ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รฟท.

:: 867 แผน |
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
รหัสโครงการ EGP
ชื่อโครงการ : ฝ่าย/สำนักงาน
เงินงบประมาณ
ดาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    P60110103844

งานซ่อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 23/11/2560 14:29:05
387,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110018602

จ้างซ่อมวาระเครื่องปรับอากาศรถโดยสาร จำนวน ๓๕๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/11/2560 9:28:14
1,470,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018552

จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 17:21:50
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018408

Brake disc ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๑๐๔ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 16:05:12
23,920,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018297

Terminal Electric Wire Box ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 16:03:30
750,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018513

End door ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 16:02:07
7,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018512

Journal Spring (outer) รถ ANF,ANS,ANSF,ARC ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 16:01:19
600,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014466

Sliding Plug Door Installation Right ทั้งชุด จำนวน ๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:59:44
9,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014465

Sliding Plug Door Installation Left ทั้งชุด จำนวน ๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:58:46
9,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014430

จัดหาเครื่องดันเพลา ขนาด ๓๐๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:57:37
27,820,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014429

จัดหาชุดเครื่องมือและระบบตรวจสอบสภาพและการสึกของล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:56:36
32,850,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110017174

จัดซื้อสี 2K สำหรับ รถ บชส. ที่ สรง.รส จำนวน ๑๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:55:37
1,200,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110017173

จัดซื้อสี 2K สำหรับ รถ บชส. ที่ สรง.อด จำนวน ๑๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:54:39
1,200,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018508

Yaw damper ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๖ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:53:25
2,948,400.00
มีนาคม - 2561    
    P60110017175

จัดหาโถส้วมพร้อมถังน้ำ ตะวันออก,ตะวันตก รถ บชส. งานซ่อมในสังกัดศูนย์ลากเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:53:07
1,800,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018507

Vertical damper ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๖ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:51:53
1,432,600.00
มีนาคม - 2561    
    P60110017176

จัดหาชุด เบรกเกอร์ สำหรับซ่อมรถ บชส.ในสังกัดศูนย์ลากเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:51:53
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018515

ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุมหลักทั้งหมด จำนวน ๒ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:50:53
2,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018514

Partition door ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:49:42
7,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014439

จัดหาเครื่องเม้มแหวนบังคับปลอกล้อ จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:48:36
15,248,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014437

จัดหาเครื่อง Spring Testers ขนาด ๕๐ kN พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุดจำนวน ๓ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:47:33
18,186,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014434

จัดหาเครื่องทดสอบสปริงขนาด ๗๐ kN จำนวน ๓ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:46:18
21,234,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018511

Torsion Bar Assembly ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:44:55
6,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018510

Air spring ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๖ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:43:52
4,349,800.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018296

สาย POWER สำหรับรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๓๒ เส้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:43:20
1,120,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018509

Lateral damper ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๖ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:42:32
1,333,800.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014468

Vacumm Toilet Complete Setของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน ทั้งชุด จำนวน ๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:42:11
3,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018506

Different valve ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:41:02
1,200,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014462

Lifting Device For The Disable ( Right ) ของรถโดยสาร ๑๑๕ คันทั้งชุด จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:40:37
873,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018679

COIL SPRING ขตนอก 55 MSZ .9-04-00-003 จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:40:36
6,662,250.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018528

จ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสารวาระปานกลางรถ บชส.(ที่สรพ.ธบ.) จำนวน ๑๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:39:29
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018673

Outer Coil Spring แคร่ Barber จำนวน ๑,๑๑๔ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:39:22
6,637,243.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014459

Gangway Complete ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน ทั้งชุด จำนวน ๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:39:05
10,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014461

Lifting Device For The Disable ( Left ) ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน ทั้งชุด จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:38:53
873,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018667

จัดหาอุปกรณ์และค่าซ่อม Overhead Crane จำนวน ๑ งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:38:08
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014458

Fixed Window Installation ( ๑๒๐๐ ) ทั้งชุด จำนวน ๓๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:37:16
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018666

จัดหาอุปกรณ์และค่าซ่อมเครื่องกลึงล้อใต้พื้น จำนวน ๑ งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:37:04
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110019351

จัดซื้อสีเพื่อทำกิจกรรม TPM ในสังกัด วกข.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:36:58
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014457

Brake pad ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒,๐๔๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:36:20
40,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110019350

จัดซื้อสีเพื่อทำกิจกรรม TPM ในสังกัด วกข.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:35:50
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014467

Semi Permanent Coupler ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน ทั้งชุด จำนวน ๑๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:35:38
14,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014456

Bogie Complete Set ชนิดรถ ANSของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน ทั้งชุด จำนวน ๔ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:35:28
28,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014460

Knorr Distributor Valve Type Ke1dv(P),P/N II 91353 V แผนผัง C181753 จำนวน ๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:34:34
3,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014455

Bogie Complete Set ชนิดรถ APVC ของรถโดยสาร ๑๑๕ คันทั้งชุด จำนวน ๒ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:34:32
16,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110017172

จัดซื้อสี 2K สำหรับ รถ บชส. ที่ สรพชพ. จำนวน ๑๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:34:27
2,160,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110017171

จัดซื้อสี 2K สำหรับ รถ บชส. ที่ สรง.ทส. จำนวน ๔๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:33:06
5,760,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018683

SPRING CAP ASS'Y จำนวน ๘๓๕ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:33:02
3,997,184.00
มกราคม - 2561    
    P60110018545

จัดซื้อ โครงกูบทางเดินรถโดยสารพร้อมโครงชนิดยาวพร้อมผ้าใบ (DIAPHRAGM ASS’Y) ตามแผนผังเลขที่ 1-9 BNS 13-003 จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:31:50
825,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014417

จัดหาเครื่องพ่นทราย จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:31:41
1,713,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018682

หัวคานห้ามล้อ จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:30:42
825,098.00
มกราคม - 2561    
    P60110014416

จัดหาประแจทอร์ค จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:30:24
220,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018543

จัดซื้อพัดลมรถโดยสารชนิดส่ายรอบตัว ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:30:17
1,800,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018681

จานศูนย์กลางแคร่อันบน แคร่มาตรฐาน จำนวน ๔๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:29:28
2,232,020.00
มกราคม - 2561    
    P60110014414

จัดหา Rotary oil injected screw compressor ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที แรงดัน ๑๐ บาร์ จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:29:15
696,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018412

Levelling valve right ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:29:02
780,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014413

จัดหาประตูม้วนไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:27:59
606,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018411

Levelling valve left ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:27:53
780,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014404

จัดหารถลากจูงไฟฟ้าชนิดยืนขับ Load capacity ๒,๕๐๐ kg. Motor Driving DC ๒.๕ KW อุปกรณ์ มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด จำนวน ๓ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:27:04
1,335,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018410

Hand Brake caliper unit ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๒ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:26:55
1,874,400.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014401

จัดหาเครื่องอัดอากาศ แบบ Rotary Screw ขนาด ๙๐๐ ลิตร/นาที พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:26:05
142,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014438

จัดหาเครื่องทดสอบ Spring (Spring Test Bench) จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:25:39
7,314,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014398

จัดหารอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:25:00
69,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014395

จัดหาเครื่องย้ำ Huckbolt Fastening Machine พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๓ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:24:00
3,096,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014394

จัดหาชุดจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมแบบเข็มคู่ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:22:36
108,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014393

จัดหาชุดเครื่องยก Table Lift จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:21:17
908,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014435

จัดหาเครื่องทำลมอัดสำรองในโรงงานพร้อมระบบสภาพลม จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:20:51
6,607,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014433

จัดหาเครื่องทดสอบไดนาโมมิเตอร์ แบบ Water Brake ขนาดกำลังทดสอบตั้งแต่ ๒๐๐ – ๗๐๐ HP พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:19:30
8,820,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014392

จัดหาเครื่องทำลมอัด Air Compressor ขนาดถังจุ ๓๑๕ ลิตร ๑๐ บาร์ จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:19:19
88,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019838

จัดซื้อ STRIKING CASTING จำนวน 750 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:18:21
5,775,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014391

จัดหาเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ แอมป์ ใช้ไฟ ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๑๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:17:29
532,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019836

จัดซื้อ Slack Adjuster DRV.2A-600 จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:17:16
3,432,058.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014390

จัดหาสว่านแท่นเจาะ จำนวน ๓ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:16:21
126,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014389

จัดหาเครื่องทำน้ำกลั่น พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๓ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:15:08
618,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018680

COIL SPRING ขตใน 56 MSZ .9-04-00-004 จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:14:58
885,150.00
มกราคม - 2561    
    P60110014388

จัดหาเครื่องอัดลมชนิดลูกสูบอัตราการไหลของลม ๔๘๐ ลิตร/นาที ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า ขนาดถังลม ๑๖๕ ลิตร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:13:58
59,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018678

Bolster แคร่ BARBER จำนวน ๓๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:13:30
1,162,823.00
มกราคม - 2561    
    P60110014387

จัดหาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Input ๓๘๐ VAC ๓ เฟส ๕๐-๖๐ Hz แบบมีล้อเคลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:12:41
266,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018450

ซื้อล้อรีดทึบ รถโดยสาร บนอ.ป. บนท.ป. และ ADR. ๑,๑๙๒ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:12:31
40,941,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018677

Adapter Class D จำนวน ๘๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:11:50
3,914,864.00
มกราคม - 2561    
    P60110014385

จัดหาเครื่องตัดโลหะ Inverter Air Plasma Cutter (Max.Cuting Thickness ๒๕ mm.) พร้อมเครื่องทำลมอัด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:11:27
243,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018447

ซื้อล้อรีดทึบ รถจักร Alsthom ๒๔๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:11:19
6,779,520.00
มกราคม - 2561    
    P60110018446

ซื้อ Slinger Pc-๒๕ (ปลอกสวมคอเพลารถโดยสาร)ตามแผนผัง ๑-๒ TP๒-๐๐๘ จำนวน ๒๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:10:10
1,465,900.00
มกราคม - 2561    
    P60110014379

จัดหาเครื่อง Slack Adjuster Test พร้อม Air Compressor และอุปกรณ์ส่วนควบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:09:37
2,201,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018445

ซื้อฝาหลังหม้อเพลา PC-๒๕ จำนวน ๒ รายการ รายการละ ๒๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:08:59
1,888,550.00
มกราคม - 2561    
    P60110018444

ซื้อเพลากึ่งสำเร็จรูปสำหรับแคร่รถโดยสาร PC-๒๕ และ PC-๒๕A จำนวน ๑๐๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:07:56
2,996,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018676

Friction Block แคร่ เกาหลี จำนวน ๕๕๗ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:07:13
581,717.00
มกราคม - 2561    
    P60110018443

ซื้อตลับลูกกลิ้ง Cylinder roller Bearing No.๒U-๑๑๐CS(JC-๑A) จำนวน ๖๐ ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:06:54
1,848,960.00
มกราคม - 2561    
    P60110018675

Friction Spring แคร่ BARBER จำนวน ๔๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:02:21
1,258,320.00
มกราคม - 2561    
    P60110018442

ซื้อเฟอร์โรซิลิคอน จำนวน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:01:55
769,080.00
มกราคม - 2561    
    P60110014378

จัดหาเครื่องทดสอบระบบห้ามล้อ Air Brake พร้อมอุปกรณ์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:01:08
568,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018674

Inner Coil Spring แคร่ Barber จำนวน ๒๗๘ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:00:33
688,121.00
มกราคม - 2561    
    P60110019367

ซื้อแท่งห้ามล้อ ๙X๔ GA๔-๕๘/๑ P.๘๕๑

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:00:13
594,340.00
มกราคม - 2561    
    P60110018454

จัดซื้อล้อรีดทึบ รถดีเซลราง THN/NKF/ATR จำนวน ๔๐๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:59:18
8,280,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019366

ซื้อแท่งห้ามล้อรถจักร GEA ชนิด High Phosphorus จำนวน ๖,๐๐๐ แท่ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:58:19
2,747,340.00
มกราคม - 2561    
    P60110019365

ซื้อล้อรีดทึบ (Solid Disc Wheel) ๙๒๐ ล้อ (สำหรับ รถบนท.ป ๑๑๕ คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:56:53
38,092,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018623

WEARING PARTS A T211R # 28.9004.10 จำนวน ๖๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:56:38
1,342,604.00
มกราคม - 2561    
    P60110019364

ซื้อแท่งห้ามล้อรถจักร GE ชนิด High Phosphorus

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:54:46
3,999,600.00
มกราคม - 2561    
    P60110018622

AIR CLEANER ELEMENT "FLEETGUARD" NO.AF.891M จำนวน ๓๘๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:54:06
742,961.00
มกราคม - 2561    
    P60110019363

ซื้อเฟอร์โรฟอสรัส (Ferro Phosphorus)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:53:41
3,335,040.00
มกราคม - 2561    
    P60110014372

เช่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการระบบงานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS, Computerized Maintenance Management System) และระบบบริหารงานพัสดุ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ส่วนภูมิภาค)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:53:33
16,200,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110018621

FILTER ELEMENT (ITEM 12) MANN No.C1043/1 จำนวน ๓๘๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:52:53
1,239,060.00
มกราคม - 2561    
    P60110019362

ซื้อเหล็กแนบเรียบ ขนาด ๘X๗๕X๖๐๐๐ MM จำนวน ๒๐๐๐ Kg

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:52:19
1,757,078.03
มกราคม - 2561    
    P60110018560

Atlast Compressor Scroll Type สำหรับรถโดยสารรุ่น ๑๑๕ คัน จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:51:03
6,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019361

ซื้อแหนบกูบ ๑๐๐ ตับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:50:55
4,370,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019360

ซื้อเหล็กแมงกานีส จำนวน ๔ รายการ น้ำหนัก ๓๑๐๐ kg

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:49:12
1,426,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018559

Frequency converter สำหรับรถโดยสารรุ่น ๑๑๕ คัน จำนวน ๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:49:10
1,364,344.00
มกราคม - 2561    
    P60110019359

ซื้ออุปกรณ์ PPE (ป้องกันภัยส่วนบุคคล) เสื้อแขนสั้นคุมปฏิบัติงาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:47:30
520,000.00
มกราคม - 2560    
    P60110018558

Condensing fan สำหรับรถโดยสารรุ่น ๑๑๕ คัน จำนวน ๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:46:19
2,132,306.00
มกราคม - 2561    
    P60110018557

Air conditioning สำหรับรถโดยสารรุ่น ๑๑๕ คัน จำนวน ๑๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:43:57
29,105,418.00
มกราคม - 2561    
    P60110019841

จัดซื้อ FRICTION SPRING จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:43:03
512,400.00
มกราคม - 2560    
    P60110019833

จัดซื้อแผ่นเสริมจานศูนย์กลางแคร่ (SLIM) ขนาด 15 จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:41:03
696,570.00
มกราคม - 2561    
    P60110018556

Air conditioning APVC จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:40:34
1,415,861.00
มกราคม - 2561    
    P60110019830

