:: 87 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
499,690.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ฝาครอบหม้อเพลา พร้อมอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 1 ชุด ชุดละ 499,690 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # ฝาครอบหม้อเพลา พร้อมอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 1 ชุด บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ชุดละ 499,690 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โ


รวม 499,690.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
2
13,150,600.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา@ 4,084,000.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,109,640.00 (รวม Vat 7%)

รวม 13,109,640.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
3
1,490,000.00
สอบราคา
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,487,300.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,462,300.00 บาท

รวม 1,462,300.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
4
499,800.00
สอบราคา
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมรังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์รถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 34 Sets. (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) ราคา Set.ละ 14,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด รับว่าจ้างซ่อมรังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์รถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 34 Sets. (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงินทั้งสิ้น 499,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 499,800.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
5
387,875.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัดสนอรา เสนอราคา สิ่งของ # ถาดอาหารของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo รุ่นปรับปรุงใหม่ รูปแบบตามตัวอย่างทางการ จำนวน 250 Pcs. ราคา Pc.ละ 1,551.50 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัดสนอรา จำหน่าย สิ่งของ # ถาดอาหารของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo รุ่นปรับปรุงใหม่ รูปแบบตามตัวอย่างทางการ จำนวน 250 Pcs. เป็นเงิน 387,875 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 387,875.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
6
3,477,500.00
ประกวดราคา
บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา กก.ละ 325.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%
บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,477,500.00 บาท (รวม Vat 7%)

รวม 3,477,500.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ
7
4,416,500.00
ประกวดราคา
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา Set. ละ 1,019,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิัน 4,361,320.00 บาท (รวม Vat 7%)

รวม 4,361,320.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิงของถูกต้องตรงความต้องการของทางการ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมิน55,180.00 บาท (4,416,500 - 4,361,320) หรือ เท่ากับ 1.25 %
8
2,899,700.00
ประกวดราคา
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาชุดละ 27,100.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,899,700.00 บาท (รวม Vat 7 %)

รวม 2,899,700.00 บาท
บริษัท ฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ
9
493,750.00
สอบราคา
1. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
3. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,000.00 บาท

รวม 345,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
10
151,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ใบส่งสำเนาตั๋วบางประจำวัน จำนวน 150,000 แผ่น
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 15.00 บาท
2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 14.40 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 14.00 บาท

รายการที่ 2 แบบที่ 259 รายงานทำการของพนักงาน จำนวน 150,000 แผ่น
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 15.00 บาท
2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 13.90 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 14.00 บาท

รายการที่ 3 แบบที่ ส.2 (บัตรกำกับของ) จำนวน 10,000 แผ่น
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 100.00 บาท
2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 84.00 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 80.00 บาท

รายการที่ 4 หนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืนฯ จำนวน 5,000 แผ่น
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 44.00 บาท
2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 48.00 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 50.00 บาท

รายการที่ 5 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขนาด 5.4 x 8.4 ซม. จำนวน 6,000 แผ่น
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 50.00 บาท
2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 64.00 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 45.00 บาท

รายการที่ 6 แบบ ท.3 ใบจ่ายเงินทุนสงเคราะห์ จำนวน 600 เล่ม
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 50.00 บาท
2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 55.95 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 48.00 บาท

รายการที่ 7 แบบรายงานขอกู้เงินกองเงินสะสมฯ จำนวน 20,000 แผ่น
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 27.00 บาท
2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 27.60 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 30.00 บาท

รายการที่ 8 หนังสือสัญญากู้เงินสะสม ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 30,000 แผ่น
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 26.00 บาท
2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 26.40 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 23.00 บาท

รายการที่ 9 แบบที่ 288 (ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรฯ) จำนวน 200,000 แผ่น
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.00 บาท
2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 19.40 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.00 บาท

รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เป็นจำนวนเงิน 22,470.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เป็นจำนวนเงิน 22,470.00 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เป็นจำนวนเงิน 8,560.00 บาท
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เป็นจำนวนเงิน 2,675.00 บาท
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เป็นจำนวนเงิน 2,889.00 บาท
รายการที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เป็นจำนวนเงิน 30,816.00 บาท
รายการที่ 7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เป็นจำนวนเงิน 6,420.00 บาท
รายการที่ 8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เป็นจำนวนเงิน 7,383.00 บาท
รายการที่ 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เป็นจำนวนเงิน 42,800.00 บาท

รวม 146,483.00 บาท
เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ ถูกต้องตรงตามตัวอย่างของทางการ
11
306,688.16
สอบราคา
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 2,772.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 2,079.- บาท. รายการที่.3 ในราคา @ ละ 1,247.40 บาท. รายการที่.4 ในราคา @ ละ 1,212.75 บาท. (ทั้งสี่รายการราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคาตัวละ 2,772.- บาท. จำนวน 32 ตัว. เป็นเงิน 88,704.- บาท. รายการที่.2 ในราคาตัวละ 2,079.- บาท. จำนวน 48 ตัว. เป็นเงิน 99,792.- บาท. รายการที่.3 ในราคาตัวละ 1,247.40 บาท. จำนวน 32 ตัว. เป็นเงิน 39,916.80 บาท. รายการที่.4 ในราคาตัวละ 1,212.75 บาท. จำนวน 48 ตัว. เป็นเงิน 58,212.- บาท. รวมทั้งสี่รายการเป็นเงิน 286,624.80 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 20,063.73 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306,688.53 บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 306,688.53 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาซื้อขายเดิม ลว. 7 เมย. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
12
60,000.00
สอบราคา
กำหนดสอบราคาวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ปรากฎว่าผู้สนใจขอรับเอกสารฯ จำนวน 2 ราย
1. บริษัท สยามพร เทรดเซ็นเตอร์ จำกัด
2. ร้านสหสากลการค้า
กำหนดยืนเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา
จำนวน 1 ราย ดังนี้.-
1. ร้านสหสากลการค้า
กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมกองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฯ ได้ทำการเปิดซองเสนอราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้.-
ร้านสหสากลการค้าเสนอราคา 60,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


