ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.บส.1000/1296/2560
16 พฤศจิกายน 2560
316
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.บส.1000/1280/2560
13 พฤศจิกายน 2560
265
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.บส.1000/1279/2560
13 พฤศจิกายน 2560
271
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/1275/2560
13 พฤศจิกายน 2560
242
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.บส.1000/1255/2560
10 พฤศจิกายน 2560
271
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดส. ๒๕๐๐/1352/๒๕๖๐
10 พฤศจิกายน 2560
258
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดส. ๒๕๐๐/1351/๒๕๖๐
10 พฤศจิกายน 2560
220
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ดส. ๒๕๐๐/๑๓๕๐/๒๕๖๐
10 พฤศจิกายน 2560
228
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดส. ๒๕๐๐/1349/๒๕๖๐
10 พฤศจิกายน 2560
235
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/1081/2560
29 กันยายน 2560
815
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 10 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 2 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