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมพ่นสีกันสนิม จำนวน 17 ชุด
11/02/2558
0
387
ว่าจ้างทำ BRAKE LEVER แคร่ PCB-36 รถ QUEENLAND (แบบC) ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41 BRUSH ชุบผิวแข็ง HS 48-60 และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 160 ชุด
11/02/2558
0
388
ว่าจ้าง BRACKET FOR BRAKE REGULATOR สำหรับแคร่ PC-26,26A,KW-20 วัสดุ SS41 พร้อมทาสีกันสนิม(ตามตัวอย่างทางการ) จำนวน 120 อัน
11/02/2558
0
389
ว่าจ้างการทำซ่อมตัดผุ,รื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ,ห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบรถโดยสารอุบัติเหตุ (บนท.1028,บชส.1223) รวม 2 คัน ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯกำหนด
11/02/2558
0
390
ว่าจ้างทำสำนักรับเตียงนอน วัสดุ SUS304 หนา 4 มม. ขนาด,ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯรวม 2 รายการใช้กับรถ บนท.ป.JR-West ดังนี้.-
1.1 สำนักรับเตียงนอน ด้านซ้าย ริมทางเดิน จำนวน 80 ชุด
1.2 สำนักรับเตียงนอน ด้านขวา ริมทางเดิน จำนวน 80 ชุด
11/02/2558
0
391
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แก่พนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2558
11/02/2558
0
392
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการตรวจสอบภายใน”ประจำปี ๒๕๕๘
10/02/2558
0
393
หลักสูตร การใช้งานและเทคนิคการขับเคลื่อนรถจักรดีเซลไฟฟ้าใหม่ ประจำปี 2558
10/02/2558
0
394
การอบรมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน จำนวน ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ – ๓ ประจำปี ๒๕๕๘
09/02/2558
0
395
งานก่อสร้างทางเบี่ยงเข้าโรงรถจักรธนบุรี บริเวณด้านใต้ย่านสถานีธนบุรี
05/02/2558
0
396
งานจ้าง บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/02/2558
0
397
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
05/02/2558
0
398
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 13 รายการ
05/02/2558
0
399
การอบรม การดับเพลิงขั้นต้น 2 รุ่นๆละ 60 คน
04/02/2558
0
400
ซื้อเครื่องยนต์เบนซินฮอนด้าขนาด 11.8 แรงม้า (20 เครื่อง) จำนวน 1 รายการ
03/02/2558
0
401
จ้างผลิตสลักเกลียวต่อรางพร้อมแป้นเกลียวและแหวนสปริงขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
03/02/2558
0
402
การจัดหาผ้าม่านปิดหน้าต่างๆที่นอน รถจัดเฉพาะผู้โดยสารสตรีและเด็ก
29/01/2558
0
403
งานจ้างผลิตสลักเกลียวต่อรางพร้อมแป้นเกลียวและแหวนสปริงขนาดต่างๆ จานวน 4 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานประแจและเชื่อมราง กองเครื่องกลบารุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบารุง ฝ่ายการช่างโยธา
29/01/2558
0
404
งานจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินฮอนด้า ขนาด 11.8 แรงม้า (20 เครื่อง) จานวน 1 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานเครื่องกลบารุงทาง กองเครื่องกลบารุงทาง ประแจและ เชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบารุง ฝ่ายการช่างโยธา
29/01/2558
0
405
จ้างเอกชนบริการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบจราจร จัดการอุบัติภัย
งานบริการทางการแพทย์และงานเพื่อความมั่นคง ภายในตลาดนัดจตุจักร
27/01/2558
0
406
จ้างเอกชนจัดระเบียบแผงค้าและควบคุมวิทยุและ CCTV ภายในตลาดนัดจตุจักร
27/01/2558
0
407
จ้างเอกชนรักษาความสะอาดและเก็บเงินค่าใช้บริการห้องน้ำ ภายในตลาดนัดจตุจักร
27/01/2558
0
408
อบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel จานวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และรุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
27/01/2558
0
409
“TPM (การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม)” ประจำปี 2558
23/01/2558
0
410
สัมนาฝ่ายการเงินและการบัญชี ประจำปี ๒๕๕๘
23/01/2558
0
411
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้แก่การรถไฟในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมปฏิบัติการเดินรถและบริการ
22/01/2558
0
412
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายการพัสดุ” ประจำปี ๒๕๕๘
16/01/2558
0
413
การอบรม การดับเพลิงขั้นต้น ๓ รุ่นๆละ ๖๐ คน
14/01/2558
0
414
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการลงทุน โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
บริเวณสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟ
13/01/2558
0
415
งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก , ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก แทนสะพานคอนกรีตอัดแรง และขยายสะพานคอนกรีตอัดแรง ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง – สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13/01/2558
0
416
งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 5 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง-สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13/01/2558
0
417
จ้างทำแม่แรงยกรางนิจิ ขนาด 10 ตัน (100 ตัว) จำนวน 1 รายการ
13/01/2558
0
418
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ” รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘
13/01/2558
0
419
งานสอบราคาซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถล้างหิน บลน.1 จำนวน 4 รายการ
09/01/2558
0
420
งานสอบราคาซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถล้างหิน จำนวน 2 รายการ
09/01/2558
0
421
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงรักษาระบบ เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๕๘
08/01/2558
0
422
งานซ่อมเสริมเสถียรภาพเพื่อป้องกันการพังทลายลาดเชิงเขา (Slope protection) ที่บริเวณ กม.242-253 (ช่วงโคกคลี-บ้านวะตะแบก)
07/01/2558
0
423
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการก่อสร้างอุโมงค์ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๕๘
07/01/2558
0
424
การอบรมหลักสูตร “ เครื่องกั้นถนน ”
07/01/2558
0
425
งานจัดซื้อใบบิเตอร์อัดหินแบบติดแผ่นทังสเตนคาร์ไบด์ จำนวน 4 รายการ
05/01/2558
0
426
งานจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในตอนนายรวจทางหินซ้อน โคกสลุง ลำนารายณ์ โคกคลี และบ้านวะตะแบก แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น
05/01/2558
0
427
สัมมนา “การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station”
05/01/2558
0
428
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาทาง สะพาน อาคาร ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2558
30/12/2557
0
429
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีท่าแค และโคกกระเทียม แขวงบำรุงทางลพบุรี กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
22/12/2557
0
430
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีบางน้ำเปรี้ยว แขวงบำรุงทางปราจีนบุรี กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
22/12/2557
0
431
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีทานพอ,คลองจันดี,นาบอน และคลองจัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
22/12/2557
0
432
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีปางต้นผึ้ง,ห้วยไร่,เด่นชัย,ปากปาน,แก่งหลวง,บ้านปิน และผาคัน แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
22/12/2557
0
433
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีชุมพร แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
22/12/2557
0
434
โครงการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัด(KPIs) ให้พนักงานทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ของทุกฝ่าย/สำนักงาน จำนวน 6 ครั้ง
19/12/2557
0
435
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีหนองตม,พิชัย,ชุมทางบ้านดารา,ท่าสัก,วังกะพี้,อุตรดิตถ์,ศิลาอาสน์และบ้านด่าน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
19/12/2557
0
436
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีลำพูน และ เชียงใหม่ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
19/12/2557
0
437
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Slide Rehabilitation) ย่านสถานีปางป๋วย,แม่จาง,แม่เมาะ,ศาลาผาลาด,ลำปาง และห้างฉัตร แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
19/12/2557
0
438
งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีธนบุรี-ชุมทางตลิ่งชัน แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
19/12/2557
0
439
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ,งานก่อสร้างทางเบี่ยงรถไฟชั่วคราว,งานยกระดับสันราง,งานขุดคลองระบายน้ำและดาดคอนกรีตท้องคลอง งานรื้อย้ายและก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านค่ายไทยพร้อมห้องสุขา ระหว่างสถานีพัทลุง กับสถานีบ้านต้นโดน ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19/12/2557
0
440
หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (พนักงาน ดร. ชก. พณ. คน.)