ร้านสหสากลการค้าเสนอราคา 60,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เป็นผู้เสนอ เท่ากับราคากลาง


รวม 60,000.00 บาท
ร้านสหสากลการค้าเสนอราคา 60,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลาง และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับทางร้านฯขอยืนยันราคาเดิม
13
711,800.00
สอบราคา
1. จำนวน 120 แผ่น เหล็กแผ่นไร้สนิม (Stainless Steel Sheet) ชนิดผิวเรียบธรรมดา
ขนาด 2.0 มม x 4 ฟุต x 8 ฟุต
ตามมาตรฐาน JIS Grade SUS.304 หรือ AISI.304 มีผู้เสนอราคา 3 ราย ดังนี้

- บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 5,337.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา @ 4,712.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮสดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 4,986.60 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
1. จำนวน 120 แผ่น เหล็กแผ่นไร้สนิม (Stainless Steel Sheet) ชนิดผิวเรียบธรรมดา
ขนาด 2.0 มม x 4 ฟุต x 8 ฟุต
ตามมาตรฐาน JIS Grade SUS.304 หรือ AISI.304 รับซื้อจาก

- บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 5,337.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)


รวม 685,270.80 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
14
448,300.00
สอบราคา
# 1843-3108361-09 32X620 Flexible Metallic Hose with 1 - 1/4 Union Nipple, Complete จำนวน 190 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 2,345.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 476,738.50 บาท


รวม 476,738.50 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
15
200,946.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Oil Pressure Switch PN.3408607 จำนวน 100 Pcs. ราคา Pc.ละ 2,209.55 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Oil Pressure Switch PN.3408607 จำนวน 100 Pcs.เป็นเงิน 220,955 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 220,955.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
16
131,075.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ชุดฝาปิดปล่องไอเสีย Eng.MTUใช้กับรถจักร ALS. จำนวน 20 Sets.
ผู้เสนอราคา บจก.อีเอเมคคานิกส์ ราคาที่เสนอ 126,260.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจิ้น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 130,968.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ชุดฝาปิดปล่องไอเสีย Eng.MTUใช้กับรถจักร ALS. จำนวน 20 Sets.
ผู้เสนอราคา บจก.อีเอเมคคานิกส์ ราคาที่เสนอ 126,260.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 126,260.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก. อีเอ เมคคานิกส์ ผู้เสนอราคาต่ำสุดนำตัวอย่างให้ผู้ใช้นำไปประกอบทดลอง และสามารถใช้การได้ดี
17
8,632,800.00
ประกวดราคา
- บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง @ 36,372.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 39,400.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด เสนอสิ่งของไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด จึงไม่พิจารณา
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,419,808.00 (รวม Vat 7%)

รวม 7,419,808.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
18
1,760,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,760,000.00 บาท

รวม 1,760,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
19
406,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม Air Compressor Atlas Copcoรุ่น LER-10 ตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคฯ จำนวน 2 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 221,500.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 443,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 443,000.- บาท


รวม 443,000.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(443,000.00-406,600.00) = 36,400
หรือ 8.95% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
20
430,500.00
สอบราคา
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาแท่งละ 941.60 บาท
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคแท่งละ 1,187.70 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาแท่งละ 941.60 บาท


รวม 329,560.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (1,230-941.60)= 288.40 บาท
21
438,165.00
สอบราคา
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาแท่งละ 963.00 บาท
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 1,227.825 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาแท่งละ 963.00 บาท

รวม 337,050.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน(1,251.90-963)= 288.90 บาท
22
66,340.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กระจกหน้าต่าง ใช้กับรถจักร ALS. จำนวน 40 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 59,920.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กระจกประตูขึ้นลง ใช้กับรถจักร ALS. จำนวน 40 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 59,920.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กระจกหน้าต่าง ใช้กับรถจักร ALS. จำนวน 40 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 59,920.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กระจกประตูขึ้นลง ใช้กับรถจักร ALS. จำนวน 40 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 59,920.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 59,920.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของหจก.สิริมามีพานิช เสนอราคารายเดียว สอบถามผู้ใช้แล้วที่ผ่านมาสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีการชำรุด
23
1,982,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท วัฒนภัทร์ จำกัด
ผลปรากฏว่าข้อมูลสอบราคาเลขที่ ผจจ./จจ.67/2558 ไม่มีข้อมูลในเว็บซ์กรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีการใส่เลขโครงการผิด ทำให้ข้อมูลสอบราคาดังกล่าวข้างต้นหายไปจากระบบกรมบัญชีกลาง จึงทำให้ไม่สามารถแจ้งผลยืนยันในเว็บซ์กรมบัญชีกลางได้

