:: 124 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
402,900.00
สอบราคา
1. บริษัท พุทรักษา จำกัด ราคาที่เสนอ 380,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 402,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท พุทรักษา จำกัด ในวงเงิน 380,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 380,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2
1,747,695.20
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 8 Sets Air Spring Complete รถ บนอ.ป.1001-1022 ตามแผนผังเลขที่ 1-4ANF2-014
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,780,480.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,780,480.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,780,480.00 บาท


รวม 1,780,480.00 บาท
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 150 วัน เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ “BRIDGESTONE” ประเทศญี่ปุ่น รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วเสนอขายถูกต้อง เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานแล้ว มีผลการใช้งานดี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 1.87 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
3
7,699,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด
2. บริษัท วัฒนภัทร์ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกตอนสมบูรณ์ ชนิดลูกตราแบนเล็ก ระหว่างสถานีสระแก้ว – สถานีวัฒนานคร – สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,670,000.00 บาท

รวม 7,670,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
4
1,879,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส. ที. มาสเตอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,811,730.42 บาท
2. บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,863,683.20 บาท
บริษัท เอส. ที. มาสเตอร์เทค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,811,000.00 บาท

รวม 1,811,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
5
447,870.00
สอบราคา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # Shock Absorber สำหรับปรับเอนพนักพิงที่นั่งโดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ จำนวน 140 Pcs.
ราคา Pc.ละ 2,675 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษโสภณ ซัพพลาย เสนอราคา
รายการที่ 2 สิ่งของ # รอกพร้อมลูกปืนประตู Partition Door ของดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 300 Pcs.
เป็นเงิน 123,585 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ยกเลิกรายการที่ 1 เนื่องจาก ราคาสูงกว่าราคาประเมินมาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษโสภณ ซัพพลาย เสนอราคา
รายการที่ 2 สิ่งของ # รอกพร้อมลูกปืนประตู Partition Door ของดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 300 Pcs.
เป็นเงิน 123,585 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 123,585.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
6
415,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท โค้ว อินเตอร์บิสซิเนส จำกัด
3. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
4. บริษัท สมาร์ท เทค (โกลบอล) จำกัด
บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
399,500.00 บาท


รวม 399,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7
438,700.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดสตรี จำกัด เสนอราคาว่าจ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Sigma จำนวน 10 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 43,870 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดสตรี จำกัด เสนอราคาว่าจ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Sigma จำนวน 10 เครื่อง
เป็นเงิน 438,700 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 438,700.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
8
936,250.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins รุ่น N-855R2 จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 93,625 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins รุ่น N-855R2 จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 936,250 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 936,250.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
9
260,800.00
สอบราคา
Buffer Rubber (Bolster Anchor) (Drg.No.218427) จำนวน 250 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 1,020.00 บาท
Buffer Rubber (Bolster Anchor) (Drg.No.218427) จำนวน 250 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 272,850.00 บาท


รวม 272,850.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
10
497,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จ้างทำ เหล็กเสาห้องน้ำ รถ บนท. วัสดุ SS400 ยาว 5 ฟุต ตามแผนผัง พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 762.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โลเวล เทรดดิ้ง จำกัด ขาดคุณสมบัติฯ ลงมติไม่พิจารณาเปิดซอง
รายการที่ 1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 381,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 381,000.- บาท


รวม 381,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (497,500 – 381,000) = 116,500 บาท คิดเป็น 23.41% ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
11
168,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซองสีขาว ขนาด 110 x 220 มม. จำนวน 150,000 ซอง
<> 1) บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 37.50 บาท
<> 2) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 36.00 บาท
รายการที่ 2 ซองสีขาว ขนาด 114 x 162 มม. จำนวน 100,000 ซอง
<> 1) บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 42.00 บาท
<> 2) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 29.00 บาท
รายการที่ 3 ซองสีน้ำตาล ขนาด 229 x 324 มม. จำนวน 50,000 ซอง
<> 1) บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 106.50 บาท
<> 2) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 109.00 บาท
<> รายการที่ 1 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 57,780.00 บาท
<> รายการที่ 2 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 31,030.00 บาท
<> รายการที่ 3 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 58,315.00 บาท


รวม 147,125.00 บาท
<> บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคารวมต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างกระดาษของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามตัวอย่างของทางการ
12
1,637,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อ Knorr Drive Brake Valve Type FHD4 - EP จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 1,637,100.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้อ Knorr Drive Brake Valve Type FHD4 - EP จำนวน 1 รายการ
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 1,637,100.00 บาท

รวม 1,637,100.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
13
870,000.00
สอบราคา
1.บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 669,118.08 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.หจก.พี เค แกรนด์เพิ่มทรัพย์ เสนอราคา 683,088.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 716,400.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4.บริษัท ไทเบสท์ 2014 (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 846,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 669,118.08 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 669,118.08 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
14
120,700.00
สอบราคา
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถสินค้าและรถโดยสาร
แหวนเหล็กสปริง ตาม มอก.259-2521
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
1. ขนาด Ø 3/4” จำนวน 35,000 อัน เสนอราคา 0.81 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
2.ขนาด Ø 1/2” จำนวน 25,000 อัน เสนอราคา 0.27 บาท บรรจุกล่องละ 200 อัน
สลักผ่าเหล็กชนิดกลม
ตามมาตรฐาน บีเอส. หรือ เจไอเอส อย่างใดอย่างหนึ่ง
(ความยาววัดจากคอถึงหางอันสั้น)
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
3. ขนาด Ø 1/16” X 1” หรือ 1.6 X 25 มม. จำนวน 4,000 อัน เสนอราคา 0.27 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
4. ขนาด Ø 1/8” X 1.1/2” จำนวน 12,000 อัน เสนอราคา 0.54 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
5. ขนาด Ø 1/14” X 2.1/2” จำนวน 17,000 อัน เสนอราคา 3.15 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
6. ขนาด Ø 1/8” X 1” หรือ 3.2 X 25 มม. จำนวน 3,000 อัน เสนอราคา 0.45 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
7. สกรูเกลียวเหล็ก ชุบขาวหัวกลมแฉก ขนาด 5 X 15 มม. พิช 0.8 จำนวน 50 กล่อง เสนอราคา 36.00 บาท
บรรจุกล่องกระดาษแข็งพร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
บรรจุกล่องละ 144 อัน
รวมทั้งหมด 7 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 106,315.20 บาท

บริษัท สินทวีพลัส จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถสินค้าและรถโดยสาร
แหวนเหล็กสปริง ตาม มอก.259-2521
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
1. ขนาด Ø 3/4” จำนวน 35,000 อัน เสนอราคา 0.90 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
2.ขนาด Ø 1/2” จำนวน 25,000 อัน เสนอราคา 0.34 บาท บรรจุกล่องละ 200 อัน
สลักผ่าเหล็กชนิดกลม
ตามมาตรฐาน บีเอส. หรือ เจไอเอส อย่างใดอย่างหนึ่ง
(ความยาววัดจากคอถึงหางอันสั้น)
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
3. ขนาด Ø 1/16” X 1” หรือ 1.6 X 25 มม. จำนวน 4,000 อัน เสนอราคา 0.30 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
4. ขนาด Ø 1/8” X 1.1/2” จำนวน 12,000 อัน เสนอราคา 0.60 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
5. ขนาด Ø 1/14” X 2.1/2” จำนวน 17,000 อัน เสนอราคา 3.50 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
6. ขนาด Ø 1/8” X 1” หรือ 3.2 X 25 มม. จำนวน 3,000 อัน เสนอราคา 0.45 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
7. สกรูเกลียวเหล็ก ชุบขาวหัวกลมแฉก ขนาด 5 X 15 มม. พิช 0.8 จำนวน 50 กล่อง เสนอราคา 50.00บาท
บรรจุกล่องกระดาษแข็งพร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
บรรจุกล่องละ 144 อัน
รวมทั้งหมด 7 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 119,572.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาน์เก็ตติ้ง
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถสินค้าและรถโดยสาร
แหวนเหล็กสปริง ตาม มอก.259-2521
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
1. ขนาด Ø 3/4” จำนวน 35,000 อัน เสนอราคา 0.85 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
2.ขนาด Ø 1/2” จำนวน 25,000 อัน เสนอราคา 0.29 บาท บรรจุกล่องละ 200 อัน
สลักผ่าเหล็กชนิดกลม
ตามมาตรฐาน บีเอส. หรือ เจไอเอส อย่างใดอย่างหนึ่ง
(ความยาววัดจากคอถึงหางอันสั้น)
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
3. ขนาด Ø 1/16” X 1” หรือ 1.6 X 25 มม. จำนวน 4,000 อัน เสนอราคา 0.25 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
4. ขนาด Ø 1/8” X 1.1/2” จำนวน 12,000 อัน เสนอราคา 0.54 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
5. ขนาด Ø 1/14” X 2.1/2” จำนวน 17,000 อัน เสนอราคา 3.05 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
6. ขนาด Ø 1/8” X 1” หรือ 3.2 X 25 มม. จำนวน 3,000 อัน เสนอราคา 0.41 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
7. สกรูเกลียวเหล็ก ชุบขาวหัวกลมแฉก ขนาด 5 X 15 มม. พิช 0.8 จำนวน 50 กล่อง เสนอราคา 51.51 บาท
บรรจุกล่องกระดาษแข็งพร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
บรรจุกล่องละ 144 อัน
รวมทั้งหมด 7 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 107,125.73 บาท
ผู้ชนะการประมูล
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถสินค้าและรถโดยสาร
แหวนเหล็กสปริง ตาม มอก.259-2521
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
1. ขนาด Ø 3/4” จำนวน 35,000 อัน เสนอราคา 0.81 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
2.ขนาด Ø 1/2” จำนวน 25,000 อัน เสนอราคา 0.27 บาท บรรจุกล่องละ 200 อัน
สลักผ่าเหล็กชนิดกลม
ตามมาตรฐาน บีเอส. หรือ เจไอเอส อย่างใดอย่างหนึ่ง
(ความยาววัดจากคอถึงหางอันสั้น)
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
3. ขนาด Ø 1/16” X 1” หรือ 1.6 X 25 มม. จำนวน 4,000 อัน เสนอราคา 0.27 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
4. ขนาด Ø 1/8” X 1.1/2” จำนวน 12,000 อัน เสนอราคา 0.54 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
5. ขนาด Ø 1/14” X 2.1/2” จำนวน 17,000 อัน เสนอราคา 3.15 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
6. ขนาด Ø 1/8” X 1” หรือ 3.2 X 25 มม. จำนวน 3,000 อัน เสนอราคา 0.45 บาท บรรจุกล่องละ 100 อัน
7. สกรูเกลียวเหล็ก ชุบขาวหัวกลมแฉก ขนาด 5 X 15 มม. พิช 0.8 จำนวน 50 กล่อง เสนอราคา 36.00 บาท
บรรจุกล่องกระดาษแข็งพร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
บรรจุกล่องละ 144 อัน
รวมทั้งหมด 7 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 106,315.20 บาท

