:: 200 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
492,200.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบลมอัดรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบลมอัดรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 492,200.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
2
1,476,600.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา # สิ่งของ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ ราคาตูละ 249,845 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รวม 1 รายการ
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย # สิ่งของ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ เป็นเงินทั้งสิ้น 499,690 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รวม 1 รายการ


รวม 499,690.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักาณะที่ออกสอบราคา
3
499,904.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Stone พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 249,952 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Stone พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ เป็นเงินทั้งสิ้น 499,904 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 499,904.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
4
487,500.00
สอบราคา
1.บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2.บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 462,500.00 บาท

รวม 462,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
5
416,700.00
สอบราคา
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร
6
369,400.00
สอบราคา
บริษัท โชติอนนท์ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท โชติอนนท์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู. (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง,ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู.(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 5 เครื่อง,ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู.(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง,ขนาด ไม่ ต่ำกว่า 36,000 บีทียู. (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิมที่ห้อง สรจ.ลป.,ห้องจำหน่ายตั๋ว พล.,สรจ.อด. ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 365,280.00 บาท

รวม 365,280.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
7
494,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โชติอนนท์ จำกัด
2. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส แอร์ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
อนุมัติให้จ้าง บริษัท โชติอนนท์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 บีทียู. (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง,ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู. (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 6 เครื่อง ทดแทนของเดิมที่หน้าห้อง กบด., ห้องงานบัญชีลูกหนี้และบัญชีทดลอง,ห้องเปิดซองพัสดุ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,065.00 บาท

รวม 490,065.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
8
18,433,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 18,370,000.00 บาท
2. บริษัท ซี.บี. ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 18,403,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 18,403,000.00 บาท
บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 18,370,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 18,370,000.00 บาท
บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 18,370,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
9
44,940.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal ยาง Bellow รังผึ้ง รจ. ALS จำนวน 5,000 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก. นามทอง เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 26,750.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตดิ้ง ราคาที่เสนอ 43,335.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 48,150.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal ยาง Bellow รังผึ้ง รจ. ALS จำนวน 5,000 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก. นามทอง เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 26,750.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 26,750.00 บาท
คณะกรรมได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ ของ หจก. นามทอง เทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสุด นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลองสามารถใช้การได้ ตามหนังสือยืนยันของผู้ใช้ลงวันที่ 15 ก.ค. 57
10
118,235.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ชุดเพลาใบพัดไอเสีย Rot or turbi ne P/N XP52710100099 จำนวน 1 SET.
ผู้เสนอราคา บจก. ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 118,235- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เอสเค. เฮฟวี่ ควิปเมนต์ ไม่แจ้งรายละเอียดจึงไม่พิจารณา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ชุดเพลาใบพัดไอเสีย Rot or turbi ne P/N XP52710100099 จำนวน 1 SET.
ผู้เสนอราคา บจก. ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 118,235- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 118,235.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ ของ บจก. ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ นำเสนอเป็นอะไหล่แท้ SUPPLY จากบริษัท MTU-Friedrichshafen GmbH สามารถใช้งานได้ปกติ
11
727,150.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 717,274.50 บาท
2. บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 727,150.60 บาท
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 717,000.00 บาท


รวม 717,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
12
493,538.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ลูกรอกบังคับประตูเลื่อน พร้อมยาง รถ บชส. เลข 3 หลัก จำนวน 250 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,998.76 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,690.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการ ฯ ตั้งไว้
13
22,887,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคา ชุดละ 32,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ร้านชัยมงคลภัณฑ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,228,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 21,228,800.00 บาท
ร้านฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน 1,658,500.00 บาท (22,887,300.00 - 21,228,800.00) คิดเป็นร้อยละ 7.246
14
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บานประตู Stainless แบบเลื่อน บชส. เลข 3 หลัก จำนวน 10 บาน
ผู้เสนอราคา (คณะกรรมการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคา) ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 0 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (คณะกรรมการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคา) จำนวนเงินรวม 0 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาครั้งนี้
15
120,482.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Fuel Delivery Pump P/N X52408100006 จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บจก ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 120,482- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เอสเค. เฮฟวี่ ควิปเมนต์ ไม่แจ้งรายละเอียดจึงไม่พิจารณา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Fuel Delivery Pump P/N X52408100006 จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บจก ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 120,482- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 120,482.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก. ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ซึ่งทางบริษัทฯ นำเสนอเป็นอะไหล่แท้ SUPPLY จากบริษัท MTU-Friedrichshafen GmbH ได้ต่อรองราคาให้ปรับลดลงมาอีกระยะเวลารับประกันคุณภาพและกำหนดส่งของให้เร็วขึ้น
16
1,986,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,980,323.90 บาท
2. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,985,459.90 บาท
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,970,000.00 บาท


รวม 1,970,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
17
90,700.00
สอบราคา
1.บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,980,323.90 บาท
2.บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,985,459.90 บาท
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,970,000.00 บาท


รวม 1,970,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
18
192,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Coil VECP (Attrating ๙๐ VDC.) จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Coil VECP (Attrating ๙๐ VDC.) จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 160,500.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก. ดาเวน ซึ่งทางบริษัทฯ เคยขายให้่กับทางการมาก่อนนี้แล้ว และสามารถใช้การได้ปกติ ตามยืนยันของผู้ลงวันที่ 25 เม.ย.57
19
1,999,900.00
สอบราคา
1.บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,996,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพงษ์ลำปาง ราคาที่เสนอ 1,999,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ศักดาพร จำกัด ในวงเงิน 1,996,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 1,996,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด
20
1,393,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,390,000.00 บาท
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,391,535.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,385,000.00 บาท


รวม 1,385,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
21
1,999,900.00
สอบราคา
1.บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,997,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.บริษัท ชลชัชชา จำกัด ราคาที่เสนอ 2,087,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ศักดาพร จำกัด ในวงเงิน 1,997,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 1,997,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด
22
498,520.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เหล็กแม่บันไดรถโดยสารข้างซ้าย วัสดุสแตนเลส หนา 4 มม. จำนวน 44 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,273.75 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท กันตฤทัย จำกัด ราคาที่เสนอ 2,996.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,424.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท โกญจา พาณิชย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,584.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 4,696.23 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แอพพลายส์ บิสิเนส กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 5,155.15 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เหล็กแม่บันไดรถโดยสารข้างขวา วัสดุสแตนเลส หนา 4 มม. จำนวน 44 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,273.75 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท กันตฤทัย จำกัด ราคาที่เสนอ 2,996.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,424.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท โกญจา พาณิชย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,584.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 4,696.23 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แอพพลายส์ บิสิเนส กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 5,155.15 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท ณภัทร 69 จำกัด จำนวนเงิน 100,045.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) บริษัท ณภัทร 69 จำกัด จำนวนเงิน 100,045.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 200,090.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
23
206,235.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) รองเท้านิรภัยชาย หัวเหล็กพื้น PU ชนิดหุ้มส้นและหุ้มข้อ เบอร์ 5-12 จำนวน 221 คู่
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 745.79 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคาที่เสนอ 877.40 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 898.80 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) รองเท้านิรภัยสตรี หัวเหล็กพื้น PVC ชนิดหุ้มส้น เบอร์ 6 จำนวน 1 คู่
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 428.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 856.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคาที่เสนอ 877.40 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 164,819.59 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 428.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 165,247.59 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
24
337,192.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) รองเท้านิรภัยชาย หัวเหล็กพื้น PU ชนิดหุ้มส้น เบอร์ 5-12 จำนวน 273 คู่
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 702.1875 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 872.05 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคาที่เสนอ 877.40 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) รองเท้านิรภัยชาย หัวเหล็กพื้น PU ชนิดหุ้มข้อ เบอร์ 5-11 จำนวน 100 คู่
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 755.6875 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคาที่เสนอ 877.40 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 914.85 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 191,697.19 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 75,568.75 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 267,265.94 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
25
1,993,500.00
สอบราคา
1.บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,990,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.ห้างห้นส่วนจำกัด รัตนพงษ์ลำปาง ราคาที่เสนอ 1,993,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ศักดาพร จำกัด ในวงเงิน 1,990,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 199,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด
26
1,930,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Axle Spring แคร่ KW-20 ตามแผนผังเลขที่ 1-11TP2-018/1(1 ชุด ประกอบด้วย Inner 1 ขดและ Outer 1 ขด)พร้อม Stamping Manufacture ‘s Mark ;Date of Manufactured ;Charge No.ที่ปลายด้านข้างขดสปริงด้วย วัสดุ SUP9A orBS970 EN47 หรือชั้นคุณภาพดีกว่า(SUP10)และขดนอก-ในต้องเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,020.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 2,224.53 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,289.80 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,212,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,212,000.- บาท


รวม 1,212,000.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(1,930,200.00-1,212,000.00)=718,200.-บาท
หรือ 37.20% พร้อมส่งของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
27
192,235.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบรองคอเครื่องพ่วง(Striking Casting)ตามแผนผังเลขที่ P5-2322/2 และเจาะรูตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีดำกันสนิม จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,629.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 4,680.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 162,900.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,900.- บาท


รวม 162,900.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(1,922.35-1,629.00) = 293.35 หรือ
15.26 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
28
ปซ.57026 : Statodyne Alternator
4,543,487.00
ประกวดราคา
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,508,980.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,508,980.00 บาท

รวม 4,508,980.00 บาท
เสนอรายเดียว, สิ่งของถูกต้อง
29
496,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บานประตูรถ บชส. เลข 3 หลัก ซ้าย จำนวน 16 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 31,030.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 496,480.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 496,480.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขทางการฯ และสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด ..
30
1,970,500.00
สอบราคา
1. บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,229,300.00 บาท
2. บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,580,176.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 1,670,000.00 บาท
ผลปรากฏว่า บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,229,300.00 บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)


รวม 1,229,300.00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,229,300.00 บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 741,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.61 เนื่องจากบริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและยืนยันว่าสามารถดำเนินงานตามเอกสารสอบราคาได้และเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทำการประจำปี พ.ศ. 2557 ประเภทบัญชี 2080044 จึงเห็นสมควรซื้อวัสดุสิ่งของ จำนวน 3 รายการฯ จากบริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
31
1,651,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 1,650,000.00 บาท
2. บริษัท สุรีรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 1,650,500.00 บาท
ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน1,650,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 1,650,000.00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรัพย์ธาดา เสนอในราคา 1,650,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรัพย์ธาดา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทำการประจำปี พ.ศ. 2557
จึงเห็นสมควรว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้ดำเนินงานนี้
32
1,813,650.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets Head, Lub Oil Filter Complete (17 Items/Set)
ผู้เสนอราคา บ.สหอะไหล่ยนต์ (1988) จก. ราคาที่เสนอ 1,802,950.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 1,998,225.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.สหอะไหล่ยนต์ (1988) จก. จำนวนเงิน 1,802,950.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,802,950.00 บาท


รวม 1,802,950.00 บาท
- บ.สหอะไหล่ยนต์ (1988) จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ ซึ่งบริษัทฯ เคยมีผลงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ ให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.59 % จึงรับไว้พิจารณา
33
8,065,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 8,045,000.00 บาท
2. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 8,053,000.00 บาท
3. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 8,055,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 8,055,000.00 บาท
ผลปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน
8,045,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 8,045,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอในราคา 8,045,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง
เป็นเงิน 20,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบทำการประจำปี 2557 จึงเห็นสมควรว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้ดำเนินงานนี้
34
1,958,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Sets Connection, Fuel Complete (7 Items/Set)
ผู้เสนอราคา บ.สหอะไหล่ยนต์ (1988) จก. ราคาที่เสนอ 1,951,680.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 2,086,500.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.สหอะไหล่ยนต์ (1988) จก. จำนวนเงิน 1,951,680.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,951,680.00 บาท


รวม 1,951,680.00 บาท
- บ.สหอะไหล่ยนต์ (1988) จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ ซึ่งบริษัทฯ เคยมีผลงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ ให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.33 % จึงรับไว้พิจารณา
35
1,787,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger แคร่ TR-217 รถ JR-West วัสดุ SF55 ตามตัวอย่างทางการฯและรายละเอียดการจ้างแนบ พร้อมแนบคุณสมบัติทางกลและทางเคมีฯจำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 10,400.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,872,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,872,000.- บาท


รวม 1,872,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,872,000.00-1,787,400.00) =84,600.-บาท
หรือ 4.73% พร้อมส่งของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
36
1,434,870.00
สอบราคา
1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,434,870.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,434,870.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,434,870.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
37
1,999,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,996,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพงษ์ลำปาง ราคาที่เสนอ 1,999,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ศักดาพร จำกัด ในวงเงิน 1,996,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,996,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ทางการกำหนด
38
759,100.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย
2. บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด
3. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด
4. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
อนุมัติให้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย ดำเนินการ จ้างเหมาปรับปรุงไฟชานชาลาสถานี ตั้งแต่สถานีหนองบัวลาย – สถานีหนองคาย ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 756,000.00 บาท

รวม 756,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ ที่กำหนด
39
50,838.38
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขาย ในราคา @ ละ 935.- บาท.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ในราคาชุดละ 935.- บาท. จำนวน 50 ชุด. เป็นเงิน 46,750.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 3,272.50 บาท.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,750 + 3,272.50 = 50,022.50 บาท.

