ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รฟท.

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562


รหัสโครงการ EGP
ชื่อโครงการ : ฝ่าย/สำนักงาน
เงินงบประมาณ
ดาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
    P60110014032

จัดหารถผลักเบาบรรทุกรางรถไฟ จำนวน 644 กิ่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:38:12
99,820,000.00
มกราคม - 2560    
    P60120034582

โครงการจ้างซ่อม DC Trackcircuit ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI-BT ST2S

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:07:22
4,500,000.00
มกราคม - 2560    
    P60110014157

จัดจ้างงานเหมารักษาความปลอดภัยที่บริเวณที่ทำการกองฯ ทุ่งสง และที่ทำการแขวงฯ ทุ่งสง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:37:31
603,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013479

ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ GM รุ่น 6VA-71T

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:20:48
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110012350

ทาสีรั้วรอบย่าน ไอซีดี.ลาดกระบัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:19:41
962,800.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013620

จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ GM รุ่น 6VA92T

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:55:35
3,380,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110012315

ก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. 2 ชั้น และโรงรถยนต์ราง นตท.เปรง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:13:26
3,139,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110105164

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวน จัดทำเอกสารประกวดราคา โดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 5 เส้นทาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 24/11/2560 9:15:41
25,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066188

โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วไประเทศ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา ถึง สถานีคลองลึก (จ้างที่ปรึกษา)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 9:45:05
4,174,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60100164131

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและการออกแบบรถไฟเชิงท่องเที่ยว ๑๐ คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 9/11/2560 15:52:07
7,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    M60110013442

โครงการลดภาระบำนาญในอนาคตด้วยการจูงใจพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญใช้สิทธิอื่นแทนเพื่อลดภาระในอนาคตลง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 8/11/2560 11:16:14
3,200,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110012458

ปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟ เลขที่ 526 31-35 งานสถานที่บางซื่อ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:26:53
1,243,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014158

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนครัวสถานีคลองจันดี, หลักช้าง, ที่ทำการตำรวจรถไฟ, ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วมรันนิ่งรูม ชพ. เลขที่ 181, 214 ในย่านสถานี ทส.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:39:16
506,800.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014137

จัดจ้างงานเหมารักษาความปลอดภัยที่บริเวณที่ทำการแขวงฯ ชุมพร และบริเวณที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคใต้

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:34:57
603,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014130

จัดหารถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดเครน 1 คัน กองบำรุงทางเขตขอนแก่น

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:30:39
3,909,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066687

งานก่อสร้างรั้วที่ทำการแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณศรีราชา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:49:52
646,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    M60100011468

น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 10/10/2560 11:04:41
2,466,350,700.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013694

จัดหาซื้อเครื่องยนต์รถแกงคาร์ จำนวน 20 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:13:44
1,400,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013580

ซื้ออะไหล่ระบบโครงสร้างรถอัดหินรุ่น 08-16 3S

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:37:20
600,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014371

จ้างซ่อมบำรุงรักษาดูแลระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS) และระบบบริหารงานพัสดุ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:09:00
15,500,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014129

ก่อสร้างบ้านพักที่ทำการนายตรวจทางหินซ้อน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:29:21
2,653,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013528

ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถอัดหินรุ่น 09-16 CAT

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:36:17
800,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110014104

ซ่อมปรับปรุงแคมป์คาร์ สบน.ตห. กองบำรุงทางเขตลำปาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:59:27
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110013689

จัดหาซื้อเครื่องยนต์รางเบา จำนวน 30 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:12:08
750,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066700

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมบ้านพักนายตรวจสายปราจีนบุรี และบ้านพักพนักงาน 6 ห้อง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:50:46
11,278,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110103844

งานซ่อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 สถานี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 23/11/2560 14:29:05
387,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    M60100039476

จ้างเก็บเงินค่าใช้บริการและทำความสะอาดห้องสุขาที่สถานีกรุงเทพ จ้างจัดบริการอาหาร/เครื่องดื่มและพนักงานบริการขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศรวม ๑๔ ขบวน

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:47:31
10,500,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066756

ออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบ ATP Wayside (Automatic Train Protecion) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:52:31
630,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110066767

ออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบห้ามล้ออัตโนมัติ Automatic Train Protection (ATP) ให้กับหัวรถจักร (Train bome) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คัน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:53:17
618,000,000.00
พฤศจิกายน - 2560    
    P60110063467

ซื้อ # H23.167920 Output shaft 115 x 238,3 และ # H23.166910 Gearwheel 258/105 x 48,5 ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 15 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:09:36
4,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120063722

โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา ถึง สถานีคลองลึก (จ้างผู้รับเหมา)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 26/12/2560 9:44:20
685,555,200.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063465

ซื้อ # H23.170610 Primary shaft 96 / 43 x 216 และ # H23.186510 Gearwheel 151,7 x 46 ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 15 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:14:26
4,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120044138

วัสดุของใช้ จำนวน 14 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:37:37
11,439,719.99
ธันวาคม - 2560    
    P60110063341

จัดซื้อ ชุดซ่อม A Control Valve จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:43:21
2,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013642

ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้า แผนเดือน ต.ค.60

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:06:51
800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120036018

จ้างซ่อมอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณของ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:23:02
1,469,900.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120044147

แบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 190 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:34:31
18,607,219.11
ธันวาคม - 2560    
    P60120063715

โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา ถึง สถานีคลองลึก (จ้างที่ปรึกษา)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 26/12/2560 9:42:42
20,870,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120036208

จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกับรางชนิดอัดกาวชนิดพิเศษ ขนาด 100 ปอนด์ วงจรไฟกระแสตรงที่สถานีหนองโพ, สถานีหัวงิ้ว, สถานีเนินมะกอก, สถานีเขาทอง และสถานีนครสวรรค์ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:33:50
1,856,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013629

ซื้อ Electric Lifting Jack ขนาด 30 ตัน จำนวน 2 ชุด

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:01:18
20,010,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120036197

จ้างเหมาปรับปรุงไฟสัญญาณใบธง จำนวน 13 สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:31:34
10,060,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120036184

จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 19 รายการ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:28:49
1,697,300.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120036178

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกสัมพันธ์ ของระบบเครื่องทางสะดวกชนิดสัมพันธ์และเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกระหว่างสถานีสุรนารายณ์ - สถานีลำนารายณ์ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:27:41
4,040,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120036168

จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนย้ายตู้อุปกรณ์วงจรไฟตอนและเครื่องทางสะดวกประเภท ก.4 ระหว่างสถานีบ้านช่องใต้ - สถานีหินซ้อน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:26:26
778,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014021

จัดหาเครื่องดัดรางรัศมี จำนวน 8 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:20:58
60,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013582

ซื้อเอ็กเซิลซัพพอร์ทรถอัดหินรุ่น 09-16 CAT

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:39:32
800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063820

ซื้อ # H23.351710 Primary shaft 95 / 43 X 216 และ # H23.353310 Gearwheel 143,7 X 55,5 ของ Voith Turbo Transmission T211rZ(DAEWOO) จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:21:20
3,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120036006

จ้างซ่อมอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณของ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:22:09
475,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120036011

จ้างเหมาปรับปรุงระบบวงจรไฟตอนที่สถานีหลังสวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:21:18
1,680,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035995

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงประกับรางชนิดฉนวนกาวขนาด 100 ปอนด์ A และอุปกรณ์ระบบวงจรไฟตอนในระบบอาณัติสัญญาณไฟสี CBI ที่สถานีฉะเชิงเทรา แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:20:11
1,200,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120036022

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวก และเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวก ระหว่างสถานีแม่ตาลน้อย - สถานีขุนตาล แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำปาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:24:01
1,977,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063468

จัดซื้อ # H23.166511 Intermediate shaft 150.1 x 243.8 และ # H23.166611 Gearwheel 174.8x 35.5 ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 15 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 16:02:07
5,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014092

จ้างเหมาถางป่าขุดตอ ตอน นตท.กาญจนบุรี, ท่ากิเลน, วังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:47:40
1,343,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014091

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงทางผ่านที่ไม่ปลอดภัย แขวงฯเพชรบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:46:24
669,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014090

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องสุขาชาย หญิง คนพิการ พนักงานรถจักรธนบุรี ที่ย่านสถานีหัวหิน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:44:52
592,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014088

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พตร.เพชรบุรี และอาคารคลังน้ำมัน ย่านสถานีเพชรบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:42:00
3,376,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014085

จ้างเหมาซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหิน แขวงฯ เพชรบุรี (สายใต้) แขวงฯ วังก์พง (สายใต้)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:38:59
40,812,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120030971

งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่วงเวียนกลับรถยนต์ปากทองออกถนนบรมราชชนนีซอย 20 ถึงอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟข้างคลองบางกอกน้อยด้านทิศเหนือจนถึงปากซอยทางเข้าถนนชัยพฤกษ์ ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ ถึง ตลิ่งชัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 13/12/2560 15:35:46
1,484,700.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063469

จัดซื้อ #TPV60139 Supporting Ring ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 20 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:02:27
2,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110062907

จ้างซ่อม Housing Complete ของ Axle Drive Gear E๑๓/๑๘ (DAEWOO) จำนวน ๑๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:22:37
1,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063819

จัดซื้อ # H23.351330 Input shaft 80 x 360,8 , # H23.353210 Gearwheel 301 x 50 และ # H23.247820 Gearwheel 227,8/110 x 10 ของ Voith Turbo Transmission T211rZ(DAEWOO) จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:03:18
4,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063334

จัดซื้อ Hardware &Bearing Kit ของ Axle Drive Gear RG.53 (THN,NKF,ATR) จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:05:22
4,600,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063464

ซื้อ # H22.627571 Input shaft 80 x 357, # H23.186410 Gearwheel 292,2/68 x 50 และ # H23.247820 Gearwheel 227,8/110 x 10 ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 15 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:45:19
6,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063821

ซื้อ # H23.351610 Bearing carrier 170/81 x 85 ของ Voith Turbo Transmission T211rZ(DAEWOO) จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:48:03
1,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063330

ซื้อ Housing Complete ของ Axle Drive Gear RG.53 (THN,NKF,ATR) จำนวน 14 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:27:26
9,800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063336

ซื้อ ชุดยาง Block Brake Unit (ADR) จำนวน 200 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:53:51
20,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014022

จัดหาชุด A-Frame (สำหรับยกเปลี่ยนรางชำรุดในทาง) จำนวน 322 ตัว

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:22:29
80,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063466

จัดซื้อ # H23.167710 Bearing carrier 197/80.3 X 89 ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 20 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 16:01:11
1,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063823

จัดซื้อ # H23.351831 Intermediate shaft 150.1 x 210.88 และ # H23.166620 Gearwheel 174.8/100x 45 ของ Voith Turbo Transmission T211rZ(DAEWOO) จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:59:20
3,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120036192

จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์สัญญาณ Blue Lamp และเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกอัตโนมัติ ระหว่างสถานีบ้านใหม่สำโรง - สถานีหนองน้ำขุ่น ของระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC แขวงบำรุง รักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:29:47
949,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063618

ว่าจ้างซ่อม Adapter Housing ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR ) จำนวน 15 sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:22:02
1,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035982

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกลูกตรา ของระบบเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตราและเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ระหว่างสถานีบาลอ-สถานีมะรือโบ รวมจำนวน 4 สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:18:52
5,510,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063333

ซื้อ Spiral Bevel Gear & Spiral Bevel Pinion ของ Axle Drive Gear RG.53 (THN,NKF,ATR) จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:27:33
4,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063591

ว่าจ้างซ่อม Air dryer (ADR) จำนวน 40 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:44:26
3,800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063472

จัดซื้อชุดซ่อม Sensor Valve ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 80 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:56:08
2,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014026

จัดหาแม่แรงดัดรางทางราบ จำนวน 68 ชุด

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:28:22
40,800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014025

จัดหาเครื่องเจาะรูรางรถไฟ ขนาด 70-100 ปอนด์ จำนวน 161 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:26:51
41,860,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014024

จัดหาเครื่องตัดรางรถไฟ ขนาด 70-100 ปอนด์ จำนวน 161 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:25:22
32,200,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110014023

จัดหาแม่แรงยกหัวต่อรางทางดิ่ง จำนวน 34 ชุด

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:23:51
36,720,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063331

ซื้อ Input Bearing ของ Axle Drive Gear RG.53 (THN,NKF,ATR) จำนวน 14 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:52:07
950,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034774

โครงการซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ ข.1 กม.87+13หลัก14 THALES

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:30:21
475,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034696

โครงการจัดซื้อแท่นเครื่องกั้นถนนชนิด คานทำงาน ด้วยไฟฟ้า ก.1 ชนิดมอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:23:46
750,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034703

โครงการจัดซื้อแท่นเครื่องกั้นถนนชนิด คานทำงาน อัตโนมัติ ข.1 ชนิดไฮโดรลิก และ ชนิดพันเฟือง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:24:59
1,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034715

โครงการจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์เครื่องกั้นถนน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:25:57
350,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120036201

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรากลม พร้อมซ่อมโทรศัพท์ทางสะดวกและเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณทางสะดวกชนิดลูกตราระหว่างสถานีห้วยทับทัน-สถานีอุทุมพรพิสัย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:32:46
1,950,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063332

ซื้อ Axle Shaft with Gear Boss ของ Axle Drive Gear RG.53 (THN,NKF,ATR) จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:24:07
4,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035959

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา และเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา ระหว่างสถานีพรุพรี - สถานีบ้านส้อง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:17:42
1,634,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035209

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องปรับอากาศ ชนิด VRV System

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:45:18
500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034762

โครงการซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ ข.1 กม.72+12หลัก13 TIEFENBACH

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:28:59
475,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110012299

จัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน 6 ล้อ 2 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:11:22
7,400,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034789

โครงการซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ ข.1 กม.127+937, กม.137+857.20,กม.158 +604.00 FRAUSCHER

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:31:46
1,487,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063827

ซื้อ Spiral Bevel Gear Set Z = 13:41 ของ Axle Drive Gear E13/18 (DAEWOO) จำนวน 6 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:21:47
4,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034830

โครงการซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ ข.1 กม.27+596.60,กม.162 + 572.00 FRAUSCHER

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:36:13
945,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034868

โครงการซ่อมเครื่องกั้นถนน ชนิดม่านยกตรงทำงาน ด้วยมือหมุน ก.3 กม.32+206.40 กม.5 + 925. 00 กม.6+592.00

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:37:18
1,590,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034885

โครงการซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า ก.1 กม.19+489, กม.-34+514.00

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:38:31
3,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034897

โครงการซ่อมระบบโทรมาตรเครื่องกั้นถนนทางไกล

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:39:30
3,100,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035161

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องปรับอากาศ ชนิด Water Cool Chiller System

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:43:51
800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110012602

ซื้อเครื่องยึดเหนี่ยวแพนดรอล

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:43:21
1,232,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120038650

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:01:37
500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120054279

งานจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 21/12/2560 13:46:33
7,400,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120054230

งานจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 21/12/2560 11:30:13
7,400,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120054263

งานจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 21/12/2560 11:32:44
7,400,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110066671

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมบ้านพักนายตรวจสายกาญจนบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:49:02
7,185,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034274

โครงการซื้ออุปกรณ์ แผ่นวงจร PCB Card(OCT) สำหรับ ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI – BT ST2N, ST2S, ST2NE (4st) กองอาณัติสัญญาณ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 13:54:46
2,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034284

โครงการซื้ออุปกรณ์เครื่องทางสะดวก งานโรงงาน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 13:55:48
300,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034295

โครงการซื้ออุปกรณ์ชุดแปลงสัญญาณ โอทับเอฟ to RS 422 interface OCT Outdoor (Media Convertor) สำหรับระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI-BT ST2S, ST2NE

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 13:58:10
1,800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063471

ซื้อ Direction Gear Sets. ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:25:30
5,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034353

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ ระบบจ่ายไฟสำรองและเชื่อมต่อระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:00:44
4,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034690

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ แผ่นวงจร และอุปกรณ์ เครื่องนับเพลาล้อ ALPRO

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:22:18
250,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034593

โครงการจ้างซ่อม DC Trackcircuit ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI-BT ST2N, ST2NE

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:09:52
2,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034602

โครงการจ้างซ่อม DC Trackcircuit ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI-LGIS

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:11:02
2,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034618

โครงการซ่อมอุปกรณ์ Corrective Maintenance ระบบอาณัติสัญญาณ กองอาณัติสัญญาณ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:13:14
600,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034657

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ แผ่นวงจร และอุปกรณ์ เครื่องนับเพลาล้อ TIEFENBACH

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:18:01
1,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034668

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ แผ่นวงจร และอุปกรณ์ เครื่องนับเพลาล้อ FRAUSCHER

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:19:14
1,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034681

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ แผ่นวงจร และอุปกรณ์ เครื่องนับเพลาล้อ THALES

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:21:12
1,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034724

โครงการจ้างซ่อมระบบไฟสำรองระบบตรวจสอบ เครื่องกั้นถนนทางไกลอัตโนมัติ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:27:47
2,500,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120034326

โครงการจัดซ่อมอุปกรณ์รีเลย์ชนิด Type Q ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ARI-GEC

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 13:59:14
450,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035354

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ (ข.1)ที่ กม.86+952 ในระบบ CBI ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ – สถานีพานทอง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:55:41
1,836,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035774

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณประแจกลสายลวด สัญญาณประจำที่ชนิดไฟสี สถานีคลองวังช้าง, สถานีบ้านคอกม้า และสถานีนาชะอัง แขวงบำรุงรักอาณัติสัญญาณหัวหิน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:12:03
1,921,900.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035786

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลวงจรระบบ ควบคุมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า (GEC) สถานีดอนทรายและสถานีบ้านกรูด แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:13:10
1,997,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035221

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องปรับอากาศ ชนิด ติดผนัง และแขวนเพดาน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:47:23
945,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035602

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.499+659.00 ระหว่างสถานีอุทุมพรพิสัย – สถานีบ้านเนียม แขวบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:04:31
1,856,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035589

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.282+227 ระหว่างสถานีชุมแสง – สถานีวังกร่าง แขวงบำรุงรักษาอาณัติ -สัญญาณนครสวรรค์

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:03:35
1,806,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035580

จ้างเหมาเปลี่ยนสายส่งสัญญาณและปรับปรุงระบบแสดง ผลสถานะเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ(ข.1) ที่กม.362 +420, 462+407.75,;487+297.00, 491 + 941.00,600+457.00 และ614 + 558.92 จำนวน 6 แห่ง แขวงบำรุงรักษาอาณัติ -สัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:01:53
1,423,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035538

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยที่กม.856+630.00 ระหว่างสถานีบ้านต้นโดน – สถานีเขาชัยสน, กม.1017 + 324.00ระหว่างสถานีนาประดู่–สถานีวัดช้างให้, กม.1035 + 208.00 ระหว่างสถานีตาเซะ-สถานียะลา จำนวนรวม 3 แห่ง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:00:25
4,812,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035761

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยที่ กม.603+066.75 แขวงบำรุง รักษาอาณัติสัญญาณลำปาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:09:36
1,880,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035623

จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งสายเคเบิลเครื่องกั้นถนน (ข.1);ที่ กม.454+336 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ (ระบบนับล้อ) แขวงบำรุงรักษาอาณัติ -สัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:05:41
1,860,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035755

จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งสายเคเบิลเครื่องกั้นถนน (ข.1) ที่ กม.614+558.92 ระหว่างสถานีนาพู่ – สถานีนาทา (วงจรไฟตอน) แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:08:28
1,800,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035375

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.143+470.40 ระหว่างสถานีจันตคาม-สถานีกบินทร์บุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:57:40
1,920,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035770

จ้างเหมาจัดหาและติดตั้งสายเคเบิลเครื่องกั้นถนน (ข.1) ที่ กม.239+083 ระหว่างสถานีสูงเนิน – สถานีกุดจิก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:10:31
1,880,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035361

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.160+185 ระหว่างสถานีบ้านดงบัง-สถานีกบินทร์บุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:56:39
1,656,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035517

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงกล่องแสดงผลสถานะเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ(ข.1) แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:58:51
2,830,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035807

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลวงจรระบบควบคุมอุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า(GEC)สถานีห้วยสักและ สถานีเขาไชยราช แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:15:28
2,015,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035239

โครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชนิด Water Cool Chiller System และ VRV system

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:48:14
950,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035251

ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กส่วนกลาง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:49:01
400,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035271

ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:50:00
400,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035934

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกของระบบเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตราและเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกชนิด ลูกตราระหว่างสถานีโคกคราม-สถานีนครศรีธรรมราชจำนวน 2สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:16:36
3,885,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110013508

ซื้ออะไหล่ระบบลม รถอัดหินรุ่น 08-16 3S

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:28:17
700,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035629

จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบเครื่องกั้นถนนฯ จำนวน 8 รายการ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:06:34
315,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035276

ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กสายใต้และสายตะวันออก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:50:54
307,500.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035799

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC ระหว่างสถานีห้วยทรายใต้ – สถานีหัวหิน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:14:31
1,921,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110063822

ซื้อ # H23.167950 Output shaft 115 x 244,8 และ # H23.166910 Gearwheel 258/105 x 48,5 ของ Voith Turbo Transmission T211rZ(DAEWOO) จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:19:32
2,000,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035346

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ที่ กม.295+946 ระหว่างสถานีคั้นกระได–สถานีประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:54:14
1,546,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60120035710

จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก.1) ที่ กม.112+914 ระหว่างสถานีสระบุรี-สถานีชุมทางแก่งคอย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 15:07:38
1,821,000.00
ธันวาคม - 2560    
    P60110012398