รวม 106,315.20 บาท
สิ่งของถูกต้อง
15
851,500.00
สอบราคา
1.บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคา 890,860.60 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท จีโนแมทช์ จำกัด เสนอราคา 897,730.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคา 890,860.60 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 890,860.60 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
16
487,700.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จ้างทำหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 10 แอมป์ และขนาด 20 แอมป์ 220 โวลท์ จำนวน 4 รายการ จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 292,060.00 บาท

รวม 292,060.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
17
1,999,650.24
สอบราคา
รายการที่1 สอบราคาจัดจ้างซ่อมตัวรถจักรพร้อมทำสี 2K ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด -
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด -
ผู้เสนอราคา บริษัทบลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด -
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99ออโต้ เซอร์วิส จำกัด -
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.มอเตอร์คอม -
รายการที่1 สอบราคาจัดจ้างซ่อมตัวรถจักรพร้อมทำสี 2K ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด -
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด -
ผู้เสนอราคา บริษัทบลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด -
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99ออโต้ เซอร์วิส จำกัด -
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.มอเตอร์คอม -

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารสอบราคาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ จึงไม่เปิดซองเสนอราคา แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขเอกสารการสอบราคาให้ถูกต้องแล้วจึงออกสอบราคาใหม่
18
928,932.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างตรวจสอบรอยร้าว โครงแคร่รถโดยสาร (Bogie Frame) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบจำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ ซี อี พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 39,911.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างตรวจสอบรอยร้าว Bolster รวม 3 รายการโดยใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์ (Ultrasonic Phase Array)(Upper Swing Bolster, Lower Swing Bolster รถ บนท.ป.รุ่น 84 คัน) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบจำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ ซี อี พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 7,500.- บาท
รายการที่1 บริษัท เอ ซี อี พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 478,932.- บาท
รายการที่2 บริษัท เอ ซี อี พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 450,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 928,932.- บาท


รวม 928,932.00 บาท
บริษัท เอ ซี อี พาร์ทส จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นเท่าราคาประเมินทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
19
474,010.00
สอบราคา
1. บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 473,261.00 บาท
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 473,849.50 บาท
บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,000.00 บาท

รวม 473,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
20
29,830.00
ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารายเดียว รายการที่ 1 และ 4
เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่พิจารณา

รวม .00 บาท
เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่พิจารณา
21
470,800.00
สอบราคา
1. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท

รวม 470,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
22
481,500.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.00 บาท

รวม 481,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
23
497,336.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กฝาข้าง จำนวน 400 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,243.34 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 497,336.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 497,336.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัท บลูบิลดิ้ง55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
24
386,400.00
สอบราคา
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จ้างซ่อมเครื่อง CHARGER & POWER SUPPLY ขนาด 24 โวลท์ และ 12 โวลท์ จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 386,400.00 บาท

รวม 386,400.00 บาท
ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
25
497,550.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดสตรี จำกัด เสนอราคา
อุปกรณ์อะไหล่ของเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1)สิ่งของ # Condenser Coil 5 Row. ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 10 แผง
ราคาแผงละ 32,057.20 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2)สิ่งของ # Evaporator Coil 5 Row ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 5 แผง
ราคาแผงละ 35,224.40 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท โปรฟาย อินดสตรี จำกัด เสนอราคา
อุปกรณ์อะไหล่ของเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1)สิ่งของ # Condenser Coil 5 Row. ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 10 แผง
เป็นเงิน 320,572 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2)สิ่งของ # Evaporator Coil 5 Row ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 5 แผง
เป็นเงิน 176,122 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 496,694 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 496,694.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
26
215,709.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา
สิ่งของจำนวน 3 รายการ ดังนี้
1)สิ่งของ # Oil Filter # 1-OPG 333 จำนวน 300 Pcs.
ราคา Pc.ละ 98.44 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)สิ่งของ # Fuel Filter # FF5052 จำนวน 300 Pcs.
ราคา Pc.ละ 144.45บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3)สิ่งของ # Air Filter # 1-ACL003 จำนวน 300 Pcs.
ราคา Pc.ละ 468.66 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา
สิ่งของจำนวน 3 รายการ ดังนี้
1)สิ่งของ # Oil Filter # 1-OPG 333 จำนวน 300 Pcs.
เป็นเงิน 29,532 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)สิ่งของ # Fuel Filter # FF5052 จำนวน 300 Pcs.
เป็นเงิน 43,335 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3)สิ่งของ # Air Filter # 1-ACL003 จำนวน 300 Pcs.
เป็นเงิน 140,598 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 3 รายการ เป็นเงิน 213,465 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 213,465.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
27
460,073.25
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประเสริฐ เจริญกิจ ก่อสร้าง
2. บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด
อนุมัติให้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประเสริฐ เจริญกิจ ก่อสร้าง ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมวงจรไฟตอนระบบควบคุมอาณัติสัญญาณไฟสี 2 ท่า ARI – SIEMENS กม.6+500 – กม.11+500 ตอนนายตรวจสายบางซื่อ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณภาคกลาง ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,130.00 บาท

รวม 459,130.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
28
1,732,320.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เหมาทำความสะอาดรถจักรดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,540,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก.เทรนสปอร์ต ราคาที่เสนอ 1,868,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก.พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ ราคาที่เสนอ 1,905,545.88-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เหมาทำความสะอาดรถจักรดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.เทรนสปอร์ต ราคาที่เสนอ 1,868,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 1,868,400.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง ตรวจสอบเอกสารแล้วได้แนบสัญญาการทำความสะอาดอาคารซึ่งไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดรถจักรดีเซลแต่อย่างใดและไม่แนบแผนการดำเนินงานเครื่องไม้เครื่องมือ การทำความสะอาดรถจักรดีเซลต้องมีความชำนาญสูงมีประสบการณ์และต้องเคยผ่านงานด้านนี้มาแล้วเนื่องจากรถจักรดีเซลมีอุปกรณ์ต่างโดยเฉพาะด้านไฟฟ้าต้องระมัดระหวังเป็นพิเศษ ถ้าไม่มีความชำนาญหรือความรู้มาก่อนอาจจะทำให้อุปกรณืเกิดการเสียหายได้ จึงไม่พิจารณาคณะกรรมการจึงพิจารณาต่ำสอง คือ บจก.เทรนสปอร์ต แสดงเอกสารครบถ้วน ซึ่งมีประสบการณ์เคยผ่านการทำความสะอาดรถจักรให้กับทางการมาร่วมสิบปี ได้ดำเนินการไปด้วยดี ไม่เคยทำให้ทรัพย์สินของทางการเสียหาย
29
1,581,984.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เหมาทำความสะอาดบริเวณโรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,412,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก.ซี.อาร์.ซี.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 1,581,084.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก.พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ ราคาที่เสนอ 1,705,152.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เหมาทำความสะอาดบริเวณโรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,412,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 1,412,400.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง ตรวจสอบเอกสารถูกต้องและปรากฏว่าบริษัทฯมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดของทางราชการมาแล้วที่อาคารผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวร จังหวัดเพชรบุรี และผ่านเป็นที่เรียบร้อย
30
271,500.00
สอบราคา
เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ “เปอร์กิ้นส์” มีผู้เสนอราคา ดังนี้
Model : 6.3544 และ Alternator Nishihatsu Model : PGP-60-R
1. จำนวน 10 Sets. Automatic Voltage Regulator (Nlshlhatsu) Model FW 30 B 3 Ø380 V. 50 HZ
Part No.5202-0810 Ref.No. C-20
- บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา @ 15,500.00 (ไม่รวม Vat7%)

Model : 6.3544
Group : Fuel Oil Lift Pump
2. จำนวน 20 Sets. # 2641720 Fuel Lift Pump Assy (1)
- บริษัท ไพร์มพาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,750.00 (ไม่รวม Vat7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 2,500.00 (ไม่รวม Vat7%)

Model : 6.3544
Group : Cylinder Head
3. จำนวน 100 Pcs. # 3142 A 051 Valve Exhaust Std.(12)
- บริษัท ไพร์มพาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 290.00 (ไม่รวม Vat7%)