รวม 50,022.50 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
40
480,000.00
สอบราคา
บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 800 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับว่าจ้างทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 800 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
41
1,216,800.00
สอบราคา
1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,316,100.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,316,100.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,316,100.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
42
480,000.00
สอบราคา
จัดซื้อคันปลดขอพ่วง Control Slack and Barthia วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 120 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,000.- บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 480,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.- บาท


รวม 480,000.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมากรพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
43
500,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงแผ่นทางเดินกลางรางซ่อมบริเวณด้านหลังโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ)เป็นเงิน 500,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงแผ่นทางเดินกลางรางซ่อมบริเวณด้านหลังโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ)เป็นเงิน 500,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 500,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
44
372,000.00
สอบราคา
1. บริษัท บุญบฤทธิ์ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Boonyarith ประเทศไทย เสนอราคาชุดละ 105,000.00 บาท จำนวน 3 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 315,000.00 บาท (ไม่รวม Vat)
2. บริษัท ซีลลิค สเตเบิล เซอร์วิส เสนอผลิตภัณฑ์ ยีห้อ PERFECT รุ่น CH72100 ประเทศไทย เสนอราคาชุดละ 115,000.00 บาท จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 345,000.00 บาท (ไม่รวม Vat)
บริษัท บุญยฤทธิ จำกัด เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็๋นผู้ชนะการประมูล

รวม 337,050.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และเสนอสิ่งของถูกต้่องตามที่่ทางการกำหนด
45
872,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ซื้อแบบเอกสารสอบราคา
ไม่มีผู้ซื้อแบบเอกสารสอบราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ซื้อแบบเอกสารสอบราคา
46
50,000.00
สอบราคา
1. หจก.สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารสอบราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารสอบราคา
47
47,800.00
ตกลงราคา
1. บริษัท ศรีทน จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 47,800.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพระอินทร์แลนด์ เป็นเงิน 48,000.00 บาท
บริษัท ศรีทน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 47,800. บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการสืบราคา และต่อรองราคากับ บริษัท ศรีทน จำกัด ทีเสนอราคาเป็นเงิน 47,800.00 บาท แล้ว บริษัทฯ มีความยินดีลดราคาลงเป็นเงิน 47,700.00 บาท (เงินสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวม 47,700.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 100.00 เท่ากับ 0.20%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท ศรีทน จำกัด เสนอราคาเป็นเงินจำนวน 47,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) และเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งเป็นที่เหมาะสมที่จะทำการจ้าง จึงเห็นสมควรให้เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานนี้ต่อไป
48
350,400.00
สอบราคา
# I 34589 Air Filter R 1" with Drain Cock Drg. 4A 75846 จำนวน 9 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 16,488.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาอันละ 23,188.00 บาท
3. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 36,300.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 158,779.44 บาท

รวม 158,779.44 บาท
ราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
49
417,600.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารสอบราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารสอบราคา
50
455,070.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กรับพื้นหน้าชานรถโดยสาร ขนาด 4.5 x 30 x 50 x 1,800 มม. พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 210 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,065.- บาท
รายการที่ 2 เหล็กรับพื้นหน้าชานรถโดยสาร ขนาด 4.5 x 40 x 50 x 1,800 มม. พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 210 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,180.- บาท
รายการที่1 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 471,450.- บาท
รายการที่2 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 471,450.- บาท


รวม 471,450.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (471,450 – 455,070 = 16,380.-บาท) คิดเป็น 3.60 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
51
493,350.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กฝาข้าง วัสดุSS400 พร้อมทาสีกันสนิม กว้าง 8” ยาว 5’ จำนวน 230 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 680.- บาท
รายการที่ 2 เหล็กฝาข้าง วัสดุ SS400 พร้อมทาสีกันสนิม กว้าง 9” ยาว 5’ จำนวน 230 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 715.- บาท
รายการที่ 3 เหล็กฝาข้าง วัสดุSS400 พร้อมทาสีกันสนิม กว้าง 10” ยาว 5’ จำนวน 230 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 750.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 156,400.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 164,450.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 172,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,350.- บาท


รวม 493,350.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 3 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ทางการ เห็นควรให้
ว่าจ้างต่อไปฯ
52
30,200.00
ตกลงราคา
1. บริษัท ศรีทน จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 30,100.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพระอินทร์แลนด์ เสนอราคา เป็นเงิน 30,200.00 บาท

บริษัท ศรีทน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 30,100.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการสืบราคา และต่อรองราคากับ บริษัท ศรีทน จำกัด ที่เสนอราคาเป็นเงิน 30,100.00 บาท แล้ว บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมเป็นเงิน 30,100.00 บาท (เงินสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


รวม 30,100.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 100.00 เท่ากับ 0.33%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ศรีทน จำกัด เสนอราคาเป็นเงินจำนวน 30,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะทำการจ้าง จึงเห็นสมควรจ้าง บริษัท ศรีทน จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานนี้ต่อไป
53
48,200.00
ตกลงราคา
1. บริษัท ศรีทน จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 48,200.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพระอินทร์แลนด์ เสนอราคา เป็นเงิน 48,400.00 บาท
บริษัท ศรีทน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 48,200.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) และกำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการสืบราคา และต่อรองราคากับ บริษัท ศรีทน จำกัด ที่เสนอราคาเป็นเงิน 48,200.00 บาท แล้ว บริษัทฯ มีความยินดีลดราคาลงเป็นเงิน 48,100.00 บาท (เงินสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


รวม 48,100.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 100.00 เท่ากับ 0.20%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท ศรีทน จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 48,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะทำการจ้าง จึงเห็นสมควรจ้าง บริษัท ศรีทน จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานนี้ต่อไป
54
44,400.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 แบบพิมพ์ใบส่งของเหมาคันกำกับตู้สินค้าฯ จำนวน 500 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 83.00 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 44,405.00 บาท

รวม 44,405.00 บาท
เสนอราคารายเดียว ตัวอจ่างกระดาษเหมือนกับตัวอย่างของทางการ
55
67,349.01
สอบราคา
รายการที่1LEVER ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC..2-044 จำนวน 100 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 20,865.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสเอ็นแฟร์สแควร์ เสนอราคา 33,170.00 บาท
รายการที่2 ADJUSTING ROD ASS’y ตามแผนผังเลขที่ 1-1101 DRC. 2-045 (พร้อมสลักเกลี้ยงและสลักผ่า)จำนวน100 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 20,865.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสเอ็นแฟร์สแควร์ เสนอราคา 33,170.00 บาท
รายการที่3FORK ASS’y ตามแผนผังเลขที่ 1-1101 DRC.2-046 จำนวน100 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 20,865.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสเอ็นแฟร์สแควร์ เสนอราคา 33,170.00 บาท


รายการที่1LEVER ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC..2-044 จำนวน 100 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน Set ละ 20,865.00 บาท
รายการที่2 ADJUSTING ROD ASS’y ตามแผนผังเลขที่ 1-1101 DRC. 2-045 (พร้อมสลักเกลี้ยงและสลักผ่า)จำนวน100 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงินSet ละ 20,865.00 บาท
รายการที่3FORK ASS’y ตามแผนผังเลขที่ 1-1101 DRC.2-046 จำนวน100 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน Set ละ 20,865.00 บาทรวม 62,595.00 บาท
รายการที่1บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และต่ำกว่าราคาประเมิน


56
493,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ดึงราวห้ามล้อรถ บชส.วัสดุ SCM440 ขึ้นรูปตามตัวอย่างทางการ พร้อมชุบZinc กันสนิมจำนวน 150 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 3,280.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 3,350.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 492,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,000.- บาท


รวม 492,000.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(493,500.00-492,000.00) = 1,500.- หรือ 0.30%
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
57
256,800.00
สอบราคา
รายการที่1 อะไหล่ชุดซ่อม Air Filter จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทเอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 274,776.00 บาท
รายการที่1 อะไหล่ชุดซ่อม Air Filter จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทเอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 274,776.00 บาท

รวม 274,776.00 บาท
บริษัทเอส.วี.ซี.เทรดดิ้งจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
58
982,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการจึงมีมติยกเลิกและดำเนินจัดหาใหม่
59
812,500.00
สอบราคา
บ.เทค ออล สเต็ป จก. เสนอราคาเป็นเงินรวม 812,500.00 บาท
บ.สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จก. ไม่เปิดซองเสนอราคา
บ.เทค ออล สเต็ป จก. เสนอราคาเป็นเงินรวม 812,500.00 บาท

รวม 812,500.00 บาท
บ.เทค ออล สเต็ป จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
บ.สยามเครื่องกลเอ็นจิเนียริ่ง จก. ไม่เปิดซองราคาเนื่องจาก ไม่มีเอกสารรายละเอียดเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งของที่นำมาใช้ในการรื้อล้างเครื่องยนต์
60
1,426,320.00
สอบราคา
บ.เคพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,568,810.00 บาท
บ.เคพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,552,320.00 บาท

รวม 1,552,320.00 บาท
บ.เคพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้อง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงว่าบริษัทฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดต่อไป เป็นเงินรวม 1,552,320.00 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เป็นราคาที่ได้ต่อรองแล้ว
61
1,970,000.00
สอบราคา
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก.เสนอราคาลูกละ 999,700.00 บาท เป็นเงิน 1,999,400.00 บาท
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาลูกละ 1,132,750.00 บาท เป็นเงิน 2,265,500.00 บาท
หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ไม่เปิดซองราคา
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก.เสนอราคาลูกละ 985,000.00 บาท เป็นเงิน 1,970,000.00 บาท

รวม 1,970,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก.เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,970,000.00 บาท จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการซ่อม
62
1,400,000.00
สอบราคา
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก.เสนอราคาลูกละ 175,000.00 บาท เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท
หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคาลูกละ 185,750.00 บาท เป็นเงิน 1,486,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก.เสนอราคาลูกละ 175,000.00 บาท เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท

รวม 1,400,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก.เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการซ่อม
63
552,120.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Shoe Hanger(2) ตามแผนผังเลขที่ 3-3TP2-019/1 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 481.50 บาท
รายการที่ 2 Brake Shoe Hanger(4) ตามแผนผังเลขที่ 3-3TP2-020/1 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 481.50 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 288,900.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 288,900.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 577,800.- บาท


รวม 577,800.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ สูงกว่าราคาประเมิน(577,800.00-552,120.00) =
25,680.- หรือ 4.65 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
64
313,100.00
สอบราคา
1. หจก.ขอนแก่นซิเคียวริตี้การ์ด เสนอราคา เป็นเงิน 312,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.ขอนแก่นซิเคียวริตี้การ์ด เสนอราคาเป็นเงิน 312,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.ขอนแก่นซิเคียวริตี้การ์ด แล้ว ยืนยันราคาเดิมเป็นเงิน 312,000.00 บาท