จัดซื้อสลักก้านเครื่องพ่วง (Pivot Pin) จำนวน 1000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:39:48
1,268,579.00
มกราคม - 2561    
    P60110019824

จัดซื้อกรอบเครื่องพ่วงอัตโนมัติ รุ่น 2 (รูสลักแคบ) จำนวน 250 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:38:10
511,193.00
มกราคม - 2561    
    P60110014452

จัดหา KE distributor valve test stand จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:38:07
6,236,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019806

จัดซื้อ Adapter Class B จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:35:48
1,112,265.00
มกราคม - 2561    
    P60110019800

จัดซื้อ Friction Spring แคร่ Ride control Sumitomo จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:34:28
802,179.00
มกราคม - 2561    
    P60110014451

จัดหาเครื่องม้วนแผ่นโลหะระบบไฮดรอลิค แบบ ๔ ลูกกลิ้ง จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:34:17
3,934,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019792

จัดซื้อ FRICTION SHOE จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:31:56
516,361.00
มกราคม - 2561    
    P60110014450

จัดหารถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดบรรทุก ๖ ตัน มีกระบะ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดพับได้ ยกน้ำหนักได้ ๕ ตัน จำนวน ๓ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:31:10
11,487,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014421

จัดหาและติดตั้งป้ายแสดงข้อมูล LED Dual Color ขนาด ๒.๔๙ ม. x ๔.๒๕ ม. พร้อม Software จำนวน ๓ จุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:27:55
2,601,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014418

จัดหาชั้นวางอะไหล่ จำนวน ๕ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:23:09
750,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018453

จัดซื้อ Wheel Set AAR Class D จำนวน ๒๕๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:14:41
40,125,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018452

จัดซื้อล้อรีดทึบ รถสินค้า Class D จำนวน ๑,๐๐๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:09:52
35,305,875.00
มกราคม - 2561    
    P60110018451

จัดซื้อล้อรีดทึบ รถโดยสารรุ่นใหม่ ๑๑๕ คัน จำนวน ๙๒๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:07:42
46,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020294

จัดจ้างซ่อม Crankshaft เครื่องยนต์ Cummins NTA855R1 และ N855R2 จำนวน 10 เส้น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 9:27:24
405,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110017755

จัดจ้างรื้อและล้างเครื่องยนต์ Cummins KT38L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 20 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 9:24:27
486,400.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110020248

จัดจ้างซ่อมแผง Auxiliary Inverter Control "AAE" รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Units

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 9:19:01
8,506,500.00
เมษายน - 2561    
    P60110020232

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 792 (Complete Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 18 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 9:17:03
20,090,880.00
เมษายน - 2561    
    P60110020199

จัดจ้างซ่อมรังผึ้ง รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 80 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 9:13:38
4,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110020238

จัดจ้างซ่อม Rewinding และประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3 Phase AC. Motor Compressor รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 15 Unit

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 9:08:34
1,092,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110017892

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 761 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 40 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 9:05:45
21,795,640.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110020257

จัดจ้างติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบของรถจักรซ่อมหนักทุกส่วน จำนวน 25 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 8:34:40
2,500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020206

จัดจ้างซ่อม Traction Motor HS21241-01R (Frame Re-Insulation เปลี่ยน Lead Wire) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 8:31:21
1,550,436.00
มกราคม - 2561    
    P60110020299

จัดจ้างซ่อม Re-Coil & Re-Insulation Stator + Rotor + Armature & Maintenance Assembly Generator "NISHIHUTSU" model BET - 60 จำนวน 8 Units

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 8:26:30
2,400,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110020293

จัดจ้างซ่อม Cylinder Block เครื่องยนต์ Cummins NTA855R1 และ N855R2 จำนวน 20 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 8:23:46
852,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110020280

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins N855-R2 จำนวน 36 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 8:21:04
27,000,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110020271

จัดจ้างตรวจซ่อมวาระหนัก เซาะ กลึง ล้างหน้า Commutator อบวานิช วัดค่าทางไฟฟ้า Armature จำนวน 850 Units

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 8:19:00
3,153,500.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110020265

จัดจ้างรื้อ - ล้างอุปกรณ์ห้ามล้อรถจักร (Block Brake) รถจักร HID, GEA จำนวน 300 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 8:16:23
1,075,350.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018398

จ้างซ่อม ปรับปรุง ริ้วขบวนรถช่วยอันตราย จำนวน ๑ คัน ที่ สรพ.ปพ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:36:38
900,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110015238

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:35:03
2,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110016222

จ้างซ่อมปั๊มน้ำรถโดยสาร จำนวน ๖๐ ตัว ที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:33:36
216,200.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110016217

จ้างซ่อมก้านยันชานปะทะ จำนวน ๑๘๔ ตัว ที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:32:14
1,472,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018294

จ้างซ่อมรถอุบัติเหตุสำหรับรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๗ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:30:42
80,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110016209

จ้างซ่อม โครงแคร่ รถ บชส. จำนวน ๑๒๐ แคร่ ที่ สรง.อด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:29:06
5,040,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110015195

จ้างซ่อมตัดผุปะผุ และ รถ บชส ที่ สรง.อด จำนวน ๔๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:27:52
6,600,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110015070

จ้างซ่อมปรับปรุงดัดแปลง รถ บชส (รถโถง) ที่ สรง.ทส จำนวน ๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:26:21
2,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110019903

จ้างซ่อมประตูเหล็กม้วนที่ สรง.รส

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:24:37
1,168,600.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014425

ปรับปรุงระบบห้องน้ำรถปรับอากาศชั้น ๒ เป็นระบบสุญญากาศพร้อมติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ใหม่ จำนวน ๕๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:22:56
94,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110016215

จ้างซ่อมพัดลมรถโดยสาร จำนวน ๒๓๐ ตัว ที่ สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:20:42
276,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110019876

จ้างทำความสะอาด พื้นที่บริเวณโรงรถพ่วงชุมพร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:19:01
820,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018523

จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะและท้าวแขน รถ บนท.ป. ขอนแก่น จำนวน ๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:17:26
1,868,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110019928

จ้างซ่อมอุปกรณ์รถโดยสาร รถโดยสารปรับอากาศ รถดีเซลราง รถสินค้า และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:15:54
1,950,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018518

จ้างบำรุงรักษา Overhead Crane ที่ วซด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:14:27
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018731

จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกกลิ้ง Class C จำนวน ๑,๐๐๐ ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:09:40
5,000,000.00
มกราคม - 2561    
    60110015432

จ้างใส่ปลอกล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน ๔,๓๐๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:08:10
6,119,330.00
มกราคม - 2561    
    60110015427

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องดันเพลาล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:05:39
2,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015422

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงแนวตั้ง You Ji

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:04:04
1,500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015417

จ้างถอด-รื้อ-ล้าง Distributor Valve ชนิด KE

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:02:18
5,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015412

จ้างซ่อมปากขอพ่วงอัติโนมัติแบบญี่ปุ่น จำนวน ๙๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:00:48
1,315,458.00
มกราคม - 2561    
    P60110018457

จ้างทำแบบปั๊มโลหะ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:59:38
700,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018689

จ้างซ่อม แคร่จีน Y-25 จำนวน ๔๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:58:34
2,044,770.00
มกราคม - 2561    
    P60110018618

จ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๕๐๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:57:04
1,945,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018613

จ้างซ่อมนอกวาระ เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า รถโดยสาร จำนวน ๓๐๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:55:45
1,350,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018608

จ้างซ่อมหนักครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:54:24
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018603

จ้างซ่อมหนัก Compressor air รถ ITR จำนวน ๘ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:53:27
1,760,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018553

จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:51:38
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018529

จ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสารสาระปานกลางรถ บนท.(ที่สรพ.ธบ.) จำนวน ๑๒ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:49:54
5,880,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019358

จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานคลังพัสดุและการขนส่งพัสดุ ที่ศูนย์แผนงานและคลังพัสดุ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:47:41
2,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110020286

จัดจ้างซ่อมบางส่วนเครื่องยนต์ Cummins N855-R2 จำนวน 12 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:21:35
2,400,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110014773

จัดจ้างปรับปรุงห้องขับรถดีเซลราง จำนวน 6 คันที่ สรจ.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:17:33
3,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110015178

จัดจ้างซ่อม Auxiliary Drive รถดีเซลรางฮิตาชิ จำนวน 28 ชุด ที่ สรจ.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:15:59
784,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110019900

จัดจ้างซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ สรจ.หใ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:13:57
2,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110020255

จัดจ้างซ่อมล้อพร้อมเพลาชนิดล้อรีดทึบรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:12:19
36,594,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110020212

จัดจ้างซ่อม Automatic Voltage Regulatir 1-3 (AVR 1-3) ของ Main Voltage Regulator (MVR) AVR1 รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:08:08
21,750.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020247

จ้างซ่อม Main Circuit Board ของ A2-127 Voltage Regulator Alternator "Niehoff" รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 50 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:04:42
3,250,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110015155

จัดจ้างตรวจสอบพร้อมซ่อม Boster แคร่ Ride Control / T11 จำนวน 12 คัน ที่ สรจ.ปพ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:02:52
1,080,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110020237

จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเพลา Traction Motor 5GE 792 รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:00:28
1,504,200.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018663

จัดจ้างออกแบบ/ซ่อม/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงรถจักร จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:59:22
6,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020231

จัดจ้างซ่อม Rotor Re-Insulation ด้าน Main และด้าน Excite จำนวน 18 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:55:58
3,726,900.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110020224

จัดจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:53:41
797,100.00
มกราคม - 2561    
    P60110020301

จ้างซ่อม Re-Coil & Re-Insulation Stator + Rotor + Armature & Maintenance Assembly Generator "NISHIHUTSU" model BET - 100 จำนวน 5 Units

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:52:04
1,600,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110018643

จัดจ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ CAT รุ่น C175-16 วาระ 4,000 ชม. จำนวน 22 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:51:37
7,107,716.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020217

จัดจ้างซ่อมรังผึ้ง รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:51:19
500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018400

จ้างตรวจสภาพหม้อน้ำรถจักรไอน้ำ หมายเลข 824, 850, 713, 715

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:49:34
8,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110020211

จัดจ้างซ่อม Electric Governor GAC Model LCC 102 รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:49:28
580,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015392

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรพ.ปพ.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:49:20
2,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018637

จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์วาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ 6,000 ชม. วาระ Cx จำนวน 18 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:49:11
5,627,034.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018391

จ้างซ่อม ปรับปรุง รถปั้นจันกล (บปก.) ที่ 36 ที่ สรจ.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:47:28
2,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018655

จ้างเก็บตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 ปี

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:43:33
1,643,520.00
มกราคม - 2561    
    P60110018394

จ้างซ่อม ปรับปรุง ริ้วขบวนรถช่วยอันตราย จำนวน ๒ คัน ที่ สรพ.ชพ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:42:06
600,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110018596

จัดจ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลราง จำนวน 12 เดือน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:42:01
1,992,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018649

จ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน,น้ำมันเชื้อเพลิงและทราย จำนวน 1 ปี

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:41:55
1,505,700.00
มกราคม - 2561    
    P60110015170

จ้างซ่อมกระบอกเกลียวเร่งห้ามล้ออัตโนมัติ จำนวน ๔๘ ชุด ที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:40:14
960,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018630

จ้างซ่อมทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ MTU 16V4000 R41R จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:39:50
3,218,830.00
มกราคม - 2561    
    P60110018584

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายใน ปรับปรุงภายในรถ THN, NKF จำนวน 6 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:39:01
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110016220

จ้างซ่อมปั๊มน้ำรถโดยสาร จำนวน ๔๖ ตัว ที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:38:41
216,200.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110020298

จัดจ้างถอด, ตรวจ, ซ่อม, เปลี่ยน, ติดตั้ง อะไหล่เครื่องยนต์ Cummins R1, R2 ต่อปี จำนวน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:38:27
900,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110020266

จัดจ้างรื้อ-ล้าง-คัดแยก-ขนส่ง กระโปรงเกียร์ (Gear case) จำนวน 420 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:37:31
1,260,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110016210

จ้างซ่อม Yoke แหนบยางเครื่องฉุดลากพร้อม Pin จำนวน ๙๒ ตัวที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:35:28
2,067,240.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110016214

จ้างซ่อมพัดลมรถโดยสาร จำนวน ๒๓๐ ตัว ที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:33:53
276,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110020204

จัดจ้างซ่อม Traction Motor HS21241-01R (Complete Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 18 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:33:30
30,535,596.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018572

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins 6 สูบ รถดีเซลราง ADR จำนวน 10 เครื่อง

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:33:23
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110016207

จ้างซ่อมเย็บหุ้มเบาะ ของรถโดยสารทั่วไปทั้งคัน ที่ สรง.อด จำนวน ๔๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:32:06
3,960,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018590

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ Sigma รถดีเซลรางพร้อมอะไหล่ จำนวน 4 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:31:59
1,800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020226

จัดจ้างซ่อม Turbocharger ของเครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:31:04
1,158,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020198

จัดจ้างซ่อม Tread Brake Unit รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 72 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:30:50
6,060,240.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018578

จ้างซ่อม Propeller Shaft รถดีเซลราง จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:30:35
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015151

จ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส ที่ สรง.รส จำนวน ๓๒ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:30:03
6,400,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110019961

จัดจ้างรื้อและล้างเครื่องยนต์ Pielstick จำนวน 25 เครื่อง

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:29:52
855,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018566

จ้างซ่อม Compressor C1200 จำนวน 20 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:29:06
5,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014929

จ้างซ่อมวาระหนัก รถโดยสารที่ สรง.ทส (เป้าหมาย ๑๒ คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:28:50
7,133,280.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110019994

จัดจ้างซ่อม Traction Motor TA 671 (Frame Re-Insulation) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 36 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:28:36
3,373,200.00
มกราคม - 2561    
    P60110020218

จัดจ้างซ่อม Air Dryer รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:27:42
2,580,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018517

จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้ารถโดยสาร ๔๘,๐๐๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:27:18
5,760,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110017265

จัดจ้างซ่อม Cylinder Head ของเครื่องยนต์ Pielstick วาระ 24,000 ชม. รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 144 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:26:48
4,492,800.00
มกราคม - 2561    
    P60110020292

จัดจ้างรื้อและทำความสะอาดเครื่องยนต์ Cummins NTA855R1 และ N855R2 จำนวน 108 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:26:23
810,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110020002

จัดจ้างซ่อม Traction Motor TA 671 (Frame Re-Coil เปลี่ยน Connection Bar) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 24 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:25:07
11,013,360.00
เมษายน - 2561    
    P60110019947

จัดจ้างซ่อมหนัก วาระ 30,000 ชม. เครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 7 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:24:35
93,879,800.00
มกราคม - 2561    
    P60110017761

จัดจ้างรื้อ-ล้าง Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๑๐๐ Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:23:58
400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020277

