:: 156 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
311,441.42
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Joint พร้อม Bushing จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 334,375.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Joint พร้อม Bushing จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 334,375.00 บาท

รวม 334,375.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10 %
2
428,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อกลอนล๊อคกระจกหน้าต่างห้อง พขร.-ชค. รถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 433,350.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อกลอนล๊อคกระจกหน้าต่างห้อง พขร.-ชค. รถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 433,350.00 บาท

รวม 433,350.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
3
354,384.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อสำนักติดตั้งท่อไอดีและกรองน้ำมัน ของรถแดวู จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.นามทองเทรดดิ้ง เสนอราคา 354,384.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อสำนักติดตั้งท่อไอดีและกรองน้ำมัน ของรถแดวู จำนวน 1 รายการ
หจก.นามทองเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 354,384.00 บาท

รวม 354,384.00 บาท
หจก.นามทองเทรดดิ้ง เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
4
237,629.34
สอบราคา
รายการที่1 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless) ขนาด 3/8” โตนอก17.1 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 100 ท่อน
ผู้เสนอราคาบริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 70,834.00 บาท

รายการที่2 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless) ขนาด 1/2” โตนอก 21.3 มม. หนา 2.8 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 100 ท่อน
ผู้เสนอราคาบริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 75,970.00 บาท

รายการที่3 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless) ขนาด 3/4” โตนอก26.7 มม. หนา 2.9 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 50 ท่อน
ผู้เสนอราคาบริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 44,405.00 บาท

รายการที่4 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless) ขนาด 1” โตนอก 33.4 มม. หนา 3.4 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 50 ท่อน
ผู้เสนอราคาบริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 62,809.00 บาท
รายการที่1 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless) ขนาด 3/8” โตนอก17.1 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 100 ท่อน
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 70,834.00 บาท

รายการที่2 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless) ขนาด 1/2” โตนอก 21.3 มม. หนา 2.8 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 100 ท่อน
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 75,970.00 บาท

รายการที่3 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless) ขนาด 3/4” โตนอก26.7 มม. หนา 2.9 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 50 ท่อน
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 44,405.00 บาท

รายการที่4 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless) ขนาด 1” โตนอก 33.4 มม. หนา 3.4 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 50 ท่อน
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 62,809.00 บาท

รวม 254,018.00 บาท
รายการที่1บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
รายการที่2บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
รายการที่3บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
รายการที่4บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
5
342,400.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงอัตโนมัติ ของรถ THN,NKF,ATR และ ASR. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคา 340,260.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เจ พี สตีล จำกัด เสนอราคา 387,768.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงอัตโนมัติ ของรถ THN,NKF,ATR และ ASR. จำนวน 1 รายการ
บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด จำนวนเงิน 340,260.00 บาท

รวม 340,260.00 บาท
บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
6
234,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ รางประตูเลื่อนขึ้น-ลงผู้โดยสาร ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 250,380.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ รางประตูเลื่อนขึ้น-ลงผู้โดยสาร ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 1 รายการ
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 250,380.00 บาท

รวม 250,380.00 บาท
บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
7
161,568.28
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมถังลม MIN RESERVOIR ขนาดบรรจุ 165 ลิตร จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เทคออลสเตป จำกัด เสนอราคา 160,756.80 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เจพี สตีล จำกัด เสนอราคา 169,488.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมถังลม MIN RESERVOIR ขนาดบรรจุ 165 ลิตร จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เทคออลสเตป จำกัด จำนวนเงิน 160,756.80 บาท

รวม 160,756.80 บาท
บริษัท เทคออลสเตป จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
8
224,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Contact Ck (Contact trip ที่มี Sliver Silloy insert) รจ. GEA จำนวน 200 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 191,958.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.สุธียูไนเต็ดคาร์บอน ราคาที่เสนอ 243,960.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Contact Ck (Contact trip ที่มี Sliver Silloy insert) รจ. GEA จำนวน 200 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.สุธียูไนเต็ดคาร์บอน ราคาที่เสนอ 243,960.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 243,960.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ ของ หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้ว ได้ให้ทางห้างฯส่งตัวอย่างให้ทางการคณะกรรมการพิจารณาภายใน 7 วัน ทางห้างฯ ไม่สามารถส่งตัวอย่างได้ จึงไม่พิจารณา คณะกรรมการจึงได้พิจารณาจาก บจก.สุธียูไนเต็ดคาร์บอน ผู้เสนอราคาต่ำสองเนื่องจากทางการเคยสั่งซื้อมาใช้การแล้วสามารถใช้ได้ปกติตามหนังสือยืนยันผู้่ใช้ลงวันที่ 19 มี.ค. 58
9
99,093.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อน้ำยาทาบ่า Liner Hylomar SQ 32 M-Spacial จำนวน 100 หลอด.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 98,440.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อน้ำยาทาบ่า Liner Hylomar SQ 32 M-Spacial จำนวน 100 หลอด.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 98,440.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 98,440.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณา ผลิตภัณฑ์ของ หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ผู้เสนอราคารายเดียว สอบถามผู้ใช้แล้วถูกต้องตามที่ทางการต้องการ
10
315,650.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อชุดControlระบบVigilanceพร้อมหน้าจอDisplayและ Buzzer รจ.GE.,GEAจำนวน 50 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แอดแวนเทรด ราคาที่เสนอ 315,650.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อชุดControlระบบVigilanceพร้อมหน้าจอDisplayและ Buzzer รจ.GE.,GEAจำนวน 50 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แอดแวนเทรด ราคาที่เสนอ 315,650.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 315,650.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ ของหจก.เอพี แอดแวนเทรด ผุ้เสนอราคารายเดียว นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลองสามารถใช้การได้และถูกต้องตามที่ทางการต้องการ
11
1,333,800.00
สอบราคา
๑. ปลอกดุมล้อในล่อน จำนวน ๔๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท
๒. ปลอกบังคับเพลาอันสั้น จำนวน ๔๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 38,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 55,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท
๓. ปลอกใส่ห้ามล้อในล่อน จำนวน ๔๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 24,600.00 บาท
๔. ปลอกยาวพร้อมเฟืองใหญ่ จำนวน ๑๐๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 67,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 74,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 76,000.00 บาท
๕. กระโปรงครอบท่อไอเสีย จำนวน ๕๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 14,950.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 16,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
๖. กระโปรงครอบโซ่ จำนวน ๕๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 15,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 17,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
๗. กระโปรงครอบล้อซ้าย จำนวน ๑๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 36,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 42,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
๘. กระโปรงครอบล้อขวา จำนวน ๑๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 36,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 42,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
๙. มือขึ้นสายพาน จำนวน ๕๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 8,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 9,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
๑๐. มือห้ามล้อ จำนวน ๕๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 13,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 16,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
๑๑. ตุ๊กตาบังคับเพลา จำนวน ๒๐๐ ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 107,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 108,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 109,400.00 บาท
๑๒. คันส่งสายพาน จำนวน ๑๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 30,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
๑๓. แกนเพลาส่งกำลังพร้อมเฟือง จำนวน ๑๐๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 42,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 46,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 48,000.00 บาท
๑๔. คานห้ามล้อ จำนวน ๕๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 16,450.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 20,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 22,500.00 บาท
๑๕. เก้าอี้ข้างหน้าซ้าย จำนวน ๕๐ ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 41,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 47,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 55,000.00 บาท
๑๖. เก้าอี้ข้างหน้าขวา จำนวน ๕๐ ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 41,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 47,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 55,000.00 บาท
๑๗. เพลาหน้าพร้อมแป้นเกลียวและแหวนแบน จำนวน ๒๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 169,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 196,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 198,000.00 บาท
๑๘. เพลาหน้าพร้อมแป้นเกลียวและแหวนแบน จำนวน ๒๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 176,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 204,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 220,000.00 บาท
๑๙. เฟืองเร่งโซ่ จำนวน ๒๐๐ ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 101,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 104,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 106,000.00 บาท
๒๐. ล้อ จำนวน ๕๐ ล้อ
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 144,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 156,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 174,250.00 บาท
๒๑. ลูกอลูมิเนียม จำนวน ๒๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 23,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 25,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
๒๒. มูเล่ย์เร่งสายพานหน้า จำนวน ๕๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 20,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 25,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 26,000.00 บาท
๒๓. มูเล่ย์สายพานหลัง จำนวน ๕๐ ลูก
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 33,950.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 25,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 26,000.00 บาท
๒๔. ห้ามล้อ จำนวน ๕๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 63,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 82,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 90,000.00 บาท
๒๕. ห้ามล้อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 67,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 78,720.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 85,500.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เอ็น สิริ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,900.00 บาท
รายการที่ 2. บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 38,800.00 บาท
รายการที่ 3. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,400.00 บาท
รายการที่ 4..บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 67,700.00 บาท
รายการที่ 5.บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 14,950.00 บาท
รายการที่ 6. บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 15,600.00 บาท
รายการที่ 7. บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 36,700.00 บาท
รายการที่ 8 บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 36,700.00 บาท
รายการที่ 9 บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 8,250.00 บาท
รายการที่ 10 บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 13,900.00 บาท
รายการที่ 11. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 107,000.00 บาท
รายการที่ 12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท
รายการที่ 13บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 42,700.00 บาท
รายการที่ 14 บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 16,450.00 บาท
รายการที่ 15บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 41,600.00 บาท
รายการที่ 16บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 41,600.00 บาท
รายการที่ 17บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 169,000.00 บาท
รายการที่ 18บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 176,000.00 บาท
รายการที่ 19ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 101,200.00 บาท
รายการที่ 20บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 144,500.00 บาท
รายการที่ 21บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 23,200.00 บาท
รายการที่ 22 บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 20,600.00 บาท
รายการที่ 23บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 33,950.00 บาท
รายการที่ 24บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 63,500.00 บาท
รายการที่ 25 บ.เอ็น.สิริ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 67,800.00 บาท


