ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ชก.0356/141/ป./2561
25 พฤษภาคม 2561
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ชก.0356/140/ป./2561
25 พฤษภาคม 2561
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ชก.0356/139/ป./2561
25 พฤษภาคม 2561
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/489/2561
25 พฤษภาคม 2561
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
คซ.(ต) 610048
24 พฤษภาคม 2561
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
คซ.(ต) 610047
24 พฤษภาคม 2561
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
คซ.(ต.)610046
22 พฤษภาคม 2561
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
คซ.(ต.)610045
22 พฤษภาคม 2561
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
คซ.(น.)610044
22 พฤษภาคม 2561
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
คซ.(ต.)610041
21 พฤษภาคม 2561
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
คซ.(น.)610034
18 พฤษภาคม 2561
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
คซ.(น.)610036
18 พฤษภาคม 2561
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
คซ.(น.)610035
18 พฤษภาคม 2561
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
คซ.(น.)610037
18 พฤษภาคม 2561
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
คซ.(น.)610038
18 พฤษภาคม 2561
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
คซ.(น.)610040
18 พฤษภาคม 2561
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
คซ.(น.)610039
18 พฤษภาคม 2561
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
คซ.(น.)610033
18 พฤษภาคม 2561
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.บส.1000/418/2561
8 พฤษภาคม 2561
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.บส.1000/373/2561
26 เมษายน 2561
233
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.บส.1000/356/2561
23 เมษายน 2561
224
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.บส.1000/316/2561
10 เมษายน 2561
293
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.บส.1000/263/2561
2 เมษายน 2561
331
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.บส.1000/265/2561
2 เมษายน 2561
328
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.บส.1000/264/2561
2 เมษายน 2561
329
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.บส.1000/261/2561
2 เมษายน 2561
324
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.บส.1000/258/2561
2 เมษายน 2561
331
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.บส.1000/193/2561
5 มีนาคม 2561
636
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.บส.1000/191/2561
1 มีนาคม 2561
532
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 29 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 1 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