ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
12 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
37,343,000.00    
446
ฉบับปรับปรุง
2
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,451,000.00    
341
ฉบับปรับปรุง
3
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
26,120,000.00    
165
ฉบับปรับปรุง
4
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
37,055,000.00    
163
ฉบับปรับปรุง
5
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
6,199,000.00    
462
ฉบับปรับปรุง
6
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
31,163,000.00    
218
ฉบับปรับปรุง
7
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
14,740,000.00    
124
ฉบับปรับปรุง
8
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,124,000.00    
242
ฉบับปรับปรุง
9
25 พ.ย. 59
09 ธ.ค. 59
79,046,250.00    
496
ฉบับปรับปรุง
10
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
37,271,000.00    
310
ฉบับปรับปรุง
11
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
17,479,520.00    
232
ฉบับปรับปรุง
12
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
810,846,000.00    
617
ฉบับปรับปรุง
13
9 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
11,341,800.00    
78
ฉบับปรับปรุง
14
1 ส.ค. 57
5 ส.ค. 57
34,186,000.00    
498
ฉบับปรับปรุง
15
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
7,439,000.00    
379
ฉบับปรับปรุง
16
18 พ.ย. 56
22 พ.ย. 56
75,000,000.00    
853
ฉบับปรับปรุง
17
12 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,959,000.00    
62
ฉบับปรับปรุง
18
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
30,193,000.00    
228
ฉบับปรับปรุง
19
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
35,039,000.00    
153
ฉบับปรับปรุง
20
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
9,528,000.00    
184
ฉบับปรับปรุง
21
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
10,091,730,000.00    
1020
ฉบับปรับปรุง
22
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
9,326,830,000.00    
1480
ฉบับปรับปรุง
23
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
8,786,860,000.00    
884
ฉบับปรับปรุง
24
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,869,610,000.00    
525
ฉบับปรับปรุง
25
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
7,373,600,000.00    
565
ฉบับปรับปรุง
26
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,066,300,000.00    
681
ฉบับปรับปรุง
27
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,575,640,000.00    
844
ฉบับปรับปรุง
28
21 มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
98,429,300.00    
229
ฉบับปรับปรุง
29
8 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60
16,448,000.00    
305
ฉบับปรับปรุง
30
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
7,384,750,000.00    
1150
ฉบับปรับปรุง
31
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
8,465,430,000.00    
2136
ฉบับปรับปรุง
32
2 พ.ค. 60
5 พ.ค. 60
7,305,260,000.00    
1313
ฉบับปรับปรุง
33
24 ม.ค. 60
27 ม.ค. 60
44,417,768.00    
110
ฉบับปรับปรุง
34
28 ก.ย. 59
31 ต.ค. 59
13,344,042,437.00    
2183
ฉบับปรับปรุง
35
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,886,345,000.00    
1839
ฉบับปรับปรุง
36
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
23,920,880,000.00    
1043
ฉบับปรับปรุง
37
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
28,104,310,000.00    
1120
ฉบับปรับปรุง
38
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
15,628,000,000.00    
1858
ฉบับปรับปรุง
39
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
19,269,865,000.00    
1067
ฉบับปรับปรุง
40
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
28,500,000,000.00    
1400
ฉบับปรับปรุง
41
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
23,900,000,000.00    
1287
ฉบับปรับปรุง
42
3 พ.ย. 59
08 พ.ย. 59
19,270,000,000.00    
1408
ฉบับปรับปรุง
43
3 พ.ย. 59
8 พ.ย. 59
9,990,000,000.00    
1134
ฉบับปรับปรุง
44
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
16,500,000,000.00    
1681
ฉบับปรับปรุง
45
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
245,000,000.00    
574
ฉบับปรับปรุง
46
27 ก.ค. 59
2 ส.ค. 59
30,833,268.00    
229
ฉบับปรับปรุง
47
1 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
16,530,000,000.00    
4593
ฉบับปรับปรุง
48
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
83,295,000.00    
268
ฉบับปรับปรุง
49
17 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
-29,999,400.00    
236
ฉบับปรับปรุง
50