รวม 1,326,000.00 บาท
ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
12
5,007,600.00
ประกวดราคา
1) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,994,930.00 บาท
2) บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,365,600.00 บาท
3) บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,943,400.00 บาท
1) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,994,930.00 บาท


รวม 2,994,930.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
13
52,272.71
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อผ้าเอสเบสโตส จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา -
รายการที่1 จัดซื้อผ้าเอสเบสโตส จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา -

รวม .00 บาท
หมายเหตุ การสอบราคาครั้งนี้ไม่มีผู้เสนอราคา จึงขอยกเลิกครั้งนี้และออกสอบราคาใหม่ครั้งต่อไปเมื่อมีความจำเป็นใช้การ
14
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แกนเกลียวร่นห้ามล้อ แคร่ TR-217 C,D วัสดุ S45C Bush วัสดุ S45C ชุบผิวแข็ง HS48-60 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 10,600.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 10,999.60 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 424,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424,000.- บาท


รวม 424,000.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(12,305.00-10,600.00) = 1,705.- หรือ 13.85
% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
15
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Water Filter พร้อม Filter ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 2,498.45 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 499,690.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,690.- บาท


รวม 499,690.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
16
339,900.00
สอบราคา
ว่าจ้างหุ้มเบาะพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.(สีน้ำเงิน) (ไม่ฉีดโฟม) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ (1 คัน ประกอบด้วย เบาะนั่ง, เบาะพิงหลัง และ เบาะพิงศีรษะ อย่างละ 32 ตัว) จำนวน 20 คัน
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 25,000.- บาท
ไม่มีผู้ที่ได้รับคัดเลือก


รวม .00 บาท
บ.สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ แต่เป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน (500,000 – 339,900 = 160,100.-บาท) คิดเป็น 47.10 % ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินกว่าราคาประเมิน เกิน 10% มาก คระกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิการสอบราคาครั้งนี้ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องประเมินราคาใหม่ต่อไป
17
4,298,800.00
ประกวดราคา
1) ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,726,404.00 บาท
2) บริษัท พี.เอส.เอ็ม แบริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,200,200.00 บาท
ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,726,404.00 บาท

รวม 4,726,404.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
18
1,893,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,890,000.00 บาท
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,893,000.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,886,000.00 บาท


รวม 1,886,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
19
118,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 117,600.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 118,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 117,600.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 117,600.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 400.00 เท่ากับ 0.34%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 117,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
20
122,600.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 122,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 122,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 122,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 122,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 600.00 เท่ากับ 0.49%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 122,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
21
166,800.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 160,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 166,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 160,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 160,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 6,800.00 เท่ากับ 4.08%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 160,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
22
103,300.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 98,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 103,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 98,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 98,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 5,300.00 เท่ากับ 5.13%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 98,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
23
243,100.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอ็นเอ็นพี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,726.00 บาท

รวม 242,726.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
24
110,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็นสิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2. บริษัท กปรวสุ จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1 และ รายการที่ 3 จาก บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,400.00 บาท ส่วนรายการที่ 2 ขอยกเลิกเนื่องจากสูงกว่าราคากลางมาก

รวม 75,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
25
787,000.00
สอบราคา
บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
เสนอราคาต่ำสุด

รวม 785,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
26
479,146.00
สอบราคา
1.บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 44,780.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 44,780.- บาท.จำนวน 10 คัน. เป็นเงิน 447,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,346.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,146.- บาท.กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 479,146.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยผ่านงานซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก.วซด.กท.79/สญ./2557 ลว. 10 พย. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
27
483,640.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างโป้วเลี่ยว และทำสีภายนอกรถโดยสารทั่วไป จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 120,910.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 483,640.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 483,640.00 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียวและถูกต้องตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางการกำหนด
28
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างรื้อพื้น, ปูยางและซ่อมอุปกรณ์ภายในรถโดยสารทั่วไป จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 123,050.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 492,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 492,200.00 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียวและถูกต้องตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางการกำหนด
29
1,390,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เวล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,223,000.00 บาท
2. บริษัท ซีคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,390,000.00 บาท
บริษัท เวล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,223,000.00 บาท


รวม 1,223,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
30
498,620.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Pipe Bracket of Distributor Valve รถ Daewoo รุ่น 2 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 498,620.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Pipe Bracket of Distributor Valve รถ Daewoo รุ่น 2 จำนวน 1 รายการ
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 498,620.00 บาท

รวม 498,620.00 บาท
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
31
1,694,880.00
สอบราคา
Engine Generator Control Box ( PGU Control Box ) Ref. DWG. (Out Line) C1-5121190 and Wiring Diagram (Control Circuit) D1-6155794, 6155927, 6155796, 6155797, 6155798, 6155799, 6155800, 6155928, 6158901 ต้องการผลิตภัณฑ์ Nishinihon Generator Mfg.co., Ltd Japan (Nishihatsu) หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า สามารถใช้ทดแทนกันได้ จำนวน 3 Unit
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 564,960.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 1,694,880.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,694,880.- บาท


รวม 1,694,880.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาแล้วทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
32
896,660.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Potentiometer 2.5 K.Ohm
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 69,550.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ 46,224.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Interlock for 17CM55Y3+Shunts
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 346,680.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Contact Finger for 17CM57A9+Shunts
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 235,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.บุญยฤทธิ์ จก. จำนวนเงิน 46,224.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 346,680.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 235,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 628,304.00 บาท


รวม 628,304.00 บาท
- รายการที่ 1 บ.บุญยฤทธิ์ จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอสิ่งของถูกต้อง จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 2,3 หจก.พีซีบี อีเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอสิ่งของถูกต้อง จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
ทั้ง 3 รายการ จัดซื้อครั้งนี้มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 29.93 %
33
449,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 150 Pcs. Stud Rectifier Diode type SKN 240/12 VRSM 1200 V., IFRMS 500 A., IFAV 240 A. (Sin.180, Tc 125 องศา C.)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 190,995.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพานิช ราคาที่เสนอ 417,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 361,125.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 312,975.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ 465,450.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 381,990.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 316,987.50 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮั่วฮงเส็ง จก. ราคาที่เสนอ 324,210.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 190,995.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 190,995.00 บาท


รวม 190,995.00 บาท
- หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอสิ่งของถูกต้อง รายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด ตรวจสอบแล้วห้างฯ ได้เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าประเมิน 57.50 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
34
298,530.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Sets Ball Bearing Set of Cooling Fan (4 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 231,120.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 291,275.40 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 291,275.40 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 291,275.40 บาท


รวม 291,275.40 บาท
- หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำ 1 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอสิ่งของไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา
- หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอสิ่งของถูกต้อง และห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าประเมิน 2.43 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
35
470,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สำนักรัดท่อรถ บนท.วัสดุ SS41 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,990.- บาท

รายการที่ 2 แหวนตั้งระยะห้ามล้อรถโดยสาร วัสดุ SS41 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 145.- บาท

รายการที่1 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 398,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 72,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,500.- บาท


รวม 470,500.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
36
192,600.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ กลอนล๊อคหน้าต่างห้องสุขารถ THN,NKF ข้างซ้ายและข้างขวา ใช้วัสดุ SUS 304 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 192,600.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ กลอนล๊อคหน้าต่างห้องสุขารถ THN,NKF ข้างซ้ายและข้างขวา ใช้วัสดุ SUS 304 จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 192,600.00 บาท

รวม 192,600.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
37
1,091,400.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่งฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียว @ 755.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) จำนวน 1500 แผ่น
บริษัท ฮั่งฮงเส็ง จำกัด ชนะการประมูล และยินดีลดราคาให้คงเหลือ @ 735.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

รวม 1,179,675.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
38
113,046.20
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Crank Shaft Item 30 (K14165) ของ Compressor C-1200 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 85,386.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 101,650.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Crank Shaft Item 30 (K14165) ของ Compressor C-1200 จำนวน 1 รายการ
หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 85,386.00 บาท

รวม 85,386.00 บาท
หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำหนึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
39
475,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Wear plate nonmetallic เต้ากันโครง ชนิดเหลี่ยม แคร่ PC-24,25 TB-61,65 หนา 10 มม.ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการ และเงื่อนไขรายละเอียดการจ้างฯ จำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 948.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 474,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 474,000.- บาท


รวม 474,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(475,000.00-474,000.00) = 1,000.-หรือ 0.21 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
40
418,798.00
สอบราคา
จัดซื้อ แกนเกลียวปรับระดับ Levelilng Valve รถ Daewoo (ITR) แคร่ DTD-09 ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ Plain Spherical Bearing ต้องการยี่ห้อ SKF,FAG หรือ ASAHI จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 2,080.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 416,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 416,000.- บาท


รวม 416,000.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (418,798 – 416,000 = 2,798.-บาท )คิดเป็น 0.66 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
41
1,147,900.00
สอบราคา
เหล็กแผ่นกันลื่นลายขีด
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ดังนี้
1. จำนวน 400 แผ่น ขนาด 3/16นิ้ว x 4 ฟุต x 8 ฟุต
หรือขนาด 4.5 หรือ 5 มม. X 1200 x 2400 มม.(ความหนาไม่รวมลาย)
- เสนอราคา @ 3,618.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
เหล็กแผ่นกันลื่นลายขีด
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ดังนี้
1. จำนวน 200 แผ่น ขนาด 3/16นิ้ว x 4 ฟุต x 8 ฟุต
หรือขนาด 4.5 หรือ 5 มม. X 1200 x 2400 มม.(ความหนาไม่รวมลาย)
- เสนอราคา @ 3,600.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