18/12/2557
0
441
หลักสูตร การเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP
18/12/2557
0
442
งานสอบราคาซื้อวัสดุสิ่งของ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมบำรุงรักษาสะพานกองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน
17/12/2557
0
443
สัมมนา “ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ”
16/12/2557
0
444
สัมมนาเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงสร้างการรถไฟฯ ของคณะกรรมการการรถไฟฯ และผู้บริหารระดับสูงของการรถไฟฯ ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
28/11/2557
0
445
งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF6M 1015 รถ บสน.2 จำนวน 1 เครื่อง
28/11/2557
0
446
ซื้ออะไหล่รถยนต์รางและอุปกรณ์เครื่องมือบำรุงทางจำนวน 20 รายการ
27/11/2557
0
447
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 หัวข้อ การสร้างนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์
0
448
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2558
21/11/2557
0
449
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.310+500 ถึง กม.340+000 ระหว่างสถานีหินโคน – สถานีลำปลายมาศ
0
450
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.329+500 ถึง กม.359+500 ระหว่างสถานีหนองฉิม – สถานีบ้านเก่างิ้ว
0
451
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.536+000 ถึง กม.564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง และ กม.564+000 ถึง กม.568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี
0
452
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.568+804 ถึง กม.594+000 ระหว่างสถานีอุดรธานี – สถานีคอกช้าง
0
453
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.481+000 ถึง กม.508+000 ระหว่างสถานีโนนพะยอม- สถานีโนนสะอาด
0
454
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.299+500 ถึง กม.329+500 ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์-สถานีบ้านเหลื่อม
0
455
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จำนวน 3 แห่ง ระหว่างสถานีเขาสวนทุเรียน - สถานีละแม ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีละแม - สถานีบ้านดวด
0
456
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 6 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง - สถานีห้วยไร่, ระหว่างสถานีแก่งหลวง - สถานีบ้านปิน และ ระหว่างสถานีขุนตาน - สถานีทาชมภู
0
457
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 2 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางวัฒนานคร และตอนนายตรวจทางอรัญประเทศ
0
458
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 2 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางสระแก้ว
0
459
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 4 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางกบินทร์บุรี
0
460
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 4 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางกบินทร์บุรี
0
461
งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางทานพอ
0
462
งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางชุมพร, สวี, หลังสวน, ท่าชนะ, ไชยา
0
463
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 3 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางประจันตคาม
0
464
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 5 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางประจันตคาม
0
465
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางปราจีนบุรี
0
466
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 1 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางคลองสิบเก้า
0
467
งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 4 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ตอนนายตรวจทางหัวหมาก และ ตอนนายตรวจทางคลองสิบเก้า
0
468
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด จำนวน 24 รายการ
0
469
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.398+000 ถึง กม.427+000 ระหว่างสถานีห้วยราช-สถานีบุฤาษี
0
470
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.449+750 ถึง กม.454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น-สถานีสำราญ และกม.454+000 ถึง กม.481+000 ระหว่างสถานีสำราญ-สถานีน้ำพอง
0
471
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.365+500 ถึง กม.389+280 ระหว่างสถานีบางกระทุ่ม-สถานีพิษณุโลก
0
472
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.270+500 ถึง กม.302+330 ระหว่างสถานีสังกระทาย-สถานีประจวบคีรีขันธ์
0
473
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.311+000 ถึง กม.338+500 ระหว่างสถานีดงตะขบ-สถานีวังกรด
0
474
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.374+000 ถึง กม.398+000 ระหว่างสถานีบ้านหนองตาดสถานีกระสัง
0
475
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 2 แห่ง ระหว่างสถานีหัวหิน-สถานีคั่นกะได ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางวังก์พง ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
0
476
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่างสถานีจันทึก-สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
0
477
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 3แห่ง ระหว่างสถานีหินลับ-สถานีมวกเหล็ก , ระหว่างสถานีบันไดม้า-สถานีปากช่อง และระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-สถานีบ้านพะเนา ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอยและแขวงบำรุงทางนครราชสีมา ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
0
478
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีปางม่วง-สถานีแม่ตานน้อย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
0
479
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก้อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 2-(2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 1-(3.50x3.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีตรัง - สถานีกันตัง
0
480
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก้อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีนาสาร - สถานีพรุพี
0
481
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก้อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ
0
482
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก้อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง - สถานีห้วยไร่
0
483
งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก รวม 15 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
0
484
งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก รวม 9 แห่ง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
0
485
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.53+500 ถึง 83+000 ระหว่างสถานีคลองพุทรา-พระแก้ว
17/11/2557
0
486
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.242+500 ถึง กม. 270+500 ระหว่างสถานีปราณบุรี + กุยบุรี
17/11/2557
0
487
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.268+280 ถึง 280+000 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ + สถานีท่าช้าง
17/11/2557
0
488
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.160+000 ถึง 185+000 ระหว่างสถานีแก่งเสือเต้น-สถานีลำนารายณ์ และ กม.214+500 ถึง 269+500 ระหว่างสถานีลำนารายณ์-ห้วยยายจิ๋ว
17/11/2557
0
489
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.283+500 ถึง 311+000 ระหว่างสถานีชุมแสง-ตะพานหิน
17/11/2557
0
490
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตรถไฟ กม.53+500 ระหว่างสถานีรังสิต-บางปะอิน
17/11/2557
0
491
งานจ้างปรับปรุงแผงค้าโครงการที่ 12 ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร โดยวิธีพิเศษ.