ปรับปรุงคันดินกั้นน้ำริมฝั่งทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ไอซีดี.ลาดกระบัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:23:36
1,613,000.00
มีนาคม - 2560    
    D60090285966

จ้างสำนักงานรักษาความปลอดภัยโครงการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน อาคารและสถานที่บริเวณศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/9/2560 15:17:15
2,100,000.00
กันยายน - 2560    
    P60110018654

จัดจ้างปฏิบัติงานหน่วย สบซ.บซ.1 จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:02:23
1,007,820.00
มกราคม - 2561    
    P60110018527

จ้างซ่อมพื้นรถ,ปรับปรุงสีภายนอก-ภายใน รถ บนท.ป. รุ่นขอนแก่น จำนวน ๒ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:30:37
813,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020267

จ้างซ่อม Gear Case รถจักร ALS., HID., GEA., GE. จำนวน 420 Units

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 16:24:18
630,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020233

จ้างซ่อม Traction Motor 5GE ๗๙๒ (Frame Re-Insulation เปลี่ยน Lead Wire) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 24 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 16:20:36
2,582,160.00
มกราคม - 2561    
    P60110018554

จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร โรงงานมักกะสัน จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:55:38
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018562

จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง พื้นที่เก็บน้ำมันหล่อลื่น สารหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:36:28
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018531

จ้างซ่อมปรับปรุงทำความสะอาดพ่นสีภายนอกรถปรับอากาศ บนท.ป ๘๔ คัน จำนวน ๑๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:52:44
1,683,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020230

จัดจ้างซ่อม Traction Alternator 5 GMG 2000 (Rotor Re-Coil ด้าน Main และด้าน Excite) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 6 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:05:37
2,910,300.00
มกราคม - 2561    
    P60110018553

จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:51:38
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018519

จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถ บชส. ชนิดโถง พร้อมเปลี่ยนเก้าอี้ภายใน จำนวน ๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:47:04
1,852,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018589

จัดจ้างซ่อมวาระเครื่องปรับอากาศรถดีเซลราง จำนวน 120 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:44:47
504,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020207

จ้างซ่อม Traction Motor HS21241-01R (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 24 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 16:15:16
16,560,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018603

จ้างซ่อมหนัก Compressor air รถ ITR จำนวน ๘ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:53:27
1,760,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018615

จ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Westinghouse จำนวน ๑๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:53:52
957,220.00
มกราคม - 2561    
    P60110018583

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายนอกรถ THN, NKF จำนวน 6 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:42:54
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019947

จัดจ้างซ่อมหนัก วาระ 30,000 ชม. เครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 7 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:24:35
93,879,800.00
มกราคม - 2561    
    P60110017761

จัดจ้างรื้อ-ล้าง Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๑๐๐ Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:23:58
400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017265

จัดจ้างซ่อม Cylinder Head ของเครื่องยนต์ Pielstick วาระ 24,000 ชม. รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 144 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:26:48
4,492,800.00
มกราคม - 2561    
    P60110019994

จัดจ้างซ่อม Traction Motor TA 671 (Frame Re-Insulation) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 36 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:28:36
3,373,200.00
มกราคม - 2561    
    P60110018566

จ้างซ่อม Compressor C1200 จำนวน 20 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:29:06
5,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018578

จ้างซ่อม Propeller Shaft รถดีเซลราง จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:30:35
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017886

จัดจ้างซ่อม Main Generator GT 605 (Armeture Re-Coil เปลี่ยน Commutator) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 24 Pcs.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:21:07
10,123,440.00
มกราคม - 2561    
    P60110015939

จัดจ้างซ่อม Turbocharger ของ รจ. ALS วาระ หนัก (24,000 ชม.) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 8 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:18:51
2,144,880.00
มกราคม - 2561    
    P60110018590

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ Sigma รถดีเซลรางพร้อมอะไหล่ จำนวน 4 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:31:59
1,800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018630

จ้างซ่อมทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ MTU 16V4000 R41R จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:39:50
3,218,830.00
มกราคม - 2561    
    P60110018460

จ้างซ่อมเครื่องยกหีบและเหล็กทับหลัง แบบหล่อแท่งห้ามล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:48:54
2,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020264

จัดจ้างซ่อม-เปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบบนตัวรถจักรซ่อมหนักทุกส่วน จำนวน 25 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:18:13
1,250,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018606

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ SIgma รถโดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:38:53
1,800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018734

จ้างซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลาพร้อมปลอกล้อใหม่ จำนวน ๑๐๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:14:32
3,179,612.00
มกราคม - 2561    
    P60110018729

จ้างซ่อมหม้อเพลา รถดีเซลรางและรถโดยสาร จำนวน ๒,๕๕๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:13:13
10,832,145.00
มกราคม - 2561    
    P60110015430

จ้างซ่อมบำรุงเตาเผาปลอกล้อออก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:11:50
1,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015425

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Rafamet เปลี่ยนระบบควบคุม PLC

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:08:34
1,500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015420

จ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องกลึงล้อ Rafamet

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:05:57
1,999,830.00
มกราคม - 2561    
    P60110015415

จ้างซ่อมเครื่องบันทึกผลการทดสอบ Distributor Valve ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:59:37
1,872,500.00
มกราคม - 2561    
    P60110018575

จัดจ้างซ่อมรังผึ้งหม้อน้ำเครื่องยนต์รถดีเซลราง THN, NKF, ATR จำนวน 80 ชุด

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:05:10
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019985

จัดจ้างซ่อม Traction Motor TA 671 (Complete Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 36 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:47:31
46,188,720.00
มกราคม - 2561    
    P60110018616

จ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Sigma จำนวน ๒๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:42:45
877,400.00
มกราคม - 2561    
    P60110018611

จ้างดูแลระบบแจ้งเตือนสถานะของอุปกรณ์รถปรับอากาศ จำนวน ๑ ระบบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:40:34
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015819

จัดจ้างซ่อม Turbocharger ของ รจ. ALS วาระ 12,000 ชม. รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:39:14
6,879,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020211

จัดจ้างซ่อม Electric Governor GAC Model LCC 102 รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:49:28
580,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018569

จัดจ้างซ่อมหม้อเพลาโดยวิธีเสริมเหล็กแผ่นแมงกานีส รถดีเซลราง THN, NKF, ATR จำนวน 504 ชุด

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:02:23
2,268,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018581

จัดจ้างซ่อมพัดลมห้องโดยสารรถดีเซลรางขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 ชุด

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:07:46
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018646

จัดจ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (CAT) รุ่น 3516 BHD Top End Overhaul จำนวน 8 ครั้ง

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:12:00
40,919,768.00
มกราคม - 2561    
    P60110018640

จัดจ้างซ่อมหัวฉีดเครื่องยนต์ MTU จำนวน 192 หัว

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:20:16
14,021,184.00
มกราคม - 2561    
    P60110018634

จัดจ้างบำรุงรักษาแบตเตอรี่ จำนวน 1 ปี

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:18:06
1,985,556.00
มกราคม - 2561    
    P60110018599

จัดจ้างซ่อมแคร่รถดีเซลราง วาระ 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี จำนวน 1,500 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:15:49
6,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018653

จัดจ้าง ถอด,ตรวจ,ซ่อม,เปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์รถจักรดีเซลหน่วยเครื่องยนต์ จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:15:18
1,007,808.00
มกราคม - 2561    
    P60110018593

จัดจ้างวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลราง จำนวน 500 ชุด

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:13:23
875,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018647

จัดจ้างล้างทำความสะอาดรถจักรดีเซล จำนวน 2,200 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:12:44
1,632,400.00
มกราคม - 2561    
    P60110018587

จัดจ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ส่วนบนรถดีเซลราง จำนวน 1,400 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:11:28
980,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018641

จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ Component เครื่องยนต์ MTU รุ่น 16V4000R41R จำนวน 4 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:09:53
761,322.00
มกราคม - 2561    
    P60110018608

จ้างซ่อมหนักครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:54:24
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018658

จัดจ้างซ่อม Speed Meter Digital รถจักร HID,GEA จำนวน 21 sets

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:16:26
8,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018600

จัดจ้างซ่อมทำสี ติดตั้งอุปกรณ์ภายใน ภายนอกตัวรถดีเซลราง จำนวน 16 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:02:59
3,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P61050031849

จัดซื้อ EMERGENCY BRAKE VALVE NB11 COMPLETE สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 15 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/6/2561 17:16:17
1,300,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018594

จัดจ้างเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำระบายความร้อนรถดีเซลราง จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:59:03
1,680,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018563

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่ทำงานซ่อมภายในโรงรถดีเซลรางสำหรับระบบงาน TPM จำนวน 1 งาน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:58:43
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018588

จัดจ้างล้างส่วนล่างรถดีเซลราง จำนวน 2,000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:56:04
1,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018657

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถจักร ALS/CSR วาระ 1 ปี จำนวน 50 set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:53:28
600,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018582

จัดจ้างซ่อม Motor Air Compressor ABB รถดีเซลราง ADR จำนวน 16 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:52:46
960,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018651

จ้าง ถอด,ตรวจ,ซ่อม,เปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์รถจักรดีเซลหน่วยลม จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:51:27
1,007,808.00
มกราคม - 2561    
    P60110018576

จัดจ้างซ่อมรังผึ้งหม้อน้ำเครื่องยนต์รถดีเซลราง ADR จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:49:04
880,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018633

จ้างซ่อมเปลี่ยนเพลาล้อและTM รถจักรดีเซล ALS,HID,GEA,GE จำนวน 360เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:41:51
3,626,280.00
มกราคม - 2561    
    P60110018570

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins N855R2, N855R1 จำนวน 10 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:41:20
1,500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018598

จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยวระบบปรับอากาศรถดีเซลราง จำนวน 2,000 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/12/2560 10:50:27
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018592

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ Westing House รถดีเซลรางพร้อมอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/12/2560 10:53:03
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018580

จ้างซ่อม Motor Start รถดีเซลราง จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/12/2560 10:54:25
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018635

จัดจ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ 1,000 ชม. วาระ A จำนวน 48 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 18:07:01
2,772,720.00
มกราคม - 2561    
    P61050031819

จัดซื้อ Air Spring สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 64 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/6/2561 17:14:40
7,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018670

จัดจ้างตรวจเติมน้ำมันหล่อลื่นรถจักร จำนวน 1 ปี

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:29:57
752,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018659

จัดจ้างซ่อม Suction valve และ Delivery ทำลม KNORR จำนวน 100 set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:27:27
752,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020274

จัดจ้าง ถอด, ตรวจ, ซ่อม, เปลี่ยน, ติดตั้ง เครื่องยนต์ Cummins และ Pielstick

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:16:54
2,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020268

จัดจ้างซ่อมเครื่องทดสอบ Oil Damper จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:16:33
300,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020261

จัดจ้างซ่อมหนักทุกส่วน ตัวรถจักรพร้อมทำสีภายนอกและภายใน จำนวน 25 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:16:12
6,250,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020234

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 792 (Frame Re-Coil เปลี่ยน Lead Wire) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:15:08
5,506,680.00
มกราคม - 2561    
    P60110020220

จัดจ้างซ่อม Cylinder Head ของเครื่องยนต์ Cummins KTA50L วาระ 24,000 ชม. รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 200 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:14:28
10,536,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018565

จัดจ้างซ่อม Air Dryer รถดีเซลราง Deawoo จำนวน 16 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:08:06
1,440,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020208

จ้างซ่อม Traction Motor HS21241-01R (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 56 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:13:39
30,732,800.00
มกราคม - 2561    
    P60110018656

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถจักร ALS/CSR วาระ 3 เดือน จำนวน 120 set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:03:20
840,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018650

จ้าง ถอด,ตรวจ,ซ่อม,เปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์รถจักรดีเซลหน่วยไฟฟ้า จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:01:33
1,007,808.00
มกราคม - 2561    
    P60110018652

จัดจ้าง ถอด,ตรวจ,ซ่อม,เปลี่ยน ติดตั้งอุปกรณ์รถจักรดีเซลหน่วยส่วนล่าง จำนวน 12 เดือน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:14:01
1,007,808.00
มกราคม - 2561    
    P60110018591

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ Mittsubishi รถดีเซลรางพร้อมอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:52:27
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018577

จัดจ้างซ่อมรังผึ้งหม้อน้ำเครื่องยนต์ PGU ของรถดีเซลราง ADR จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:39:18
700,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018579

จ้างซ่อม Auxillary Drive Complete รถดีเซลราง จำนวน 20 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:48:10
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018573

จ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins 6B รถดีเซลราง ASR จำนวน 5 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:46:33
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P61050031825

จัดซื้อ Repair kit for Drain Valve EVV-6 สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 164 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/6/2561 17:15:02
1,300,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018567

จ้างซ่อม Compressor Knorr VV160 จำนวน 20 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:30:25
5,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018610

จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยวระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน ๑๕,๐๐๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:36:11
9,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018605

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ Hitachi รถโดยสาร จำนวน ๕ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:34:15
2,250,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018555

จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่ สรพ.ธบ. จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:27:12
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018544

จ้างกลึง Brake disc ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:24:58
800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018526

จ้างซ่อมปรับปรุงทำความสะอาดพ่นสีภายนอกรถปรับอากาศ บนอ.ป. จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:22:05
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P61050031831

จัดซื้อ IMPULSE VALVE WIMHV-1/2 ZG R 1/4

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/6/2561 17:15:19
1,800,000.00
มกราคม - 2561    
    P61050031837

จัดซื้อ Compression Spring (048) สำหรับรถดีเ้ซลราง Daewoo จำนวน 384 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/6/2561 17:15:48
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P61050031843

จัดซื้อ Compression Spring (064) สำหรับรถดีเ้ซลราง Daewoo จำนวน 384 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 1/6/2561 17:16:03
9,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018631

จ้างซ่อมสีภายนอกรถจักร อัลสตอม จำนวน 9 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:56:19
1,728,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019688

จัดซื้อ Inner Coil Spring T-11 จำนวน 800 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:08:30
2,333,285.00
มกราคม - 2561    
    P60110018528

จ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสารวาระปานกลางรถ บชส.(ที่สรพ.ธบ.) จำนวน ๑๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:39:29
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018688

จ้างซ่อมหม้อเพลาแคร่ Y-25 จำนวน ๒๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 14:23:38
957,222.00
มกราคม - 2561    
    P60110018617

จ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Hitachi, Mitsubishi, Profile, Wonderal จำนวน ๓๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 13:53:06
1,233,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018612

จ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins ๖ สูบ รถโดยสาร จำนวน ๑๕ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 13:46:22
3,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018607

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ Stone UK รถโดยสาร จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/11/2560 15:18:16
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019791

จัดซื้อ COIL SPRING ขดนอก จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:22:19
559,503.00
มกราคม - 2561    
    P60110020036

จัดซื้อ Inner Coil Spring แคร่ Ride Control Class C จำนวน 500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:20:53
1,701,866.00
มกราคม - 2561    
    P60110019753

จัดซื้อ Outer Coil Spring แคร่ Ride Control Class C จำนวน 500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:19:24
2,140,268.00
มกราคม - 2561    
    P60110019741

จัดซื้อBolsterสำหรับรถสินค้า 8 ล้อ แคร่ T-11 DRG.No.1-5 TG2-001(Modified) จำนวน30ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:16:20
1,211,358.00
มกราคม - 2561    
    60110019727

จัดซื้อคานห้ามล้อ (brake Shoe Holder) จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:13:13
814,622.00
มกราคม - 2561    
    P60110015416

จ้างดาดกาบเพลา TM. ของรถจักร ALS จำนวน ๘๕๐ คู่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/11/2560 9:40:51
14,875,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019714

จัดซื้อคานห้ามล้อ พร้อมหัวคานแคร่ T-11 ประกอบเป็นชุด จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:10:27
679,718.00
มกราคม - 2561    
    P60110015421

จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class D จำนวน ๑,๑๐๐ ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 28/11/2560 10:01:21
5,708,450.00
มกราคม - 2561    
    P60110019670

จัดซื้อจานศูนย์กลางแคร่โบกี้อันบน แคร่ T.11 จำนวน 120 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:06:50
796,735.00
มกราคม - 2561    
    P60110019637

จัดซื้อ Adapter Class D (special) จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:05:17
999,915.00
มกราคม - 2561    
    P60110019627

จัดซื้อคานห้ามล้อแคร่ Swing Motion รุ่น (Motion) จำนวน 50 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:03:53
654,439.00
มกราคม - 2561    
    P60110019610

จัดซื้อ Outer Coil Spring แคร่ Swing motion จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:02:22
662,865.00
มกราคม - 2561    
    P60110019525

จัดซื้อคานห้ามล้อ แคร่ KHM. Ride Control Class D ตามแผนผังเลขที่ 238 T จำนวน 120 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:00:39
643,091.00
มกราคม - 2561    
    P60110018690

ซื้อ I47930/5852A Brake cylinder 12 จำนวน ๒๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 14:59:09
756,340.00
มกราคม - 2561    
    P60110018561

จัดซื้อ DG SET ของรถ APVC พร้อมชุด Control จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 14:55:53
13,949,800.00
มกราคม - 2561    
    P60110018546

จัดซื้อ สายพานผ้าใบอาบยาง ชนิดขอบมน ยาวม้วนละประมาณ ๑๐๐ เมตร ± ๑๐% จำนวน ๖,๐๐๐ เมตร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 14:50:35
1,824,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110017884

จัดจ้างซ่อม Main Generator GT 605 (พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 18 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:21:18
19,482,660.00
มกราคม - 2561    
    P60110018534

จัดซื้อชุดซ่อม Levelling Valve # I 86475 Levelling Valve Complete SV1205 Z จำนวน ๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 14:40:52
1,700,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014383

จัดซื้อเครื่องวัดพิกัดสามมิติแบบพกพา (Portable Coordinate Measuring Machines : CMM)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 14:29:49
4,365,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019719

จัดซื้อ Adapter Class C จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 24/11/2560 15:11:38
606,690.00
มกราคม - 2561    
    P61010041909

เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์เปอร์กิ้น จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 24/1/2561 13:24:54
405,600.00
มกราคม - 2561    
    P60120033621

งานซ่อมปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคารที่ทำการแพทย์เขตแก่งคอย - นครราชสีมา

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:24:49
800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120033641

งานซ่อมปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคารที่ทำการแพทย์เขตนครสวรรค์ - ที่ทำการนายตรวจสายพิษณุโลก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:26:04
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120033655

งานซ่อมปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ทำการ ทรส.และชานชาลาบริเวณย่านสถานี ชท.หาดใหญ่

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:27:10
1,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120033671

งานซ่อมปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ภายในอาคารสถานีตันหยงมัส

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:28:44
1,285,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120033685

งานซ่อมปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านพักบริเวณย่านนิคมธนบุรี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:30:07
920,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120033772

งานซ่อมปรับปรุงเดินสายเมนและดวงโคมไฟนอกอาคาร บริเวณย่านสถานีหนองคาย ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:37:34
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120033784

งานซ่อมปรับปรุงเดินสายเมนและดวงโคมไฟนอกอาคารบริเวณย่านสถานีอุบลราชธานี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:40:28
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120064484

เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ดีเซล Pielstick. Type 16 PA4 V.185 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom. จำนวน 2 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 26/12/2560 14:17:56
5,154,200.00
มกราคม - 2561    
    P๖๐๑๒๐๐๗๐๘๓๔

จ้างจัดบริการอาหาร/เครื่องดื่มและพนักงานบริการบนขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 29/12/2560 15:32:51
9,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120053715

ศึกษาและจัดทำแนวทางในการปรับปรุงและพัมนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบริหารงานบุคคล - ประกาศวันที่ 10/1/2561 10:13:31
7,116,584.00
มกราคม - 2561    
    P60110018456

จ้างซ่อมและปรับปรุง ระบบปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อใช้ในโรงงานมักกะสัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 14:28:56
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P61010035294

โครงการปรับปรุงอัตรากำลังเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลนและทางเลือก

ฝ่ายบริหารงานบุคคล - ประกาศวันที่ 19/1/2561 15:34:12
6,525,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018683

SPRING CAP ASS'Y จำนวน ๘๓๕ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:33:02
3,997,184.00
มกราคม - 2561    
    P60120044019

แบตเตอรี่กรด แบบ TRA-12 ชนิด 2 โวลท์ พร้อมประจุไฟเสร็จ สำหรับใช้กับรถโดยสาร จำนวน 5000 หม้อ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:11:10
39,055,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120033347

งานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย และขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลฯ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1) และรื้อย้ายกลับเข้าแนวเดิม (งานถาวรครั้งที่ 2) และรื้อย้ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ของ บริษัท ปตท. ที่กม.75 + 641.20 - กม.75+658.80 บริเวณย่านสถานีดอนสีนนท์ ในเส้นทางสายสัตหีบ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:08:49
1,619,000.00
มกราคม - 2561    
    P61010042277

จ้างรักษาความปลอดภัย และงานความมั่นคงที่ตลาดนัดจตุจักร

ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน - ประกาศวันที่ 26/1/2561 16:28:28
10,255,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120033306

งานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย และขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลฯ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1) และรื้อย้ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ของ บมจ.ทีโอที ที่กม.67+284.00 - กม.67+298.00 ระหว่างสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - สถานีบางน้ำเปรี้ยว ในเส้นทางสายอรัญประเทศ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:05:51
1,556,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110063617

จัดจ้างซ่อม Mechanical unit complete ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR ) จำนวน 7 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:11:52
10,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120033264

งานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย และขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลฯ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1) และรื้อย้ายกลับเข้าแนวเดิม (งานถาวรครั้งที่ 2) ที่ กม.625 + 290.00 - กม.625 + 302.00 ระหว่าง สถานีมะลวน-ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:07:02
1,126,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110063818

จัดซื้อ Mechanical unit ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 10 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:05:59
10,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60120022291

จ้างงาน พีธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 12/1/2561 12:34:27
10,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018693

จ้างซ่อม Bolster แคร่ KHM. สำหรับรถ ๘ ล้อ จำนวน ๓๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 17:12:59
1,179,675.00
มกราคม - 2561    
    P60110015431

จ้างถอดปลอกล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน ๔,๓๐๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 17:04:36
1,203,750.00
มกราคม - 2561    
    P60110015426

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงเพลาล้อ Rafamet (CNC)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 17:02:06
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110090663

งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 17/1/2561 10:47:19
148,290,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019792

จัดซื้อ FRICTION SHOE จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:31:56
516,361.00
มกราคม - 2561    
    P60110018574

จ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins 4 สูบ รถดีเซลราง ATR จำนวน 4 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/12/2560 10:54:47
960,800.00
มกราคม - 2561    
    P60110019359

ซื้ออุปกรณ์ PPE (ป้องกันภัยส่วนบุคคล) เสื้อแขนสั้นคุมปฏิบัติงาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 17:18:01
520,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018557

Air conditioning สำหรับรถโดยสารรุ่น ๑๑๕ คัน จำนวน ๑๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:43:57
29,105,418.00
มกราคม - 2561    
    P60110019841

จัดซื้อ FRICTION SPRING จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 17:18:59
512,400.00
มกราคม - 2561    
    P60110019833

จัดซื้อแผ่นเสริมจานศูนย์กลางแคร่ (SLIM) ขนาด 15 จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:41:03
696,570.00
มกราคม - 2561    
    P60110018556

Air conditioning APVC จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:40:34
1,415,861.00
มกราคม - 2561    
    P60110019830

จัดซื้อสลักก้านเครื่องพ่วง (Pivot Pin) จำนวน 1000 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:39:48
1,268,579.00
มกราคม - 2561    
    P60110019824

จัดซื้อกรอบเครื่องพ่วงอัตโนมัติ รุ่น 2 (รูสลักแคบ) จำนวน 250 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:38:10
511,193.00
มกราคม - 2561    
    P60110014452

จัดหา KE distributor valve test stand จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:38:07
6,236,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019806

จัดซื้อ Adapter Class B จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:35:48
1,112,265.00
มกราคม - 2561    
    P60110019361

ซื้อแหนบกูบ ๑๐๐ ตับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:50:55
4,370,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014451

จัดหาเครื่องม้วนแผ่นโลหะระบบไฮดรอลิค แบบ ๔ ลูกกลิ้ง จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:34:17
3,934,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018621

FILTER ELEMENT (ITEM 12) MANN No.C1043/1 จำนวน ๓๘๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:52:53
1,239,060.00
มกราคม - 2561    
    P60110014450

จัดหารถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดบรรทุก ๖ ตัน มีกระบะ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดพับได้ ยกน้ำหนักได้ ๕ ตัน จำนวน ๓ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:31:10
11,487,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014421

จัดหาและติดตั้งป้ายแสดงข้อมูล LED Dual Color ขนาด ๒.๔๙ ม. x ๔.๒๕ ม. พร้อม Software จำนวน ๓ จุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:27:55
2,601,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018453

จัดซื้อ Wheel Set AAR Class D จำนวน ๒๕๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:14:41
40,125,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018452

จัดซื้อล้อรีดทึบ รถสินค้า Class D จำนวน ๑,๐๐๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:09:52
35,305,875.00
มกราคม - 2561    
    P60110018451

จัดซื้อล้อรีดทึบ รถโดยสารรุ่นใหม่ ๑๑๕ คัน จำนวน ๙๒๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:07:42
46,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110020257

จัดจ้างติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบของรถจักรซ่อมหนักทุกส่วน จำนวน 25 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 8:34:40
2,500,000.00
มกราคม - 2561    
    60110015427

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องดันเพลาล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:05:39
2,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015422

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงแนวตั้ง You Ji

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:04:04
1,500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015417

จ้างถอด-รื้อ-ล้าง Distributor Valve ชนิด KE

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:02:18
5,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018457

จ้างทำแบบปั๊มโลหะ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:59:38
700,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018689

จ้างซ่อม แคร่จีน Y-25 จำนวน ๔๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:58:34
2,044,770.00
มกราคม - 2561    
    P60110019800

จัดซื้อ Friction Spring แคร่ Ride control Sumitomo จำนวน 600 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:34:28
802,179.00
มกราคม - 2561    
    P60110018445

ซื้อฝาหลังหม้อเพลา PC-๒๕ จำนวน ๒ รายการ รายการละ ๒๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:08:59
1,888,550.00
มกราคม - 2561    
    P60110018682

หัวคานห้ามล้อ จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:30:42
825,098.00
มกราคม - 2561    
    P60110014416

จัดหาประแจทอร์ค จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:30:24
220,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018681

จานศูนย์กลางแคร่อันบน แคร่มาตรฐาน จำนวน ๔๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:29:28
2,232,020.00
มกราคม - 2561    
    P60110014392

จัดหาเครื่องทำลมอัด Air Compressor ขนาดถังจุ ๓๑๕ ลิตร ๑๐ บาร์ จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:19:19
88,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018680

COIL SPRING ขตใน 56 MSZ .9-04-00-004 จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:14:58
885,150.00
มกราคม - 2561    
    P60110018678

Bolster แคร่ BARBER จำนวน ๓๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:13:30
1,162,823.00
มกราคม - 2561    
    P60110014387

จัดหาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Input ๓๘๐ VAC ๓ เฟส ๕๐-๖๐ Hz แบบมีล้อเคลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:12:41
266,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018450

ซื้อล้อรีดทึบ รถโดยสาร บนอ.ป. บนท.ป. และ ADR. ๑,๑๙๒ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:12:31
40,941,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018677

Adapter Class D จำนวน ๘๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:11:50
3,914,864.00
มกราคม - 2561    
    P60110014385

จัดหาเครื่องตัดโลหะ Inverter Air Plasma Cutter (Max.Cuting Thickness ๒๕ mm.) พร้อมเครื่องทำลมอัด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:11:27
243,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018559

Frequency converter สำหรับรถโดยสารรุ่น ๑๑๕ คัน จำนวน ๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:49:10
1,364,344.00
มกราคม - 2561    
    P60110018446

ซื้อ Slinger Pc-๒๕ (ปลอกสวมคอเพลารถโดยสาร)ตามแผนผัง ๑-๒ TP๒-๐๐๘ จำนวน ๒๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:10:10
1,465,900.00
มกราคม - 2561    
    P60110018618

จ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๕๐๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:57:04
1,945,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018676

Friction Block แคร่ เกาหลี จำนวน ๕๕๗ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:07:13
581,717.00
มกราคม - 2561    
    P60110018443

ซื้อตลับลูกกลิ้ง Cylinder roller Bearing No.๒U-๑๑๐CS(JC-๑A) จำนวน ๖๐ ตลับ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:06:54
1,848,960.00
มกราคม - 2561    
    P60110018675

Friction Spring แคร่ BARBER จำนวน ๔๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:02:21
1,258,320.00
มกราคม - 2561    
    P60110018442

ซื้อเฟอร์โรซิลิคอน จำนวน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:01:55
769,080.00
มกราคม - 2561    
    P60110018674

Inner Coil Spring แคร่ Barber จำนวน ๒๗๘ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:00:33
688,121.00
มกราคม - 2561    
    P60110019367

ซื้อแท่งห้ามล้อ ๙X๔ GA๔-๕๘/๑ P.๘๕๑

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:00:13
594,340.00
มกราคม - 2561    
    P60110018454

จัดซื้อล้อรีดทึบ รถดีเซลราง THN/NKF/ATR จำนวน ๔๐๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:59:18
8,280,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019365

ซื้อล้อรีดทึบ (Solid Disc Wheel) ๙๒๐ ล้อ (สำหรับ รถบนท.ป ๑๑๕ คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:56:53
38,092,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018623

WEARING PARTS A T211R # 28.9004.10 จำนวน ๖๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:56:38
1,342,604.00
มกราคม - 2561    
    P60110018622

AIR CLEANER ELEMENT "FLEETGUARD" NO.AF.891M จำนวน ๓๘๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:54:06
742,961.00
มกราคม - 2561    
    P60110019363

ซื้อเฟอร์โรฟอสรัส (Ferro Phosphorus)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 14:53:41
3,335,040.00
มกราคม - 2561    
    P60110018447

ซื้อล้อรีดทึบ รถจักร Alsthom ๒๔๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:11:19
6,779,520.00
มกราคม - 2561    
    P60110014081

ก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านอาคารเดี่ยว คสล. 2 ชั้น นายตรวจทางวัฒนานคร

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:34:18
2,576,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018619

จ้างซ่อมวาระ 4 เดือน เครื่องปรับอากาศนอกตัวรถ จำนวน ๕๐๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:07:45
1,837,500.00
มกราคม - 2561    
    P60110014119

ก่อสร้างอาคารที่ทำการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:23:44
8,609,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014116

ก่อสร้างบ้านพักพนักงานทดแทนอาคารที่ถูกไฟไหม้ย่านสถานีนครราชสีมา จำนวน 3 หลัง บ้านเลขที่ 553, 677, 911, 913, 915, 917

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:21:02
6,756,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014115

ซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานบำรุงทางเลขที่ 557-571 แขวงบำรุงทางนครราชสีมา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:18:40
1,737,700.00
มกราคม - 2561    
    P60110014107

ซ่อมปรับปรุงบังกาโลหลังที่ 1 กองบำรุงทางเขตลำปาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:03:39
2,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014106

ปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงานโยธา แขวงฯ ลำปาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:02:30
760,900.00
มกราคม - 2561    
    P60110014105

เสริมขอบชานชาลาสถานีแก่งหลวง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:00:51
715,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014097

จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ของเครื่องใช้ ภายในกองบำรุงทางเขตหัวหิน (สายใต้, กญ. และสาย แอ.)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:53:01
636,850.00
มกราคม - 2561    
    P60110014095

จัดซื้อน้ำมัน ค่าใช้สอยที่ทำการ ภายในกองบำรุงทางเขตหัวหิน (สายใต้, กญ. และสาย แอ.)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:51:47
562,000.00
มกราคม - 2561    
     P60110014163

จัดจ้างงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน (Row House) จำนวน 1 แถว 6 ห้อง ที่สถานีปัตตานี จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:47:53
7,041,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014084

จัดซื้อน้ำมันเครื่องมือปลีกย่อย แขวงบำรุงทางวัฒนานคร

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:37:12
1,640,660.00
มกราคม - 2561    
    P60110014171

จัดจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. 2 ชั้น (นตท.จะนะ)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:51:35
5,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014079

ก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน ฝ่ายการเดินรถ (อาคาร คสล. 2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง ย่านสถานีอรัญประเทศ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:31:24
11,134,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014078

ก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 1 อาคาร และบ้านพักนายตรวจสายอรัญประเทศ ขนาด 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:29:56
5,990,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014077

ก่อสร้างอาคารสถานีบ้านแก้ง จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:27:57
9,753,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014076

จัดซื้อน้ำมันเครื่องมือปลีกย่อย แขวงบำรุงทางปราจีนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:10:18
1,440,171.00
มกราคม - 2561    
    P60110014075

จัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางปราจีนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:08:47
4,166,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014074

ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมบ้านพักนายตรวจสายปราจีนบุรี ขนาด 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:07:24
10,013,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014073

จัดหาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าแฟลต ระบบ 36 เฟส 4 สาย ขนาด 30

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:05:49
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014072

ปรับปรุงพื้น คสล. บริเวณหน้าที่ทำการแขวงบำรุงทางปราจีนบุรี, บ้านพัก นตท.ปราจีนบุรี และ พสถ.ปราจีนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:04:15
600,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014070

ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตย่านสถานีปราจีนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:02:21
5,642,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014038

จัดหาเครื่องตรวจสภาพทางแบบเดินเข็นสำรวจตรวจสภาพทางเรขาคณิต 90 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:01:31
225,180,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110072208

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมบ้านพักตอนนายตรวจสายกาญจนบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:56:12
7,185,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015429

จ้างซ่อมบำรุงเตาเผาปลอกล้อเข้า

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:05:50
1,200,000.00
มกราคม - 2561    
    M๖๑๐๗๐๐๑๕๔๐๕

จ้างกำจัดแมลงสาบและแมลงทุกชนิดในรถโดยสาร ที่สถานีกรุงเทพ สถานีชุมทางบางซื่อ และพื้นที่ภายในบริเวณอาคารสถานีกรุงเทพ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 18/7/2561 10:46:35
5,443,812.00
มกราคม - 2561    
    P60110015424

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Noble เปลี่ยนระบบควบคุม PLC

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:03:52
2,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015419

จ้างซ่อม Injection Pump ยีห้อ Stranadyne และ Delphi

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:02:43
1,320,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018609

จ้างซ่อมวาระ 1 เดือนระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน ๒,๐๐๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:01:48
2,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015414

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือกล

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:59:47
620,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018604

จ้างซ่อมหนักเครื่องปรับอากาศ Floor mounted จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:58:50
900,000.00
มกราคม - 2561    
    P61070014494

แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/7/2561 14:06:44
58,500.00
มกราคม - 2561    
    P60110018459

จ้างซ่อมเครื่องทำแบบหล่ออัตโนมัติทั้งระบบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 9:58:34
4,500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014161

จัดจ้างงานก่อสร้างบ้านพัก นสน. (Single House Type) อาคารคอนกรีต 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่สถานีปัตตานี

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:43:53
3,168,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110072118

งานก่อสร้างรั้วที่ทำการแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณศรีราชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:57:46
646,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014066

ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานอาคารเดี่ยว 2 ชั้น ตอนนายตรวจทางบางพระ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:54:20
6,661,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110072213

งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในงานก่อสร้างสถานีชั่วคราวชายแดนไทย - กัมพูชา (ฝั่งไทย) ในเส้นทางรถไฟสายอรัญประเทศ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:54:37
10,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110072267

งานปรับปรุงซ่อมแซมลานเก็บกองและขนส่งสินค้า (คอนเทนเนอร์) ที่ย่านสถานีแหลมฉบัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:48:48
3,380,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110066744

งานก่อสร้างเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ มีพนักงานควบคุม (ก.1) กม.110+500.50 - กม.110+524.50 ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย - สถานีกาญจนบุรี

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 13:51:36
5,480,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110066228

โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วไประเทศ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา ถึง สถานีคลองลึก (จ้างผู้รับเหมา)

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 15/11/2560 9:49:48
138,496,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014185

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารสถานีไม้แก่น

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:59:01
850,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014182

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. เลขที่ 16 จำนวน 1 หลัง ที่ย่านสถานีสุไหงโกลก

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:57:42
511,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014181

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. เลขที่ 11 จำนวน 1 หลัง ที่ย่านสถานีสุไหงโกลก

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:56:10
1,024,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014177

จัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. เลขที่ 9 จำนวน 1 หลัง ที่ย่านสถานีสุไหงโกลก

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:54:55
593,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014173

จัดจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ และบ้านพัก อาคารเดี่ยว คสล. 2 ชั้น (แขวงฯ เทพา)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 16:53:40
12,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110072101

งานปรับปรุงทางและยกระดับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 14:02:54
31,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014031

จัดหาซีแคมป์ (Rail Clamp) จำนวน 322 คู่

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:36:39
24,150,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014039

จัดหาแม่แรงยกราง ขนาด 15, 25 ตัน (Hydroulic Track jack) จำนวน 966 ตัว

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:03:10
24,150,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018568

จ้างซ่อม Compressor Atlas copco (ใช้กับรถ ASR) จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/12/2560 10:55:14
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018551

จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่โรงซ่อมรถโดยสารเขตกรุงเทพ จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:33:17
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110012340

รักษาความสะอาดตึกอำนวยการฯ ภายในโรงงานมักกะสัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:17:50
1,705,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014037

จัดหาเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นความถี่สูงแบบ 2 มิติ 1 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:00:11
10,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014036

จัดหาเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นความถี่สูง 3 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:58:50
3,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014035

จัดหาเครื่องวัดขนาดทางแบบดิจิตอล จำนวน 195 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:57:15
17,550,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014034

จัดหาเครื่องเจียรสันรางชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ จำนวน 34 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:43:02
15,300,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014033

จัดหารถบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน เพื่อต่อพ่วงกับรถ รบน.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:41:26
65,250,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014069

จัดซื้อน้ำมันเครื่องมือปลีกย่อย แขวงบำรุงทางศรีราชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:00:41
979,350.00
มกราคม - 2561    
    P60110012652

ซื้อเครื่องพ่นสี จำนวน 3 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:47:48
660,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014044

จัดหาสลักเกลียวต่อรางขนาด 80 ปอนด์, 100 ปอนด์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:11:58
775,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014030

จัดหาเครื่องเชื่อมพอกสันรางแบบอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:35:16
72,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014029

จัดหาเครื่องเชื่อมพอกสันรางแบบ (Hand-Tool) จำนวน 37 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:33:39
7,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014028

จัดหาเครื่องอัดหินชนิดมีเครื่องยนต์ในตัวแบบพกพา จำนวน 322 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:32:19
64,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014027

จัดหาเครื่องอัดหินชนิดมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 195 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:30:04
165,750,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013486

ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF06M1015

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:22:46
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013511

ซื้ออะไหล่ระบบลม รถอัดหินรุ่น 09-16 CAT

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:29:41
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013532

ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถอัดหินรุ่น 08-16 3S

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:37:58
800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013624

จ้างทำหม้อน้ำเครื่องยนต์ GM., DEUTZ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:57:15
700,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110013609

ซื้ออะไหล่ประเภทกรองไฮดรอลิค, กรองอากาศ, รถอัดหิน, รถเกลี่ยหิน, รถสั่นหิน, รถลากจูง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:51:41
550,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110012633

ซื้อสลักเกลียวแรงดึงสูง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:44:43
751,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011416

ก่อสร้างบ่อตรวจสำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน สถานีปลายทาง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หน่วย 10 เชียงใหม่, หน่วย 10 อุบลราชธานี, พตร.หนองคาย และที่ สรจ.หใ.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:11:34
10,896,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014093

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาสะพาน พร้อมจัดหาวัสดุทาง อุปกรณ์ในสะพาน ภายในกองบำรุงทางเขตหัวหิน (สายใต้, กญ. และ แอ.)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:49:09
2,755,960.00
มกราคม - 2561    
    P60110014065

ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารเดี่ยว คสล. 2 ชั้น ที่แขวงบำรุงทางศรีราชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:52:54
4,463,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014064

ก่อสร้างซุ้มพนักงานปิด - เปิดเครื่องกั้นถนนชนิด คสล. จำนวน 11 หลัง สายสัตหีบ จำนวน 7 หลัง สายแหลมฉบัง จำนวน 1 หลัง สายมาบตาพุด จำนวน 2 หลัง รวม 10 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:50:56
3,890,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014063

จัดซื้อน้ำมัน, เครื่องมือปลีกย่อย แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:49:23
3,066,500.00
มกราคม - 2561    
    P60110014061

จัดซื้อน้ำมันเครื่องมือปลีกย่อย กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:39:10
629,200.00
มกราคม - 2561    
    P60110014060

จัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางนครปฐม

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:37:33
1,860,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014058

จัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางบางซื่อ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:34:54
1,860,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014057

จัดซื้อหมอนรองราง แขวงบำรุงทางบางซื่อ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:32:26
9,900,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011281

จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมการวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาทาง เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาทาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 14:56:27
18,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011940

ก่อสร้างอาคารสถานี บริเวณที่หยุดรถไทยกัมพูชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:57:12
20,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011405

ก่อสร้างโรงรถจักรขนาด 15.00 x 180 เมตร ที่ย่านสถานี อบ.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:31:47
40,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011529

ก่อสร้างโรงรถจักรแก่งคอย

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:53:31
1,821,245,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011427

ก่อสร้างบ่อตรวจพร้อมโรงคลุมราง 1,2,3 ที่กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:13:19
17,315,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014053

จัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:27:40
1,240,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011463

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักร และโรงงานทุ่งสง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:18:32
83,340,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011466

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักร และโรงงานอุตรดิตถ์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:32:18
76,789,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011474

ปรับปรุงบ้านพักรันนิ่งรูมพนักงานรถจักรบางซื่อ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ย่านสถานีเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:33:56
997,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011492

ก่อสร้างบ่อพักน้ำและถังน้ำที่บ้านพักรันนิ่งรูมพนักงานรถจักรแขวงนครราชสีมา ที่ กม.575+667.80 ที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:44:47
519,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011502

ปรับปรุงห้องประชุมอาคารแขวง สรพ.กค.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:46:26
1,698,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011509

ปรับปรุงอาคารและพื้นที่ในโรงซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:49:16
18,160,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110011520

ก่อสร้างบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูมช่างกล พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ย่านสถานีสำราญ จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 9:51:00
2,200,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014068

จัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางศรีราชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:58:31
3,298,400.00
มกราคม - 2561    
    P60110011288

จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดของวิธีการ อุปกรณ์และการวางแผนในการซ่อมบำรุงระบบราง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:05:50
4,060,200.00
มกราคม - 2561    
    P60110014083

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตำรวจ ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.2

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:35:56
8,027,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014397

จัดซื้อชุดหัวอัดจารบี ใช้ลม สำหรับถัง 200 ลิตร จำวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:16:29
43,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014454

