ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ปซ.60036.
16 สิงหาคม 2560
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
พด./ปซ.60026.
15 สิงหาคม 2560
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 2 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