รวม 770,400.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
42
1,707,200.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำแผ่นเหล็กไร้สนิม Keystone Plate ลักษณะลูกฟูกตามตัวอย่างทางการฯ ขนาด 4 x 8 ฟุต วัสดุ SUS304จำนวน 220 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 8,920.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 6,905.78 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 1,877,700.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000.- บาท


รวม 1,584,000.00 บาท
บริษัท บางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาแล้วตัวอย่างไม่ถูกต้องตามความต้องการคณะกรรมการจึงไม่พิจรณา
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคาต่ำ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,707,200 -1,584,000 = 123,200 .-บาท ) คิดเป็น 7.21 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
43
468,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ แผ่นอลูมิเนียมบานเกล็ดหน้าต่างรถโดยสาร ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ วัสดุ อลูมิเนียมหนา 1.5 มม. ตัดและปั้มขึ้นรูปให้ได้ลักษณะเหมือนตัวอย่าง พร้อมปรับแต่งลบคมให้เรียบร้อย จำนวน 800 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 623.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 498,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,400.- บาท


รวม 498,400.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเดียวเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน(498,400 – 468,000 = 30,400.- บาท)คิดเป็น 6.49 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
44
450,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 รื้อและปูพื้นใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายในและภายนอกรถ บนท.ทั้งคัน รายละเอียดตามเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 150,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 450,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000.- บาท


รวม 450,000.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
45
449,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Lower Swing Bolster แคร่ KW - 20 จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 47,080.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 470,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 470,800.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
46
1,845,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15 Sets Magnetic Connector Part No.17CM53B10 (CK.) Coil 25 Ohm
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,187,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ดาเวน จก. ราคาที่เสนอ 529,650.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮาตาริ เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 1,684,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 898,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 898,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 898,800.00 บาท


รวม 898,800.00 บาท
- บ.ดาเวน จก. เสนอราคาต่ำ 1 ส่งของภายใน 15 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ใช้การไม่ได้ จึงไม่รับพิจารณา
- บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อคผลิตภัณฑ์แล้วถูกต้องตรงตามความประสงค์ของทางการ, ทดลองตัวอย่างแล้วถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าประเมิน 51.30 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
47
495,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Input Box Device Control Valve ลดแรงดันของรถ บนท.ป. รุ่น 1001-1084 วัสดุ SUS 304 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างและเงื่อนไขรายละเอียดของทางการ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 4,941.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 494,100.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,100.- บาท


รวม 494,100.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเดียวเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน(495,000 – 494,100 = 900.- บาท)คิดเป็น 0.18 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
48
462,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. ฝาครอบ Terminal Traction ชนิดแมกกาไลท์
ผู้เสนอราคา บ.บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ 449,400.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) บ.บุญยฤทธิ์ จก. จำนวนเงิน 449,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 449,400.00 บาท


รวม 449,400.00 บาท
- บ.บุญยฤทธิ์ จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว, ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าประเมิน 2.78 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
49
374,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Circuit Breaker 150 A. 250 VDC. 2 Pole, Interrupting Capacity 10 KA. พร้อม Bus Bar เชื่อมขั้วด่านล่าง (AGCB 1)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 325,494.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 370,220.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. จำนวนเงิน 368,080.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 368,080.00 บาท


รวม 368,080.00 บาท
- หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำ 1 ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว ไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา
- บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ถูกต้องตรงตามที่ทางการต้องการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 368,080.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าประเมิน 1.71 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
50
384,130.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดอะไหล่แคร่ Sumitomo ride control class C จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 192,065.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 384,130.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 384,130.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการฯ ตั้งไว้
51
295,320.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. Circuit Breaker MAG-HYDR Toggle No.APGN66-21076-4 BCB 1
ผู้เสนอราคา บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 288,900.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. จำนวนเงิน 285,690.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 285,690.00 บาท


รวม 285,690.00 บาท
- บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สามารถใช้งานได้เหมือนกับของที่ทางการใช้งานอยู่ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 285,690.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าประเมิน 3.26 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
52
298,530.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. DC. Voltmeter Battery (0-20-40-60-80-100) Type A 701AM
ผู้เสนอราคา บ.ดาเวน จก. ราคาที่เสนอ 269,640.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 221,490.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. จำนวนเงิน 216,675.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 216,675.00 บาท


รวม 216,675.00 บาท
- บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 216,675.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าประเมิน 22.34 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
53
1,710,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา 1,878,920.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา 1,878,920.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,872,500.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
54
495,463.50
สอบราคา
1.บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 77,175.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 77,175.- บาท. จำนวน 6 Sets. เป็นเงิน 463,050.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,413.50 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,463.50 บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 495,463.50 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยผ่านงานซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก. / วซด.กท. 80 /สญ. / 2557 ลว. 10 พย. 57 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
55
1,812,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,808,500.00 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,811,994.71 บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,805,000.00 บาท


รวม 1,805,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
56
1,914,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา 1,998,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา 1,998,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,998,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
57
298,530.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. DC. Amperes Charge (50-30-10-0-10-30-50) Type DO-71 F-2
ผู้เสนอราคา บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 221,490.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. จำนวนเงิน 218,280.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 218,280.00 บาท


รวม 218,280.00 บาท
- บ.โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ตรงกับของที่ทางการมีใช้งานอยู่ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 218,280.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าประเมิน 26.88 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
58
1,000,000.00
สอบราคา
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศสอบราคาประกันภัย การขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้า
คอนเทนเนอร์ ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกันตามประกาศสอบราคา ฉบับเลขที่ คน.2/สญ.2/65/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 เมษายน 2558 มีผู้มายื่นซอง 6 ราย คือ
๑. บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 577,800.00 บาท
๒. บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาขน) เสนอราคา 470,800.00 บาท
๓. บริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่ผ่านคุณสมบัติ
๔. บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่ผ่านคุณสมบัติ
๕. บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่ผ่านคุณสมบัติ
๖. บริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 430,000.00 บาท
บริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 430,000.00 บาท/ปี ต่ำกว่าราคากลาง (ราคากลาง 1,000,000.- บาท)

รวม 430,000.00 บาท
คณะกรรมการรับ-เปิดและพิจารณาซองสอบราคาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามคำสั่ง และประกาศสอบราคา ถูกต้องครบถ้วนแล้ว พิจารณาเห็นสมควรให้ บริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 430,000.00 บาท/ปี ต่ำกว่าราคากลาง (ราคากลาง 1,000,000.- บาท) เป็นผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน
การรถไฟฯ โดยสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ พิจารณาแล้ว บริษัทฯ มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 ข้อ 20 และเนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน ซึ่งจะต้องมีการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สมควรให้มีผู้รับความเสี่ยงแทน จึงคัดเลือก บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน
59
88,146.60
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพลาย จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 2,320.- บาท. (ไม่รวมVAT) รายการที่.2 ในราคา @ ละ 213.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท สหถาวรซัพลาย จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคาท่อละ 2,320.- บาท. จำนวน 30 ท่อ. เป็นเงิน 69,600.- บาท. รายการที่.2 ในราคาท่อละ 213.- บาท. จำนวน 60 ท่อ. เป็นเงิน 12,780.- บาท. รวมราคาสินค้าทั้ง 2 รายการ เป็นเงิน 82,380.- บาท. ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% เป็นเงิน 5,766.60 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 88,146.60 บาท. กำหนดส่งของตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 88,146.60 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตรงข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของทั้งสองรายการให้ทางการใช้งานมาแล้วหลายครั้ง ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.59/สญ./2557 ลว. 2 ตค. 57 (ตามเอกสารแนบ) เห็นสมควรรับไว้พิจารณา
60
1,987,632.00
สอบราคา
1. บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 431.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของภายใน 15 วัน.
1. บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 430.- บาท. จำนวน 4,300 แท่ง. เป็นเงิน 1,849,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 129,430.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,978,430.- บาท.กำหนดส่งของภายใน 15 วัน.

รวม 1,978,430.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้วหลายครั้งตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.25/สญ./2556 ลว. 3 เมย. 57 , รฟ.ชก.0304/วผล.2/028/2557 ลว. 21 เมย. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
61
329,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง
3. บริษัท เอ็นเอ็นพี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 328,300.00 บาท

รวม 328,300.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
62
823,885.02
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 18 Sets Bearing Housing ของ U-Tube (6 Pcs./Set) ตามตัวอย่างของทางการ ใช้วัสดุเหล็ก DIN.1.7225 Hardness 50-60 HRC
ผู้เสนอราคา บ.ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ 823,846.50 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 823,846.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 823,846.50 บาท


รวม 823,846.50 บาท
- บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าประเมิน 0.01 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
63
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Sets Connecting Clamp, Dai. 48 mm. (6 Pcs./Set)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซีย เอสทีบี เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 149,800.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 250 Sets Connecting Clamp, Dai. 38 mm. (6 Pcs./Set)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซีย เอสทีบี เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 347,750.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.เอเซีย เอสทีบี เทรดดิ้ง จก. จำนวนเงิน 149,800.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บ.เอเซีย เอสทีบี เทรดดิ้ง จก. จำนวนเงิน 347,750.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 497,550.00 บาท


รวม 497,550.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ บ.เอเซีย เอสทีบี เทรดดิ้ง จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมสูงกว่าประเมิน 1.97 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
64
1,887,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 90 Pairs แผ่นกรองน้ำมันเครื่อง ชนิดละเอียด ความละเอียดในการกรอง 153 Micron และ 61 Micron
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 1,463,760.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 36 Pairs แผ่นกรองน้ำมันเครื่อง ชนิดหยาบ ความละเอียดในการกรอง 153 Micron
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 423,720.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 1,463,760.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 423,720.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,887,480.00 บาท