จัดซื้อเครื่อง Tyre Induction Heater 100/127 KVA จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:03:45
4,601,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018728

จ้างถอดใส่ Tarol Bearing รถจักรและล้อเลื่อน จำนวน ๔,๓๐๐ เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:08:12
2,438,343.00
มกราคม - 2561    
    P60110018552

จ้างซ่อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถโดยสารชั้นที่ ๓ ชนิดรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๖ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 17:21:50
5,400,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014403

จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเชื่อมไฟฟ้าได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 กิโลวัตต์ จำนวน 6 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:30:48
453,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014448

จัดซื้อ Electric hoist monorail ขนาดรับน้ำหนัก 5 ตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด และ Electric hoist ขนาดรับน้ำหนัก 5 ตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:57:15
4,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014441

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Overhead Crane ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 5 ตัน Span 13 เมตร พร้อมอุปกรณ์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:44:40
3,969,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014396

จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด Charge Output: 24-66-72 VDC. Charge 100 A – 500 A (MAX) อุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์สายไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:14:33
392,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014443

จัดหาพร้อมติดตั้ง Overhead Crane ขนาด 10 ตัน Span 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:46:57
5,450,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018738

จัดซื้อเครื่องยนต์ CATERPILLAR ๓๕๑๖BHD รถจักร ALSTHOM จำนวน ๓ Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:17:51
72,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014442

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Overhead Crane ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 10 ตัน Span 13 เมตร พร้อมอุปกรณ์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:45:55
6,313,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018448

จัดซื้อล้อรีดทึบ รถจักร CSR ๒๔๐ ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:14:56
18,489,600.00
มกราคม - 2561    
    P60110014449

จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 6 ตัน มีกระบะ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดพับได้ ยกน้ำหนักได้ 3 ตัน จำนวน 1 คัน ใช้งานที่ สรจ.ลป.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:59:45
3,349,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014444

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Overhead Crane ขนาด 16 ตัน Span 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:51:17
6,615,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018632

จัดซื้อใบพัดลมระบายความร้อนสำหรับซ่อมรถจักร GEA. จำนวน 22 set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:55:37
2,420,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014382

จัดหาเครื่อง Magnetizing Testing of Wheelset Axle

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:53:49
4,438,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018602

จ้างซ่อมวาระเครื่องปรับอากาศรถโดยสาร จำนวน ๓๕๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/11/2560 9:28:14
1,470,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014447

จัดซื้อระบบติดตามและแสดงสถานะการเคลื่อนที่ของรถจักร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:55:40
47,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014446

จัดหาพร้อมติดตั้ง Overhead Crane ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 10 ตัน Span 14 เมตร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:54:25
4,800,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014377

จัดหา GANTRY CRANE ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 10 ตัน สูง 10 ม. Span 10 ม. ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเสาโครงสร้างรองรับ ใช้งานที่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:46:48
4,668,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018684

แท่งห้ามล้อ (Non-Metallic) จำนวน 1,670 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:23:47
886,133.00
มกราคม - 2561    
    P60110018739

ซื้อเครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักร ALSTHOM จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:29:55
78,960,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018662

จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:08:20
500,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015423

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Heg.๑๖๑

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:22:43
1,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014406

จัดซื้อเครื่องวัด Thermo Hydrograph พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:27:55
73,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018449

จัดซื้อล้อรีดทึบ รถจักร GEA 240 ล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:56:19
9,360,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014410

จัดซื้อตู้อบอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:33:31
343,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014445

จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครนไฟฟ้าวิ่งเหนือหัว ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 3 ตัน ความกว้าง 13 ม.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:53:10
2,343,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014453

จัดซื้อเครื่อง Balance เพลา Turbocharger เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร Alsthom จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:02:14
3,528,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014405

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำร้อน-น้ำเย็น แรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 1,260 L/Hr. ปรับแรงดันได้ถึง 300 Bar จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:26:03
317,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014412

จัดซื้อเครื่องทดสอบฉนวน (Insulation Multimeters) จำนวน 4 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:36:43
164,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018686

แผ่นรองกันสึกซอกหม้อเพลาแคร่Y-25 ขนาด 5x30x140 จำนวน 3,400 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:52:20
765,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110014411

จัดซื้อเครื่อง Insulation Tester ขนาด 5,000 V. จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:35:06
327,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110015428

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องเม้มแหวน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:25:00
3,000,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110018458

จ้างเก็บอุปกรณ์วัสดุส่วนผสมเคมีแท่งห้ามล้อเข้าเตาหลอม Cupola

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:13:38
3,900,000.00
มกราคม - 2561    
    P61070021172

งานเสริมความมั่นคงสะพาน COMPOSITE GIRDER ที่ กม.12+847 และงานเสริมความมั่นคงสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 (สะพานพระรามหก) รวม 2 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ นายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 17/7/2561 12:51:23
213,842,000.00
มกราคม - 2561    
    P60110019784

จ้างซ่อม Bolster แคร่ Ride Control - C สำหรับรถ 8 ล้อ จำนวน 30 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:11:28
1,107,209.00
มกราคม - 2561    
    P61080005729

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:21:18
60,000,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068999

งานทำความสะอาดศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา ตอนพนักงานสถานที่ กม.11 งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:01:36
2,000,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068829

งานเก็บขยะบริเวณบ้านพักนิคมมักกะสันเขต 1-8, ที่แฟลตหัวหมาก ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:51:57
1,641,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009036

งานจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ประจำปี 2562 กองบำรุงทางเขตหัวหิน (สายใต้, สายกาญจนบุรี และสายแม่กลอง) ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:38:31
31,600,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068140

งานรักษาความปลอดภัยตึกบัญชาการฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:01:57
3,297,100.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068329

งานทำความสะอาดบ้านพักรถไฟจิตรลดา ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:22:44
672,300.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009044

งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:41:31
273,559,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090008660

งานจัดจ้างผลิตเหล็กประกับราง (ขนาด 100 ปอนด์) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:57:45
2,500,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009341

งานปรับปรุงรั้วบ้านพักพนักงานฝ่ายการช่างกล ย่านสถานีลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:40:02
850,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068310

งานทำความสะอาดแฟลตวัดดวงแข ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:20:27
574,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080069011

งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่ทำการงานสถานที่บางซื่อ, ที่ทำการพนักงานสถานที่ กม.11 โรงเก็บพัสดุงานสถานที่ กม.11 และรักษาความปลอดภัยที่บริเวณกองวิเคราะห์วิจัย ตอนพนักงานสถานที่ กม.11 งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:05:57
825,300.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068018

งานปรับปรุงห้องประชุมฝ่ายการช่างโยธา ชั้น 3 จัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:48:55
13,478,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068027

งานปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง จัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:51:38
4,912,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068097

งานปรับปรุงห้องประชุมอาคารกองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา จัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:53:35
7,146,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068105

งานปรับปรุงห้องประชุมอาคารกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ จัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:55:33
5,410,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068110

งานปรับปรุงห้องประชุมอาคารที่ทำการแขวงบำรุงทางแก่งคอย จัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference System) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:57:14
4,095,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068115

งานรักษาความสะอาดตึกบัญชาการ, พัสดุ, สื่อสารฯ ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 10:58:54
5,943,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009041

งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมบ้านพัก ตอนนายตรวจสายกาญจนบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:39:38
7,185,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009246

งานปรับปรุงที่ทำการแพทย์เขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:13:56
820,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090008818

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ 1013 งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:21:24
1,800,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068982

งานจ้างเหมาทำความสะอาดถนนรอบย่านไอซีดี ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 12:55:18
1,997,000.00
ตุลาคม - 2561    
     P61070020607

จ้างจัดหาระบบติดตามและแสดงสถานะการเคลื่อนที่ของรถจักร จำนวน 1 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/7/2561 16:17:47
47,000,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068972

งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ย่านไอซีดี.ลาดกระบัง (ผู้ประกอบการ 6 สถานี) ตอนพนักงานสถานที่หัวตะเข้ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 12:05:15
7,794,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090008839

งานจ้างซ่อม-ทำอะไหล่ รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:26:20
1,000,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090008765

งานจัดซื้ออะไหล่ส่วนโครงสร้าง รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:12:07
1,000,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090008748

งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:11:14
2,000,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009346

งานปรับปรุงชานชาลาสถานีหนองหล่ม ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:41:18
541,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009285

งานปรับปรุงพื้นบ้านพัก วบข.นว. ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:28:33
894,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090008699

งานจัดซื้ออะไหล่รถล้างหิน งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:05:26
1,000,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P60110066614

งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนมีระบบฟอกอากาศ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 177 ชุด

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 11/9/2561 15:10:48
7,883,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068482

งานปรับปรุงห้องทำงานกองจัดซื้อจัดจ้าง ตอนพนักงานสถานที่กรุงเทพ งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:38:33
3,500,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009298

งานปรับปรุงที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:31:45
1,500,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009032

งานจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหิน ประจำปี 2562 แขวงบำรุงทางเพชรบุรี (สายใต้) และแขวงบำรุงทางวังพงก์ (สายใต้) กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:37:23
44,400,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068503

งานรักษาความสะอาดตึกอายุรกรรม, ตึกเสรีเริงฤทธิ์ รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:39:50
5,269,300.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068887

งานทำความสะอาดตึกอำนวยการ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:57:52
1,813,700.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068882

งานดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานมักกะสัน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:56:44
578,100.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009056

งานจัดหาและเปลี่ยนแผ่นปูทางผ่านชนิดคอนกรีตกำลังสูง ในพื้นที่แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:46:07
8,517,000.00
ตุลาคม - 2561    
    P61080068513

งานบำบัดน้ำเสีย ภายใน รพ.บุรฉัตรฯ ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 11:41:01
578,100.00
ตุลาคม - 2561    
    P61090009378

งานปรับปรุงบ้านพัก พตร.ที่สถานีทาชมภู ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:44:30
725,500.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009219

งานจัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ใช้งานที่งานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:04:34
688,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009215

งานจัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อดับเบิ้ลแคบ ใช้งานที่แขวงบำรุงทางลำพูน จำนวน 1 คัน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:02:15
787,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009209

งานจัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อดับเบิ้ลแคบ ใช้งานที่แขวงบำรุงทางอยุธยา จำนวน 1 คัน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:00:05
787,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009229

งานปรับปรุงห้องน้ำรันนิ่งรูมพนักงานรถจักร จำนวน 6 หลัง ย่านสถานีอุตรดิตถ์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:08:41
1,650,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009293

งานปรับปรุงรถแคมป์คาร์เป็นที่ทำการหน่วย สบน.ตห. ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:30:51
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009282

งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำรอบบ้านพักพนักงานฝ่ายการช่างโยธา ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:27:21
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009233

งานปรับปรุงรันนิ่งรูมพนักงานรถจักรบางซื่อ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ย่านสถานีเชียงใหม่ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:09:59
997,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009224

งานก่อสร้างโรงคลุมบ่อตรวจรถจักรบริเวณโรงซ่อมรถจักรลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:05:49
4,680,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005533

งานซ่อมปรับปรุงที่ทำการ นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:49:51
823,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005719

งานจัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:19:30
5,978,400.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005711

งานจ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกันลื่นทางเดินเท้าข้างสะพาน แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:18:18
4,030,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005705

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ยธ. (ยธ.36) เลขที่ 149-154 แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:16:45
698,800.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005700

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักเสมียนสถานีทานพอ, ซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ชก. 42 เลขที่ 58-59, ซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ยธ. (ยธ.15) เลขที่ 136-141 แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:15:05
973,900.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005682

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก สส. (ส.14) เลขที่ 142-145, ซ่อมปรับปรุงบ้านพักเสมียนสถานีคลองจันดี, ซ่อมปรับปรุงบ้านพัก พ.ปิด-เปิด คลองจันดี แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:13:00
793,400.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005605

งานซ่อมทาสีบ้านพัก สดร.ทส. (ดร.66) เลขที่ 189, ซ่อมปรับปรุงทาสีบ้านพัก สรง.ทส. เลขที่ 265, ซ่อมปรับปรุงทาสีบ้านพัก ผคร. เลขที่ 586 แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:09:34
597,300.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005599

งานซ่อมปรับปรุงทาสีที่ทำการนายตรวจทางทุ่งสง ยธ.7 เลขที่ 19, ซ่อมปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงไม้แขวงบำรุงทางทุ่งสง, ซ่อมปรับปรุงที่ทำการ พสถ.ทุ่งสง, ซ่อมปรับปรุงบ้านพักรันนิ่ง ดร.95 เลขที่ 211 และงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรันนิ่ง ดร.96 เลขที่ 210 แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:08:02
1,150,300.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005591

งานปรับปรุงชานชาลาคอนกรีตสถานีห้วยยอดและงานซ่อมปรับปรุงอาคารสถานีตรัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:05:48
818,800.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005584

งานซ่อมปรับปรุงชานชาลาทาง 2, 3 สถานีชุมทางทุ่งสงและงานซ่อมปรับปรุงรั้วตาข่ายอาคารสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:03:50
911,600.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008829

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ 1015 งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:23:26
2,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005554

งานซ่อมปรับปรุงบ้านรั้วบ้านพัก นตท.บ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:59:16
654,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005745

งานจัดซื้อหินโรยทาง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:22:41
25,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005537

งานซ่อมปรับปรุงสถานีห้วยมุด แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:51:57
536,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005566

งานซ่อมปรับปรุงบ้านรั้วบ้านพัก พนักงานย่านสถานีบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 15:01:10
1,190,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005525

งานซ่อมปรับปรุงที่หยุดรถสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:48:20
530,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005509

งานซ่อมปรับปรุงสถานีคันธุลี แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:47:05
1,139,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005502

งานซ่อมปรับปรุงสถานีคลองขนาน แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:41:56
607,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005488

งานจัดซื้อหินใหญ่ (สำรองฉุกเฉิน) แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:37:37
900,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005475

งานจัดซื้อหินโรยทาง แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:35:58
11,430,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61070008165

แผนงานจัดซื้อประกันภัยขนส่งสินค้า เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง - สถานีแหลมฉบัง (ระยะเวลา 1 ปี)

ฝ่ายบริการสินค้า - ประกาศวันที่ 10/7/2561 9:37:49
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008672

งานจัดซื้อใบมีดกัดมุมราง (ชนิด 4 คมตัด) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:00:56
4,950,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008679

งานจัดซื้อหินเจียรนัย (Grinding Wheel) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:02:26
3,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009369

งานปรับปรุงหลังคาคลุมชานชาลาสถานีเชียงใหม่ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:42:23
1,253,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008705

งานจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:06:47
1,500,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008773

งานจัดซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:14:07
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005543

งานซ่อมปรับปรุงรั้วบริเวณบ้านพักคนงานบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:54:15
652,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080041082

จัดหารถ Fork Lift Truck ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 12 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/8/2561 16:23:39
17,222,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009048

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:42:42
40,817,423.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008629

งานจ้างทำอุปกรณ์รถแกงคาร์ งานเครื่องกลบำรุงทาง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:47:54
1,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090047860

งานบริการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง (D-Ticket)

ฝ่ายบริการโดยสาร - ประกาศวันที่ 19/9/2561 11:37:05
24,160,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009053

งานซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:44:59
19,940,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    M61080036795

งานบริการรักษาความสะอาด บริเวณระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 24/8/2561 8:32:45
131,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008668

งานจัดซื้อใบมีดกัดผิวเรียบ (ชนิด 8 คมตัด) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:59:50
5,850,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61080005545

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก พตร. เบอร์ 20/2 แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:56:20
817,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090008663

งานจัดซื้อผงเชื่อมเทอร์มิต (ขนาด 80 และ 100 ปอนด์) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:58:47
5,000,000.00
พฤศจิกายน - 2561    
    P61090009275

งานปรับปรุงรั้วรอบบ้านพักพนักงานฝ่ายการช่างโยธา ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:25:42
1,800,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080005401

งานซ่อมทาสีป้ายสัญญาณ, หลักปลอดภัย, หลักกิโลเมตร/หลักครึ่งกิโลมตร, ทาสีทางผ่าน แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:24:16
979,152.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008858

งานจัดซื้ออะไหล่รถ ตท.1, ตท.2 แผนเดือน ธ.ค.61 งานซ่อมบำรุงที่ 2 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:35:43
3,000,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009264

งานปรับปรุงที่ทำการ ตรฟ.นว. ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:17:37
960,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080005314

งานจัดซื้อผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เพื่อใช้งานกับรถบำรุงทางหนักทั่วประเทศ แผนกการพัสดุ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 13:15:35
5,000,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080005309

งานจัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็ก (เซฟตี้) ชนิดหุ้มส้นและชนิดหุ้มข้อ จำนวน 2 รายการ แผนกการพัสดุ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 13:12:14
2,600,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009610

จัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงบำรุงทางตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 16:18:48
500,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080005412

งานซ่อมปรับปรุงเขียนเสาโทรเลข แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:28:12
799,138.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008689

งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก จากตัวแทนผู้ผลิตโดยตรง งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:04:10
25,000,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009240

งานปรับปรุงชานชาลาลอยที่ย่านสถานีลพบุรี ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:12:00
650,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080066304

ถุงพลาสติกรองรับขยะสีดำ จำนวน 10,000 กก.

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 11/9/2561 13:40:21
369,200.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008642

งานจัดซื้อเครื่องรถยนต์รางเบา งานเครื่องกลบำรุงทาง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:52:29
750,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61060016609

แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/6/2561 10:02:06
101,100.00
ธันวาคม - 2561    
    P61070014513

ซองสีขาวและซองสีน้ำตาล จำนวน 3 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/7/2561 14:05:35
102,700.00
ธันวาคม - 2561    
    P61070014520

แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/7/2561 14:03:32
72,300.00
ธันวาคม - 2561    
    P61070014523

กระดาษชำระชนิดม้วน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/7/2561 14:02:09
1,970,300.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008798

งานจัดซื้ออะไหล่ประเภทกรอง รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:18:09
700,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008826

งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ 1013 งานซ่อมบำรุงที่ 1 ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 14:22:26
1,800,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61060016621

แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/6/2561 10:03:19
65,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61060016633

แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/6/2561 10:05:43
404,700.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080066291

แฟ้มเจาะข้าง ขนาด A 4 (แบบใหม่) จำนวน 15,000 แฟ้ม

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 11/9/2561 13:41:58
80,900.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080066273

แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 11/9/2561 13:43:01
136,100.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009312

งานปรับปรุงรางระบายน้ำฝนหลังคาคลุมชานชาลาสถานีอุตรดิตถ์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:33:31
854,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61060016711

กระดาษคาร์บอนสีดำ จำนวน 1 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/6/2561 9:55:23
79,200.00
ธันวาคม - 2561    
    P61060016539

แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/6/2561 9:55:11
72,200.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008653

งานจัดจ้างผลิตชุดตะเฆ่ (ขนาด 100 ปอนด์) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:56:10
11,000,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61060016643

แฟ้มประวัติพนักงานไว้รองรับการจัดเก็บประวัติพนักงาน จำนวน 2,300 แฟ้ม

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/6/2561 10:13:33
295,320.00
ธันวาคม - 2561    
    P61060016687

แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/6/2561 10:10:31
63,700.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080005431

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก สบช.บ้านกรูด แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:32:42
850,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61060016694

สิ่งของใช้สำหรับฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน 3 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/6/2561 10:09:26
111,300.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080005425

งานซ่อมปรับปรุงบ้านพัก สบท.บ้านกรูด แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:30:26
850,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61060016629

แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/6/2561 10:04:31
74,800.00
ธันวาคม - 2561    
    P61060016545

แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 27/6/2561 9:59:15
63,100.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009413

งานปรับปรุงบ้านพัก พนักงานเดินรถ 6 ห้อง ย่านสถานีเชียงใหม่ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:47:42
934,200.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009236

งานปรับปรุงเสริมขอบชานชาลาสถานีบางปะอิน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:11:00
1,698,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009392

งานปรับปรุงบ้านพัก พนักงานฝ่ายการช่างโยธา, เดินรถย่านสถานีลำพูน ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:46:17
1,277,500.00
ธันวาคม - 2561    
    P61080005435

งานจัดซื้อวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/8/2561 14:34:16
851,100.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090009244

งานก่อสร้างรั้วบ้านพักนายตรวจทางบ้านม้า ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 15:12:58
720,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P61090008647

งานจัดจ้างผลิตชุดรางลิ้นประแจ (ขนาด 100 ปอนด์) งานประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/9/2561 13:54:58
11,000,000.00
ธันวาคม - 2561    
    P60110064635

ซื้อ Spring Seat แคร่ KW-๒๐ จำนวน ๑๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:23:42
525,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064634

ซื้อ Rubber Cushion Draft Gear รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๒๖๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:22:41
18,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063222

ซื้อ Bolster Wear Plate Complete แคร่ PC-๒๔,๒๕,๒๕A จำนวน ๙๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:22:05
765,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013420

จัดหารถเกลี่ยหิน (Ballast Regulator) จำนวน 2 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:07:06
111,280,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062931

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป. ๑๒๑๓ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:12:46
985,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062856

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป. ๑๐๔๖ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:11:34
980,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063182

จัดซื้อแผ่น Aluminium Composite ขนาด ๔.๐ มม ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๒๕๐ แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:08:55
697,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062636

จ้างถอด ประกอบ ติดตั้ง และทดสอบเครื่องห้ามล้อรถโดยสาร จำนวน ๗๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:08:17
2,450,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013461