จัดจ้างซ่อมบางส่วนเครื่องยนต์ Cummins NTA855-R1 จำนวน 6 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:23:04
600,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110014423

จ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกี้สัมภาระ (บพห.) จำนวน ๑๗ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:22:58
41,234,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014722

จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ สรง.อด (เป้าหมาย ๒๐ คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:21:47
6,660,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110017886

จัดจ้างซ่อม Main Generator GT 605 (Armeture Re-Coil เปลี่ยน Commutator) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 24 Pcs.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:21:07
10,123,440.00
มกราคม - 2561    
    P60110020270

จัดจ้างประกอบมอเตอร์ลากจูงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน จำนวน 850 Units

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:20:53
2,550,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018530

จ้างซ่อมหนัก Oil Damper ๗๐A ,๘๐A จำนวน ๒๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:20:07
900,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110015457

จ้างซ่อม Retaining Link Rod รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 120 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:19:03
612,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110015939

จัดจ้างซ่อม Turbocharger ของ รจ. ALS วาระ หนัก (24,000 ชม.) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 8 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:18:51
2,144,880.00
มกราคม - 2561    
    P60110018521

จ้างเย็บหุ้มเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ รถ บชส. ชนิด ๙๖ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:18:29
1,600,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110020264

จัดจ้างซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบบนตัวรถจักรซ่อมหนักทุกส่วน จำนวน 25 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:18:13
1,250,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018672

จัดจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จำนวน 1 ปี

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:17:22
2,681,640.00
มกราคม - 2561    
    P60110018627

จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยวระบบปรับอากาศโดยสารปรับอากาศใหม่ ๑๑๕ คัน ที่สถานี กรุงเทพ ( ย่านพหลโยธิน ) จำนวน ๑๖,๒๐๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:16:49
1,999,991.00
มีนาคม - 2561    
    P60110015377

จัดจ้างซ่อม Fitted Rod รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 240 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:16:04
1,224,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110020254

จัดจ้างซ่อมแผง Electronic Card for Motor Temperature Panel (MTP) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 8 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:15:19
2,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018734

จ้างซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลาพร้อมปลอกล้อใหม่ จำนวน ๑๐๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:14:32
3,179,612.00
มกราคม - 2561    
    P60110017760

จัดจ้างรื้อ-ประกอบ TM.Blower รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:13:28
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018729

จ้างซ่อมหม้อเพลา รถดีเซลรางและรถโดยสาร จำนวน ๒,๕๕๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:13:13
10,832,145.00
มกราคม - 2561    
    P60110015172

จ้างปรับปรุงห้องน้ำรถดีเซลราง จำนวน 6 คัน ที่ สซร.สม.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:12:57
2,100,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110015430

จ้างซ่อมบำรุงเตาเผาปลอกล้อออก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:11:50
1,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020246

จัดจ้างซ่อม Electric Module Engine Saver Model 565 รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 50 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:10:55
695,500.00
เมษายน - 2561    
    P60110019958

จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยวรถโดยสารปรับอากาศ และงานอื่น ๆ ที่ สรจ.ทส (ธำ,ตร)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:08:42
886,153.00
เมษายน - 2561    
    P60110015425

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Rafamet เปลี่ยนระบบควบคุม PLC

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:08:34
1,500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020236

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 792 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:08:27
23,950,080.00
เมษายน - 2561    
    P60110020272

จ้างตรวจซ่อมวาระหนัก ซองแปรงถ่าน ถอดรื้อ-ทำความสะอาด ตั้งค่าแรงกดสปริง 4 Pcs./Set For Traction Motor รถจักร GE., ALS., HID., GEA. และ 6 Pcs./Set For Main Generator รถจักร GE จำนวน 850 Units

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:07:16
1,275,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110015420

จ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องกลึงล้อ Rafamet

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:05:57
1,999,830.00
มกราคม - 2561    
    P60110020230

จัดจ้างซ่อม Traction Alternator 5 GMG 2000 (Rotor Re-Coil ด้าน Main และด้าน Excite) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 6 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:05:37
2,910,300.00
มกราคม - 2561    
    P60110017754

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins KT38L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:05:05
4,103,040.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020221

จัดจ้างซ่อม PT Pump ของเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 80 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:03:10
3,270,400.00
มกราคม - 2561    
    P60110017891

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 761 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator เปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:02:53
8,303,232.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110020216

จัดจ้างซ่อม Cooler Compressor "Knorr" Type VV450/150-4 รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:59:43
1,150,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110015415

จ้างซ่อมเครื่องบันทึกผลการทดสอบ Distributor Valve ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:59:37
1,872,500.00
มกราคม - 2561    
    P60110017885

จัดจ้างซ่อม Main Generator GT 605 (Frame Re-Insulation) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 24 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:58:48
2,248,800.00
มกราคม - 2561    
    P60110020210

จัดจ้างซ่อม Rewinding และประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน Auxiliary Generator Assembly Model No. HE 43531 - 05 QB รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 4 Unit.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:56:41
640,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110020203

จัดจ้างซ่อม Traction Generator HE43477-04NR (Rotor Re-Coil ด้าน Main และด้าน Excite) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:53:34
6,409,200.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110018399

จัดจ้างปรับปรุงถังสน้ำแตนเลสรถลำเลียงรถจักรไอน้ำ หมายเลข 824, 850

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:51:36
1,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110020197

จัดจ้างซ่อม Rewinding Field coils & Re - Laminate Stator Field coil และประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน Auxiliary Generator (Statodyne) type BGD 21 AS รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Unit

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:50:18
2,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018460

จ้างซ่อมเครื่องยกหีบและเหล็กทับหลัง แบบหล่อแท่งห้ามล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:48:54
2,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018390

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงดัดแปลงรถ บปก.หมายเลข 33 จำนวน 1 คัน ที่ สรจ.ธบ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:48:31
11,172,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110019985

จัดจ้างซ่อม Traction Motor TA 671 (Complete Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 36 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:47:31
46,188,720.00
มกราคม - 2561    
    P60110018455

จ้าง รปภ. ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน ที่โรงงานมักกะสัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:46:44
12,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018625

จ้างซ่อมวาระ 1 เดือน ระบบปรับอากาศรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๑,๕๐๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:44:52
1,874,993.00
มกราคม - 2561    
    P60110019940

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Pielstick 16 PA4 V 185CP รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 5 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:42:53
60,811,500.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018616

จ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Sigma จำนวน ๒๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:42:45
877,400.00
มกราคม - 2561    
    P60110018611

จ้างดูแลระบบแจ้งเตือนสถานะของอุปกรณ์รถปรับอากาศ จำนวน ๑ ระบบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:40:34
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015819

จัดจ้างซ่อม Turbocharger ของ รจ. ALS วาระ 12,000 ชม. รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:39:14
6,879,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018606

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ SIgma รถโดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:38:53
1,800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015375

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สซร.สม.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:37:08
2,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018562

จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง พื้นที่เก็บน้ำมันหล่อลื่น สารหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:36:28
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018551

จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่โรงซ่อมรถโดยสารเขตกรุงเทพ จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:33:17
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015299

จัดจ้างซ่อม Radiator Compressor "Knorr" Type VV450/150-3 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:33:06
830,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014984

จัดจ้างตรวจสอบพร้อมซ่อม Boster แคร่ Ride Control / T11 จำนวน 12 คัน ที่ สรจ.ลป.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:31:42
1,080,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018527

จ้างซ่อมพื้นรถ,ปรับปรุงสีภายนอก-ภายใน รถ บนท.ป. รุ่นขอนแก่น จำนวน ๒ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:30:37
813,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017759

จัดจ้างรื้อ-ประกอบ Cooling Fan รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:30:28
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017753

จัดจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins KT38L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:28:08
797,100.00
มกราคม - 2561    
    P60110015183

จัดจ้างปรับปรุงกูบรถดีเซลราง จำนวน 12 คัน ที่ สรจ.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:27:41
1,440,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110017890

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 761 (ปรับกาบเพลา พร้อมจัดทำ Axle Cap) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:25:04
2,688,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110015177

จัดจ้างซ่อม Cooling Group รถดีเซลรางฮิตาชิ จำนวน 14 คันที่ สรจ.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:24:37
700,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110017884

จัดจ้างซ่อม Main Generator GT 605 (พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 18 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:21:18
19,482,660.00
มกราคม - 2561    
    P60110015171

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงดัดแปลงรถดีเซลราง จำนวน 6 คัน ที่ สซร.สม.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:20:31
12,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018397

จัดจ้างซ่อม ปรับปรุง ริ้วขบวนรถช่วยอันตราย จำนวน 3 คัน ที่ สรจ.อด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:18:22
900,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110019951

จัดจ้างซ่อมวาระประจำเที่ยวรถโดยสารปรับอากาศ และงานอื่น ๆ ที่ น.10 อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:17:15
1,181,538.00
เมษายน - 2561    
    P60110018388

จัดจ้างซ่อม Lifing jack จำนวน 6 ชุด ที่ โรงรถพ่วง โรงรถจักรและโรงงานในสังกัดศูนย์ลากเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:16:26
3,600,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110015306

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรจ.ลป

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:14:20
2,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014917

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงรถจักรกรุ๊ป จำนวน 1 คัน หมายเลข 3118 ที่ สรจ.ธบ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:12:12
4,000,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110019897

จัดจ้างทำความสะอาด รถจักรและพื้นที่ใช้สอยบริเวณน.10 พล. และ รันนิ่งรูม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:11:38
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018671

จัดจ้างขนส่งอะไหล่ จำนวน 1 ปี

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:09:35
834,120.00
มกราคม - 2561    
    P60110014371

จ้างซ่อมบำรุงรักษาดูแลระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS) และระบบบริหารงานพัสดุ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:09:00
15,500,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110018660

จัดจ้างซ่อม Suction valve Delivery 2A,2R(243VC) และSuction valve และ Delivery 4A,4R(243VC) จำนวน 300 sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:06:04
570,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020302

จ้างซ่อม Re-Coil & Re-Insulation Stator + Rotor + Armature & Maintenance Assembly Generator "XENIX" model XB - 180 LE จำนวน 4 Units

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:05:54
800,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110020295

จ้างซ่อม Housing Flywheel เครื่องยนต์ Cummins NTA855R1 และ N855R2 จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:03:58
219,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110018654

จัดจ้างปฏิบัติงานหน่วย สบซ.บซ.1 จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:02:23
1,007,820.00
มกราคม - 2561    
    P60110020288

จ้างซ่อม Cylinder Head ของเครื่องยนต์ Cummins NTA855-R1 และ N855-R2 จำนวน 144 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:01:27
4,430,880.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020273

จ้าง ถอด, ตรวจ, ซ่อม, เปลี่ยน, ติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 13:59:24
1,800,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110018648

จัดจ้างทำความสะอาดภายในห้องขับรถจักรดีเซล จำนวน 1 ปี

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 13:59:16
1,854,720.00
มกราคม - 2561    
    P60110020267

จ้างซ่อม Gear Case รถจักร ALS., HID., GEA., GE. จำนวน 420 Units

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 13:58:12
630,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015182

จัดจ้างซ่อมใต้ท้องรถดีเซลราง ตัดปะผุเชื่อมพอก Bolster รถ THN/NKF ที่ สรจ.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 13:57:34
840,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110020259

จ้างรื้อเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบของรถจักรซ่อมหนักทุกส่วน, ซ่อมหนักอุบัติเหตุ จำนวน 25 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 13:56:42
1,475,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110018642

จัดจ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ CAT รุ่น C175-16 วาระ 1,000 ชม. จำนวน 63 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 13:55:10
10,150,560.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110015176

จัดจ้างซ่อมรังผึ้งรถดีเซลราง ฮิตาชิ จำนวน 50 ตัว ที่ สรจ.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 13:55:03
882,750.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110020250

จ้างซ่อมแผง EXP (11 Cards/Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 4 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 13:53:45
2,661,200.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014818

จัดจ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ น 10 อน (เป้าหมาย 12 คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 13:52:29
3,996,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110020239

จ้างซ่อม Rewinding และประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3 Phase AC. Motor Radiator Fan รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 15 Unit

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 13:51:41
2,772,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110015290

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรง อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 11:07:13
2,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110016223

จ้างซ่อมกระบอกเกลียวเร่งห้ามล้ออัตโนมัติ จำนวน ๔๘ ชุด ที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 11:05:29
960,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110020233

จ้างซ่อม Traction Motor 5GE ๗๙๒ (Frame Re-Insulation เปลี่ยน Lead Wire) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 24 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 11:05:18
2,582,160.00
มกราคม - 2561    
    P60110016218

จ้างซ่อมก้านยันชานปะทะ จำนวน ๑๘๔ ตัว ที่ สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 11:03:32
1,472,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018295

จ้างซ่อมทำวาระ ๑ เดือนและทำความสะอาดถังเก็บสิ่งปฏิกูลสำหรับรถโดยสารชุดใหม่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 11:01:56
1,653,600.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110020227

จ้างรื้อและล้างเครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 11:01:43
820,500.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110016211

จ้างซ่อม Oildamper รถ บชส. จำนวน ๑๘๔ ชุด ที่ สรง.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:59:52
1,140,800.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110020219

จ้างซ่อม Block Brake Unit รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 72 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:58:58
6,804,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110016205

จ้างซ่อมโป๊วเลี้ยวทำสีภายในภายนอก รถ บชส ที่ สรง.อด จำนวน ๔๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:47:55
9,680,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110015107

จ้างซ่อมตัดผุปะผุ และ รถ บชส ที่ สรง.รส จำนวน ๓๒ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:46:14
4,800,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014881

จ้างซ่อมวาระหนัก รถโดยสารที่ สรง.อด (เป้าหมาย ๑๖ คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:44:27
24,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014426

ดัดแปลงรถสำหรับจัดทำรถทดสอบสภาพล้อเลื่อนฝ่ายการช่างกล จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:42:25
20,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110019868

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณอื่น ๆ (สรพ.กค.)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:41:11
1,500,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110016216

จ้างซ่อมพัดลมรถโดยสาร จำนวน ๒๓๐ ตัว ที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:40:47
276,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110015353

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:39:29
2,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110019917

จ้างซ่อมรถจักร รถดีเซลรางวาระต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ สรพ.กค.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:38:38
1,920,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014656

จ้างซ่อมกระบอกเกลียวเร่งห้ามล้ออัตโนมัติ จำนวน ๔๘ ชุดที่ สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:37:48
960,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018524

จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะและท้าวแขน รถ บนท.ป. รุ่น ๘๔ คัน จำนวน ๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:36:57
1,868,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110016219

จ้างซ่อมก้านยันชานปะทะ จำนวน ๑๘๔ ตัว ที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:35:58
1,472,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014427

จ้างดัดแปลงปรับปรุงรถ JR-HOKKAIDO จำนวน ๑๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:34:50
120,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110015027

