ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
บส.5645/2558
27 กุมภาพันธ์ 2560
229
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 1 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