17/11/2557
0
492
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์
11/11/2557
0
493
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี
11/11/2557
0
494
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
11/11/2557
0
495
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี
11/11/2557
0
496
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย
11/11/2557
0
497
ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์บริกส์ 10 แรงม้า จำนวน 19 รายการ
11/11/2557
0
498
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย
11/11/2557
0
499
สัมมนา " การจัดการเหตุอันตรายในการเดินรถ "
11/11/2557
0
500
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 4 รายการ
10/11/2557
0
501
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 3 รายการ
10/11/2557
0
502
การอบรมหลักสูตร " ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ "
07/11/2557
0
503
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2558
07/11/2557
0
504
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 6 รายการ
06/11/2557
0
505
การอบรมหลักสูตร " พนักงานรักษารถ 5 (พนักงานขบวนรถ 5 ) "
05/11/2557
0
506
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโคงการะบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
04/11/2557
0
507
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 6 รายการ
03/11/2557
0
508
ซื้ออะไหล่รถบำรุงทางขนาดหนัก จำนวน 2 รายการ
03/11/2557
0
509
ซื้ออะไหล่รถยนต์รางขนาดเบาจำนวน 25 รายการ
03/11/2557
0
510
งานจ้างเหมาทำ/ซ่อมอุปกรณ์รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 2 รายการ
31/10/2557
0
511
งานซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 1 รายการ
31/10/2557
0
512
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษางานสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ
30/10/2557
0
513
ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้า 14 แรงม้าจำนวน 19 รายการ
30/10/2557
0
514
จัดซื้อเครื่องดับเพลิง กระดิ่งไฟฟ้า และที่กดสัญญาณ เพื่อใช้ในตลาดนัดจตุจักร
29/10/2557
0
515
งานจ้างเหมาทํา/ซ่อมอุปกรณ์รถเครื่องกลบํารุงทางหนัก จํานวน 2 รายการ
29/10/2557
0
516
งานซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 1 รายการ
29/10/2557
0
517
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด
22/10/2557
0
518
จ้างผลิตอะไหล่รถยนต์รางขนาดหนัก จำนวน 25 รายการ
21/10/2557
0
519
จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
17/10/2557
0
520
งานจ้างซ่อมแซมผนังอุโมงค์ระบายอากาศ TVE East Bound Center โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
17/10/2557
0
521
ก่อสร้างห้องกันเสียงที่เกิดจาก Load Test รถจักรที่หน่วยซ่อม Water Pump งานซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร ภายในโรงงานมักกะสัน
15/10/2557
0
522
งานจ้างตัดป่าสองข้างทาง
15/10/2557
0
523
งานจัดซื้ออะไหล่ชุด Tamping Unit รุ่น 07,08,09 จำนวน 12 รายการ
15/10/2557
0
524
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 6 รายการ
15/10/2557
0
525
งานจ้างซ่อมอะไหล่ชุด Tamping Unit รุ่น 07,08,09 จำนวน 5 รายการ
15/10/2557
0
526
ศึกษาดูงานการให้บริการรถไฟฟ้าและรถไฟทางไกล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗
25/09/2557
0
527
งานจ้างรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
22/09/2557
0
528
การจัดซื้อเครื่องบินโดยวิธีพิเศษ เดินทางไปศึกษาดูงาน Inno Trans 2014 ระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2557 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
18/09/2557
0
529
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เกียร์ CLARK MODEL R28624-16 TUSA1112576 ของรถลากจูง GIESMAR VMT850PL (รบน.027-030) จำนวน 1 รายการ
18/09/2557
0
530
งานจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
18/09/2557
0
531
งานรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการพนักงานสถานที่บางซื่อ และโรงเก็บพัสดุของพนักงานสถานที่บางซื่อ
18/09/2557
0
532
งานรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการงานสถานที่บางซื่อ, ที่ทำการ พสถ.กม.11 และ โรงเก็บพัสดุ พสถ.กม.11
18/09/2557
0
533
งานสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย กองวิเคราะ ตอนพนักงานสถานที่ กม.11
18/09/2557
0
534
การอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับ นสน. และ พรร.
