ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
P61060031446
16 พฤศจิกายน 2561
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
P 61090038777
14 พฤศจิกายน 2561
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.สค.1000/1339/2561
13 พฤศจิกายน 2561
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.สค.1000/1334/2561
13 พฤศจิกายน 2561
45
ยกเลิกประกาศ
5
P 61090038785
9 พฤศจิกายน 2561
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
คซ.610019
2 พฤศจิกายน 2561
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.บส.1000/973/2561
1 พฤศจิกายน 2561
250
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000/972/2560
1 พฤศจิกายน 2561
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดร.1320/489/2561
29 ตุลาคม 2561
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ดร.1320/488/2561
29 ตุลาคม 2561
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/708 /2561
29 ตุลาคม 2561
153
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.บส.1000/552/ 2561
24 ตุลาคม 2561
192
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.บส.1000/1031/2561
19 ตุลาคม 2561
200
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ดร.1320/456/2561
17 ตุลาคม 2561
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.บส.1000/1016/2561
12 ตุลาคม 2561
239
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.บส.1000/994/2561
5 ตุลาคม 2561
503
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.บส.1000/933/2561
28 กันยายน 2561
286
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.บส.1000/932/2561
28 กันยายน 2561
328
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๘๓๘/๒๕๖๑
19 กันยายน 2561
267
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.บส.1000/844/2561
3 กันยายน 2561
435
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 19 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 2 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