รวม 1,887,480.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ได้ส่งตัวอย่างของห้างฯ ให้ผู้ใช้ตรวจสอบแล้วถูกต้องประกอบใช้งานได้ และห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
65
456,672.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมตัดผุรื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ-ห้องส้วมและอุปกรณ์ส่วนควบ,เปลี่ยนพื้นลูกฟูกใหม่ รถ บนท.รุ่นเลข 4 ตัว ตามเงื่อนไขรายละเอียดทางเทคนิคของทางการฯจำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 114,168.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 456,672.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,672.- บาท


รวม 456,672.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
66
1,338,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ไม่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
ตามรายการละเอียดหมายอักษร "ก" ข้อ 10.6
2. บริษัท ซีนิกซ์อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,331,080.00 บาท
เนื่องจากทางแขวงหาดใหญ่ มีการเปลี่ยนราง 100 ปอนด์ จะทำให้งานจ้างเหมานี้มีปัญหาในการเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงขอยกเลิกการจ้างเหมานี้ไปก่อน เพื่อประโยชน์ต่อการรถไฟฯ

รวม .00 บาท
เนื่องจากทางแขวงหาดใหญ่ มีการเปลี่ยนราง 100 ปอนด์ จะทำให้งานจ้างเหมานี้มีปัญหาในการเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงขอยกเลิกการจ้างเหมานี้ไปก่อน เพื่อประโยชน์ต่อการรถไฟฯ
67
590,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 60 Pcs. # 1741 029 000 Slide Bush Item 29
1. หจก. บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 720.00 บาท
2. บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 870.00 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 140 Pcs. # 1741 415 000 Bearing Pin Item 34
1. หจก. บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,975.00 บาท
2. บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 2,680.00 บาท

รายการที่ 3 จำนวน 25 Pcs. # 1165 024 001 Pull Rod Cover Item 24 F
1. หจก. บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,150.00 บาท
2. บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,180.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายจำนวน 60 อัน รวมเป็นเงิน 55,854.00 บาท
รายการที่ 2 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายจำนวน 140 อัน รวมเป็นเงิน 401,464.00 บาท
รายการที่ 3 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายจำนวน 25 อัน รวมเป็นเงิน 31,565.00 บาท


รวม 488,883.00 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
68
495,624.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำสีภายนอก รถโดยสาร รถ บชส. จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 123,906.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 495,624.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,624.00 บาท
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว และผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
69
1,014,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จำนวน 15 Pcs. # ¢ 80 x 174 ST Double Act. Cylinder
บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 12,100.00 บาท

รายการที่ 2. จำนวน 300 Pcs. # TR-760004 Center Pivot Support Rubber
บ. ทีเอ็มทีฯ เสนอขายในราคาอันละ 2,140.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายจำนวน 15 อัน รวมเป็นเงิน 194,205.00 บาท
รายการที่ 2 บ. ทีเอ็มทีฯ เสนอขายจำนวน 300 อัน รวมเป็นเงิน 686,940.00 บาท


รวม 881,145.00 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
70
299,995.50
สอบราคา
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 280,370.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 280,370.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 19,625.90 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299,995.90 บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 299,995.90 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ วซร.005/สญ./2557 ลว. 6 มค. 57 , วซร.403/สญ./2557 ลว. 19 กย. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
71
499,583.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แขวงรถจักรอุตรดิตถ์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 495,410.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด จำนวนเงินรวม 495,410.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,410.00 บาท
บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว และผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
72
499,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้ารถโดยสารที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 2,000 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 249.31 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงินรวม 498,620.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 498,620.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาของทางการฯ
73
89,880.00
สอบราคา
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 274.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ไม่เปิดซองเสนอราคาของห้างฯ เพราะห้างฯ ไม่ได้แนบเอกสารที่แสดงได้ว่า ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง (ระบบ Egp) ซึ่งผิดเงื่อนไขตามประกาศออกสอบราคาข้อ.5 และเอกสารสอบราคาข้อ 2.5 , 3.1(5)
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 274.- บาท. จำนวน 300 เส้น. เป็นเงิน 82,200.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 5,754.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,954.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 87,954.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อค และสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.57/สญ./2556 ลว. 22 พย. 56 ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของเดียวกันกับที่ทางการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
74
1,957,565.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อชุด อะไหล่ชุด Major Overhaul for Block Brake Unit จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทวิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,829,500.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อชุด อะไหล่ชุด Major Overhaul for Block Brake Unit จำนวน 1 รายการ
บริษัทวิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 1,829,500.00 บาท

รวม 1,957,565.00 บาท
บริษัทวิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
75
190,386.75
สอบราคา
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 ราคาคู่ละ 745.79 บาท, รายการที่ 2 ราคาคู่ละ 428.-บาท
รวมสองราการเป็นเงินทั้งสิ้น 190,396.87 บาท (ราคารวมVat.)
2.บริษัท สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 ราคาคู่ละ 770.40 บาท, รายการที่ 2 ราคาคู่ละ
770.40 บาท รวมสองราการเป็นเงินทั้งสิ้น 197,992.80 บาท (ราคารวมVat.)
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารวมสองราการเป็นเงินทั้งสิ้น 190,396.87 บาท (ราคารวมVat.)


รวม 190,396.87 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดและสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ
76
89,880.00
สอบราคา
1.บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 ราคาชุดละ 722.25 บาท, รายการที่ 2 ราคาม้วนละ 9,753.05 บาท,
รายการที่ 3 ราคาชุดละ 7,837.75 บาท รวมสามรายการเป็นเงินทั้งสิ้น 56,164.30 บาท
2.บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 ราคาชุดละ 535.-บาท, รายการที่ 2 ราคาม้วนละ 13,375.-บาท, รายการที่ 3 ราคาชุดละ 8,560.-บาท รวมสามรายการเป็นเงินทั้งสิ้น 61,525.-บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาสิ่งของทั้งสามรายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,164.30 บาท (ราคารวมVat.)

รวม 56,164.30 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
77
498,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนราคาคันละ 249.-บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาคันละ 249.-บาท จำนวน 2,000 คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.-บาท
(ราคารวมVat.)