จัดหารถไฟกึ่งรถบรรทุกเจียรรางแบบ Milling (Rail Road Truck Milling) จำนวน 2 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:16:38
1,066,683,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013454

จัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner) จำนวน 2 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:14:12
540,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013445

จัดหารถอัดหินแบบต่อเนื่อง 32 ใบอัด จำนวน 4 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:12:27
898,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013439

จัดหารถสั่นหิน (Ballast Stabilizer Machine) จำนวน 5 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:10:33
695,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013427

จัดหารถลากจูง (Utility Track Vehicle) จำนวน 3 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:09:00
180,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064077

จ้างติดตั้งกูบยางรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 60 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:06:22
6,960,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063952

จ้างซ่อมโครงแคร่ R-157,TKZ-3 จำนวน 8 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:03:04
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013414

จัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner) จำนวน 1 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:05:23
278,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064630

ซื้อ Lower Swing Bolster ทรงสามเหลี่ยม แคร่ PC-๒๖,๒๖A,KHM-L,L๒A,KH-๕๖,TB-๖๑,PC-๒๔M จำนวน ๑๘๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:17:04
3,960,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064631

ซื้อ Lower Swing Bolster ทรงสี่เหลี่ยม แคร่ PC-๒๔,๒๕,๒๕A,TS-๒๐๙,KW-๒๐,KW-๘๒,KW-๗๕,TKZ-๓ จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:17:54
4,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063219

ซื้อ Bolster Spring แคร่ PC-๒๕ จำนวน ๑๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:18:11
900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063220

ซื้อ Bolster Spring แคร่ PC-๒๖,๒๖A จำนวน ๔๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:19:33
2,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064632

ซื้อ Pedestal Wear Plate Complete KW-๗๕,TS-๘๓๖,DTP-๑๘ จำนวน ๓๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:20:08
525,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063181

จัดซื้อบังใบรถโดยสาร (KicK Plate) ขนาด ๒.๐ มม. วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๑๒๐๐ แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:06:01
741,372.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063221

ซื้อ Bolster Spring แคร่ TKZ-๓ จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:20:37
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064633

ซื้อ Pedestal Wear Plate Complete PC-๒๕,๒๖,๒๖A จำนวน ๖๔๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:21:36
960,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063218

ซื้อ Bolster Spring แคร่ KW-๗๕ จำนวน ๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:16:41
3,050,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064622

ซื้อ Isolating Rubber แคร่ PC-๒๕,๒๖,๒๖A จำนวน ๕๐๐ ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:54:49
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064794

จ้างตัดผุ, รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายในภายนอกรถ บนท.ทั้งคัน จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:49:17
7,938,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063746

จ้างซ่อม Swing Bolster Hanger แคร่ JNR จำนวน 200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:33:51
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063175

จัดซื้อถังน้ำเพดานรถ บชท.ขนาด ๓.๐ มม. วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถ บชท. จำนวน ๓๐ ใบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:35:55
1,379,400.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063837

จ้างซ่อมโครงแคร่ KHM-L,KHM-L2M จำนวน 32 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:36:08
4,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063176

จัดซื้อถังน้ำเพดานรถ บชส.ขนาด ๓.๐ มม.วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถ บชส. จำนวน ๓๐ ใบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:37:47
1,379,400.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063911

จ้างซ่อมโครงแคร่ KW-75 จำนวน 16 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:38:19
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063177

จัดซื้อถังน้ำเพดานรถ บนท.ขนาด ๓.๐ มม. วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถ บนท. จำนวน ๓๐ ใบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:40:09
1,379,400.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064625

ซื้อ Journal Spring แคร่ PC-๒๕,๒๕A จำนวน ๓๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:58:02
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064623

ซื้อ Isolating Rubber แคร่ TS-๒๐๙แคร่ KH-๕๖ และแคร่ R-๑๕๗ จำนวน ๕๐๐ ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:56:14
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064626

ซื้อ Journal Spring แคร่ PC-๒๖,๒๖A จำนวน ๘๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:58:47
1,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064621

ซื้อ Isolating Rubber แคร่ KW-๒๐ จำนวน ๕๐๐ ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:53:53
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063178

จัดซื้อถังสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์รถ บนอ.ป วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถ บนอ.ป จำนวน ๔ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:41:32
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064619

ซื้อ Head Stock รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๘๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:48:20
2,080,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064618

ซื้อ Draft Gear Yoke Shibata รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๖๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:47:08
1,320,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063639

ซื้อ Rectifier รถ THN., NKF., ATR จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:47:05
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064649

ซื้อบันไดรถโดยสาร วัสดุ SUS.๓๐๔ รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๒๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:46:17
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064617

ซื้อ Draft Gear Yoke Natmall รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๑๖๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:46:14
3,520,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063965

จ้างซ่อมตัดผุฝาเล็ก รถโดยสารเหล็กดำ จำนวน 23 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:40:57
5,750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063376

ซื้อหม้อสูบห้ามล้อลมอัด BC 140X160 มม. รถ Power Car 8 คัน จำนวน 32 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 13:46:08
8,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063624

ซื้อเหล็กรับฝาข้าง รถโดยสารทั่วไป จำนวน 600 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 13:51:37
510,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063815

ซื้อเหล็กรางน้ำรถโดยสารทั่วไป จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 13:53:23
531,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064475

ซื้อเหล็กเสาข้างรถโดยสารทั่วไป จำนวน 300 อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 13:54:20
549,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064481

ซื้อ Pedestal Wear Plate Complete KW-20,KHM-L, TS-209,KH-56 จำนวน 850 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 13:55:18
1,275,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064500

จ้างซ่อม Fan 16" และ 12" Dc.24V. รถโดยสารธรรมดา และปรับอากาศ จำนวน 430 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:21:16
2,829,400.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064800

จ้างตัดผุ, รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายในภายนอกรถ บพห,บสพ.ทั้งคัน จำนวน 21 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:25:11
6,397,035.75
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110065021

จ้าง Repiping ท่อลมอัดรถ บชส.ข้างตรงและข้างโค้ง จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:29:06
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064624

ซื้อ Journal Spring แคร่ KW-๗๕ จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:57:08
2,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063593

ซื้อเหล็กมุม-ขอบหน้าต่างรถโดยสาร รถโดยสารทั่วไป จำนวน 700อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 13:50:40
555,800.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063432

ซื้อกลอนล็อคประตูและหน้าต่าง รถดีเซลราง THN.,NKF.,ATR. จำนวน 20 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:37:14
700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063127

ซื้อลำตัวเครื่องพ่วง Shibata รถโดยสารทั่วไป จำนวน 30 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 13:43:41
2,700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063106

ซื้อลำตัวเครื่องพ่วง Natmall รถโดยสารทั่วไป จำนวน 60 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 13:42:24
5,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063089

ซื้อล้อพร้อมเพลารถ JR-Hokkaido จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 13:41:28
6,591,200.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60011006294

ซื้อรังผึ้งหม้อน้ำเครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB และ รุ่น TW รถบนท.ป.และบนอ.ป จำนวน 55 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 13:39:04
825,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063173

จัดซื้อครอบโครงเก้าอี้รถ บนท. วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถ บนท. จำนวน ๒๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:30:56
1,228,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062939

ซื้อยางรอง Bolster Spring รถโดยสารทั่วไป จำนวน 500 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 11:09:55
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064627

ซื้อ Journal Spring แคร่รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๖๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:59:30
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110065036

จ้าง Test Coil Spring แคร่ JNR จำนวน 1200 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:30:51
1,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063227

ซื้อ Brake Beam แคร่ TKZ-๓ จำนวน ๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:28:02
650,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064833

จ้างทำสี 2k ภายในภายนอก รถโดยสารธรรมดาทั้งคัน ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 46 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:51:45
8,382,262.60
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110011300

ก่อสร้างโรงคลุมราง 1-3 พร้อมปรับปรุงพื้นด้านใต้ และปรับปรุงพื้นบริเวณราง 1-3 ด้านเหนือ โรงซ่อมรถดีเซลรางและรถโดยสารเขตกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:20:28
7,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110065017

จ้าง Repiping ท่อลมอัดรถ บชส.รง.มส. จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:54:45
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063712

จ้างปรับปรุงห้องน้ำในโรงซ่อมรถโดยสาร จำนวน ๒๙ ห้อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:55:03
580,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064638

ซื้อ Swing Bolster Hanger รถ Queensland จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:29:10
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110065034

จ้าง Repiping ท่อลมอัดรถโดยสารทั่วไป จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:56:11
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063728

จ้างซ่อม Draft Gear Yoke รถโดยสารทั่วไป จำนวน 100 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:58:10
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063634

ซื้อ Coil ประตู รถ THN., NKF., ATR จำนวน 40 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:45:31
1,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063868

จ้างซ่อมโครงแคร่ PC-25,25A จำนวน 24 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:01:29
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063229

ซื้อ Brake Lever Hanger แคร่ JNR จำนวน ๘๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:30:25
640,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110012074

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่โรงรถจักรลาดกระบัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:02:10
29,942,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064637

ซื้อ Swing Bolster Hanger รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๖๔๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:27:38
9,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110012132

ก่อสร้างบ่อตรวจรถพร้อมโรงคลุม ขนาด 13x80 เมตร ที่โรงรถจักรนครราชสีมา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:03:43
10,365,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063715

ซื้อถังน้ำใช้ผู้โดยสาร THN,NKF,ATR จำนวน 20 ใบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:27:02
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110012150

เตรียมพื้นที่จัดเก็บและสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลรถโดยสารชุดใหม่ 115 คัน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:05:53
2,123,700.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063225

ซื้อ Brake Beam แคร่ PC-๒๕,๒๕A จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:26:04
1,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110012205

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารและที่ทำการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:08:57
37,150,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063816

จ้างซ่อมโครงแคร่ PC-26A จำนวน 32 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:59:45
4,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064608

ซื้อ Brake Shaft Complete เพลา ๗๐ มม. รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๖๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:34:56
1,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063224

ซื้อ Brake Beam แคร่ KHM-L จำนวน ๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:24:55
650,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063179

จัดซื้อโถส้วมแบบตะวันตก วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๙๔ ใบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:43:07
3,766,674.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064087

จ้างติดตั้งเครื่องพ่วง ชานปะทะ และยกรถลงแคร่ รถ Power Car 8 คัน จำนวน 8 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:44:09
1,760,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063180

จัดซื้อโถส้วมแบบตะวันออก วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๙๔ ใบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:44:40
3,766,674.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064498

จ้างซ่อม Air dryer รถ บนท.ป ITR จำนวน 8 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:44:44
560,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062673

จ้างถอดเปลี่ยนติดตั้งเครื่องพ่วง และชานปะทะ รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๑๓๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:45:30
2,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062763

จ้างล้าง รื้อ และพ่นสีดำแคร่รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๒๖๐ แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:46:54
2,077,400.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063228

ซื้อ Brake Cylinder BC ๘ Inc. รถควีนแลนด์ จำนวน ๒๔ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:29:14
2,871,024.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064609

ซื้อ Brake Shaft Complete เพลา ๕๕ มม. รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๔๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:36:25
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063049

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บชส.๑๓๓๘ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:51:40
630,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063725

ซื้อแผ่นลูกฟูกพื้น รถดีเซลราง THN.,NKF.,ATR. จำนวน 150 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:33:58
2,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064607

ซื้อ Brake Pull Rod Assy แคร่ TS-๘๓๖,DTP-๑๘ และ TR-๒๑๗,TR-๒๑๗C จำนวน ๑๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:33:55
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064640

ซื้อก้านยันชานปะทะรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๕๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:32:45
4,680,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064606

ซื้อ Brake Pipe Coupling ๕๖๐ มม. รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๒๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:32:28
706,200.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064605

ซื้อ Brake Lever แคร่ JNR จำนวน ๓๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:31:28
2,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064639

ซื้อ Upper Swing Bolster รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๔๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:31:03
2,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062952

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป. ๑๐๖๐ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:49:54
980,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064610

ซื้อ Brake Shoe Hanger Bracket แคร่ JNR จำนวน ๑๐๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:37:20
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062876

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป. ๑๐๑๐ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 14:48:16
980,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110072263

งานปรับปรุงพื้น คสล. โรงคลุมที่ สรง.อด. กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:51:16
865,900.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064620

ซื้อ Isolating Rubber แคร่ KHM-L จำนวน ๕๐๐ ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:49:56
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014435

จัดหาเครื่องทำลมอัดสำรองในโรงงานพร้อมระบบสภาพลม จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:20:51
6,607,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014433

จัดหาเครื่องทดสอบไดนาโมมิเตอร์ แบบ Water Brake ขนาดกำลังทดสอบตั้งแต่ ๒๐๐ – ๗๐๐ HP พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:19:30
8,820,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110012061

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่โรงรถจักรศรีราชา

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/11/2560 15:58:27
29,603,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018518

จ้างบำรุงรักษา Overhead Crane ที่ วซด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:14:27
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020212

จัดจ้างซ่อม Automatic Voltage Regulatir 1-3 (AVR 1-3) ของ Main Voltage Regulator (MVR) AVR1 รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:08:08
21,750.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018663

จัดจ้างออกแบบ/ซ่อม/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงรถจักร จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:59:22
6,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014455

Bogie Complete Set ชนิดรถ APVC ของรถโดยสาร ๑๑๕ คันทั้งชุด จำนวน ๒ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:34:32
16,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018637

จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์วาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ 6,000 ชม. วาระ Cx จำนวน 18 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:49:11
5,627,034.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014456

Bogie Complete Set ชนิดรถ ANSของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน ทั้งชุด จำนวน ๔ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:35:28
28,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018584

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายใน ปรับปรุงภายในรถ THN, NKF จำนวน 6 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 16/12/2560 9:52:04
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020266

จัดจ้างรื้อ-ล้าง-คัดแยก-ขนส่ง กระโปรงเกียร์ (Gear case) จำนวน 420 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:37:31
1,260,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018572

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins 6 สูบ รถดีเซลราง ADR จำนวน 10 เครื่อง

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:33:23
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020226

จัดจ้างซ่อม Turbocharger ของเครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:31:04
1,158,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018549

จ้างซ่อมดัดแปลงปรับปรุงระบบลมบน รถ บนท.ป.รุ่น ๘๔ คัน จำนวน ๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:14:27
3,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020213

จ้างซ่อม Automatic Voltage Regulatir 1-3 (AVR 1-3) ของ Main Voltage Regulator (MVR) AVR2 รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 16:16:38
21,750.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063041

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บชส.๑๑๖๖ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:14:07
650,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063607

ว่าจ้างซ่อมเบาะนั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 15 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:59:44
3,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018643

จัดจ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ CAT รุ่น C175-16 วาระ 4,000 ชม. จำนวน 22 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:51:37
7,107,716.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018536

จัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสารปรับอากาศ"DAEWOOW"Group:Bogie#AP56101B12 Air Spring ตามแผนผังเลขที่ TR740013 จำนวน ๘ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 14:50:45
1,696,407.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063610

จ้างปรับปรุงสภาพภายนอก-ภายใน และทำสี รถดีเซลราง DAEWOO (รถอุบัติเหตุ) จำนวน ๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:26:13
8,820,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063605

จ้างติดตั้งกูบ (Rubber Vestibules Diaphragm) THN,NKF,ATR จำนวน ๑๒ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:24:21
1,392,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064451

ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภายนอก-ภายใน ปรับปรุงห้องสุขา และทำสี รถดีเซลราง ATR. จำนวน 4 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:57:18
5,292,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014059

จัดซื้อหมอนไม้ทาง สะพาน ประแจ แขวงบำรุงทางบางซื่อ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:36:18
541,800.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110109088

White Metal Bearing Alloys Ingot (Babbitt Metal)

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 28/11/2560 10:51:07
4,468,800.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110109107

น้ำมันไฮอโรเมติคไวท์สปิริท (ชักแห้งชนิดแร่)

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 28/11/2560 10:48:59
5,138,600.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110019678

จัดซื้อ Outer Coil Spring แคร่ T-11 จำนวน 800 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 14:55:29
3,666,205.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014438

จัดหาเครื่องทดสอบ Spring (Spring Test Bench) จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:25:39
7,314,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018537

จัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสารปรับอากาศ"DAEWOOW"Group:Bogie #AP56101C03-A Air Spring ตามแผนผังเลขที่ TR740014 จำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 14:52:24
1,860,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018636

จัดจ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU)วาระ 3,000 ชม. วาระ B จำนวน 8 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:22:40
1,013,480.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018535

จัดซื้อ ชุดสลักใช้กับขอพ่วงรถโดยสารรุ่น ๑๑๕ คัน. จำนวน ๙๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 14:47:11
1,024,660.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018679

COIL SPRING ขตนอก 55 MSZ .9-04-00-003 จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:40:36
6,662,250.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018673

Outer Coil Spring แคร่ Barber จำนวน ๑,๑๑๔ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:39:22
6,637,243.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018667

จัดหาอุปกรณ์และค่าซ่อม Overhead Crane จำนวน ๑ งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:38:08
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014458

Fixed Window Installation ( ๑๒๐๐ ) ทั้งชุด จำนวน ๓๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:37:16
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018666

จัดหาอุปกรณ์และค่าซ่อมเครื่องกลึงล้อใต้พื้น จำนวน ๑ งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:37:04
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014457

Brake pad ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒,๐๔๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:36:20
40,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014467

Semi Permanent Coupler ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน ทั้งชุด จำนวน ๑๑ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:35:38
14,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018550

จัดซื้อชุดสปริงดันกระจก Sash Balance ของรถ บชส. จำนวน ๔๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 14:53:56
1,360,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018668

จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมบำรุงรถยนต์ ในสังกัด วซข.บซ. จำนวน ๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:20:51
560,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018601

จัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าคอนโทรลและระบบ Power รถดีเซลราง จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:20:54
6,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110015301

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงซ่อม ที่ สรจ.อด.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:35:37
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014901

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงห้องขับรถจักร จำนวน ๖ คัน ที่ สรจ.หใ.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:33:31
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110015181

จัดจ้างซ่อม Air Dryer รถดีเซลรางฮิตาชิ จำนวน ๖ ชุด ที่ สรจ.รส.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:30:52
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110015175

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่อง Compressor ยี่ห้อ Quincy รุ่น QT 10 จำนวน 15 เครื่อง ที่ สรจ.รส.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:28:59
2,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014723

จัดจ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ สรจ.อด (เป้าหมาย 12 คัน)

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:26:18
3,996,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110019944

จัดจ้างซ่อมวาระรถจักรและงานอื่น ๆ ที่ สรจ.ธบ.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:23:36
1,476,923.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064647

ซื้อถังน้ำล่าง รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:44:21
671,178.90
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018691

จัดซื้อ Outter Coil Spring แคร่ Ride Control KHM จำนวน 528 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:18:51
3,879,580.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064616

ซื้อ DP-๕ Balancing Valve Complete Set รถ Power Car ๘ คัน จำนวน ๑๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:44:11
768,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110017881

จัดซื้อ Voltage Regulator(MVR.) AVR.๓ รถจักร HID จำนวน ๓ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:24:05
97,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018665

จ้างปรับปรุงพื้นที่งานซ่อมเพื่อเข้าสู่ระบบงานซ่อมบำรุงแบบ TPM จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:00:48
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018744

จัดซื้อ Voltage Regulator(MVR.) AVR.1 รถจักร HID จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:59:16
85,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018639

จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ 10,000 ชม. วาระ Comp Dx จำนวน 12 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 14:58:07
5,035,968.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014374

จัดซื้อรถฟอร์คลิฟท์ (Forklift Truck) ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 3 ตัน รวมจำนวน 18 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:05:18
23,474,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014428

จัดซื้อ Overhead Crane 5 ตัน Span 21 เมตร จำนวน 2 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:06:40
5,070,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014432

จัดซื้อเครื่องทดสอบอุปกรณ์ห้ามล้อรถจักร จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:07:48
15,890,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014436

จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหตุอันตราย (Rerailing Equipment) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:09:06
11,216,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018661

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง ภายในโรงซ่อม/โรงกลึงล้อ/ห้องน้ำ/บ่อบำบัด/ห้องทดสอบโหลด จำนวน ๑ งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:18:19
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064614

ซื้อ Center member แคร่ JNR จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:41:25
1,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018660

จัดจ้างซ่อม Suction valve Delivery 2A,2R(243VC) และSuction valve และ Delivery 4A,4R(243VC) จำนวน 300 sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:06:04
570,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020288

จ้างซ่อม Cylinder Head ของเครื่องยนต์ Cummins NTA855-R1 และ N855-R2 จำนวน 144 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 16:25:23
4,430,880.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018548

จ้างซ่อมดัดแปลงปรับปรุงระบบลมบน รถ บนท.ป.ITR จำนวน ๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:33:01
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064644

ซื้อชานปะทะรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๒๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:37:58
1,943,200.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064611

ซื้อ Brake Shoe Hanger แคร่ JNR จำนวน ๖๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:38:30
1,950,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064612

ซื้อ Brake Shoe Head แคร่ KW-๒๐ จำนวน ๒๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:39:31
584,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063839

ซื้อกระจกหน้าต่างพร้อมกรอบอลูมิเนียม ห้องโดยสารและห้องสุขา รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:39:32
2,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064648

ซื้อถังพักลมขนาด ๑๐๐ ลิตร รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๖๕ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:45:19
520,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064089

ซื้อชุดกรอบช่องหน้าต่าง ฝา และฝ้าเพดานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆห้องผู้โดยสารรถดีเซลรางDAEWOO จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:40:38
4,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062977

จ้างซ่อม Overhaul Axle Drive Gear E๑๓/๑๘ SPEZ จำนวน ๕ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:28:59
7,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110017887