จ้างซ่อมดัดแปลง ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำใช้ รถ บชส ที่ สรง.ทส จำนวน ๔๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:34:24
9,600,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018548

จ้างซ่อมดัดแปลงปรับปรุงระบบลมบน รถ บนท.ป.ITR จำนวน ๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:33:01
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110016212

จ้างซ่อม Oildamper รถ บชส. จำนวน ๑๘๔ ชุด ที่ สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:32:52
1,140,800.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110016206

จ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส ที่ สรง.อด จำนวน ๔๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:31:13
8,800,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018732

จ้างซ่อมล้อรีดทึบ (Re-Discing) จำนวน ๓๐๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:30:59
5,970,600.00
มกราคม - 2561    
    P60110015130

จ้างซ่อมโป๊วเลี้ยวทำสีภายในภายนอก รถ บชส ที่ สรง.รส จำนวน ๓๒ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:29:22
7,040,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110015433

จ้างตรวจสอบรอยร้าวรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน ๔,๓๐๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:28:49
22,627,718.00
มกราคม - 2561    
    P60110014915

จ้างซ่อมวาระหนัก รถโดยสารที่ สรง.รส (เป้าหมาย ๑๖ คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:27:54
24,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014470

จ้างทำวาระประจำเที่ยวรถโดยสารชุด ๑๑๕ คันจำนวน ๒,๖๐๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:26:15
1,820,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110015428

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องเม้มแหวน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:25:00
3,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014373

เช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS, Computerized Maintenance Management System) และระบบบริหารงานพัสดุ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พื้นที่มักกะสัน, บางซื่อ และ ธนบุรี

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:24:34
9,600,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110015423

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Heg.๑๖๑

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:22:43
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018636

จัดจ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU)วาระ 3,000 ชม. วาระ B จำนวน 8 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:22:40
1,013,480.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110019941

จ้างซ่อมรถจักร วาระต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ สรพ.ชพ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:21:34
1,181,538.00
เมษายน - 2561    
    P60110018601

จัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าคอนโทรลและระบบ Power รถดีเซลราง จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:20:54
6,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110015418

จ้างถอดรื้อล้าง ปรับแต่งเครื่องยนต์ ๖ สูบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:20:39
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018525

จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะและท้าวแขน รถ บนท.ป. รุ่น ITR จำนวน ๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:20:00
1,868,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018595

จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลราง จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:19:08
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110015413

จ้างดัดแปลง เครื่องตัดเดินตามแบบเป็นระบบ CNC

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:18:37
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018520

จ้างเย็บหุ้มเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ รถ บชส. ชนิด ๗๖ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:18:23
1,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110020213

จ้างซ่อม Automatic Voltage Regulatir 1-3 (AVR 1-3) ของ Main Voltage Regulator (MVR) AVR2 รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:14:59
21,750.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018549

จ้างซ่อมดัดแปลงปรับปรุงระบบลมบน รถ บนท.ป.รุ่น ๘๔ คัน จำนวน ๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:14:27
3,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018458

จ้างเก็บอุปกรณ์วัสดุส่วนผสมเคมีแท่งห้ามล้อเข้าเตาหลอม Cupola

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:13:38
3,900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019784

จ้างซ่อม Bolster แคร่ Ride Control - C สำหรับรถ 8 ล้อ จำนวน 30 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:11:28
1,107,209.00
มกราคม - 2561    
    P60110018733

จ้างซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลา (เปลี่ยนปลอกล้อ) จำนวน ๓๐๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:10:22
3,466,800.00
มกราคม - 2561    
    P60110018728

จ้างถอดใส่ Tarol Bearing รถจักรและล้อเลื่อน จำนวน ๔,๓๐๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:08:12
2,438,343.00
มกราคม - 2561    
    P60110018619

จ้างซ่อมวาระ 4 เดือน เครื่องปรับอากาศนอกตัวรถ จำนวน ๕๐๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:07:45
1,837,500.00
มกราคม - 2561    
    P60110015429

จ้างซ่อมบำรุงเตาเผาปลอกล้อเข้า

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:05:50
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018614

จ้างซ่อมวาระ 1 เดือน เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า รถโดยสาร จำนวน ๑,๖๐๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:04:15
3,680,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015424

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Noble เปลี่ยนระบบควบคุม PLC

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:03:52
2,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015419

จ้างซ่อม Injection Pump ยีห้อ Stranadyne และ Delphi

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:02:43
1,320,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018609

จ้างซ่อมวาระ 1 เดือนระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน ๒,๐๐๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:01:48
2,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015414

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือกล

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:59:47
620,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018604

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ Floor mounted จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:58:50
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018459

จ้างซ่อมเครื่องทำแบบหล่ออัตโนมัติทั้งระบบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:58:34
4,500,000.00
มกราคม - 2561    
    60110019864

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณอื่น ๆ (สรพ.ปพ.)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:56:58
950,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018620

จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่ Air Compressor Atlas Copco จำนวน ๘ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:55:40
1,740,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018554

จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร โรงงานมักกะสัน จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:55:38
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018615

จ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Westinghouse จำนวน ๑๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:53:52
957,220.00
มกราคม - 2561    
    P60110018531

จ้างซ่อมปรับปรุงทำความสะอาดพ่นสีภายนอกรถปรับอากาศ บนท.ป ๘๔ คัน จำนวน ๑๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:52:44
1,683,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018519

จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถ บชส. ชนิดโถง พร้อมเปลี่ยนเก้าอี้ภายใน จำนวน ๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:47:04
1,852,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018589

จัดจ้างซ่อมวาระเครื่องปรับอากาศรถดีเซลราง จำนวน 120 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:44:47
504,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020207

จ้างซ่อม Traction Motor HS21241-01R (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 24 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:43:50
16,560,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018583

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายนอกรถ THN, NKF จำนวน 6 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:42:54
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020200

จ้างซ่อม Traction Generator HE43477-04NR (Complete Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 4 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:40:22
11,998,400.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110019948

จัดจ้างซ่อมวาระประจำปีเที่ยวรถโดยสารปรับอากาศ และงานอื่น ๆ ที่ สรจ.หใ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:40:12
1,181,538.00
มกราคม - 2561    
    P60110018577

จัดจ้างซ่อมรังผึ้งหม้อน้ำเครื่องยนต์ PGU ของรถดีเซลราง ADR จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:39:18
700,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019890

จัดจ้างทำความสะอาด พื้นรถจักรและพื้นที่ใช้สอยบริเวณ พตร.หนองคาย และ รันนิ่งรูม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:37:38
800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020008

จ้างซ่อม Traction Motor TA 671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:36:19
6,790,200.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110019969

จ้างซ่อม Main Alternator AT 591 (Stator Re-Coil เปลี่ยนแกนเหล็ก) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:34:03
4,528,240.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110017947

จ้างซ่อม Cylinder Head ดัดแปลงของเครื่องยนต์ Pielstick วาระ 24,000 ชม. รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 70 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:31:27
2,235,100.00
เมษายน - 2561    
    P60110018670

จัดจ้างตรวจเติมน้ำมันหล่อลื่นรถจักร จำนวน 1 ปี

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:29:57
752,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015516

จ้างซ่อมซองใส่ Fitted Rod ของ Axle box รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 192 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:29:33
672,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110020063

จ้างซ่อม Suction Valve และ Delivery Valve ของ Air Compressor "Knorr" Type VV450/150-3 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 400 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:28:07
3,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018659

จัดจ้างซ่อม Suction valve และ Delivery ทำลม KNORR จำนวน 100 set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:27:27
752,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018389

จัดจ้างซ่อมรถ Forklift ในสังกัดศูนย์ลากเลื่อน จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:26:20
500,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110020051

จ้างซ่อม Air Compressor "Knorr" Type VV450/150-3 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:26:20
6,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110020296

จัดจ้างซ่อม Oil Pan เครื่องยนต์ Cummins NTA855R1 และ N855R2 จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:24:53
143,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110017893

จ้างซ่อม Traction Motor 5 GE 761 (เปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:24:19
1,105,824.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020289

จัดจ้างซ่อม PT pump ของเครื่องยนต์ Cummins NTA855-R1 ของรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:22:46
2,564,400.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110017887

จ้างซ่อม Traction Motor 5GE 761 (Complete Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 24 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:22:06
31,296,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020274

จัดจ้าง ถอด, ตรวจ, ซ่อม, เปลี่ยน, ติดตั้ง เครื่องยนต์ Cummins และ Pielstick

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:20:51
2,000,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110016224

จ้างทำถังน้ำสแตนเลส จุ 20,000 ลิตร สำรองบนรถ บทค.แทนถังเดิม ที่ สรจ.ธบ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:19:59
2,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020268

จัดจ้างซ่อมเครื่องทดสอบ Oil Damper จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:19:25
300,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110018392

จ้างซ่อม ปรับปรุง ริ้วขบวนรถช่วยอันตราย จำนวน 3 คัน ที่ สรจ.หใ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:18:37
900,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020045

จัดจ้างซ่อม Overhead Crane จำนวน 1 งาน ในสังกัดศูนย์ลากเลื่อน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:18:31
300,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110020261

จัดจ้างซ่อมหนักทุกส่วน ตัวรถจักรพร้อมทำสีภายนอกและภายใน จำนวน 25 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:17:56
6,250,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110015400

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรจ.ธบ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:17:27
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020251

จัดจ้างซ่อมแผง Electronic Governor GAC. Model LCC 103 รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:16:31
566,240.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110020297

จัดจ้างซ่อม เครื่องยนต์ Cummins N855-R2 จำนวน 24 เครื่อง

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:16:15
20,985,600.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110015263

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรจ.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:15:53
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020240

จัดจ้างซ่อม Rewinding และประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3 Phase AC. Motor Blower รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 15 Unit

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:14:39
1,654,500.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014832

จ้างซ่อมหน้าอุดรถดีเซลราง จำนวน 6 คัน ที่ สซร.สม.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:14:28
1,980,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018571

จัดจ้างซ่อมฝาสูบเครื่องยนต์ Cummins N855R2, N855R2 จำนวน 60 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:13:43
1,110,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020291

จัดจ้างซ่อม PT pump ของเครื่องยนต์ Cummins N855-R2 ของรถดีเซลราง THN จำนวน 120 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:13:14
4,112,400.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110020234

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 792 (Frame Re-Coil เปลี่ยน Lead Wire) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:13:09
5,506,680.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110015179

จ้างซ่อม AC-Generator รถดีเซลรางฮิตาชิ จำนวน 20 ชุด ที่ สรจ.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:12:56
1,366,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110015173

จ้างซ่อมปรับปรุงดัดแปลงห้องขับรถดีเซลราง จำนวน 6 คัน ที่ สซร.สม.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:11:25
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020228

จัดจ้างซ่อม Traction Alternator 5 GMG 2000 (Stator Re-Coil ด้าน Main) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:11:03
6,105,600.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110020275

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins NTA855-R1 จำนวน 30 เครื่อง

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:10:10
15,000,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110019963

จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยวรถพ่วง และงานอื่น ๆ ที่ สรจ.รส(รด,ขอ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:09:41
590,769.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020220

จัดจ้างซ่อม Cylinder Head ของเครื่องยนต์ Cummins KTA50L วาระ 24,000 ชม. รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 200 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:08:33
10,536,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018565

จัดจ้างซ่อม Air Dryer รถดีเซลราง Deawoo จำนวน 16 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:08:06
1,440,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019907

จ้างซ่อมอุปกรณ์รถดีเซลราง รถจักร และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรจ.รส

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:07:59
1,920,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020269

จัดจ้างถอดรื้อ ทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนควบมอเตอร์ลากจูงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน จำนวน 960 Units

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:07:49
1,737,600.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110020214

จัดจ้างซ่อม Automatic Voltage Regulatir 1-3 (AVR 1-3) ของ Main Voltage Regulator (MVR) AVR3 รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:06:43
37,500.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110019849

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณอื่น ๆ (สรจ.รส.สรง.รส.)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:06:29
1,900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020208

จ้างซ่อม Traction Motor HS21241-01R (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 56 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:05:03
30,732,800.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018664

จ้างออกแบบ/ซ่อม/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงกลึงล้อ จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:04:55
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020263

จัดจ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุตัวรถจักรพร้อมทำสีภายนอกและภายในของรถจักร จำนวน 5 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:04:02
1,600,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110018656

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถจักร ALS/CSR วาระ 3 เดือน จำนวน 120 set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:03:20
840,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020201

จัดจ้างซ่อม Traction Generator HE43477-04NR (Stator Re-Coil ด้าน Main และด้าน Excite พร้อมเปลี่ยนแกนเหล็ก ด้าน Main และด้าน Excite) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 1 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:03:03
2,295,020.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110020253

จัดจ้างซ่อมแผง Electronic Card for Motor Speed Panel (MSP) (14 Cards/Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 4 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:02:16
3,503,372.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018650

จ้าง ถอด,ตรวจ,ซ่อม,เปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์รถจักรดีเซลหน่วยไฟฟ้า จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:01:33
1,007,808.00
มกราคม - 2561    
    P60110020012

จัดจ้างซ่อม Traction Motor TA 671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 56 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:01:00
25,241,440.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018644

จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (CAT) รุ่น 3516 BHD วาระ ๑,๐๐๐ ชม. จำนวน 80 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:59:50
9,304,720.00
มกราคม - 2561    
    P60110020241

จัดจ้างซ่อม Rewinding และประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3 Phase AC. Motor Engine Room Fan Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 15 Unit

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:59:42
462,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110019976

จัดจ้างซ่อม Main Alternator AT 591 (Stator Re-Coil) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:58:49
2,902,500.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018638

จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ ๑๐,๐๐๐ ชม. วาระ Dx จำนวน 12 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:57:47
5,878,320.00
มกราคม - 2561    
    P60110020235

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 792 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 12 Pcs.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:57:11
9,535,800.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110019925

จัดจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:56:25
1,806,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018631

จ้างซ่อมสีภายนอกรถจักร อัลสตอม จำนวน 9 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:56:19
1,728,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015540

จัดจ้างซ่อมล้อพร้อมเพลา รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:54:54
3,300,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018597

จ้างดูแลแบตเตอรี่รถดีเซลราง จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:54:14
1,104,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020229

จ้างซ่อม Traction Alternator 5GMG 2000 (Stator Re-Coil ด้าน Excite) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 12 Pcs.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:53:24
1,908,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110015098

จัดจ้างซ่อม Valve Box ของ Compressor 243 VC (Westinghouse) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 800 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:53:15
6,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018591

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ Mittsubishi รถดีเซลรางพร้อมอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:52:27
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017757

จัดจ้างซ่อม Bevel Gear (HT/LT) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 40 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:51:25
4,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018585

จ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายใน ปรับปรุงภายในรถ ATR จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:50:04
1,600,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018579

จ้างซ่อม Auxillary Drive Complete รถดีเซลราง จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:48:10
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020046