Model : 1006-6 TG (YB)
4. จำนวน 12 Sets. # U 5 LT 0179 Gasket Set Top
- บริษัท ไพร์มพาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 3,240.00 (ไม่รวม Vat7%)
- บริษัท พัฒนยนต์ชลบุรี จำกัด เสนอราคา @ 3,789.00 (ไม่รวม Vat7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 3,989.00 (ไม่รวม Vat7%)
เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ “เปอร์กิ้นส์” มีผู้เสนอราคา ดังนี้
Model : 6.3544 และ Alternator Nishihatsu Model : PGP-60-R
1. จำนวน 10 Sets. Automatic Voltage Regulator (Nlshlhatsu) Model FW 30 B 3 Ø380 V. 50 HZ
Part No.5202-0810 Ref.No. C-20
- บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา @ 15,500.00 (ไม่รวม Vat7%)

Model : 6.3544
Group : Fuel Oil Lift Pump
2. จำนวน 20 Sets. # 2641720 Fuel Lift Pump Assy (1)
- บริษัท ไพร์มพาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,750.00 (ไม่รวม Vat7%)

Model : 6.3544
Group : Cylinder Head
3. จำนวน 100 Pcs. # 3142 A 051 Valve Exhaust Std.(12)
- บริษัท ไพร์มพาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 290.00 (ไม่รวม Vat7%)

Model : 1006-6 TG (YB)
4. จำนวน 12 Sets. # U 5 LT 0179 Gasket Set Top
- บริษัท ไพร์มพาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 3,240.00 (ไม่รวม Vat7%)

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 3,989.00 (ไม่รวม Vat7%)


รวม 272,721.60 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
31
321,000.00
สอบราคา
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # ไส้กรองอากาศตัวนอก ยี่ห้อ Donaldson# P601767 จำนวน 100 Pcs.
เป็นเงิน 1,872.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # ไส้กรองอากาศตัวใน ยี่ห้อ Donaldson# P601774 จำนวน 100 Pcs..
เป็นเงิน 1,337.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # ไส้กรองอากาศตัวนอก ยี่ห้อ Donaldson# P601767 จำนวน 100 Pcs.
เป็นเงิน 187,250 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # ไส้กรองอากาศตัวใน ยี่ห้อ Donaldson# P601774 จำนวน 100 Pcs..
เป็นเงิน 133,750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 321,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 321,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
32
13,578,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- บริษัท ทีเอ็มทีพาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาแท่งละ 469 บาท (ไม่ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
- บริษัท ทีเอ็มทีพาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาแท่งละ 469 บาท จำนวน 27,000 แท่ง เป็นเงิน 12,663,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 886,410.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,549,410.00 บาท

รวม 13,549,410.00 บาท
- บริษัท ทีเอ็มทีพาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอสิ่งของถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการฯ
33
177,192.00
สอบราคา
1. บริษัท เทคเอช จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เครื่องละ 49,532.77 บาท (ไม่รวม vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Alco - sensor ส่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด เครื่องละ 77,000.00 บาท (ไม่รวม vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Lifeloc ส่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี
บริษัท เทคเอช จำกัด ชนะการประมุล โดยยินดีลดราคาให้ เหลือเครื่องละ 49,500.00 บาท (ไม่รวม vat 7%) จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
158,895.00 บาท

รวม 158,895.00 บาท
"เสนอราคาต่ำสิ่งของถูกต้อง"
34
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Bush ก้านยันชานปะทะ เกรดเหล็ก S45C พร้อมชุบผิวแข็ง ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 1,400 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 295.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 70.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เรลมาลีนอินดัสเทรียน ประเทศไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 300.- บาท
รายการที่1 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 413,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 413,000.- บาท


รวม 413,000.00 บาท
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัดและบริษัท เรลมาลีนอินดัสเทรียน ประเทศไทย จำกัด ส่งตัวอย่างไม่ถูกต้อง (การชุบผิวไม่ถูกต้อง ) แต่บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ถูกต้องใช้งานได้ (ตามรายงาน สลด.) คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ( 490,000 – 413,000) = 77,000 บาท คิดเป็น 15.71% ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
35
337,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม เบาะและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อดำเนินการซ่อมเสริมหุ่นที่ทรุด และหุ้มเปลี่ยนผ้าหนังเทียมใหม่ โดยใช้สีผ้าหนังเทียม และความหนาของผ้าหนังเทียมที่ใช้ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 20 คัน
ผู้เสนอราคา หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 16,000.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เสมียนเบาะยนต์ ราคาที่เสนอ 16,890.- บาท
รายการที่ 1 หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 320,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000.- บาท


รวม 320,000.00 บาท
หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 337,800 – 320,000 = 17,800.- บาท หรือ 5.27% ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
36
20,200.00
สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 1 ราย ดังนี้
บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น
รายการที่ 1. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง เสนอ ราคา 132,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2. ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง เสนอ ราคา 69,015.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น
รายการที่ 1. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง เสนอ ราคา 132,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2. ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง เสนอ ราคา 69,015.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 200,839.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอ และต่อรองราคา และบางบริษัทฯ ยินดีลดราคา ให้
รายการที่ 1. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง เหลือราคา 131,824.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2. ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง เหลือราคา 69,015.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในราคา 200,839.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,161.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.58
37
814,805.00
สอบราคา
1.หจก.เค.เค.เอ็ม โปรดักท์ (1993) เสนอราคา 310,835.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท โฮมวันเพ้นท์แอนคอนแมท จำกัด เสนอราคา 546,000.67 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท นิวจิตรรุ่ง จำกัด เสนนอราคา 561,750.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4.บริษัท ส.ทรัพย์เสถียร จำกัด เสนอราคา 565,600.77 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
5.หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 597,595.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
6.บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคา 626,164.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
7.บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 655,375.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
8.บริษัท ศิริมงคล-มาดา ดีเวลอปเม้นท์ เสนอราคา 732,950.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท นิวจิตรรุ่ง จำกัด เสนนอราคา 561,750.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 561,750.00 บาท
เอกสารถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขรายละเอียด
38
6,601,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 6,570,000.00 บาท
2 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 6,591,000.00 บาท
บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 6,570,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 6,570,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอในราคา 6,570,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 31,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47
39
4,614,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอราคา 4,594,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 4,604,000.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 4,594,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 4,594,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอในราคา 4,594,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 20,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.43
40
48,407,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 47,956,666.00 บาท
2 บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอราคา 48,287,000.00 บาท
3 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 48,307,000.00 บาท
4 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 48,317,000.00 บาท
5 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 48,317,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 47,956,666.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 47,956,666.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 47,956,666.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 450,334.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.93
41
15,283,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด เสนอราคา 15,243,000.00 บาท
2 บริษัท เอดีดี อินเตอร์ จำกัด เสนอราคา 15,253,000.00 บาท
บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 15,243,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 15,243,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด เสนอในราคา 15,243,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26
42
4,240,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินบิวดิ้ง เสนอราคา 3,015,500.00 บาท
2 บริษัท กรีน เจนเนอเรชั่น เวิลด์ไวด์ จำกัด เสนอราคา 3,200,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 3,340,000.00 บาท
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 3,646,000.00 บาท
5 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 3,720,600.00 บาท
6 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 3,773,600.00 บาท
7 บริษัท ทรูวัน จำกัด เสนอราคา 3,950,000.00 บาท
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร เสนอราคา 4,232,000.00 บาท
9 บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด เสนอราคา 4,232,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินบิวดิ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 3,015,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 3,015,500.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินบิวดิ้ง เสนอในราคา 3,015,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,224,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.88
43
2,722,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินบิวดิ้ง เสนอราคา 1,999,000.00 บาท
2 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 2,395,360.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 2,400,000.00 บาท
4 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 2,531,460.00 บาท
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรธนวงศ์ เสนอราคา 2,532,076.00 บาท
6 บริษัท อิฐทอง ก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 2,650,000.00 บาท
7 บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด เสนอราคา 2,717,000.00 บาท
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร เสนอราคา 2,717,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินบิวดิ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 1,999,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 1,999,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินบิวดิ้ง เสนอในราคา 1,999,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 723,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.56
44
3,923,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท อิฐทอง ก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 2,825,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 2,975,000.00 บาท
3 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 3,334,550.00 บาท
4 บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด เสนอราคา 3,910,000.00 บาท
5 บริษัท ทรูวัน จำกัด เสนอราคา 3,916,000.00 บาท
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร เสนอราคา 3,916,000.00 บาท
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) เสนอราคา 3,916,000.00 บาท
บริษัท อิฐทอง ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 2,825,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 2,825,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท อิฐทอง ก่อสร้าง จำกัด เสนอในราคา 2,825,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,098,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.99
45
2,482,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท อิฐทอง ก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 1,899,999.00 บาท
2 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 2,109,700.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) เสนอราคา 2,282,000.00 บาท
4 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 2,308,000.00 บาท
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 2,460,000.00 บาท
6 บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด เสนอราคา 2,478,000.00 บาท
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร เสนอราคา 2,478,000.00 บาท
บริษัท อิฐทอง ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 1,899,999.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 1,899,999.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท อิฐทอง ก่อสร้าง จำกัด เสนอในราคา 1,899,999.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 582,001.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.45
46
4,400,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 3,511,200.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 3,580,000.00 บาท
3 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 3,999,500.00 บาท
4 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 4,185,000.00 บาท
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร เสนอราคา 4,392,000.00 บาท
6 บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด เสนอราคา 4,392,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 3,511,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 3,511,200.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอในราคา 3,511,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 888,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.20
47
8,770,500.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 6,928,000.00 บาท
2 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 7,720,000.00 บาท
3 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 8,300,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 6,928,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 6,928,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอในราคา 6,928,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,842,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.01
48
24,260,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอราคา 24,200,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 24,220,000.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 24,200,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 24,200,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอในราคา 24,200,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 60,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25
49
4,881,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 4,854,000.00 บาท
2 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 4,871,000.00 บาท
3 บริษัท ทรัพย์สมทรง ร่วมค้า จำกัด เสนอราคา 4,871,000.00 บาท
บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 4,854,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 4,854,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอในราคา 4,854,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 27,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55
50
2,864,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ทรัพย์สมทรง ร่วมค้า จำกัด เสนอราคา 2,830,000.00 บาท
2 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 2,854,000.00 บาท
3 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 2,859,000.00 บาท
บริษัท ทรัพย์สมทรง ร่วมค้า จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 2,830,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 2,830,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ทรัพย์สมทรง ร่วมค้า จำกัด เสนอในราคา 2,830,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 34,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.19
51
2,085,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 2,069,000.00 บาท
2 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 2,075,000.00 บาท
บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 2,069,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 2,069,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอในราคา 2,069,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 16,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77
52
2,566,800.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 2,536,000.00 บาท
2 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 2,561,800.00 บาท

บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 2,536,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 2,536,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอในราคา 2,536,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 30,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.20
53
7,550,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 7,220,000.00 บาท
2 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 7,380,000.00 บาท
บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 7,220,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 7,220,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอในราคา 7,220,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 330,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.37
54
4,704,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 4,674,000.00 บาท
2 บริษัท ทรัพย์สมทรง ร่วมค้า จำกัด เสนอราคา 4,694,000.00 บาท
3 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 4,695,000.00 บาท
บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 4,674,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 4,674,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอในราคา 4,674,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 30,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.64
55
484,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Lower Swing Bolster แคร่ Fuji Car PC-24 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 48,400.- บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 484,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,000.- บาท


รวม 484,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
56
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก MITSUBISHI 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา หจก. พ.พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก. พ.พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 481,500.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
57
145,820.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Brake Lever Support Bogie ชนิดแคร่ KHM. จำนวน 80 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. พ.พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 1,819.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก. พ.พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 1,819.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 145,520.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
58
196,880.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Brake Lever Support Bogie ชนิดแคร่ Ride Control จำนวน 80 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. พ.พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 2,461.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก. พ.พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 2,461.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 196,880.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
59
133,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Brake Lever ชนิดแคร่ Jusmag จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 2,937.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 2,937.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 146,857.50 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
60
155,150.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Brake Lever Holder ชนิดแคร่ Jusmag จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 3,407.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 3,407.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 170,397.50 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
61
147,660.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Dead Lever Connecting Plate ชนิดแคร่ NSW. จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. พ.พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 2,461.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก. พ.พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 2,461.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 147,660.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
62
86,100.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 80 Pcs. Silent Bloc No.861180 Drg.No.2-4101 DE4-0012 Ref.No.15
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 609.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 220 Pcs. “ O “ Ring R n° 7 Item 3 (for EVI 650) วัสดุเป็นยาง Fluoro Rubber (VITON)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 116.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 100 Pcs. # 453 0123 “ O “ Ring R 19 (Part of valve relay Faiveley S.a.No.3567 Rep.101)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 64.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 48,720.00 บาท
รายการที่ 2.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 25,520.00 บาท
รายการที่ 3.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,400.00 บาท


รวม 86,284.80 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
63
368,247.00
สอบราคา
เรื่อง ประกาศจัดซื้ออะไหล่สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR
จำนวน 1 รายการ
-----------------------------------
เลขที่ ชก./วซร.032/อส./2560
ด้วยกองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ ศูนย์ซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์สอบราคาซื้อ ดังนี้.-
สิ่งของ # แผ่นรองกันสึกช่องหม้อเพลารถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 400 Pcs..
ราคากลาง 368,247 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือคุ้มกัน ซึ่งไม่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5.ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
7.ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดวันยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 – 14.30 น. ณ ห้องเปิดซอง กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน เวลา 14.40 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยธุรการกองฯ กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 – 220 – 4524 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
(นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์)
วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ

ยกเลิกการเสนอราคา

รวม .00 บาท
ผู้เสนอราคาผิดเงื่อนไขการเสนอราคาตามเอกสารประกอบ 1.1 ข้อ 7
64
1,783,320.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,783,320.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
65
421,014.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # เฟืองส่ายตัวตั้งของพัดลมโดยสาร ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 200 ชุด
ราคาชุดละ 310.30บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # เฟืองส่ายตัวนอนของพัดลมโดยสาร ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 200 ชุด
ราคาชุดละ 208.65บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 3 สิ่งของ # กระบังลมพร้อมตะแกรงหน้ารังผึ้งเครื่องยนต์ Perkins 4 สูบ จำนวน 15 ชุด
ราคาชุดละ 8,881 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 4 สิ่งของ # กระบังลมพร้อมตะแกรงหน้ารังผึ้งเครื่องยนต์ Perkins 6 สูบ จำนวน 15 ชุด
ราคาชุดละ 13,375 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # เฟืองส่ายตัวตั้งของพัดลมโดยสาร ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 200 ชุด
เป็นเงิน 62,060 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # เฟืองส่ายตัวนอนของพัดลมโดยสาร ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 200 ชุด
เป็นเงิน 41,730 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 103,790 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 3 สิ่งของ # กระบังลมพร้อมตะแกรงหน้ารังผึ้งเครื่องยนต์ Perkins 4 สูบ จำนวน 15 ชุด
เป็นเงิน 133,215 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 4 สิ่งของ # กระบังลมพร้อมตะแกรงหน้ารังผึ้งเครื่องยนต์ Perkins 6 สูบ จำนวน 15 ชุด
เป็นเงิน 200,625 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 333,840 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 4 รายการ เป็นเงิน 437,630 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 437,630.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
66
433,350.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา -
ผู้เสนอราคา -

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้เสนอราคาในการสอบราคาครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ออกสอบราคาใหม่ต่อไป
67
1,721,361.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Upper Swing Bolster แคร่ KW-20 จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 68,850.- บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 1,721,250.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,721,250.- บาท


รวม 1,721,250.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่ากับราคาประเมิน ( 1,721,361 - 1,721,250 = 111.- บาท หรือคิดเป็น 0.006% ) ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
68
498,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม Bolster แคร่ TS-836, DTP-18 จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 83,000.- บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 498,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท


รวม 498,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
69
499,904.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำกูบยางรถโดยสาร บพห.และ บกข.ป. พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 124,976.- บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 499,904.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,904.- บาท


รวม 499,904.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
70
1,440,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมตัดผุพร้อมทำสีภายนอก-ภายใน รื้อพื้นยางและอุปกรณ์ภายใน พร้อมปูยาง,ติดตั้งเก้าอี้และอุปกรณ์ภายในให้เสร็จเรียบร้อยใช้การได้ รถ บชท. ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการ จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 144,000.- บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 1,440,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,440,000.- บาท


รวม 1,440,000.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
71
1,980,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคา
ไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคา

รวม .00 บาท
เห็นควรให้ยกเลิกสอบราคา
72
493,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หัวรับBrake วัสดุ S45C บูชชุบผิวแข็ง HS.48-60 ขนาด,มิติลักษณะตามตัวอย่างทางการฯและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 80 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 3,950.- บาท
รายการที่ 2 แกนเกลียวรับหัวBrake วัสดุ S45C ขนาด,มิติลักษณะตามตัวอย่างทางการฯและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯจำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 3,550.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 316,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 177,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,500.- บาท


รวม 493,500.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 2 รายการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
73
3,531,000.00
ประกวดราคา
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา ชุดละ 777,777.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%}
- บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด เสนอราคา ชุดละ 839,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%}
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,496,664.17 บาท (รวม Vat 7%}

รวม 2,496,664.17 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามข้อกำนดของทางการฯ
74
469,269.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Side Entrance Door วัสดุ SUS304 ตามแผนผังเลขที่ 3-P6-147 Inclusive of No. 1-16 จำนวน 9 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 52,141.- บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 469,269.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 469,269.- บาท


รวม 469,269.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
75
499,800.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Cross Beam (ทางยาว) รถ บกข.15 ยาว 8 ฟุต วัสดุ SUS304 จำนวน 35 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 14,280.- บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 499,800.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,800.- บาท


รวม 499,800.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
76
444,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ ก้านยันชานปะทะ Hight Tensile (1350-1500 N/mm2) ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 16,500.- บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 480,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.- บาท


รวม 480,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าประเมิน (480,000 – 444,000 = 36,000.-บาท) คิดเป็น 8.11 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
77
492,678.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ ยางกันกระแทกโครงแคร่ ของรถ JR-West ตามแผนผัง VD37383 และตัวอย่างทางการ วัสดุ ยาง NR 65±5 HS จำนวน 360 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 870.00.- บาท
ผู้เสนอราคา บ.ย่งไทยการยาง จก. ราคาที่เสนอ 1,177.00.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้านพัฒนา ซัพพลาย เนื่องจากไม่มีเอกสารการจดทะเบียนการค้าภาครัฐ, ไม่มี ภพ.20 จึงไม่เปิดซองเสนอราคา

