ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
P 61060007336
16 กรกฎาคม 2561
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1724/7/451/2561
13 กรกฎาคม 2561
196
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
P61060007339
13 กรกฎาคม 2561
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ทส.03/2561
26 มิถุนายน 2561
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.บส.1000/562/2561
25 มิถุนายน 2561
195
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.บส.1000/581/2561
20 มิถุนายน 2561
177
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.บส.1000/538/2561
15 มิถุนายน 2561
171
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000/552/2561
13 มิถุนายน 2561
198
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/550/2561
12 มิถุนายน 2561
179
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/549/2561
12 มิถุนายน 2561
193
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/263/2561
2 เมษายน 2561
548
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.บส.1000/265/2561
2 เมษายน 2561
537
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.บส.1000/264/2561
2 เมษายน 2561
519
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.บส.1000/261/2561
2 เมษายน 2561
539
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.บส.1000/258/2561
2 เมษายน 2561
555
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 15 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