ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
12 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
37,343,000.00    
497
ฉบับปรับปรุง
2
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,451,000.00    
364
ฉบับปรับปรุง
3
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
26,120,000.00    
179
ฉบับปรับปรุง
4
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
37,055,000.00    
174
ฉบับปรับปรุง
5
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
6,199,000.00    
466
ฉบับปรับปรุง
6
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
31,163,000.00    
237
ฉบับปรับปรุง
7
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
14,740,000.00    
127
ฉบับปรับปรุง
8
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,124,000.00    
251
ฉบับปรับปรุง
9
25 พ.ย. 59
09 ธ.ค. 59
79,046,250.00    
513
ฉบับปรับปรุง
10
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
37,271,000.00    
326
ฉบับปรับปรุง
11
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
17,479,520.00    
238
ฉบับปรับปรุง
12
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
810,846,000.00    
647
ฉบับปรับปรุง
13
9 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
11,341,800.00    
85
ฉบับปรับปรุง
14
1 ส.ค. 57
5 ส.ค. 57
34,186,000.00    
500
ฉบับปรับปรุง
15
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
7,439,000.00    
395
ฉบับปรับปรุง
16
18 พ.ย. 56
22 พ.ย. 56
75,000,000.00    
860
ฉบับปรับปรุง
17
15 ม.ค. 61
18 ม.ค. 61
35,107,000.00    
137
ฉบับปรับปรุง
18
18 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
9,590,000.00    
128
ฉบับปรับปรุง
19
8 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
9,658,000.00    
120
ฉบับปรับปรุง
20
8 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
9,709,000.00    
152
ฉบับปรับปรุง
21
4 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9,716,000.00    
141
ฉบับปรับปรุง
22
12 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,959,000.00    
64
ฉบับปรับปรุง
23
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
30,193,000.00    
254
ฉบับปรับปรุง
24
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
35,039,000.00    
168
ฉบับปรับปรุง
25
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
9,528,000.00    
204
ฉบับปรับปรุง
26
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
10,091,730,000.00    
1149
ฉบับปรับปรุง
27
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
9,326,830,000.00    
1540
ฉบับปรับปรุง
28
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
8,786,860,000.00    
975
ฉบับปรับปรุง
29
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,869,610,000.00    
590
ฉบับปรับปรุง
30
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
7,373,600,000.00    
641
ฉบับปรับปรุง
31
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,066,300,000.00    
796
ฉบับปรับปรุง
32
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,575,640,000.00    
938
ฉบับปรับปรุง
33
21 มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
98,429,300.00    
239
ฉบับปรับปรุง
34
8 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60
16,448,000.00    
321
ฉบับปรับปรุง
35
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
7,384,750,000.00    
1227
ฉบับปรับปรุง
36
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
8,465,430,000.00    
2231
ฉบับปรับปรุง
37
2 พ.ค. 60
5 พ.ค. 60
7,305,260,000.00    
1393
ฉบับปรับปรุง
38
24 ม.ค. 60
27 ม.ค. 60
44,417,768.00    
112
ฉบับปรับปรุง
39
28 ก.ย. 59
31 ต.ค. 59
13,344,042,437.00    
2216
ฉบับปรับปรุง
40
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,886,345,000.00    
1897
ฉบับปรับปรุง
41
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
23,920,880,000.00    
1095
ฉบับปรับปรุง
42
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
28,104,310,000.00    
1156
ฉบับปรับปรุง
43
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
15,628,000,000.00    
1920
ฉบับปรับปรุง
44
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
19,269,865,000.00    
1085
ฉบับปรับปรุง
45
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
28,500,000,000.00    
1435
ฉบับปรับปรุง
46
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
23,900,000,000.00    
1321
ฉบับปรับปรุง
47
3 พ.ย. 59
08 พ.ย. 59
19,270,000,000.00    
1437
ฉบับปรับปรุง
48
3 พ.ย. 59
8 พ.ย. 59
9,990,000,000.00    
1166
ฉบับปรับปรุง
49
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
16,500,000,000.00    
1760
ฉบับปรับปรุง
50
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
245,000,000.00    
595
ฉบับปรับปรุง
51
27 ก.ค. 59
2 ส.ค. 59
30,833,268.00    
231
ฉบับปรับปรุง
52
1 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