รายการที่ 1 หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 313,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 313,200.- บาทรวม 313,200.00 บาท
หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 492,678 – 313,200 = 179,478.- บาท หรือ 36.43% ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
78
5,880,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ว.วิศรุต คอนสตรัคชั่น จำกัด
เสนอราคา 5,800,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา
เสนอราคา 5,860,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย)
เสนอราคา 5,860,000.00 บาท
4 บริษัท กิจการร่วมค้าด็อกเตอร์อัศว จำกัด
เสนอราคา 5,870,000.00 บาท

บริษัท ว.วิศรุต คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 5,800,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
รวม 5,800,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ว.วิศรุต คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอในราคา 5,800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 80,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.36
79
106,043.20
สอบราคา
รายการที่ 1 Bridge Diode KBPC 1501 ผลิตภัณฑ์ Fuji Electric จำนวน 80 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 2,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 4,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก พีซีบี อิเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอรวม 3,600.00 บาท
รายการที่ 2 Diode 3 Phase LRI 30B-080 30A.800V.ผลิตภัณฑ์ Fuji Electric จำนวน 80 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 55,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 68,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก พีซีบี อิเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอรวม 32,000.00 บาท
รายการที่ 3 Current Transformer (CT) Type MSQ 30 Current 50/5 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 50 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 6,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 6,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก พีซีบี อิเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอรวม 45,000.00 บาท
รายการที่ 4 Transistor No.25A.907 จำนวน 50 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 14,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 12,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก พีซีบี อิเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอรวม 4,000.00 บาท
รายการที่ 5 Resistance ขนาด 200 Ω 20W. ชนิดกระเบื้องขาว จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 2,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก พีซีบี อิเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอรวม 3,000.00 บาท
รายการที่ 6 Resistance ขนาด 2.2 Ω 20W. ชนิดกระเบื้องขาว จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 2,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก พีซีบี อิเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอรวม 3,000.00 บาท
รายการที่ 7 Resistance ขนาด 390 Ω 10W. ชนิดกระเบื้องขาว จำนวน 100 ตัว
บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 1,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก พีซีบี อิเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอรวม 3,000.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 2,400.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 55,200.00 บาท
รายการที่ 3 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคารวม 6,000.00 บาท
รายการที่ 4 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคารวม 12,500.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 2,000.00 บาท
รายการที่ 6 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 2,100.00 บาท
รายการที่ 7 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 1,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,200.00 บาท


รวม 81,200.00 บาท
คณะกรรมการฯได้มาประชุมพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว มีผู้เสนอราคา 3 ราย ตรวจสอบเอกสารแล้ว มีผู้เสนอราคาถูกต้องตามคุณสมบัติเพียง 2 ราย หจก.พีซีบี อีเลคทรอนิคส์ ฯ ไม่มีตัวอย่าง แค๊ดตาล็อก หรือสำเนาใบสั่งเดิม คณะกรรมการฯจึงไม่พิจารณาใบเสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นผู้เสนอราต่ำสุดในรายการที่ 1,2,5,6 และ 7 เสนอสิ่งของถูกต้องตามตัวอย่างทางการ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคา แต่ทางบริษัทยืนยันราคาเดิม ไม่สามารถลดราคาได้อีก หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในรายการที่ 3 และ 4 เสนอสิ่งของถูกต้องตามตัวอย่างทางการ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคา แต่ทางห้างฯยืนยันราคาเดิม ไม่สามารถลดราคาได้ รวม 7 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 81,200 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 19,159.20 (106,043.20 – 86,884.00) หรือต่ำกว่าราคาประเมิน 18.06 %
80
1,820,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 1,683,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 1,683,000.- บาท.ภาษี 7% เป็นเงิน 117,810.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,810.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 1,800,810.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.54/สญ./2558 ลว. 5 มิย. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
81
434,420.00
สอบราคา
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 406,000.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคาคันละ 406,000.- บาท. จำนวน 1 คัน. ภาษี 7% เป็นเงิน 28,420.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 434,420.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 434,420.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.34/สญ./2559 ลว. 9 มิย. 59 และ เลขที่ ชก./วซด.กท.68/สญ./2559 ลว. 17 พย. 59 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
82
.00
เชิญชวน
คณะกรรมการประกวดราคาได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามบันทึกการประชุมที่อ้างถึง ข้อ 4) - 6) ผลการพิจารณามีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จำนวน 2 ราย คือ
1) บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด
2) บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด
โดยกำหนดให้ทำการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด (ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้มีสิทธิเสนอราคา ได้ลงทะเบียน จำนวน 2 ราย ราคาเริ่มต้นเป็นเงินทั้งสิ้น 13,780,560.00 บาท
ผลการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า.-
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด
เสนอราคา จำนวน 3 ครั้ง ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 13,645,000.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา จำนวน 3 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 13,715,000.00 บาท


รวม 12,000,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีความผิดปกติในกรณีการแข่งขันเสนอราคาที่มีลักษณะการสมยอมกันหรือมีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 เห็นว่าราคาที่บริษัทฯเสนอสูงกว่าการว่าจ้างปี 2558 เพื่อเป็นประโยชน์กับการรถไฟฯ จึงได้ทำการต่อรองราคาขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับลดราคาลงอีก และบริษัทฯ ยินดีปรับลดราคาให้คงเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,350,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับการเสนอราคาของ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และในการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเหตุขัดข้องแต่ประการใด ในราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13,350,000.00 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน (13,780,650.00 – 13,350,000.00) = 430,650.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.13
83
13,780,560.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการประกวดราคาได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามบันทึกการประชุมที่อ้างถึง ข้อ 4) - 6) ผลการพิจารณามีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จำนวน 2 ราย คือ
1) บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด
2) บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด
โดยกำหนดให้ทำการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด (ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปเมื่อครบกำหนดเวลา ผู้มีสิทธิเสนอราคา ได้ลงทะเบียน จำนวน 2 ราย ราคาเริ่มต้นเป็นเงินทั้งสิ้น 13,780,560.00 บาท
ผลการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า.-
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด
เสนอราคา จำนวน 3 ครั้ง ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 13,645,000.00 บาท
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา จำนวน 3 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 13,715,000.00 บาท


รวม 12,000,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีความผิดปกติในกรณีการแข่งขันเสนอราคาที่มีลักษณะการสมยอมกันหรือมีเรื่องร้องเรียน แต่อย่างใด ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 เห็นว่าราคาที่บริษัทฯเสนอสูงกว่าการว่าจ้างปี 2558 เพื่อเป็นประโยชน์กับการรถไฟฯ จึงได้ทำการต่อรองราคาขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับลดราคาลงอีก และบริษัทฯ ยินดีปรับลดราคาให้คงเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,350,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับการเสนอราคาของ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และในการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเหตุขัดข้องแต่ประการใด ในราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13,350,000.00 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน (13,780,650.00 – 13,350,000.00) = 430,650.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.13
84
141,600.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 30 Sets. # 592154 & 592869 Repair Kit for 30-CW Module (See PB-25365-003) Ref.2 (41C625955P1) 1 Set. ประกอบด้วยอะไหล่ 18 รายการ (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาSet.ละ 4,450.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 142,845.00 บาท


รวม 142,845.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
85
234,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 น้ำดื่มบริสุทธิ์ ขนาด 600 ml. จำนวน 6,300 โหล
<> 1) บริษัท ออคชั่นเทรด จำกัด เสนอราคาโหลละ 33.80 บาท
<> 2) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาโหลละ 33.80 บาท
<> รายการที่ 1 บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 227,845.80 บาท

รวม 227,845.80 บาท
<> ผู้เสนอราคาต่ำ 1 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการให้ครบถ้วน จึงได้พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำ 2 คือ บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการครบถ้วน และเคยมีการตรวจสอบโรงานผู้ผลิตโดยคณะกรรมการฯ และแจ้งว่าเป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพน้ำของกระทรวงสาธารณสุข
86
63,500.00
สอบราคา
# 01.0029.94 Ang.Con.Ball BG QJ 315 N2 VGN 3050 (6) จำนวน 8 Pcs.
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา


รวม .00 บาท
ไม่มีผู้เสนอราคา ยกเลิกออกสอบราคาใหม่
87
63,500.00
สอบราคา
# 01.0029.94 Ang.Con.Ball BG QJ 315 N2 VGN 3050 (6) จำนวน 8 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 6,789.00 บาท
ตัวอย่างที่ผู้ขายส่งมาให้ตรวจสอบไม่ถูกต้อง

รวม .00 บาท
ยกเลิกออกสอบราคาใหม่
88
84,600.00
สอบราคา
# 01.0029.94 Ang.Con.Ball BG QJ 315 NZ VGN 3050 (6) จำนวน 8 Pcs.
1. บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัด ราคาอันละ 9,588.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ปิโตรเทค ราคาอันละ 7,450.00 บาท
# 01.0029.94 Ang.Con.Ball BG QJ 315 NZ VGN 3050 (6) จำนวน 8 Pcs.
บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 82,073.28 บาท


รวม 82,073.28 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, บริษัท พี.เอส.ปีโตรเทค จำกัด ตัวอย่างไม่ถูกต้อง
89
2,991,900.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ปุณณภัทร (ที เอ็น พี) จำกัด เสนอราคา 2,980,288.00 บาท
2 บริษัท พันดารา จำกัด เสนอราคา 2,986,4๐๐.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง เสนอราคา 2,986,8๐๐.00 บาท
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสินก่อสร้าง เสนอราคา 2,986,9๐๐.00 บาท
บริษัท ปุณณภัทร (ที เอ็น พี) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 2,980,288.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
90
87,365.50
สอบราคา
รายการที่1 รื้ออุปกรณ์โครงสร้างภายในรถดีเซลราง DAEWOO หมายเลข กซข.ป.2543 (รถอุบัติเหตุ) จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 40,660.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 46,759.00 บาท
รายการที่2 รื้ออุปกรณ์โครงสร้างภายในรถดีเซลราง NKF. หมายเลข กซข.1229 (วาระหนัก) จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 46,705.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 53,714.00 บาท
รายการที่1 รื้ออุปกรณ์โครงสร้างภายในรถดีเซลราง DAEWOO หมายเลข กซข.ป.2543 (รถอุบัติเหตุ) จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 40,660.00 บาท
รายการที่2 รื้ออุปกรณ์โครงสร้างภายในรถดีเซลราง NKF. หมายเลข กซข.1229 (วาระหนัก) จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 46,705.50 บาท