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
21,571,200.00    
372
ฉบับปรับปรุง
51
21 ก.ย. 58
25 ก.ย. 58
163,800,000.00    
875
ฉบับปรับปรุง
52
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
491,000,000.00    
1116
ฉบับปรับปรุง
53
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
492,000,000.00    
1129
ฉบับปรับปรุง
54
16 ก.ย. 58
21 ก.ย. 58
813,000,000.00    
1588
ฉบับปรับปรุง
55
8 ธ.ค. 57
19 ธ.ค. 57
6,151,000,000.00    
3725
ฉบับปรับปรุง
56
18 ก.ย. 58
22 ก.ย. 58
38,965,000.00    
194
ฉบับปรับปรุง
57
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
24,000,000,000.00    
2710
ฉบับปรับปรุง
58
22 ก.ค. 58
27 ก.ค. 58
34,240,000.00    
335
ฉบับปรับปรุง
59
12 พ.ค. 58
19 พ.ค. 58
133,120,000.00    
517
ฉบับปรับปรุง
60
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
149,800,000.00    
987
ฉบับปรับปรุง
61
1 ก.ค. 58
6 ก.ค. 58
28,199,850.00    
725
ฉบับปรับปรุง
62
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
598,602,000.00    
1398
ฉบับปรับปรุง
63
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
9,926,288,000.00    
2430
ฉบับปรับปรุง
64
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
29,580,000.00    
868
ฉบับปรับปรุง
65
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
50,275,000.00    
660
ฉบับปรับปรุง
66
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
36,000,000.00    
527
ฉบับปรับปรุง
67
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
188,097,630.00    
601
ฉบับปรับปรุง
68
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
45,341,000.00    
723
ฉบับปรับปรุง
69
4 มิ.ย. 58
9 มิ.ย. 58
33,581,000.00    
514
ฉบับปรับปรุง
70
25 มิ.ย. 58
30 มิ.ย. 58
178,732,800.00    
161
ฉบับปรับปรุง
71
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
3,864,000.00    
87
ฉบับปรับปรุง
72
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
8,664,000.00    
109
ฉบับปรับปรุง
73
21 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
32,100,000.00    
259
ฉบับปรับปรุง
74
9 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
171,619,200.00    
137
ฉบับปรับปรุง
75
9 เม.ย. 58
16 เม.ย. 58
34,775,000.00    
378
ฉบับปรับปรุง
76
8 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
61,713,600.00    
171
ฉบับปรับปรุง
77
11 มี.ค. 58
16 มี.ค. 58
14,766,000.00    
568
ฉบับปรับปรุง
78
10 ก.พ. 58
13 ก.พ. 58
10,682,900.00    
189
ฉบับปรับปรุง
79
14 ม.ค. 58
28 ม.ค. 58
4,413,108,000.00    
2638
ฉบับปรับปรุง
80
8 ก.ย. 57
11 ก.ย. 57
87,000,000.00    
439
ฉบับปรับปรุง
81
9 ก.พ. 58
12 ก.พ. 58
58,000,000.00    
630
ฉบับปรับปรุง
82
13 ต.ค. 57
16 ต.ค. 57
19,217,200.00    
356
ฉบับปรับปรุง
83
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
131,000,000.00    
651
ฉบับปรับปรุง
84
6 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
99,647,600.00    
158
ฉบับปรับปรุง
85
5 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
13,150,600.00    
325
ฉบับปรับปรุง
86
26 พ.ย. 57
1 ธ.ค. 57
231,238,651.20    
734
ฉบับปรับปรุง
87
16 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
22,395,100.00    
270
ฉบับปรับปรุง
88
5 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
4,413,108,000.00    
1736
ฉบับปรับปรุง
89
3 พ.ย. 57
6 พ.ย. 57
19,408,352.00    
235
ฉบับปรับปรุง
90
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
87,199,537.63    
425
ฉบับปรับปรุง
91
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
64,774,210.85    
278
ฉบับปรับปรุง
92
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,881,520.58    
229
ฉบับปรับปรุง
93
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,138,717.10    
241
ฉบับปรับปรุง
94
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
58,441,986.17    
336
ฉบับปรับปรุง
95
2 ต.ค. 57
06 ต.ค. 57
34,000,000.00    
283
ฉบับปรับปรุง
96
21 ก.ค. 57
25 ก.ค. 57
105,673,200.00    
412
ฉบับปรับปรุง
97
28 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
493,000,000.00    
712
ฉบับปรับปรุง
98
2 มิ.ย. 57
6 มิ.ย. 57
17,334,000.00    
480
ฉบับปรับปรุง
99
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
16,692,000.00    
238
ฉบับปรับปรุง
100
21 พ.ค. 57
27 พ.ค. 57
15,022,800.00    
227
ฉบับปรับปรุง
101
2 มิ.ย. 57
5 มิ.ย. 57
3,299,000.00    
144
ฉบับปรับปรุง
102
19 ก.พ. 57
24 ก.พ. 57
23,750,000.00    
293
ฉบับปรับปรุง
103
21 ก.พ. 57
6 มี.ค. 57
5,750,000,000.00    
1462
ฉบับปรับปรุง
104
24 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
251,985,000.00    
310
ฉบับปรับปรุง
105
9 เม.ย. 57
11 เม.ย. 57
12,850,000.00    
113
ฉบับปรับปรุง
106
12 พ.ย. 56
19 พ.ย. 56