16,530,000,000.00    
4655
ฉบับปรับปรุง
53
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
83,295,000.00    
291
ฉบับปรับปรุง
54
17 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
-29,999,400.00    
242
ฉบับปรับปรุง
55
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
21,571,200.00    
373
ฉบับปรับปรุง
56
21 ก.ย. 58
25 ก.ย. 58
163,800,000.00    
887
ฉบับปรับปรุง
57
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
491,000,000.00    
1138
ฉบับปรับปรุง
58
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
492,000,000.00    
1158
ฉบับปรับปรุง
59
16 ก.ย. 58
21 ก.ย. 58
813,000,000.00    
1612
ฉบับปรับปรุง
60
8 ธ.ค. 57
19 ธ.ค. 57
6,151,000,000.00    
3759
ฉบับปรับปรุง
61
18 ก.ย. 58
22 ก.ย. 58
38,965,000.00    
197
ฉบับปรับปรุง
62
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
24,000,000,000.00    
2723
ฉบับปรับปรุง
63
22 ก.ค. 58
27 ก.ค. 58
34,240,000.00    
338
ฉบับปรับปรุง
64
12 พ.ค. 58
19 พ.ค. 58
133,120,000.00    
520
ฉบับปรับปรุง
65
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
149,800,000.00    
1001
ฉบับปรับปรุง
66
1 ก.ค. 58
6 ก.ค. 58
28,199,850.00    
732
ฉบับปรับปรุง
67
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
598,602,000.00    
1420
ฉบับปรับปรุง
68
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
9,926,288,000.00    
2471
ฉบับปรับปรุง
69
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
29,580,000.00    
872
ฉบับปรับปรุง
70
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
50,275,000.00    
663
ฉบับปรับปรุง
71
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
36,000,000.00    
531
ฉบับปรับปรุง
72
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
188,097,630.00    
607
ฉบับปรับปรุง
73
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
45,341,000.00    
726
ฉบับปรับปรุง
74
4 มิ.ย. 58
9 มิ.ย. 58
33,581,000.00    
518
ฉบับปรับปรุง
75
25 มิ.ย. 58
30 มิ.ย. 58
178,732,800.00    
163
ฉบับปรับปรุง
76
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
3,864,000.00    
89
ฉบับปรับปรุง
77
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
8,664,000.00    
112
ฉบับปรับปรุง
78
21 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
32,100,000.00    
260
ฉบับปรับปรุง
79
9 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
171,619,200.00    
138
ฉบับปรับปรุง
80
9 เม.ย. 58
16 เม.ย. 58
34,775,000.00    
380
ฉบับปรับปรุง
81
8 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
61,713,600.00    
172
ฉบับปรับปรุง
82
11 มี.ค. 58
16 มี.ค. 58
14,766,000.00    
569
ฉบับปรับปรุง
83
10 ก.พ. 58
13 ก.พ. 58
10,682,900.00    
191
ฉบับปรับปรุง
84
14 ม.ค. 58
28 ม.ค. 58
4,413,108,000.00    
2689
ฉบับปรับปรุง
85
8 ก.ย. 57
11 ก.ย. 57
87,000,000.00    
443
ฉบับปรับปรุง
86
9 ก.พ. 58
12 ก.พ. 58
58,000,000.00    
632
ฉบับปรับปรุง
87
13 ต.ค. 57
16 ต.ค. 57
19,217,200.00    
366
ฉบับปรับปรุง
88
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
131,000,000.00    
660
ฉบับปรับปรุง
89
6 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
99,647,600.00    
160
ฉบับปรับปรุง
90
5 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
13,150,600.00    
329
ฉบับปรับปรุง
91
26 พ.ย. 57
1 ธ.ค. 57
231,238,651.20    
754
ฉบับปรับปรุง
92
16 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
22,395,100.00    
271
ฉบับปรับปรุง
93
5 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
4,413,108,000.00    
1760
ฉบับปรับปรุง
94
3 พ.ย. 57
6 พ.ย. 57
19,408,352.00    
236
ฉบับปรับปรุง
95
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
87,199,537.63    
427
ฉบับปรับปรุง
96
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
64,774,210.85    
279
ฉบับปรับปรุง
97
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,881,520.58    
231
ฉบับปรับปรุง
98
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,138,717.10    
245
ฉบับปรับปรุง
99
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
58,441,986.17    
338
ฉบับปรับปรุง
100
2 ต.ค. 57
06 ต.ค. 57
34,000,000.00    
284
ฉบับปรับปรุง
101
21 ก.ค. 57
25 ก.ค. 57
105,673,200.00    
414
ฉบับปรับปรุง
102
28 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
493,000,000.00    
715
ฉบับปรับปรุง
103
2 มิ.ย. 57
6 มิ.ย. 57
17,334,000.00    
481
ฉบับปรับปรุง
104
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
16,692,000.00    
239
ฉบับปรับปรุง
105
21 พ.ค. 57
27 พ.ค. 57
15,022,800.00    
229
ฉบับปรับปรุง
106
2 มิ.ย. 57
5 มิ.ย. 57
3,299,000.00    
146
ฉบับปรับปรุง
107
19 ก.พ. 57
24 ก.พ. 57
23,750,000.00    
302
ฉบับปรับปรุง
108
21 ก.พ. 57
6 มี.ค. 57
5,750,000,000.00    
1469
ฉบับปรับปรุง
109
24 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