รวม 87,365.50 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคาต่ำหนึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคาต่ำหนึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
91
376,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมหนัก Alternator ขนาด 2.1 KW. ยี่ห้อ EVR, T.G., และ XENIX ตามเงื่อนไขว่าจ้างซ่อมของทางการฯ
จำนวน 16 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 22,500.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 22,700.- บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 360,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000.- บาท


รวม 360,000.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ( 376,000 – 360,000 = 16,000.-บาท ) คิดเป็น 4.25 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
92
209,463.20
สอบราคา
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 1,259.39 บาท
รายการที่ 2. ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาเครื่องละ 2,300.00 บาท
รายการที่ 3. ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาชุดละ 13,360.00 บาท
รายการที่ 4. ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาชุดละ 6,000.00 บาท
รายการที่ 5. ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาอันละ 428.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 1,259.39 บาท
รายการที่ 2. ร้านชัยวัฒนา ราคาเครื่องละ 2,300.00 บาท
รายการที่ 3. ร้านชัยวัฒนา ราคาชุดละ 13,360.00 บาท
รายการที่ 4. ร้านชัยวัฒนา ราคาชุดละ 6,000.00 บาท
รายการที่ 5. ร้านชัยวัฒนา ราคาอันละ 428.00 บาท

รวม 219,724.50 บาท
รายการที่ 1. ราคาสูงกว่าราคาประเมินของทางการ = 7.00 %
รายการที่ 2. ราคาต่ำกว่าราคาประเมินของทางการ = 6.54 %
รายการที่ 3. ราคาต่ำกว่าราคาประเมินของทางการ = 6.55 %
รายการที่ 4. ราคาต่ำกว่าราคาประเมินของทางการ = 6.55 %
รายการที่ 5. ราคาเท่ากับราคาประเมินของทางการ
93
496,250.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบหน้าต่างเหล็กไร้สนิม วัสดุ SUS304 หนา 2.0 มม.ใช้กับรถ บชส.(บานทั่วไป) ลักษณะมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 45 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 9,970.- บาท

รายการที่ 2 กรอบหน้าต่างเหล็กไร้สนิม วัสดุ SUS304 หนา 2.0 มม.ใช้กับรถ บชส.(กรอบบานกระจกห้องน้ำ) ลักษณะมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 5 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 9,520.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 448,650.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 47,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,250.- บาท


รวม 496,250.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
94
1,905,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2. บริษัท โฟล์วมาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จ้างทำเครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบต่อเนื่องและประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติ 24V.DC. 40A. จำนวน 30 เครื่อง จาก บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,894,500.00 บาท

รวม 1,894,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
95
303,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 175 (ใบจ่ายค่ีาเบี้ยเลี้ยง/ค่าแรงเพิ่มต่าง ๆ) จำนวน 4,000 เล่ม
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 69.00 บาท
<> 2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 72.47 บาท
รายการที่ 2 แบบที่ 39 ประวัติพนักงาน จำนวน 2,000 ชุด
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยชุดละ 150.00 บาท
<> 2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยชุดละ 163.60 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 295,320.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 3,210.00 บาท

รวม 298,530.00 บาท
<> ห้างวีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ ถูกต้องตามตัวอย่างของทางการ
96
176,608.40
สอบราคา
รายการที่ 1 Porcelain Fuse Base 160A. 660V. Size 00 ผลิตภัณฑ์ Linder จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 10,700.00 บาท
รายการที่ 2 Porcelain Fuse link Rating 500V.63A Size 00 ผลิตภัณฑ์ Linder จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 9,300.00 บาท
รายการที่ 3 Diode Module 2RI 100G-160 ขนาด 100A.600V. ผลิตภัณฑ์ Fuji Electric จำนวน 60 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 81,900.00 บาท
รายการที่ 4 Power Transistor EVG 31-050 A.30A.500V.ผลิตภัณฑ์ Fuji Electric จำนวน 20 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 34,000.00 บาท
รายการที่ 5 Capacitor 6,800-10,000 uF 80V.DC.พร้อมห่วงรัดติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ Hitachi จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 56,000.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 10,700.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 9,300.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 81,900.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 34,000.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 56,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 191,900.00 บาท


รวม 191,900.00 บาท
คณะกรรมการฯได้มาประชุมพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว มีผู้สนใจรับเอกสาร 2 ราย บริษัท บุญยฤทธ์ ยื่นเอกสาร 1 ราย คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องพร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อที่เคยขายให้กับทางการฯ บริษัทเสนอสิ่งของถูกต้องทั้ง 5 รายการ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาบริษัท บริษัทยืนยันราคาที่เสนอทั้ง 5 รายการ รวมเป็นเงิน 191,900 บาท สูงกว่าราคาประเมิน 15,291.60 บาท (191,900.00 – 176,608.40 ) หรือสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 8.65 %
97
252,359.50
สอบราคา
รายการที่ 1 สปอร์ตไลท์ขนาด 50 Wชนิด LED สีขาว รวม 10 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 8,774.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 13,910.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 33,491.00 บาท
รายการที่ 2 ปลั๊กไฟพ่วง 4 ที่ 3 ขา ชนิดมียางหุ้ม รวม 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 3,210.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 4,280.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 6805.20 บาท
รายการที่ 3 ปลั๊กไฟพ่วง 2 ที่ 3 ขา ชนิดมียางหุ้มรวม 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,605.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 2,675.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 4,665.20 บาท
รายการที่ 4 ปลั๊กเสียบ ชนิดมียางหุ้ม รวม 30 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 1,765.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,926.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 2,921.10 บาท
รายการที่ 5 ใบหินเจียร(หนา)ขนาด 4 นิ้ว ยี่ห้อ NKK หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวม 1,000ใบ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 13,910.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 21,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 27,820.00 บาท
รายการที่ 6 ใบหินเจียร สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว Side 100 × 2 × 16 มม. ยี่ห้อ SUMO หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวม 2,000 ใบ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 24,610.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 55,640.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 64,200.00 บาท
รายการที่ 7 ใบหินตัด ขนาด 4 นิ้ว Side 105 × 1.2 × 16 มม.ยี่ห้อ SUMO หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวม 2,000 ใบ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 23,540.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 44,940.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 53,500.00 บาท
รายการที่ 8 ใบหินตัดเหล็ก/ตัดสแตนเลส ขนาด 16 นิ้ว Side 405 × 3 × 25.4 มม.ยีห้อ SUMO (สีดำ)หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวม 500 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 48,150.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 49,220.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 51,360.00 บาท
รายการที่ 1 สปอร์ตไลท์ขนาด 50 Wชนิด LED สีขาว รวม 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 13,910.00 บาท
รายการที่ 2 ปลั๊กไฟพ่วง 4 ที่ 3 ขา ชนิดมียางหุ้ม รวม 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 3,210.00 บาท
รายการที่ 3 ปลั๊กไฟพ่วง 2 ที่ 3 ขา ชนิดมียางหุ้มรวม 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,605.00 บาท
รายการที่ 4 ปลั๊กเสียบ ชนิดมียางหุ้ม รวม 30 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 1,765.50 บาท
รายการที่ 5 ใบหินเจียร(หนา)ขนาด 4 นิ้ว ยี่ห้อ NKK หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวม 1,000ใบ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 13,910.00 บาท
รายการที่ 6 ใบหินเจียร สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว Side 100 × 2 × 16 มม. ยี่ห้อ SUMO หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวม 2,000 ใบ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 55,640.00 บาท
รายการที่ 7 ใบหินตัด ขนาด 4 นิ้ว Side 105 × 1.2 × 16 มม.ยี่ห้อ SUMO หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวม 2,000 ใบ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 23,540.00 บาท
รายการที่ 8 ใบหินตัดเหล็ก/ตัดสแตนเลส ขนาด 16 นิ้ว Side 405 × 3 × 25.4 มม.ยีห้อ SUMO (สีดำ)หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวม 500 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 48,150.00 บาท


รวม 161,730.50 บาท
รายการที่ 1 บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสอง สิ่งของถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 2 บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 3 บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสอง สิ่งของถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 8 บริษัทเรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
98
1,749,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ
อนุมัติให้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม ในเส้นทางสายตะวันออก ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,739,285.00 บาท

รวม 1,739,285.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
99
418,195.60
สอบราคา
รายการที่ 1 Home Pump (Automatic Water Pump) Model WP-205 QS ผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Electric จำนวน 20 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 118,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอรวม 124,120.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอรวม 83,460.0051,360.00 บาท
รายการที่ 2 Home Pump (Automatic Water Pump) Model WP-105 QS ผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Electric จำนวน 15 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 63,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอรวม 65,002.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอรวม 51,360.00 บาท
รายการที่ 3 Suspension Bolt วัสดุเหล็กเกรด S45C ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 45,000.00 บาท
รายการที่ 4 Tension Spring ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 98,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอรวม 59,920.00 บาท
รายการที่ 5 ใบพัดลม Blade Radiator Fan Motor (ชนิดใบเดี่ยว)ใช้กับ Motor ขนาด 5HP ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 40 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 44,000.00 บาท
รายการที่ 6 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 118,000.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 63,000.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 45,000.00 บาท
รายการที่ 4 ษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคารวม 59,920.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 44,000.00 บาท