รวม .00 บาท
ผลปรากฏว่าข้อมูลสอบราคาเลขที่ ผจจ./จจ.67/2558 ไม่มีข้อมูลในเว็บซ์กรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีการใส่เลขโครงการผิด ทำให้ข้อมูลสอบราคาดังกล่าวข้างต้นหายไปจากระบบกรมบัญชีกลาง จึงทำให้ไม่สามารถแจ้งผลยืนยันในเว็บซ์กรมบัญชีกลางได้
24
1,871,000.00
สอบราคา
1.บริษัท โฟล์วมาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,867,000.00 บาท
2.บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,867,500.00 บาท
บริษัท โฟล์วมาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,865,000.00 บาท


รวม 1,865,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
25
764,100.00
สอบราคา
1. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 732,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท ชลชัชชา จำกัด ราคาที่เสนอ 790,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 732,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 732,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
26
1,605,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
อนุมัติให้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ดำเนินการจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลข ชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ระหว่างสถานีรถไฟศีขรภูมิ – สถานีรถไฟบ้านกะสัน และระหว่างสถานีรถไฟบ้านกะสัน – สถานีรถไฟสำโรงทาบ ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,602,600.00 บาท

รวม 1,602,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
27
1,080,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,079,000.00 บาท
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,080,000.00 บาท กำหนด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 1,079,000.00 บาท

รวม 1,079,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
28
38,328.89
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 500 เมตร สายไฟฟ้าชนิดหุ้มยาง VCT ขนาด 2x1.5 มม. ยี่ห้อ FUHRER
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ เมตรละ 11.30 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 500 เมตร สายไฟฟ้าชนิดหุ้มยาง VCT ขนาด 3x1.5 มม. ยี่ห้อ FUHRER
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ เมตรละ 15.40 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 20 อัน Looking Plug 2P – 220V (27616) MH 2547 ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 157.- บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 20 อัน Looking Receptacle 2P – 220V (27617) MH 2874 ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 200.- บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 20 อัน Looking Plug 4P – 380V (27614) MH 2576 ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 270.- บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 20 อัน Looking Receptacle 4P – 380V (27615) MH 2876 ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 440.- บาท
รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 200 ม้วน เทปพันสายไฟฟ้า ยี่ห้อไทยาซากิ
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ม้วนละ 15.- บาท
รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 1,000 เส้น เคเบิ้ลไทร์ Cabie Ties ขนาด 4 นิ้ว No 41-602 ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ เส้นละ 0.13 บาท
รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 1,000 เส้น เคเบิ้ลไทร์ Cabie Ties ขนาด 6 นิ้ว No 41-629 ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ เส้นละ 0.32 บาท
รายการที่ 10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 1,000 เส้น เคเบิ้ลไทร์ Cabie Ties ขนาด 8 นิ้ว No 41-649 ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ เส้นละ 0.46 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 6,046.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 8,239.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 3,360.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 4,280.00 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 5,778.00 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 9,416.00 บาท
รายการที่ 7 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 3,210.00 บาท
รายการที่ 8 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 139.10 บาท
รายการที่ 9 (ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 342.40 บาท
รายการที่ 10(ชื่อบริษัท) หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 492.20 บาท


รวม 41,302.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของที่เสนอเป็นสิ่งของที่ถูกต้องตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ และทางผู้ขายยินดีปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ ส่งของได้ภายใน 7 วัน (นับถัดจากวันที่รับใบสั่งซื้อ) จำเป็นต้องใช้ในการซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ชำรุด และติดตั้งใหม่ให้ใช้การได้
29
395,900.00
สอบราคา
เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารปรับอากาศสแตนเลส มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
Group : Installation of Electric Part Plug and Receptacle
Subgroup : Emergency
1. จำนวน 4 Pcs. Receptacle 7 Contacts แผนผังเลขที่ Drg.No.C. 145-05584
- เสนอราคา @ 66,600.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
2. จำนวน 4 Pcs. Dummy Receptacle แผนผังเลขที่ D 145-05585
- เสนอราคา @ 22,500.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารปรับอากาศสแตนเลส รับซื้อจาก บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
Group : Installation of Electric Part Plug and Receptacle
Subgroup : Emergency
1. จำนวน 4 Pcs. Receptacle 7 Contacts แผนผังเลขที่ Drg.No.C. 145-05584
- เสนอราคา @ 66,600.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
2. จำนวน 4 Pcs. Dummy Receptacle แผนผังเลขที่ D 145-05585
- เสนอราคา @ 22,500.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)

รวม 381,348.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
30
384,000.00
สอบราคา
Spare Part For TS-836 Bogie (36 Cars) มีผู้เสนอราคารายเดียวคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
Group : Journal Box Assembly (B.150-18156)
1. จำนวน 900 Pcs. Pedestal Buffer Rubber
ตามแผนผังเลขที่ D.150-18423 Ref.11
- เสนอราคา @ 184.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

Group : Primary Suspension (D.150-18422)
2. จำนวน 530 Pcs. Resilient Rubber
ตามแผนผังเลขที่ D.150-18429 Ref.3
- เสนอราคา @ 362.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
Spare Part For TS-836 Bogie (36 Cars) รับซื้อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
Group : Journal Box Assembly (B.150-18156)
1. จำนวน 900 Pcs. Pedestal Buffer Rubber
ตามแผนผังเลขที่ D.150-18423 Ref.11
- เสนอราคา @ 184.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