251,985,000.00    
312
ฉบับปรับปรุง
110
9 เม.ย. 57
11 เม.ย. 57
12,850,000.00    
114
ฉบับปรับปรุง
111
12 พ.ย. 56
19 พ.ย. 56
17,456,300.00    
215
ฉบับปรับปรุง
112
12 ธ.ค. 56
19 ธ.ค. 56
15,022,800.00    
399
ฉบับปรับปรุง
113
2 ม.ค. 57
7 ม.ค. 57
10,183,702,194.00    
1555
ฉบับปรับปรุง
114
   แม่แรงยกรถไฟฟ้าตู้โดยสาร๔ ตู้ ชนิดกึ่งฝังพื้น จำนวน ๑ ชุด (๑๖ ตัว) ขนาดตัวละ ๑๒.๕ ตัน พร้อมติดตั้งและ Bogie Turntable ขนาดรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง, งานต่อขยายราง ๓ ส่วน จำนวน ๑ งาน, เคลื่อนย้ายติดตั้งชุด Bogie Lifting จำนวน ๑ ชุด, งานปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างเดิมพร้อมระบบ ไฟฟ้าใหม่ของ Track ๒๒ จำนวน ๑ งาน
13 ส.ค. 56
22 ส.ค. 56
37,500,000.00    
504
ฉบับปรับปรุง
115
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
621,063,070.00    
1803
ฉบับปรับปรุง
116
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
10,183,702,194.00    
1801
ฉบับปรับปรุง
117
11 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
145,064,000.00    
432
ฉบับปรับปรุง
118
19 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
22,950,200.00    
264
ฉบับปรับปรุง
119
20 พ.ค. 56
23 พ.ค. 56
7,000,000.00    
212
ฉบับปรับปรุง
120
14 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
5,750,000,000.00    
1318
ฉบับปรับปรุง
121
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
496
ฉบับปรับปรุง
122
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
26,604,780.00    
206
ฉบับปรับปรุง
123
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
527,001,600.00    
409
ฉบับปรับปรุง
124
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
2,818,691,300.00    
835
ฉบับปรับปรุง
125
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
684,000,000.00    
447
ฉบับปรับปรุง
126
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
232,000,000.00    
303
ฉบับปรับปรุง
127
2 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
57,587,400.00    
254
ฉบับปรับปรุง
128
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
684,000,000.00    
498
ฉบับปรับปรุง
129
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
227,500,000.00    
322
ฉบับปรับปรุง
130
12 มิ.ย. 55
8 ก.ค. 55
4,918,050,000.00    
3353
ฉบับปรับปรุง
131
15 พ.ค. 55
8 มิ.ย. 55
6,562,500,000.00    
2037
ฉบับปรับปรุง
132
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
21,785,200.00    
253
ฉบับปรับปรุง
133
27 เม.ย. 55
30 เม.ย. 55
150,000,000.00    
526
ฉบับปรับปรุง
134
1 ก.พ. 55
7 ก.พ. 55
8,170,520.00    
289
ฉบับปรับปรุง
135
30 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
252,466,500.00    
452
ฉบับปรับปรุง
136
11 ม.ค. 55
17 ม.ค. 55
9,116,000.00    
391
ฉบับปรับปรุง
137
14 พ.ย. 54
18 พ.ย. 54
21,710,300.00    
439
ฉบับปรับปรุง
138
5 ม.ค. 55
11 ม.ค. 55
109,592,971.66    
302
ฉบับปรับปรุง
139
20 ก.ย. 54
23 ก.ย. 54
20,121,900.00    
331
ฉบับปรับปรุง
140
28 ก.ย. 54
3 ต.ค. 54
14,968,783.20    
389
ฉบับปรับปรุง
141
2 พ.ย. 54
9 พ.ย. 54
109,592,971.66    
336
ฉบับปรับปรุง
142
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
20,267,283.51    
244
ฉบับปรับปรุง
143
20 มิ.ย. 54
23 มิ.ย. 54
12,660,771.12    
202
ฉบับปรับปรุง
144
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,809,910.00    
225
ฉบับปรับปรุง
145
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
31,223,500.00    
197
ฉบับปรับปรุง
146
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,853,651.00    
173
ฉบับปรับปรุง
147
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
48,296,128.00    
203
ฉบับปรับปรุง
148
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,450,112.00    
138
ฉบับปรับปรุง
149
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
40,797,642.00    
146
ฉบับปรับปรุง
150
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,090,642.00    
138
ฉบับปรับปรุง
151
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
42,626,962.00    
208
ฉบับปรับปรุง
152
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
26,801,173.00    
213
ฉบับปรับปรุง
153
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
34,359,000.00    
158
ฉบับปรับปรุง
154
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
49,473,000.00    
87
ฉบับปรับปรุง
155
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
42,853,000.00    
132
ฉบับปรับปรุง
156
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
32,673,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
157
23 ก.พ. 54
28 ก.พ. 54
25,294,000.00    
128
ฉบับปรับปรุง
158
24 มี.ค. 54
30 มี.ค. 54
75,000,000.00    
516
ฉบับปรับปรุง
159
31 มี.ค. 54
8 เม.ย. 54
42,000,000.00    
278
ฉบับปรับปรุง
160
01 มี.ค. 54
4 มี.ค. 54
20,000,000.00    
494
ฉบับปรับปรุง