รวม 329,920.00 บาท
คณะกรรมการฯได้มาประชุมพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 3 ราย คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสารถูกต้อง บริษัท ทีดับบลิวฯเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 1 , 2 และ 4 แต่บริษัทเสนอสิ่งของไม่ถูกต้อง รายการที่ 1,2 รายการที่ 4 สิ่งของถูกต้อง บริษัท บุญยฤทธิ์ เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่ 2 รายการที่ 1,2 และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวในรายการที่ 3,5 บริษัทเสนอสิ่งของถูกต้อง คณะกรรมการได้ต่อรองราคาทั้งสองบริษัท แต่ทั้งสองบริษัทยืนยันราคาเดิมไม่สามารถลดราคาได้อีก รายาการที่ 6 ไม่มีผู้เสนอราคา รวมสิ่งของ 5 รายการ เป็นเงินรวม 329,920.00 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน 38,293.20 บาท (386,213.20 – 329,320.00) หรือต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 10.39 %
100
1,908,714.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมวาระ C ทุกๆ(6,000 ชม.) Eng MTU จำนวน 7 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.มงคลเอ็นเนอร์จี ราคาที่เสนอ 1,984,850.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมวาระ C ทุกๆ(6,000 ชม.) Eng MTU จำนวน 7 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.มงคลเอ็นเนอร์จี ราคาที่เสนอ 1,984,850.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 1,984,850.00 บาท
ผู้เสนอราคาคือ บจก.มงคลเอ็นเนอร์จี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงวาระ เครื่องยนต์ MTU โดยมีสัญญาอยู่กับทางการรถไฟฯ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชำนาญการ
101
566,030.00
สอบราคา
เรื่อง ประกาศจัดซื้อท่อยางน้ำชนิด Silicone
จำนวน 3 รายการ
-----------------------------------
เลขที่ ชก./วซร.189/อส./2559 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559
ด้วยกองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ ศูนย์ซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์สอบราคาซื้อ สิ่งของ # ท่อยางน้ำชนิด Silicone ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1) ท่อยางตรง ขนาด Ø 1.7/8 นิ้ว(48 มม.) ยาว 1,000 มม.ชนิด Silicone 3 Ply-4.5 mm.Polyester Working Oressure 4.5 Bar-10.5 Bar จำนวน 40 Pcs.
ราคากลาง 158,360 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2) ตรง ขนาด Ø ½ นิ้ว( 13 มม.) ยาว 1,000 มม.ชนิด Silicone 3 Ply-4.5 mm.Polyester Working Oressure 4.5 Bar-10.5 Bar จำนวน 60 Pcs.
ราคากลาง 96,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3) ตรง ขนาด Ø 3 นิ้ว( 76 มม.)ยาว 1,000 มม.ชนิด Silicone 4 Ply-4.5 mm.Polyester Working Oressure 4.5 Bar-10.5 Bar จำนวน 60 Pcs.
ราคากลาง 311,370 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวม จำนวน 3 รายการ ราคากลาง 566,030 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือคุ้มกัน ซึ่งไม่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5.ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดวันยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. -14.30 น. ณ ห้องเปิดซอง กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน เวลา 14.40 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยธุรการกองฯ กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 14.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-220-4524 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559


(นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์)
วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ
บริษัท ที.ดับบลิว.อินเอตร์เทรด จำกัด เสนอราคารายเดียว แต่ผิดเงื่อนไขการเสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกการเสนอราคาเนื่องจากผู้เสนอราคาผิดเงื่อนไขจึงไม่เปิดซองเสนอราคา
102
452,331.80
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) รองเท้านิรภัย จำนวน 919 คู่
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 452,331.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 766,997.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) รองเท้านิรภัย จำนวน 919 คู่
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 452,331.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 452,331.80 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
103
496,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ Purge Valve for AMT Dryer สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 8 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ ราคาที่เสนอ 496,480.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ Purge Valve for AMT Dryer สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 8 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ ราคาที่เสนอ 496,480.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 496,480.00 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
104
218,119.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) หมวกนิรภัย CAP จำนวน 5 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 4,280.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ไม่พิจารณา เนื่องจากคุณสมบัติสิ่งของไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด (เสนอรายการเดียว)

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เสื้อแขนยาวคอปก จำนวน 88 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 67,795.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) กางเกงขายาว จำนวน 63 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 55,950.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) รองเท้านิรภัย ทรงสปอร์ต จำนวน 63 คู่
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 89,655.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) หมวกนิรภัย CAP จำนวน 5 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 4,280.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เสื้อแขนยาวคอปก จำนวน 88 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 67,795.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) กางเกงขายาว จำนวน 63 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 55,950.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) รองเท้านิรภัย ทรงสปอร์ต จำนวน 63 คู่
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 89,655.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 217,680.80 บาท
มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่ทางการฯ กำหนด
105
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ถังเก็บน้ำพร้อมขาตั้ง เป็นถังสแตนเลส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร รุ่น DMCB ตราเพชร จำนวน 16 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 233,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 243,960.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็มเคพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 239,680.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 255,944.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 251,664.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปั๊มน้ำ Water Automatic Pump ขนาด 200 W. 220 V. ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 14 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 76,436.49.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 87,842.72 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็มเคพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 103,362.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 89,580.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 112,350.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ถังเก็บน้ำพร้อมขาตั้ง เป็นถังสแตนเลส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร รุ่น DMCB ตราเพชร จำนวน 16 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 233,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปั๊มน้ำ Water Automatic Pump ขนาด 200 W. 220 V. ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 14 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 76,436.49.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 310,036.49 บาท
ทั้ง 2 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
106
291,896.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเบาะนั่งและพนักพิงผู้โดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR.จำนวน 31 ชุด ราคาชุดละ 9,416 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเบาะนั่งและพนักพิงผู้โดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR.จำนวน 31 ชุด เป็นเงิน 291,896 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 291,896.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
107
1,991,900.00
สอบราคา
1. บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 1,960,000.00 บาท
1. บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เป็นผุ้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,960,000.00 บาท

รวม 1,960,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัท ป.วิศวดยธา จำกัด แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอ ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 31,600.00 บาท หรือเท่ากับ 1.586% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ล้างทำความสะอาดหินทุกส่วน เเพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถ และเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน กำหนด 90 วัน ต่อไป
108
771,343.00
สอบราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม Pressure Reducing Valve Type DMV.7A/7,5 ผลิตภัณฑ์ Original ยี่ห้อ Knorr Bremseประเทศ Germany จำนวน 30 Sets. 1 Set ประกอบด้วย
1)# 462402 Knorr-K-Ring (Item3)
2)# C 62817 Valve Head (Item4)
3)# I 25024 Piston (Item5)
4)# 460899 Knorr-K-Ring (Item18)
5)# A 27763/33 O-Ring (Item21)
6)# A 68688 Strainer (Item19).
ราคา Set.ละ 25,444.60บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม Pressure Reducing Valve Type DMV.7A/7,5 ผลิตภัณฑ์ Original ยี่ห้อ Knorr Bremseประเทศ Germany จำนวน 30 Sets. 1 Set ประกอบด้วย
1)# 462402 Knorr-K-Ring (Item3)
2)# C 62817 Valve Head (Item4)
3)# I 25024 Piston (Item5)
4)# 460899 Knorr-K-Ring (Item18)
5)# A 27763/33 O-Ring (Item21)
6)# A 68688 Strainer (Item19).
เป็นเงิน 763,338 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 763,338.00 บาท
ถูกต้อมตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
109
1,858,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,856,022.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,916,798.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,856,000.00 บาท

รวม 1,856,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
110
439,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น
อนุมัติให้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ดำเนินการจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ และขุดดินฝังท่อร้อยสายเคเบิลแทนสายโถงชนิดต่าง ๆ ที่ กม.272/1-5 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ - สถานีบ้านพะเนา ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (งานชั่วคราวครั้ง 1) ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 437,000.00 บาท

รวม 437,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
111
5,172,500.00
ประกวดราคา
1) บริษัท วินเนอร์ยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,057,440.00 บาท
2) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,469,840.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,469,840.00 บาท

รวม 5,469,840.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ
112
1,760,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. HY701 N17 LI Motor Hydraulic จำนวน 6 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 385,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 490,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด= 645,300.00 บาท
รายการที่ 2. HY701 N17 RE Motor Hydraulic จำนวน 6 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 385,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 490,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด= 645,300.00 บาท
รายการที่ 3. HY701 N22 LI Motor Hydraulic จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 128,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 167,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด= 215,100.00 บาท
รายการที่ 4. HY701 N22 RE Motor Hydraulic จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 128,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 167,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด= 215,100.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 645,300.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 645,300.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 215,100.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 215,100.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,720,800.00 บาท