จ้างซ่อม Rewinding และประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน Complete Exciter & Auxiliarary Generator type GMG 146 F1 รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 10 Unit

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:46:45
2,675,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018573

จ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins 6B รถดีเซลราง ASR จำนวน 5 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:46:33
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018567

จ้างซ่อม Compressor Knorr VV160 จำนวน 20 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:44:50
5,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017888

จ้างซ่อม Traction Motor 5GE 761 (Frame Re-Insulation เปลี่ยน Lead Wire) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:39:32
3,199,800.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020223

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 เครื่อง

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:37:23
25,690,500.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110017882

จ้างซ่อมรังผึ้ง รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:37:19
460,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018610

จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยวระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน ๑๕,๐๐๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:36:11
9,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018393

จ้างซ่อม ปรับปรุง ริ้วขบวนรถช่วยอันตราย จำนวน 3 คัน ที่ สรจ.ทส

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:35:43
900,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020215

จัดจ้างซ่อมล้อพร้อมเพลาชนิดล้อรีดทึบรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 24 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:34:35
29,532,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018605

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ Hitachi รถโดยสาร จำนวน ๕ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:34:15
2,250,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015437

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ หน่วย 10 ชม.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:33:50
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020209

จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเพลา Traction Motor HS21241-01R รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 12 Pcs.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:32:21
1,391,160.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110015277

จ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่หน่วย 10 อน.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:32:17
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014877

จ้างซ่อมปรับปรุงห้องขับรถจักร จำนวน 6 คัน ที่ สรจ.ธบ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:30:42
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110015180

จ้างซ่อมเบาะนั่งและพนักพิงผู้โดยสารรถดีเซลรางฮิตาชิ จำนวน 14 คัน ที่ สรจ.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:29:14
840,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018555

จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่ สรพ.ธบ. จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:27:12
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018544

จ้างกลึง Brake disc ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:24:58
800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020202

จัดจ้างซ่อม Traction Generator HE43477-04 NR (Stator Re-Coil ด้าน Main และด้าน Excite) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 8 Pcs.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:22:14
3,358,160.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110018526

จ้างซ่อมปรับปรุงทำความสะอาดพ่นสีภายนอกรถปรับอากาศ บนอ.ป. จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:22:05
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020195

จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนเพลา Traction Motor TA 671 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 Pcs.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:17:32
1,183,560.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110019981

จัดจ้างซ่อม Main Alternator AT 591 (Rotor Re-Insulation) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 Pcs.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:11:35
1,546,080.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110019933

จัดจ้างซ่อม Injection Pump รุ่น ASV 16 ของเครื่องยนต์ Pielstick วาระ 24,000 ชม. รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:05:50
11,607,100.00
เมษายน - 2561    
    P60110015570

จัดจ้างซ่อม Vertical Oil Damper รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 400 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:00:04
3,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110015225

จัดจ้างซ่อม Cooler Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:57:46
684,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110017758

จัดจ้างซ่อมรังผึ้ง รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 320 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:55:45
1,600,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110017752

จัดจ้างซ่อม Turbocharger ของเครื่องยนต์ Cummins KT38L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 20 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:53:02
772,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110017889

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 761 (Frame Re-Coil เปลี่ยน Lead Wire) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 12 Pcs.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:48:06
5,506,680.00
มีนาคม - 2561    
    P60110017883

จัดจ้างซ่อม Hub Fan รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 10 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:43:24
430,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018396

จัดจ้างซ่อม ปรับปรุง ริ้วขบวนรถช่วยอันตราย จำนวน ๔ คัน ที่ สรจ.รส

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:39:37
1,200,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110015460

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องกลึงล้อใต้พื้น จำนวน 1 เครื่องที่ สรจ.หใ.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:37:39
2,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110015301

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรจ.อด.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:35:37
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014901

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงห้องขับรถจักร จำนวน ๖ คัน ที่ สรจ.หใ.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:33:31
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110015181

จัดจ้างซ่อม Air Dryer รถดีเซลรางฮิตาชิ จำนวน ๖ ชุด ที่ สรจ.รส.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:30:52
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110015175

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่อง Compressor ยี่ห้อ Quincy รุ่น QT 10 จำนวน 15 เครื่อง ที่ สรจ.รส.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:28:59
2,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014723

จัดจ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ สรจ.อด (เป้าหมาย 12 คัน)

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:26:18
3,996,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110019944

จัดจ้างซ่อมวาระรถจักรและงานอื่น ๆ ที่ สรจ.ธบ.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:23:36
1,476,923.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110019886

จัดจ้างทำความสะอาด รถจักรและพื้นที่ใช้สอยบริเวณ น.10 อน. และรันนิ่งรูม

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:20:31
800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018669

จัดจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นโรงซ่อมรถจักรดีเซล จำนวน 1 ปี

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:18:27
1,732,500.00
มกราคม - 2561    
    P60110018658

จัดจ้างซ่อม Speed Meter Digital รถจักร HID,GEA จำนวน 21 sets

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:16:26
8,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018652

จัดจ้าง ถอด,ตรวจ,ซ่อม,เปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์รถจักรดีเซลหน่วยส่วนล่าง จำนวน 12 เดือน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:14:01
1,007,808.00
มกราคม - 2561    
    P60110018646

จัดจ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (CAT) รุ่น 3516 BHD Top End Overhaul จำนวน 8 ครั้ง

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:12:00
40,919,768.00
มกราคม - 2561    
    P60110018640

จัดจ้างซ่อมหัวฉีดเครื่องยนต์ MTU จำนวน 192 หัว

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:20:16
14,021,184.00
มกราคม - 2561    
    P60110018634

จัดจ้างบำรุงรักษาแบตเตอรี่ จำนวน 1 ปี

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:18:06
1,985,556.00
มกราคม - 2561    
    P60110018599

จัดจ้างซ่อมแคร่รถดีเซลราง วาระ 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี จำนวน 1,500 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:15:49
6,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018653

จัดจ้าง ถอด,ตรวจ,ซ่อม,เปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์รถจักรดีเซลหน่วยเครื่องยนต์ จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:15:18
1,007,808.00
มกราคม - 2561    
    P60110018593

จัดจ้างวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลราง จำนวน 500 ชุด

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:13:23
875,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018647

จัดจ้างล้างทำความสะอาดรถจักรดีเซล จำนวน 2,200 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:12:44
1,632,400.00
มกราคม - 2561    
    P60110018587

จัดจ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ส่วนบนรถดีเซลราง จำนวน 1,400 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:11:28
980,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018641

จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ Component เครื่องยนต์ MTU รุ่น 16V4000R41R จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:09:53
761,322.00
มกราคม - 2561    
    P60110018581

จัดจ้างซ่อมพัดลมห้องโดยสารรถดีเซลรางขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 ชุด

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:07:46
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018635

จัดจ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ 1,000 ชม. วาระ A จำนวน 48 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:07:01
2,772,720.00
มกราคม - 2561    
    P60110018575

จัดจ้างซ่อมรังผึ้งหม้อน้ำเครื่องยนต์รถดีเซลราง THN, NKF, ATR จำนวน 80 ชุด

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:05:10
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015174

จ้างซ่อมปรับปรุงรถดีเซลราง Renovate จำนวน 14 คัน ที่ สรจ.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:03:03
23,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018600

จัดจ้างซ่อมทำสี ติดตั้งอุปกรณ์ภายใน ภายนอกตัวรถดีเซลราง จำนวน 16 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:02:59
3,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018569

จัดจ้างซ่อมหม้อเพลาโดยวิธีเสริมเหล็กแผ่นแมงกานีส รถดีเซลราง THN, NKF, ATR จำนวน 504 ชุด

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:02:23
2,268,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019966

จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ สรจ.ลป (เป้าหมาย 24 คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:01:17
7,992,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110019913

จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยว ดีเซลราง และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรจ.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:59:21
1,181,538.00
มกราคม - 2561    
    P60110018594

จัดจ้างเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำระบายความร้อนรถดีเซลราง จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:59:03
1,680,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018563

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่ทำงานซ่อมภายในโรงรถดีเซลรางสำหรับระบบงาน TPM จำนวน 1 งาน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:58:43
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019870

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณอื่น ๆ (สรจ.รส.สรง.รส.)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:57:21
1,900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018588

จัดจ้างล้างส่วนล่างรถดีเซลราง จำนวน 2,000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:56:04
1,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018665

จ้างปรับปรุงพื้นที่งานซ่อมเพื่อเข้าสู่ระบบงานซ่อมบำรุงแบบ TPM จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:55:25
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018657

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถจักร ALS/CSR วาระ 1 ปี จำนวน 50 set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:53:28
600,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018582

จัดจ้างซ่อม Motor Air Compressor ABB รถดีเซลราง ADR จำนวน 16 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:52:46
960,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018651

จ้าง ถอด,ตรวจ,ซ่อม,เปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์รถจักรดีเซลหน่วยลม จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:51:27
1,007,808.00
มกราคม - 2561    
    p60110018645

จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (CAT) รุ่น 3516 BHD วาระ 4,000 ชม. จำนวน 30 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:49:50
6,398,340.00
มกราคม - 2561    
    P60110018576

จัดจ้างซ่อมรังผึ้งหม้อน้ำเครื่องยนต์รถดีเซลราง ADR จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:49:04
880,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018639

จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ 10,000 ชม. วาระ Comp Dx จำนวน 12 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:43:15
5,035,968.00
มกราคม - 2561    
    P60110018633

จ้างซ่อมเปลี่ยนเพลาล้อและTM รถจักรดีเซล ALS,HID,GEA,GE จำนวน 360เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:41:51
3,626,280.00
มกราคม - 2561    
    P60110018570

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins N855R2, N855R1 จำนวน 10 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:41:20
1,500,000.00
มกราคม - 2561    
    60110018598

จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยวระบบปรับอากาศรถดีเซลราง จำนวน 2,000 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:40:01
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    60110018592

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ Westing House รถดีเซลรางพร้อมอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:38:49
900,000.00
มกราคม - 2561    
    60110018586

จ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายใน ปรับปรุงภายในรถ ADR จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:37:49
2,910,000.00
มกราคม - 2561    
    60110018580

จ้างซ่อม Motor Start รถดีเซลราง จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:35:36
500,000.00
มกราคม - 2561    
    60110018574

จ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins 4 สูบ รถดีเซลราง ATR จำนวน 4 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:34:42
960,800.00
มกราคม - 2561    
    60110018568

จ้างซ่อม Compressor Atlas copco (ใช้กับรถ ASR) จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:33:39
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018564

จัดจ้างฉีดล้างทำความสะอาด เก็บขยะ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงซ่อมรถดีเซลรางและรถโดยสาร, ย่านเติมน้ำมัน, ย่านช่างกล จำนวน 360 วัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:33:08
2,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018737

จัดซื้อโครงแคร่รถจักร ALSTHOM จำนวน 8 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:15:46
32,012,800.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110014440

จัดซื้อเครื่องทดสอบไดนาโมมิเตอร์แบบ Water Brake ขนาดกำลังทดสอบ 1,700 HP พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับทดสอบเครื่องยนต์ Cummins KTA 50L จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:14:39
11,100,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110017169

จัดซื้ออะไหล่ Compressor QUINCY ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 30 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:14:16
4,500,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110017164

จัดซื้อ Puppet Valve 5/3 ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:12:45
1,200,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014431

จัดซื้อ Ultrasonic Testing for Wheel Set จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:12:38
27,071,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014381

จัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของ DC. Starter Motor, AC.Motor, Auxiliary, Generator & Alternator สำหรับรถจักรและล้อเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:10:51
18,549,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110016239

จัดซื้อสาย Jumper JCQ (UTAKA) ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 28 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:10:19
3,911,600.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014436

จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหตุอันตราย (Rerailing Equipment) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:09:06
11,216,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110016234

จัดซื้อ Oil Pump ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:08:46
366,632.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014432

จัดซื้อเครื่องทดสอบอุปกรณ์ห้ามล้อรถจักร จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:07:48
15,890,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110016225

จัดซื้อเครื่องนอนประจำรันนิ่งรูม สังกัดศูนย์ลากเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:07:23
2,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014428

จัดซื้อ Overhead Crane 5 ตัน Span 21 เมตร จำนวน 2 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:06:40
5,070,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110019352

จัดซื้ออุปกรณ์ PPE (ป้องกันภัยส่วนบุคคล) สังกัด วกล.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:06:12
2,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014374

จัดซื้อรถฟอร์คลิฟท์ (Forklift Truck) ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 3 ตัน รวมจำนวน 18 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:05:18
23,474,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018743

จัดซื้อ Main Voltage Regulator (MVR) รถจักร HID จำนวน 2 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:04:37
12,124,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014454

จัดซื้อเครื่อง Tyre Induction Heater 100/127 KVA จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:03:45
4,601,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110016230

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 30 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:02:15
750,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014453

จัดซื้อเครื่อง Balance เพลา Turbocharger เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร Alsthom จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:02:14
3,528,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014449

จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 6 ตัน มีกระบะ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดพับได้ ยกน้ำหนักได้ 3 ตัน จำนวน 1 คัน ใช้งานที่ สรจ.ลป.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:59:45
3,349,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018744

จัดซื้อ Voltage Regulator(MVR.) AVR.1 รถจักร HID จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:59:16
85,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014448

จัดซื้อ Electric hoist monorail ขนาดรับน้ำหนัก 5 ตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด และ Electric hoist ขนาดรับน้ำหนัก 5 ตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:57:15
4,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018449

จัดซื้อล้อรีดทึบ รถจักร GEA 240 ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:56:19
9,360,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018736

จัดซื้อ Cooling Units รถจักร ALSTHOM จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:56:00
18,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014447

จัดซื้อระบบติดตามและแสดงสถานะการเคลื่อนที่ของรถจักร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:55:40
47,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014446

จัดหาพร้อมติดตั้ง Overhead Crane ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 10 ตัน Span 14 เมตร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:54:25
4,800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017168

จัดซื้อถังน้ำระบายความร้อน ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 14 ถัง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:53:21
548,268.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014445

จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครนไฟฟ้าวิ่งเหนือหัว ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 3 ตัน ความกว้าง 13 ม.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:53:10
2,343,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018686

แผ่นรองกันสึกซอกหม้อเพลาแคร่Y-25 ขนาด 5x30x140 จำนวน 3,400 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:52:20
765,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018740

จัดซื้อ Wheel set and Bearing Assembly รถจักร GEA จำนวน 12 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:51:46
38,066,400.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110014444

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Overhead Crane ขนาด 16 ตัน Span 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:51:17
6,615,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017163

จัดซื้อ Non Return Valve ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:50:22
543,020.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018629

จัดซื้อเครื่องอะไหล่สำรับเครื่องยนต์ CATTERPILLAR Zeit.3 และ Zeit.4 จำนวน 8 sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:49:52
1,440,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017170

