:: 206 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2558
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
494,000.00
สอบราคา
จัดซื้ออลูมิเนียมคิ้วทับแนวแบบมีร่องกลาง ชุบอะโนไดซ์ ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ
จำนวน 3,800 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 130.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 494,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,000.- บาท


รวม 494,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
2
490,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กเสริมเฟรมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 2 นิ้ว วัสดุ SS400 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 495.- บาท
รายการที่ 2 เหล็กเสริมเฟรมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 3 นิ้ว วัสดุ SS400 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 560.- บาท
รายการที่ 3 เหล็กเสริมเฟรมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 4 นิ้ว วัสดุ SS400 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 605.- บาท
รายการที่1 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 148,500.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 168,000.- บาท
รายการที่ 3 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 181,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท


รวม 498,000.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน(498,000 – 490,500 = 7,500.-บาท) คิดเป็น 1.5 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
3
498,750.00
สอบราคา
Side Sill วัสดุ SUS304 ยาว 8 ฟุต ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 35 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 14,250.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,750.- บาท


รวม 498,750.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
4
488,250.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กเสริมเฟรมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 5 นิ้ว วัสดุ SS400 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 350 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 675.- บาท

รายการที่ 2 เหล็กเสริมเฟรมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 6 นิ้ว วัสดุ SS400 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 350 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 745.- บาท
รายการที่1 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 236,250.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 260,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.- บาท


รวม 497,000.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน( 497,000 – 488,250 = 8,750 .-บาท ) คิดเป็น 1.8 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
5
1,408,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,408,000.00 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,420,000.00 บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,408,000.00 บาท

รวม 1,408,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6
487,171.00
สอบราคา

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Pcs. Wedge Pulley Wheel
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 294,678.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets ชุด Plug ถ่ายน้ำมันเครื่อง (3 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 95,872.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets ชุด Cap เติมน้ำมันเครื่อง (3 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 95,872.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 294,678.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 95,872.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 95,872.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 486,422.00 บาท


รวม 486,422.00 บาท
- ทั้ง 3 รายการ หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกัน 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้วสามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 3 รายการ มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 0.15 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
7
345,140.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # หม้อเพลาล้อรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO รุ่นที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1.Journal Box Ass’y (Right Side) ตามแผนผังเลขที่ TR.410008 จำนวน 8 Pcs.ราคา Pc.ละ 23,647 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.Journal Box Ass’y (Lift Side) ตามแผนผังเลขที่ TR.410007 จำนวน 8 Pcs ราคา Pc.ละ 23,647 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # หม้อเพลาล้อรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO รุ่นที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1.Journal Box Ass’y (Right Side) ตามแผนผังเลขที่ TR.410008 จำนวน 8 Pcs.ราคา Pc.ละ 23,647 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.Journal Box Ass’y (Lift Side) ตามแผนผังเลขที่ TR.410007 จำนวน 8 Pcs ราคา Pc.ละ 23,647 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 378,352 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 378,352.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
8
318,646.00
สอบราคา
1.บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 297,800.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 297,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 20,846.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,646.- บาท.กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 318,646.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ซด.180/จ/56 ลว. 16 กย. 56 , ซด.129/จ/56 ลว. 8 กค. 56 , ชก./วซด.กท.43/สญ./2556 ลว. 15 พย. 56 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
9
468,349.70
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 2,750.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 2,750.- บาท. รายการที่.3 ในราคา @ ละ 2,750.- บาท. รายการที่.4 ในราคา @ ละ 4,600.- บาท. รายการที่.5 ในราคา @ ละ 870.- บาท. (ทั้งห้ารายการราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคากระป๋องละ 2,750.- บาท. จำนวน 52 กระป๋อง. เป็นเงิน 143,000.- บาท. รายการที่.2 ในราคากระป๋องละ 2,750.- บาท. จำนวน 26 กระป๋อง. เป็นเงิน 71,500.- บาท. รายการที่.3 ในราคากระป๋องละ 2,750.- บาท. จำนวน 13 กระป๋อง. เป็นเงิน 35,750.- บาท. รายการที่.4 ในราคาชุดละ 4,600.- บาท. จำนวน 26 ชุด. เป็นเงิน 119,600.- บาท. รายการที่.5 ราคากระป๋องละ 870.- บาท. จำนวน 78 กระป๋อง. เป็นเงิน 67,860.- บาท. รวมทั้งห้ารายการเป็นเงิน 437,710.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 30,639.70 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 468,349.70 บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 468,349.70 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ซด.294/2557 ลว. 17 พย. 57 (ตามเอกสารแนบ) และบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย ในผลิตภัณฑ์สีดังกล่าว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
10
1,048,600.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ เสนอราคาตลับละ 9,951.00 บาท
บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด เสนอราคาตลับละ 10,165.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาตลับละ 12,840.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ เสนอราคาตลับละ 9,951.00 บาท

รวม 995,100.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (10,486-9,951)= 535.00 บาท
11
53,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องทำเกลียวท่ออัตโนมัติขนาดทำเกลียวได้ ๑/๒ - ๒ นิ้วจำนวน ๑ เครื่อง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 54,356.00 . บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 48,146.79 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 48,146.79 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 45,146.79 บาท
–เป็นผู้เสนอราคต้ำสุด และ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด -
12
450,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การตรวจรอยร้าว Upper&Lower Swing Bolster,Bolster รถ บนท.ป.รุ่น 84 คัน โดยการใช้คลื่นความถี่สูง แบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์(Ultrasonic Phase Array) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบฯจำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 7,500.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 450,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000.- บาท


รวม 450,000.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
13
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การตรวจรอยร้าว Knuckle โดยการใช้คลื่นความถี่สูง แบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์(Ultrasonic Phase Array) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบฯจำนวน 70 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 7,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 490,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.- บาท


รวม 490,000.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
14
1,627,470.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บานประตูขึ้น-ลง รถ บนท.ป. 1101-1140 Doorwing Complete Mark 1 ตามแผนผังเลขที่ FD200015 (อ้างอิงจากตำแหน่งติดตั้ง Mark 1 ตามแผนผัง FD100017) จำนวน 3 บาน
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ - บาท

รายการที่ 2 บานประตูขึ้น-ลง รถ บนท.ป. 1101-1140 Doorwing Complete Mark 1 ตามแผนผังเลขที่ FD200019 (อ้างอิงจากตำแหน่งติดตั้ง Mark 2 ตามแผนผัง FD100017) จำนวน 3 บาน
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่1 ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - บาท


รวม .00 บาท
ไม่มีผู้รับ และ เสนอราคา
15
366,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 120 บาน Tempered ชนิดสูญกาศ ขนาด 16X172X880 มม
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาบานละ 700.00 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 120 บาน Tempered ชนิดสูญกาศ ขนาด 16X428X928 มม
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาบานละ 1,580.00 บาท
รายการที่ 3 จำนวน 60 บาน Tempered ชนิดสูญกาศ ขนาด 16X173X485 มม
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาบานละ 570.00 บาท
รายการที่ 4 จำนวน 60 บาน Tempered ชนิดสูญกาศ ขนาด 16X428X532 มม
1 ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาบานละ 970.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคารวม 84,000.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคารวม 189,600.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคารวม 34,200.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคารวม 58,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 366,000.00 บาท


รวม 366,000.00 บาท
บริษัทฮั่วฮงเส็งจำกัดเสนอราคารายเดียว คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาเอกสารของบริษัทแล้วถูกต้องตามเงื่อนไขทางการฯและบริษัทได้แนบสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯใช้งานมาแล้วให้พิจารณาด้วย คณะกรรมการฯได้ส่งเรื่องให้ผู้ใช้ตรวจสอบกระจกที่บริษัทฯเคยขายให้ทางการฯ และใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆ บริษัทเสนอราคาเท่ากับราคาประเมินของทางการฯคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นควรรับซื้อ
16
957,650.00
สอบราคา
รายการที่1 กระเบื้องยางปูพื้น “FORBO SARLON WOOD” (No.436393 light) ขนาด 2x25 m. ความหนา 3 mm. 250 ตรม.
ผู้เสนอราคา บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคา 239,412.50 บาท

รายการที่2 กระเบื้องยางปูพื้น “FORBO SARLON WOOD” (No.436502 light) ขนาด 2x25 m. ความหนา 3mm. 250 ตรม.
ผู้เสนอราคา บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคา 239,412.50 บาท

รายการที่3 กระเบื้องยางปูพื้น “FORBO SARLON WOOD” (No.61752 light) ขนาด 2x25 m. ความหนา 3mm. 500 ตรม.
ผู้เสนอราคา บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคา 478,825.00 บาท
รายการที่1 กระเบื้องยางปูพื้น “FORBO SARLON WOOD” (No.436393 light) ขนาด 2x25 m. ความหนา 3 mm. 250 ตรม.
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด จำนวนเงิน 239,412.50 บาท

รายการที่2 กระเบื้องยางปูพื้น “FORBO SARLON WOOD” (No.436502 light) ขนาด 2x25 m. ความหนา 3mm. 250 ตรม.
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด จำนวนเงิน 239,412.50 บาท

รายการที่3 กระเบื้องยางปูพื้น “FORBO SARLON WOOD” (No.61752 light) ขนาด 2x25 m. ความหนา 3mm. 500 ตรม.
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด จำนวนเงิน 478,825.00 บาท

รวม 957,650.00 บาท
รายการที่1บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
17
478,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 มุมหน้าต่างล่างขวา รถ บนท.วัสดุ SUS 304 ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการและเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,390.- บาท
รายการที่ 2 มุมหน้าต่างล่างซ้าย รถ บนท.วัสดุ SUS 304 ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการและเงื่อนไขของทางการฯจำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,390.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 239,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 239,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 478,000.- บาท


รวม 478,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
18
1,089,840.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.วี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 51,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 53,007.80 บาท
บริษัท เค.วี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รวม 1,020,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
19
4,413,094.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้วเป็นเงิน 4,403,906.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้วเป็นเงิน 4,403,906.00 บาท

รวม 4,403,906.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้วเป็นเงิน 4,403,906.00 บาท ลดลงจากราคากลางเป็นเงิน 9,188.00 บาท
20
415,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอ็นเอ็นพี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 415,000.00 บาท

รวม 415,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
21
486,234.36
สอบราคา
รายการที่1อะไหล่ชุดซ่อม Automatic Tight Lock Coupler Assembly จำนวน 36 Sets.
ผู้เสนอราคาบริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 486,122.40 บาท

รายการที่1อะไหล่ชุดซ่อม Automatic Tight Lock Coupler Assembly จำนวน 36 Sets.
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 486,122.40 บาท


รวม 486,122.40 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
22
472,940.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Window Catcher รถแดวูรุ่น1,2 จำนวน 65 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 166,920.00 บาท

รายการที่2จัดซื้อ Lock Catcher รถแดวูรุ่น 1,2 จำนวน 65 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 306,020.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Window Catcher รถแดวูรุ่น1,2 จำนวน 65 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 166,920.00 บาท

รายการที่2จัดซื้อ Lock Catcher รถแดวูรุ่น 1,2 จำนวน 65 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 306,020.00 บาท

รวม 472,940.00 บาท
รายการที่1 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน

รายการที่2 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
23
913,780.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อชุดฝาปิด-เปิดช่องตรวจสอบเครื่องยนต์ รถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 32 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 856,000.00 บาท

รายการที่2จัดซื้อชุดฝาปิด-เปิดช่องตรวจสอบเครื่องยนต์ รถดีเซลราง HITACHI จำนวน 3 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 57,780.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อชุดฝาปิด-เปิดช่องตรวจสอบเครื่องยนต์ รถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 32 ชุด
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 856,000.00 บาท

รายการที่2จัดซื้อชุดฝาปิด-เปิดช่องตรวจสอบเครื่องยนต์ รถดีเซลราง HITACHI จำนวน 3 ชุด
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 57,780.00 บาท

รวม 913,780.00 บาท
รายการที่1บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
24
1,029,875.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ ฐานเก้าอี้นั่งพขร.-ชค.รถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 1,083,375.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท กะฉ่อนคอนสครัคชั่น เสนอราคา 1,102,100.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ ฐานเก้าอี้นั่งพขร.-ชค.รถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 25 ชุด
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 1,083,375.00 บาท


รวม 1,029,875.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
25
498,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอ็นเอ็นพี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,900.00 บาท

รวม 490,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
26
1,506,613.00
สอบราคา
1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคา @ ละ 44,700.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคา @ ละ 44,700.- บาท. จำนวน 30 Sets. รวมเป็นเงิน 1,341,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 93,870.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,434,870.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 1,434,870.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากประเทศผู้ผลิต และบริษัทฯก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.27/สญ/.2556 ลว. 8 สค. 56 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
27
306,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท วันสต็อบ อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 14,802.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 14,850.00 บา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 16,585.00 บาท
บริษัท วันสต๊อบ อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด

รวม 296,050.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
28
1,433,300.00
สอบราคา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1,490,724.00 บาท
ผู้ชนะการประมูล
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1,490,724.00 บาท

รวม 1,490,724.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
29
454,500.00
สอบราคา
บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 453,500.00 บาท

รวม 453,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
30
441,375.00
สอบราคา
รายการที่1ชุดหูแขวนรอกประตู PARTITION รถดีเซลรางแดวูรุ่น 1,2 Type A
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 214,000.00 บาท

รายการที่2ชุดหูแขวนรอกประตู PARTITION รถดีเซลรางแดวูรุ่น 1,2 Type B
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 109,675.00 บาท

รายการที่3ชุดหูแขวนรอกประตู PARTITION รถดีเซลรางแดวูรุ่น 1,2 Type C
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 117,700.00 บาท
รายการที่1ชุดหูแขวนรอกประตู PARTITION รถดีเซลรางแดวูรุ่น 1,2 Type A
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 214,000.00 บาท

รายการที่2ชุดหูแขวนรอกประตู PARTITION รถดีเซลรางแดวูรุ่น 1,2 Type B
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 109,675.00 บาท

รายการที่3ชุดหูแขวนรอกประตู PARTITION รถดีเซลรางแดวูรุ่น 1,2 Type C
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 117,700.00 บาท

รวม 441,375.00 บาท
รายการที่1บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน

รายการที่2บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน

รายการที่3บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
31
235,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อยางอากาศ ข้องอ 90องศาเข้า Turbo พร้อมปะกำรัดท่อ จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 208,650.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 211,325- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อยางอากาศ ข้องอ 90องศาเข้า Turbo พร้อมปะกำรัดท่อ จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 208,650.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 208,650.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ผู้เสนอราคาต่ำสุด สอบถามผู้ใช้ตามที่ทางการเคยสั่งซื้อมาใช้การแล้ว ใช้ได้ดีและต้องการใช้ด่วน ลงวันที่ 13 ก.พ. 58
32
180,730.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องมือใช้ตรวจอุปกรณ์อะไหล่รถจักร จำนวน 14 Sets.
ผู้เสนอราคา บจก.เอซิส เทคโนโลยี ราคาที่เสนอ 163,282.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.พี.ที.ชัยไลท์ติ้งแอนด์ดินดิสทรี ราคาที่เสนอ 175,266- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 177,962.4- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 178,966.6- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องมือใช้ตรวจอุปกรณ์อะไหล่รถจักร จำนวน 14 Sets.
ผู้เสนอราคา บจก.เอซิส เทคโนโลยี ราคาที่เสนอ 163,282.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 163,282.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ บจก.เอซิส เทคโนโลยี ผู้เสนอราคาต่ำสุดนำแค๊ตตาล็อกให้ผู้ใช้ตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติถูกต้องตามความต้องการ
33
1,709,260.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมฝาสูบ วาระ E เครื่องยนต์ MTU จำนวน 32 ฝา
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,794,723.84- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมฝาสูบ วาระ E เครื่องยนต์ MTU จำนวน 32 ฝา
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,794,723.84- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,794,723.84 บาท
ผู้เสนอราคาคือ บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงวาระเครื่องยนต์ MTU โดยมีสัญญาอยู่กับทางการรถไฟฯ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชำนาญการ จึงได้ต่อรองราคาลง วันที่ 8 มกราคม 2558 ทางบริษัทฯมีหนังสือยืนยันลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ไม่สามารถลดราคาได้อีกแล้วขอยืนราคาที่เสนอ ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว อีกทั้งทางหน่วยซ่อมรถจักรดีเซลบางซื่อ มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการซ่อมบำรุงรถจักรดีเซล ให้มีความสมบูรณ์ แต่อัตรากำลังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงเห็นสมควรว่าจ้าง บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ซ่อมฝาสูบวาระ E เครื่องยนต์ MTU จำนวน 32 ฝา
34
1,868,755.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมอุปกรณ์ วาระ D เครื่องยนต์ MTU จำนวน 5 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,962,192.75- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมอุปกรณ์ วาระ D เครื่องยนต์ MTU จำนวน 5 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,962,192.75- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,962,192.75 บาท
ผู้เสนอราคาคือ บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงวาระเครื่องยนต์ MTU โดยมีสัญญาอยู่กับทางการรถไฟฯ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชำนาญการ จึงได้ต่อรองราคาลง วันที่ 8 มกราคม 2558 ทางบริษัทฯมีหนังสือยืนยันลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ไม่สามารถลดราคาได้อีกแล้วขอยืนราคาที่เสนอ ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว อีกทั้งทางหน่วยซ่อมรถจักรดีเซลบางซื่อ มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการซ่อมบำรุงรถจักรดีเซล ให้มีความสมบูรณ์ แต่อัตรากำลังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงเห็นสมควรว่าจ้าง บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ซ่อมฝาสูบวาระ D เครื่องยนต์ MTU จำนวน 5 เครื่อง
35
1,881,595.00
สอบราคา

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อม วาระ D เครื่องยนต์ MTU จำนวน 5 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,975,648.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อม วาระ D เครื่องยนต์ MTU จำนวน 5 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,975,648.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,975,648.00 บาท
ผู้เสนอราคาคือ บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงวาระเครื่องยนต์ MTU โดยมีสัญญาอยู่กับทางการรถไฟฯ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชำนาญการ จึงได้ต่อรองราคาลง วันที่ 8 มกราคม 2558 ทางบริษัทฯมีหนังสือยืนยันลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ไม่สามารถลดราคาได้อีกแล้วขอยืนราคาที่เสนอ ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว อีกทั้งทางหน่วยซ่อมรถจักรดีเซลบางซื่อ มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการซ่อมบำรุงรถจักรดีเซล ให้มีความสมบูรณ์ แต่อัตรากำลังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงเห็นสมควรว่าจ้าง บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ซ่อมวาระ D เครื่องยนต์ MTU จำนวน 5 เครื่อง
36
1,895,344.50
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อโครงยึดมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนรถจักร จำนวน 14 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่นจำกัด เสนอราคา 1,971,143.30 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 1,667,903.16 บาท
รายการที่1 จัดซื้อโครงยึดมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนรถจักร จำนวน 14 ชุด
บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่นจำกัด จำนวนเงิน 1,971,143.30 บาท

รวม 1,971,143.30 บาท
บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่นจำกัด เสนอราคาต่ำสอง เคยมีผลงานมาก่อน สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
หมายเหตุ หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำหนึ่ง แต่ไม่เคยมีผลงานมาก่อนจึงไม่รับพิจารณา
37
1,977,360.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 4,494.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 4,494.00 บาท

รวม 1,977,360.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการ (4,494 - 4,494)
38
430,400.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343,600.00 บาท

รวม 343,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
39
103,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,730.00 บาท

รวม 102,730.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
40
1,892,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์อินโนเวชั่น จำกัด ได้เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,887,480.00 บาท
2. บริษัท บิซิคอม โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,891,760.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,887,000.00 บาท

รวม 1,887,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
41
430,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bracket For Angle Cock วัสดุ SS41 ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 135.- บาท
รายการที่ 2 ปะกับรัดท่อ Air Brake Ø1.1/4”ยึดสลักเกลียว 2 ด้าน วัสดุ SS41 ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 170.- บาท
รายการที่ 3 ปะกับรัดท่อ Air Brake Ø1.1/4”ยึดสลักเกลียวด้านเดียว วัสดุ SS41 ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 170.- บาท
รายการที่ 4 ปะกับรัดท่อ Air Brake Ø1”ยึดสลักเกลียว 2 ด้าน วัสดุ SS41 ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 160.- บาท
รายการที่ 5 ปะกับรัดท่อ Air Brake Ø1”ยึดสลักเกลียวด้านเดียว วัสดุ SS41 ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 150.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ จำนวนเงิน 40,500.- บาท
รายการที่2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ จำนวนเงิน 102,000.- บาท
รายการที่3 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ จำนวนเงิน 102,000.- บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ จำนวนเงิน 96,000.- บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ จำนวนเงิน 96,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 430,500.- บาท


รวม 430,500.00 บาท
รายการที่ 1-5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
42
433,500.00
สอบราคา
1. ร้านสหสากลการค้า
2. ร้านเสริมภัณฑ์ซัพพลาย
ร้าน สหสากลกาค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 432,000.00 บาท

รวม 432,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
43
1,977,360.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 110 Pcs. Main Diode type No.C11 CA6 2601-100 Rate Output Voltage 600 V. (835 V.Max.), Rate Current 1935 A.
ผู้เสนอราคา บ.ฮั่วฮงเส็ง จก. ราคาที่เสนอ 1,035,760.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 1,680,756.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 1,680,756.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,680,756.00 บาท


รวม 1,680,756.00 บาท
- บ.ฮั่วฮงเส็ง จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 180 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ตามแค๊ตตาล็อค ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ใช้การไม่ได้ ขนาดและขั้ว Diode ไม่เหมือนกับที่ทางการใช้งานอยู่ จึงไม่รับพิจารณา
- หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ตามตัวอย่าง ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว ใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 15.00 % จึงซื้อซื้อไว้ใช้งาน
44
493,270.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Sets Inlet Filter for VAC3 Complete (4 Items/Set)
1 Set ประกอบด้วย.-
1. 1 Pc. Elbow Inlet
2. 1 Pc. Hose (Rubber)
3. 1 Pc. Filter So Paris type f5n Inlet
4. 2 Pcs. Clip
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 373,002.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. Elbow Inlet for 243 VC.
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 119,519.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 373,002.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 119,519.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 492,521.00 บาท


รวม 492,521.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบและทดลองตัวอย่างแล้ว สามารถใช้งานได้ ตรงตามความประสงค์ของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว รายการที่ 1 มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.11 %, รายการที่ 2 มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.27 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
45
1,990,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 6 Sets Complete rectifier blocks for main alternator excitation (4 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 1,990,200.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 1,990,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,990,200.00 บาท


รวม 1,990,200.00 บาท
- หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบและทดลองตัวอย่างแล้ว สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกับของที่ทางการใช้งานอยู่ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
46
401,250.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. DETECT-A-FIRE Series 27000 Contact Operation on Temperature Rise Electrical Ratting 0.5 A. 125 VDC., Setting 325 องศา F., type No.27020-0 (FENRAL)
ผู้เสนอราคา บ.เอ็ดโด โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 428,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ดาเวน จก. ราคาที่เสนอ 454,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 398,040.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 314,045.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 314,045.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 314,045.00 บาท


รวม 314,045.00 บาท
- หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ตรงตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 21.73 % จึงซื้อซื้อไว้ใช้งาน
47
449,400.00
สอบราคา
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ จำกัด เสนอราคาแท่งละ 4,489.00 บาท
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ จำกัด เสนอราคาแท่งละ 4,489.00 บาท

รวม 448,900.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน(4,494- 4,489)= 5.00 บาท
48
93,450.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 18.618 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 18.618 บาท

รวม 93,090.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (18.69 - 18.618)= 0.072 บาท
49
461,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ฉากรับก้นเก้าอี้เจาะรูและทาสีกันสนิม ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 800 ชิ้น
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 390.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 2 กลอนบีบบานเกล็ดหน้าต่างด้านซ้าย ใช้กับรถ บชส. ควีนแลนด์ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 395.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 374.50 บาท
รายการที่ 3 กลอนบีบบานเกล็ดหน้าต่างด้านขวา ใช้กับรถ บชส. ควีนแลนด์ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 395.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 374.50 บาท
รายการที่1 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 312,000.- บาท
รายการที่2 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 74,900.- บาท
รายการที่ หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 74,900.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 461,800.- บาท


รวม 461,800.00 บาท
รายการที่1 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 312,000.- บาท
รายการที่2 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 74,900.- บาท
รายการที่ หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 74,900.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 461,800.- บาท
50
393,080.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หลอด LED T8 Tube 10W. 220V.AC. 50/60Hz. ขั้ว G13 4,000K, 900 lm, Beam Angle.>120º IP54 40,000 Hrs. จำนวน 300 หลอด
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 850.- บาท

รายการที่ 2 Rapid Start Ballast (Electronic) 36/40W. 260V. 60Hz. จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 749.- บาท

รายการที่ 3 โคม Down Light E27 Ø120 mm.(approx.) สูงไม่เกิน 110 mm. รูเจาะฝ้าเพดาน 95-99 mm. ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 120 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 135.- บาท

รายการที่ 4 โคม Down Light E27 Ø145 mm.(approx.) สูงไม่เกิน 165 mm. รูเจาะฝ้าเพดาน 125 mm. ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 120 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 125.- บาท

รายการที่ 1 บริษัท ดาเวน จำกัด จำนวนเงิน 255,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 74,900.- บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 16,200.- บาท
รายการที่ 4 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 15,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 361,100.- บาท