Group : Primary Suspension (D.150-18422)
2. จำนวน 530 Pcs. Resilient Rubber
ตามแผนผังเลขที่ D.150-18429 Ref.3
- เสนอราคา @ 362.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)


รวม 382,482.20 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
31
406,600.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชุดซ่อมอุปกรณ์ลิ้นกันกลับ ลักษณะมิติ,ขนาดและวัสดุตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 4,270.- บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 427,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 427,000.- บาท


รวม 427,000.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (427,000 – 406,000 = 20,400.-บาท) คิดเป็น 5.02% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
32
496,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Brake Rod (2) แคร่ TS-209 ตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุ SS41 ,วัสดุ Bush S45C ชุบผิวแข็ง HS 48-60 และเงื่อนไขรายละเอียดของทางการจำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 6,185.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 494,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,800.- บาท


รวม 494,800.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเดียว เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (496,000 – 494,800 = 1,200.-) คิดเป็น 0.24 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
33
1,526,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 164 Sets. ชุดซ่อม Drain Valve EW 6, 1 Set Consisting of 13 Items.
1) 2 Pcs. # 4B 58979 Compression spring (1)
2) 2 Pcs. # 4B 24036 “O” ring (5)
3) 2 Pcs. # 4A 40125/13 “O” ring (7)
4) 1 Pc. # 464958 Clamping ring 2.5 / 14 (8)
5) 1 Pc. # 4B 58980 Compression spring (11)
6) 1 Pc. # 4A 78503 “O” ring (16)
7) 2 Pcs. # 5A 28511 “O” ring (17)
8) 1 Pc. # 4A 27763/34 “O” ring (18)
9) 2 Pcs. # 462631 Round Seal ring 28 / 2.5 (19)
10) 2 Pcs. # 38885 “O” ring (21)
11) 2 Pcs. # 4B 51447 Seal ring (22)
12) 1 Pc. # 453833 Seal ring A21 / 26 - VF (32)
13) 1 Pc. # 453838 Seal ring A22 / 27 - VF (41)
บ.วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายในราคาชุดละ 6,350.00 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 24 Pcs. # I 79965/ 2100 Safety Valve NHS 10 Bar, G ¾ ” Drg. 4B 63231
บ.วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายในราคาอันละ 15,750.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บ.วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายจำนวน 164 ชุด รวมเป็นเงิน 1,114,298.00 บาท
รายการที่ 2 บ.วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายจำนวน 24 อัน รวมเป็นเงิน 404,460.00 บาท


รวม 1,518,758.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
34
487,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ยึดแคร่ PC-26 ชนิด B ยาว 101 มม. วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS.48-60 ลักษณะมิติและขนาดตามเงื่อนไขและตัวอย่างของทางการ จำนวน 750 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 649.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 486,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,750.- บาท


รวม 486,750.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (487,500 – 486,750 = 750.-บาท)
คิดเป็น 0.15 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
35
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๒๕/๒๕๕๘ : สอบราคาซื้ออะไหล่วัดขนาดทาง
150,840.00
สอบราคา
มีผู้ที่เสนอราคา จำนวน 1 ราย
รายการที่ 1.คานรองหลอดระดับน้ำแบบ รบท.03 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท
รายการที่ 2.จานปรับองศาอลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 25,200.00 บาท
รายการที่ 3.ที่ปิดท้ายชุดสัมผัสราง จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 11,400.00 บาท
รายการที่ 4.แป้นล๊อคสะพานเลื่อน จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
รายการที่ 5.แผ่นป้ายอลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท
รายการที่ 6.แผ่นในล่อนกันไฟ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท
รายการที่ 7.เฟืองกลม จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 16,800.00 บาท
รายการที่ 8.เฟืองแบน จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 15,600.00 บาท
รายการที่ 9.สปริงแบนขนาด 1 X 20 ม.ม. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
รายการที่ 10.สเกลทองเหลือง จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
รายการที่ 11.หลอดระดับน้ำ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 29,940.00 บาท
รายการที่ 12.หมุดย้ำอลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
รายการที่ 13.ดอกรีเวทขนาด 3/16” X 3/8” จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 8,400.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 25,200.00 บาท
รายการที่ 3.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 11,400.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท
รายการที่ 7.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 16,800.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 15,600.00 บาท
รายการที่ 9.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
รายการที่ 10. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
รายการที่ 11. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 29,940.00 บาท
รายการที่ 12. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
รายการที่ 13.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท


รวม 150,840.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว
36
470,700.00
สอบราคา
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 433,147.45 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิวัตร เสนอราคา 443,700.00 บาท
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาที่ 433,147.45 บาท

รวม 433,147.45 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
37
950,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคาคันละ 785,046.83 บาท (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของ 60 วัน
2. หจก.รณชัย เทรดดิ้ง เสนอราคา คันละ 794,700.00 บาท (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของ 60 วัน
บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 840,000.00 บาท
บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และเสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
38
491,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สลักเกลียวเหล็กหัวแบนผ่า พร้อมแป้นเกลียว ชั้นคุณสมบัติ 8.8 ขนาด 5/8”X1.3/4” จำนวน 25,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 433,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 442,500.00 บาท
รายการที่ 2 สลักเกลียวเหล็กหัวแบนผ่า พร้อมแป้นเกลียว ชั้นคุณสมบัติ 8.8 ขนาด 5/8”X2.1/2” จำนวน 3,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 58,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 62,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิสแอนด์ซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ 53,850.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด รวมจำนวนเงิน 433,250.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด รวมจำนวนเงิน 58,500.00 บาท