รวม 1,720,800.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด และไม่พิจารณาการเสนอราคาของบริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด และ บริษัท เอ็น.สิริ –
อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เนื่องจากแคตตาล็อคไม่ถูกต้องตามรายการละเอียดรายการจำเพาะของผู้ใช้งาน
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442
113
615,440.00
สอบราคา
รายการที่ 1. รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ R-134A จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 15,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 20,700.00 บาท
รายการที่ 2. เอ็กซ์เพนชั่นวาล์ว R-12 จำนวน 20 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 5,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 4,980.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 10,400.00 บาท
รายการที่ 3. เอ็กซ์เพนชั่นวาล์ว R-134A ชนิด 2 หาง จำนวน 30 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 16,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 17,820.00 บาท
รายการที่ 4. เอ็กซ์เพนชั่นวาล์ว R-134A ชนิดหางเดียว จำนวน 30 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 7,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 13,200.00 บาท
รายการที่ 5. รีเลย์บอช เบอร์ 0986AH0253 จำนวน 60 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 3,852.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 10,800.00 บาท
รายการที่ 6. น้ำมันคอมเพรสเซอร์ R-134A จุ 1,000 ม.ล. (Golden oil 100) จำนวน 40 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 12,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 21,600.00 บาท
รายการที่ 7. น้ำมันคอมเพรสเซอร์ R-12 จุ 1,000 ม.ล. จำนวน 20 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 4,620.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 6,400.00 บาท
รายการที่ 8. น้ำยา F 11 จุ 500 ม.ล. จำนวน 50 ขวด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 4,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 5,250.00 บาท
รายการที่ 9. พัดลมคอยล์เย็น 24 V.DC. จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 11,150.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 16,950.00 บาท
รายการที่ 10. พัดลมคอนเดนเซอร์ 12" 24 V. (ขอบเหล็ก) จำนวน 30 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 45,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 44,940.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 42,990.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 60,990.00 บาท
รายการที่ 11. แผงคอนเดนเซอร์ 14" x 23" x 3R จำนวน 10 แผง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 19,050.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 24,550.00 บาท
รายการที่ 12. ตู้ทำความเย็น ขนาด 6 ช่อง 24 V.DC. จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 64,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 68,000.00 บาท
รายการที่ 13. คอมเพรสเซอร์ R-134 A 24 V. จำนวน 40 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 148,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 168,480.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 206,000.00 บาท
รายการที่ 14. ตลับลูกปืน เบอร์ SKF # 6203 2Z จำนวน 60 ตลับ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 5,040.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 7,200.00 บาท
รายการที่ 15. สายพาน 12.5 x 925 จำนวน 60 เส้น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 8,988.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 8,340.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 13,200.00 บาท
รายการที่ 16. ปั๊มไฮดรอลิค ชนิด Single ขนาด 22.5 cc. จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 32,000.00 บาท
รายการที่ 17. ปั๊มไฮดรอลิค ชนิด Double ขนาด 22.5 x 22.5 cc. จำนวน 4 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 102,400.00 บาท
รายการที่ 18. กรองน้ำมันไฮดรอลิคปั๊มแอร์ จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 18,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 17,120.00 บาท
รายการที่ 19. ที่รัดดรายเออร์ จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 1,100.00 บาท
รายการที่ 20. น้ำยาทำความเย็น R-134A (พร้อมถังบรรจุ ถังละ 13.6 ก.ก.) จำนวน 204 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 34,068.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 36,924.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 15,750.00 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 4,980.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 17,820.00 บาท
รายการที่ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 7,350.00 บาท
รายการที่ 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 3,852.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 12,800.00 บาท
รายการที่ 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 4,620.00 บาท
รายการที่ 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 4,200.00 บาท
รายการที่ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 11,150.00 บาท
รายการที่ 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 42,990.00 บาท
รายการที่ 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 19,050.00 บาท
รายการที่ 12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 64,200.00 บาท
รายการที่ 13. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 148,000.00 บาท
รายการที่ 14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 5,040.00 บาท
รายการที่ 15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 8,340.00 บาท
รายการที่ 16. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 32,000.00 บาท
รายการที่ 17. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 102,400.00 บาท
รายการที่ 18. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 17,120.00 บาท
รายการที่ 19. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 1,100.00 บาท
รายการที่ 20. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 34,068.00 บาท
รวมเป็นเงิน 556,830.00 บาท


รวม 556,830.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

114
937,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1. HY-D 501.32.10ES Filter Element (กรองเซอร์โวชุดแทมป์) จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด= 124,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 117,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 85,600.00 บาท
รายการที่ 2. HY-S 501.160 P10ES Filter Element (กรองปั๊มขับเคลื่อน) จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด= 336,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 299,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 235,400.00 บาท
รายการที่ 3. HY-S 501.330.10ES Filter Element (กรองน้ำมันกลับถัง) จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด= 216,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 173,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 171,200.00 บาท
รายการที่ 4. 852 821MIC 10 Filter Element MAHLC (กรองปั๊มขับเคลื่อน) จำนวน 32 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 140,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 256,000.00 บาท
รายการที่ 5. PI23025 RNPS10 Filter Element MAHLC (กรองน้ำมันกลับถัง) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 107,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 180,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 85,600.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 235,400.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 171,200.00 บาท
รายการที่ 4. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 5. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงิน 492,200.00 บาท


รวม 492,200.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด และขอยกเลิกการจัดซื้อในรายการที่ 4. และ 5. เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำสุด
ไม่ส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการเปิดซองพิจารณา ตามรายการละเอียดรายการจำเพาะ
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

115
1,820,760.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 111BB0702 – Servo Valve จำนวน 3 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 256,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 288,900.00 บาท
รายการที่ 2. 111BB1302 – Servo Valve จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 171,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 214,000.00 บาท
รายการที่ 3. 111BB0502 – Servo Valve จำนวน 3 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 256,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 288,900.00 บาท
รายการที่ 4. 111BB1002 – Servo Valve จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 342,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 385,200.00 บาท
รายการที่ 5. EL-T 76.00 MO – Servo Valve จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 500,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 532,860.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 256,500.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 171,000.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 256,500.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 342,000.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 532,860.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,558,860.00 บาท


รวม 1,558,860.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442
116
1,979,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1. เครื่องบีบหัวสายไฮดรอลิค ชนิดไฟฟ้า 220 V.AC. 50 Hz. จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 856,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด = 1,284,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด = 1,284,000.00 บาท
รายการที่ 2. เครื่องตัดสายไฮดรอลิค ชนิดไฟฟ้า 220 V.AC. 50 Hz. จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 64,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.คิว.พี = 210,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด = 299,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.พี.เอ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด= 195,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด = 160,500.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 856,000.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 64,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 920,200.00 บาท


รวม 920,200.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

117
88,200.00
สอบราคา
Hose, High Pressure (3/4") Ref.Dwg.No.D 145-03671 จำนวน 105 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 780.00 บาท
Hose, High Pressure (3/4") Ref.Dwg.No.D 145-03671 จำนวน 105 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 87,633.00 บาท


รวม 87,633.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
118
48,000.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 15 (สมุดบัญชีเงินสด) จำนวน 100 เล่ม
<> 1) ไม่มีผู้เสนอราคา
<> 2) ไม่มีผู้เสนอราคา
<> 3) ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 2 สมุดทะเบียนหนังสือ จำนวน 300 เล่ม
<> 1) ไม่มีผู้เสนอราคา
<> 2) ไม่มีผู้เสนอราคา
<> 3) ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 3 สมุดบัญชีช่องเงินคู่ขนาดใหญ่ จำนวน 50 เล่ม
<> 1) ไม่มีผู้เสนอราคา
<> 2) ไม่มีผู้เสนอราคา
<> 3) ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 1 ไม่มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
รายการที่ 2 ไม่มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
รายการที่ 3 ไม่มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

รวม .00 บาท
<> ขออนุมัติยกเลิกการตกลงราคาซื้อแบบพิมพ์ฯ จำนวน 3 รายการ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
119
438,200.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 10 Pcs. Starting Motors , Complete , 50 MT. Type 400, 32 Volt. HEAVY DUTY STARTER ผู้ผลิต Delco Remy USA.
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 40,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 428,000.00 บาท


รวม 428,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
120
109,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาชุดละ 39,400.00 บาท จำนวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 84,316.00 บาท (VAT)
2.บริษัท เค.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น เอ็จิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาชุดละ 49,510.00 บาท จำนวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 105,951.40บาท (VAT)
บริษัท เค.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น เอ็จิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอสิ่งของถูกต้องตามเอกสารสอบราคา ที่ทางการฯ กำหนด

รวม 105,951.40 บาท
บริษัท เค.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น เอ็จิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอสิ่งของถูกต้องตามเอกสารสอบราคา ที่ทางการฯ กำหนด
121
51,100.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 185 ใบจ่ายเงินสีเหลืองอ่อน จำนวน 650 เล่ม
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 73.32 บาท
<> รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงินทั้งสิ้น 50,994.06 บาท

รวม 50,994.06 บาท
<> ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคารายเดียว ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ มีคุณภาพใกล้เคียงกับของทางการ สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
122
198,653.50
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมหนัก ตู้ Battery Charger & DC-DC Convertor Box รายละเอียดเงื่อนไขทางการฯ จำนวน 10 ตู้
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 18,750.- บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 187,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,500.- บาท


รวม 187,500.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (198,653.50 – 187,500 ) = 11,153.50 บาท คิดเป็น 5.61% ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
123
217,800.00
สอบราคา
# K-2447-F Printed Circuit Board จำนวน 8 Pcs.
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาอันละ 28,400.00 บาท
# K-2447-F Printed Circuit Board จำนวน 8 Pcs.
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 238,824.00 บาท


รวม 238,824.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, ลดราคาเหลืออันละ 27,900.00 บาท
124
499,155.00
สอบราคา
ห้างส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ Motor Air Compressor ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 6 Sets.ราคา Set.ละ 83,139 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ Motor Air Compressor ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 6 Sets.เป็นเงิน 498,834 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 498,834.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
 
รวมทั้งหมด 259,754,185.58 บาท