รวม 361,100.00 บาท
บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว รายการที่ 1 คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว รายการที่ 2,3,4 คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ รวมทั้ง 4 รายการ จากทั้ง 2 ร้าน เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (393,080 – 361,100 = 31,980.- บาท) คิดเป็น 8.13 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
51
1,677,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,669,200.00 บาท
2.บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,677,000.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,664,000.00 บาท


รวม 1,664,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
52
497,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 รางน้ำปีกนก รถ บนท.วัสดุ SS400 หนา 1.6 มม.ยาว 8 ฟุต ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 995.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 497,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,500.- บาท


รวม 497,500.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
53
411,685.60
สอบราคา
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 2,772.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 2,079.- บาท. รายการที่.3 ในราคา @ ละ 1,247.40 บาท. รายการที่.4 ในราคา @ ละ 1,247.40 บาท. รายการที่.5 ในราคา @ ละ 1,212.75 บาท. รายการที่.6 ในราคา @ ละ 1,212.75 บาท. (ทั้งหกรายการราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคาตัวละ 2,772.- บาท. จำนวน 32 ตัว. เป็นเงิน 88,704.- บาท. รายการที่.2 ในราคาตัวละ 2,079.- บาท. จำนวน 48 ตัว. เป็นเงิน 99,792.- บาท. รายการที่.3 ในราคาตัวละ 1,247.40 บาท. จำนวน 32 ตัว. เป็นเงิน 39,916.80 บาท. รายการที่.4 เบาะ ในราคาตัวละ 1,247.40 บาท. จำนวน 32 ตัว. เป็นเงิน 39,916.80 บาท. รายการที่.5 ในราคาตัวละ 1,212.75 บาท. จำนวน 48 ตัว. เป็นเงิน 58,212.- บาท. รายการที่.6 ในราคาตัวละ 1,212.75 บาท. จำนวน 48 ตัว. เป็นเงิน 58,212.- บาท. รวมทั้งหกรายการเป็นเงิน 384,753.60 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 26,932.75 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 411,686.35 บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 411,686.35 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายจัดทำสิ่งของลักษณะใกล้เคียงดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาหนังสือตกลงว่าจ้างเดิมเลขที่ พด.(ว) 1510/2557 ลว. 6 พย. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
54
358,914.52
สอบราคา
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 2,042.25 บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 2,042.25 บาท. รายการที่.3 ในราคา @ ละ 1,191.75 บาท. รายการที่.4 ในราคา @ ละ 1,191.75 บาท. รายการที่.5 ในราคา @ ละ 1,134.- บาท. รายการที่.6 ในราคา @ ละ 1,134.- บาท. (ทั้งหกรายการราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคาตัวละ 2,042.25 บาท. จำนวน 68 ตัว. เป็นเงิน 138,873.- บาท. รายการที่.2 ในราคาตัวละ 2,042.25 บาท. จำนวน 8 ตัว. เป็นเงิน 16,338.- บาท. รายการที่.3 ในราคาตัวละ 1,191.75 บาท. จำนวน 68 ตัว. เป็นเงิน 81,039.- บาท. รายการที่.4 ในราคาตัวละ 1,191.75 บาท. จำนวน 68 ตัว. เป็นเงิน 81,039.- บาท. รายการที่.5 ในราคาตัวละ 1,134.- บาท. จำนวน 8 ตัว. เป็นเงิน 9,072.- บาท. รายการที่.6 ในราคาตัวละ 1,134.- บาท. จำนวน 8 ตัว. เป็นเงิน 9,072.- บาท. รวมทั้งหกรายการเป็นเงิน 335,433.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 23,480.31 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 358,913.31 บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 358,913.31 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายจัดทำสิ่งของลักษณะใกล้เคียงดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาหนังสือตกลงว่าจ้างเดิมเลขที่ พด.(ว) 1510/2557 ลว. 6 พย. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
55
288,900.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาอันละ 1,016.50 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาอันละ 1,016.50 บาท

รวม 304,950.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมินของทางการ (1,016.50 - 963.00) = 53.50 บาท
56
492,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 320 อัน ราวมือจับขึ้น-ลง ชนิดปลายโค้ง วัสดุ SUS304 ลักษณะและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาอันละ 790.00 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 320 อัน ราวมือจับขึ้น-ลง ชนิดปลายตรง วัสดุ SUS304 ลักษณะและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาอันละ 790.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 252,800.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 240,000.00 บาท


รวม 492,800.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการได้ส่งตัวอย่างให้หน่วยงาน (สซส.)ผู้ใช้ ทำการตรวจสอบตัวอย่างแล้วใช้งานได้ คณะกรรมการฯพิจรณาแล้วมีมติเสนอรับซื้อจากบริษัทฐิติปกรณ์ฯทั้ง 2 รายการ
57
497,550.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Sigma พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุดจำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 248,775 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Sigma พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุดจำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 497,550 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 497,550.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
58
1,100,023.64
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมหนัก OVERHAUL ทุกระบบ เครื่องตัดเหล็กแผ่น CINCINNATI machine SHEARS 1810 U.S.A
ผู้เสนอราคา บริษัทชัวลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,100,004.68 บาท

รายการที่1 จัดจ้างซ่อมหนัก OVERHAUL ทุกระบบ เครื่องตัดเหล็กแผ่น CINCINNATI machine SHEARS 1810 U.S.A
บริษัทชัวลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,100,004.68 บาท

รวม 1,100,004.69 บาท
บริษัทชัวลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาพร้อมเอกสารแนบตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
59
490,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Adjusting Rod for Brake Shoe แคร่ KW รุ่น 82 วัสดุ SS41 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการจำนวน 1,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 485.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 490.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 485,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,000.- บาท


รวม 485,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน( 490,000 – 485,000 = 5,000.-บาท ) คิดเป็น 1.02 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
60
422,400.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำอลูมิเนียมโครงบังคับหน้าต่าง รูปตัวยู วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอะโนไดซ์ ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ ยาวท่อนละ 6 เมตร จำนวน 80 ท่อน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 5,280.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 422,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 422,400.00 บาท


รวม 422,400.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
61
495,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
3. บริษัท เอ็นสิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ
จ้างทำฐานพร้อมพูลเลย์มือคันกลับสัญญาณ และมือคันกลับประแจ จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390,550.00 บาท

รวม 390,550.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
62
242,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 39 ประวัติพนักงาน ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 2,000 ชุด
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยชุดละ 210.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยชุดละ 130.00 บาท

รายการที่ 2 แบบ กรฟ. 13 (ใบอนุญาตเดินรถในทางแยก) จำนวน 200 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 11.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 12.00 บาท


รายการที่ 3 ใบรวมยอดเงินรายได้การโดยสารรายวัน ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 100,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 18.93 บาท

รายการที่ 4 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ค่ารักษาความสะอาดเพื่อวางของขาย จำนวน 10,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 7.23 บาท

รายการที่ 5 ใบเสร็จนำส่งเงิน (เล่มเล็ก) ขนาด 190 x 310 มม. จำนวน 7,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 21.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 23.70 บาท

รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นจำนวนเงิน 4,494.00
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,354.00
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นจำนวนเงิน 21,400.00
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นจำนวนเงิน 64,200.00
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นจำนวนเงิน 157,290.00

รวม 249,738.00 บาท
เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ ตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วน
63
498,750.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำกรอบอลูมิเนียมพร้อมบานกระจกฝ้าและอุปกรณ์ส่วนควบแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน (1 ชุดมี 2 บานติดบานพับและกลอนบานพลิกพร้อมใช้งาน) ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 35 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 14,250.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,750.- บาท


รวม 498,750.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
64
465,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดSet Wear plate non-metallic ชนิด 4 รูใหญ่ 9 รูย้ำ พร้อมชุบซิ้งกันสนิม ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง ฯ จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,548.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 464,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,400.- บาท


รวม 464,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(465,000.00-464,400.00) = 600.- หรือ 0.13 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
65
404,460.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ชุดพัดลมระบายความเย็น (Evaporator Fan) สำหรับเครื่องปรับอากาศ HITACHI Roof Mounted จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 80,892 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ชุดพัดลมระบายความเย็น (Evaporator Fan) สำหรับเครื่องปรับอากาศ HITACHI Roof Mounted จำนวน 5 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 404,460 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 404,460.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
66
108,391.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ในวันที่ 12 มีค.2558 กำหนดเปิดซองสอบราคาเลขที่ ชก./พด.024/2558 ปรากฎว่า ไม่มีผู้เสนอราคา คณะกรรมการฯจึงมีมติยกเลิกสอบราคาจัดซื้อ ครั้งนี้
67
492,200.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบลมอัดรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบลมอัดรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 492,200.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
68
498,834.00
สอบราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ชุดซ่อม Knorr Emergency Brake Valve NB11,p/n I 69411 ของรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 36 Sets. ราคา Set.ละ 13,856 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # ชุดซ่อม Knorr Emergency Brake Valve NB11,p/n I 69411 ของรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 36 Sets. เป็นเงิน 498,834 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 498,834.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
69
1,951,680.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ JUMPER RECEPT ASSEMBLY TYPE ของรถดีเซลราง DEAWOO จำนวน 12 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,951,680.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ JUMPER RECEPT ASSEMBLY TYPE ของรถดีเซลราง DEAWOO จำนวน 12 Sets.
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 1,951,680.00 บาท

รวม 1,951,680.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
70
268,960.00
สอบราคา
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เสนอราคา จัดซื้อ สิ่งของ # หม้อน้ำระบายความร้อนพร้อมกระโปรงของเครื่องยนต์ Lombardini LDW.1404 ของรถ บกข.วัสดุ ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 20 Sets. ราคา Set.ละ 14,519.90 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เสนอราคา จำหน่าย สิ่งของ # หม้อน้ำระบายความร้อนพร้อมกระโปรงของเครื่องยนต์ Lombardini LDW.1404 ของรถ บกข.วัสดุ ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 20 Sets. เป็นเงิน 290,398 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 290,398.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
71
154,080.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ WATER TANK BRACKET ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 12 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 154,080.00 บาท


รายการที่1จัดซื้อ WATER TANK BRACKET ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 12 อัน
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำเงิน 154,080.00 บาท


รวม 154,080.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
72
480,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางหน่วยซ่อมไฟฟ้าปรับอากาศแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ)เป็นเงิน 480,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางหน่วยซ่อมไฟฟ้าปรับอากาศแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ)เป็นเงิน 480,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
73
735,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายในฯ ของรถดีเซลราง กซม.ป. 2111 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง เสนอราคา 734,999.05 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทสหถาวร ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 735,000.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายในฯ ของรถดีเซลราง กซม.ป. 2111 จำนวน 1 คัน
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำนวนเงิน 734,999.05 บาท

รวม 734,999.05 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง เสนอราคาต่ำหนึ่ง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
74
66,233.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สายพาน TM.Blower ขนาด 22x2420x2360 mm. ใช้กับรถจักร ALS จำนวน 100 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 72,760- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สายพาน TM.Blower ขนาด 22x2420x2360 mm. ใช้กับรถจักร ALS จำนวน 100 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 72,760- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 72,760.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.ระวี อินเตอร์เทรด เนื่องจากทางห้างฯ เสนอขายให้กับทางการมาแล้ว ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ซข.127/611/2557 ลว. 10 ก.ย. 57 สามารถใช้การได้ตามปกติ
75
112,564.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แปรงถ่าน EG 14 D ใช้กับรถจักร HID. จำนวน 160 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยคาร์บอนแอดนด์กราไฟต์ จำกัด ราคาที่เสนอ 106,144- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แปรงถ่าน Auxiliary – Excuter จำนวน 25 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยคาร์บอนแอดนด์กราไฟต์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,681.25- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แปรงถ่าน EG 14 D ใช้กับรถจักร HID. จำนวน 160 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยคาร์บอนแอดนด์กราไฟต์ จำกัด ราคาที่เสนอ 106,144- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แปรงถ่าน Auxiliary – Excuter จำนวน 25 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยคาร์บอนแอดนด์กราไฟต์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,681.25- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 110,825.25 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ นำตัวอย่างทั้ง 2 รายการ ให้ผู้ใช้ประกอบทดลองและสามารถใช้การได้
76
444,050.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม
1)Delivery Valve (Item 3.8) จำนวน 50 Sets.ราคา Set.ละ 6,313 บาท รวมเป็นเงิน 315,650 บาท
2)Delivery Valve (Item 3.9) จำนวน 25 Sets.ราคา Set.ละ 5,136 บาท รวมเป็นเงิน 128,400 บาท
รวม 2 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างซ่อม
1)Delivery Valve (Item 3.8) จำนวน 50 Sets.ราคา Set.ละ 6,313 บาท รวมเป็นเงิน 315,650 บาท
2)Delivery Valve (Item 3.9) จำนวน 25 Sets.ราคา Set.ละ 5,136 บาท รวมเป็นเงิน 128,400 บาท
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 444,050 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