17,456,300.00    
213
ฉบับปรับปรุง
107
12 ธ.ค. 56
19 ธ.ค. 56
15,022,800.00    
398
ฉบับปรับปรุง
108
2 ม.ค. 57
7 ม.ค. 57
10,183,702,194.00    
1552
ฉบับปรับปรุง
109
   แม่แรงยกรถไฟฟ้าตู้โดยสาร๔ ตู้ ชนิดกึ่งฝังพื้น จำนวน ๑ ชุด (๑๖ ตัว) ขนาดตัวละ ๑๒.๕ ตัน พร้อมติดตั้งและ Bogie Turntable ขนาดรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง, งานต่อขยายราง ๓ ส่วน จำนวน ๑ งาน, เคลื่อนย้ายติดตั้งชุด Bogie Lifting จำนวน ๑ ชุด, งานปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างเดิมพร้อมระบบ ไฟฟ้าใหม่ของ Track ๒๒ จำนวน ๑ งาน
13 ส.ค. 56
22 ส.ค. 56
37,500,000.00    
499
ฉบับปรับปรุง
110
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
621,063,070.00    
1796
ฉบับปรับปรุง
111
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
10,183,702,194.00    
1791
ฉบับปรับปรุง
112
11 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
145,064,000.00    
427
ฉบับปรับปรุง
113
19 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
22,950,200.00    
262
ฉบับปรับปรุง
114
20 พ.ค. 56
23 พ.ค. 56
7,000,000.00    
211
ฉบับปรับปรุง
115
14 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
5,750,000,000.00    
1317
ฉบับปรับปรุง
116
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
485
ฉบับปรับปรุง
117
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
26,604,780.00    
204
ฉบับปรับปรุง
118
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
527,001,600.00    
408
ฉบับปรับปรุง
119
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
2,818,691,300.00    
826
ฉบับปรับปรุง
120
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
684,000,000.00    
445
ฉบับปรับปรุง
121
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
232,000,000.00    
301
ฉบับปรับปรุง
122
2 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
57,587,400.00    
252
ฉบับปรับปรุง
123
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
684,000,000.00    
497
ฉบับปรับปรุง
124
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
227,500,000.00    
320
ฉบับปรับปรุง
125
12 มิ.ย. 55
8 ก.ค. 55
4,918,050,000.00    
3324
ฉบับปรับปรุง
126
15 พ.ค. 55
8 มิ.ย. 55
6,562,500,000.00    
2035
ฉบับปรับปรุง
127
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
21,785,200.00    
252
ฉบับปรับปรุง
128
27 เม.ย. 55
30 เม.ย. 55
150,000,000.00    
524
ฉบับปรับปรุง
129
1 ก.พ. 55
7 ก.พ. 55
8,170,520.00    
287
ฉบับปรับปรุง
130
30 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
252,466,500.00    
450
ฉบับปรับปรุง
131
11 ม.ค. 55
17 ม.ค. 55
9,116,000.00    
390
ฉบับปรับปรุง
132
14 พ.ย. 54
18 พ.ย. 54
21,710,300.00    
434
ฉบับปรับปรุง
133
5 ม.ค. 55
11 ม.ค. 55
109,592,971.66    
301
ฉบับปรับปรุง
134
20 ก.ย. 54
23 ก.ย. 54
20,121,900.00    
329
ฉบับปรับปรุง
135
28 ก.ย. 54
3 ต.ค. 54
14,968,783.20    
388
ฉบับปรับปรุง
136
2 พ.ย. 54
9 พ.ย. 54
109,592,971.66    
335
ฉบับปรับปรุง
137
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
20,267,283.51    
243
ฉบับปรับปรุง
138
20 มิ.ย. 54
23 มิ.ย. 54
12,660,771.12    
200
ฉบับปรับปรุง
139
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,809,910.00    
224
ฉบับปรับปรุง
140
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
31,223,500.00    
196
ฉบับปรับปรุง
141
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,853,651.00    
172
ฉบับปรับปรุง
142
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
48,296,128.00    
202
ฉบับปรับปรุง
143
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,450,112.00    
137
ฉบับปรับปรุง
144
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
40,797,642.00    
145
ฉบับปรับปรุง
145
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,090,642.00    
137
ฉบับปรับปรุง
146
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
42,626,962.00    
207
ฉบับปรับปรุง
147
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
26,801,173.00    
212
ฉบับปรับปรุง
148
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
34,359,000.00    
156
ฉบับปรับปรุง
149
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
49,473,000.00    
86
ฉบับปรับปรุง
150
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
42,853,000.00    
131
ฉบับปรับปรุง
151
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
32,673,000.00    
136
ฉบับปรับปรุง
152
23 ก.พ. 54
28 ก.พ. 54
25,294,000.00    
127
ฉบับปรับปรุง
153
24 มี.ค. 54
30 มี.ค. 54
75,000,000.00    
510
ฉบับปรับปรุง
154
31 มี.ค. 54
8 เม.ย. 54
42,000,000.00    
276
ฉบับปรับปรุง
155
01 มี.ค. 54
4 มี.ค. 54
20,000,000.00    
491
ฉบับปรับปรุง