17/09/2557
0
535
หลักสูตร Marketing @ Work ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
17/09/2557
0
536
ก่อสร้างห้องกันเสียงที่เกิดจาก Load Test รถจักรที่หน่วยซ่อม Water Pump
งานซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร ภายในโรงงานมักกะสัน
16/09/2557
0
537
งานจ้างทำความสะอาดรางน้ำฝน คสล.,ท่อระบายน้ำ,บ่อพัก,และบ่อสะพานเลื่อน ภายในโรงงานมักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
15/09/2557
0
538
การอบรมหลักสูตร “การตรวจรายการเพื่อบริหารกระบวนการและคุณภาพของโครงการ (Project Management Processes and Quality Checklist) จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน
12/09/2557
0
539
การสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และการขนส่งระบบรางในภาคพื้นอาเซียน” จำนวน ๑ รุ่น ๒๕๐ คน
12/09/2557
0
540
การสัมมนาการจัดทำแผนรองรับเพื่อความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ จำนวน ๑ รุ่น ๑๕๐ คน
12/09/2557
0
541
งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 1,2,3 และอาคารสัมมนา ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา การรถไฟแห่งประเทศไทย
11/09/2557
0
542
งานจ้างรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินที่ทำการพนักงานสถานที่ธนบุรี
- ฝ่ายการช่างโยธา
11/09/2557
0
543
งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ประจำปี 2557
11/09/2557
0
544
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม และการจดบันทึกการประชุม
11/09/2557
0
545
ศึกษาดูงานการให้บริการรถไฟฟ้าและรถไฟทางไกล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1/2557
11/09/2557
0
546
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "SMART Operation" ประจำปี 2557
11/09/2557
0
547
จ้างเหมาในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ (Enterprise Resource Planning : ERP)
10/09/2557
0
548
งานควบคุมดูแลรักษา ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในโรงงานมักกะสัน
09/09/2557
0
549
งานทำความสะอาดระเบียงทางเดิน - ชานพักบันได เก็บกวาดขยะลานจอดรถและบริเวณภายในทั้งหมด ลอกรางระบายน้ำ ตัดแต่งต้นไม้และวัชพืช บริเวณแฟลตรถไฟข้างวัดดวงแข
09/09/2557
0
550
งานสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
08/09/2557
0
551
งานสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
08/09/2557
0
552
"สัมมนาพนักงานรถจักรใหม่ ฝ่ายการช่างกล" ประจำปี ๒๕๕๗
08/09/2557
0
553
“สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยธุรกิจซ่อมบำรุง” ประจำปี ๒๕๕๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย
05/09/2557
0
554
จ้างควบคุมดูแลรักษา ตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
03/09/2557
0
555
งานจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสานักงานกลาง และอาคารที่ทาการฯ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง สานักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
02/09/2557
0
556
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานกั้นถนน (พนักงานใหม่)
29/08/2557
0
557
ประกวดราคาเช่าสิทธิจัดเก็บค่าบริการจอดรถในพื้นที่ของการรถไฟฯ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ที่ลาดกระบัง
27/08/2557
0
558
งานจ้างทำความสะอาดกวาด เก็บขยะบนถนนและทางเท้า ตัดแต่งรั้มไม้พุ่ม และลอกคูระบายน้ำริมทางรถไฟ บ้านพักรถไฟจิตรลดา
27/08/2557
0
559
งานจ้างเก็บกวาดทำความสะอาดถนน ทางเดินในซอยบ้านพัก พร้อมเก็บใส่ถังรองรับบริเวณบ้านพักนิคมมักกะสัน เขต 1-8
27/08/2557
0
560
งานจัดซื้ออุปกรณ?อะไหล?เครื่องยนต? GM6V53 Turbo (กน.7) จํานวน 40 รายการ
27/08/2557
0
561
งานสอบราคาทำความสะอาดตึกอำนวยการโรงงานมักกะสัน และห้องน้ำ ห้องสุขาภายในโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ ถนนนิคมมักะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน ๑ แห่ง
22/08/2557
0
562
งานสอบราคาทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณแฟลตมักกะสันและบริเวณทาวน์เฮาส์รถไฟมักกะสันตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน ๑ แห่ง
22/08/2557
0
563
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการขยายแนวเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อจังหวัดสำคัญ (Spur Lines)
21/08/2557
0
564
งานจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการช่างโยธา
19/08/2557
0
565
งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบริเวณที่ทำการพนักงานสถานที่มักกะสันและบริเวณโรงเก็บพัสดุพนักงานสถานที่มักกะสัน ฝ่ายการช่างโยธา
19/08/2557
0
566
งานสอบราคาซื้อจัดหากระดาษชำระ ความหนา 1 ชั้น ความยาว 550.00 เมตร/ม้วน เพื่อใช้ในห้องน้ำ - สุขา ในตลาดนัดจตุจักร
ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
19/08/2557
0
567
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินอาคารสำนักงานกลาง และอาคารที่ทำการฯ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