รวม 444,050.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
77
53,928.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สายพาน Compressor V-Belt ขนาด22x1880x1892 มม. จำนวน 80 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 57,352.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สายพาน Compressor V-Belt ขนาด22x1880x1892 มม. จำนวน 80 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 57,352.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 57,352.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช เนื่องจากทางห้างฯ เสนอขายให้กับทางการมาแล้ว รายการที่ 1. ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ซข.127/478/2556 ลว.2 ก.ย. 56 สามารถใช้การได้ตามปกติไม่มีการชำรุดเสียหายระหว่างอายุการรับประกันการใช้งาน
78
450,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ราคาแผ่นละ 2,362.00 บาท
2.บริษัท สยามพลาสวู้ด จำกัด ราคาแผ่นละ 2,250.00 บาท
บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ราคาแผ่นละ 2,362.00 บาท

รวม 472,400.00 บาท
บริษัท สยามพลาสวู้ด จำกัดเสนอราคาต่ำสุด ราคาแผ่นละ 2,250.00 บาท/ แผ่น แต่บริษัทไม่แนบเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)เพื่อรับรองคุณภาพมาด้วย และบริษัทฯเสนอส่งของภายใน30 วัน ซึ่งผิดเงื่อนไขที่ทางการกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาต้องส่งของภายใน 7 วัน (ทั้งนี้หน่วยงานซ่อมรถต้องการใช้ของด่วน)จึงมีมติไม่รับพิจารณา บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด เสนอราคาต่ำอันดับ 2 คณะกรรมการพิจารณาเอกสารหนังสือต่างๆแล้วถูกต้องตามเงื่อนไขและให้ผู้ใช้ตรวจสอบตัวอย่างที่ทางบริษัทเสนอมาพร้อมใบสอบราคา แล้วแจ้งว่าใช้การได้ พร้อมส่งของภายใน 7 วัน จึงมีมติรับซื้อจาก บริษัทไทยพลาสวู้ดฯราคาแผ่นละ 2,362.-บาทสูงกว่าราคาประเมินของทางการฯ=12.-บาท(2,362-2,250) หรือคิดเป็น 4.97%
79
236,000.00
สอบราคา
บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 232,900.00 บาท

รวม 232,900.00 บาท
เอกสารของบริษัทฯ แล้ว ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
80
320,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องอัด Hydraulic Press ๑๐๐ tonsพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด
ผู้เสนอราคา . หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 224,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา . บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด ราคาที่เสนอ 285,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 224,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 224,700.00 บาท
– เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด -
81
389,300.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง ของรถ บนท. ตามเงื่อนไขว่าจ้างซ่อมฯของทางการฯ จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 40,660.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 406,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.- บาท


รวม 406,600.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (406,600 – 389,300 = 17,300.-บาท) คิดเป็น 4.44 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
82
435,376.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทองเหลืองลูกขัดคานรับบานกระจกหน้าต่างรถโดยสาร วัสดุทองเหลือง ลักษณะมิติ และ ขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 8,000 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 35.- บาท
รายการที่ 2 ปะกับสายรัดเตียงนอนรถโดยสาร ลักษณะมิติ และ ขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 5,000 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 18.- บาท
รายการที่ 3 กลอนขัดประตูเลื่อนหน้าอุดสั้น ใช้กับรถโดยสาร วัสดุ มิติ และ ขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 200 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 280.- บาท
รายการที่ 4 ปากรับกุญแจประตูชานเลื่อนรถโดยสาร(รถไม้) วัสดุทำดัวยสแตนเลส ลักษณะมิติ และ ขนาดตามตัวอย่างของ ทางการฯ จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 125.- บาท

รายการที่1 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 280,000.- บาท
รายการที่2 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 90,000.- บาท
รายการที่3 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 56,000.- บาท
รายการที่4 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 50,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 476,000.- บาท


รวม 476,000.00 บาท
หจก.พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (476,000 - 435,376 = 40,624.-บาท )คิดเป็น 9.33% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
83
125,000.00
สอบราคา
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,000.00 บาท

รวม 124,000.00 บาท
เอกสารรายละเอียดพร้อมตัวอย่างของห้างฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
84
295,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำโครง,ขึ้นรูปฉีดโฟม พร้อมติ้ดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.ป. 201 JR-West ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 295,000.- บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 295,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,000.- บาท


รวม 295,000.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
85
178,991.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมหนัก Axle Alternator EVR, XENIX และ Thai – Gen ขนาด 2.1 KW. ตามเงื่อนไขว่าจ้างซ่อมของทางการฯ จำนวน 5 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์) ราคาที่เสนอ 29,500.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างซ่อมหนัก Axle Alternator KAWASAKI ขนาด 2.1 KW. ตามเงื่อนไขว่าจ้างซ่อมของทางการฯ
จำนวน 3 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์) ราคาที่เสนอ 16,450.- บาท
รายการที่1 บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จำนวนเงิน 147,500.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จำนวนเงิน 49,350.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,850.- บาท


รวม 196,850.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน
(196,850 – 178,991 = 17,859.-บาท) คิดเป็น 9.97% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
86
109,354,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงิน 98,429,300.00 บาท
2.บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกั เสนอราคารวมเป็นเงิน 103,094,500.00 บาท
รับซื้อจากบริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 98,429,300.00 บาท

รวม 98,429,300.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและสิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
87
499,797.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 497,229.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.00 บาท

รวม 497,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
88
181,900.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Washer Spring M20 ใช้กับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 200 Pcs. ราคา Pc.ละ 909.50บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Washer Spring M20 ใช้กับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 100 Pcs.เป็นเงิน 90,950 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 90,950.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
89
113,955.00
สอบราคา
แก๊สออกซิเจน ชนิดบรรจุท่อ มีคุณภาพตาม มอก.541-2527 ขนาดบรรจุท่อละประมาณ 6 m3 (6,000 ลิตร) แรงดันภายในท่อประมาณ 135 kg/cm3 จำนวน 500 ท่อ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 227.91 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอเพียง 300 ท่อ จำนวนเงิน 68,373.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,373.- บาท


รวม 68,373.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ทางบริษัทเสนอขายเพียง 300 ท่อ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
90
468,745.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บานพับเหล็กประตูชานรถโดยสาร ขนาด 4 นิ้ว (ชนิดใหญ่ใช้กับรถโดยสารสร้างที่ รง.มส.) ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 350.- บาท
รายการที่ 2 ขอสับประตูชานรถโยสารชนิดคอยาว (คอหงส์) ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 220.- บาท
รายการที่ 3 กลอนบานพลิกห้องส้วมรถโดยสาร ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 200.- บาท
รายการที่1 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 175,000.- บาท
รายการที่ 2 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 110,000.- บาท
รายการที่ 3 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 200,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,000.- บาท


รวม 485,000.00 บาท
หจก.พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเพียงรายเดียว ทั้ง 3รายการ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (485,000 – 468,745 = 16,255.- ) คิดเป็น 3.46 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
91
930,900.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่างรถโดยสาร บชส., บสส., บชท., บสพ., บพห., บสข., และ บกข. ตามเงื่อนไขรายละเอียดว่าจ้างซ่อมฯของทางการฯ จำนวน 30 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 33,919.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 1,017,570.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,017,570.- บาท


รวม 1,017,570.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (1,017,570 – 930,900 = 86,670.-บาท ) คิดเป็น 9.31% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
92
468,660.00
สอบราคา
รายการที่ 1 รื้อและปูพื้นใหม่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายในตัวรถ ห้องน้ำ-ห้องส้วมและอุปกรณ์ส่วนควบ,ทำสีภายในทั้งคันและพ่นสีดำใต้ท้องรถ บนท.ป.1001-1084ฯ จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 140,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - บาท


รวม .00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน (140,000.00-117,165.00)=22,835.- หรือ
19.48 % เกินกว่า 10 % ทางคณะกรรมการเปิดซอง เสนอเห็นควรยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้
93
28,199,850.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีการเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเบี้ยงต้นให้เป็นผู้เสนอราคา
94
12,000,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีการเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเบี้องต้นให้เป็นผู้เสนอราคา
95
233,176.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ½ นิ้ว ชนิดหนา มี มอก. รับรอง
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 400.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 415.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ¾ นิ้ว ชนิดหนา มี มอก. รับรอง
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 520.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 500.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 50 อัน ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 นิ้ว ชนิดหนา มี มอก. รับรอง
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 856.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 850.00 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 50 อัน ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว ชนิดหนา มี มอก. รับรอง
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 1,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 1,650.00 บาท

รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน เทปพันท่อน้ำ ยี่ห้อท่อน้ำไทย
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 22.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 25.00 บาท

รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 10 อัน ข้อต่อท่อท่อน้ำประปา ขนาด 2 นิ้ว (อีโบว์)
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 276.00 บาท

รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน ข้อต่อเกลียวนอก ขนาด ½ นิ้ว ชนิดเหล็กอาบสังกะสี
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 11.00 บาท

รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน ข้อต่อเกลียวนอก ขนาด 3/4 นิ้ว ชนิดเหล็กอาบสังกะสี
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 17.00 บาท

รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน ข้องอ 90 องค์ศา ขนาด ½ นิ้ว
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 16.00 บาทผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 42,800.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 53,500.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 45,475.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 85,600.00 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 2,354.00 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 2,953.20 บาท
รายการที่ 7 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 1,177.00 บาท
รายการที่ 8 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 1,819.00 บาท
รายการที่ 9 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 1,712.00 บาท
รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 237,390.20 บาท


รวม 237,390.20 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของที่เสนอเป็นสิ่งของที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของงานผู้ใช้ และทางผู้ขายยินดีปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ ส่งของได้ภายใน 7 วัน (นับถัดจากวันที่รับใบสั่งซื้อ) จำเป็นต้องใช้ในการซ่อม-เปลี่ยนท่อน้ำประปาที่ชำรุดภายในโรงงานมักกะสัน

96
1,363,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) . เครื่องทำลมอัด(Rotary Screw Compressors)ขนาดถังความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลิตรจำนวน ๑ ชุด
ผู้เสนอราคา . หจก.ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ อิควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ 1,055,822.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ...บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,155,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ...บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ราคาที่เสนอ 1,164,160.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา . หจก.ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ อิควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ 1,055,822.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 1,055,822.50 บาท
– เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด -
97
150,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 149,800.00 . บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 149,800.00 . บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 149,800.00 บาท
– เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด -
98
1,476,600.00
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,500,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,500,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,500,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
99
470,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Lever (1) Drg.1-3TP4-002 จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,960.- บาท
รายการที่ 2 Brake Lever (2) Drg.1-3TP4-003 จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,960.- บาท
รายการที่ 3 Brake Lever (3) Drg.1-3TP4-004 จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,960.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 117,600.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 235,200.- บาท
รายการที่3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 117,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,400.- บาท


รวม 470,400.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 3 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
100
949,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
-
101
347,750.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท วัน ทรี พี แอนด์ ดับบลิว จำกัด
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 347,000.00 บาท

รวม 347,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
102
93,155.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการท่ี 2 ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาท่อนละ 342.40 บาท
รายการท่ี 1 ไม่มีผู้เสนอราคาจึงยกเลิก
รายการท่ี 2 ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาท่อนละ 342.40 บาท

รวม 14,380.80 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน( 342.40-320)= 22.40 บาท
103
340,000.00
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 679.45 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 679.45 บาท

รวม 339,725.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (680- 679.45)= 0.55 บาท
104
1,752,660.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เก้าอี้ชนิดพนักเอนปรับทิศทางได้ รถ บชท.,บสส. ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯจำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 29,211.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ จำนวนเงิน 1,752,660.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,752,660.- บาท


รวม 1,752,660.00 บาท
ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนดส่ง เห็น
ควรให้ว่าจ้างต่อไป
105
1,450,920.00
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,500,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,500,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,500,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
106
469,400.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 467,000.00 บาท
2. บริษัท วัน ทรี พี แอนด์ ดับบลิว จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 469,088.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการจ้างซ่อม ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 467,000.00 บาท

รวม 467,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
107
47,347.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Level Monitor P/N X00E50203667 (X0031095) ของเครื่องยนต์ MTU16V4000R41R รจ. ALS จำนวน 2 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 47,294.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 52,044.8- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Level Monitor P/N X00E50203667 (X0031095) ของเครื่องยนต์ MTU16V4000R41R รจ. ALS จำนวน 2 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 47,294.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 47,294.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เนื่องจากทางบริษัทฯ เสนอขายเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากประเทศเยอรมนี ได้ต่อรองราคา ให้ทางบริษัทฯ ปรับลดราคาลงมาอีก ทางบริษัทฯมีหนังสือยืนยันไม่สามารถปรับลดราคาลงมาได้อีกแล้วเนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
108
35,952.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อAdapter ก้านปัดน้ำฝน ใช้กับ รจ. GEK. จำนวน 70 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 35,203.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อAdapter ก้านปัดน้ำฝน ใช้กับ รจ. GEK. จำนวน 70 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 35,203.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 35,203.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ดาเวน นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลองและสามารถใช้การได้ดี
109
320,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กเหนียวหล่อรอง Equalizing Beamแคร่ PCB-36 ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SC46 พร้อมชุดยางรอง ทาสีแดงกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,200.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 320,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000.- บาท