จ้างซ่อม Traction Motor 5GE 761 (Complete Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 24 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:54:26
31,296,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064645

ซื้อตู้ Home Pump รถ บนท.ป.และบนอ.ป จำนวน ๓๕ ใบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:41:53
540,400.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110020214

จัดจ้างซ่อม Automatic Voltage Regulatir 1-3 (AVR 1-3) ของ Main Voltage Regulator (MVR) AVR3 รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:14:06
37,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018664

จ้างออกแบบ/ซ่อม/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงกลึงล้อ จำนวน 1 งาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:17:46
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018638

จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ ๑๐,๐๐๐ ชม. วาระ Dx จำนวน 12 ครั้ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:11:58
5,878,320.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110018585

จ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายใน ปรับปรุงภายในรถ ATR จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:05:50
1,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064615

ซื้อ Cheek Casting (L and R) รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:42:52
2,675,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063340

ซื้อ Compressor ชนิดขับแบบทางไฟฟ้า (Electical Drive) จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:43:51
12,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064613

ซื้อ Brake Shoe Head แคร่ PC-๒๕,๒๖,๒๖A จำนวน ๖๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:40:27
1,752,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063613

ว่าจ้างซ่อมเบาะนั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 8 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:54:08
4,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063615

จ้างซ่อมอุบัติเหตุโครงสร้างตัวรถดีเซลราง SPRINTER จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:27:36
900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063768

ว่าจ้างซ่อมDCDC Convertor รถ THN NKF ATR จำนวน 20 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:04:58
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063445

ว่าจ้างซ่อม Crank Shaft of Compressor Knorr VV160200-2 จำนวน 30 Pcs

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:02:22
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063788

จัดจ้างซ่อมแคร่ รถ THN NKF ATR (มส.)จำนวน 8 แคร่

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:01:07
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063773

จัดจ้างซ่อม Jumper Shearload ครบชุด รถ ADR จำนวน 20 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:59:10
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064364

ซื้อประตูขึ้น-ลง ผู้โดยสาร DAEWOO รุ่น 2 (ด้าน LH) จำนวน 5 ชุด Complete Set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:57:14
4,550,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062891

ว่าจ้างซ่อม Overhaul Voith Turbo Tranmission T211rZ จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:56:34
7,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063784

ว่าจ้างซ่อมรังผึ้งCooling ของรถ THN NKF ATR จำนวน 24 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:07:24
720,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063716

จัดซื้อกระเบื้องยางปูพื้นรถดีเซลราง THN,NKF,ATR, จำนวน 15 ม้วน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:55:10
750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063571

จัดซื้อเก้าอี้นั่งผู้โดยสาร (Passenger seat) รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 4 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:50:54
5,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063637

ซื้อ Digital Speed Meter รถ THN., NKF., ATR จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:53:17
4,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063608

ว่าจ้างซ่อมเบาะนั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง ATR จำนวน 4 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:51:53
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063343

ซื้อ DC/DC Convertor รถ THN., NKF., ATR จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:51:27
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063603

ว่าจ้างซ่อมวาระหนักโครงสร้างตัวรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2560 17:39:37
8,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064222

ซื้อฝาปิดช่องเก็บของและฝาปิดช่องทิ้งขยะ ภายในตัวรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:48:14
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063700

จัดจ้างซ่อมแผง Control Relay Box รถ THN, NKF, ATR จำนวน 20 แผง

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:47:39
1,300,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063997

ซื้อลูกฟูกหลังคา รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:46:17
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063686

ซื้อกระเบื้องยางปูพื้นรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 15 ม้วน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:44:29
750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063513

ซื้อโคมไฟส่องสว่างห้องโดยสาร รถ ASR. จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:55:16
1,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064323

จัดซื้อประตูขึ้น-ลง ผู้โดยสาร DAEWOO รุ่น 1 (ด้าน LH) จำนวน 5 ชุด Complete Set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:24:39
4,550,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013626

จ้างซ่อมปั๊มลมเครื่องยนต์ GM.

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:59:31
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013639

ซื้ออะไหล่ชุด Tamping Unit แผนเดือน ต.ค.60

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:04:56
3,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063217

ซื้อ Bolster Spring แคร่ KW-๒๐ จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:15:31
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063216

ซื้อ Bolster Spring แคร่ KH-๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:13:21
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064629

ซื้อ Leveling Valve LV-๔ Complete Set รถ Power Car จำนวน ๓๒ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:12:48
1,120,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064628

ซื้อ Lateral Oil Damper แคร่ DTP-๑๘ จำนวน ๖๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:11:18
720,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063215

ซื้อ Block Brake Bracket (L and R) แคร่ DTD-๐๙ จำนวน ๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:10:59
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063726

จัดซื้อราวมือจับผู้โดยสารและชั้นวางสัมภาระห้องโดยสาร รถดีเซลราง THN.,NKF. จำนวน ๓ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:52:16
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063213

ซื้อ Battery Box วัสดุ SUS.๓๐๔ รถ บนท.ป.และ บนอ.ป. จำนวน ๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:07:00
2,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063723

ซื้อลูกฟูกฝาข้าง รถดีเซลราง THN.,NKF. จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:41:08
700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063650

จัดซื้อ Jumper Shareload Complete set รถ ADR. จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 16:03:33
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063635

จัดซื้อ Driver Desk รถ THN., NKF., ATR จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:42:04
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60120044011

แบตเตอรี่กรด แบบ TRE 8-6 ชนิด 6 โวลท์ พร้อมประจุไฟเสร็จ สำหรับใช้กับรถจักรดีเซล จำนวน 1800 หม้อ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:14:28
17,237,700.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063463

จัดซื้อที่พักเท้าผู้โดยสาร (ที่นั่งตัวมุมชนิดพับได้) รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 150 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:44:55
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064149

จัดซื้อสแตนเลสครอบมุมเสาและทับแนวต่างๆภายในตัวรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:46:51
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013645

ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้า แผนเดือน พ.ย.60

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:08:46
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013649

จัดซื้อเครื่องมือผ่อนแรงไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 13:10:10
920,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063920

จัดซื้อ INSIDE PANEL ขนาด 1,520 x 3,040 x 2.3 มม.ใช้ประกอบฝาและฝ้าภายใน รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 120 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:47:33
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063214

ซื้อ Beam for Swing Bolster Hanger รถ Queensland จำนวน ๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:09:27
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063627

จัดซื้อถังน้ำใช้ผู้โดยสาร รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 16 ใบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:09:10
1,200,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063752

ซื้อฐานเก้าอี้นั่ง พขร.-ชค. รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 16 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:01:30
700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063724

ซื้อลูกฟูกหลังคา รถดีเซลราง THN.,NKF.,ATR. จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:58:52
2,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064646

ซื้อถังน้ำรถ JR Hokkaido จำนวน 10 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:55:28
671,179.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014040

จัดหาเครื่องเจียรราง (แบบเจียรมือ) (Lightweight rail protile grinder) 161 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:05:30
1,610,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064351

จัดซื้อประตูขึ้น-ลง ผู้โดยสาร DAEWOO รุ่น 1 (ด้าน RH) จำนวน 5 ชุด Complete Set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:14:10
4,550,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063636

จัดซื้อ Vigilant Control รถ THN., NKF., ATR จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:12:06
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063337

จัดซื้อ Crank Case ของ Compressor C-1200 จำนวน 30 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:10:56
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063785

ว่าจ้างซ่อมโครงแคร่รถ Daewoo จำนวน 8 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:43:33
1,040,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063953

จัดซื้อลูกฟูกฝาข้าง รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 2 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:09:55
1,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063619

ว่าจ้างซ่อม Overhaul Voith Turbo Transmission T211r จำนวน 10 sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:02:51
15,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063727

จัดซื้อสแตนเลสครอบมุมเสาและทับแนวต่างๆภายในตัวรถดีเซลรางTHN.,NKF.,ATR. จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:08:40
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063722

จัดซื้อโครงเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลราง THN.,NKF. จำนวน 4 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:07:49
2,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014045

จัดหาเต้าเหล็กหล่อ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:13:31
750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063786

จ้างซ่อมชุด Cooling Group รถ Daewoo จำนวน ๓ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:34:16
553,725.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063772

จ้างซ่อม Jumper ๕๕P รถ ADR. จำนวน ๒๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:32:44
1,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063671

จ้างซ่อม AC-GENERATOR รถ THN., NKF., ATR จำนวน ๒๐ ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:31:17
700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063358

จ้างซ่อม Inlet Valve& Discharge Valve C-๑๒๐๐ จำนวน ๓๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:30:02
750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013536

ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถสั่นหิน DGS-62N

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:29:02
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064199

จัดซื้ออลูมิเนียมครอบอุปกรณ์และทับแนวต่างๆ ภายในตัวรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:10:29
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064431

จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายนอก-ภายใน ปรับปรุงห้องสุขา และทำสี รถดีเซลราง THN. NKF. จำนวน 15 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:21:01
13,230,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110014054

จัดซื้อหมอนไม้ทาง สะพาน ประแจ แขวงบำรุงทางกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:29:34
8,526,150.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063718

ซื้อกระจกหน้าต่างพร้อมกรอบอลูมิเนียม ห้องโดยสารและห้องสุขา รถดีเซลราง THN.,NKF. จำนวน5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:38:47
900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063211

ซื้อ Automatic Coupler and Draft Gear Yoke รถ Hokkaido และ รถ Power Car จำนวน 36 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:36:46
12,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063237

ว่าจ้างซ่อม Overhaul Block Brake Unit (service Brake),(Parking Brake) ของ Block Brake Unit (ASR) จำนวน 50 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:33:23
7,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062947

ว่าจ้างซ่อม Overhaul Axle Drive Gear E1318 จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:30:44
7,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063616

จัดจ้างซ่อมเบาะนั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง SPRINTER จำนวน 3 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:29:49
1,500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063614

ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภายนอก-ภายใน,ทำสีและซ่อมพื้นภายในห้องโดยสาร รถดีเซลราง SPRINTER จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:29:00
5,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063611

จัดจ้างติดตั้งกูบ (Rubber Vestibules Diaphragm) DAEWOO จำนวน 6 ชุด

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:26:48
696,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063612

ว่าจ้างรื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมโครงสร้างรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 6 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:01:34
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063606

จัดจ้างรื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมโครงสร้างรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 8 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:23:31
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064040

ซื้อแผ่นลูกฟูกพื้น รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 50 แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:02:47
750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064389

ซื้อประตูขึ้น-ลง ผู้โดยสาร DAEWOO รุ่น 2 (ด้าน RH) จำนวน 5 ชุด Complete Set

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:14:10
4,550,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064010

ซื้อชุดซ่อม Air Spring Ass'y ของรถ THN.,NKF.,ATR. จำนวน 40 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:11:15
1,832,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063783

ว่าจ้าง Repiping รถ THN NKF ATR จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:09:48
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063638

ซื้อท่อ Conduct สำหรับเดินสายไฟ รถ THN., NKF., ATR จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:08:31
1,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063763

ว่าจ้างซ่อม JB1 รถ THN NKF ATR จำนวน 10 แผง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:08:26
800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063428

ว่าจ้างซ่อม Overhaul Compressor Knorr VV160/200-2 Complete จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:06:56
6,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063072

ว่าจ้างซ่อม Overhaul Axle Drive Gear RG.53 จำนวน 15 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:04:53
20,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063769

ว่าจ้างซ่อม Jumper 55P รถ THN NKF ATR จำนวน 20 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:41:33
1,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063609

ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภายนอก-ภายใน และทำสี รถดีเซลราง DAEWOO (รถหนักวาระ) จำนวน 7คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:26:06
7,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110065026

จ้าง Repiping ท่อลมอัดรถ บชท. จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 10:52:07
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064062

จ้างติดตั้งกูบยางรถ Power Car 8 คัน จำนวน 8 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 16:55:46
928,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063065

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.๑๐๔๖ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:15:06
820,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062999

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนอ.ป. ๑๐๐๘ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:14:08
930,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062892

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป. ๑๑๑๐ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:12:55
1,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062790

จ้างทำเหล็กโครงรับฝาในรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๘๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:11:31
4,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062695

จ้างทำความสะอาด และพ่นสี Body Shoot ใต้ท้องรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓๓ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:05:56
1,320,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064098

จ้างติดตั้งบันไดขึ้น-ลง หลังคารถโดยสารทั่วไป วัสดุ SUS.304 จำนวน 130 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:04:04
927,550.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064048

จ้างติดตั้งกูบยางรถ JR Hokkaido จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:02:50
1,160,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063989

จ้างซ่อมตัดผุฝาใหญ่ รถโดยสารเหล็กดำ จำนวน 23 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:01:43
6,900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063918

จ้างซ่อมโครงแคร่ KH-56 จำนวน 10 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 10:59:52
1,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063707

จ้างทำความสะอาดภายใน และภายนอกรถพระที่นั่ง (องค์เล็ก) จำนวน ๕ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:15:34
120,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063755

จ้างซ่อมโครงแคร่ JNR จำนวน 16 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 10:55:57
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063151

จัดซื้อชุดกระบอก Slack Adjuster DRV-๒A๑, ๒A๒, DRV๑๐ ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป.,บนท.ป.(ขอนแก่น) จำนวน ๒๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:07:25
5,497,200.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110065009

ว่าจ้างรื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายในภายนอก รถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. ITR จำนวน 8 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/12/2560 14:00:13
4,125,996.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064822

จ้างตัดผุ, รื้อ, ประกอบ, พ่นสี 2k ภายในภายนอกรถ บชส.ทั้งคัน จำนวน 6 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/12/2560 13:39:30
1,952,086.50
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064504

จ้างซ่อม Alternator รถโดยสารทั่วไป จำนวน 32 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 23/12/2560 10:51:09
720,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063714

จ้างปรับพื้น และเทพื้นคอนกรีตราง ๑๖ , ๑๗ , ๑๘ จำนวน ๓ ราง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 17:27:49
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063710

จ้างเปลี่ยนหลังคา ๔,๒๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๔,๒๐๐ ตร.ม.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 17:25:33
3,360,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063084

จ้างทำความสะอาดภายใน และภายนอกรถพระที่นั่ง (องค์ใหญ่) จำนวน ๓ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 17:19:51
150,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064650

ซื้อปากขอพ่วง (Knuckle) รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:47:23
1,391,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063027

จ้างซ่อมหนัก และดัดแปลงรถ บชส. จาก ๙๖ ที่นั่งเป็น ๗๖ ที่นั่ง จำนวน ๒๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 17:17:45
16,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062908

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป. ๑๒๑๗ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 17:14:22
985,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062834

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท.ป. ๑๐๔๑ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 17:12:27
998,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110062605

จ้างติดตั้งระบบห้ามล้อลมอัดรถ Power Car ๘ คัน จำนวน ๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 16:59:41
4,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063846

จ้างซ่อมโครงแคร่ KW-20 จำนวน 16 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 10:57:22
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063167

จัดซื้อ Distributor Control box รถ บกข. จำนวน ๓๕ ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:50:27
875,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P61020016709

จ้างบริการขนส่ง ตรวจนับเงินรายได้ และนำเข้าบัญชีเงินฝาก โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 12/2/2561 12:06:48
10,785,600.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    p61010043484

จ้างที่ปรึกษาศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ รฟท.

สำนักนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา - ประกาศวันที่ 29/1/2561 14:46:55
5,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P61010041917

เครื่องอะไหล่ Overhaul Kits จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 24/1/2561 13:28:20
4,992,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P61010027593

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดและประเมินข้อเสนอสัญญาจ้างงานและออกแบบรายละเอียดงานโยธาสัญญาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาและสัญญางานออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ระบบราง ระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งขบวนรถไฟและการฝึกอบรมบุคลากร โครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 16/1/2561 12:43:59
19,236,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60120053700

จัดทำแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2571 และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

ฝ่ายบริหารงานบุคคล - ประกาศวันที่ 16/2/2561 10:30:08
20,043,400.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60120064497

เครื่องอะไหล่แอร์เบรคสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 7 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 26/12/2560 14:13:10
181,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60120064517

เครื่องอะไหล่แอร์เบรคสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom. จำนวน 4 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 26/12/2560 14:03:43
138,700.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063171

จัดซื้อ Solenoid Valve Assembly for Partition Door ANS. ๑๑๐๑-๑๑๔๐ รถ บนท.ป. ITR จำนวน ๔๐ ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:59:41
640,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063170

จัดซื้อ ตู้ Battery Charger รถ บกข. จำนวน ๓๕ ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:55:14
647,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60120035337

โครงการซ่อมตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศห้องรีเลย์ สถานีระบบอาณัติสัญญาณไฟสี ST1-ST4

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:52:39
700,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063713

จ้างขยายพร้อมติดตั้งประตูโรงรถโดยสาร จำนวน ๖ ช่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 11:17:42
960,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60120035292

โครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:51:45
350,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063158

จัดซื้อแผ่นเหล็กซ่อมประตูชาน และประตูเลื่อนรถโดยสารทั่วไป วัสดุ SS๔๐๐ ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป.,บนท.ป.(ขอนแก่น) จำนวน ๘๐๐ แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:31:00
513,600.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063166

จัดซื้อ ตู้ DC-DC รถ บนท.ป. รุ่น ๘๔ คัน จำนวน ๕ ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:48:50
1,524,750.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063165

จัดซื้อ ตู้ Control E/G Set ๑๐KVA รถ บกข. จำนวน ๓๕ ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:46:18
1,585,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063163

จัดซื้อ ตู้ PGU รถ บนท.ป. รุ่น ๘๔ คัน จำนวน ๓ ตู้

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:43:07
1,694,880.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063160

จัดซื้อ โคมไฟหัวนอน LED รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑๑๘๔ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:34:07
2,249,600.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063157

จัดซื้อปลอก Oil Damper ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป.,บนท.ป.(ขอนแก่น) จำนวน ๕๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:28:10
1,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063156

จัดซื้อประตูห้องน้ำรถโดยสารทั่วไป วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถบชส.,บชท.,บนท.,บพห.,บสส.,บสพ. จำนวน ๕๐ บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:26:24
2,011,466.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063155

จัดซื้อประตูเลื่อนรถโดยสารทั่วไป (Partition Sliding Door) วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป. จำนวน ๕๐ บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:24:45
2,498,450.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063154

จัดซื้อประตูชานรถโดยสารทั่วไป (Side Entrance Door) วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป. จำนวน ๕๐ บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:22:46
2,607,050.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063153

จัดซื้อชุดแขวนบานประตู L and R รถ บนอ.ป. จำนวน ๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:20:47
955,548.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063152

จัดซื้อชุดแกนเกลียว Slack Adjuster ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป.,บนท.ป.(ขอนแก่น) จำนวน ๙๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:19:05
3,911,400.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60120034645

โครงการซ่อมอุปกรณ์ Corrective Maintenance ระบบอาณัติสัญญาณ กองควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:14:46
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063168

จัดซื้อ โคม Flu๑๐w. และ ๒๐ w. รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๖๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:52:08
756,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063198

จัดซื้อกรอบบานกระจกอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด ๗๗๒ x ๙๖๗ มม. รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๘๕ กรอบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:42:00
680,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064507

จ้างซ่อมโครงเก้าอี้ชนิดปรับหมุนเอนได้รถ บชท.11 คัน และรถ บสส.4 คัน ใช้กับรถ บชท.,บสส, จำนวน 312 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2560 10:20:51
5,063,385.60
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064489

จ้างปฏิบัติงานซ่อมอุปกรณ์รถโดยสาร จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2560 10:10:40
500,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063212

จัดซื้อ Axle Pulley รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๖๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:59:15
600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063210

จัดซื้อ Air Spring Assembly รถ บนอ.ป.๑๐๐๑-๑๐๒๒ จำนวน ๑๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:58:20
3,560,960.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063209

จัดซื้อ Air Compressor รถ บนท.ป.ITR จำนวน ๘ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:57:04
4,800,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    60110063208

จัดซื้อ Air Compressor รถ บนท.ป. รุ่น ๘๔ และ บนอ.ป Hyundai จำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:55:58
506,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063207

จัดซื้อไม้สักประตูเลื่อนใหญ่ รถ บนท. จำนวน ๔๑ บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:55:08
697,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063206

จัดซื้อพื้นโต๊ะอาหารทำด้วยไม้ยางพารา รถ บนท. จำนวน ๕๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:53:24
550,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063205

จัดซื้อบานเกล็ดอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งมุ้งลวดสแตลเลส รถ บนท. และรถปรับอากาศ จำนวน ๘๕ กรอบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:52:07
512,125.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063204

จัดซื้อกระจก Tempered ขนาด ๑๖ x ๔๗๒ x ๑,๑๖๗ มม. รถ บนท.ป. รุ่น ๘๔ คัน จำนวน ๒๕๐ บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:50:53
555,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063203

จัดซื้อกรอบอลูมิเนียมพร้อมบานเกล็ดบานล่าง(พนักงาน) ขนาด ๑๕x ๔๔๐x ๙๖๐ มม. รถ บนท. จำนวน ๘๕ กรอบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:49:51
542,725.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064827

จ้างถอดอุปกรณ์,ทำสี 2k ภายในภายนอก และขัดเงา รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/12/2560 10:53:36
4,310,675.76
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063199

จัดซื้อกรอบบานกระจกอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด ๗๗๒ x๑๐๓๗ มม. รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๘๕ กรอบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:44:25
731,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063202