รวม 312,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,100.00 เท่ากับ 0.35%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.ขอนแก่นซิเคียวริตี้การ์ด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 312,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
65
615,500.00
สอบราคา
# 35.2683.40 Wearing Part Group G Consisting of 25 Item จำนวน 18 Sets.
- ไม่มีผู้เสนอราคา -
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
66
1,232,000.00
สอบราคา
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลฯ จำนวน 1 คัน
มีผู้เสนอราคารายเดียวคือ บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จำกัด
- เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,232,000.00 บาท
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลฯ จำนวน 1 คัน
รับซื้อจาก บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จำกัด
- เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,232,000.00 บาท

รวม 1,232,000.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
67
375,700.00
สอบราคา
บริษัท เอ็น บี เอส โคออพเพอเรชั่น จำกัด ราคา 375,700.00 บาท

บริษัท บุญรอด คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคา 376,000.00 บาท
1. บริษัท เอ็น บี เอส โคออพเพอเรชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 375,700.00 บาท ได้ต่อรองราคา และได้ยืนยันราคาเดิมเสนอเท่ากับราคากลาง เป็นเงิน 375,700.00 บาท

รวม 375,700.00 บาท
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
2. เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด
68
702,000.00
สอบราคา
อุปกรณ์เครื่องนอนฯ
1. จำนวน 200 หลัง ที่นอนฟองน้ำ 3 ท่อน สีเทา ขนาด 58x175x5 ซม.
2. จำนวน 200 หลัง ที่นอนฟองน้ำ 3 ท่อน สีเทา ขนาด 78x185x5 ซม.
3. จำนวน 200 ใบ หมอนบรรจุด้วนใยสังเคราะห์ ผ้าตัวหมอนเย็บด้วยผ้าลินินสีน้ำเงิน
ขนาด 16x25 นิ้ว เมื่อบรรจุใยสังเคราะห์แล้วต้องมีน้ำหนักใบละ 1,000 กรัม
มีผู้เสนอราคา 3 ราย ดังนี้
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทองแสงไทย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,360.00 บาท
- ร้าน ณ ภัทรพานิช เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 702,000.00 บาท
- บริษัท ชัยเรืองโรจน์ จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 771,998.58 บาท
อุปกรณ์เครื่องนอนฯ
1. จำนวน 200 หลัง ที่นอนฟองน้ำ 3 ท่อน สีเทา ขนาด 58x175x5 ซม.
2. จำนวน 200 หลัง ที่นอนฟองน้ำ 3 ท่อน สีเทา ขนาด 78x185x5 ซม.
3. จำนวน 200 ใบ หมอนบรรจุด้วนใยสังเคราะห์ ผ้าตัวหมอนเย็บด้วยผ้าลินินสีน้ำเงิน
ขนาด 16x25 นิ้ว เมื่อบรรจุใยสังเคราะห์แล้วต้องมีน้ำหนักใบละ 1,000 กรัม
รับซื้อจาก
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทองแสงไทย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,360.00 บาท


รวม 479,360.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
69
416,658.00
สอบราคา
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ Overhaul C -1200 # 1142-4078414.01 จำนวน 6 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1)1142-7032424-01(K14108) Piston จำนวน 1 Pc.
2)1101-7032427-01(K14111) Piston Ring จำนวน 2 Pcs.
3)1101-2079379-01(K14112) Oil Ring จำนวน 1 Pc.
4)1142-4032425 -01 (K14109) Piston Pin จำนวน 1 Pc.
ราคาชุดละ 69,443 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำหน่าย สิ่งของ # อะไหล่ Overhaul C -1200 # 1142-4078414.01 จำนวน 6 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1)1142-7032424-01(K14108) Piston จำนวน 1 Pc.
2)1101-7032427-01(K14111) Piston Ring จำนวน 2 Pcs.
3)1101-2079379-01(K14112) Oil Ring จำนวน 1 Pc.
4)1142-4032425 -01 (K14109) Piston Pin จำนวน 1 Pc.
เป็นเงิน 416,658 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 416,658.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
70
249,952.00
สอบราคา
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 116,800.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ

รวม 249,952.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์เก็ตติ้ง จำกัด ในราคาชุดละ 116,800.- บาท. จำนวน 2 ชุด. รวมเป็นเงิน 233,600.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 16,352.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233,600 + 16,352 = 249,952.- บาท.
71
486,850.00
สอบราคา
1. บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 65,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ

รวม 486,850.00 บาท
บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในราคาคันละ 65,000.- บาท. จำนวน 7 คัน. เป็นเงิน 455,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,850.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455,000 + 31,850 = 486,850.- บาท.
72
385,200.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 180,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ในราคาคันละ 180,000.- บาท. จำนวน 2 คัน. เป็นเงิน 360,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 25,200.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 + 25,200 = 385,200.-

รวม 385,200.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
73
1,046,400.00
สอบราคา
1.บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 932,400.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคา 1,008,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย (2012) การช่าง เสนอราคา 1,098,720.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด เสนอราคา 1,151,040.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 932,400.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 932,400.00 บาท
ราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
74
406,605.00
สอบราคา
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม M5070-3/4 นิ้ว Air Filter ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 30 Sets. ใน 1 Set.ประกอบด้วย
1)จำนวน 2 อัน # 1827-3092020-53 Gasket
2)จำนวน 1 อัน # 1827-3092020-54 Protector
3)จำนวน 1 อัน # 1827-3092020-57 Filter
4)จำนวน 1 อัน # 1827-3092020-58 Support
5)จำนวน 1 อัน # 1827-3092020-59 Filter Follower
ราคา Set.ละ 13,535.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำหน่าย สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม M5070-3/4 นิ้ว Air Filter ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 30 Sets. ใน 1 Set.ประกอบด้วย
1)จำนวน 2 อัน # 1827-3092020-53 Gasket
2)จำนวน 1 อัน # 1827-3092020-54 Protector
3)จำนวน 1 อัน # 1827-3092020-57 Filter
4)จำนวน 1 อัน # 1827-3092020-58 Support
5)จำนวน 1 อัน # 1827-3092020-59 Filter Follower
เป็นเงิน 406,065 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 406,065.00 บาท
ถูกต้องตมเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
75
498,400.00
สอบราคา
1.หจก.รางเหล็ก ราคาที่เสนอเป็นเงิน 498,000.00 บาท
หจก.รางเหล็ก เสนอราคาที่เป็นเงิน 498,000.00 บาท

รวม 498,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
76
454,964.00
สอบราคา
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม B-7 Pressure Regulating Valve ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 40 Sets.
ใน 1 Set.ประกอบด้วย
1)จำนวน 1 อัน # 1073-4074241-01 (K4244) Diaphragm (9)
2)จำนวน 1 อัน # 1575-4076923-71 (K4231M) Supply Valve Body (13)
3)จำนวน 1 อัน # 1073-4076926-01 (K4233) Diaphragm (14)
4)จำนวน 1 อัน # 1075-4054863-05 (K4230) Valve (18X
5)จำนวน 1 อัน # 1083-4032969-03 (K4236) Retaining Ring (19)
ราคา Set.ละ 11,374 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำหน่าย สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม B-7 Pressure Regulating Valve ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 40 Sets.
ใน 1 Set.ประกอบด้วย
1)จำนวน 1 อัน # 1073-4074241-01 (K4244) Diaphragm (9)
2)จำนวน 1 อัน # 1575-4076923-71 (K4231M) Supply Valve Body (13)
3)จำนวน 1 อัน # 1073-4076926-01 (K4233) Diaphragm (14)
4)จำนวน 1 อัน # 1075-4054863-05 (K4230) Valve (18X
5)จำนวน 1 อัน # 1083-4032969-03 (K4236) Retaining Ring (19)
เป็นเงิน 454,964 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 454,964.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
77
88,275.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา สิ่งของ # Special Bush ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 500 Pcs. ราคา Pc.ละ 159.43 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำหน่าย สิ่งของ # Special Bush ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 500 Pcs. เป็นเงิน 79,715 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 79,715.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
78
130,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ซื้อแบบสอบราคา
ไม่มีผู้ซื้อแบบสอบราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ซื้อแบบสอบราคา
79
238,000.00
สอบราคา
เนื่องจากวันกำหนดเปิดซองสอบราคาคาดเคลื่อน เห็นสมควรยกเลิก
เนื่องจากวันกำหนดเปิดซองสอบราคาคาดเคลื่อน เห็นสมควรยกเลิก


รวม .00 บาท
เนื่องจากวันกำหนดเปิดซองสอบราคาคาดเคลื่อน เห็นสมควรยกเลิก
80
422,400.00
สอบราคา
เสนอราบริษัท กอปรวสุ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 422,400.00 บาท
เสนอราบริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 422,400.00 บาท

รวม 422,400.00 บาท
ตัวอย่างและเอกสารถูกต้องตามความต้องการของทางการ
81
233,260.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Isolaing Rubber Assembly ของแคร่รถ Renovate จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 232,725.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Isolaing Rubber Assembly ของแคร่รถ Renovate จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 232,725.00 บาท

รวม 232,725.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวสิ่้งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
82
410,880.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อ Feeler Iimit Stop Sensor Valve จำนวน 80 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 410,880.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้อ Feeler Iimit Stop Sensor Valve จำนวน 80 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 410,880.00 บาท

รวม 410,880.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และเท่ากับราคาประเมิน
83
280,875.00
สอบราคา
รายการที่1 Selector Gasket จำนวน 150 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 72,225.00 บาท

รายการที่2 Governor Gasket จำนวน 150 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 43,335.00 บาท

รายการที่3 Filler Pump Gasket จำนวน 150 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 38,520.00 บาท

รายการที่4 Release Valve Gasket (Large) จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 60,990.00 บาท

รายการที่5 Release Valve Gasket (Small) จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 54,570.00 บาท
รายการที่1 Selector Gasket จำนวน 150 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 72,225.00 บาท

รายการที่2 Governor Gasket จำนวน 150 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 43,335.00 บาท

รายการที่3 Filler Pump Gasket จำนวน 150 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 38,520.00 บาท

รายการที่4 Release Valve Gasket (Large) จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 60,990.00 บาท

รายการที่5 Release Valve Gasket (Small) จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 54,570.00 บาท


รวม 269,640.00 บาท
รายการที่1 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา รายดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่5 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
84
401,250.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Piston ram Stand Still จำนวน 15 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 401,250.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Piston ram Stand Still จำนวน 15 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 401,250.00 บาท

รวม 401,250.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และเท่ากับราคาประเมิน
85
252,520.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Pulley ของ Auxiliary Drive C-1200 จำนวน 80 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 251,664.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Pulley ของ Auxiliary Drive C-1200 จำนวน 80 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 251,664.00 บาท

รวม 251,664.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
86
1,155,000.00
สอบราคา
นิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาเครื่องละ 10,450.00 บาท จำนวน 110 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,149,500.00 บาท
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,149,500.00 บาท

รวม 1,149,500.00 บาท
ตัวอย่างเอกสารถูกต้องตามความต้องการของทางการ
87
394,000.00
สอบราคา
1.หจก.เจนเนอร์รัล ซีวิล เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
2.หจก. รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
หจก.เจนเนอร์รัล ซีวิล เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม 394,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
88
200,625.00
สอบราคา
รายการที่1สำนักยึด ADJUST TABLE RELAY VALVE (วัสดุอลูมิเนียม) จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.นามทอง เทรดดิ้ง เสนอราคา 200,625.00 บาท
รายการที่1สำนักยึด ADJUST TABLE RELAY VALVE (วัสดุอลูมิเนียม) จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.นามทอง เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 200,625.00 บาท

รวม 200,625.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.นามทองเทรดดิ้ง เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และเท่ากับราคาประเมิน
89
4,800,000.00
ประกวดราคา
- บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา@ 195,350.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,942,116.00 (รวม Vat 7%)

รวม 4,942,116.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
90
12,850,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา จำนวน 7 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 11,820,000.00 บาท
2.บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อิสท์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาจำนวน 8 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 11,195,136.00 บาท
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส จำกัด(มหาชน) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และในการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเหตุขัดข้องแต่ประการใด ในราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,195,136.00 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน =1,654,864.00 บาท (12,850,000 - 11,195,136) คิดเป็นร้อยละ 12.8783