รวม 320,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของ
ตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
110
483,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หม้อเพลา(Bearing Housing) แคร่ KHM-L2M ตาม Drg.1-14TP2-003 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 16,100.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 483,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 483,000.- บาท


รวม 483,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของ
ตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
111
472,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด Charge Output: 24-66-72 VDC. Charge 100 A-MAX Star 500 A (MAX) 2 เครื่อง เอกสารสอบราคเลขที่ รฟ.ชก.0205/ป01/2558
ผู้เสนอราคา . บริษัทเอ็นเนอร์ยี่เซฟวิ่งโซลูชั้นจำกัด ราคาที่เสนอ 417,300.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา . บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 395,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 395,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


รวม 395,900.00 บาท
– เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด -
112
1,370,000.00
สอบราคา
1.บริษัทสยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน) ราคาที่เสนอ 1,123,000.01 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท ซีนิกซ์อีเล็คเทิคจำกัด. ราคาที่เสนอ 1,267,950.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัทสยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน) ราคาที่เสนอ 1,123,000.01 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 1,123,000.01 บาท
– เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
113
117,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 6 (บัญชีจำหน่ายใบส่งของ) จำนวน 20,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 40.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 37.80 บาท
รายการที่ 2 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับบำเหน็จฯ จำนวน 2,500 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 150.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 193.00 บาท
รายการที่ 3 ใบรายงานขอลาออกจากงาน ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 1,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 130.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 280.00 บาท
รายการที่ 4 แบบที่ 60 บัญชีส่งรับมอบตั๋วใบเสร็จ ฯลฯ จำนวน 1,000 ชุด
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ชุดละ 5.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา ชุดละ 4.15 บาท
รายการที่ 5 บัญชีจดจำนวนตั๋วบาง จำนวน 100,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 33.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 32.80 บาท
รายการที่ 6 แบบที่ 132 บันทึกข้อความ (ชนิดมีเส้นบรรทัด) จำนวน 80,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 19.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 18.67 บาท
รายการที่ 7 แบบที่ 133 บันทึกข้อความ (ชนิดไม่มีเส้นบรรทัด) จำนวน 40,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 20.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 21.80 บาท
รายการที่ 8 แบบที่ 178 (รายการเบิกเงินค่าทำงานในวัยหยุด) จำนวน 200,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 18.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 17.93 บาท
รายการที่ 9 แบบยื่นเรื่องราวขอรับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 5,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 50.00 บาท
2. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 52.80 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนวีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 8,560.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนวีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 4,012.50 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนวีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 1,391.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนวีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 5,350.00 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนวีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 35,310.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนวีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 16,264.00 บาท
7.ห้างหุ้นส่วนวีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 8,560.00 บาท
8.ห้างหุ้นส่วนวีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 38,520.00 บาท
9.ห้างหุ้นส่วนวีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 2,675.00 บาท


รวม 120,642.50 บาท
เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ ตรวจสอบแล้วถูกต้องครบถ้วน
114
192,600.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ ข้อต่อเทอร์โบพร้อมหน้าแปลนวัสดุ Stainless จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ จำกัด เสนอราคา 208,650.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ ข้อต่อเทอร์โบพร้อมหน้าแปลนวัสดุ Stainless จำนวน 15 ชุด
บริษัทยูนิโก้ จำกัด จำนวนเงิน 208,650.00 บาท


รวม 208,650.00 บาท
บริษัทยูนิโก้ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
115
147,018.00
สอบราคา
รายการที่1HOSE CONNECTION 3/8 นิ้ว BOGIE TO UNDERFRAME(ALFAGOMMA-ITALY) MAX WP 18 MPA 2610 PSI
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 36,380.00 บาท
รายการที่2HOSE CONNECTION 1/2 นิ้ว BOGIE TO UNDERFRAME(ALFAGOMMA-ITALY) MAX WP 27.5 MPA 4000 PSI
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 47,508.00 บาท
รายการที่3HOSE CONNECTION 1/4 นิ้วDOOR TO MAGNET VALE(ALFAGOMMA-ITALY) EN853 1 SNDN 6.3 MAX WP 22.5 MPA 3270 PSI
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 28,890.00 บาท
รายการที่4HOSE CONNECTION 1/4 นิ้ว DOOR TO QUICK Exhaus(ALFAGOMMA-ITALY) EN853 1 SNDN 6.3 MAX WP 22.5 MPA 3270 PSI
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 34,240.00 บาท
รายการที่1HOSE CONNECTION 3/8 นิ้ว BOGIE TO UNDERFRAME(ALFAGOMMA-ITALY) MAX WP 18 MPA 2610 PSI
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 36,380.00 บาท

รายการที่2HOSE CONNECTION 1/2 นิ้ว BOGIE TO UNDERFRAME(ALFAGOMMA-ITALY) MAX WP 27.5 MPA 4000 PSI
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 47,508.00 บาท

รายการที่3HOSE CONNECTION 1/4 นิ้วDOOR TO MAGNET VALE(ALFAGOMMA-ITALY) EN853 1 SNDN 6.3 MAX WP 22.5 MPA 3270 PSI
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 28,890.00 บาท

รายการที่4HOSE CONNECTION 1/4 นิ้ว DOOR TO QUICK Exhaus(ALFAGOMMA-ITALY) EN853 1 SNDN 6.3 MAX WP 22.5 MPA 3270 PSI
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 34,240.00 บาท

รวม 147,018.00 บาท
รายการที่1หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
116
187,500.00
สอบราคา
1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1,2 จาก บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 71,250.00 บาท ส่วนรายการที่ 3,4 จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว) รวมเป็นเงิน 90,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161,250.00 บาท

รวม 161,250.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
117
407,500.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Speaker Cover รถ Daewoo รุ่น1 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 181,900.00 บาท

รายการที่2 จัดซื้อ Speaker Cover รถ Daewoo รุ่น2 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 224,700.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Speaker Cover รถ Daewoo รุ่น1 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 181,900.00 บาท

รายการที่2 จัดซื้อ Speaker Cover รถ Daewoo รุ่น2 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 224,700.00 บาท

รวม 406,600.00 บาท
รายการที่1บริษัทโรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2บริษัทโรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
118
131,075.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อชุดตู้ Control (JB1) พร้อมฝาและอุปกรณ์ล๊อกของรถ THN,NKF จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 135,890.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้อชุดตู้ Control (JB1) พร้อมฝาและอุปกรณ์ล๊อกของรถ THN,NKF จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 135,890.00 บาท

รวม 135,890.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และ สูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
119
47,668.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Micro Switch พร้อมฐาน ใช้กับ รจ. GE. จำนวน 90 Sets.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 30,816.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เอพี แอดแวนเทรด ราคาที่เสนอ 43,335.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Micro Switch พร้อมฐาน ใช้กับ รจ. GE. จำนวน 90 Sets.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 30,816.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 30,816.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ดาเวน นำตัวอย่างผู้ใช้ประกอบทดลองและสามารถใช้การได้
120
128,000.00
สอบราคา

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ DIAPHRAGM แตรตัวเล็ก ใช้กับ รจ. ALS จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 64,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ DIAPHRAGM แตรตัวใหญ่ ใช้กับ รจ. ALS จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 64,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ DIAPHRAGM แตรตัวเล็ก ใช้กับ รจ. ALS จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 64,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ DIAPHRAGM แตรตัวใหญ่ ใช้กับ รจ. ALS จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 64,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 128,400.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช เนื่องจากทางห้างฯ เสนอขายให้กับทางการมาแล้ว รายการที่ 1 ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ซข.127/249/2556 นำตัวอย่างทั้ง 2 รายการให้ผู้ให้ประกอบทดลอง สามารถใช้การได้ตามปกติ
121
1,232,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้รับแบบและยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้รับแบบและยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกสอบราคาตามมติคณะกรรมการฯ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคาและให้ดำเนินการออกสอบราคาครั้งใหม่ต่อไป
122
63,644.40
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (ราคาเสนอไม่รวม VAT 7%)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 1 อัน กรองอากาศ P/N 39903265 หรือ 39750732 ยี่ห้อ INGERSO-RAND
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 18,300.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 2 อัน กรองน้ำมันเครื่อง P/N 92888262 ยี่ห้อ INGERSO-RAND
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 1 ถัง น้ำมันหล่อลื่น P/N 39433735 หรือ 3845982
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 18,300.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวม VAT 7%)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 19,581.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 18,190.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัท) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 19,581.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,352.00 บาท


รวม 57,352.00 บาท
** เป็นผู้เสนอราคาขายสิ่งของ ยี่ห้อ - P/N ถูกต้อง ตรงตามความประสงค์ของผู้ใช้ที่ต้องการ นำมาใช้งานได้ดีกับเครื่อง พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และส่งของให้ได้ภายใน 7 วัน (นับถัดจากวันที่รับใบสั่ง)
123
241,300.00
สอบราคา
บ.เอสดับบลิวอินเตอร์เทรด จก. เสนอราคารายเดียว @ 9,400.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ยี่ห้อ DUPONT กำหนดส่งของ 7 วัน
บ.เอสดับบลิวอินเตอร์เทรด จก. เป็นผู้ชนะการประมูลโดยเสนอราคา @ 9,400.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ยี่ห้อ DUPONT กำหนดส่งของ 7 วัน จำนวน 25 ท่อ

รวม 251,450.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามรายละเอียดของทางการ
124
401,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 400,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.คลังวิเชียรขนส่งอุตรดิตถ์ ราคาที่เสนอ 401,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 400,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 400,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
125
249,552.00
สอบราคา
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 18,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ12,594.- บาท. จำนวน 20 ชุด. รวมเป็นเงิน 251,880.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 17,631.60 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,511.60 บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 269,511.60 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แผนผังของบริษัทฯ ถูกต้องตรงกันกับแผนผังของทางการ และบริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งงานเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.20/สญ./2556 ลว. 7 พค. 57 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
126
487,920.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 152,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 152,000.- บาท. จำนวน 3 Sets. เป็นเงิน 456,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,920.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,920.- บาท.กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 487,920.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อค , Spec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และบริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.68/สญ./2557 ลว. 10 พย. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
127
800,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ได้เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ KARL DEUTSCH ผลิตจากประเทศ GERAMANY เสนอราคาเครื่อง ละ ๗๔๗,๖๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 799,932.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและเสนอราคาเพียงรายเดียว และเสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯกำหนด และเครื่องตรวจสอบรอยร้าวชนิดอัลตร้าโซนิค จำนวน ๑ เครื่อง มีความจำเป็นต่องานซ่อมฯ ของกองผลิต โรงงานมักกะสัน เห็นสมควรจัดซื้อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวชนิดอัลตร้าโซนิค ดังกล่าว
128
72,230.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้าง รายการที่.1 ในราคา @ ละ 342- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 160.- บาท. รายการที่.3 ในราคา @ ละ 160.- บาท. (ทั้งสามรายการราคานี้ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้าง รายการที่.1 ในราคาเส้นละ 342.- บาท. จำนวน 100 เส้น. เป็นเงิน 34,200.- บาท. รายการที่.2 ในราคาชุดละ 160.- บาท. จำนวน 100 ชุด. เป็นเงิน 16,000.- บาท. รายการที่.3 ในราคาชุดละ 160.- บาท. จำนวน 100 ชุด. เป็นเงิน 16,000.- บาท. รวมทั้งสามรายการเป็นเงิน 66,200.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 4,634.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,834.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 70,834.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยผ่านงานซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
129
465,450.00
สอบราคา
1.บริษัท ซีเอซี แอพพาเรล จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 1,450.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
2.บริษัท คงทวีพร จำกัด คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ไม่เปิดซองเอกสารและซองเสนอราคาของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ไม่ส่งตัวอย่างของไม้โต๊ะถาดรองอาหารมาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ 4.5
1.บริษัท ซีเอซี แอพพาเรล จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 1,450.- บาท. จำนวน 300 ชุด. เป็นเงิน 435,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 30,450.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 465,450.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 465,450.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว แต่ตัวอย่างที่บริษัทฯ เสนอมาก็เป็นสิ่งของชนิดเดียวกันกับที่ทางการต้องการใช้งาน และบริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมตามสำเนาสัญญาว่าจ้างของเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.73/สญ./2557 ลว. 29 ตค. 57 ให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
130
487,920.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 152,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 152,000.- บาท. จำนวน 3 Sets. เป็นเงิน 456,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,920.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,920.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 487,920.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และบริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.67/สญ./2557 ลว. 10 พย. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
131
189,390.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาชุดละ 518.95 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาชุดละ 518.95 บาท

รวม 155,685.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (631.30-518.95)= 112.35 บาท
132
31,030.00
สอบราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา Pcs. ละ 15,515.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคา Pcs. ละ 15,515.00 บาท

