ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
พด./ปซ.60039.
17 ตุลาคม 2560
214
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.2100/1744/2560
4 ตุลาคม 2560
265
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.บส.1000/1081/2560
29 กันยายน 2560
345
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/1026/2560
18 กันยายน 2560
321
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.บส.1000 /793/2560
12 กันยายน 2560
347
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.บส.1000 /1006/2560
12 กันยายน 2560
242
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.บส.1000 / 1005/2560
12 กันยายน 2560
250
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000/1006/2560
7 กันยายน 2560
256
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/1005/2560
7 กันยายน 2560
271
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 9 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 7 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