รวม 491,750.00 บาท
รายการที่ 1บริษัท พัฒนสตีลฯ เสนอราคาต่ำสุดราคาชุดละ 17.33 บาทคณะกรรมการฯแจ้ง งาน สลด. (ผู้ใช้)ตรวจสอบตัวอย่างของ บริษัทฯแล้ว แจ้งว่าใช้งานได้ รายการที่ 2 บริษัทบางกอกมารีน เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการฯแจ้ง งาน สลด. (ผู้ใช้)ตรวจสอบตัวอย่างของ บริษัทฯแล้ว แจ้งว่า ค่า Tensile str. ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด บริษัทพัฒนสตีลเสนอราคาต่ำลำดับ 2 เสนอราคาชุดละ 19.50 บาทและหน่วยงานผู้ใช้ สลด.แจ้งว่าตัวอย่างของบริษัทถูกต้อง และได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯ ต่อมาบริษัทฯแจ้งยืนยันราคาไม่สามารถลดราคาได้อีก คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรับซื้อทั้ง 2 รายการจากบริษัทพัฒนสตีลฯ รวมเป็นเงิน 491,750.00 บาท และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
39
1,990,200.00
สอบราคา
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # เครื่องปรับอากาศ Sigma ชนิด Roof Mounted Package Type ขนาด 31,400 Kacl/hr. จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 995,100 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # เครื่องปรับอากาศ Sigma ชนิด Roof Mounted Package Type ขนาด 31,400 Kacl/hr. จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 1,990,200 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,990,200.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
40
1,904,600.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # เครื่องปรับอากาศ Hitachi สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 998,310 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # เครื่องปรับอากาศ Hitachi สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่องเป็นเงิน 1,996,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,996,620.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
41
1,236,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อ Battery ชนิด Maintenance-Free 12 V. 200 AH รายละเอียดตามรายการจำเพาะ SRT Specification
No.R – 132/2557 จำนวน 68 หม้อ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 11,486.7647 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 14,690.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 15,886.- บาท
รายการที่1 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 781,100.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 781,000.- บาท


รวม 781,100.00 บาท
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,236,920 – 781,100 = 455,820.-บาท) คิดเป็น 36.85% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
42
2,946,800.00
ประกวดราคา
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว @ 91,800.00 ไม่รวม Vat 7 %
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,946,780.00 บาท รวม Vat 7 %

รวม 2,946,780.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน 20.00 บาท (2,946,800.00-2,946,780.00) หรือ 0.0006%
43
292,000.00
สอบราคา
บริษัท วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 231,000.00 บาท
บริษัท ซีเคียว สเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนราคา 236,400.00 บาท
บริษัท วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่เป็นเงิน 231,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)

รวม 231,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่บริษัท วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 231,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)
44
292,000.00
สอบราคา
บริษัท วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 231,000.00 บาท
บริษัท ซีเคียว สเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนราคา 236,400.00 บาท
บริษัท วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 231,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)

รวม 231,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่บริษัท วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 231,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)
45
480,700.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชั้นวางสัมภาระ รถ บนท. วัสดุ SUS304 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 22 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 22,385.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 492,470.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,470.- บาท


รวม 492,470.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (492,470 – 480,700 = 11,770.-บาท) คิดเป็น 2.45% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
46
1,976,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เชียงใหม่ เอส.เค.ทัวร์ แอนด์ ทราเวล (2003) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,839,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไทยพัฒนา ราคาที่เสนอ 1,863,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,975,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เชียงใหม่ เอส.เค.ทัวร์ แอนด์ ทราเวล (2003) จำกัด ในวงเงิน 1,839,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,839,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
47
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Yoke Support Plate วัสดุ,ลักษณะ,มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 250 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,926.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 481,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
48
390,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 มุมกระจกหน้าต่างด้านซ้ายรถโดยสาร วัสดุ SUS 304 จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 204,500.00 บาท
รายการที่ 2 มุมกระจกหน้าต่างด้านขวารถโดยสาร วัสดุ SUS 304 จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 204,500.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด รวมจำนวนเงิน 204,500.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด รวมจำนวนเงิน 204,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,000.00 บาท


รวม 409,000.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้งฯ เสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการคณะกรรมการฯแจ้ง งาน สรง.รส (ผู้ใช้)ตรวจสอบตัวอย่างของ บริษัทฯแล้ว แจ้งว่าใช้งานได้และได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯ ต่อมาบริษัทฯแจ้งยืนยันราคาไม่สามารถลดราคาได้อีก คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรับซื้อทั้ง 2 รายการราคาดังกล่าวสูงว่าราคาประเมินคิดเป็น 4.87%หรือ สูงกว่า 19.000-บาท (409,000.00-390,000.00)
49
738,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เชียงใหม่ เอส.เค.ทัวร์ แอนด์ ทราเวล (2003) จำกัด ราคาที่เสนอ 705,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกนล เอนจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 710,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เชียงใหม่ เอส.เค.ทัวร์ แอนด์ ทราเวล (2003) จำกัด ในวงเงิน 705,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 705,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
50
390,550.00
สอบราคา
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อนุมัติจ้างทำฐานพร้อมพูลเลย์มือคันกลับสัญญาณ และมือคันกลับประแจ จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390,000.00 บาท