รวม 11,195,136.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
91
430,000.00
สอบราคา
รายการที่1ว่าจ้างซ่อมระบบลม Air Brake (Piping) ของรถ กซข.ป.2515 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 444,050.00 บาท
รายการที่1ว่าจ้างซ่อมระบบลม Air Brake (Piping) ของรถ กซข.ป.2515 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 444,050.00 บาท

รวม 444,050.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
92
218,001.80
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 อัน ตะแกรงหน้ารถจักรดีเซลไฟฟ้า GE.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 233,260.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.จิวโม่วเส็ง จำนวนเงิน 233,260.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 233,260.00 บาท


รวม 233,260.00 บาท
- หจก.จิวโม่วเส็ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาแล้วราคา มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 7.00 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
93
789,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 60 Pcs. # 99.705 822 503 Element “Vernatherm” VD 10 175 (502) for water temperature range 74°-84°C
- ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ 2 จำนวน 104 Pcs. # 99 705 822 502 Element “Vernatherm” VD 10 175 (21) for oil temperature range 63°- 73°C
- ไม่มีผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 ยกเลิก
รายการที่ 2 ยกเลิก


รวม .00 บาท
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา คณะกรรมการฯ เห็นสมควรยกเลิกแล้วดำเนินการจัดหาใหม่
94
641,900.00
สอบราคา
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 - 80)
1. จำนวน 2,000 ตัว ขนาด 49.5 X 125 X 65 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 10 TP 2 – 029/1 ราคาที่เสนอ 411,400.00 บาท
2. จำนวน 600 ตัว ขนาด 29.5 X 87 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.587 ราคาที่เสนอ 45,420.00 บาท
3. จำนวน 550 ตัว ขนาด 29.5 X 95 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.595 ราคาที่เสนอ 69,135.00 บาท
4. จำนวน 700 ตัว ขนาด 27.5 X 86 X 44 X 8 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 27.586 ราคาที่เสนอ 51,590.00 บาท
5. จำนวน 4,000 อัน บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 - 60)
ขนาด Ø 40 X 50 X 12 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP2 – 014/1 ราคาที่เสนอ 66,800.00 บาท
รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 689,449.15 บาท
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 - 80)
1. จำนวน 2,000 ตัว ขนาด 49.5 X 125 X 65 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 10 TP 2 – 029/1 ราคาที่เสนอ 396,000.00 บาท
2. จำนวน 600 ตัว ขนาด 29.5 X 87 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.587 ราคาที่เสนอ 44,820.00 บาท
3. จำนวน 550 ตัว ขนาด 29.5 X 95 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.595 ราคาที่เสนอ 69,300.00 บาท
4. จำนวน 700 ตัว ขนาด 27.5 X 86 X 44 X 8 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 27.586 ราคาที่เสนอ 50,400.00 บาท
5. จำนวน 4,000 อัน บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 - 60)
ขนาด Ø 40 X 50 X 12 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP2 – 014/1 ราคาที่เสนอ 72,000.00 บาท
รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 676,796.40 บาท
ผู้ชนะการประมูล
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 676,796.40 บาท

รวม 676,796.40 บาท
สิ่งของถูกต้อง ราคาต่ำสุด
95
475,200.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Durbar Floor Plate ใช้สำหรับครอบทางเดิน ขนาดเหล็กหนา 4.5 มม. และ ทาสีกันสนิม ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 480 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,025.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 492,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,000.- บาท


รวม 492,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (492,000 – 475,200 = 16,800.-บาท) คิดเป็น 3.53 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
96
260,010.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำกุญแจล็อคประตูกั้นห้องนอน พร้อมกลอนขัดปากรับและอุปกรณ์ติดตั้ง ตามตัวอย่างของทางการฯ ใช้กับรถ บนอ.ป. 1001-1022 จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท
หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 270,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000.- บาท


รวม 270,000.00 บาท
หจก.พิริยะภัณฑ์ เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (270,000 – 260,010 = 9,900.-บาท) คิดเป็น 3.80 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
97
483,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดรอกบังคับประตู ขึ้น-ลง รถโดยสาร อันล่าง (ตัวสั้น) ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 700.- บาท
รายการที่ 2 ชุดรอกบังคับประตู ขึ้น-ลง รถโดยสาร สำหรับร่องตัวยู (ตัวยาว) ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 740.- บาท
รายการที่1 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 350,000.- บาท
รายการที่ 2 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 148,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท


รวม 498,000.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาเสนอสิ่งของถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (498,000 – 483,000 = 15,000.-บาท) คิดเป็น 3.10 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
98
1,563,975.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger แคร่ PC-24 ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-109 และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ จำนวน 150 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 11,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,650,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000.- บาท


รวม 1,650,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,650,000.00-1,563,975.00) = 86,025.- หรือ
5.50 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
99
1,563,975.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger แคร่ TB-61ตามแผนผังเลขที่ 3-17PK-075/1 และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ จำนวน 150 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 11,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,650,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000.- บาท


รวม 1,650,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,650,000.00-1,563,975.00) = 86,025.- หรือ
5.50 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
100
377,030.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กระจก TEMPERED ขนาด 16 x 472 x 1,168 มม. มีคุณภาพตาม มอก.197-2534 จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,300.50 บาท
รายการที่ 2 กระจก TEMPERED ขนาด 16 x 213 x 1,168 มม. มีคุณภาพตาม มอก.197-2536 จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,155.60 บาท
รายการที่ 3 ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 15 มม. X 4 ฟุต x 8 ฟุต จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 2,000.- บาท
รายการที่1 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 221,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 114,000.- บาท


รวม 335,000.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียว ราการที่ 1 และ 2 เสนอราคารายการที1สูงกว่าราคาประเมิน (335,000 – 305,030 =29,970.- บาท) คิดเป็น 9.82 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารายเดียว รายการที่ 3 เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (200,000 - 72,000 = 128,000.-บาท)
คิดเป็น 177% ซึ่งเป็นราคาสูงเกิน 10% คณะกรรมการเห็นสมควรยกเลิกสอบราคารายการนี้
101
242,020.00
สอบราคา
Center Plate Bush แคร่ DTD-9 ตามแผนผังเลขที่ TR-760033 ขนาด Ø200+0.106 x 0.077 x Ø180+06+ 0.3 x 165 มม. วัสดุทองเหลืองเกรด HBsC3 จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 6,400.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ช.ศรีพงศ์โลหะกิจ ราคาที่เสนอ 14,700.- บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 256,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,000.- บาท


รวม 256,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาสิ่งของถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (256,000 – 242,020 = 13,980.-) คิดเป็น 5.77% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
102
443,380.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องวัดแรงดัน แก๊สออกซิเจน ยี่ห้อ TANAKA รุ่น MASTER II หรือยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียมกันหรือดีกว่า จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,324.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,712.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 2,147.- บาท
รายการที่ 2 เครื่องวัดแรงดัน แก๊สอะซิติลีน ยี่ห้อ OSCAR หรือยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียมกันหรือดีกว่า จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,324.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,712.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 2,147.- บาท
รายการที่ 3 สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อมโลหะหุ้มยาง ขนาด 50 Sq.mm ยี่ห้อ TRIANGLE รุ่น PCV 01050 (ม้วนละ 100 เมตร) จำนวน 400 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 328.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 370.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 377.- บาท
รายการที่1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 66,200.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 66,200.- บาท
รายการที่ 3 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 131,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 263,600.- บาท


รวม 263,600.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 3 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (443,380 – 263,600 = 179,780.-) คิดเป็น 40.54% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
103
487,920.00
สอบราคา
Check Valve (Heavy Duty Non-Return Valve) G1/2(LS/522) ยี่ห้อ NORGREN,UK. หรือยี่ห้ออื่นๆที่คุณภาพเทียบเท่าและออกแบบสำหรับงานรถไฟโดยเฉพาะ จำนวน 24 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 17,120.- บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 359,520.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 359,520.- บาท


รวม 359,520.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (487,920 – 359,520 = 128,400.-บาท )คิดเป็น 26.31 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
104
412,068.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำระบายความร้อนรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ราคาเดือนละ 137,356 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้าง ตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำระบายความร้อนรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นเงิน 412,068 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 412,068.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
105
421,762.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนัก(Genral Overhaul) เครื่องยนต์ Perkins.รุ่น 4 สูบ จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 140,587.30 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมหนัก(Genral Overhaul) เครื่องยนต์ Perkins.รุ่น 4 สูบ จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 421,761.90 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 421,761.90 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
106
481,500.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ตรวจเติมน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่ และน้ำระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 1,800 คัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ราคาคันละ 267.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้าง ตรวจเติมน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่ และน้ำระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 1,800 คัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 481,500 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 481,500.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
107
413,400.00
สอบราคา
- บริษัท ศุภโชครุ่งเรื่อง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง เป็นเงินรวมค่าของ 112,800.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่าสอง เป็นเงินรวมค่าของ 120,960.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาต่ำสาม เป็นเงินรวมค่าของ 156,960.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสี่ เป็นเงินรวมค่าของ 410,880.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ศุภโชครุ่งเรื่อง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 120,696.00 (รวม Vat 7%)


รวม 120,696.00 บาท
- บริษัท ศุภโชครุ่งเรื่อง จำกัด เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
108
97,900.00
ตกลงราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 97,600.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 97,800.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 97,600.00 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา คณะกรรมการสืบราคาได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ ที่เสนอราคาเป็นเงิน 97,600.00 บาท แล้ว ห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 97,600.00 บาท (เงินเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

รวม 97,600.00 บาท
ข้อพิจารณา
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 300.00 เท่ากับ 0.30%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงินจำนวน 97,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะทำการจ้าง จึงเห็นสมควรจ้าง หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานนี้ต่อไป
109
137,900.00
สอบราคา
ไม่มีผู้สนใจขอแบบเอกสารตกลงราคาแต่อย่างใด
ไม่มีผู้สนใจขอแบบเอกสารตกลงราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจขอแบบเอกสารตกลงราคาแต่อย่างใด
110
64,000.00
ตกลงราคา
ไม่มีผู้สนใจขอแบบเอกสารตกลงราคาแต่อย่างใด
ไม่มีผู้สนใจขอแบบเอกสารตกลงราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจขอแบบเอกสารตกลงราคาแต่อย่างใด
111
129,800.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ถึงวันที 23 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
112
257,200.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 04 มิถุนายน 2557 ถึงวันที 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
113
257,200.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 04 มิถุนายน 2557 ถึงวันที 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
114
255,300.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที 25 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
115
129,800.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ถึงวันที 23 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
116
199,000.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที 25 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
117
321,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 100,000.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 107,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
จาก บริษัท ภัทรภัณฑ์เก็ตติ้ง จำกัด รายการที่.1 โครงกูบพร้อมกูบยาง รถ บชท.ป. JR.WEST (Rubber Vestibules Diaphragm) หน้าเรียบ ตามตัวอย่างของ ในราคาชุดละ 100,000.- บาท. จำนวน 2 ชุด. เป็นเงิน 200,000.- บาท. รายการที่.2 โครงกูบพร้อมกูบยาง รถ บชท.ป. JR.WEST (Rubber Vestibules Diaphragm) หน้าเอียง ตามตัวอย่างของ ในราคาชุดละ 107,000.- บาท. จำนวน 1 ชุด. เป็นเงิน 107,000.- บาท. รวมทั้งสองรายการเป็นเงิน 200,000 + 107,000 = 307,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 21,490.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 307,000 + 21,490 = 328,490.- บาท.

รวม 328,490.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
118
75,000.00
ตกลงราคา
1. บริษัท ซันโก้วัสดุ จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 74,145.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินฮวดเฮงกลการสุรินทร์ เสนอราคา เป็นเงิน 75,145.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท ซันโก้วัสดุ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 74,145.00 บาท (ค่าวัสดุรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท ซันโก้วัสดุ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า บริษัทฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 74,145.00 บาท
ข้อพิจารณา
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 855.00 เท่ากับ 1.14%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท ซันโก้วัสดุ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินจำนวน 74,145.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะทำการซื้อจาก บริษัท ซันโก้วัสดุ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานนี้
119
45,000.00
ตกลงราคา
1. บริษัท ซันโก้วัสดุ จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 44,705.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินฮวดเฮงกลการสุรินทร์ เสนอราคา เป็นเงิน 45,298.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท ซันโก้วัสดุ จำกัด เสนอราคา 44,705.00 บาท (ค่าวัสดุรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท ซันโก้วัสดุ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า บริษัทฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 44,705.00 บาท
ข้อพิจารณา
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 295.00 เท่ากับ 0.65%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท ซันโก้วัสดุ จำกัด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 44,705.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมจะทำการจัดซื้อจาก บริษัท ซันโก้วัสดุ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานนี้
120
428,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 100,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.บริษัท ภัทรภัณฑ์เก็ตติ้ง จำกัด ในราคาชุดละ 100,000.- บาท. จำนวน 4 ชุด. รวมเป็นเงิน 400,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 28,000.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428,000.- บาท.

