ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
บส.0736/2558-59
30 มีนาคม 2560
197
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
บส.3992/2558
30 มีนาคม 2560
169
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
บส.58/8101/2559
29 มีนาคม 2560
193
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 3 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