รวม 31,030.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการ ฯ (31,030.00 - 31,030.00)
133
77,420.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาท่อเหล็กชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาด โตนอก 57 มม. ขนาดโตใน 39 มม. (หนา 9 มม.)
กิโลกรัม ละ 82.39 บาท
รายการที่ 2. ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาท่อเหล็กชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาด โตนอก 63.5 มม. ขนาดโตใน 39.5 มม. (หนา 12 มม.)
กิโลกรัม ละ 82.39 บาท
รายการที่ 1. ร้านชัยวัฒนา ราคาท่อเหล็กชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาด โตนอก 57 มม. ขนาดโตใน 39 มม. (หนา 9 มม.)
กิโลกรัม ละ 82.39 บาท
รายการที่ 2. ร้านชัยวัฒนา ราคาท่อเหล็กชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาด โตนอก 63.5 มม. ขนาดโตใน 39.5 มม. (หนา 12 มม.)
กิโลกรัม ละ 82.39 บาท

รวม 82,390.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมินของทางการฯ (82,390.00 - 77,420.00) = 4,970.00 บาท
134
800,378.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคา 879,600.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคา 879,600.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 879,600.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
135
153,138.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 200 ชุด โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36W มีแผ่นสะท้อนแสง,บัลลาตส์,สตาร์ทเตอร์,หลอด,ขาสปริง พร้อมอุปกรณ์ครบ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ชุดละ 449.40 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พี.ที.ชัย ไลท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด ราคาที่เสนอ ชุดละ 310.30 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ชุดละ 357.38 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 ชุด เซฟตี้เบรกเกอร์ ยี่ห้อพานาโซนิค ขนาด 220V - 20A พร้อมกล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ชุดละ 128.40 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พี.ที.ชัย ไลท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด ราคาที่เสนอ ชุดละ 109.14 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ชุดละ 111.28 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 ชุด เซฟตี้เบรกเกอร์ ยี่ห้อพานาโซนิค ขนาด 220V - 30A พร้อมกล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ชุดละ 149.80 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พี.ที.ชัย ไลท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด ราคาที่เสนอ ชุดละ 115.56 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ชุดละ 116.63 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 500 เมตร สายไฟฟ้าชนิดหุ้มยาง VCT ขนาด 2x1.5 มม. ยี่ห้อ FUHRER
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ เมตรละ 13.80 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ เมตรละ 12.69 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 500 เมตร สายไฟฟ้าชนิดหุ้มยาง VCT ขนาด 3x1.5 มม. ยี่ห้อ FUHRER
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ เมตรละ 17.54 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ เมตรละ 16.05 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน แมกเนติกเบรกเกอร์ TICINO 160 2N 380V หรือ 2R N3.75A To 30A 380V 2K N16202W
ผู้เสนอราคา "ไม่มีรายใดเสนอราคา" ราคาที่เสนอ ราคาอันละ - บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท พี.ที.ชัย ไลท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด จำนวนเงิน 62,060.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) บริษัท พี.ที.ชัย ไลท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด จำนวนเงิน 10,914.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัท) บริษัท พี.ที.ชัย ไลท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด จำนวนเงิน 11,556.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ จำนวนเงิน 6,345.10 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ จำนวนเงิน 8,025.00 บาท
รายการที่ 6 " ไม่มีรายใดเสนอราคา "
รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 98,900.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 98,900.10 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอเป็นสิ่งของที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ และทางผู้ขายยินดีปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ ส่งของภายใน 7 วัน (นับถัดจากวันที่รับใบสั่งซื้อ)
136
4,568,100.00
ประกวดราคา
- บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา@ 533,650.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,568,044.00 (รวม Vat 7%)

รวม 4,568,044.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
137
1,960,240.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างปรับปรุงระบบ PGU.SET รถดีเซลรางสปริ้นเตอร์ฯ จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทรานซูโลชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาชุดละ 490,060.00 บาท รวมราคา 1,960,240.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างปรับปรุงระบบ PGU.SET รถดีเซลรางสปริ้นเตอร์ฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทรานซูโลชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาชุดละ 490,060.00 บาท รวมจำนวนเงิน 1,960,240.00 บาท

รวม 1,960,240.00 บาท
บริษัท ทรานซูโลชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
138
1,551,500.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายในทั้งหมด,ทำสีภายในภายนอกและปรับปรุงห้องน้ำใหม่ทั้ง 2 ห้องรถ DAEWOO 2515 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,551,500.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายในทั้งหมด,ทำสีภายในภายนอกและปรับปรุงห้องน้ำใหม่ทั้ง 2 ห้องรถ DAEWOO 2515 จำนวน 1 คัน
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,551,500.00 บาท

รวม 1,551,500.00 บาท
บริษัทสหถาวรซัพพลายจำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัตตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
139
425,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางซ่อมหน่วยไฟฟ้าปรับอากาศแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 425,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางซ่อมหน่วยไฟฟ้าปรับอากาศแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 425,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 425,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
140
225,300.00
สอบราคา
เหล็กเส้นกลมฯ และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณฯ จำนวน 3 รายการ
มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
เหล็กเส้นกลม
ตามมอก. 20 – 2527 ชั้นคุณภาพ SR.24
ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
1. จำนวน 150 ท่อน ขนาด Ø 3 / 8” หรือขนาด Ø 9 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 2 กก.
- เสนอราคา @ 81.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

2. จำนวน 300 ท่อน ขนาด Ø 6 มม. หรือขนาด Ø 1 / 4”
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 1.13 กก.
- เสนอราคา @ 45.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตามมอก. 1227–2539
ชั้นคุณภาพ SS.400 ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
3. จำนวน 150 ท่อน ขนาด 8 X 65 X 65 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 45 กก.
- เสนอราคา @ 1,287.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
เหล็กเส้นกลมฯ และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณฯ จำนวน 3 รายการ
รับซื้อจาก บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ดังนี้
เหล็กเส้นกลม
ตามมอก. 20 – 2527 ชั้นคุณภาพ SR.24
ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
1. จำนวน 150 ท่อน ขนาด Ø 3 / 8” หรือขนาด Ø 9 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 2 กก.
- เสนอราคา @ 81.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

2. จำนวน 300 ท่อน ขนาด Ø 6 มม. หรือขนาด Ø 1 / 4”
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 1.13 กก.
- เสนอราคา @ 45.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตามมอก. 1227–2539
ชั้นคุณภาพ SS.400 ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
3. จำนวน 150 ท่อน ขนาด 8 X 65 X 65 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 45 กก.
- เสนอราคา @ 1,287.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

รวม 234,009.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
141
158,895.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อชุดข้อต่อพร้อม O-Ring จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสเอ็นแฟร์สแควร์ จำกัด เสนอราคา 157,290.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อชุดข้อต่อพร้อม O-Ring จำนวน 60 ชุด
บริษัทเอสเอ็นแฟร์สแควร์ จำกัด จำนวนเงิน 157,290.00 บาท


รวม 157,290.00 บาท
บริษัทเอสเอ็นแฟร์สแควร์จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
142
342,400.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ 3/8 นิ้ว DOUBLE CHECK VALVE จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์อะไหล่ เสนอราคา 342,400.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ 3/8 นิ้ว DOUBLE CHECK VALVE จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์อะไหล่ จำนวนเงิน 342,400.00 บาท

รวม 342,400.00 บาท
รายการที่1หจก.สิทธิวรศิลป์อะไหล่เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
143
374,500.00
สอบราคา
รายการที่1 Breathers flow air temperature จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา 208,650.00 บาท
รายการที่2 Oil drain valve จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา 165,850.00 บาท
รายการที่1 Breathers flow air temperature จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 208,650.00 บาท
รายการที่2 Oil drain valve จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 165,850.00 บาท

รวม 374,500.00 บาท
รายการที่1หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี)เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี)เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
144
425,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การลอกสีและทำสีใหม่รถปรับอากาศเหล็กเหนียว ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 5 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 90,950.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 454,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 454,750.- บาท


รวม 454,750.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(90,950.00-85,000.00) = 5,950.00
บาท หรือ 7 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
145
1,609,280.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างซ่อมแคร่ Tailler จำนวน 4 แคร่
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภรุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 752,000.00 บาท
รายการที่2จัดจ้างซ่อมแคร่ Power จำนวน 4 แคร่
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภรุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 752,000.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างซ่อมแคร่ Tailler จำนวน 4 แคร่
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภรุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 804,640.00 บาท
รายการที่2จัดจ้างซ่อมแคร่ Power จำนวน 4 แคร่
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภรุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 804,640.00 บาท

รวม 1,609,280.00 บาท
รายการที่1บริษัทศุภรุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัทศุภรุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
146
481,500.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างทำวาระ 1 เดือน ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานี กท.,ชม.,หใ.,อน.และ นค. จำนวน 450 คัน ราคาคันละ 1,070 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้างทำวาระ 1 เดือน ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานี กท.,ชม.,หใ.,อน.และ นค. จำนวน 450 คัน เป็นเงิน 481,500 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 481,500.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
147
480,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ จำนวน 800 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ จำนวน 800 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
148
437,500.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 322,000.00 บาท

รวม 322,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
149
491,130.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อลูมิเนียมอะโนไดร์ครอบโครงรับเบาะพิงศีรษะ รถบนท.ดัดโค้ง ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,728.50 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 491,130.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,130.- บาท


รวม 491,130.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
150
404,460.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ชุดพัดลมระบายความเย็น (Evaporator Fan) สำหรับเครื่องปรับอากาศ Hitachi Roof Mounted จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 80,892 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # ชุดพัดลมระบายความเย็น (Evaporator Fan) สำหรับเครื่องปรับอากาศ Hitachi Roof Mounted จำนวน 5 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 404,460 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 404,460.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
151
239,680.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # = ชุดซ่อม Air Spring ของรถดีเซลราง THN.จำนวน 4 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1)Plate ฐานรอง
2)Air Bag ถุงลม
3)Nut & Bolt
ราคาชุดละ 59,920 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # = ชุดซ่อม Air Spring ของรถดีเซลราง THN.จำนวน 4 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1)Plate ฐานรอง
2)Air Bag ถุงลม
3)Nut & Bolt
เป็นเงิน 239,680 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 239,680.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
152
767,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สายไฟฟ้า Traction Cable 3GKW Conducter Class : ICE 60228 Class 5 Rating 600/1,000 VAC Temp Range : -40˚C to +120˚C Single Core ขนาด 95 mm² จำนวน 300 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด ราคาที่เสนอ 730.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีนเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 598.- บาท
รายการที่ 2 สายไฟฟ้า Traction Cable 3GKW Conducter Class : ICE 60228 Class 5 Rating 600/1,000 VAC Temp Range : -40˚C to +120˚C Single Core ขนาด 120 mm² จำนวน 600 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด ราคาที่เสนอ 910.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีนเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 833.- บาท
รายการที่1 บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด จำนวนเงิน 219,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด จำนวนเงิน 546,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 765,000.- บาท


รวม 765,000.00 บาท
บริษัท บางกอกมารีนเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามความต้องการ จึงไม่พิจารณา
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคาต่ำ 2 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (767,100 – 765,000 = 2,100.-บาท ) คิดเป็น 0.27 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
153
425,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับอากาศแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 425,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับอากาศแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 425,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 425,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
154
982,000.00
สอบราคา
รถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล)ชนิด 4ล้อ ขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2 ตัน จำนวน 1 คัน
บริษัท ไทยสงวนอีซูซุ จำกัด ราคาที่เสนอ 969,000.00 . บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ไทยสงวนอีซูซุ จำกัด ราคาที่เสนอ 969,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 969,000.00 บาท
– เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด -
155
274,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา . ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 267,500.00 . บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา . ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 267,500.00 . บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 267,500.00 บาท
. – เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด -
156
319,716.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 99,600.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 99,600.- บาท. จำนวน 3 Sets. เป็นเงิน 298,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 20,916.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 319,716.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 319,716.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อค , Spec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และบริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.70/สญ./2557 ลว. 10 พย. 57 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
157
367,500.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 34,340.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของ 30 วัน.
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 34,340.- บาท. จำนวน 10 Sets. เป็นเงิน 343,400.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 24,038.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 367,438.- บาท. กำหนดส่งของ 30 วัน.

รวม 367,438.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อค , Spec ที่บริษัทฯ แนบมา ก็เป็นสิ่งของ ยี่ห้อและรุ่นเดียวกันกับที่ทางการต้องการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิต และบริษัทฯยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
158
1,841,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,831,519.00 บาท
2.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,831,519.00 บาท
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,830,000.00 บาท

รวม 1,830,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
159
491,130.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 153,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 153,000.- บาท. จำนวน 3 Sets. เป็นเงิน 459,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,130.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,130.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 491,130.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และบริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.69/สญ./2557 ลว. 3 พย. 57 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
160
357,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 33,360.- บาท. (ไม่รวมVat) เป็นกำหนดส่งของ 30 วัน.
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 33,360.- บาท.จำนวน 10 Sets. เป็นเงิน 333,600.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 23,352.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 356,952.- บาท.เป็นกำหนดส่งของ 30 วัน.