รวม 498,000.00 บาท
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางการกำหนด
78
รฟ.ยธ.1133/6/พ.26/2558 : ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x55.00 เมตร ที.ที. (ทางประธานเดิม) แทนสะพานคอนกรีตอัดแรง และขยายสะพานคอนกรีตอัดแรงเป็นขนาด (1x10.50 เมตร ของใหม่)+(1x10.50 เมตร ของเดิม)+(1x15.00 เมตร ของเดิม)+ (1x10.50 เมตร ของเดิม)+(1x10.50 เมตร ของใหม่) (ทางขึ้น – ทางล่อง) ที่ กม.41/13 – 14 ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง – สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
64,683,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 64,465,000.00 บาท
2. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 64,573,000.00 บาท
3. กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยูซีอี – ซีบีดี เสนอราคา 64,583,000.00 บาท
4. บริษัท ออนเนสตี้ ทู วิน จำกัด เสนอราคา 64,583,000.00 บาท
5. บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เสนอราคา 64,583,000.00 บาท
6. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 64,583,000.00 บาท
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 64,583,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน64,465,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว เป็นเงิน 64,466,000.00 บาท
ทางคณะกรรมการประกวดราคาได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/52 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ขอต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา
ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ขอยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอในราคา 64,465,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 64,465,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอในราคา 64,465,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 218,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34
79
รฟ.ยธ.1133/6/พ.25/2558 : ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศโดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.518/8 – 9 และ กม.518/10 – 11 ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (3.0๐x3.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.518/19 – 519/1 และ กม.519/9 – 10 ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (4.0๐x4.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.520/9 – 10 ระหว่างสถานี ปางต้นผึ้ง – สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
36,412,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 36,105,000.00 บาท
2. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 36,342,000.00 บาท
3. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 36,342,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 36,342,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 36,105,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว เป็นเงิน 36,019,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ทางคณะกรรมการประกวดราคาได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/51 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ขอต่อรองราคากับบริษัท ศักดาพร จำกัด
ทางบริษัท ศักดาพร จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ลดราคาลงคงเหลือเป็นเงิน 36,015,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 36,015,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 36,015,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 397,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09
80
รฟ.ยธ.1133/6/พ.24/2558 : ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x91.67 เมตร (ที.ที.) งานก่อสร้างทางเบี่ยงรถไฟชั่วคราว, งานยกระดับสันรางสูงขึ้นประมาณ 3.00 เมตร งานขุดคลองระบายน้ำและดาดคอนกรีตท้องคลอง งานรื้อย้ายและก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านค่ายไทยพร้อมห้องสุขา ที่ กม.852/16 – 853/1 ระหว่างสถานีพัทลุง กับ สถานีบ้านต้นโดน ในทางสายใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
140,098,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 138,890,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 139,748,000.00 บาท
3. บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เสนอราคา 139,888,888.00 บาท
4. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 139,898,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 138,890,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ทางคณะกรรมการฯ
จึงได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/40 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 ขอต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด
อัศวอังกูร
ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 มกราคม 2558 ขอยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอในราคา 138,890,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 138,890,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอในราคา 138,890,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,208,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.86
81
รฟ.ยธ.1133/6/พ.23/2558 : ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x๑๐.๐๐ ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.515/15-16, 527+905 และ 541+644 ระหว่างสถานีเขาสวนทุเรียน – สถานีละแม ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.559+900 ระหว่างสถานีละแม – สถานีบ้านดวด ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29,507,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 29,430,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 29,447,000.00 บาท
3. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 29,457,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 29,457,000.00 บาท
5. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 29,457,000.00 บาท
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 29,430,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 29,235,000.00 บาท
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 29,430,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับบริษัท
สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด แล้ว ทางบริษัทฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 29,235,000.00 บาท (เงินยี่สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
82
รฟ.ยธ.1133/6/พ.22/2558 : ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2-  1.35 เมตรวางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2-  1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 6 แห่ง ที่ กม.517/๑–2, 517/10–11, 517/17–18 ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง – สถานีห้วยไร่ ที่ กม.556/7–8, 558/3–4 ระหว่างสถานีแก่งหลวง – สถานีบ้านปิน และที่ กม.685/9–10 ระหว่างสถานีขุนตาน – สถานีทาชมภู ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย และแขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
37,218,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 37,040,000.00 บาท
2. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 37,148,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 37,040,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 36,768,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 37,040,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 178,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.48
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับบริษัท ศักดาพร จำกัด แล้ว ทาง
บริษัทฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 36,768,000.00 บาท (เงินสามสิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
83
45,812,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยูซีอี – ซีบีดี เสนอราคา 45,630,000.00 บาท
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 45,722,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 45,722,000.00 บาท
4. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 45,722,000.00 บาท
5. บริษัท ออนเนสตี้ ทู วิน จำกัด เสนอราคา 45,722,000.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 45,722,000.00 บาท
กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยูซีอี – ซีบีดี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 45,630,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 45,530,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยูซีอี – ซีบีดี เสนอในราคา 45,630,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 182,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับกิจการ
ร่วมค้า ดับเบิ้ลยูซีอี – ซีบีดี แล้ว ทางบริษัทฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 45,530,000.00 บาท (เงินสี่สิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
84
64,822,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ออนเนสตี้ ทู วิน จำกัด เสนอราคา 64,622,000.00 บาท
2. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 64,722,000.00 บาท
3. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 64,722,000.00 บาท
4. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 64,722,000.00 บาท
บริษัท ออนเนสตี้ ทู วิน จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 64,622,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 64,500,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท ออนเนสตี้ ทู วิน จำกัด เสนอในราคา 64,622,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 200,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31
1. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่
2. ฝ่ายการช่างโยธาได้ต่อรองราคากับบริษัท ออนเนสตี้ ทู วิน จำกัด แล้ว ทางบริษัทฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 64,500,000.00 บาท (เงินหกสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
85
46,284,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 46,192,000.00 บาท
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 46,194,000.00 บาท
3. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 46,194,000.00 บาท
4. บริษัท ออนเนสตี้ ทู วิน จำกัด เสนอราคา 46,194,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 46,192,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 46,100,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอในราคา 46,192,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 92,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา แล้ว ทางห้างฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 46,100,000.00 บาท (เงินสี่สิบหกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
86
111,256,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 110,600,000.00 บาท
2. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 111,056,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 111,056,000.00 บาท
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 110,600,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 110,600,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอในราคา 110,600,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 656,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59
1. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่
2. ฝ่ายการช่างโยธาได้ต่อรองราคากับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) แล้ว
ทางบริษัทฯ ยืนราคาเดิมในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 110,600,000.00 บาท (เงินหนึ่งร้อยสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)
87
รฟ.ยธ.1133/6/พ.17/2558 : ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ กม.713+ 101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.719+922, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม. 727+533, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486, กม.738+491 และที่ กม.739+009 รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางทานพอ แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
21,412,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 21,250,000.00 บาท
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 21,372,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 21,372,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 21,372,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 21,250,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 21,250,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอในราคา 21,250,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 162,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.76
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา แล้ว ทางห้างฯ ยืนราคาเดิมในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 21,250,000.00 บาท (เงินยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
88
รฟ.ยธ.1133/6/พ.16/2558 : ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ กม.466+882, กม.467+940, กม.471+264, กม.479+480, กม.482+856, กม.486+900, กม.494+433, กม.498+404, กม.499+020, กม.510+325, กม.525+450, กม.528+801, กม.537+590, กม.540+261, กม.541+644, กม.554+200, กม.560+530, กม.577+380, กม.594+280, กม.598+376 และที่ กม.602+764 รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางชุมพร, นายตรวจทางสวี, นายตรวจทางหลังสวน, นายตรวจทางท่าชนะ, นายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
21,476,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 21,315,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 21,436,000.00 บาท
3. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 21,436,000.00 บาท
4. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 21,436,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 21,436,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 21,315,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 21,315,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอในราคา 21,315,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 161,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.75
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร แล้ว ทางห้างฯ ยืนราคาเดิมในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 21,315,000.00 บาท (เงินยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

89
105,192,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 104,790,000.00 บาท
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 104,992,000.00 บาท
3. กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยูซีอี – ซีบีดี เสนอราคา 104,992,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 104,992,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 104,992,000.00 บาท
บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 104,790,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 104,790,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอในราคา 104,790,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 402,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38
1. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่
2. ฝ่ายการช่างโยธาได้ต่อรองราคากับบริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด แล้ว
ทางบริษัทฯ ยืนราคาเดิมในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 104,790,000.00 บาท (เงินหนึ่งร้อยสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
90
132,373,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 132,100,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 132,153,000.00 บาท
3. กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยูซีอี – ซีบีดี เสนอราคา 132,173,000.00 บาท
4. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 132,173,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 132,173,000.00 บาท
6. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 132,173,000.00 บาท
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 132,100,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 131,940,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท สุรีรัตน์
คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอในราคา 132,100,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 273,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21
1. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่
2. ฝ่ายการช่างโยธาได้ต่อรองราคากับบริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด แล้ว ทางบริษัทฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 131,940,000.00 บาท (เงินหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

91
125,458,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 124,800,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 125,238,000.00 บาท
3. กิจการร่วมค้า ดับเบิ้ลยูซีอี – ซีบีดี เสนอราคา 125,258,000.00 บาท
4. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 125,258,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 125,258,000.00 บาท
6. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 125,258,000.00 บาท
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 124,800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 124,800,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอในราคา 124,800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 658,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.52
1. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่
2. ฝ่ายการช่างโยธาได้ต่อรองราคากับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) แล้ว
ทางบริษัทฯ ยืนราคาเดิมในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 124,800,000.00 บาท (เงินหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)
92
122,212,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอในราคา 122,012,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 200,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.16
คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/301 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557
ขอต่อรองราคากับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557
แจ้งยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอในราคา 122,012,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 121,930,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอในราคา 122,012,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 200,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.16
1. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่
2. ฝ่ายการช่างโยธาได้ต่อรองราคากับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) แล้ว
ทางบริษัทฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 121,930,000.00 บาท (เงินหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


93
รฟ.ยธ.1133/6/พ.10/2558 : ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศโดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.216/13-14 และ 290/14-16 ระหว่างสถานีหัวหิน – สถานีคั่นกะได ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
6,911,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 6,850,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เสนอราคา 6,900,000.00 บาท
3. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 6,901,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 6,901,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 6,901,000.00 บาท
6. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 6,901,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 6,850,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 6,785,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง เสนอในราคา 6,850,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 61,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง แล้ว ทางห้างฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 6,785,000.00 บาท (เงินหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
94
รฟ.ยธ.1133/6/พ.09/2558 : ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2-  1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2-  1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ ที่ กม.201/18 – 202/1 ระหว่างสถานีจันทึก – สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
8,941,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 8,915,000.00 บาท
2. บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 8,931,000.00 บาท
บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 8,915,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 8,835,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอในราคา 8,915,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 26,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.29
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับบริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด แล้ว ทางบริษัทฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 8,835,000.00 บาท (เงินแปดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
95
รฟ.ยธ.1133/6/พ.08/2558 : ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.151/6–7 ระหว่างสถานีหินลับ – สถานีมวกเหล็ก ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 – (3.0๐x3.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.178/1–2 ระหว่างสถานีบันไดม้า – สถานีปากช่อง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.5๐x๒.5๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.268/1–4 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ – สถานีบ้านพะเนา ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอยและแขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
14,837,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 14,790,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เสนอราคา 14,817,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 14,817,000.00 บาท
4. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 14,817,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 14,790,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 14,648,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอในราคา 14,790,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 47,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา แล้ว ทางห้างฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 14,648,000.00 บาท (เงินสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
96
รฟ.ยธ.1133/6/พ.07/2558 : ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.666/12-13 ระหว่างสถานีปางม่วง – สถานีแม่ตานน้อย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
4,452,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเนียร์ สแปนคอน. เสนอราคา 4,422,000.00 บาท
2. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 4,444,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 4,444,000.00 บาท
4. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 4,444,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 4,444,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเนียร์ สแปนคอน. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 4,422,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 4,380,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ซีเนียร์ สแปนคอน. เสนอในราคา 4,422,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 30,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.67
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับหุ้นส่วนจำกัด ซีเนียร์ สแปนคอน. แล้ว ทางห้างฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 4,380,000.00 บาท (เงินสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
97
รฟ.ยธ.1133/6/พ.06/2558 : ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2-(๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.835/14-15 และท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (3.5๐x3.5๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.838/15-16 ระหว่างสถานีตรัง – สถานีกันตัง ในทางสายใต้ (แยกกันตัง) แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
6,272,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เสนอราคา 6,250,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 6,260,000.00 บาท
3. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 6,262,000.00 บาท
4. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 6,262,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 6,250,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 6,214,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เสนอในราคา 6,250,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 22,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม แล้ว ทางห้างฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 6,214,000.00 บาท (เงินหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
98
รฟ.ยธ.1133/6/พ.05/2558 : งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x๑๐.๐๐ ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.674/11-12 ระหว่างสถานีนาสาร – สถานีพรุพี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8,627,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 8,607,000.00 บาท
2. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 8,617,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 8,617,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 8,617,000.00 บาท
5. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 8,617,000.00 บาท
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 8,607,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 8,538,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท สุรีรัตน์
คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอในราคา 8,607,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 20,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ฝ่ายการช่างโยธาจึงต่อรองราคากับบริษัท
สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด แล้ว ทางบริษัทฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 8,538,000.00 บาท (เงินแปดล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
99
8,429,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 6,777,888.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 8,350,000.00 บาท
3. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 8,419,000.00 บาท
4. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 8,419,000.00 บาท
5. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 8,419,000.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 8,419,000.00 บาท
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 6,777,888.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 6,777,888.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอในราคา 6,777,888.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,651,112.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.59
100
11,519,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเนียร์ สแปนคอน. เสนอราคา 9,500,000.00 บาท
2. บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 10,150,000.00 บาท
3. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 11,499,000.00 บาท
4. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 11,499,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 11,499,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเนียร์ สแปนคอน. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 9,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 9,500,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ซีเนียร์ สแปนคอน. เสนอในราคา 9,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,019,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.53
101
11,236,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 11,165,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 11,200,000.00 บาท
3. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 11,216,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 11,216,000.00 บาท

บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 11,165,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 11,165,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอในราคา 11,165,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 71,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.63
102
8,609,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 8,522,500.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เสนอราคา 8,598,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 8,599,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 8,599,000.00 บาท
5. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 8,599,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 8,522,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 8,522,500.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอในราคา 8,522,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 86,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00
103
477,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์เสริมล็อคตัวคานห้ามล้อตัว T วัสดุ S45C ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบฯ จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,587.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 476,100.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 476,100.- บาท


รวม 476,100.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(477,000.00-476,100.00) = 900.- หรือ 0.19 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
104
1,985,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การลอกสี,ซ่อมตัดผุรื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถ ห้องน้ำ-ห้องส้วม และอุปกรณ์ส่วนควบรถโดยสารทั่วไปตามรายละเอียดของทางการฯจำนวน 36 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 55,150.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,985,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,985,400.- บาท


รวม 1,985,400.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
105
499,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สำนักยึดเตียงนอนบน ด้านซ้าย วัสดุ SUS 304 หนา 4 มม. ใช้งานกับรถ บนท.ป. ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 3,120.- บาท
รายการที่ 2 สำนักยึดเตียงนอนบน ด้านขวา วัสดุ SUS 304 หนา 4 มม. ใช้งานกับรถ บนท.ป. ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 3,120.- บาท

รายการที่1 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 249,600.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 249,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,200.- บาท


รวม 499,200.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
106
467,376.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำความสะอาดรถจักรและพื้นที่ใช้สอย หน่วย 10 เชียงใหม่ จำนวน 6 เดือน
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 77,896.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงินรวม 467,376.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 467,376.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาของทางการฯ
107
179,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างซ่อมรูใส่สลักแทมป์ปิ้งอาร์ม จำนวน 8 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 96,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 112,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อมรูสวมใบบิเตอร์ให้ได้มาตรฐาน Morse 6 จำนวน 16 จุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 88,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 83,200.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 96,000.00 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 83,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 179,200.00 บาท


รวม 179,200.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

108
1,345,953.00
สอบราคา
รายการที่ 1. HYS.704 x 125LHDDAA350/120/1221 PUMP (ปั๊มขับเคลื่อน) หรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 1,200,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 1,345,850.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 1,200,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,200,000.00 บาท


รวม 1,200,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

109
312,660.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างทำแฟลงประคองลูกปืน 220 จำนวน 12 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 49,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 47,400.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างทำคลับปลิ้งชุดแทมป์ จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 46,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 44,500.00 บาท
รายการที่ 3. จ้างทำไกด์คอลลั่ม ขนาด Ø 82 x 1240 ม.ม. จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 208,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 204,000.00 บาท
รายการที่ 4. จ้างทำสกรูไกด์คอลลั่ม (ตัวล่าง) พร้อมแหวน (รุ่น 07,09) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 9,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 9,000.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 47,400.00 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 44,500.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 204,000.00 บาท
รายการที่ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 304,900.00 บาท


รวม 304,900.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ ปี 2558
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

110
1,831,190.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF6M 1015 รถ อน.21 (อุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้ทำการซ่อมเครื่อง
ยนต์ รวม 106 รายการ) จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 1,830,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,830,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,830,000.00 บาท


รวม 1,830,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่ยื่นเอกสารครบถูกต้อง และสิ่งของจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

111
796,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างทำสปริงหัวเพลารถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด = 760,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 760,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 760,000.00 บาท


รวม 760,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และสิ่งของจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

112
166,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1. สลักล็อคเขี้ยว ขนาด 13 x 60 ม.ม. จำนวน 1,000 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 35,000.00 บาท
รายการที่ 2. สายพานล้างหิน หนา 7 ม.ม. กว้าง 50 ซ.ม. ยาว 14.70 เมตร จำนวน 2 เส้น
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 37,400.00 บาท
รายการที่ 3. สายพานคอนเวนเยอร์ หนา 7 ม.ม. กว้าง 65 ซ.ม. ยาว 18.80 เมตร จำนวน 1 เส้น
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 25,500.00 บาท
รายการที่ 4. สายพานกลาง หนา 9 ม.ม. กว้าง 80 ซ.ม. ยาว 28.50 เมตร จำนวน 1 เส้น
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 68,000.00 บาท
รายการที่ 1. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 35,000.00 บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 37,400.00 บาท
รายการที่ 3. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 25,500.00 บาท
รายการที่ 4. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 68,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 165,900.00 บาท


รวม 165,900.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

113
1,932,300.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 1,930,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 1,930,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,930,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ทางการกำหนด
114
119,468.65
สอบราคา
รายการที่1 น้ำยาล๊อกน๊อต จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 32,100.00 บาท

รายการที่2 Silicone (สีใส) จำนวน 60 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 12,840.00 บาท

รายการที่3 ถังพักลม Equalizing Reservoir ขนาด 15 ลิตร
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา88,756.50 บาท
รายการที่1 น้ำยาล๊อกน๊อต จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 32,100.00 บาท

รายการที่2 Silicone (สีใส) จำนวน 60 Pcs.
ผู้เสนอราคา -

รายการที่3 ถังพักลม Equalizing Reservoir ขนาด 15 ลิตร
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 88,756.50 บาท

รวม 120,856.50 บาท
รายการที่1 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
รายการที่่2 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินเกิน10% มากจึงไม่รับพิจารณา
รายการที่3 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
115
3,969,700.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 3,949,000.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 3,962,700.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงินค่าจ้าง 3,949,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงินค่าจ้าง 3,949,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 3,949,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงินค่าจ้าง 3,949,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
116
21,207,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 21,079,000.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 21,167,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 21,167,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงินค่าจ้าง 21,079,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงินค่าจ้าง 21,079,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 21,079,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงินค่าจ้าง 21,079,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
117
25,907,100.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 25,635,000.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 25,857,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 25,857,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 25,635,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 25,635,000.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 25,857,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 25,857,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 25,635,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 25,635,000.00 บาท
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 25,635,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 25,635,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
118
14,462,800.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 14,400,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 14,442,800.00 บาท

1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 14,400,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 14,442,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินค่าจ้าง 14,400,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 14,400,000.00 บาท
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่ำสุดตามราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ เป็นเงิน 14,414,200.00 บาท ประธานกรรมการประกวดราคาฯ ได้ทำหนังสือต่อรองราคากับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันราคาในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 14,400,000.00 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่ปรับปรุงใหม่ เป็นเงิน 14,200.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.10
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาการเสนอราคามีมติยอมรับราคาที่
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอในราคา 14,400,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
119
495,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชุด Set Wear Plate Non-Metallic ชนิด 4 รูใหญ่ 13 รูย้ำ พร้อมชุบ Zinc กันสนิม ลักษณะมิติ และขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,648.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 494,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,400.- บาท


รวม 494,400.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเดียวเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน(495,000 – 494,400 = 600.- บาท)คิดเป็น 0.12 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
120
1,999,900.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 1,750,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทาหมั้น เซฟตี้การ์ด ราคาที่เสนอ 1,785,000.00 บาท
3. บริษัท ชลชัชชา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,993,000.00 บาท
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ในวงเงิน 1,750,000.00 บาท แต่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ไม่มาทำสัญญาฯ กับการรถไฟฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการเปิดซองฯ จึงได้ทำการต่อรองราคากับผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุดรายถัดไปคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทาหมั้น เซฟตี้การ์ด ผลการต่อรองปรากฎว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทาหมั้น เซฟตี้การ์ด ขอยืนยันราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 1,785,000.00 บาท
ฉะนั้น ผู้รับจ้างงานรายนี้คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทาหมั้น เซฟตี้การ์ด ในวงเงิน 1,785,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)รวม 1,785,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นลำดับที่ 2
121
493,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Brake Rod (1) แคร่ KW รุ่น 82 แคร่ ตามแผนผังเลขที่ 1-3TP4-006 วัสดุ SS41 ,วัสดุ Bush S45C ชุบผิวแข็ง HS 48-60 จำนวน 85 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 5,788.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 491,980.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,980.- บาท


รวม 491,980.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเดียวเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน(493,000 – 491,980 = 1,020.-บาท)คิดเป็น 0.21 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
122
131,100.00
สอบราคา
1. นายภวัต ศราสิทธิ์สันติกุล เสนอราคา 131,000.00 บาท
1. นายภวัต ศราสิทธิ์สันติกุล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 131,000.00 บาท