รวม 428,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
121
374,500.00
สอบราคา
1. บริษัท เคซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 175,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท เคซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคาคันละ 175,000.- บาท. จำนวน 2 คัน. เป็นเงิน 350,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 24,500.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 + 24,500 = 374,500.- บาทกำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 374,500.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
122
100,000.00
ตกลงราคา
1. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 81,900.00 บาท
2. ร้านเอ็กโป เบ็ดเตล็ดรวมช่าง เสนอราคา เป็นเงิน 79,560.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ร้านเอ็กโป เบ็ดเตล็ดรวมช่าง เสนอราคาเป็นเงิน 79,560.00 บาท คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ร้าน เอ็กโป เบ็ดเตล็ดรวมช่าง แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ร้านฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 79,560.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ร้านเอ็กโบ เบ็ดเตล็ดรวมช่าง เสนอราคา เป็นเงินจำนวน 79,560.00 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานขายในครั้งนี้
123
98,500.00
ตกลงราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 98,400.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 98,800.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 98,400.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 98,400.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 100.00 เท่ากับ 0.10%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 98,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
124
490,000.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างทำสีภายนอกภายใน,ขัดเงา,ปูพื้นห้องโดยสาร,ประตูขึ้น-ลงผูโดยสารฯ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เคซี99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 490,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาบริษัทเคซี99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 490,000.00 บาท

รวม 490,000.00 บาท
บริษัท เคซี99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเสนอเท่ากับราคาประเมิน
125
795,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. TWIN BOX AIR-DRYER ยี่ห้อ WABCO รุ่น 1324075520 (ของแท้) จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 795,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 795,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 795,000.00 บาท


รวม 795,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีราคาเท่าราคากลาง
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523


126
1,046,390.00
สอบราคา
รายการที่ 1. NO.243622 (P.16-5705) กรองน้ำมันเกียร์คล๊าด (รบน.032-033) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 50,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 67,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด = 47,500.00 บาท
รายการที่ 2. HY-D501.225.25ES (NO.012668261) (กรองน้ำมันเกียร์ ZF) จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 137,010.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 117,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท อุดมวัฒ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 221,490.00 บาท
รายการที่ 3. FF5052 (P55-0440) Fuel Filter (สั้น) (กรองน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 3,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด = 3,780.00 บาท
รายการที่ 4. FS1280 (P55-1329) Fuel Filter (ยาว) (กรองน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 4,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 4,780.00 บาท
รายการที่ 5. 01175893 (P-55-0861) Filter Element (DEUTZ 1015) (FF225) (กรองโซล่าแบบหยาบ) จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 10,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด = 10,740.00 บาท
รายการที่ 6. HZ02.125.050 Seal Kit (ซีลฝากระบอกยกชุดลิฟท์) จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 36,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สเป็คซีล จำกัด = 38,000.00 บาท
รายการที่ 7. HZ.02.063.036 Seal Kit (ซีลฝากระบอกรถเกลี่ย) (1 ชุดมี 7 ชิ้น) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 25,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สเป็คซีล จำกัด = 22,200.00 บาท
รายการที่ 8. DSQWOSKOOMT "Seal Motor" 25.4 x 38.1 x 6.35 (ซีลมอเตอร์) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 18,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 15,000.00 บาท
รายการที่ 9. 151F 0102 Seal Kit (Motor Zat) (ซีลมอเตอร์แซท) จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 39,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 35,000.00 บาท
รายการที่ 10. PN.2Z-70DS Seal Kit (ซีลลูกสูบกระบอกลมพีโหลด 70) จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 59,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สเป็คซีล จำกัด = 54,600.00 บาท
รายการที่ 11. HZ.02.100.045 Seal Kit (ซีลฝากระบอกดัด) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 26,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สเป็คซีล จำกัด = 25,560.00 บาท
รายการที่ 12. S14-09944 Seal Kit (ซีล Motor Cooler) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 225,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 144,000.00 บาท
รายการที่ 13. 90217 DS Seal Kit (ซีลกระบอกลมหม้อลมเบรก) จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 84,000.00 บาท
รายการที่ 14. BA 130-90-12.5 Seal (ใช้กับรถ รบน.027-030) (ซีลกันน้ำมันเพลา) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 4,900.00 บาท
รายการที่ 15. 01011490 (5L./GL) Cool Protect System (น้ำยาหล่อเย็นใช้กับเครื่องยนต์ DEUTZ) จำนวน 50 แกลลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 93,350.00 บาท
รายการที่ 16. น้ำยาหล่อเย็น Lipton ขนาดจุ 1 ลิตร/ขวด ชนิดเข้มข้น 1:20 จำนวน 50 ขวด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 10,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด = 8,950.00 บาท
รายการที่ 17. พลาสติกรัดสาย ขนาด 6" (CT-150-3C = 150 x 3.6 ม.ม.) ถุงละ 100 เส้น จำนวน 20 ถุง
-
รายการที่ 18. พลาสติกรัดสาย ขนาด 8" (CT-200-4C = 203 x 4.8 ม.ม.) ถุงละ 100 เส้น จำนวน 20 ถุง
-
รายการที่ 19. พลาสติกรัดสาย ขนาด 10" (CT-250-4C = 250 x 4.8 ม.ม.) ถุงละ 100 เส้น จำนวน 20 ถุง
-
รายการที่ 20. เทปพันเกลียว (สีขาว) 0.10 mm. x 16 mm. x 12 m. จำนวน 200 ม้วน
-
รายการที่ 21. ผงซักฟอกทำความสะอาด ยี่ห้อ บรีส จำนวน 200 กิโลกรัม
-
รายการที่ 22. สีน้ำมันสีเหลือง NO.S.147 จุ 1 US.GL ยี่ห้อ "SUNCO" จำนวน 72 กระป๋อง
-
รายการที่ 23. สีน้ำมันสีดำ NO.S.159 จุ 1 US.GL ยี่ห้อ "SUNCO" จำนวน 48 กระป๋อง
-
รายการที่ 24. สีบรอนซ์เงินโซลวาลิทท์ใช้ทาท่อไอเสีย จุ 3.785 ยี่ห้อ โจตัน จำนวน 30 กระป๋อง
-
รายการที่ 25. แปรงทาสีชนิดแบน ขนาด 3 นิ้ว (อย่างดี) จำนวน 100 อัน
-
รายการที่ 26. แปรงทาสีชนิดแบน ขนาด 1.1/2" (อย่างดี) จำนวน 100 อัน
-
รายการที่ 27. กระดาษทราย เบอร์ 100 (ชนิดหยาบ) จำนวน 300 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 1,830.00 บาท
รายการที่ 28. กระดาษทราย เบอร์ 1000 (ชนิดละเอียด) จำนวน 300 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 3,150.00 บาท
รายการที่ 29. หินเจียรนัย (มือถือ) ขนาด 4 นิ้ว หรือมีคุณภาพเทียบเท่า จำนวน 100 แผ่น
-
รายการที่ 30. สายพาน NO.V.10 x 1050 (9.5 x 1050) (สายพานไดชาร์ท) แบบไม่มีร่องฟัน จำนวน 40 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 7,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด = 7,160.00 บาท
รายการที่ 31. สายพาน NO.V.10 x 1050 (9.5 x 1050) (สายพานไดชาร์ท) แบบมีร่องฟัน จำนวน 40 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 13,120.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด = 12,760.00 บาท
รายการที่ 32. น้ำกรดผสม ถพ.1240 (สำหรับเติมแบตเตอรี่ใหม่พร้อมถัง) จุถังละ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 4,320.00 บาท
รายการที่ 33. น้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่พร้อมถัง จุถังละ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 2,320.00 บาท
รายการที่ 34. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมพร้อมแป้นเกลียว และแหวนสปริง ขนาด 8 x 50 ม.ม. จำนวน 100 ชุด
-
รายการที่ 35. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมพร้อมแป้นเกลียว และแหวนสปริง ขนาด 10 x 50 ม.ม. จำนวน 100 ชุด
-
รายการที่ 36. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมพร้อมแป้นเกลียว และแหวนสปริง ขนาด 12 x 50 ม.ม. จำนวน 50 ชุด
-
รายการที่ 37. สลักเกลียวหัวกลมมีปุ่มล็อคพร้อมแหวนสปริง ขนาด 20 x 50 ม.ม. จำนวน 50 ชุด
-
รายการที่ 38. สลักเกลียวหัวกลมมีปุ่มล็อคพร้อมแหวนสปริง ขนาด 16 x 50 ม.ม. จำนวน 50 ชุด
-
รายการที่ 1. หจก.ระวี อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 47,500.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 137,010.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 3,400.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 4,600.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 10,200.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 36,000.00 บาท
รายการที่ 7. บริษัท สเป็คซีล จำกัด จำนวนเงิน 22,200.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 15,000.00 บาท
รายการที่ 9. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 35,000.00 บาท
รายการที่ 10. บริษัท สเป็คซีล จำกัด จำนวนเงิน 54,600.00 บาท
รายการที่ 11. บริษัท สเป็คซีล จำกัด จำนวนเงิน 25,560.00 บาท
รายการที่ 12. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 225,000.00 บาท
รายการที่ 13. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 84,000.00 บาท
รายการที่ 14. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 4,900.00 บาท
รายการที่ 15. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 93,350.00 บาท
รายการที่ 16. หจก.ระวี อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 8,950.00 บาท
รายการที่ 17. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 18. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 19. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 20. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 21. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 22. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 23. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 24. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 25. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 26. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 27. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 1,830.00 บาท
รายการที่ 28. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 3,150.00 บาท
รายการที่ 29. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 30. หจก.ระวี อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 7,160.00 บาท
รายการที่ 31. หจก.ระวี อินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 12,760.00 บาท
รายการที่ 32. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 4,320.00 บาท
รายการที่ 33. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 2,320.00 บาท
รายการที่ 34. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 35. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 36. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 37. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 38. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงิน 838,810.00 บาท


รวม 838,810.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523


หมายเหตุ.- บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในรายการที่ 1. และ 12. โดยทางการฯ ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบตัวอย่างแล้วไม่สามารถใช้งานได้ จึงไม่พิจารณา 2 รายการนี้
127
505,600.00
สอบราคา
เหล็กแผ่น
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. จำนวน 2,000 ท่อน ขนาด 3/16 นิ้ว x 1 นิ้ว
หรือขนาด 4.5 หรือ 5 x 25 มม.
ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 6 กก.
- บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 198.00 (ไม่รวม Vat7%)
- บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา @ 148.00 (ไม่รวม Vat7%)


เหล็กแผ่น
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. จำนวน 2,000 ท่อน ขนาด 3/16 นิ้ว x 1 นิ้ว
หรือขนาด 4.5 หรือ 5 x 25 มม.
ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 6 กก.
- บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 198.00 (ไม่รวม Vat7%)