รวม 390,000.00 บาท
ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
51
390,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 390,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท อิฐทอง ก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 400,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 390,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 390,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
52
280,000.00
สอบราคา
บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอปุกรณ์ ALTERNATOR และอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีเปรง งานระบบเครื่องมือกล ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 279,000.00 บาท

รวม 279,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
53
260,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ EWM รุ่น Pico ๓๐๐ cel ประเทศเยอรมัน เสนอ
ราคาเครื่องละ ๑๑๕,๘๘๗.๘๕ บาท ( ไม่รวม VAT )
๒. บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ OTC รุ่น VR๔๐๐ ประเทศญี่ปุ่น พิจารณาแล้ว ไม่
เปิดซองใบเสนอราคา เนื่องจากสิ่งของที่เสนอมานั้นไม่ตรงตามความต้องการของทางการฯ
บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 124,000.00 บาท
บริษัท ภูสุวรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการกำหนด สามารถใช้งานได้ทันที โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงแก้ไข ตามทางการกำหนดไว้
54
469,900.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 469,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 550,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 469,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 469,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
55
342,400.00
สอบราคา
1.บริษัท เทคโนโลยี พาวเวอร์ จำกัด ราคาชุดละ 310.30 บาท
2.บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ราคาชุดละ 349.89 บาท
3.บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาชุดละ 353.10 บาท
4.บริษัท เอ็ม.อี.ซี.ไลท์ติ้ง จำกัด ราคาชุดละ 374.50 บาท
5.บริษัท ยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาชุดละ 395.90 บาท
บริษัท เทคโนโลยี พาวเวอร์ จำกัด ราคาชุดละ 310.30 บาท จำนวน 800 ชุดเป็นเงินทั้งสิ้น 248,240.00 บาท

รวม 248,240.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดและสิ่งของที่เสนอถูกต้องตรงตามคุณลักษณธเฉพาะที่ทางการกำหนด
56
474,275.00
สอบราคา
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคารายการที่ 1, 2 และ 5 ชุดละ 2,835.50 บาท, รายการที่ 3, 4 ชุดละ 2,311.20 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด รายการที่ 1, 2 ชุดละ 2,835.50 บาท จำนวนอย่างละ 40 ชุด, รายการที่ 3, 4 ชุดละ
2,311.20 บาท จำนวนอย่างละ 40 ชุด และรายการที่ 5 ชุดละ 2,835.50 บาท จำนวน 30 ชุด

รวม 496,801.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ทางการกำหนด
57
498,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาว่าจ้างคันละ 249.-บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาว่าจ้างคันละ 249.-บาท จำนวน 2,000 คัน
เป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.00 บาท

รวม 498,000.00 บาท
เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางการกำหนดตรงกับความต้องการของทางการ
58
100,900.00
สอบราคา
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคาอันละ 1,005.80 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคาอันละ 1,005.80 บาท จำนวน 100 อัน เป็นเงินทั้งสิ้น 100,580.00 บาท

รวม 100,580.00 บาท
ราคาสิ่งของตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
59
410,352.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลาย เพลาละ 34,196.00 บาท จำนวน 12 เพลา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลาย ราคาว่าจ้างซ่อมฯ เพลาละ 34,196.00 บาท จำนวน 12 เพลาเป็นเงิน
410,352.00 บาท

รวม 410,352.00 บาท
เสนอว่าจ้างตามเงื่อนไข และรายละเอียดด้านเทคนิคที่ทางการกำหนด
60
494,340.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 120 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,119.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 120 เครื่อง เป็นเงิน 494,340 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 494,340.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
61
428,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.- บาท กำหนดเวลาส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
2. บริษัท ดี เอ็ม เอส เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง เป็นเงินทั้งสิ้น 251,878.- บาท กำหนดเวลาส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
3. บริษัท นีโอเน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาต่ำสาม เป็นเงินทั้งสิ้น 295,320.- บาท กำหนดเวลาส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
4. บริษัท ดี เอ็ม พลัส จำกัด เสนอราคาต่ำสี่ เป็นเงินทั้งสิ้น 321,000.- บาท กำหนดเวลาส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
5. บริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำห้า เป็นเงินทั้งสิ้น 392,000.- บาท กำหนดเวลาส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนดจึงได้ส่งเรื่องให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาผู้ว่าจ้างมีหนังสือเลขที่ กบ.2295/2558 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 แจ้งว่า คุณลักษณะเฉพาะของบริษัทฯที่เสนอตามแค็ตตาล็อกและรูปแบบรายละเอียดมานั้น รายละเอียดเป็นไปตามข้อ 1.1 คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของทางการ จึงได้ต่อรองราคาบริษัทฯ มีหนังสือลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ขอยืนยันราคา 240,000.- บาท

รวม 240,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรว่าจ้างสแกนและจัดเก็บไฟล์ประวัติพนักงาน จากบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.- บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน 428,000 - 240,000 = 188,000.- บาท หรือ 43.92%
62
857,900.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว ทั้ง 4 รายการ
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 150.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 2000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
รายการที่ 3 เสนอราคา @ 2000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
รายการที่ 4 เสนอราคา @ 150.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
ยกเลิกตามมติคณะกรรมการฯ เนื่องจากเสนอราคาสูงเกินกว่าระเบียบการกำหนด