รวม 131,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายภวัตฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป้นเงิน 100.00 บาท หรือเท่ากับ 0.076% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างนายภวัตฯ เป็นผุ้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงพื้น คสล.บริเวณที่ทำการ นตท.บางมูลนาก กำหนด 30 วัน เพื่อให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ต่อไป
123
416,400.00
สอบราคา
1. นายจิรายุ สกุณา เสนอราคา เป็นเงิน 416,000.00 บาท
1. นายจิรายุ สกุณา เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 416,000.00 บาท

รวม 416,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายจิรายุฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 400.00 บาท หรือเท่ากับ 0.096% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างนายจิรายุฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงพื้น คสล.ทางเข้าสถานีบ้านตูม กำหนด 30 วัน เป็นเงิน 416,000.00 บาท (รวมภาษีฯ) เพื่อความสะดวกของพนักงานและผู้โดยสารที่ใช้บริการต่อไป
124
19,600.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาตัวละ 3,188.60 บาท
ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง เสนอราคาตัวละ 4,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาตัวละ 3,188.60 บาท

รวม 12,754.40 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (4,900 - 3,188.60) = 1,711.40 บาท
125
283,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1. สวีทซ์ซีเล็คเตอร์ 5 ขา จำนวน 30 ตัว
ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 2. น้ำยา F 11 จุ 500 ม.ล. จำนวน 80 ขวด
ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 3. พัดลมคอนเดนเซอร์ 12 นิ้ว 24 V. จำนวน 30 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 48,000.00 บาท
รายการที่ 4. คอมเพรสเซอร์ R – 134 A 24 V. จำนวน 40 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 188,000.00 บาท
รายการที่ 5. สายพาน 12.5 x 925 จำนวน 40 เส้น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 6,080.00 บาท
รายการที่ 6. ลูกยางรองแท่นแอร์ Ø 30 ม.ม. จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 6,420.00 บาท
รายการที่ 7. น้ำมันคอมเพรสเซอร์ SP – 20 จำนวน 40 กระป๋อง
ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 8. รีเลย์บอช เบอร์ 0332019203 จำนวน 40 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 2,880.00 บาท
รายการที่ 1. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 2. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 48,000.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 188,000.00 บาท
รายการที่ 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 6,080.00 บาท
รายการที่ 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 6,420.00 บาท
รายการที่ 7. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 2,880.00 บาท
รวมเป็นเงิน 251,380.00 บาท


รวม 251,380.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

126
500,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 3926887 Pump, Injection (ปั๊มหัวฉีด) จำนวน 1 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 448,000.00 บาท
รายการที่ 2. 3973822 Tensioner Belt (รอกตั้งสายพาน) จำนวน 2 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 49,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 448,000.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 49,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 497,000.00 บาท


รวม 497,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523


127
859,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. AD 1015F SEAL ซีลคอมอเตอร์สตาร์ท จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 5,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 2,407.50 บาท
รายการที่ 2. ปั๊มแย็ก 0440011007 Monark Diesel จำนวน 40 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 152,000.00 บาท
รายการที่ 3. สายลมเสริมผ้าใบ 2 ชั้น (300 PSI) รูใน 1/4" (2 หุน) (1 ม้วน/ 100 ม.) จำนวน 400 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 25,200.00 บาท
รายการที่ 4. สารดูดความชื้น (ถุงละ 1 ก.ก.) จำนวน 100 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 16,500.00 บาท
รายการที่ 5. เทปพันสายไฟฟ้า (สีดำ) ยี่ห้อ 3 M. เบอร์ 1710 จำนวน 300 ม้วน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 4,815.00 บาท
รายการที่ 6. แตรลม (รถด่วนชนิดตั้งเสียงได้) พร้อมสวิทซ์คอนโทรล (1 ชุดมี 2 อัน) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 64,000.00 บาท
รายการที่ 7. โคมไฟแสงสว่างติดข้างรถครบชุด 24V. DC 35 W. จำนวน 60 ดวง
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 23,700.00 บาท
รายการที่ 8. ชุดโคมไฟนีออน 24V. ไฟ DC 20 W. จำนวน 40 ชุด
ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 9. ตลับลูกปืน SKF 6305 2RSR (ลูกปืนไดชาร์ท) (ของแท้) หรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวน 50 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 22,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 10,200.00 บาท
รายการที่ 10. T519 (C 4580) Dynacelle Air Filter (กรองอากาศ GM) จำนวน 20 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 86,000.00 บาท
รายการที่ 11. Oil Filter กรองน้ำมันเครื่อง DEUTZ 1015 (1174420) จำนวน 100 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 160,000.00 บาท
รายการที่ 12. ซีลฝากระบอกบูสเตอร์ (HZ.02.050.036 Seal Kit) หรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า (1 ชุดมี 7 ชิ้น)
จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 36,000.00 บาท
รายการที่ 13. ซีลน้ำมัน (HY.600.05 DS Seal Kit) หรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า (1 ชุดมี 14 ชิ้น) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 140,000.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 2,407.50 บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 152,000.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 25,200.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 16,500.00 บาท
รายการที่ 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 4,815.00 บาท
รายการที่ 6. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 64,000.00 บาท
รายการที่ 7. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 23,700.00 บาท
รายการที่ 8. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 10,200.00 บาท
รายการที่ 10. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 86,000.00 บาท
รายการที่ 11. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 160,000.00 บาท
รายการที่ 12. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 36,000.00 บาท
รายการที่ 13. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 140,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 720,822.50 บาท


รวม 720,822.50 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

128
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. คอม้าขวา (CONNER PIECE RIGHT) จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 161,400.00 บาท
รายการที่ 2. คอม้าซ้าย (CONNER PIECE LEFT) จำนวน 4 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 327,200.00 บาท
รายการที่ 1. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 161,400.00 บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 327,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 488,600.00 บาท


รวม 488,600.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

129
1,900,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ถังสะสมความดัน Bladder Accumulator จำนวน 2 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 500,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 379,800.00 บาท
รายการที่ 2. ถุงลม Bladder Kit For รุ่น SB330 32A1/112U จำนวน 10 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 220,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 346,970.00 บาท
รายการที่ 3. Oil Port Kit For SB 330 32A1/112U จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 600,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 374,955.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 379,800.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 220,000.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 374,955.00 บาท
รวมเป็นเงิน 974,755.00 บาท


รวม 974,755.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

130
441,900.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 856.00 บาท
รายการท่ี 2 บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 15.00 บาท
รายการท่ี 3 บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 19.00 บาท
รายการท่ี 4 บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 17.00 บาท
รายการท่ี 5 บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด ราคาตัวละ 1,605.00 บาท
รายการท่ี 1บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด รวมราคาที่เสนอ 342,400.00 บาท
รายการท่ี 2บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด รวมราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท
รายการท่ี 3ริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด รวมราคาที่เสนอ 9,500.00 บาท
รายการท่ี 4บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด รวมราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท
รายการท่ี 5บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด รวมราคาที่เสนอ 80,250.00 บาท


รวม 470,650.00 บาท
บริษัทบุญฤทธิ์ฯเสนอราคารายเดียวทั้ง 5 รายการ รายการที่ 1,2,3,4 เสนอพร้อมใบสั่งฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯ ส่วนรายการที่ 5 เสนอราคามาพร้อมตัวอย่าง คณะกรรมการพิจารณาสำเนาใบสั่งและตัวอย่างบริษัทฯแล้วสิ่งของถูกตรงความต้องการของทางการฯ รวมทั้ง 5 รายการรวมราคาสูงกว่าราคาประเมิน 6.5%หรือ (470,650บาท-441,900บาท=28,750บาท) และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาจากผู้ขายแล้วยืนยันราคาเดิมดังหนังสือแนบ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรรับซื้อ
131
497,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Shoe Hanger (Inner)วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 150 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,658.- บาท
รายการที่ 2 Brake Shoe Hanger (Outer)วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 150 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,658.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 248,700.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 248,700.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,400.- บาท


รวม 497,400.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
132
342,400.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างซ่อม B-7 Reducing Valve Complete จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัททีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 363,800.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างซ่อม B-7 Reducing Valve Complete จำนวน 1 รายการ
บริษัททีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 363,800.00 บาท

รวม 363,800.00 บาท
บริษัททีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิสจำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
133
318,646.00
สอบราคา
1.บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 297,800.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 297,800.- บาท.ภาษี 7% เป็นเงิน 20,846.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,646.- บาท.กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 318,646.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.43/สญ./2556 ลว. 15 พย. 56 , ซด.180/จ/56 ลว. 16 กย. 56 , ซด.129/จ/56 ลว. 8 กค. 56 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
134
499,904.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กูบรถโดยสาร รุ่น ITR พร้อมติดตั้ง วัสดุ SS41 หรือเทียบเท่า หนา 5 มม.และ10 มม.ทาสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีคุณภาพดี ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 124,976.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 499,904.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,904.- บาท


รวม 499,904.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
135
499,904.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กูบรถโดยสาร รุ่น 84 คัน พร้อมติดตั้ง วัสดุ SS41 หรือเทียบเท่า หนา 5 มม.และ10 มม.ทาสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีคุณภาพดี ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 124,976.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 499,904.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,904.- บาท


รวม 499,904.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
136
475,744.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ผู้เสนอราคา บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 13,482.00 บาท
รายการที่ 2 ผู้เสนอราคา บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 15,515.00 บาท
รายการที่ 3 ผู้เสนอราคา บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 13,482.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงินรวม 134,820.00 บาท
รายการที่2 บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงินรวม 310,300.00 บาท
รายการที่3 บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงินรวม 53,928.00 บาท