รวม 423,720.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
128
1,601,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 90346 Valve (วาล์วลมเบรกตัวใหญ่) จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 300,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 815,340.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด = 258,000.00 บาท
รายการที่ 2. 90416 Valve (วาล์วลมพรีโหลด) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 180,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 371,718.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด = 230,050.00 บาท
รายการที่ 3. 90344 Valve (วาล์วลมเบรกตัวเล็ก) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 180,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 389,266.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด = 192,600.00 บาท
รายการที่ 4. 90336 Valve (วาล์วลมบิด 2 ท่า) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 70,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 93,625.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด = 69,950.00 บาท
รายการที่ 5. 90339 Valve (วาล์วลมบิด 3 ท่า) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 110,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 146,911.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด = 133,750.00 บาท
รายการที่ 6. 90181 Water Separator (ถ้วยดักน้ำระบบลม) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 120,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 161,677.00 บาท
รายการที่ 7. 90180 Oiler (ถ้วยเติมน้ำมันระบบลม) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 100,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 148,195.00 บาท
รายการที่ 8. 90188 Pressure Regulator (วาล์วปรับแรงดันลม) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 124,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 221,811.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 68,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด = 117,700.00 บาท
รายการที่ 9. HY-S 501.460 DS Seal Kit (ซีลกรองข้างถังทริปเบิลปั๊ม) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 40,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 241,606.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 50,000.00 บาท
รายการที่ 10. HY-S 501.360 DS Seal Kit (ซีลกรองข้างถังดับเบิลปั๊ม) จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 20,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 120,803.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 19,000.00 บาท
รายการที่ 11. HY-S 501.160 DS Seal Kit (ซีลกรองข้างถังปั๊มขับเคลื่อน) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 40,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 241,606.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 50,000.00 บาท
รายการที่ 12. ซีลกระบอกเข้าเกียร์รถเกลี่ยหิน PBR400R จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 7,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 300,000.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 371,718.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 180,000.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 93,625.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 146,911.00 บาท
รายการที่ 6. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 7. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 68,000.00 บาท
รายการที่ 9. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 40,000.00 บาท
รายการที่ 10. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 19,000.00 บาท
รายการที่ 11. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 40,000.00 บาท
รายการที่ 12. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 7,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,266,254.00 บาท


รวม 1,266,254.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

หมายเหตุ.- 1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ไม่พิจารณารายการที่ 1.,4. เนื่องจากส่งตัวอย่างไม่ถูกต้อง
และไม่พิจารณารายการที่ 2.,5. เนื่องจากส่งตัวอย่างไม่ทันตามกำหนด
2. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ไม่พิจารณารายการที่ 2.,4.,5. เนื่องจากส่งตัวอย่างไม่ทันตามกำหนด

129
485,750.00
สอบราคา
1.บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2.บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี้ จำกัด
3.หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์
4.บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด
5.บริษัท กรุ๊ปเซเว่น เทเลคอม จำกัด
จัดซื้ออุปกรณ์ของใช้ไฟฟ้า รายการที่ 1,2,9 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 155,650.00 บาท รายการที่ 4,5,6,7,8,10 จาก บริษัท ไทยสวัสด์ซีสเต็มส์ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว) รวมเป็นเงิน 149,575.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,225.00 บาท รายการที่ 3 ขอยกเลิกเนื่องจากราคาสูงกว่าราคากลาง

รวม 305,225.00 บาท
ตัวอย่างและเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
130
490,060.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้ง Activated Carbon สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 490,060 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้ง Activated Carbon สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 490,060 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 490,060.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
131
226,805.00
สอบราคา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา คือ สิ่งของ # Chock ปรับเอนพนักพิงที่นั่งผู้โดยสารรุ่น Gas Spring ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการ ของรถดีเซลราง Daewoo รุ่น 2 จำนวน 100 ชุด ราคาชุดละ 2,380.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Chock ปรับเอนพนักพิงที่นั่งผู้โดยสารรุ่น Gas Spring ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการ ของรถดีเซลราง Daewoo รุ่น 2 จำนวน 100 ชุด เป็นเงิน 238,075 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 238,075.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
132
419,800.00
สอบราคา
1. นายศิวพงศ์ เกษตรเอี่ยม เสนอราคา 419,000.00 บาท
2. นางสาวษมาภรณ์ อัมพาผล เสนอราคา 419,800.00 บาท
1. นายศิวพงศ์ เกษตรเอี่ยม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 419,000.00 บาท

รวม 419,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายศิวพงศ์ฯ แล้ว นายศิวพงศ์ฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 800.00 บาท หรือเท่ากับ 0.190% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นายศิวพงศ์ฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งรางกันใต้สะพาน กม.68+125.07 - 68+160.72 กำหนด 45 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการวางไว้ และความปลอดภัยต่อการเดินรถ
133
155,100.00
สอบราคา
1. นายมงคล สมารพันธุ์ เสนอราคา 221,000.00 บาท
2. นายนายณฐ กลั่นแสง เสนอราคา 221,300.00 บาท
1. นายมงคล สมารพันธุ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 221,000.00 บาท

รวม 221,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายมงคลฯ แล้ว นายมลคงฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคากลางสูงกว่าราคาที่เสนอเป็นเงิน 300.00 บาท หรือเท่ากับ 0.13% พิจาณาแล้วเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงานที่ทางการวางไว้และเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินและเอกสารทางราชการเสียหาย เห็นสมควรจ้าง นายมงคลฯ ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาที่ทำากรและอาคารเก็บพัสดุ ในแขวงฯ ลพบุรี กำหนด 30 วัน ต่อไป
134
492,000.00
สอบราคา
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคาม้วนละ 48,064.00 บาท
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด จำนวนเงินรวม 480,644.00 บาท

รวม 480,644.00 บาท
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัดเสนอราคารายเดียว และเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 2.30%(49,200-48,064.40=1,135.60 บาท)เสนอสิ่งของตามตัวอย่างคณะกรรมการฯจึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
135
417,300.00
สอบราคา
ยกเลิกการเปิดซองเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
ยกเลิกการเปิดซองเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกการเปิดซองเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
136
1,039,494.30
สอบราคา
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาลูกละ 180,000.00 บาท เป็นเงิน 1,800,000.00 บาม
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาลูกละ 112,265.00 บาท เป็นเงิน 1,122,650.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาลูกละ 109,140.00 บาท เป็นเงิน 1,091,400.00 บาท

รวม 1,091,400.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้วบริษัทลดเหลือ 1,091,400.00 บาท จึงว่าจ้างบริษัทดำเนินการซ่อม
137
1,990,200.00
สอบราคา
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 93,000.-/Set. บาท
บ.เอ็ดโด้ โซลูชั่น จำกัด (ไม่เปิดซองเสนอราคา)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,990,200.00 บาท

รวม 1,990,200.00 บาท
บ.เอ็ดโด้ โซลูชั่น จำกัด เสนอตัวอย่างไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขทางเทคนิค คณะกรรมการฯ มีมติไม่เปิดซองเสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ บริษัทฯ เสนอขายตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการทุกประการ ได้ขอต่อรองราคา บริษัทฯยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจัดซื้อ Bolster Spring ตามแผนผังเลขที่ DC-2095 จำนวน 20 Sets. จากบริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เท่ากับราคาประเมิน
138
1,564,982.00
สอบราคา
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 731.-/กก. บาท
บ.เอ็ดโด้ ดซลูชั่น จำกัด (ไม่เปิดซองเสนอราคา)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,564,340.00 บาท

รวม 1,564,340.00 บาท
บ.เอ็ดโด้ โซลูชั่น จำกัด เสนอตัวอย่างผิดเงื่อนไขทางเทคนิค คณะกรรมการฯมีมติไม่เปิดซองเสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ เสนอขายสิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการทุกประการ ได้ขอต่อรองราคา บริษัทฯยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจัดซื้อเหล็กแหนบเรียบ ขนาด 8 × 75 × 6,000 มม. จำนวน 2,000 กิโลกรัม จากบริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ต่ำกว่าราคาประเมิน 0.04%
139
1,540,000.00
สอบราคา
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 72,000.-/Set. บาท
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,540,800.00 บาท

รวม 1,540,800.00 บาท
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ บริษัทฯ เสนอขายตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการทุกประการ ได้ขอต่อรองราคา บริษัทฯยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจัดซื้อ Bearing Spring ตามแผนผังเลขที่ 1-9 Gq17-001/1 จำนวน 20 Sets จากบริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด สูงกว่าราคาประเมิน 0.05%
140
478,400.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 477,000.00 บาท
2. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 490,000.00 บาท
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 477,000.00 บาท

รวม 477,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
141
394,562.50
สอบราคา
1. บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด
2. บริษัท พลัส-อัพ เซ็นเตอร์ จำกัด
3. บริษัท พีวีบี อีเล็คทริค จำกัด
บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 329,375.00 บาท

รวม 329,375.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
142
472,500.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 470,000.00 บาท
2. ร้านเลี่ยง ฮ่ง เฮง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 470,000.00 บาท
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,000.00 บาท

รวม 470,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
143
222,900.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อิเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 222,885.00 บาท
2. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 222,900.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อิเล็คทริค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 222,885.00 บาท


รวม 222,885.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
144
365,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 354,000.00 บาท
2. หจก. พ.พาณิชย์การค้า เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 328,500.00 บาท
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354,000.00 บาท

รวม 354,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
145
142,500.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 139,500.00 บาท
2. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 142,500.00 บาท
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,500.00 บาท


รวม 139,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
146
428,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ราคาต่อแผ่นท่ีเสนอ 2,250.00 บาท
2.บริษัท สยามพลาสวู้ด จำกัด ราคาต่อแผ่นท่ีเสนอ 2,128.23 บาท
3.บริษัท กันตฤทัย จำกัด ไม่ส่งตัวอย่างไม่พิจารณาเปิดซอง
บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ราคารวม 450,000.00 บาท

รวม 450,000.00 บาท
บริษัท สยามพลาสวู้ด จำกัดเสนอราคาต่ำสุดคณะกรรมการฯส่งตัวอย่างของบริษัทฯให้ผู้ใช้ทดสอบผลปรากฎเนื้อในอ่อนการเจาะยึดเกาะกับสกรูไม่ดีไม่เหมาะกับงานปูพื้นรถโดยสาร บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัดเสนอราคาต่ำลำดับที่2 ผลปรากฏผิวแข็ง เจาะยึดดีใช้งานได้ดีกับรถโดยสาร จึงเห็นควรเสนอรับซื้อ ราคา 2,250 บาท ต่อแผ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท สูงกว่าราคาประเมินของทางการฯคิดเป็น 5.14% (2,250 – 2,140) =110บาท ส่วนบริษัท กันตฤทัยฯไม่ส่งตัวอย่างคณะกรรมการจึงไม่พิจารณาเปิดซอง
147
2,303,900.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) เป็นเงิน 2,298,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) เป็นเงิน 2,298,900.00 บาท

รวม 2,298,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) เป็นเงิน 2,298,900.00 บาท
148
63,549,400.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 63,340,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 63,449,400.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 63,449,400.00 บาท
บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 63,340,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 63,340,000.00 บาท
บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 63,340,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
149
3,087,400.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ซี.บี. ดีเวเลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 3,080,000.00 บาท
2 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 3,081,400.00 บาท
บริษัท ซี.บี. ดีเวเลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 3,080,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 3,080,000.00 บาท
บริษัท ซี.บี. ดีเวเลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 3,080,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
150
7,008,800.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เสนอราคา 6,968,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอ็ม.ไซน์เนจ เสนอราคา 6,978,800.00 บาท

บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 6,968,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 6,968,000.00 บาท
บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 6,968,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
151
533,540.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Lever(Inner) ตามแผนผังเลขที่ 1-2TP4-007 จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 13,333.85 บาท
รายการที่ 2 Brake Lever(Outer) -LH ตามแผนผังเลขที่ 1-2TP4-016 จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 13,333.85 บาท
รายการที่ 3 Brake Lever(Outer) -RH ตามแผนผังเลขที่ 1-2TP4-016 จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 13,333.85 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 288,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 144,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 144,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 576,000.- บาท


รวม 576,000.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 3 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ทางการ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไปฯ

152
498,192.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ขาช่องหม้อเพลารถ JR-West ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SS41 และเชื่อมประกอบด้วยลวดเชื่อมแรงดึงสูงยี่ห้อ YAWATA or KOBE หรือยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า(1 ชุด ประกอบด้วย ด้านซ้าย 1 อันและด้านขวา 1 อัน)จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 12,454.80 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 498,192.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,192.- บาท


รวม 498,192.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของ
ตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
153
499,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ท่อทองแดง ขนาด 3/8" พร้อมหัวต่อเข้า LV-4 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 3,120.- บาท
รายการที่ 2 ท่อทองแดง ขนาด 3/8" พร้อมหัวต่อออก LV-4 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 3,120.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 249,600.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 249,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,200.- บาท