รวม 356,952.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อค , Spec ที่บริษัทฯ แนบมา ก็เป็นสิ่งของ ยี่ห้อและรุ่นเดียวกันกับที่ทางการต้องการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิต และบริษัทฯยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
161
490,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท วิน ลอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,000.00 บาท

รวม 459,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
162
175,000.00
สอบราคา
บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,500.00 บาท

รวม 159,500.00 บาท
เอกสารของบริษัทฯ แล้ว ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
163
1,995,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 m. Flexible Cable Single, 4GKW-AX, 1800 V. -40 to + 120 องศา C. Black 2.50 Sq.mm.
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 28,355.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 40,125.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 27,337.02 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 m. Flexible Cable Single, 4GKW-AX, 1800 V. -40 to + 120 องศา C. Black 4.00 Sq.mm.
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 42,265.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 49,220.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 39,052.89 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 m. Flexible Cable Single, 4GKW-AX, 1800 V. -40 to + 120 องศา C. Black 6.00 Sq.mm.
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 58,315.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 63,665.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 55,975.81 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 m. Flexible Cable Single, 4GKW-AX, 1800 V. -40 to + 120 องศา C. Black 10.00 Sq.mm. P/N.12545527
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 95,765.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 93,090.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 86,176.71 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 m. Flexible Cable Single, 4GKW-AX, 1800 V. -40 to + 120 องศา C. Black 16.00 Sq.mm.
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 149,265.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 130,540.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 130,697.01 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 m. Flexible Cable Single, 4GKW-AX, 1800 V. -40 to + 120 องศา C. Black 16.00 Sq.mm.
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 224,165.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 190,995.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 195,785.15 บาท
รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 m. Multi Core Screened, TENUIS-TW/S EMC, 600 V. -40 to + 120 องศา C. Black 2 x 0.75 Sq.mm.
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 74,365.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 77,040.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1000 m. Multi Core Screened, TENUIS-TW/S EMC, 600 V. -40 to + 120 องศา C. Black 6 x 0.75 Sq.mm.
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 266,430.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 296,390.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 294,198.44 บาท
รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1000 m. Multi Core Screened, TENUIS-TW/S EMC, 600 V. -40 to + 120 องศา C. Black 4 x 1.00 Sq.mm.
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 245,030.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 226,840.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 217,654.78 บาท
รายการที่10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 m. Multi Core Screened, TENUIS-TW/S EMC, 600 V. -40 to + 120 องศา C. Black 25 x 1.00 Sq.mm.
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 513,065.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 593,315.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่11 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 m. Multi Core Screened, TENUIS-TW/S EMC, 600 V. -40 to + 120 องศา C. Black 3 x 1.50 Sq.mm.
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 122,515.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 112,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 105,963.51 บาท
รายการที่12 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 m. Multi Core Screened, TENUIS-TW/S EMC, 600 V. -40 to + 120 องศา C. Black 2 x 2.50 Sq.mm.
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 143,915.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 122,515.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 117,158.68 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 40,125.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 49,220.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 63,665.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 93,090.00 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 130,540.00 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 190,995.00 บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 77,040.00 บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 296,390.00 บาท
รายการที่ 9 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 226,840.00 บาท
รายการที่10 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 593,315.00 บาท
รายการที่11 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 111,815.00 บาท
รายการที่12 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 121,980.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,995,015.00 บาท


รวม 1,995,015.00 บาท
- บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. เสนอราคารายการที่ 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12 ส่งของภายใน 30 วัน เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “RADOX” ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ ไม่ได้ระบุอายุการรับประกันไว้ในใบเสนอราคา ผิดเงื่อนไขการรับประกันในเอกสารสอบราคา จึงไม่รับพิจารณา
- บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. เสนอราคารายการที่ 1-12 ส่งของภายใน 30 วัน เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “UNICAB” รับประกัน 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อคผลิตภัณฑ์ที่เสนอแล้ว รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะค่าที่วัดได้บอกเป็นค่ารวม ไม่บอกค่าละเอียดและค่ามาตรฐานที่ได้รับ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสิ่งของที่เทียบเท่าหรือดีกว่า จึงไม่รับพิจารณา
- หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคารายการที่ 1-12 ส่งของภายใน 30 วัน เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “RADOX” รับประกัน 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อคผลิตภัณฑ์ที่เสนอแล้ว รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนดและห้างฯ มีประวัติเคยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วรายการที่ 1-10 ยืนราคาเดิม ส่วนรายการที่ 11 ลดให้เหลือ 111,815.00 บาท, รายการที่ 11 ลดให้เหลือ 121,980.00 บาท พิจารณาราคาแล้วทั้ง 12 รายการ มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 0.03 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
164
499,250.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกและอุปกรณ์ส่วนควบแบบสำเร็จรูปรถ บนท.ขนาดกว้าง 790 มม.ยาว 1,250 มม.ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 45 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 10,980.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 494,100.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,100.- บาท


รวม 494,100.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด แต่ต้องปรับลดจำนวนลง เป็น 45 บาน บานละ 10,980.-บาท เป็นเงิน
494,100.-บาท ตามที่คณะกรรมการเปิดซองเสนอ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
165
223,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 36 รายการเบิกเบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ จำนวน 10,000 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 32.50 บาท

รายการที่ 2 แบบ ทสค.9 คำรับรองรูปถ่ายของผู้ขอรับเงิน จำนวน 15,000 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 18.50 บาท

รายการที่ 3 แบบลำดับรถ จำนวน 10,000 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 14.50 บาท

รายการที่ 4 สมุดบัญชีเงินค่าจ้างคนงานรายวัน จำนวน 350 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 11.00 บาท

รายการที่ 5 บัตรประจำตัวขอรับสิทธิในการรักษาพยาบาล จำนวน 2,000 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาแผ่นละ 1.30 บาท

รายการที่ 6 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป - ค่าเช่า จำนวน 2,000 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 7.20 บาท

รายการที่ 7 ตั๋วบางสำเร็จรูป (แบบใหม่) สีฟ้า ราคา 3.00 บาท จำนวน 10,000 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 3.80 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 3,477.50 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 2,969.25 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 155,150.00 บาท
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 4,119.50 บาท
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 2,782.00 บาท
รายการที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 15,408.00 บาท
รายการที่ 7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 40,660.00 บาท

รวม 224,566.25 บาท
เสนอราคารายเดียว ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ พิจารณาแล้วใช้การได้
166
8,711.00
ตกลงราคา
รถเข็นถาดแจกยาสแตนเลส 40 ช่อง จำนวน 1 คัน
มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
เสนอราคา @ 8,100.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รถเข็นถาดแจกยาสแตนเลส 40 ช่อง จำนวน 1 คัน
รับซื้อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
เสนอราคา @ 7,300.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

รวม 7,811.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
167
411,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # I 75422/620 Brake Pipe Coupling 1" ZG1 1/4 L = 620 Drg.3B 40670 จำนวน 240 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 1,325.00 บาท
2. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาอันละ 1,428.00 บาท

รายการที่ 2 Hose Connection G 1/2" Drg.TA 22301/4 (Item - B 32) จำนวน 48 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 745.00 บาท

รายการที่ 3 Rubber Hose, Drawing No.D-145-03666 จำนวน 80 Pcs.
- ไม่มีผู้เสนอราคา -

รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 340,260.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 38,263.20 บาท

รวม 378,523.20 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
168
350,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางซ่อมแคร่รถดีเซลราง แขวงบำรุงรถดีเซลรางกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 349,997 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางซ่อมแคร่รถดีเซลราง แขวงบำรุงรถดีเซลรางกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 349,997 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 349,997.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
169
234,100.00
สอบราคา
1.หจก.รางเหล็ก ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 233,900.00 บาท
-หจก.รางเหล็ก เป็นเงิน 233,900.00 บาท

รวม 233,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
170
495,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำฝาถังน้ำใต้ท้องรถโดยสารปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SUS304 จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,650.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 495,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท


รวม 495,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
171
495,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำแผ่นรองจานศูนย์กลางแคร่ หนา 25 มม. วัสดุ SS41 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 180 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,770.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,600.-


รวม 498,600.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (498,600 – 495,000 = 3,600.-บาท ) คิดเป็น 0.72 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
172
3,200,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคารับจ้างซ่อม เป็นเงินค่าของ 2,980,00.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,188,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 3,188,600.00 บาท
ห้างฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ การจัดจ้างครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมิน เป็นเงิน 11,400.00 บาท (3,200,000 - 3,188,600.00) คิดเป็น ร้อยละ 0.356
173
214,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 100,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
2.บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ไม่เปิดซองเสนอราคาของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ไม่ได้แนบเอกสารที่แสดงได้ว่า ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง (ระบบ Egp) ซึ่งผิดเงื่อนไขตามประกาศออกสอบราคาข้อ.6 และระเบียบของทางการ และเมื่อตรวจสอบตามเอกสารที่บริษัทฯแนบมาพร้อมนี้ ผลปรากฏว่า บริษัทฯ ไม่เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการ หรือการรถไฟฯอื่นที่มีลักษณะงานที่ใกล้เคียงใช้งานมาก่อน และจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการออกสอบราคาในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรไม่เปิดซองเสนอราคาของบริษัทฯ
1.บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 100,000.- บาท. จำนวน 2 ชุด. เป็นเงิน 200,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 14,000.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,000.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รวม 214,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายโครงกูบยางตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.19/สญ./2557 ลว. 25 เมย. 57 ให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
174
428,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 100,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
2. บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ไม่เปิดซองเสนอราคาของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ไม่ได้แนบเอกสารที่แสดงได้ว่า ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง (ระบบ Egp) ซึ่งผิดเงื่อนไขตามประกาศออกสอบราคาข้อ.6 และระเบียบของทางการ และเมื่อตรวจสอบตามเอกสารที่บริษัทฯแนบมาพร้อมนี้ ผลปรากฏว่า บริษัทฯ ไม่เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการ หรือการรถไฟฯอื่นที่มีลักษณะงานที่ใกล้เคียงใช้งานมาก่อน และจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการออกสอบราคาในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรไม่เปิดซองเสนอราคาของบริษัทฯ
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 100,000.- บาท.จำนวน 4 ชุด. รวมเป็นเงิน 400,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 28,000.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428,000.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รวม 428,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายโครงกูบตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.19/สญ./2557 ลว. 25 เมย. 57 ให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
175
117,700.00
สอบราคา
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 550.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. รับประกันคุณภาพ 1 ปี.
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 550.- บาท. จำนวน 200 Pcs. เป็นเงิน 110,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 7,700.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,700.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. รับประกันคุณภาพ 1 ปี.

รวม 117,700.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ วซด.กท.02/สญ./2522 ลว. 18 พค. 52 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
176
1,985,171.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1 Set Repair Kit for Cap, Main Bearing (36 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา บ.คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ราคาที่เสนอ 1,682,575.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เอส.เค.เฮพวี่ อิควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 1,704,672.89 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. จำนวนเงิน 1,682,575.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,682,575.00 บาท


รวม 1,682,575.00 บาท
- บ.คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 15 วัน ตรวจสอบและพิจารณาแค๊ตตาล็อคของบริษัทฯ ที่แนบแล้วถูกต้องตามความต้องการ และเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้เหมือนที่ทางการใช้งานอยู่ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 15.24 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
177
169,837.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 300 Sets Hex Bolt 30 x 90 mm. พร้อมแหวนกันคลาย วัสดุเหล็ก S45C (รจ.HITACHI)
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 52,965.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 55,533.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Pcs. Hex Bolt 1 x 5.7/8 In. เจาะรูผูกลวดที่ Head Bolt, Dai. 3/16 In. วัสดุเหล็ก SCM440 (รจ.GE.)
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 69,015.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 68,480.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 300 Pcs. Hex Bolt 1.1/2 x 3.3/4 In. วัสดุเหล็ก S45C (รจ.GE.)
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 34,475.40 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 35,245.80 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 52,965.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง จำนวนเงิน 68,480.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 34,475.40 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 155,920.40 บาท


รวม 155,920.40 บาท
- รายการที่ 1,3 หจก.บุญเลิศกุล เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 2 หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- ทั้ง 3 รายการ จัดซื้อครั้งนี้มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 8.25 %
178
1,591,853.44
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 6 Sets Overhaul Kit for Propeller Shaft (7 Items/Set), Order No.A4806
ผู้เสนอราคา หจก.รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 1,591,197.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) หจก.รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 1,591,197.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,591,197.00 บาท