รวม .00 บาท
"ยกเลิกตามมติคณะกรรมการฯ แล้วดำเนินการใหม่ตามระเบียบฯ"
63
278,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 1982-2087600-01 Piston Ass'y (2-5) จำนวน 40 sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาชุดละ 5,918.00 บาท

รายการที่ 2 # 1075-4054691-01 Check Valve (43) จำนวน 250 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 189.00 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 253,290.40 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 50,557.50 บาท

รวม 303,847.90 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
64
499,048.00
สอบราคา
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 498,513.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.00 บาท

รวม 498,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
65
338,100.00
สอบราคา
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 370,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 25,900.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 395,900.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 347,261.68 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 24,308.32 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 371,570.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 371,570.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทฯ ก็เคยผ่านงานซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.102/สญ./2557 ลว. 14 มค. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
66
345,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ RH.THRESHOLD BASE FOR DRIVER'S COMPARTMENT จำนวน30ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 172,377.00 บาท
รายการที่2 จัดซื้อ LH.THRESHOLD BASE FOR DRIVER'S COMPARTMENT จำนวน30ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 172,377.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ RH.THRESHOLD BASE FOR DRIVER'S COMPARTMENT จำนวน30ชิ้น
บริษัท โรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 172,377.00 บาท
รายการที่2 จัดซื้อ LH.THRESHOLD BASE FOR DRIVER'S COMPARTMENT จำนวน30ชิ้น
บริษัท โรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 172,377.00 บาท

รวม 344,754.00 บาท
รายการที่1บริษัท โรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอรารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2บริษัท โรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอรารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
67
100,000.00
ตกลงราคา
1. ร้านเกียรติสมบูรณ์ทรัพย์ เสนอราคา เป็นเงิน 98,650.00 บาท
2. ร้านพิกุลทองพาณิชย์ เสนอราคา เป็นเงิน 99,700.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ร้านเกียรติสมบูรณ์ทรัพย์ เสนอราคารวมเป็นเงิน 98,650.00 บาท แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจัดซื้อจากร้านดังกล่าว

รวม 98,650.00 บาท
ร้านเกียรติสมบูรณ์ทรัพย์ เสนอราคารวมเป็นเงิน 98,650.00 บาท แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจัดซื้อจากร้านดังกล่าว
68
295,320.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อกลอนล็อคประตูเลื่อน ห้อง พขร,ชค. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 295,320.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อกลอนล็อคประตูเลื่อน ห้อง พขร,ชค. จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวน 295,320.00 บาท

รวม 295,320.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
69
439,600.00
สอบราคา
บริษัท ฉัตรสิทธิ์ชัย การโยธา จำกัด เสนอราคา 439,600.00 บาท
บริษัท ฉัตรสิทธิ์ชัย การโยธา จำกัด เสนอราคา 439,600.00 บาท

รวม 439,600.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ฉัตรสิทธิ์ชัย การโยธา จำกัด เสนอในราคา 439,600.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
70
498,085.00
สอบราคา
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 6,125.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 6,125.- บาท. จำนวน 76 Sets. รวมเป็นเงิน 465,500.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,585.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,085.- บาท.กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 498,085.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ตัวอย่างของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของชนิดเดียวกันกับที่ทางการต้องการใช้งาน และบริษัทฯ ก็เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ วซด.กท.34/สญ.6/2558 ลว. 4 กย. 58 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
71
168,000.00
สอบราคา
1.หจก.ก.ชัยเจริญเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอเป็นเงิน 166,905.00 บาท
2.ร้านเชิดชัยค้าวัสดุภัณฑ์ ไม่เสนอราคา
3.หจก.ทุ่งสงพัฒนาภัณฑ์ ไม่เสนอราคา
หจก.ก.ชัยเจริญเทรดดิ้ง 166,905.00 บาท

รวม 166,905.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
72
438,165.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม
1)Suction Valve (Item 3.6) จำนวน 50 Sets.ราคา Set.ละ 6,099 บาท รวมเป็นเงิน 304,950 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)Suction Valve (Item 3.7) จำนวน 25 Sets.ราคา Set.ละ 5,457 บาท รวมเป็นเงิน 136,425 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม
1)Suction Valve (Item 3.6) จำนวน 50 Sets.ราคา Set.ละ 6,099 บาท รวมเป็นเงิน 304,950 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)Suction Valve (Item 3.7) จำนวน 25 Sets.ราคา Set.ละ 5,457 บาท รวมเป็นเงิน 136,425 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 441,375 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


รวม 441,375.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
73
846,700.00
สอบราคา
1. บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 745,199.39 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอราคา 791,418.57 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 820,000.00 บาท
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาที่ 745,199.39 บาท

รวม 754,199.39 บาท
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
74
462,240.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 16 ลูก ราคาลูกละ 28,890 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 16 ลูก เป็นเงิน 462,240 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 462,240.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
75
492,200.00
สอบราคา
บริษัท เอ็ดโด โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Solenoid Valve Injection Pump Dc.24 V. ยี่ห้อ ISKRA # 5011-728-407 ประเทศ SLOVANIA จำนวน 100 Pcs. ราคา Pc.ละ 4,387 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอ็ดโด โซลูชั่น จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Solenoid Valve Injection Pump Dc.24 V. ยี่ห้อ ISKRA # 5011-728-407 ประเทศ SLOVANIA จำนวน 100 Pcs. เป็นเงิน 438,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 438,700.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
76
298,200.00
สอบราคา
1.หจก.บางงอนการก้อสร้าง (2015) ราคาที่เสนอเป็นเงิน 294,100.00 บาท
หจก.บางงอนการก่อสร้าง (2015) เป็นเงิน 294,100.00 บาท