รวม 499,200.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัดเสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ทางการ เห็นควรให้
ว่าจ้างต่อไปฯ
154
337,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท วัน ทรี พี แอนด์ ดับบลิว จำกัด
3. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
4. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด จ้างซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า ก.1 กม.93+711 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านภาชี – สถานีหนองกวย ตอนนายตรวจสายภาชี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณอยุธยา ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334,000.00 บาท

รวม 334,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
155
2,047,900.00
ประกวดราคา
บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,047,890.12 บาท
บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,047,890.12 บาท

รวม 2,047,890.12 บาท
เสนอราคารายเดียว, สิ่งของถูกต้อง
156
366,475.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา สิ่งของ # Center Plate Bush ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู ผลิตจากวัสดุ Cast Caprolactams ตามแผนผังเลขที่ TR 760033 จำนวน 50 Sets. ราคา Set.ละ 7,308.10บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำหน่าย สิ่งของ # Center Plate Bush ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู ผลิตจากวัสดุ Cast Caprolactams ตามแผนผังเลขที่ TR 760033 จำนวน 50 Sets. เป็นเงิน 365,405 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 365,405.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
157
1,850,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. HY-S501.460.150 ES Filter Element (กรองน้ำมันเข้าทริบเบิ้ลปั๊ม) จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 1,670,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 1,284,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปร์อต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 1,974,899.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 1,670,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,670,000.00 บาท


รวม 1,670,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

158
486,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กฝาข้าง กว้าง 11" ยาว 5' วัสดุ SS400 พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 300 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 795.- บาท
รายการที่ 2 เหล็กฝาข้าง กว้าง 12" ยาว 5' วัสดุ SS400 พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 300 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 825.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 238,500.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 247,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,000.- บาท


รวม 486,000.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ทางการ เห็นควรให้
ว่าจ้างต่อไปฯ
159
472,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Lever(A)แคร่ TR-217 C,D วัสดุ SS41 Bush วัสดุ S45C ชุบแข็งHS 48-60 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมพ่นสีดำกันสนิม จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 9,415.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณซัพพลาย ราคาที่เสนอ 9,435.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 470,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,750.- บาท


รวม 470,750.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(472,500.00-470,750.00) = 1,750.- หรือ 0.37%
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
160
334,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีขาวยูริเทรน ขนาดบรรจะถังละ 5 US/GL
ผู้เสนอราคา บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 5,400 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท จิโนแมทช์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,590 บาท
รายการที่ 2 สีแดงม่วงยูริเทรน ขนาดบรรจะถังละ 5 US/GL
ผู้เสนอราคา บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 5,900 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท จิโนแมทช์ จำกัด ราคาที่เสนอ 5,015 บาท
รายการที่ 3 สีเหลืองยูริเทรน ขนาดบรรจะถังละ 5 US/GL
ผู้เสนอราคา บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 5,400 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท จิโนแมทช์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,590 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
รายการที่ 1 บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด จำนวนเงิน 108,000 บาท
รายการที่ 2 บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด จำนวนเงิน 118,000 บาท
รายการที่ 3 บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด จำนวนเงิน 108,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334,000 บาท


รวม 334,000.00 บาท
บริษัทจีโนแมทช์ จำกัดเสนอราคาต่ำสุดทั้ง3 รายการแต่ไม่มีตัวอย่างตามที่ทางการกำหนดคณะกรรมการเปิดซองจึงไม่รับพิจารณา บริษัทสีลมฮาร์ดแวร์ฯเสนอราคาต่ำลำดับ2 เสนอราคาเท่ากับราคาประเมินทั้ง3รายการคณะกรรมจึงพิจารณารับซื้อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334,000 บาท
161
1,956,816.00
สอบราคา
1.ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอขายในราคาชุดละ 25,400 บาท (ไม่รวม vat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอขายในราคาชุดละ 25,400 บาท จำนวน 72 ชุด รวมเป็นเงิน 1,828,800.-บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 128,016.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,828,800+128,016 = 1,956,816.- เท่ากับราคาที่ได้ประเมินไว้ กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 1,956,816.00 บาท
เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
162
493,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 462,616.82 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,383.18 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 462,616.82 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,383.18 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 495,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
163
456,676.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 22650.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 15,500.- บาท. (ทั้ง 2 รายการราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 22,650.- บาท. จำนวน 12 ถัง. เป็นเงิน 271,800.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 15,500.- บาท. จำนวน 10 ถัง. เป็นเงิน 155,000.- บาท. รวมทั้ง 2 รายการเป็นเงิน 426,800.- บาท. ภาษี 7 % เป็นเงิน 29,876.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,676.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 456,676.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องเพียงรายเดียว แต่ห้างฯ เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้วหลายครั้ง มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
164
118,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 1821 - 3075001 - 05 (K 82024) 1/2" Check Valve Complete จำนวน 26 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาชุดละ 3,780.00 บาท

รายการที่ 2 # 1075 - 4041049 - 03 (K 8264) Valve จำนวน 68 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 190.00 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 105,159.60 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 13,824.40 บาท

รวม 118,984.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เสนอรายเดียว
165
480,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเหล็กประกับยึดฐานเก้าอี้ รถ บชท. วัสดุ SS400 ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 498.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท


รวม 498,000.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (498,000 – 480,000 = 18,000.-บาท )คิดเป็น 3.75 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
166
481,607.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 3,325.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 3,325.- บาท. รายการที่.3 ในราคา @ ละ 8,750.- บาท. (ทั้ง 3 รายการราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 3,325.- บาท. จำนวน 48 ถุง. เป็นเงิน 159,600.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 3,325.- บาท. จำนวน 40 ถุง. เป็นเงิน 133,000.- บาท. รายการที่.3 . ในราคา @ ละ 8,750.- บาท. จำนวน 18 ถัง. เป็นเงิน 157,500.- บาท. รวมทั้ง 3 รายการเป็นเงิน 450,100.- บาท. ภาษี 7 % เป็นเงิน 31,507.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,607.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 481,607.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องเพียงรายเดียว แต่ห้างฯ เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้วหลายครั้ง มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
167
75,300.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 หลอดไฟฟ้าชนิดขั้วรับหลอดแบบเขี้ยวฯ จำนวน 3000 หลอด
- ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
รายการที่ 2 หลอดไฟฟ้าขั้วเกลียวชนิดฝ้าภายในฯ จำนวน 2000 หลอด
- บริษัท สหถาวัรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ราคาหลอดละ 10.58 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสอง ราคาหลอดละ 11.50 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 3 ขาหลอดฟลูออเรสเซ่นต์อย่างยาวฯ จำนวน 450 คู่
- บริษัท สหถาวัรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว ราคาหลอดละ 12.32 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ชนะการประมูลรายการที่ 2-3 สำหรับรายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา เห็นสมควรยกเลิกและดำเนินการจัดหาใหม่ต่อไป

รวม 28,573.28 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ"
168
363,000.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคารวมที่เสนอ 350,371.50 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 350,371.50 บาท

รวม 350,371.50 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัดเสนอราคารายเดียวสิ่งของใช้งานได้ ราคารวม 350,371.50 บาท ต่ำกว่าราคาประเมินของทางการฯคิดเป็น 3.47% (363,000.00-350,371.50=12,628.50บาท) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรับซื้อรับซื้อ
169
499,999.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้ารถโดยสารที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 2,000 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 249.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงินรวม 499,989.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,989.60 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
170
363,800.00
สอบราคา
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 170,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 170,000.- บาท.170,000.- บาท. จำนวน 2 ชุด. รวมเป็นเงิน 340,000.- บาท. ภาษี 7 % เป็นเงิน 23,800.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 363,800.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 363,800.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างประกอบติดตั้งให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
171
464,380.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์แคร่ TKZ-3 (Journal box ancher assembly) แบบ B จำนวน 70 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 6,634.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 464,380.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 464,380.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ได้มาตรฐานตามตัวอย่างของทางการฯ
172
497,764.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กลอนขัดประตูชาน จำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 2,081.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บ่ารับกลอนขัด จำนวน 190 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,305.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 249,738.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 248,026.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 497,764.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาและราคาที่เสนอเท่ากับราคาที่ทางการ ฯ ตั้งไว้
173
417,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำบานพับกูบ จำนวน 260 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,920.65 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 499,369.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,369.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
174
494,768.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Sliding Door Guide Roller (ตัวใหญ่) จำนวน 160 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,605.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 Sliding Door Guide Roller (ตัวเล็ก) จำนวน 160 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,487.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 256,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 237,968 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 494,768.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขทางการฯ และสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด
175
499,562.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สำนักรับแขวนท่อขบวนลมอัด จำนวน 65 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,712.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เหล็กรูปตัวยู จำนวน 192 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 2,022.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 111,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 388,281.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 499,561.60 บาท
สิ่งของถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขทางการฯ และสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด ..
176
72,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Seal, Ferrule จำนวน 200 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 49.50 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 55.00 บาท

รายการที่ 2 Elbow, Female Adapter จำนวน 116 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 255.00 บาท

รายการที่ 3 Elbow, Male Adapter จำนวน 45 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 350.00 บาท

รายการที่ 4 Connector, Tube จำนวน 135 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 34.00 บาท

รายการที่ 5 Elbow, Tube Connector จำนวน 110 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 76.00 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 10,593.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 31,650.50 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 16,852.60 บาท
รายการที่ 4 ห้างหุ้นสวนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 4,911.30 บาท
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 8,945.20 บาท

รวม 72,952.60 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
177
481,500.00
สอบราคา
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 225,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
2. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด คณะกรรมการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคาของบริษัทฯ เพราะบริษัท ฯ ไม่ได้แนบแค๊ตตาล๊อค Spec. ซึ่งผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ 3.2 (1) และรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคาชุดละ 225,000.- บาท. จำนวน 2 ชุด. รวมเป็นเงิน 450,000.- บาท. ภาษี 7 % เป็นเงิน 31,500.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท.

รวม 481,500.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างประกอบติดตั้งให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
178
850,820.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อรอกโซ่ไฟฟ้า (Motorized Trolley Type Electric Chain Hoist) ขนาดยกน้ำหนักได้ ๒ ตัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุดพร้อมติดตั้งใช้งานจำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ๖๖๒,๑๑๖.๐๐ . บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา . . หจกไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำกัด............. ราคาที่เสนอ ........... ๘๓๔,๖๐๐.๐๐........ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้งจำนวนเงินรวม ๖๖๒,๑๑๖.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 662,116.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
179
ชก.๔/ป๐๘/๒๕๕๗ : สอบราคาซื้อพัสดุ
1,076,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องตัดโลหะ Air Plasma Cutting และอุปกรณ์ส่วนควบครบชุดพร้อมติดตั้งใช้งานจำนวน 4 เครื่อง
ผู้เสนอราคา .ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้งราคาที่เสนอ ๙๒๐,๑๕๗.๒๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงินรวม ๙๒๐,๑๕๗.๒๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 920,157.20 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
180
151,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ยื่นซองเสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 กลอนบานกระจกหน้าต่างขวา(side window lock) เสนอราคาชุดละ 300.00 บาท (ไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม 7%)
รายการที่ 2 กลอนบานกระจกหน้าต่างซ้าย(side window lock) เสนอราคาชุดละ 300.00 บาท (ไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม 7%)
"คณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกการสอบราคาและดำเนินการใหม่ เนื่องจากราคาสูงกว่าระเบียบการกำหนด"

รวม .00 บาท
"ยกเลิกการจัดหาตามมติคณะกรรมการฯ"
181
125,800.00
สอบราคา
แผ่นรองกันสึก มีผู้เสนอราคา รายเดียวคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
1. จำนวน 360 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ P2-2467 Type 1
- เสนอราคา @ 166.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

2. จำนวน 1,200 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ P2-2463 Type 1
- เสนอราคา @ 52.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
แผ่นรองกันสึก มีผู้เสนอราคา รายเดียวคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
1. จำนวน 360 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ P2-2467 Type 1
- เสนอราคา @ 166.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