รวม 499,048.00 บาท
บริษัท บุญฤทธิ์ฯเสนอราคารายเดียว ทั้ง 3 รายการ เสนอราคา 13,482.-/Pcs., 15,515.-/ Pcs.,และ 13,482.-Pcs.ตามลำดับรวมราคาสูงกว่าราคาประเมิน=4.89% (499,048บาท-475,744บาท=23,304บาท)คณะกรรมการฯได้พิจารณาเห็นควรเสนอรับซื้อและได้พิจารณาตตัวอย่างแล้ว บริษัทเสนอสิ่งของถูกต้องตามความต้องการของทางการฯและได้ต่อรองราคาจากบริษัทแล้ว บริษัทฯยืนยันราคาตามที่เสนอ ตามหนังสือยืนยันราคาลงวันที่ 23 ธค.2557
137
494,875.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 92,500.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 92,500.- บาท.จำนวน 5 คัน. เป็นเงิน 462,500.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,375.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,875.- บาท.กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 494,875.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ห้างฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.22/สญ./2557 ลว. 23 กค. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
138
1,788,800.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมอะไหล่ Air Compressor จำนวน 3 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ)
1) ว่าจ้างซ่อม Inter cooler จำนวน 20 ชุด
2) ว่าจ้างซ่อม Delivery Valve (Item 3.8) จำนวน 20 ชุด
ว่าจ้างซ่อม Delivery Valve (Item 3.9) จำนวน 10 ชุด
3) ว่าจ้างซ่อม Suction Valve (Item3.6) จำนวน 20 ชุด
ว่าจ้างซ่อม Suction Valve (Item3.7) จำนวน 10 ชุด
เป็นเงิน 1,942,050 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างซ่อมอะไหล่ Air Compressor จำนวน 3 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ)
1) ว่าจ้างซ่อม Inter cooler จำนวน 20 ชุด
2) ว่าจ้างซ่อม Delivery Valve (Item 3.8) จำนวน 20 ชุด
ว่าจ้างซ่อม Delivery Valve (Item 3.9) จำนวน 10 ชุด
3) ว่าจ้างซ่อม Suction Valve (Item3.6) จำนวน 20 ชุด
ว่าจ้างซ่อม Suction Valve (Item3.7) จำนวน 10 ชุด
เป็นเงิน 1,942,050 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 1,942,050.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
139
348,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 1,600 ชุด Huck Bolt พร้อม Collar หัวกลม 3/4นิ้ว ยึดระหว่าง 3/4 นิ้ว ถึง 1 นิ้ว No.12
ผู้เสนอราคา บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาชุดละ 218.00 บาท
บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาชุดละ 218.00 บาท

รวม 348,800.00 บาท
บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัดเสนอราคารายเดียว ราคาชุดละ 218.00 บาท/ชุด เท่ากับราคาประเมิน และคณะกรรมการได้ให้หน่วยงานผู้ใช้งาน สลด.ทดสอบและแจ้งมาว่าสิ่งของใช้งานได้ตรงกับความต้องการ จึงมีมติเสนอรับซื้อ
140
244,281.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อจัดซื้อ ท่อ Flexibleฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เสนอราคา 244,281.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อจัดซื้อ ท่อ Flexibleฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด จำนวนเงิน 244,281.00 บาท

รวม 244,281.00 บาท
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
141
1,798,077.00
สอบราคา
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # DP-40HS Door Engine Part No.5171-2076221-08 จำนวน 10 Sets. ประกอบด้วย จำนวน 5 Sets.# 5171-2076221-18 ( R ) , จำนวน 5 Sets. # 5171-2076221-19 (L) ราคา Set.ละ 179,760 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # DP-40HS Door Engine Part No.5171-2076221-08 จำนวน 10 Sets. ประกอบด้วย จำนวน 5 Sets.# 5171-2076221-18 ( R ) , จำนวน 5 Sets. # 5171-2076221-19 (L) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,797,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,797,600.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
142
287,616.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้ออะไหล่แอร์เบรค ของรถ THN,NKF,ATR และ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 287,616.00 บาท
รายการที่1จัดซื้ออะไหล่แอร์เบรค ของรถ THN,NKF,ATR และ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 287,616.00 บาท

รวม 287,616.00 บาท
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
143
492,200.00
สอบราคา
รายการที่1 อะไหล่แอร์เบรค ของรถ THN,NKF,ATR และ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เสนอราคา 492,200.00 บาท
รายการที่1 อะไหล่แอร์เบรค ของรถ THN,NKF,ATR และ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด จำนวนเงิน 492,200.00 บาท

รวม 492,200.00 บาท
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
144
72,760.00
สอบราคา
รายการที่1 O-Ring No.1084-2079443-14
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 29,960.00 บาท

รายการที่2 Spring No.5155-4078293-01
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 12,840.00 บาท


รายการที่3 Manual Push Button No.5155-4085895-01
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 29,960.00 บาท
รายการที่1 O-Ring No.1084-2079443-14
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 29,960.00 บาท

รายการที่2 Spring No.5155-4078293-01
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 12,840.00 บาท


รายการที่3 Manual Push Button No.5155-4085895-01
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 29,960.00 บาท

รวม 72,760.00 บาท
รายการที่1บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
145
1,703,440.00
สอบราคา
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # เครื่องยนต์ของรถ บกข.ยี่ห้อ Lombardini Model LDW.1404 24 V.DC.พร้อมรังผึ้งระบายความร้อน จำนวน 8 Sets. ราคา Set.ละ 153,630.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # เครื่องยนต์ของรถ บกข.ยี่ห้อ Lombardini Model LDW.1404 24 V.DC.พร้อมรังผึ้งระบายความร้อน จำนวน 8 Sets. เป็นเงิน 1,229,044.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,229,044.80 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
146
801,430.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงห้องโดยสารพร้อมที่นั่งผู้โดยสารทั้งหมดฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 802,500.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงห้องโดยสารพร้อมที่นั่งผู้โดยสารทั้งหมดฯ จำนวน 1 รายการ
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 802,500.00 บาท

รวม 802,500.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
147
385,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake ( Piping ) รถ กซข. 1230 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake ( Piping ) รถ กซข. 1230 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 385,200.00 บาท

รวม 385,200.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ และเท่ากับราคาประเมิน
148
292,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ของรถ DAEWOO 2125 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 292,003.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ของรถ DAEWOO 2125 จำนวน 1 รายการบริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 292,003.00 บาท

รวม 292,003.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัตติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
149
417,000.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างซ่อมท่อลม AIR BRAKE (PIPING) รถ กซม.ป.2120 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างซ่อมท่อลม AIR BRAKE (PIPING) รถ กซม.ป.2120 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 385,200.00 บาท

รวม 385,200.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
150
498,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บานกระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียมและอุปกรณ์ส่วนควบแบบสำเร็จรูป กว้าง 720 มม. สูง 395 มม. บานบน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอโนไดซ์ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 4,580.- บาท

รายการที่ 2 บานกระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียมและอุปกรณ์ส่วนควบแบบสำเร็จรูป กว้าง 720 มม. สูง 395 มม. บานล่าง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและกลอนฝัง วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอโนไดซ์ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 5,380.- บาท
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 229,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 269,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท


รวม 498,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
151
7,057,900.00
ประกวดราคา
1) บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,972,120.00 บาท
2) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,984,960.00 บาท
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,933,600.00 บาท


รวม 6,933,600.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
152
1,770,000.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างซ่อมหนักและปรับปรุงแคร่ของรถ RENOVATE จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัททีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,943,976.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างซ่อมหนักและปรับปรุงแคร่ของรถ RENOVATE จำนวน 1 รายการ
บริษัททีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,943,976.00 บาท

รวม 1,943,976.00 บาท
บริษัททีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
153
37,604,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้่นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคา 37,278,340.- บาท
2. บริษัท เอส.พี.วาย. แมนพาวเวอร์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด เสนอราคา 37,394,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล

รวม 37,278,340.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด และปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคาทุกประการ
154
273,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กูบรถโดยสาร Hyundai พร้อมติดตั้ง วัสดุ SS41 หรือเทียบเท่า หนา 5 มม.และ10 มม.ทาสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีคุณภาพดี ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 273,920.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 273,920.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,920.- บาท


รวม 273,920.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
155
446,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Print Circuit Board for Voltage Regulator Thai-Gen 70A. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและอาบวานิชใส ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,460.- บาท

รายการที่ 2 Print Circuit Board for Lamp Regulator Fuji 70A. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและอาบวานิชใส ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,140.- บาท

รายการที่ 3 Cover DC-DC Converter Box ขนาดวัสดุมิติต่างๆ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 40 ฝา
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท

รายการที่ 4 Adjastable Blade (Electric Fan) รถ บนอ.ป. ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 200 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 140.- บาท

รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 196,880.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 214,000.- บาท
รายการที่ 3 - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 4 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 28,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 438,880.- บาท


รวม 438,880.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ทั้ง 4 รายการ
รายการที่ 3 เสนอเป็นราคาที่ สูงกว่า ราคาประเมินเกิน 10 % คณะกรรมการเห็นสมควรให้ยกเลิกรายการที่ 3
รวม รายการที่ 1,2,4 เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (438,880 – 418,000 = 20,880.-บาท ) คิดเป็น 4.99 % คณะกรรมการพิจารณาแล้วทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
156
492,250.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำแผ่นอลูมิเนียมบานเกล็ดหน้าต่างรถโดยสาร บชท. ชนิดลอนคู่ ลักษณะมิติ และขนาดตามตัวอย่างทางการฯ ใช้วัสดุอลูมิเนียมหนา 1.5 มม. ตัดและปั้มขึ้นรูปให้ได้ลักษณะเหมือนตัวอย่าง พร้อมปรับแต่งลบคมให้เรียบร้อย จำนวน 550 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 893.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 491,150.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,150.- บาท


รวม 491,150.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเดียวเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน(492,250 – 491,150 = 1,100.-บาท)คิดเป็น 0.22 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
รวมทั้งหมด 1,375,263,807.07 บาท