จัดซื้อกรอบอลูมิเนียมพร้อมบานเกล็ด ขนาด ๑๕ x ๔๔๐ x ๑,๐๒๕ มม. รถ บนท. จำนวน ๑๐๐ กรอบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:48:30
578,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063196

จัดซื้ออุปกรณ์ชุดล็อกเตียงนอนบน รถ บนท.ป จำนวน ๔๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:39:26
1,400,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063195

จัดซื้ออ่างล้างหน้ารถโดยสารพร้อมฐานเข้ามุม วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๖๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:38:16
745,200.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063194

จัดซื้ออะคิเกต (หินใหญ่ L=๑๖, S=๑๕ น้ำยา R=๓ H=๓ A=๙ ) ใช้กับรถ บนท.ป. ๘๔ คัน จำนวน ๑๕ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:37:06
4,895,250.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063193

จัดซื้อสีม่วงแดง๒K+ฮาร์ด ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๒๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:35:42
1,316,319.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063192

จัดซื้อสีขาว๒K+ฮาร์ด ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๑๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:33:57
590,247.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063191

จัดซื้อสปริงดันกระจก L and R ใช้กับรถ บนท. บชส. บสพ. บสส. จำนวน ๓๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:31:36
579,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110064015

จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วง รถโดยสารทั่วไป จำนวน 140 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:45:45
4,793,600.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063161

จัดซื้อ Fan ๑๖ Inc. Dc.๒๔v. รถโดยสาร ธรรมดา และ ปรับอากาศ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 25/12/2560 14:36:03
1,950,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063190

จัดซื้อรางเบาะนั่งซ้าย-ขวารถ บนท. วัสดุ SUS.๓๐๔ ใช้กับรถ บนท. จำนวน ๗๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:28:16
1,340,920.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063711

จ้างติดแผ่นอะคริลิคกรอบอลูมเนียม จำนวน ๑๔ แถว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:16:40
3,600,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063188

จัดซื้อยางปูพื้นลายกระ ใช้กับรถ บนท, บชท, บสส, บกข จำนวน ๖๐ ม้วน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:25:00
2,696,400.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063187

จัดซื้อยางปูพื้นลายกระ ใช้กับรถ บชส,บพห, บสพ. จำนวน ๒๐ ม้วน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:23:20
898,800.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063201

จัดซื้อกรอบบานเกล็ลดอูมิเนียมบานล่าง ขนาด ๑๕ x๔๒๐ x ๑,๐๒๐ มม. รถ บพห. , บสพ. จำนวน ๓๒๐ กรอบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:47:02
1,907,200.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063145

จัดซื้อ Swing Arm for Sliding Plug Door L,R รถ บนท.ป. ITR จำนวน ๓๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:34:39
645,150.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063149

ซื้อชุดซ่อมอุปกรณ์แขวนบานประตู L and R รถ บนท.ป. ITR จำนวน ๓๖ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:44:04
577,548.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063200

จัดซื้อกรอบบานเกล้ดอลูมิเนียมบานบน ขนาด ๑๕ x ๔๒๐ x ๑,๐๒๐ มม. รถ บนท. จำนวน ๓๒๐ กรอบ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 15:46:01
1,862,400.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063132

จัดซื้อ Adjuster Ear for Slack Adjuster ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป.,บนท.ป.(ขอนแก่น) จำนวน ๕๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:06:53
2,591,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063147

จัดซื้อ Piston Rod for Oil Damper ขนาด ๒๕ มม. และขนาด ๒๘ มม. ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป.,บนท.ป.(ขอนแก่น) จำนวน ๕๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:41:18
885,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063933

จ้างซ่อมโครงแคร่ DTP-18,TS-836 จำนวน 24 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:43:55
3,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063859

จ้างซ่อมโครงแคร่ TS-209 จำนวน 8 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:39:32
1,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063148

จัดซื้อโครงประตู ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป. จำนวน ๖๕๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:42:53
535,600.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063144

จัดซื้อ Spindle Sleeve ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป.,บนท.ป.(ขอนแก่น) จำนวน ๕๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:32:47
1,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063801

จ้างซ่อมโครงแคร่ PC-26 จำนวน 14 แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:32:31
1,750,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063150

จัดซื้อชุดกระบอก Slack Adjuster DRV๑๐ (๒ตัว) ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป.,บนท.ป.(ขอนแก่น) จำนวน ๑๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:45:25
1,230,600.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063691

จ้างซ่อม Brake rod แคร่ JNR จำนวน 300 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:30:44
900,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110065012

ว่าจ้างรื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายในภายนอก รถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 12 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:24:16
6,188,994.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063146

จัดซื้อ Type-A Supply Check Valve รถ บนท.ป รุ่น ๘๔ คัน,โครงการรถ power car จำนวน ๑๕ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:39:55
821,760.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063135

จัดซื้อ Barel Spring for Slack Adjuster ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป.,บนท.ป.(ขอนแก่น) จำนวน ๙๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:15:41
8,803,800.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063134

จัดซื้อ Spring Play Out for Slack adjuster ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป.,บนท.ป.(ขอนแก่น) จำนวน ๕๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:13:58
4,760,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063139

จัดซื้อ Overhaul Kit Spring for Slack adjuster ใช้กับรถบชส.,บกข.,บชท.,บนท.,บพห.,บสข.,บสส.,บสพ.,บกข.ป.,บชส.ป.,บนท.ป.(ขอนแก่น) จำนวน ๙๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:23:58
2,839,500.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110065031

จ้าง Repiping ท่อลมอัดรถ บนท. จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:26:23
2,000,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063141

จัดซื้อ S๑๖ CM Governor รถ บนท.ป รุ่น ๘๔ คัน,โครงการรถ power car จำนวน ๑๕ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:26:51
2,250,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063142

จัดซื้อ Sliding Plug Door L and R รถ บนท.ป. ITR จำนวน ๑๐ บาน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:30:05
3,744,890.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110063133

จัดซื้อ Guide Roller L and R ใช้กับรถ บนท.ป. ITR จำนวน ๓๖ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/12/2560 15:11:21
576,000.00
กุมภาพันธ์ - 2561    
    P60110013514

ซื้ออะไหล่ระบบลม รถสั่นหิน DGS-62N, รถเกลี่ยหิน PBR400R

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:32:48
700,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063774

จ้างซ่อม PGU Contorl Box รถ ADR. จำนวน ๕ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:36:49
750,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110013495

ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ GM รุ่น 6VA-53T

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 11:24:40
1,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015958

ซื้อแหวนบังคับปลอกล้อรถพ่วง จำนวน ๑๒,๐๐๐ ปลอก

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/2/2561 14:53:10
14,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014046

จัดหาชุดรางลิ้นประแจ 100 ปอนด์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:15:15
11,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015959

ซื้อ # DB ๒๖๓๕-๕๒๐๖ (๒๖๔๓U๖๐๙) INJECTION PUMP จำนวน ๑๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/2/2561 15:20:43
620,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063789

จ้างซ่อมแคร่ รถ THN.,NKF. ( แม่กลอง.) จำนวน ๑๒ แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:35:42
1,794,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014041

จัดหาเครื่องวัด Versine (Versine measuring device) 195 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:07:06
5,265,000.00
มีนาคม - 2561    
    p61020014935

สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 19/2/2561 9:19:56
2,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    p61020013731

สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 20/2/2561 11:41:22
2,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014047

จัดหาชุดตะเฆ่ขนาด 100 ปอนด์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:16:32
11,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60120039585

ขนย้ายรถ JR-Hokkaido จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 15/12/2560 15:20:09
42,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60120039493

ซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electronic Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 15/12/2560 15:16:45
6,562,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110127422

จัดหาและติดตั้งเครื่องฝึกหัดขับรถไฟจำลอง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 11:29:30
82,203,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61030012783

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนดและประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค สัญญางานออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ระบบราง ระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญาที่ 2.3) โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา)

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง - ประกาศวันที่ 9/3/2561 13:48:41
8,896,100.00
มีนาคม - 2561    
    P60120026866

งานติดตั้งกล้องโทรทํศน์วงจรปิด และบัตรควบคุมเข้า-ออก อาคารที่โรงซ่อมบำรุง และสถานีรถไฟฟ้า 8 สถานี

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 13/12/2560 8:52:41
51,347,000.00
มีนาคม - 2561    
     P61020029764

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร ระยะที่ 2

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศวันที่ 9/3/2561 13:25:43
27,262,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60120026850

งานจ้างก่อสร้างทางเดินแบบลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อสถานีบ้านทับช้างกับสะพานลอยข้ามทาง

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 13/12/2560 8:49:19
42,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    D61020275978

งานปรับปรุงรันนิ่งรูมพนักงานรถจักรสถานีนครสวรรค์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 19/2/2561 17:57:12
650,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020016357

ซื้อ Babbitt Bearing Alloy ingot จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2561 15:02:01
3,100,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063770

ว่าจ้างซ่อม Distribution Board รถ ADR จำนวน 5 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:11:11
1,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015436

ซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Switch Over Valve # ๑๖๗๒๕๒ จำนวน ๗๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:43:26
1,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015433

ซื้อสายพานผ้าใบอาบยางชนิดผ้าใบ ๔ ชั้น ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๙,๐๐๐ เมตร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:38:55
3,400,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110013540

ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิค รถลากจูงพร้อมเครน

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:30:46
800,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020016345

ซื้อเหล็กเหนียวแผ่น ขนาดกว้าง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต จำนวน ๖ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2561 14:58:34
6,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018508

Yaw damper ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๖ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:53:25
2,948,400.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015126

ว่าจ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกี้สัมภาระ(บพห.) จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 9/3/2561 14:25:18
24,200,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063765

ว่าจ้างซ่อม Change Overswitch รถ THN NKF ATR จำนวน 10 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:12:28
1,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015432

ซื้อRed Insulating Enamel และ Liquid Solvex Ice ๑๑๑ จำนวน ๒ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:37:45
670,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063643

จัดซื้อ Back Up Battery Charger 380 VAC รถ ADR. จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:15:38
4,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020016355

ซื้อน้ำยากำจัดคราบ น้ำยาชักแห้ง และน้ำมันชะล้าง จำนวน ๓ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2561 15:01:06
2,300,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015957

ซื้อด้ายดิบชนิดไม่มีแป้งปนลักษณะเป็นกลุ่ม ยาวเส้นละไม่ต่ำกว่า ๑ เมตร จำนวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/2/2561 14:52:09
800,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020016362

ซื้อ COIL SPRING ขดใน ๕๖ MSZ .๙-๐๔-๐๐-๐๐๔ จำนวน ๖๒๔ ขด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2561 15:03:11
560,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020016365

ซื้อชุด OVERHAUL KIT ของเครื่องยนต์ PERKINS รุ่น ๑๐๐๖ - ๖ TG (YB) จำนวน ๓๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2561 15:04:21
1,900,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063658

จัดซื้อ Jumper 42 way Socket Electrical รถ ASR. จำนวน 20 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:17:12
1,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063655

จัดซื้อ Public address รถ ADR. จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:15:10
1,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063649

จัดซื้อ Entrance Door Control Complete set รถ ADR. จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:14:42
900,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110013591

ซื้ออะไหล่เกียร์ชุดแซทรถอัดหินรุ่น 09-16 CAT

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 12:45:54
600,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015952

ซื้อ Temperature indicator Label (แถบวัดอุณหภูมิเพลาล้อ) จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/2/2561 9:57:51
2,002,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015954

ซื้อกลอนบานเกล็ดและบานกระจก จำนวน ๔ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/2/2561 13:53:55
950,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063644

ซื้อ PGU Control Box Complete Set รถ ADR. จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:20:11
2,250,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063652

ซื้อพัดลมในห้องโดยสารขนาด 16 นิ้ว รถ ADR. จำนวน 50 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:17:58
750,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61030044516

Carbon Brush Size 6.3 x 6.8 x 22 มม.จำนวน 4,000 อัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/3/2561 15:59:34
61,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018410

Hand Brake caliper unit ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๒ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:26:55
1,874,400.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018741

จัดซื้อ Auxiliary Inverter Control "AAE" รถจักร GEA จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:24:20
17,612,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020247

จ้างซ่อม Main Circuit Board ของ A2-127 Voltage Regulator Alternator "Niehoff" รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 50 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 16:04:42
3,250,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020204

จัดจ้างซ่อม Traction Motor HS21241-01R (Complete Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 18 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:33:30
30,535,596.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020198

จัดจ้างซ่อม Tread Brake Unit รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 72 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:30:50
6,060,240.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018586

จ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายใน ปรับปรุงภายในรถ ADR จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/12/2560 10:53:45
2,910,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018627

จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยวระบบปรับอากาศโดยสารปรับอากาศใหม่ ๑๑๕ คัน ที่สถานี กรุงเทพ ( ย่านพหลโยธิน ) จำนวน ๑๖,๒๐๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:16:49
1,999,991.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020254

จัดจ้างซ่อมแผง Electronic Card for Motor Temperature Panel (MTP) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 8 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:15:19
2,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018542

จัดซื้อแท่งห้ามล้อ DR2-004 จำนวน 6,500 แท่ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:35:12
1,950,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110012464

ปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาบ้านพักรถไฟบางซื่อ เลขที่ 52636-40

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 10:28:21
1,243,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61030044410

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมทางขึ้นลงผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 22/6/2561 14:27:44
85,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020251

จัดจ้างซ่อมแผง Electronic Governor GAC. Model LCC 103 รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2561 13:32:02
1,024,100.00
มีนาคม - 2561    
    P60110017893

จ้างซ่อม Traction Motor 5 GE 761 (เปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 16:03:59
1,105,824.00
มีนาคม - 2561    
    P60110020051

จ้างซ่อม Air Compressor

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 16:05:46
6,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110015460

จัดจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องกลึงล้อใต้พื้น จำนวน 1 เครื่องที่ สรจ.หใ.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:37:39
2,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018396

จัดจ้างซ่อม ปรับปรุง ริ้วขบวนรถช่วยอันตราย จำนวน ๔ คัน ที่ สรจ.รส

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:39:37
1,200,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110017883

จัดจ้างซ่อม Hub Fan รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 10 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:43:24
430,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110017889

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 761 (Frame Re-Coil เปลี่ยน Lead Wire) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 12 Pcs.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:48:06
5,506,680.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018620

จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่ Air Compressor Atlas Copco จำนวน ๘ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2561 15:30:47
2,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110019969

จ้างซ่อม Main Alternator AT 591 (Stator Re-Coil เปลี่ยนแกนเหล็ก) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 16:11:06
4,528,240.00
มีนาคม - 2561    
    P60110017754

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins KT38L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 2 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:05:05
4,103,040.00
มีนาคม - 2561    
    P61030044487

กระจกแผ่นใส ขนาด 5 x 292 x 919 มม.ตาม มอก.880-2532 จำนวน 340 แผ่น

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/3/2561 16:05:12
28,700.00
มีนาคม - 2561    
    P61030025074

โครงการจ้างที่ปรึกษากำกับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 19/3/2561 14:58:35
26,600,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018409

Brake caliper unit ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 15:01:12
6,921,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110014469

Wheel & Axle Set Complete ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๕๒ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 14:59:43
88,400,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018628

ซื้ออุปกรณ์ PPE (ป้องกันภัยส่วนบุคคล) ชุด SHOP จำนวน ๒๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 14:57:59
500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018541

จัดซื้อแท่งห้ามล้อ LV4-2058 จำนวน ๑๒,๐๐๐ แท่ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 14:56:58
5,400,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61030044426

แผ่นรองกันสึก ตามแผนผังฯ เลขที่ 2-DP2-004 Mark 2 จำนวน 2,600 แผ่น

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/3/2561 15:54:54
277,500.00
มีนาคม - 2561    
    P61030044537

เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 14 รายการ (รายการละเอียดแนบ)

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/3/2561 15:56:29
530,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61030044524

Overhaul Kits สำหรับซ่อม Distributor valve KE1 csl. จำนวน 462 ชุด(1 ชุด ประกอบไปด้วยอะไหล่ 25 รายการ)

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/3/2561 15:58:13
4,671,500.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018560

Atlast Compressor Scroll Type สำหรับรถโดยสารรุ่น ๑๑๕ คัน จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2561 17:11:06
6,900,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61030044508

สีขาวสังกะสี ยังไม่ผสม บรรจุกระป๋องละ 10 กก.จำนวน 80 กระป๋อง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/3/2561 16:00:54
398,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61030024984

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ในการต่อสัญญาเช่าที่บริเวณย่านมักกะสัน(พื้นที่เช่า บริษัท วาเคไทย(ไทยแลนด์))

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ประกาศวันที่ 19/3/2561 14:53:06
5,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61030044480

กระจกฝ้า ขนาด 5 x 648 x 673 มม.ตาม มอก.880-2532 จำนวน 500 แผ่น

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/3/2561 16:06:35
77,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61030044474

สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาและพ่นสีส้ม No.151(GE) จำนวน 20 กระป๋อง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/3/2561 16:07:49
12,800.00
มีนาคม - 2561    
    P61030044367

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินที่สถานีต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 2

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 30/3/2561 16:14:29
3,106,582.32
มีนาคม - 2561    
    P60110014098

ปรับปรุงรันนิ่งรูมพนักงานรถจักร สถานีนครสวรรค์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:54:30
650,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110072223

งานจ้างเขียนแบบฯ กองสถาปัตยกรรม ศูนย์อาคารและสถานที่

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 16/11/2560 13:52:44
1,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018506

Different valve ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๑๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:41:02
1,200,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018510

Air spring ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๖ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:43:52
4,349,800.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018511

Torsion Bar Assembly ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:44:55
6,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110018507

Vertical damper ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๖ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:51:53
1,432,600.00
มีนาคม - 2561    
    P60110019940

จัดจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Pielstick 16 PA4 V 185CP รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 5 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:42:53
60,811,500.00
มีนาคม - 2561    
    P๖๑๐๒๐๐๐๖๗๙๙

จัดหาและติดตั้งระบบฝึกอบรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 6/2/2561 11:34:12
6,619,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004189

ซื้อ Wheel Set Assembly (with journal bearing class K)สำหรับรถจักร CSR ตามแผนผังเลขที่ QSJZ24-20-20-000 จำนวน 15 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/2/2561 10:57:56
48,400,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063764

จัดจ้างซ่อม Rectifier รถ THN NKF ATR จำนวน 20 ตัว

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:04:50
1,400,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004191

ซื้อ Armature end shield,Commutator end without brush holder, Insulation support,Brush holder ring and connection bar จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/2/2561 13:04:24
1,133,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063348

ซื้อโคมไฟส่องสว่างห้องโดยสาร รถ THN., NKF., ATR จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:02:19
1,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004193

ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับเครื่องยนต์ CATERPILLAR Zeit.3 และ Zeit.4 จำนวน 8 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/2/2561 9:23:11
1,440,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063656

ซื้ออุปกรณ์ชุด Control Unit ของ Entrance Door รถ ADR. จำนวน 12 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:00:43
4,800,000.00
มีนาคม - 2561    
    P๖๑๐๑๐๐๑๒๒๕๑

งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงานปิด-เปิด ควบคุมเครื่องกั้นถนนฯ และก่อสร้างซุ้มปิด-เปิด เครื่องกั้นถนนฯ สำหรับงานปรับปรุงทางผ่านเสมอระดับ ที่ กม.๑๑๔+๓๖๐.๘๘ ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย-กาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 9/1/2561 16:41:20
1,745,700.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063651

ซื้อโครงพัดลม Cooling Unit รถ ADR. จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:58:59
1,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004192

จัดซื้อ Crank shaft P/N 8.273.0.140.710.7 จำนวน 6 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/2/2561 10:42:55
2,068,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063767

ว่าจ้างซ่อม Master Controler รถ THN NKF ATR จำนวนว 10 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:53:09
1,300,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004197

จ้างซ่อม Rewiring เปลี่ยนสายไฟฟ้าวงจรควบคุมและวงจรไฟฟ้ากำลัง พร้อมสายไฟอุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 5 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2561 13:55:16
23,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063787

ว่าจ้าง Repiping รถ Daewoo จำนวน 3 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:51:06
1,335,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004196

จ้างซ่อม Rewiring เปลี่ยนสายไฟฟ้าวงจรควบคุมและวงจรไฟฟ้ากำลัง พร้อมสายไฟอุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 12/2/2561 15:20:21
37,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P๖๑๐๑๐๐๑๒๒๔๗

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางผ่านเสมอระดับชนิดแผ่นคอนกรีตกำลังสูงสำเร็จรูป ที่ กม.๑๑๔+๓๖๐.๘๘ ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย-กาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 9/1/2561 16:44:22
2,670,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004201

จ้างเหมาซ่อมและปรับปรุงเครื่องทดสอบ Traction Motor แบบไร้ภาระ (No Load) จำนวน 1 เครื่อง

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 12/2/2561 15:19:18
5,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P๖๑๐๑๐๐๑๒๒๕๕

งานจ้างเหมาก่อสร้างที่หยุดรถปากแพรก (ใหม่) ทดแทนอาคารเดิมสำหรับงานปรับปรุงทางผ่านเสมอระดับ ที่ กม.๑๑๔+๓๖๐.๘๘ ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย-กาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 9/1/2561 16:43:05
843,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004202

ซื้อระบบ Vigilance พร้อมบันทึกข้อมูล สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 6/2/2561 9:24:35
3,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61010025570

แคร่ Ride Control Class D จำนวน ๑๖๐ ชุด

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/1/2561 11:43:41
75,066,064.00
มีนาคม - 2561    
    P61030044499

หลอดไฟฟ้าขั้วเกลียวชนิดฝ้าภายในขนาด 220 โวลท์ 60 วัตต์ (IncandescentMedium Screw or E.27 base)มีคุณภาพตาม มอก.4-2529จำนวน 3,000 หลอด