2. จำนวน 1,200 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ P2-2463 Type 1
- เสนอราคา @ 52.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%

รวม 130,711.20 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
182
411,700.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
"ยกเลิกการจัดหาตามมติคณะกรรมการฯ"
183
102,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบ กรฟ.6 ใบอนุญาตปลดรถจักร จำนวน 100 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 11.00 บาท
2. ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาเล่มละ 26.50 บาท
3. บริษัท อาร์.พี.เอส.จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่ 2 แบบ กรฟ.8 ใบกำกับบัตร จำนวน 1,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 5.25 บาท
2. ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาเล่มละ 6.50 บาท
3. บริษัท อาร์.พี.เอส.จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่ 3 แบบรายงานตรวจประแจทางหลีก จำนวน 5,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 46.00 บาท
2. ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 48.00 บาท
3. บริษัท อาร์.พี.เอส.จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่ 4 ใบส่งสำเนาตั๋วบางประจำวัน จำนวน 80,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 15.00 บาท
2. ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 17.00 บาท
3. บริษัท อาร์.พี.เอส.จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่ 5 แบบ กรฟ.3 (ตั๋วทางสะดวก) จำนวน 5,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.00 บาท
2. ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาเล่มละ 9.20 บาท
3. บริษัท อาร์.พี.เอส.จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่ 6 แบบ กรฟ.11 บัตรสีฟ้า จำนวน 7,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 50.00 บาท
2. ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 78.00 บาท
3. บริษัท อาร์.พี.เอส.จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่ 7 แบบ ม.80 ใบเบิกสิ่งของ จำนวน 1,500 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.50 บาท
2. ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาเล่มละ 8.80 บาท
3. บริษัท อาร์.พี.เอส.จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่ 8 แบบ กท.2 หนังสือรับรองเขตที่ดิน จำนวน 12,000 ชุด
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยชุดละ 65.00 บาท
2. ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาร้อยชุดละ 102.00 บาท
3. บริษัท อาร์.พี.เอส.จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่ 9 ป้ายปิดของด่วน จำนวน 2,000 มัด
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคามัดละ 10.00 บาท
2. ไอเดีย สแควร์ เสนอราคามัดละ 12.00 บาท
3. บริษัท อาร์.พี.เอส.จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา

รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์ จำนวนเงิน 1,177.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์ จำนวนเงิน 5,617.50 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์ จำนวนเงิน 2,461.00 บาท
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์ จำนวนเงิน 12,840.00 บาท
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์ จำนวนเงิน 32,100.00 บาท
รายการที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์ จำนวนเงิน 3,745.00 บาท
รายการที่ 7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์ จำนวนเงิน 10,432.50 บาท
รายการที่ 8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์ จำนวนเงิน 8,346.00 บาท
รายการที่ 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์ จำนวนเงิน 21,400.00 บาท


รวม 98,119.00 บาท
เสนอราคารวมต่ำสุด คุณภาพเนื้อกระดาษตัวอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดของทางการ
184
1,962,000.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Air COMPRESSOR KNORR รุ่น VV.160-200-2 จำนวน 8 Sets. ราคา Set.ละ 245,250 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างซ่อม Air COMPRESSOR KNORR รุ่น VV.160-200-2 จำนวน 8 Sets. เป็นเงินทั้งสิ้น 1,962,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 1,962,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
185
1,790,000.00
สอบราคา
บ.เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาชุดละ 179,000.00 บาท เป็นเงิน 1,790,000.00 บาท
บ.เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาชุดละ 179,000.00 บาท เป็นเงิน 1,790,000.00 บาท

รวม 1,790,000.00 บาท
บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยซ่อมให้ทางการใช้งานมาแล้วสามารถใช้งานได้ ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม จึงว่าจ้างบริษัทดำเนินการซ่อม
186
65,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 10 Pcs. # FW 210058-G Glass, partition window (DMR)
บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 725.00 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 10 Pcs. # FW 210058-K Glass, cab-partition door (DMR)
บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 430.00 บาท

รายการที่ 3 จำนวน 36 Pcs. Glass, Front Window Drg.No.1-1101DRC18-025/2 Mark 1
บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 700.00 บาท

รายการที่ 4 จำนวน 30 Pcs. Glass, Front Door window Drg.No.1-1101DRC18-025/2 Mark 2
บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 540.00 บาท

รายการที่ 5 จำนวน 12 Pcs. Glass, Side Sliding door Drg.No.1-1101DRC18-025/2 Mark 5
บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 430.00 บาท

รายการที่ 6 จำนวน 10 Pcs. Glass, Side Window (Large) Drg.No.1-1101DRC18-025/2 Mark 7
บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 860.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายจำนวน 10 อัน รวมเป็นเงิน 7,436.50 บาท
รายการที่ 2 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายจำนวน 10 อัน รวมเป็นเงิน 4,547.50 บาท
รายการที่ 3 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายจำนวน 36 อัน รวมเป็นเงิน 26,771.40 บาท
รายการที่ 4 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายจำนวน 30 อัน รวมเป็นเงิน 17,173.50 บาท
รายการที่ 5 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายจำนวน 12 อัน รวมเป็นเงิน 5,328.60 บาท
รายการที่ 6 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายจำนวน 10 อัน รวมเป็นเงิน 9,041.50 บาท


รวม 70,299.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้

หมายเหตุ
รายการที่ 1 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ ยินดีลดราคาให้เหลืออันละ 695.00 บาท
รายการที่ 2 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ ยินดีลดราคาให้เหลืออันละ 425.00 บาท
รายการที่ 3 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ ยินดีลดราคาให้เหลืออันละ 695.00 บาท
รายการที่ 4 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ ยินดีลดราคาให้เหลืออันละ 535.00 บาท
รายการที่ 5 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ ยินดีลดราคาให้เหลืออันละ 415.00 บาท
รายการที่ 6 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ ยินดีลดราคาให้เหลืออันละ 845.00 บาท
187
225,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 120 Pcs. Bush 50 x 40 x 59 mm. Material Steel Tensile Strength & Elongation 34 – 41 Kg./mm.² & min 25% ชุบผิวแข็ง (Case hardened) ผิวขัดเรียบ (Finished machined) Ref.Drg 1-4101 D4 -008/1
หจก. บี.ที ฯ เสนอขายในราคาอันละ 125.00 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 500 Pcs. “TREP” Washer 17.33.4, 8 Item No.11
หจก. บี.ที ฯ เสนอขายในราคาอันละ 145.00 บาท

รายการที่ 3 จำนวน 20 Units # 1501 781 Elastic block (shore-hardness 45/50)
หจก. บี.ที ฯ เสนอขายในราคาหน่วยละ 6,174.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 หจก. บี.ที ฯ เสนอขายจำนวน 120 อัน รวมเป็นเงิน 16,050.00 บาท
รายการที่ 2 หจก. บี.ที ฯ เสนอขายจำนวน 500 อัน รวมเป็นเงิน 77,575.00 บาท
รายการที่ 3 หจก. บี.ที ฯ เสนอขายจำนวน 20 หน่วย รวมเป็นเงิน 132,123.60 บาท


รวม 225,748.60 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
188
1,893,900.00
สอบราคา
1 บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,890,900.00 2 บริษัท วัน ทรี พี แอนด์ ดับบลิว จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,892,830.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,000.00 บาท

รวม 1,890,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
189
369,000.00
สอบราคา
# 299670 (LF - 670) Element, Lube Oil Filter, Ref.No.1 จำนวน 1,210 Pcs.
1. บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ราคาอันละ 255.00 บาท
2. บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ราคาอันละ 268.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระวี อินเตอร์เทรด ราคาอันละ 279.00 บาท
4. บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 346.00 บาท
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด จำนวนเงิน 330,148.50 บาท

รวม 330,148.50 บาท
ราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
190
1,942,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,931,992.00 บาท
2. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,941,322.40 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,930,000.00 บาท


รวม 1,930,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
191
1,983,000.00
สอบราคา
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,981,447.40 บาท
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,960,000.00 บาท

รวม 1,960,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงือนไขของทางการ
192
1,851,421.00
สอบราคา
บ.พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 59,500.-/ตลับ บาท
บ. เอ็ดโด้โซลูชั่น จำกัด (ไม่เปิดซอง)
หจก.สินสหวัฒน์ (ไม่เปิดซอง)
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง (ไม่เปิดซอง)
บ.พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 1,655,290.00 บาท

รวม 1,655,290.00 บาท
หจก.สินสหวัฒน์ , หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง และบริษัท เอ็ดโด้โซลูชั่น จำกัด เสนอรายละเอียดทางเทคนิคไม่ถูกต้องตามประกาศ พิจารณาไม่เปิดซองสอบราคา บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ NSK ประเทศญี่ปุ่น ได้แนบใบสั่งเดิมซึ่งเคยจัดหาให้การรถไฟ และบริษัทฯ ยินดีจัดหาตามรายละเอียดและเงื่อนใขของทางการ ได้ขอต่อรองราคา บริษัทฯยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจัดซื้อ Cylindrical Roller Bearing No.KE/JC2A จำนวน 26 ตลับ จากบริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด ต่ำกว่าราคาประเมิน 10.59%
193
1,564,032.00
สอบราคา
ซ่อมหุ้มเบาะใหม่พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.สีน้ำเงิน ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ โดยฉีดโฟมขึ้นรูปฟองน้ำเบาะนั่ง, เบาะพิงหลัง, เบาะพิงศีรษะ จำนวน 16 คัน
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 97,725.- บาท
ผู้เสนอราคา บ.เค ซี 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 97,700.- บาท
บ.เค ซี 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,563,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,563,200.- บาท


รวม 1,563,200.00 บาท
บ.เค ซี 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,564,032 – 1,563,200 = 832.-) คิดเป็น 0.05 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
194
1,786,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Buffing Stem ตามแผนผังเลขที่ 3-P13-015/1 พร้อมทาสีกันสนิมฯจำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 9,350.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,870,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,870,000.- บาท


รวม 1,870,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,870,000.00-1,756,900.00) =83,100.-บาท
หรือ 4.65% พร้อมส่งของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
195
974,300.00
สอบราคา
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร
196
356,400.00
สอบราคา
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร
197
783,200.00
สอบราคา
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร
ไม่มีผู้สนใจยื่่นเอกสาร

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจยื่่นเอกสาร
198
873,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จำนวน 17 Sets. # 4040010-36 Combined strainer – check valve & choke
- ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ 2. จำนวน 10 Sets. # 4040010-42 Relief valve
- ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ 3. จำนวน 15 Sets. # 40400010-21 Compressor safety valve (Set 9 Bar)
- ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ 4. จำนวน 4 Pcs. # 1175-4112100-01 (R44336) Piston (10)
- ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ 5. จำนวน 8 Pcs. # 1080-4112101-01 (R44335) Strainer (20)
บ. ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,600.00 บาท

รายการที่ 6. จำนวน 4 Pcs. # 1811-8005 236-01 (K 99218) Diaphragm ring (Ref.9)
- ไม่มีผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 ยกเลิก
รายการที่ 2 ยกเลิก
รายการที่ 3 ยกเลิก
รายการที่ 4 ยกเลิก
รายการที่ 5 ยกเลิก
รายการที่ 6 ยกเลิก


รวม .00 บาท
รายการที่ 1-4 และ 6 ไม่มีผู้เสนอราคา จึงเห็นสมควรออกสอบราคาใหม่
รายการที่ 5 ราคาที่เสนอสูงกว่าราคาประเมินมาก จึงเห็นสมควรออกสอบราคาใหม่
199
498,750.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำรางรับบานกระจก,บานเกล็ดรถโดยสาร วัสดุ SUS304 ขนาดมิติ,ตามตัวอย่างของทางการฯ
(1ชุด มีด้านซ้าย-ขวา) จำนวน 210 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,375.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,750.- บาท


รวม 498,750.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
200
3,745,000.00
ประกวดราคา
- บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เสนอราคา@ 2,988,000.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท. วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา@ 3,500,000.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,745,000.00 (รวม Vat 7%
- บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เสนอสิ่งของไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด จึงไม่พิจารณา


รวม 3,745,000.00 บาท
- บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
รวมทั้งหมด 256,314,536.97 บาท