19/08/2557
0
568
งานจัดซื้อสายโฮดรอลิค จำนวน 2 รายการ ของฝ่ายการช่างโยธา
18/08/2557
0
569
งานจัดซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 7 รายการ ของฝ่ายการช่างโยธา
15/08/2557
0
570
งานจัดซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ ของฝ่ายการช่างโยธา
15/08/2557
0
571
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPIs) ให้พนักงานในระดับหัวหน้าแผนกและหัวหน้างาน ของทุกฝ่าย/สำนักงาน/ศูนย์/กอง
13/08/2557
0
572
งานจ้างทำความสะอาดสถานีจิตรลดา (พลับพลาจิตรลดา) ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ
08/08/2557
0
573
งานจ้างจัดเก็บขยะจากถังรองขยะมุมอาคารแฟลตรถไฟฯ หัวหมาก และบ้านพัก นตท.หัวหมาก ตอนพนักงานสถานที่มักะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ
08/08/2557
0
574
การนำเสนอผลการดำเนินงาน TPM ประจำปี 2557
01/08/2557
0
575
งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BFM6M 1015 ของรถ อน.15 (ของแท้จากยุโรป) จำนวน 12 รายการ
01/08/2557
0
576
งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนทางผ่านเสมอระดับชนิดคอนกรีตกำลังสูง กม.๔๗+๕๙๑.๐๐, ๔๗+๘๘๙.๓๕, ๔๘+๕๕๑.๐๐, ๔๙+๕๘๙.๗๕, ๕๘+๑๖๙.๒๖, ๖๑+๓๒๔.๒๗ และ กม.๖๓+๘๔๓.๒๕ (สายใต้) แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
31/07/2557
0
577
งานสอบราคาซื้อสลักเกลียวแรงดึง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษาสะพาน กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน ฝ่ายการช่างโยธา
31/07/2557
0
578
การเตรียมตัวสอบวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA Preparation Part I)
28/07/2557
0
579
ซื้ออะไหล่รถยนต์รางบำรุงทาง จำนวน 13 รายการ
25/07/2557
0
580
สัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้กับพนักงานศูนย์บริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๗
22/07/2557
0
581
การอบรมหลักสูตร การบริหารงานเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕๐ คน
22/07/2557
0
582
งานซ่อมปรับปรุงห้องทำงาน กบอ. และ กบข.กท.
22/07/2557
0
583
งานปรับปรุงชั้นลอย ฝ่ายการพัสดุ
21/07/2557
0
584
งานปรับปรุงอาคารสถานีหัวตะเข้
21/07/2557
0
585
จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
16/07/2557
0
586
งานจัดซื้อลวดเชื่อมและหินเจียร จำนวน 4 รายการ
15/07/2557
0
587
สัมมนาความรับผิดชอบในการจัดการที่ดินรถไฟฯ ของฝ่ายการเดินรถ ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒/๒๕๕๗
09/07/2557
0
588
ปรับปรุงโรงจอดรถโครงหลังคา Metal Sheet Aluzine ที่สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์
04/07/2557
0
589
การอบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ระดับ ๑ – ๓
04/07/2557
0
590
งานสอบราคาจ้างประดับลาดด้วยแผ่น คสล.สะพานเหล็กขนาด 1x40.00 เมตร ที.ที. ที่ กม.560+392 รหว่างสถานีห้วยขยุง - บุ่งหวาย ในทางสายอุบลราชธานี ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
03/07/2557
0
591
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟสายจตุรัส-ชัยภูมิ-เลย-หนองบัวลำภู หรือ ลำนารายณ์-เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัวลำภู
02/07/2557
0
592
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย
02/07/2557
0
593
งานจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 3 รายการ
30/06/2557
0
594
สอบราคาจ้างผลิตโค๊ชสกรูแบบ A และโค๊ชสกรูแบบ B จำนวน 2 รายการ
27/06/2557
0
595
จ้างก่อสร้างซ่อมเปลี่ยนหลังคา บ้านพักนิคมมักกะสัน เลขที่ 848/1-8 เขต 1 จำนวน 1 หลัง
23/06/2557
0
596
จ้างก่อสร้างซ่อมเปลี่ยนหลังคา บ้านพักนิคมมักกะสัน เลขที่ 806/1-8 เขต 2 จำนวน 1 หลัง
23/06/2557
0
597
จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ISUZU 6 BD 1 (ใช้งานกับรถบำรุงทางขนาดหนัก รบน.018 และ รบน.025) 2 เครื่อง จำนวน 1 รายการ
19/06/2557
0
598
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 2 รายการ
19/06/2557
0
599
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ 1013, 1015 (ของยุโรป) จำนวน 6 รายการ
19/06/2557
0
600
ซื้อวัสดุสิ่งของ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมบำรุงรักษาสะพาน กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน
18/06/2557
0
601
งานจ้างผลิตแผ่นครอบฟลอร์บีม จำนวน 1,142 แผ่น สำหรับใช้ในงานบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2557 กองบำรุงทางเขตต่างๆ
18/06/2557
0
602
การอบรมหลักสูตร การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการรถไฟฯ ส่วนกลาง รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒/๒๕๕๗
18/06/2557
0
603
สัมมนาวิชาการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ จำนวน ๑ รุ่น ประจำปี ๒๕๕๗
18/06/2557
0
604
งานปรับปรุงห้องทำงาน กบอ. ที่บริเวณชั้น 3 ตึกบัญชาการและห้องทำงาน กบข.กท. ที่บริเวณชั้นล่างตึกพัสดุ ด้านสะพานกษัตริย์ศึก ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา จำนวน 1 แห่ง
16/06/2557