จัดซื้อ Auto Drain Oil Seperator ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:49:26
727,160.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110019357

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Jumper และ Receptacle รถดีเซลราง Hitachi เพื่อเป็นรถต้นแบบจำนวน ๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:47:52
11,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110016238

จัดซื้อสาย Jumper JCP (UTAKA) ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:47:26
1,331,080.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014443

จัดหาพร้อมติดตั้ง Overhead Crane ขนาด 10 ตัน Span 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:46:57
5,450,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017165

จัดซื้อ Spoon Valve 3/2 ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:46:54
1,200,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014442

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Overhead Crane ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 10 ตัน Span 13 เมตร พร้อมอุปกรณ์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:45:55
6,313,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017166

จัดซื้อ Cardan Shaft ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:45:55
2,244,800.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014441

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Overhead Crane ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 5 ตัน Span 13 เมตร พร้อมอุปกรณ์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:44:40
3,969,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110016240

จัดซื้อชุด Multiple Unit Control ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 14 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:43:46
1,387,736.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110016241

จัดซื้อ Air Dryer ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน ๑๕ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:42:54
11,877,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014422

จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 400 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:42:04
3,068,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110016233

จัดซื้อตู้ relay รถ Power รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 7 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:41:52
700,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110016235

จัดซื้อ Oil Motor ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:40:41
1,036,820.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014415

จัดซื้อเครื่องล้างคราบน้ำมัน จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:40:24
581,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110016236

จัดซื้อ Stabelizer ของรถดีเซลราง Hitachiจำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:39:27
1,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110019356

จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 2,000 ก้อน ในสังกัดศูนย์ลากเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:38:32
1,700,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110016226

จัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้บ้านพักรันนิงรูม (ตู้เย็น, พัดลม, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องทำน้ำอุ่น, เตียงนอน เป็นต้น)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:37:27
2,000,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110016231

จัดซื้อ AC Generator ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:36:48
12,626,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014412

จัดซื้อเครื่องทดสอบฉนวน (Insulation Multimeters) จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:36:43
164,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019353

จัดซื้ออุปกรณ์ PPE (ป้องกันภัยส่วนบุคคล) สังกัด วกข.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:35:52
2,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014411

จัดซื้อเครื่อง Insulation Tester ขนาด 5,000 V. จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:35:06
327,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019354

จัดซื้ออุปกรณ์ PPE (ป้องกันภัยส่วนบุคคล) สังกัด วกข.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:34:38
2,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110017182

จัดซื้ออุปกรณ์ PPE . ให้กับพนักงานหน่วยกู้ภัย สังกัด วกข.ทส

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:34:09
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110017179

จัดซื้ออุปกรณ์ PPE . ให้กับพนักงานหน่วยกู้ภัย สังกัด วกล.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:33:59
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014410

จัดซื้อตู้อบอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:33:31
343,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014409

จัดซื้อเครื่องมือ Torque Wrench ขนาด 50-300 Nm. จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:32:21
64,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110016227

จัดซื้อหม้อแปลงพร้อมติดตั้ง ที่ สรง.ทส.จำนวน ๑ หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:32:14
900,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110017180

จัดซื้ออุปกรณ์ PPE . ให้กับพนักงานหน่วยกู้ภัย สังกัด วกข.รส

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:31:46
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014408

จัดซื้อเครื่องมือ Torque Wrench ขนาด 140-760 Nm. จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:31:12
121,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014407

จัดซื้อเครื่องมือ Portable Video Scope พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:29:36
2,204,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110016228

จัดซื้อหม้อแปลงพร้อมติดตั้ง ที่ สรง.รส.จำนวน ๑ หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:29:34
900,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018745

จัดซื้อ Voltage Regulator(MVR.) AVR.๒ รถจักร HID จำนวน ๓ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:29:28
85,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014406

จัดซื้อเครื่องวัด Thermo Hydrograph พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:27:55
73,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018742

ซื้อ Excitation Panel "EXP" รถจักร GEA จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:27:35
17,120,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014405

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำร้อน-น้ำเย็น แรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 1,260 L/Hr. ปรับแรงดันได้ถึง 300 Bar จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:26:03
317,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018741

จัดซื้อ Auxiliary Inverter Control "AAE" รถจักร GEA จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:24:20
17,612,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110017881

จัดซื้อ Voltage Regulator(MVR.) AVR.๓ รถจักร HID จำนวน ๓ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:24:05
97,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014402

จัดซื้อเครื่องแปลงไฟฟ้าสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ จำนวน 7 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:23:39
1,652,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018668

จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมบำรุงรถยนต์ ในสังกัด วซข.บซ. จำนวน ๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:20:51
560,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014400

จัดซื้อเครื่อง Torque Wrench ขนาด 169-700 นิวตันเมตร จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:20:47
38,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018691

จัดซื้อ Outter Coil Spring แคร่ Ride Control KHM จำนวน 528 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:18:51
3,879,580.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018661

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง ภายในโรงซ่อม/โรงกลึงล้อ/ห้องน้ำ/บ่อบำบัด/ห้องทดสอบโหลด จำนวน ๑ งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:18:19
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014399

จัดซื้อคีมย้ำหางปลา แบบไฮดรอลิค ( Hydraulic Crimping Tool) จำนวน 4 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:18:03
544,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018738

จัดซื้อเครื่องยนต์ CATERPILLAR ๓๕๑๖BHD รถจักร ALSTHOM จำนวน ๓ Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:17:51
72,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014397

จัดซื้อชุดหัวอัดจารบี ใช้ลม สำหรับถัง 200 ลิตร จำวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:16:29
43,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018448

จัดซื้อล้อรีดทึบ รถจักร CSR ๒๔๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:14:56
18,489,600.00
มกราคม - 2561    
    P60110014396

จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด Charge Output: 24-66-72 VDC. Charge 100 A – 500 A (MAX) อุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์สายไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:14:33
392,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018692

จัดซื้อ Inner Coil Springแคร่ Ride Control KHM จำนวน 317 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:13:46
1,108,706.00
มกราคม - 2561    
    P60110018685

จัดซื้อห่วงยึดกล่องครอบสปริงแคร่ Y-25 (Link ) จำนวน 1,500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:11:01
811,708.00
มกราคม - 2561    
    P60110018662

จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:08:20
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018626

จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Pressure Reducing Valve DMV 7A/7,5 ของรถ Daewoo จำนวน 40 Sets จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:04:28
1,017,784.00
มกราคม - 2561    
    P60110018735

ซื้อ Compressor Knorr VV450-4 รถจักร GEA จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:02:14
41,960,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110017167

จัดซื้อรังผึ้ง ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:59:03
720,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014386

จัดหาแม่แรงกลกระปุก ขนาด 35 ตัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:57:35
99,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017162

จัดซื้ออุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 56 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:56:21
2,800,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110018632

จัดซื้อใบพัดลมระบายความร้อนสำหรับซ่อมรถจักร GEA. จำนวน 22 set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:55:37
2,420,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110016237

จัดซื้อชุด Vigilance ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:53:50
667,760.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014382

จัดหาเครื่อง Magnetizing Testing of Wheelset Axle

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:53:49
4,438,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110016232

จัดซื้อ Transmitter type 8312 ของรถดีเซลราง Hitachi จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:49:35
2,843,840.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110014380

จัดหาเครื่องทดสอบ Axle Alternator and regulator ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถโดยสาร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:49:08
1,600,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014377

จัดหา GANTRY CRANE ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 10 ตัน สูง 10 ม. Span 10 ม. ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเสาโครงสร้างรองรับ ใช้งานที่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:46:48
4,668,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019355

จัดซื้ออุปกรณ์ PPE (ป้องกันภัยส่วนบุคคล) สังกัด วกข.ทส

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:46:06
2,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110017181

จัดซื้ออุปกรณ์ PPE . ให้กับพนักงานหน่วยกู้ภัย สังกัด วกข.อด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:41:56
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110016229

จัดซื้อหม้อแปลงพร้อมติดตั้ง ที่ สรง.อด.จำนวน 1 หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:39:05
900,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014376

จัดซื้อรถ Fork Lift Truck ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 5 ตัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:38:28
2,157,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018542

จัดซื้อแท่งห้ามล้อ DR2-004 จำนวน 6,500 แท่ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:35:12
1,950,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014375

จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 250 KVA 50 เฮิร์ท 2 เฟส และ 3 เฟส (230/400 โวลท์) แบบตู้ครอบพร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:35:02
2,360,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014420

จัดซื้อพร้อมติดตั้งชั้นวางของและอุปกรณ์เสริม ที่อาคารคลังพัสดุรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:32:43
4,593,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018687

หม้อเพลา แคร่ Y-25 จำนวน 400 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:32:38
6,852,901.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014403

จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเชื่อมไฟฟ้าได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 กิโลวัตต์ จำนวน 6 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:30:48
453,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018739

ซื้อเครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักร ALSTHOM จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:29:55
78,960,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018684

แท่งห้ามล้อ (Non-Metallic) จำนวน 1,670 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:23:47
886,133.00
มกราคม - 2561    
    P60110072101

งานปรับปรุงทางและยกระดับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 14:02:54
31,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110072108

งานจ้างคัดลอกแบบแผนผังงานทางด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และจัดทำแบบแผนผังในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 กองทางถาวร ศูนย์ทางถาวร

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 14:01:05
1,400,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110072118

งานก่อสร้างรั้วที่ทำการแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณศรีราชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:57:46
646,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110072208

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมบ้านพักตอนนายตรวจสายกาญจนบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:56:12
7,185,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110072213

งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในงานก่อสร้างสถานีชั่วคราวชายแดนไทย - กัมพูชา (ฝั่งไทย) ในเส้นทางรถไฟสายอรัญประเทศ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:54:37
10,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110072223

งานจ้างเขียนแบบฯ กองสถาปัตยกรรม ศูนย์อาคารและสถานที่

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:52:44
1,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110072263

งานปรับปรุงพื้น คสล. โรงคลุมที่ สรง.อด. กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:51:16
865,900.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110072267

งานปรับปรุงซ่อมแซมลานเก็บกองและขนส่งสินค้า (คอนเทนเนอร์) ที่ย่านสถานีแหลมฉบัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:48:48
3,380,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110066848

จัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถเขตควบคุม สายใต้ (สถานีชุมพร - สถานีชุมทางหาดใหญ่)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:56:44
226,529,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066835

จัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถเขตควบคุม สายตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีนครราชสีมา - หนองคาย - อุบลราชธานี)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:55:46
246,862,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066822

จัดหาและติดตั้งโครงข่ายวิทยุดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถเขตควบคุม สายเหนือ (สถานีนครสวรรค์ - สถานีเชียงใหม่)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:54:52
187,698,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066808

จัดหาและติดตั้งระบบโครงข่ายวิทยุชนิดดิจิตอล เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ เขตควบคุมวงเวียนใหญ่ - มหาชัยและแม่กลอง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:54:04
30,481,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066767

ออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบห้ามล้ออัตโนมัติ Automatic Train Protection (ATP) ให้กับหัวรถจักร (Train bome) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คัน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:53:17
618,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066756

ออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบ ATP Wayside (Automatic Train Protecion) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:52:31
630,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066744

งานก่อสร้างเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ มีพนักงานควบคุม (ก.1) กม.110+500.50 - กม.110+524.50 ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย - สถานีกาญจนบุรี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:51:36
5,480,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110066700

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมบ้านพักนายตรวจสายปราจีนบุรี และบ้านพักพนักงาน 6 ห้อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:50:46
11,278,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066687

งานก่อสร้างรั้วที่ทำการแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณศรีราชา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:49:52
646,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066671

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมบ้านพักนายตรวจสายกาญจนบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:49:02
7,185,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110066662

โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศ (ติดตั้งใหม่) จำนวน 43 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:47:51
1,629,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066614

โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 181 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:46:26
8,034,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066228

โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วไประเทศ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา ถึง สถานีคลองลึก (จ้างผู้รับเหมา)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 9:49:48
138,496,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110066188

โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วไประเทศ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา ถึง สถานีคลองลึก (จ้างที่ปรึกษา)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 9:45:05
4,174,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60100164131

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและการออกแบบรถไฟเชิงท่องเที่ยว ๑๐ คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 9/11/2560 15:52:07
7,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    M60110013442

โครงการลดภาระบำนาญในอนาคตด้วยการจูงใจพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญใช้สิทธิอื่นแทนเพื่อลดภาระในอนาคตลง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 8/11/2560 11:16:14
3,200,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60090011848

ตั๋วสำหรับใช้กับเครื่องขายตั๋วคอมพิวเตอร์ ขนาด 7” x 3” เริ่มจากหมวดที่ A 8865 - A 9397 แต่ละหมวดเริ่มจากเลขที่ 00001 - 90000 จำนวน 90000 ชุด/หมวด จำนวน 47,970,000 ชุด (533 หมวด)

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 7/11/2560 16:44:24
7,699,200.00
ธันวาคม - 2560    
    P60090029672

แท่งห้ามล้อ (Brake Shoe) ชนิด High Phosphorus สำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinter, Daewoo และรถโดยสารปรับอากาศ ITR จำนวน 58,124 แท่ง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 7/11/2560 16:36:31
16,698,700.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60090029872

ปลอกล้อสำหรับรถจักรดีเซล (Rough Wheel Tyre) จำนวน 1,000 ปลอก

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 7/11/2560 16:33:43
17,270,400.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110012061

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่โรงรถจักรศรีราชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/11/2560 15:58:27
29,603,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110022163

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ ประแจกลสายลวดสัญญาณไฟสี และเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดิน สถานีแหลมโตนด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 6/11/2560 10:56:01
9,665,400.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110022090

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ ประแจกลสายลวดสัญญาณไฟสี และเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดิน สถานีควนหนองคว้า

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 6/11/2560 10:55:05
9,658,600.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110022055

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ ประแจกลสายลวดสัญญาณไฟสี และเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดิน สถานีขอนหาด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 6/11/2560 10:53:34
9,709,700.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110022041

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ ประแจกลสายลวดสัญญาณไฟสี และเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดิน สถานีบ้านนางหลง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 6/11/2560 10:52:24
9,716,400.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110022023

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ ประแจกลสายลวดสัญญาณไฟสี และเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดิน สถานีบ้านตูล

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 6/11/2560 10:50:51
9,590,900.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110021849

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ ประแจกลสายลวดสัญญาณไฟสี และเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดิน สถานีช่องเขา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 6/11/2560 10:49:32
9,808,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110021798

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ ประแจกลไฟฟ้า สัญญาณไฟสี และเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดิน สถานีชุมทางทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 6/11/2560 10:47:22
40,741,900.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014203

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพัก นตท.แก. แขวงบำรุงทางหาดใหญ่

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 17:09:31
600,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014201

