ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร.1000/733/2560
8 มิถุนายน 2560
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.1000/731/2560
8 มิถุนายน 2560
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ดร.1000/729/2560
8 มิถุนายน 2560
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ดร.1000/728/2560
8 มิถุนายน 2560
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ดร.1000/725/2560
8 มิถุนายน 2560
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
บส.0294/2559-1
2 มิถุนายน 2560
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
บส.5243/2555-2559
1 มิถุนายน 2560
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ดร.๒๑๐๐/๖๘๗/๒๕๖๐
31 พฤษภาคม 2560
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 8 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