0
605
การอบรมหลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำนักบริหารระดับสูง ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑ รุ่น ๓๐ คน
16/06/2557
0
606
จ้างเหมาซ?อมเครื่องยนต?ดีเซล ISUZU 6 BD 1 (ใช?งานกับรถบํารุงทาง
ขนาดหนัก รบน.018 และ รบน.025) 2 เครื่อง จำนวน 1 รายการ
12/06/2557
0
607
สอบราคาจ้างงานเปลี่ยนหลังคาบ้านพักเลขที่ 110-128 (ครั้งที่ 2) บริเวณบ้านพักรถไฟจิตรดา จำนวน 1 แห่ง
11/06/2557
0
608
สอบราคาจ้างงานอาคารสถานีหัวตะเข้ ทางรถไฟสายตะวันออก จำนวน 1 แห่ง
10/06/2557
0
609
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
09/06/2557
0
610
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
09/06/2557
0
611
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรปลุกจิตสำนึกในการทำงาน ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖ รุ่น
09/06/2557
0
612
การอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง จำนวน ๑ รุ่น ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
09/06/2557
0
613
การอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาล รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒/๒๕๕๗
09/06/2557
0
614
การสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน สำนักงานอาณาบาล ประจำปี ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “การบังคับคดีเชิงบูรณาการ”
09/06/2557
0
615
งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จำนวน 1 รายการ
09/06/2557
0
616
งานจัดซื้ออุปกรณ?อะไหล?รถเครื่องกลบํารุงทางหนัก จํานวน 1 รายการ
09/06/2557
0
617
จ้างขุดลอกท่อ บ่อพัก Manhole ใต้ถนน ย่านสถานีงานขนส่งคอนเทนเนอร์
05/06/2557
0
618
ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ที่ศูนย์การฝึกอบรมและพัฒนา
05/06/2557
0
619
ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ” รุ่นที่ ๔/๒๕๕๗
05/06/2557
0
620
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) รุ่นที่๑/๒๕๕๗, รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ รุ่นละ ๖๐ คน
05/06/2557
0
621
การอบรมหลักสูตร เสมียนสถานี (พนักงานการเดินรถ ๒-๔)
05/06/2557
0
622
งานจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
16/05/2557
0
623
ปรับปรุงพื้นและเปลี่ยนหลังคาโรงงานช่างที่ทำการพนักงานสถานที่มักกะสัน
02/05/2557
0
624
ปรับปรุงที่ทำการพนักงานสถานที่มักกะสัน
02/05/2557
0
625
จ้างผลิตโค้ชสกรูแบบ A และแบบ B จำนวน 2 รายการ
25/04/2557
0
626
สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์บริกส์และอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้า
23/04/2557
0
627
งานจ้างบริการบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)
23/04/2557
0
628
จัดหากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก(Comprehensive General Insurance) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
23/04/2557
0
629
การอบรมหลักสูตร นายสถานี (พนักงานการเดินรถ ๖)
11/04/2557
0
630
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ รุ่นที่ 3/2557
10/04/2557
0
631
การอบรมหลักสูตร การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการรถไฟฯ ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3/2557 (ภาคใต้)
10/04/2557
0
632
จ้างปรับปรุงถนนภายในกองโรงงานโยธา ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา 7 ซม. บริเวณศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
08/04/2557
0
633
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายละเมิด ฝ่ายการช่างโยธา รุ่นที่ ๑ – ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยงานเจ้าของโครง กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
03/04/2557
0
634
การอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๔/๒๕๕๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการอบรมด้านการบริหารงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
03/04/2557
0
635
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงรักษาระบบ เครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๕๗ หน่วยงานเจ้าของโครง กองการฝึกอบรม ด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
03/04/2557
0
636
งานจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จำนวน ๔๔ รายการ
31/03/2557
0
637
งานจ้างบริการและซ่อมบำรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Handling System : BHS) ณ สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพฯ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/03/2557
0
638
งานจ้างบริการระบบเช็คอินผู้โดยสาร (CUTE Check-In System) พร้อมอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงรักษา ณ สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพฯ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/03/2557
0
639
งานจ้างบริการขนส่ง ตรวจนับเงินรายได้และนำเข้าบัญชีเงินฝากโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