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารที่ทำการ สสญ.หาดใหญ่

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 17:08:11
835,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014200

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารสถานีบางกล่ำ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 17:06:57
890,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014198

จัดจ้างงานเสริมขอบชานชาลา และหลังคาคลุมชานชาลาสถานีควนเนียง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 17:05:53
3,150,000.00
มกราคม - 2560    
    P60110014195

จัดจ้างงานเสริมขอบชานชาลา และหลังคาคลุมชานชาลาสถานีเขาชัยสน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 17:04:12
3,288,000.00
มกราคม - 2560    
    P60110014193

จัดจ้างงานเสริมขอบชานชาลา และหลังคาคลุมชานชาลาสถานีหารเทา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 17:02:35
2,315,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014191

จัดจ้างงานเสริมขอบชานชาลา และหลังคาคลุมชานชาลาสถานีบางแก้ว

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 17:00:46
3,260,000.00
มกราคม - 2560    
    P60110014185

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารสถานีไม้แก่น

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:59:01
850,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014182

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. เลขที่ 16 จำนวน 1 หลัง ที่ย่านสถานีสุไหงโกลก

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:57:42
511,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014181

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. เลขที่ 11 จำนวน 1 หลัง ที่ย่านสถานีสุไหงโกลก

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:56:10
1,024,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014177

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. เลขที่ 9 จำนวน 1 หลัง ที่ย่านสถานีสุไหงโกลก

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:54:55
593,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014173

จัดจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. 2 ชั้น (แขวงฯ เทพา)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:53:40
12,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014171

จัดจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. 2 ชั้น (นตท.จะนะ)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:51:35
5,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014168

จัดจ้างงานจัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดเครน 1 คัน แขวงบำรุงทางเทพา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:50:18
1,175,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014164

จัดจ้างงานก่อสร้างลานจอดรถ คสล., รั้ว คสล. พร้อมประตูเปิด-ปิด และคูระบายน้ำ คสล. สถานีปัตตานี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:49:08
2,704,000.00
มกราคม - 2561    
     P60110014163

จัดจ้างงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน (Row House) จำนวน 1 แถว 6 ห้อง ที่สถานีปัตตานี จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:47:53
7,041,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014161

จัดจ้างงานก่อสร้างบ้านพัก นสน. (Single House Type) อาคารคอนกรีต 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีปัตตานี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:43:53
3,168,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014160

จัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำโรงงานทุ่งสง, โรงเก็บของเก่า (สรง.ทส.)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:42:34
710,600.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014159

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายตรวจทางทานพอ, สรจ.ทส. เลขที่ 179, ผคร.เลขที่ 584, สดช.ทส. เลขที่ 588, นตท.ยอ., ป.119

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:41:28
577,800.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014158

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนครัวสถานีคลองจันดี, หลักช้าง, ที่ทำการตำรวจรถไฟ, ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วมรันนิ่งรูม ชพ. เลขที่ 181, 214 ในย่านสถานี ทส.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:39:16
506,800.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014157

จัดจ้างงานเหมารักษาความปลอดภัยที่บริเวณที่ทำการกองฯ ทุ่งสง และที่ทำการแขวงฯ ทุ่งสง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:37:31
603,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014156

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงรั้วบริเวณบ้านพัก นตท.รค. ย่านคีรีรัฐ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:36:09
620,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014137

จัดจ้างงานเหมารักษาความปลอดภัยที่บริเวณที่ทำการแขวงฯ ชุมพร และบริเวณที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคใต้

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:34:57
603,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014133

ซ่อมปรับปรุงรั้วสถานีห้วยยายจิ๋ว

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:33:34
640,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014131

ซ่อมปรับปรุงรั้วที่ทำการแขวงบำรุงทางลำนารายณ์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:31:45
530,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014130

จัดหารถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดเครน 1 คัน กองบำรุงทางเขตขอนแก่น

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:30:39
3,909,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014129

ก่อสร้างบ้านพักที่ทำการนายตรวจทางหินซ้อน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:29:21
2,653,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014126

ปรับปรุงขยายทางหลีก ทางตันและอื่นๆ ในย่านสถานีโนนพยอม

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:28:01
43,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014122

ซ่อมปรับปรุงอาคารที่ทำการงานเดินรถแขวงอุบลราชธานี 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:26:23
734,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014120

ปรับปรุงพื้น คสล.บริเวณที่ทำการแขวงฯ ลำปลายมาศ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:25:13
555,500.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014119

ก่อสร้างอาคารที่ทำการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:23:44
8,609,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014117

ซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม เลขที่ 757, 755, 751 - 753 จำนวน 3 ห้อง แขวงบำรุงทางนครราชสีมา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:22:28
1,167,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014116

ก่อสร้างบ้านพักพนักงานทดแทนอาคารที่ถูกไฟไหม้ย่านสถานีนครราชสีมา จำนวน 3 หลัง บ้านเลขที่ 553, 677, 911, 913, 915, 917

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:21:02
6,756,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014115

ซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานบำรุงทางเลขที่ 557-571 แขวงบำรุงทางนครราชสีมา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:18:40
1,737,700.00
มกราคม - 2561    
    P60110014114

ซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานบำรุงทางเลขที่ 601-617 แขวงบำรุงทางนครราชสีมา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:17:28
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014113

ซ่อมปรับปรุงที่ทำการกองฯ สร. ที่นครราชสีมา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:10:32
761,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014111

ซ่อมปรับปรุงโรงรถจักร แขวงบำรุงทางแก่งคอย

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:07:49
800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014109

ซ่อมปรับปรุงที่ทำการ สบท.แก่งคอย และอื่นๆ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:06:33
1,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014108

จัดหารถบดอัดสั่นสะเทือนแบบเดินตาม จำนวน 3 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:05:10
1,650,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014107

ซ่อมปรับปรุงบังกาโลหลังที่ 1 กองบำรุงทางเขตลำปาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:03:39
2,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014106

ปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงานโยธา แขวงฯ ลำปาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:02:30
760,900.00
มกราคม - 2561    
    P60110014105

เสริมขอบชานชาลาสถานีแก่งหลวง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:00:51
715,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014104

ซ่อมปรับปรุงแคมป์คาร์ สบน.ตห. กองบำรุงทางเขตลำปาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:59:27
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014103

เสริมขอบชานชาลาและหลังคาคลุมชานชาลาสถานีลำพูน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:58:03
2,488,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014101

วางรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ กม.363+635.00 ระหว่างย่านสถานีบางกระทุ่ม - สถานีแม่เทียบ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:56:58
1,688,400.00
เมษายน - 2561    
    P60110014099

ก่อสร้างทางผ่านชั่วคราว ที่ย่านสถานีชุมทางบ้านภาชี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:55:41
6,687,200.00
เมษายน - 2561    
    P60110014098

ปรับปรุงรันนิ่งรูมพนักงานรถจักร สถานีนครสวรรค์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:54:30
650,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014097

จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ของเครื่องใช้ ภายในกองบำรุงทางเขตหัวหิน (สายใต้, กญ. และสาย แอ.)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:53:01
636,850.00
มกราคม - 2561    
    P60110014095

จัดซื้อน้ำมัน ค่าใช้สอยที่ทำการ ภายในกองบำรุงทางเขตหัวหิน (สายใต้, กญ. และสาย แอ.)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:51:47
562,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014094

จ้างเหมาติดตั้งสติกเกอร์ตัวเลขแผ่นอลูมิเนียมบอกกิโลเมตรและลำดับเสาโทรเลขรถไฟ ภายในกองบำรุงทางเขตหัวหิน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:50:21
4,650,400.00
มกราคม - 2561    
    P60110014093

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาสะพาน พร้อมจัดหาวัสดุทาง อุปกรณ์ในสะพาน ภายในกองบำรุงทางเขตหัวหิน (สายใต้, กญ. และ แอ.)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:49:09
2,755,960.00
มกราคม - 2561    
    P60110014092

จ้างเหมาถางป่าขุดตอ ตอน นตท.กาญจนบุรี, ท่ากิเลน, วังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:47:40
1,343,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014091

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงทางผ่านที่ไม่ปลอดภัย แขวงฯเพชรบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:46:24
669,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014090

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องสุขาชาย หญิง คนพิการ พนักงานรถจักรธนบุรี ที่ย่านสถานีหัวหิน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:44:52
592,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014089

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักรันนิ่งรูมช่างกล ที่ย่านสถานีเพชรบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:43:38
4,981,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014088

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พตร.เพชรบุรี และอาคารคลังน้ำมัน ย่านสถานีเพชรบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:42:00
3,376,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014086

จ้างเหมาซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหิน แขวงฯ กาญจนบุรี (สาย กญ.) แขวงฯ เพชรบุรี (สายแม่กลอง)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:40:36
33,128,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014085

จ้างเหมาซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหิน แขวงฯ เพชรบุรี (สายใต้) แขวงฯ วังก์พง (สายใต้)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:38:59
40,812,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014084

จัดซื้อน้ำมันเครื่องมือปลีกย่อย แขวงบำรุงทางวัฒนานคร

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:37:12
1,640,660.00
มกราคม - 2561    
    P60110014083

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตำรวจ ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.2

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:35:56
8,027,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014081

ก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านอาคารเดี่ยว คสล. 2 ชั้น นายตรวจทางวัฒนานคร

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:34:18
2,576,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014080

ก่อสร้างอาคารสถานีบริเวณที่หยุดรถไทยเชื่อมต่อกัมพูชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:32:52
20,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014079

ก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน ฝ่ายการเดินรถ (อาคาร คสล. 2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง ย่านสถานีอรัญประเทศ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:31:24
11,134,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014078

ก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 1 อาคาร และบ้านพักนายตรวจสายอรัญประเทศ ขนาด 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:29:56
5,990,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014077

ก่อสร้างอาคารสถานีบ้านแก้ง จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:27:57
9,753,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014076

จัดซื้อน้ำมันเครื่องมือปลีกย่อย แขวงบำรุงทางปราจีนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:10:18
1,440,171.00
มกราคม - 2561    
    P60110014075

จัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางปราจีนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:08:47
4,166,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014074

ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมบ้านพักนายตรวจสายปราจีนบุรี ขนาด 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:07:24
10,013,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014073

จัดหาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าแฟลต ระบบ 36 เฟส 4 สาย ขนาด 30

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:05:49
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014072

ปรับปรุงพื้น คสล. บริเวณหน้าที่ทำการแขวงบำรุงทางปราจีนบุรี, บ้านพัก นตท.ปราจีนบุรี และ พสถ.ปราจีนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:04:15
600,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014070

ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตย่านสถานีปราจีนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:02:21
5,642,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014069

จัดซื้อน้ำมันเครื่องมือปลีกย่อย แขวงบำรุงทางศรีราชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:00:41
979,350.00
มกราคม - 2561    
    P60110014068

จัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางศรีราชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:58:31
3,298,400.00
มกราคม - 2561    
    P60110014067

ก่อสร้างและปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:56:08
324,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014066

ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานอาคารเดี่ยว 2 ชั้น ตอนนายตรวจทางบางพระ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:54:20
6,661,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014065

ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารเดี่ยว คสล. 2 ชั้น ที่แขวงบำรุงทางศรีราชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:52:54
4,463,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014064

ก่อสร้างซุ้มพนักงานปิด - เปิดเครื่องกั้นถนนชนิด คสล. จำนวน 11 หลัง สายสัตหีบ จำนวน 7 หลัง สายแหลมฉบัง จำนวน 1 หลัง สายมาบตาพุด จำนวน 2 หลัง รวม 10 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:50:56
3,890,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014063

จัดซื้อน้ำมัน, เครื่องมือปลีกย่อย แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:49:23
3,066,500.00
มกราคม - 2561    
    P60110014062

จัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:40:44
11,842,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014061

จัดซื้อน้ำมันเครื่องมือปลีกย่อย กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:39:10
629,200.00
มกราคม - 2561    
    P60110014060

จัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางนครปฐม

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:37:33
1,860,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014059

จัดซื้อหมอนไม้ทาง สะพาน ประแจ แขวงบำรุงทางบางซื่อ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:36:18
541,800.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014058

จัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางบางซื่อ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:34:54
1,860,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014057

จัดซื้อหมอนรองราง แขวงบำรุงทางบางซื่อ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:32:26
9,900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014056

ปรับปรุงชานชาลาสถานีกรุงเทพ เป็น Ballast Less Track

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:31:04
206,810,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014054

จัดซื้อหมอนไม้ทาง สะพาน ประแจ แขวงบำรุงทางกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:29:34
8,526,150.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014053

จัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:27:40
1,240,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014052

จัดหาอุปกรณ์และผงเชื่อมเทอร์มิต จำนวน 2 รายการ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:26:07
5,900,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014051

จัดหาลวดเชื่อม จำนวน 3 รายการ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:24:41
1,569,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014050

จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น, แก๊ส, จาระบี จำนวน 9 รายการ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:23:17
4,119,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014049

ค่าจ้างเหมาซ่อม จำนวน 9 รายการ (ซ่อมระบบประปา, ไฟฟ้า, ซ่อมเครื่องตัดราง 2 เครื่อง, ค่าอะไหล่ซ่อมเครื่องเจาะเหล็ก 4 เครื่อง, ค่าซ่อมเครื่องกลึง, ค่าซ่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง, ค่าซ่อมแท่นใส จำนวน 2 เครื่อง, ค่าซ่อมเครนเหนือหัว จำนวน 3 เครื่อง, ค่าซ่อมพัดลมระบายอากาศ จำนวน 10 ตัว)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:19:56
920,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014048

จัดหาสลักเกลียวแรงดึงสูง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:17:50
1,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014047

จัดหาชุดตะเฆ่ขนาด 100 ปอนด์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:16:32
11,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014046

จัดหาชุดรางลิ้นประแจ 100 ปอนด์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:15:15
11,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014045

จัดหาเต้าเหล็กหล่อ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:13:31
750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014044

จัดหาสลักเกลียวต่อรางขนาด 80 ปอนด์, 100 ปอนด์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:11:58
775,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014043

จัดหาเหล็กประกับรางขนาด 80 ปอนด์, 100 ปอนด์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:10:02
3,750,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014042

จัดหาอุปกรณ์บอกตำแหน่ง GPS จำนวน 36 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:08:33
900,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014041

จัดหาเครื่องวัด Versine (Versine measuring device) 195 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:07:06
5,265,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014040

จัดหาเครื่องเจียรราง (แบบเจียรมือ) (Lightweight rail protile grinder) 161 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:05:30
1,610,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014039

จัดหาแม่แรงยกราง ขนาด 15, 25 ตัน (Hydroulic Track jack) จำนวน 966 ตัว

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:03:10
24,150,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014038

จัดหาเครื่องตรวจสภาพทางแบบเดินเข็นสำรวจตรวจสภาพทางเรขาคณิต 90 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:01:31
225,180,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014037

จัดหาเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นความถี่สูงแบบ 2 มิติ 1 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:00:11
10,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014036

จัดหาเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นความถี่สูง 3 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:58:50
3,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014035

จัดหาเครื่องวัดขนาดทางแบบดิจิตอล จำนวน 195 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:57:15
17,550,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014034

จัดหาเครื่องเจียรสันรางชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ จำนวน 34 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:43:02
15,300,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014033

จัดหารถบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน เพื่อต่อพ่วงกับรถ รบน.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:41:26
65,250,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014032

จัดหารถผลักเบาบรรทุกรางรถไฟ จำนวน 644 กิ่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:38:12
99,820,000.00
มกราคม - 2560    
    P60110014031

จัดหาซีแคมป์ (Rail Clamp) จำนวน 322 คู่

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:36:39
24,150,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014030

จัดหาเครื่องเชื่อมพอกสันรางแบบอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:35:16
72,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014029

จัดหาเครื่องเชื่อมพอกสันรางแบบ (Hand-Tool) จำนวน 37 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:33:39
7,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014028

จัดหาเครื่องอัดหินชนิดมีเครื่องยนต์ในตัวแบบพกพา จำนวน 322 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:32:19
64,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014027

จัดหาเครื่องอัดหินชนิดมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 195 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:30:04
165,750,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014026

จัดหาแม่แรงดัดรางทางราบ จำนวน 68 ชุด

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:28:22
40,800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014025

จัดหาเครื่องเจาะรูรางรถไฟ ขนาด 70-100 ปอนด์ จำนวน 161 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:26:51
41,860,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014024

จัดหาเครื่องตัดรางรถไฟ ขนาด 70-100 ปอนด์ จำนวน 161 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:25:22
32,200,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014023

จัดหาแม่แรงยกหัวต่อรางทางดิ่ง จำนวน 34 ชุด

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:23:51
36,720,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014022

จัดหาชุด A-Frame (สำหรับยกเปลี่ยนรางชำรุดในทาง) จำนวน 322 ตัว

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:22:29
80,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014021

จัดหาเครื่องดัดรางรัศมี จำนวน 8 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:20:58
60,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014020

จัดจ้างผลิตแม่แรงนิจิ 10 ตัน จำนวน 100 ตัว

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:19:14
2,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014019

จัดจ้างทำอุปกรณ์แม่แรงนิจิ 10 ตัน จำนวน 200 ตัว

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:17:43
800,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110014018

จัดจ้างซ่อมอะไหล่อุปกรณ์รถ รบน. 19 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:16:27
950,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013696

จัดหาอะไหล่ซ่อมรถ รบน. 19 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:15:12
950,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013694

จัดหาซื้อเครื่องยนต์รถแกงคาร์ จำนวน 20 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:13:44
1,400,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013689

จัดหาซื้อเครื่องยนต์รางเบา จำนวน 30 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:12:08
750,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013649

จัดซื้อเครื่องมือผ่อนแรงไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:10:10
920,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013645

ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้า แผนเดือน พ.ย.60

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:08:46
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013642

ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้า แผนเดือน ต.ค.60

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:06:51
800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013639

ซื้ออะไหล่ชุด Tamping Unit แผนเดือน ต.ค.60

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:04:56
3,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013632

ซื้อใบบิเตอร์อัดหินชนิดติดแผ่นทังสเตนคาร์ไบด์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:02:43
8,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110013629

ซื้อ Electric Lifting Jack ขนาด 30 ตัน จำนวน 2 ชุด

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:01:18
20,010,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013626

จ้างซ่อมปั๊มลมเครื่องยนต์ GM.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:59:31
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013624

จ้างทำหม้อน้ำเครื่องยนต์ GM., DEUTZ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:57:15
700,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013620

จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ GM รุ่น 6VA92T

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:55:35
3,380,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013617

จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF06M1015

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:54:10
1,620,000.00
กรกฎาคม - 2561    
    P60110013609

ซื้ออะไหล่ประเภทกรองไฮดรอลิค, กรองอากาศ, รถอัดหิน, รถเกลี่ยหิน, รถสั่นหิน, รถลากจูง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:51:41
550,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013597

ซื้ออะไหล่ประเภทกรองเครื่องยนต์ DEUTZ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:50:20
1,450,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110013594

ซื้ออะไหล่ชุดวัดรถอัดหินรุ่น 08, 09

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:47:29
800,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110013591

ซื้ออะไหล่เกียร์ชุดแซทรถอัดหินรุ่น 09-16 CAT

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:45:54
600,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110013584

ซื้ออะไหล่ระบบโครงสร้างรถอัดหินรุ่น 09-16 CAT

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:41:48
700,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013582

ซื้อเอ็กเซิลซัพพอร์ทรถอัดหินรุ่น 09-16 CAT

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:39:32
800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013580

ซื้ออะไหล่ระบบโครงสร้างรถอัดหินรุ่น 08-16 3S

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:37:20
600,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013574

ซื้อแท่งห้ามล้อรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:35:33
1,500,000.00
สิงหาคม - 2561    
    P60110013543

ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถเกลี่ยหิน PBR400R

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:33:11
800,000.00
มิถุนายน - 2561    
    P60110013540

ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถลากจูงพร้อมเครน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:30:46
800,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110013536

ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถสั่นหิน DGS-62N

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:29:02
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013532

ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถอัดหินรุ่น 08-16 3S

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:37:58
800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013528

ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถอัดหินรุ่น 09-16 CAT

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:36:17
800,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013519

ซื้ออะไหล่ระบบลม รถลากจูง GEISMAR, รถลากจูงพร้อมเครน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:34:23
600,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110013514

ซื้ออะไหล่ระบบลม รถสั่นหิน DGS-62N, รถเกลี่ยหิน PBR400R

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:32:48
700,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110013511

ซื้ออะไหล่ระบบลม รถอัดหินรุ่น 09-16 CAT

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:29:41
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013508

ซื้ออะไหล่ระบบลม รถอัดหินรุ่น 08-16 3S

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:28:17
700,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013502

ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF06M1013

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:26:25
1,000,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110013495

ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ GM รุ่น 6VA-53T

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:24:40
1,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110013486

ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF06M1015

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:22:46
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013479

ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ GM รุ่น 6VA-71T

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:20:48
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013476

ซื้ออะไหล่รถอัดหิน, รถเกลี่ยหิน, รถสั่นหิน จากตัวแทนผู้ผลิตโดยตรง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:19:03
15,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013461

จัดหารถไฟกึ่งรถบรรทุกเจียรรางแบบ Milling (Rail Road Truck Milling) จำนวน 2 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:16:38
1,066,683,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013454

จัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner) จำนวน 2 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:14:12
540,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013445

จัดหารถอัดหินแบบต่อเนื่อง 32 ใบอัด จำนวน 4 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:12:27
898,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013439

จัดหารถสั่นหิน (Ballast Stabilizer Machine) จำนวน 5 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:10:33
695,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013427

จัดหารถลากจูง (Utility Track Vehicle) จำนวน 3 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:09:00
180,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013420

จัดหารถเกลี่ยหิน (Ballast Regulator) จำนวน 2 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:07:06
111,280,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013414

จัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner) จำนวน 1 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:05:23
278,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013406

ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.25x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.50x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.75x2.00) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.38+957, 40+579, 41+216, 42+351, 43+013 และ 44+730 ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:03:20
20,100,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013384

ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 ? (1.75x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.14016 ? 17 ระหว่างสถานีผาเสด็จ ? สถานีหินลับ ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:01:04
5,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013379

ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x25.00 เมตร ที.ที. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.476+860 ระหว่างสถานีแสงแดด กับ สถานีทุ่งคา ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:59:37
30,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013372

ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 ? (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.149+11 ? 12 ระหว่างสถานีบางจาก ? สถานีเพชรบุรี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:57:18
6,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013365

ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.5842-3, 5898-9 และ 58913-14 ระหว่างสถานีผาคัน ? สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:55:20
13,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013359

ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 5 แห่ง ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.54413-14, 5452-3, 5653-4, 5692-3, 5758-9, 58112-13 และ 58212-13 ระหว่างสถานีปากปาน ? สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:53:02
16,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110012673

ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 ? (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และงานตัดดินและหินในทางตัดเพื่อเพิ่มความกว้างของบ่าทางและเพื่อเสริมเสถียรภาพคันทาง ที่ กม.5193?4 ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง ? สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:50:53
15,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110012652

ซื้อเครื่องพ่นสี จำนวน 3 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:47:48
660,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110012641

ซื้อเหล็กแผ่น, เหล็กเพลา ขนาดต่างๆ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:46:11
1,660,400.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110012633

ซื้อสลักเกลียวแรงดึงสูง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:44:43
751,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110012602

ซื้อเครื่องยึดเหนี่ยวแพนดรอล

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:43:21
1,232,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110012579

จ้างผลิตแผ่นครอบฟลอร์บีม

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:41:16
1,895,650.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110012503

ซ่อมปรับปรุงโรงซ่อมเครื่องมือบำรุงทางศูนย์การผลิต (สกค.)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:39:31
3,068,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110012464

ปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 52636-40

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:28:21
1,243,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110012458

ปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟ เลขที่ 526 31-35 งานสถานที่บางซื่อ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:26:53
1,243,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110012403

ปรับปรุงหลังคาแฟลต 17 งานสถานที่บางซื่อ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:25:22
727,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110012398

ปรับปรุงคันดินกั้นน้ำริมฝั่งทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ไอซีดี.ลาดกระบัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:23:36
1,613,000.00
มีนาคม - 2560    
    P60110012392

ปรับปรุงโรงจอดรถ และโรงเก็บของที่ทำการ พสถ.หัวตะเข้

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:21:35
503,300.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110012350

ทาสีรั้วรอบย่าน ไอซีดี.ลาดกระบัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:19:41
962,800.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110012340

รักษาความสะอาดตึกอำนวยการฯ ภายในโรงงานมักกะสัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:17:50
1,705,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110012324

ก่อสร้างบ้านพักคนงานและช่างฝีมือ (อาคาร คสล. 1 แถว 4 ห้อง) นตท.เปรง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:15:10
2,811,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110012315

ก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. 2 ชั้น และโรงรถยนต์ราง นตท.เปรง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:13:26
3,139,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110012299

จัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน 6 ล้อ 2 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:11:22
7,400,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110012205

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารและที่ทำการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:08:57
37,150,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110012193

ปรับปรุงห้อง 105, 107 และ 108 ฝ่ายบริการสินค้า ชั้น 1 ตึกบัญชาการ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:07:29
3,155,600.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110012150

เตรียมพื้นที่จัดเก็บและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลรถโดยสารชุดใหม่ 115 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:05:53
2,123,700.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110012132

ก่อสร้างบ่อตรวจรถพร้อมโรงคลุม ขนาด 13x80 เมตร ที่โรงรถจักรนครราชสีมา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:03:43
10,365,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110012074

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่โรงรถจักรลาดกระบัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:02:10
29,942,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110011952

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ 2 ชั้น ขนาด 7.00x70.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ สบร.กท.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:59:01
4,448,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110011940

ก่อสร้างอาคารสถานี บริเวณที่หยุดรถไทยกัมพูชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:57:12
20,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011551

ปรับปรุงที่ทำการย่านสถานีกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:55:25
1,520,900.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110011529

ก่อสร้างโรงรถจักรแก่งคอย

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:53:31
1,821,245,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011520

ก่อสร้างบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูมช่างกล พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ย่านสถานีสำราญ จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:51:00
2,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011509

ปรับปรุงอาคารและพื้นที่ในโรงซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:49:16
18,160,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011502

ปรับปรุงห้องประชุมอาคารแขวง สรพ.กค.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:46:26
1,698,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011492

ก่อสร้างบ่อพักน้ำและถังน้ำที่บ้านพักรันนิ่งรูมพนักงานรถจักรแขวงนครราชสีมา ที่ กม.575+667.80 ที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:44:47
519,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011474

ปรับปรุงบ้านพักรันนิ่งรูมพนักงานรถจักรบางซื่อ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ย่านสถานีเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:33:56
997,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011466

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักร และโรงงานอุตรดิตถ์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:32:18
76,789,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011463

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักร และโรงงานทุ่งสง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:18:32
83,340,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011427

ก่อสร้างบ่อตรวจพร้อมโรงคลุมราง 1,2,3 ที่กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:13:19
17,315,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011416

ก่อสร้างบ่อตรวจสำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน สถานีปลายทาง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หน่วย 10 เชียงใหม่, หน่วย 10 อุบลราชธานี, พตร.หนองคาย และที่ สรจ.หใ.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:11:34
10,896,000.00
มกราคม - 2561    
    M60100039476

จ้างเก็บเงินค่าใช้บริการและทำความสะอาดห้องสุขาที่สถานีกรุงเทพ จ้างจัดบริการอาหาร/เครื่องดื่มและพนักงานบริการขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศรวม ๑๔ ขบวน

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:47:31
10,500,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110011405

ก่อสร้างโรงรถจักรขนาด 15.00 x 180 เมตร ที่ย่านสถานี อบ.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:31:47
40,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011379

ก่อสร้างโรงคลุมราง 1-3 พร้อมปรับปรุงพื้นด้านทิศใต้ และปรับปรุงพื้นราง 1-3 ด้านเหนือ โรงซ่อมรถดีเซลรางและรถโดยสารเขตกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:28:56
13,895,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110011309

ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ห้อง จำนวน 2 หลัง ที่ย่านสถานีนครสวรรค์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:24:47
125,271,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110011300

ก่อสร้างโรงคลุมราง 1-3 พร้อมปรับปรุงพื้นด้านใต้ และปรับปรุงพื้นบริเวณราง 1-3 ด้านเหนือ โรงซ่อมรถดีเซลรางและรถโดยสารเขตกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:20:28
7,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110011295

ก่อสร้างโรงซ่อมแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:08:03
17,852,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110011288

จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดของวิธีการ อุปกรณ์และการวางแผนในการซ่อมบำรุงระบบราง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:05:50
4,060,200.00
มกราคม - 2561    
    P60110011281

จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมการวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาทาง เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาทาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 14:56:27
18,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011226

ซื้อน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ให้กับหน่วยงาน สบง. และ สบน. ต่างๆ โดยซื้อจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 14:53:25
4,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110011191

ซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็กให้กับเขต, แขวง และหน่วยงาน สบง. และ สบน. ต่างๆ โดยซื้อจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 14:18:23
2,500,000.00
พฤษภาคม - 2561    
    P60110010040

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 2/11/2560 15:49:37
4,349,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110010006

แผนงานจัดซื้อประกันภัยการขนส่งสินค้าในเส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง - สถานีแหลมฉบัง

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 2/11/2560 15:45:28
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    M60100011468

น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 10/10/2560 11:04:41
2,466,350,700.00
พฤศจิกายน - 2560    
    D60090285966

จ้างสำนักงานรักษาความปลอดภัยโครงการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน อาคารและสถานที่บริเวณศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/9/2560 15:17:15
2,100,000.00
กันยายน - 2560