รวม 1,591,197.00 บาท
- หจก.รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.04 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
179
1,626,699.60
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. Part No. G18-0011 Cleaner, Air
ผู้เสนอราคา บ.ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 1,473,390.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. Part No. H77-0037 Strap, Air Cleaner
ผู้เสนอราคา บ.ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 150,870.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จก. จำนวนเงิน 1,473,390.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บ.ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จก. จำนวนเงิน 150,870.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,624,260.00 บาท


รวม 1,624,260.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ บ.ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว รายการที่ 1 จำนวน 18 Pcs. ส่งของภายใน 7 วัน, จำนวน 12 Pcs. ส่งของภายใน 45 วัน และรายการที่ 2 ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 0.15 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
180
468,553.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. สำนักรับ Fitted Rod ใช้วัสดุเหล็ก SC 49
ผู้เสนอราคาหจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 160,179.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. สำนักรับ Fitted Rod – Support ของขาแคร่ ใช้วัสดุเหล็ก SC 49
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 155,150.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. สำนักรับ Fitted Rod – ฐานรับ Coil Spring ของโครงขาแคร่ ใช้วัสดุเหล็ก SC 49
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 160,500.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 160,179.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 155,150.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 160,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 475,829.00 บาท


รวม 475,829.00 บาท
- ทั้ง 3 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 3 รายการ มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 1.55 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
181
436,560.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 80 Pcs. บ่ารองลิ้นไอดี
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 107,000.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 80 Pcs. บ่ารองลิ้นไอเสีย
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 115,560.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 160 Pcs. ปลอกประคองลิ้น
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 214,000.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวนเงิน 107,000.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวนเงิน 115,560.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวนเงิน 214,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 436,560.00 บาท


รวม 436,560.00 บาท
- ทั้ง 3 รายการ หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบแผนผังของห้างฯ ที่แนบแล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 3 รายการ มีราคารวมเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
182
359,520.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.104 187 00 08 Inter Stage Collector
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 684,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 90.48 % พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกและให้ออกสอบราคาใหม่ต่อไป
183
274,543,100.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 241,597,928.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 254,000,000.00 บาท
3 กิจการร่วมค้า ไอทีเอ เสนอราคา 274,043,100.00 บาท

บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 241,597,928.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 241,597,928.00 บาท
ประธานกรรมการประกวดราคาฯได้ทำหนังสือต่อรองราคากับบริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิมในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 241,597,928.00 บาท (สองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
184
114,007,900.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 102,500,000.00 บาท
2 กิจการร่วมค้า ไอทีเอ เสนอราคา 106,888,888.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 113,807,900.00 บาท
4 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 113,807,900.00 บาท
บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 102,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 102,500,000.00 บาท
ประธานกรรมการประกวดราคาฯได้ทำหนังสือต่อรองราคากับบริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิมในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 102,500,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
185
66,330,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท กิจการร่วมค้าเคเอสโอซี จำกัด เสนอราคา 59,000,000.00 บาท
2 บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด เสนอราคา 65,560,000.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 66,230,300.00 บาท

บริษัท กิจการร่วมค้าเคเอสโอซี จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 59,000,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 59,000,000.00 บาท
ประธานกรรมการประกวดราคาฯได้ทำหนังสือต่อรองราคากับบริษัท กิจการร่วมค้าเคเอสโอซี จำกัด แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิมในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 59,000,000.00 บาท (ห้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน)
186
168,072,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 143,990,000.00 บาท
2 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 147,900,000.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 167,772,300.00 บาท
4 กิจการร่วมค้า ไอทีเอ เสนอราคา 167,772,300.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 143,990,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 143,990,000.00 บาท
ประธานกรรมการประกวดราคาฯได้ทำหนังสือต่อรองราคากับบริษัท ศักดาพร จำกัด แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิมในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 143,990,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
187
469,944.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม Air Compressor รุ่น Knorr VV160/200-2 จำนวน 4 Sets.:
1 Set ประกอบด้วย
1)Piston Ring (M-Ring) 100x2.5 Item 6.4 จำนวน 4 Pcs.
2)Piston Ring (Step-Section-Ring) 100x2.5 Item 6.5 จำนวน 2 Pcs.
3)Piston Ring (Double Bevel-Ring) 100x 4 Item 6.6 จำนวน 2 Pcs.
4)Piston Ring ( M - Ring) 72x2.5 Item 7.4 จำนวน 2 Pcs.
5)Piston Ring (Step-Section-Ring) 72x2.5 Item 7.5 จำนวน 1 Pcs.
6)Piston Ring (Double Bevel-Ring) 72x4 Item 7.6 จำนวน 1 Pcs.
7)Connecting Rod Bearing Shell Item 5.4 จำนวน 6 Pcs.
8)Piston 100 mm. จำนวน 2 Pcs.
9)Piston 72 mm. จำนวน 1 Pc.
ราคา Set.ละ 117,486 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม Air Compressor รุ่น Knorr VV160/200-2 จำนวน 4 Sets.:
1 Set ประกอบด้วย
1)Piston Ring (M-Ring) 100x2.5 Item 6.4 จำนวน 4 Pcs.
2)Piston Ring (Step-Section-Ring) 100x2.5 Item 6.5 จำนวน 2 Pcs.
3)Piston Ring (Double Bevel-Ring) 100x 4 Item 6.6 จำนวน 2 Pcs.
4)Piston Ring ( M - Ring) 72x2.5 Item 7.4 จำนวน 2 Pcs.
5)Piston Ring (Step-Section-Ring) 72x2.5 Item 7.5 จำนวน 1 Pcs.
6)Piston Ring (Double Bevel-Ring) 72x4 Item 7.6 จำนวน 1 Pcs.
7)Connecting Rod Bearing Shell Item 5.4 จำนวน 6 Pcs.
8)Piston 100 mm. จำนวน 2 Pcs.
9)Piston 72 mm. จำนวน 1 Pc.
เป็นเงิน 469,944 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 469,944.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
188
494,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ยึดล็อคก้านยันชานปะทะ วัสดุ S45C ขนาด,มิติตามตัวอย่างทางการฯฯ จำนวน 1,300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 380.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 494,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,000.- บาท


รวม 494,000.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
189
65,300.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000.00 บาท

รวม 64,000.00 บาท
เอกสารรายละเอียดพร้อมตัวอย่างของห้างฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
190
82,810.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 2,940.-บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาใบละ 900.-บาท
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 2,940.-บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาใบละ 900.-บาท

รวม 85,800.00 บาท
รายการท่ี 1 สูงกว่าราคาประเมิน(2,940 - 2,900)= 40.-บาท
รายการท่ี 2 สูงกว่าราคาประเมิน( 900-827) =73.-บาท
191
321,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Magnetic Contactor SC-N12 + 2NO/2NC, 72 VDC. 3 Phase, 400 A. Operating Coil at Closing Coil 5.0 Ohm (A1-A3), Holding Coil 512 Ohm (B1-B2)
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 749,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ 791,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 716,258.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Magnetic Contactor SC-N6 + 2NO/2NC, 72 VDC. 3 Phase, 120 A. Operating Coil at Closing Coil 8.9 Ohm (A1-A2), Holding Coil 565 Ohm (B1-B2)
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 449,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ 470,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 403,818.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เห็นสมควรยกเลิกและให้ออกสอบราคาใหม่ต่อไป
192
1,626,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.110 170 00 08 HP Liner & Cylinder
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.116 152 00 08 HP Cylinder Head
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.193 258 HP Cylinder Head Cover
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา เห็นสมควรยกเลิกและให้ออกสอบราคาใหม่ต่อไป
193
490,862.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 150 Pcs. Dust Seal ใช้วัสดุยาง Neoprene
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 215,070.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 239,145.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. Center Pin Bearing ใช้วัสดุยาง Neoprene ความแข็ง 65-70 Shore A
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา239,145.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 272,850.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงิน 215,070.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 272,850.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 487,920.00 บาท


รวม 487,920.00 บาท
- รายการที่ 1 บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีประวัติเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานสามารถใช้การได้ดีไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 2 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีประวัติเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานสามารถใช้การได้ดีไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- ทั้ง 2 รายการ จัดซื้อครั้งนี้มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 0.60 %
194
1,252,500.00
สอบราคา
บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท เอลเมค มาเก็ตติ้ง จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,221,200.00 บาท

รวม 1,221,200.00 บาท
เอกสารของบริษัทฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
195
105,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็นเอ็นพี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท เอ็นเอ็นพี ดีเวลลอปเมนท์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,000.00 บาท

รวม 73,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
196
2,802,200.00
ประกวดราคา
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,892,595.20 บาท
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,802,201.60 บาท

รวม 2,802,201.60 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามรายละเอียดที่ต้องการ
197
216,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 800 กก. แก๊ส Acetylene บรรจุท่อ จำนวน 100 ท่อ ขนาดความจุของเนื้อแก๊ส 4-8 กก. (ท่อเปล่าเป็นของผู้ขาย โดยให้ทางการยืมใช้งานและทำการเก็บท่อเปล่าที่ใช้แล้วเอง) รับซื้อโดยกำหนดการจ่ายเงินตามน้ำหนักของเนื้อแก๊สที่คณะกรรมการตรวจรับได้ลงนามรับไว้ (ประมาณไว้ท่อละ 8 กก.)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ( เสนอ กก.ละ 272.0038 บาท) ราคาที่เสนอ 216,003.04 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. (ราคาประมาณ) จำนวนเงิน 216,003.04 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 216,003.04 บาท


รวม 216,003.04 บาท
- บ.สหถาวรซัพพลาย จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน สำหรับราคานี้เป็นราคาที่ได้ประมาณไว้ ราคาที่แท้จริงนั้นต้องคิดจากน้ำหนักของเนื้อแก๊สที่ชั่งได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับได้ลงนามรับไว้
198
298,744.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Sets ชุด Kit Complete ของเครื่องปัดน้ำฝน ยี่ห้อ NORGREN (17 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 299,600.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 299,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 299,600.00 บาท


รวม 299,600.00 บาท
- หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 0.29 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
199
163,920.00
สอบราคา
1.หจก.ชุมพรรวมวัสดุก่อสร้าง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 120,049.00 บาท
2.บริษัทไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง ไม่เสนอราคา
3.ร้านเชิดชัยค้าวัสดุภัณฑ์ ไม่เสนอราคา
1.หจก.ชุมพรรวมวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 120,049.00 บาท

รวม 120,049.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด และเป็นราคาที่ขายตามท้องตลาด
200
471,870.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 35 Pcs. Exhaust Valve 243VC
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 471,870.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 471,870.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 471,870.00 บาท


รวม 471,870.00 บาท
- หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
201
469,088.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 64 Pcs. Connection Water Transfer
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 469,088.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 469,088.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 469,088.00 บาท


รวม 469,088.00 บาท
- หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 45 วัน ตรวจสอบตัวอย่างและทดลองประกอบใช้การติดตั้งแล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
202
46,056,700.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 45,850,000.00 บาท
2.2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 45,950,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 45,850,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 45,850,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 45,850,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
203
615,500.00
สอบราคา
# 35.2683.40 Wearing Part Group G Consisting of 102 Item
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ราคาชุดละ 40,000.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 676,989.00 บาท

รวม 676,989.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ, ลดราคาเหลือชุดละ 35,150.00 บาท
204
400,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์

จ้างทำข้อพับเพลาเครื่องกั้นถนนชนิดทำงานด้วยไฟฟ้า จำนวน 50 อัน จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 342,500.00 บาท
รวม 342,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
205
509,641.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 100 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 112,992.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ไม่เสนอราคา
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 220 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 92,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 102,720.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 460 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 98,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 109,140.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 634 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 110,317.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 127,330.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 100 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 112,992.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 220 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 92,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 460 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 98,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 634 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 110,317.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 428,107.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เนื่องจากทางห้างฯ เสนอขายให้กับทางการมาแล้ว ตามใบสั่งซื่อเลขที่ พซ.วซ.287/ลข/57 ลว.26 ส.ค. 57 สามารถใช้การได้ดี
206
119,305.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประกำยางพร้อมเหล็กยึดสายไฟ TM. ใช้กับ รจ. GEA. จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 33,705.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประกำยึดสายไฟ TM. ตัวบนใต้พื้นรถจักร รจ. GEA จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 85,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประกำยางพร้อมเหล็กยึดสายไฟ TM. ใช้กับ รจ. GEA. จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 33,705.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประกำยึดสายไฟ TM. ตัวบนใต้พื้นรถจักร รจ. GEA จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 85,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 119,305.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช เนื่องจากทางห้างฯ เสนอขายให้กับทางการมาแล้ว รายการที่ 1. ตามใบสั่งซื่อเลขที่ ซข.127/431/2556 นำตัวอย่างทั้ง 2 รายการให้ผู้ใช้ประกอบทดลอง สามารถใช้การได้ตามปกติตามหนังสือยืนยันจากผู้ใช้ลงวันที่ 13 ก.พ 58
รวมทั้งหมด 810,810,218.63 บาท