28/03/2557
0
640
งานจ้างปรับปรุงห้องประกวดราคา และห้อง กทน.อท. ที่อาคารพัสดุ จำนวน 1 แห่ง
26/03/2557
0
641
งานจัดหาและติดตั้งลิฟท์เพิ่มเติม จำนวน ๑๒ ชุด ที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท, ราชปรารภ, รามคำแหง, หัวหมาก, บ้านทับช้าง และลาดกระบัง ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
11/03/2557
0
642
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
11/03/2557
0
643
งานจ้างทาสีสะพานเหล็ก ที่ 1) กม.23+223, 2) กม.24+647, 3) กม.26+563, 4) กม.49+100 รวม 9 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางนครชัยศรี, นายตรวจทางนครปฐม แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
11/03/2557
0
644
สัมมนา เรื่อง การจัดการเหตุอันตรายจากการเดินรถ รุ่นที่ 1/2557
11/03/2557
0
645
การอบรมหลักสูตร TPM (Office Improvement) รุ่นที่ 1-2/2557
10/03/2557
0
646
การอบรมหลักสูตร TPM (Office Improvement) รุ่นที่ 1-2/2557
10/03/2557
0
647
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการมนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน ฝ่ายการช่างโยธา
10/03/2557
0
648
สัมมนา เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการทาง อาคาร และสะพาน ฝ่ายการช่างโยธา
10/03/2557
0
649
สัมมนาฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ประจำปี 2557 เรื่อง การสร้างนักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์
07/03/2557
0
650
การอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ รุ่นที่ 2/2557
05/03/2557
0
651
การอบรมหลักสูตร การออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 2D,3D จำนวน 1 รุ่น รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557
05/03/2557
0
652
การสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการรถไฟฯ ส่วน ภูมิภาค รุ่นที่ 2/2557 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
05/03/2557
0
653
การสัมมนาศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์” ประจำปี 2557
05/03/2557
0
654
การสัมมนาสำนักงานผู้ว่าการ ประจำปี 2557 เรื่อง “การพัฒนาความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ”
05/03/2557
0
655
งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและเก็บเงินค่าใช้บริการห้องน้ำภายในตลาดนัดจตุจักร
18/02/2557
0
656
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบจราจร จัดการอุบัติภัยงานบริการทางการแพทย์ และงานความมั่นคง บริเวณพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร
18/02/2557
0
657
งานจ้างเหมาบริการจัดระเบียบแผงค้าและควบคุมวิทยุ และ CCTV ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร
18/02/2557
0
658
งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
29/01/2557
0
659
โครงการศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดกรอบอัตรากาลัง เพื่อจัดเตรียมบุคลากรตามโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศ และกาหนดแนวทางในการพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาภาระทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
24/01/2557
0
660
งานจ้างบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานีรถไฟฟ้า ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจกในบริเวณที่สูงเกินกว่า 4 เมตร บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
14/01/2557
0
661
งานจ้างที่ปรีกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานเอกสารประกวดราคาและมาตรฐานการประมาณราคาของโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่และทางสายใหม่
10/01/2557
0
662
จ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบฯ
07/01/2557
0
663
งานจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
25/12/2556
0
664
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
23/12/2556
0
665
งานบริการที่ปรึกษา การทบทวนและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ
20/12/2556
0
666
งานจ้างบริการรักษาความสะอาด อาคาร และสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยายสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
20/12/2556
0
667
งานจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
20/12/2556
0
668
17/12/2556
0
669
งานจ้างบริหารและซ่อมบำรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Handling System : BHS) ณ สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพ (สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศในเมือง
25/11/2556
0
670
งานจ้างบริหารระบบเช็คอินผู้โดยสาร (CUTE Check-in System) พร้อมอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงรักษา ณ สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพ (สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน) ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศในเมือง
25/11/2556
0