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 29/3/2561 16:03:10
35,700.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063646

จัดซื้อสายไฟขนาดต่างๆ รถ ADR. จำนวน 1 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:35:12
2,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063642

จัดซื้อ Change Over Sw. รถ ADR. จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:30:56
1,750,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063648

จัดซื้อ Partition Control Complete set รถ ADR. จำนวน 30 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:26:56
900,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60120043995

แบตเตอรี่กรด แบบ 8D (8T) ชนิด 12 โวลท์ พร้อมประจุไฟเสร็จ สำหรับใช้กับรถดีเซลรางและรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1000 หม้อ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:17:59
9,844,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61010006701

Bogie Exchanging System จำนวน 1 ชุด

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 16/1/2561 15:30:52
56,710,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063645

ซื้อโคมไฟส่องสว่างห้องโดยสาร รถ ADR. จำนวน 10Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:53:00
2,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004185

ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า ตู้ Control ภายในห้องขับขนาดเล็ก-ใหญ่ จำนวน 2 ตู้ ต่อ 1 ห้องขับ จำนวน 2 รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 5/2/2561 10:52:32
919,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063653

ซื้อ Digital Speed Meter รถ ADR. จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:50:45
7,500,000.00
มีนาคม - 2561    
     P๖๑๐๑๐๐๑๒๒๖๘

งานปรับปรุงอาคารร้านอาหารบริเวณสำนักงานกลางฝ่ายบริการสินค้า (ICD) ลาดกระบัง ศูนย์อาคารและสถานที่

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 28/2/2561 11:31:26
301,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61010035134

จ้างรักษาความปลอดภัย และงานความมั่นคงที่ตลาดนัดจตุจักร

ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน - ประกาศวันที่ 19/1/2561 15:21:23
61,252,800.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063766

ว่าจ้างซ่อม Cutout Switch รถ THN NKF ATR จำนวน 10 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:11:41
1,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61010041923

เครื่องอะไหล่อุปกรณ์ห้ามล้อลมอัด จำนวน 11 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 24/1/2561 13:30:11
4,205,400.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063771

ว่าจ้างซ่อม Master Controller รถ ADR จำนวน 10 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:09:21
1,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61010041934

สารเคมีผสมน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 24/1/2561 13:32:19
3,477,500.00
มีนาคม - 2561    
    P61010053771

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2562 - 2581)

สำนักนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา - ประกาศวันที่ 2/2/2561 14:22:46
16,000,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063775

จัดจ้างซ่อมท่อร้อยสายไฟ รถ ADR จำนวน 3 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:07:11
1,350,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110063641

ซื้อ Master Controller รถ ADR. จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:51:58
2,500,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004173

จ้างซ่อม Reverser Type TV 1366 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 8 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2561 16:51:22
2,200,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015391

ซื้อ TELESCOPIC GUIDE RAIL จำนวน ๒ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:21:11
830,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015394

ซื้อ BRAKE COUPLING (๑" X R ๑.๑/๔" ๕๖๐ mm.LONG.) จำนวน ๑,๕๐๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:23:06
2,200,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015392

ซื้อ BRAKE SHOE COTTER AS PER Drg.No.๑-๑๑TP-๐๑๕ จำนวน ๓,๕๐๐ Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:22:03
650,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015389

ซื้อกุญแจประตูและกุญแจมือจับ จำนวน ๓ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:19:24
1,800,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015387

ซื้อสลักเกลี้ยงเหล็กเหนียว จำนวน ๑๑ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:13:44
930,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020015386

ซื้อเครื่องดันบานกระจกหน้าต่าง (Window Balance) ตามแผนผังเลขที่ ๓-P๖-๐๑๖/๑ จำนวน ๔๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:11:08
909,700.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004195

จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์รถดีเซลรางและงานอื่นๆ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2561 16:42:44
1,160,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004186

จ้าง รื้อ ล้าง ตรวจและประกอบพัดลมระบายความร้อน (Cooling Fan) รถจักร ALS จำนวน 60 ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:13:42
921,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004172

จ้างซ่อมประกอบอุปกรณ์เครื่องยนต์รถดีเซลรางแบะอื่นๆ จำนวน 12 เดือน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2561 16:46:43
1,276,000.00
มีนาคม - 2561    
    P61020004188

จ้าง Excitation Control Panel รถจักร GEA จำนวน 30 Card

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2561 16:47:51
2,090,000.00
มีนาคม - 2561    
    P60110105229

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 24/11/2560 9:18:37
2,988,570,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110019941

จ้างซ่อมรถจักร วาระต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ สรพ.ชพ.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:21:34
1,181,538.00
เมษายน - 2561    
    P60110015433

จ้างตรวจสอบรอยร้าวรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 1,100 เพลา

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 2/7/2561 14:43:30
5,800,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020015398

ซื้อไม้แข็งพื้น รางลิ้น ขนาด ๑" x ๕-๕/๑๖" x ๓ จำนวน ๗๐๐ แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:27:12
716,100.00
เมษายน - 2561    
    P60110020219

จ้างซ่อม Block Brake Unit รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 72 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 16:17:56
6,804,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063780

ว่าจ้างปรับปรุงแผง Control Cup Board Y รถ ASR จำนวน 4 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:15:20
600,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110019963

จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยวรถพ่วง และงานอื่น ๆ ที่ สรจ.รส(รด,ขอ)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:39:12
590,769.00
เมษายน - 2561    
    P60110063781

ว่าจ้างปรับปรุง Driver Desk Driver Mate รถ ASR จำนวน 8 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:15:57
1,200,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110019966

จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ สรจ.ลป (เป้าหมาย 24 คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:02:47
7,992,000.00
เมษายน - 2561    
    P61010020813

เครื่องดันเพลา ขนาด 300 ตัน จำนวน 1 เครื่อง

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 22/1/2561 16:50:42
27,820,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014434

จัดหาเครื่องทดสอบสปริงขนาด ๗๐ kN จำนวน ๓ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:46:18
21,234,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014427

จ้างดัดแปลงปรับปรุงรถ JR-HOKKAIDO จำนวน ๑๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:34:50
120,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P61040026627

จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูล และกำจัดแมลงรถโดยสาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 30/4/2561 13:09:19
3,319,650.00
เมษายน - 2561    
    P60110063776

ว่าจ้างซ่อม PGU DG SET รถ ASR จำนวน 4 Sets

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:13:58
1,800,000.00
เมษายน - 2561    
    M61040002463

ซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)

สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า - ประกาศวันที่ 3/4/2561 15:56:18
2,094,846.00
เมษายน - 2561    
    P61040022269

งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซุ้ม ปิด-เปิด เครื่องกั้นถนนชนิดพื้นวางบนคาน พร้อมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน ปิด-เปิด เครื่องกั้นถนน 1 แถว 2 ห้อง ชนิดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนคาน สำหรับงานขยายทางผ่านเสมอระดับ ที่ กม.110+512.50 ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย-กาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 20/4/2561 15:45:45
1,696,000.00
เมษายน - 2561    
    P61040022288

งานจ้างเหมาเปลี่ยนรางเชื่อมยาวชำรุดขนาด 100 ปอนด์ หลังโค้งทางรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีแสงแดด - ละแม แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 20/4/2561 15:57:51
1,993,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020016518

ซื้อไม้แข็งพื้น รถโดยสาร รางลิ้น ขนาด ๓/๔" x ๕-๕/๑๖" x ๓ จำนวน ๗๐๐ แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2561 15:08:39
843,150.00
เมษายน - 2561    
    P60110018520

จ้างเย็บหุ้มเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ รถ บชส. ชนิด ๗๖ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:18:23
1,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063601

ซื้อ Digital Speed Meter รถ ASR. จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:07:32
7,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018525

จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะและท้าวแขน รถ บนท.ป. รุ่น ITR จำนวน ๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:20:00
1,868,000.00
เมษายน - 2561    
    P61040026617

จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูล และกำจัดแมลงรถโดยสาร ในเขตภาคเหนือ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 30/4/2561 13:10:35
4,584,600.00
เมษายน - 2561    
    P61040026609

จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินที่สถานีต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 3

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ประกาศวันที่ 30/4/2561 13:13:05
2,984,100.00
เมษายน - 2561    
    P61020015397

ซื้ออะไหล่ชุดซ่อม relay Valve RH ๔ # ๑๘๑๘๙๗ จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:26:13
3,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110019907

จ้างซ่อมอุปกรณ์รถดีเซลราง รถจักร และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรจ.รส

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:25:03
1,920,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014437

จัดหาเครื่อง Spring Testers ขนาด ๕๐ kN พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุดจำนวน ๓ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:47:33
18,186,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063632

ว่าจ้างซ่อม Automatic Voltage Regulator รถ THN NKF ATR จำนวน 15 ตัว

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:13:48
1,950,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014818

จัดจ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ น 10 อน (เป้าหมาย 12 คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 13:52:29
3,996,000.00
เมษายน - 2561    
    P61010020902

จัดหาเครื่องทดสอบสปริง ขนาด 70 KN จำนวน 1 ชุด ใช้งานที่ สลป.,สบด.กท.,และสบด.บซ. แห่งละ 1 ชุด

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 12/1/2561 12:18:24
21,234,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110019876

จ้างทำความสะอาด พื้นที่บริเวณโรงรถพ่วงชุมพร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:19:01
820,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110015540

จัดจ้างซ่อมล้อพร้อมเพลา รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:11:28
3,300,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110064042

จ้างตรวจรอยร้าวโครงแคร่รถโดยสารทั่วไป จำนวน 60 แคร่ ที่ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2561 15:35:16
2,640,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110016215

จ้างซ่อมพัดลมรถโดยสาร จำนวน ๒๓๐ ตัว ที่ สรง.ทส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:20:42
276,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063345

ซื้อ Change Over Sw. รถ THN., NKF., ATR จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:21:25
1,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018545

จัดซื้อ โครงกูบทางเดินรถโดยสารพร้อมโครงชนิดยาวพร้อมผ้าใบ (DIAPHRAGM ASS’Y) ตามแผนผังเลขที่ 1-9 BNS 13-003 จำนวน ๑๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:31:50
825,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014425

ปรับปรุงระบบห้องน้ำรถปรับอากาศชั้น ๒ เป็นระบบสุญญากาศพร้อมติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ใหม่ จำนวน ๕๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:22:56
94,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110019933

จัดจ้างซ่อม Injection Pump รุ่น ASV 16 ของเครื่องยนต์ Pielstick วาระ 24,000 ชม. รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:05:50
11,607,100.00
เมษายน - 2561    
    P60110016227

จัดซื้อหม้อแปลงพร้อมติดตั้ง ที่ สรง.ทส.จำนวน ๑ หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:32:14
900,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110020199

จัดจ้างซ่อมรังผึ้ง รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 80 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 9:13:38
4,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110020232

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 792 (Complete Set) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 18 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 9:17:03
20,090,880.00
เมษายน - 2561    
    P60110016228

จัดซื้อหม้อแปลงพร้อมติดตั้ง ที่ สรง.รส.จำนวน ๑ หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:29:34
900,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110020008

จ้างซ่อม Traction Motor TA 671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 16:12:26
6,790,200.00
เมษายน - 2561    
    P60110063317

จัดซื้อ Master Controller รถ ASR. จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:38:08
750,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110016229

จัดซื้อหม้อแปลงพร้อมติดตั้ง ที่ สรง.อด.จำนวน 1 หม้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 15:39:05
900,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014430

จัดหาเครื่องดันเพลา ขนาด ๓๐๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:57:37
27,820,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018742

ซื้อ Excitation Panel "EXP" รถจักร GEA จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 16:27:35
17,120,000.00
เมษายน - 2561    
    P61040023397

งานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย รื้อย้ายกลับเข้าแนวเดิม (งานถาวรครั้งที่ 2) ที่ กม.840+336.11 ถึง กม.840+371.11 (กม.840หลัก4-9) ระหว่างสถานีปากคลอง-สถานีพัทลุง ในเส้นทางสายใต้

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม - ประกาศวันที่ 23/4/2561 11:37:20
403,800.00
เมษายน - 2561    
    P60110014426

ดัดแปลงรถสำหรับจัดทำรถทดสอบสภาพล้อเลื่อนฝ่ายการช่างกล จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:42:25
20,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P61010020834

รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมกระบะบรรทุก ขนาด 6 ตัน พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคแบบพับได้ ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน จำนวน 3 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 12/1/2561 13:17:48
11,487,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110019913

จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยว ดีเซลราง และงานอื่น ๆ ที่แขวง สรจ.รส.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 29/11/2560 15:02:01
1,181,538.00
เมษายน - 2561    
    P60110016216

จ้างซ่อมพัดลมรถโดยสาร จำนวน ๒๓๐ ตัว ที่ สรง.อด.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:40:47
276,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018523

จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะและท้าวแขน รถ บนท.ป. ขอนแก่น จำนวน ๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 17:17:26
1,868,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014429

จัดหาชุดเครื่องมือและระบบตรวจสอบสภาพและการสึกของล้อ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:56:36
32,850,000.00
เมษายน - 2561    
    P61010020897

ปรับปรุงรถ VIP จำนวน 4 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 12/1/2561 12:29:50
45,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063346

ซื้อ Master Controller รถ THN., NKF., ATR จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:57:23
4,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110017758

จัดจ้างซ่อมรังผึ้ง รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 320 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 7:55:45
1,600,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018524

จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะและท้าวแขน รถ บนท.ป. รุ่น ๘๔ คัน จำนวน ๘ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 10:36:57
1,868,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110015570

จัดจ้างซ่อม Vertical Oil Damper รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 400 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 21/11/2560 8:00:04
3,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063256

ซื้อ Direction Switch "Cam Controller" รถ ASR. จำนวน 3 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 19/12/2560 10:55:21
750,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014439

จัดหาเครื่องเม้มแหวนบังคับปลอกล้อ จำนวน ๑ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:48:36
15,248,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063927

ซื้อ Public address รถ ASR.จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:25:47
1,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020015127

จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถ บนท.ป. ๑๒๑๑ จำนวน ๑ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/3/2561 10:10:18
1,078,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063777

ว่าจ้างปรับปรุงแผง Control Cup Board X รถ ASR. จำนวน 4 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:55:20
600,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110011309

ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ห้อง จำนวน 2 หลัง ที่ย่านสถานีนครสวรรค์

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:24:47
125,271,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110011295

ก่อสร้างโรงซ่อมแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ จำนวน 1 หลัง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:08:03
17,852,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063782

ว่าจ้างปรับปรุง Start Fuse Box รถ ASR. จำนวน 4 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:57:51
600,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063421

จัดซื้อ PGU Control Box รถ ASR. จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:18:04
1,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014860

จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ สรง.รส. (เป้าหมาย ๑๒ คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/11/2560 14:55:47
3,996,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014101

วางรางกันใต้สะพานข้ามทางรถไฟ กม.363+635.00 ระหว่างย่านสถานีบางกระทุ่ม - สถานีแม่เทียบ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 15:56:58
1,688,400.00
เมษายน - 2561    
    P60110014423

จ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกี้สัมภาระ (บพห.) จำนวน ๑๗ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:22:58
41,234,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014048

จัดหาสลักเกลียวแรงดึงสูง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:17:50
1,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014049

ค่าจ้างเหมาซ่อม จำนวน 9 รายการ (ซ่อมระบบประปา, ไฟฟ้า, ซ่อมเครื่องตัดราง 2 เครื่อง, ค่าอะไหล่ซ่อมเครื่องเจาะเหล็ก 4 เครื่อง, ค่าซ่อมเครื่องกลึง, ค่าซ่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง, ค่าซ่อมแท่นใส จำนวน 2 เครื่อง, ค่าซ่อมเครนเหนือหัว จำนวน 3 เครื่อง, ค่าซ่อมพัดลมระบายอากาศ จำนวน 10 ตัว)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:19:56
920,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110020002

จัดจ้างซ่อม Traction Motor TA 671 (Frame Re-Coil เปลี่ยน Connection Bar) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 24 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:25:07
11,013,360.00
เมษายน - 2561    
    P60110014431

จัดซื้อ Ultrasonic Testing for Wheel Set จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:12:38
27,071,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014381

จัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพ ของ DC. Starter Motor, AC.Motor, Auxiliary, Generator & Alternator สำหรับรถจักรและล้อเลื่อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:10:51
18,549,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014424

ดัดแปลงรถโดยสารเพื่อรองรับโบกี้ไฟฟ้ากำลังจำนวน ๙๕ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 30/11/2560 15:04:39
118,560,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110015172

จ้างปรับปรุงห้องน้ำรถดีเซลราง จำนวน 6 คัน ที่ สซร.สม.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:12:57
2,100,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063778

จ้างปรับปรุงแผง Control Cup Board A รถ ASR. จำนวน ๔ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:37:46
600,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020004198

จ้างซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์ Speed Sensor สำหรับ MVR พร้อมติดตั้งสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 10 คัน

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 12/2/2561 15:23:25
8,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020016393

ซื้อชุด Overhaul Kits For TWO - Stage Relay DU๑๑๑A๒.๒/๓.๘ จำนวน ๑๕๐ Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2561 15:07:38
1,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020016370

ซื้อ PISTON SLEEVE จำนวน ๒ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2561 15:06:29
2,700,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018521

จ้างเย็บหุ้มเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ รถ บชส. ชนิด ๙๖ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:18:29
1,600,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110011379

ก่อสร้างโรงคลุมราง 1-3 พร้อมปรับปรุงพื้นด้านทิศใต้ และปรับปรุงพื้นราง 1-3 ด้านเหนือ โรงซ่อมรถดีเซลรางและรถโดยสารเขตกรุงเทพ

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 16:28:56
13,895,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020016368

ซื้อแผ่นรองกันสึก จำนวน ๙ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 14/2/2561 15:05:19
1,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014042

จัดหาอุปกรณ์บอกตำแหน่ง GPS จำนวน 36 เครื่อง

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 4/11/2560 14:08:33
900,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063790

จ้างซ่อมแคร่ รถ ASR. ( มส.) จำนวน ๓ แคร่

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 13:38:45
1,866,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014440

จัดซื้อเครื่องทดสอบไดนาโมมิเตอร์แบบ Water Brake ขนาดกำลังทดสอบ 1,700 HP พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับทดสอบเครื่องยนต์ Cummins KTA 50L จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 20/11/2560 17:14:39
11,100,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063647

จัดซื้อ Motor ABB. รถ ADR. จำนวน 10 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:17:36
700,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020015960

ซื้อจานศูนย์กลางแคร่อันบน แคร่มาตรฐาน จำนวน ๖๐๐ อัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/2/2561 17:44:25
3,900,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020015961

ซื้อชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE๒cSL จำนวน ๖๐๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/2/2561 17:45:52
5,700,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020015962

ซื้อ CHANGE OVER COCK และ EMERGENCY BRAKE VALVE จำนวน ๒ รายการ

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 16/2/2561 17:48:09
1,600,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110014722

จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ สรง.อด (เป้าหมาย ๒๐ คัน)

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:21:47
6,660,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020015131

จ้างทำสีฝานอก รถ บกข. รุ่นเลข ๔ ตัว จำนวน ๓๔ คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 8/3/2561 10:16:23
6,732,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020004200

จ้างซ่อมเดินสายไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Safety เครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 คัน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 12/2/2561 13:57:47
5,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110018516

ซื้ออุปกรณ์ PPE (ป้องกันภัยส่วนบุคคล) ชุด SHOP จำนวน ๓๖๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 27/11/2560 15:03:13
720,000.00
เมษายน - 2561    
    P61010020894

จ้างดัดแปลงรถโดยสารเพื่อใช้งานร่วมกับรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 95 คัน

ฝ่ายการพัสดุ - ประกาศวันที่ 12/1/2561 12:28:40
118,560,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020015437

ซื้อแท่งห้ามล้อ (Non-Metallic) จำนวน ๓๐,๐๐๐ แท่ง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:44:33
17,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063779

จัดจ้างปรับปรุงแผง Control Cup Board W รถ ASR. จำนวน 4 Sets.

ฝ่ายการช่างกล - ประกาศวันที่ 18/12/2560 15:09:15
600,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020015438

ซื้อชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE๑ CT จำนวน ๕๐ ชุด

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:45:40
1,100,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110063119

ซื้อ Back Up Battery Chargher 380 VAC รถ ASR. จำนวน 5 Sets.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 18/12/2560 14:22:34
4,000,000.00
เมษายน - 2561    
    P61020015439

ซื้อไม้รางลิ้น ขนาด ๑-๑/๔ นิ้ว x ๗-๑/๒ นิ้ว x ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๗๐๐ แผ่น

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 13/2/2561 10:47:26
1,190,420.00
เมษายน - 2561    
    P60110018543

จัดซื้อพัดลมรถโดยสารชนิดส่ายรอบตัว ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ เครื่อง

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 22/11/2560 15:30:17
1,800,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110011226

ซื้อน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ให้กับหน่วยงาน สบง. และ สบน. ต่างๆ โดยซื้อจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายการช่างโยธา - ประกาศวันที่ 3/11/2560 14:53:25
4,500,000.00
เมษายน - 2561    
    P60110019951

จัดจ้างซ่อมวาระประจำเที่ยวรถโดยสารปรับอากาศ และงานอื่น ๆ ที่ น.10 อน

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 14:17:15
1,181,538.00
เมษายน - 2561    
    P60110020236

จัดจ้างซ่อม Traction Motor 5GE 792 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 Pcs.

สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง - ประกาศวันที่ 21/11/2560 15:08:27
23,950,080.00
เมษายน - 2561 &n