รวม 294,100.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
77
2,946,000.00
ประกวดราคา
- บริษัท เอเชีย ทรัค จำกัด เสนอราคาคันละ 915,887.85 บาท (ไม่รวมภาษีร้อยละ 7)
- บริษัท เอเชีย ทรัค จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,000.00 (รวม Vat 7%)

รวม 2,940,000.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
78
292,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.ทีที ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 291,600.00 บาท
2.หจก.แนชเชอเริลไลช ดีไซน์ ราคที่เสนอเป็นเงิน 291,900.00 บาท
บริษัท เอส.ทีที ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นเงิน 291,600.00 บาท

รวม 291,600.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
79
584,000.00
สอบราคา
1.หจก.แนชเชอเริลไลช ดีไซน์ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 583,200.00 บาท
2.บริษัท เอส.ทีที ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 584,000.00 บาท
หจก.แนชเชอเริลไลช ดีไซน์ เป็นเงิน 583,200.00 บาท

รวม 583,200.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
80
3,928,000.00
ประกวดราคา
- บริษัท เอเชีย ทรัค จำกัด เสนอราคาคันละ 813,084.11 บาท (ไม่รวมภาษีร้อยละ 7)
- บริษัท เอเชีย ทรัค จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,479,999.99 (รวม Vat 7%)

รวม 3,479,999.99 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
81
851,600.00
สอบราคา
1.บริษัท วจีราคอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 850,000.00 บาท
บริษัท วจีรา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน 850,000.00 บาท

รวม 850,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
82
819,000.00
สอบราคา
1.หจก.เอส เค เฮฟวี อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 696,000.00 บาท
หจก.เอส เค เฮฟวี อีควิปเมนต์ เป็นเงิน 696,000.00 บาท

รวม 696,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
83
644,000.00
สอบราคา
1.หจก.เอส เค เฮฟวี อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 611,800.00 บาท
หจก.เอส เค เฮฟวี อีควิปเมนต์ เป็นเงิน 611,800.00 บาท

รวม 611,800.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
84
1,359,300.00
สอบราคา
1.หจก.เอส เค เฮฟวี อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 1,155,000.00 บาท
2.หจก.นวกิจการโยธา ราคาที่เสนอเป็นเงิน 1,304,666.00 บาท
3.บริษัท ส.สุขใสการช่าง จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 1,337,000.00 บาท
4.หจก.เอเอ็นเอ็น แอนด์ พี ราคาที่เสนอเป็นเงิน 1,355,000.00 บาท
หจก.เอส เค เฮฟวี อีควิปเมนต์ เป็นเงิน 1,155,000.00 บาท

รวม 1,155,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
85
301,789.00
สอบราคา
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา อุปกรณ์ชุดรองรับขอพ่วงรถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 20 Sets. 1 Set ประกอบด้วย
1.1 SHANK GUIDE ตามแผนผังเลขที่ 1- 1101DRC5-012 จำนวน 1 Pc.
1.2 SPRING SEAT ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC5- 017 จำนวน 2 Pcs.
1.3 LIFTING BOLT ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC5-016 จำนวน 2 Pcs.
1.4 SPRING BOX ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC5-014 จำนวน 2 Pcs
1.5 SPRING ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC5-015 จำนวน 2 Pcs
ราคา Set.ละ 7,270.65บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 1” Check Valve Complete # 1821-3084523-05 K 82003-3 จำนวน 50 Sets. ราคา Set.ละ 3,659.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย อุปกรณ์ชุดรองรับขอพ่วงรถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 20 Sets. 1 Set ประกอบด้วย
1.1 SHANK GUIDE ตามแผนผังเลขที่ 1- 1101DRC5-012 จำนวน 1 Pc.
1.2 SPRING SEAT ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC5- 017 จำนวน 2 Pcs.
1.3 LIFTING BOLT ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC5-016 จำนวน 2 Pcs.
1.4 SPRING BOX ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC5-014 จำนวน 2 Pcs
1.5 SPRING ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC5-015 จำนวน 2 Pcs
เป็นเงิน 145,413 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย 1” Check Valve Complete # 1821-3084523-05 K 82003-3 จำนวน 50 Sets. เป็นเงินทั้งสิ้น 182,970 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 2 รายการ เป็นเงิน 328,383 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 328,383.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
86
494,340.00
สอบราคา
บริษัท ซาโย่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่รางซ่อมด้านตะวันตกโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 494,340 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ซาโย่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่รางซ่อมด้านตะวันตกโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 494,340 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 494,340.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
87
421,762.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม เครื่องยนต์ Perkins.รุ่น 4 สูบ จำนวน 3 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 151,833.96 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อม เครื่องยนต์ Perkins.รุ่น 4 สูบ จำนวน 3 เครื่อง
เป็นเงิน 421,761.90 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 421,761.90 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
รวมทั้งหมด 83,845,550.66 บาท