ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
12 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
37,343,000.00    
558
ฉบับปรับปรุง
2
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,451,000.00    
390
ฉบับปรับปรุง
3
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
26,120,000.00    
189
ฉบับปรับปรุง
4
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
37,055,000.00    
186
ฉบับปรับปรุง
5
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
6,199,000.00    
486
ฉบับปรับปรุง
6
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
31,163,000.00    
247
ฉบับปรับปรุง
7
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
14,740,000.00    
133
ฉบับปรับปรุง
8
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,124,000.00    
267
ฉบับปรับปรุง
9
25 พ.ย. 59
09 ธ.ค. 59
79,046,250.00    
527
ฉบับปรับปรุง
10
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
37,271,000.00    
341
ฉบับปรับปรุง
11
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
17,479,520.00    
253
ฉบับปรับปรุง
12
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
810,846,000.00    
675
ฉบับปรับปรุง
13
9 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
11,341,800.00    
91
ฉบับปรับปรุง
14
1 ส.ค. 57
5 ส.ค. 57
34,186,000.00    
510
ฉบับปรับปรุง
15
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
7,439,000.00    
406
ฉบับปรับปรุง
16
18 พ.ย. 56
22 พ.ย. 56
75,000,000.00    
869
ฉบับปรับปรุง
17
7 พ.ค. 61
17 พ.ค. 2561
18,210,300.00    
194
ฉบับปรับปรุง
18
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
23,527,000.00    
61
ฉบับปรับปรุง
19
27 เม.ย. 61
08 พ.ค. 2561
8,739,760.00    
231
ฉบับปรับปรุง
20
7 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
54,257,000.00    
207
ฉบับปรับปรุง
21
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
2,496,000.00    
47
ฉบับปรับปรุง
22
15 ม.ค. 61
18 ม.ค. 61
35,107,000.00    
223
ฉบับปรับปรุง
23
18 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
9,590,000.00    
184
ฉบับปรับปรุง
24
8 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
9,658,000.00    
174
ฉบับปรับปรุง
25
8 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
9,709,000.00    
200
ฉบับปรับปรุง
26
4 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9,716,000.00    
185
ฉบับปรับปรุง
27
12 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,959,000.00    
72
ฉบับปรับปรุง
28
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
30,193,000.00    
298
ฉบับปรับปรุง
29
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
35,039,000.00    
198
ฉบับปรับปรุง
30
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
9,528,000.00    
235
ฉบับปรับปรุง
31
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
10,091,730,000.00    
1378
ฉบับปรับปรุง
32
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
9,326,830,000.00    
1714
ฉบับปรับปรุง
33
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
8,786,860,000.00    
1154
ฉบับปรับปรุง
34
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,869,610,000.00    
703
ฉบับปรับปรุง
35
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
7,373,600,000.00    
784
ฉบับปรับปรุง
36
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,066,300,000.00    
1103
ฉบับปรับปรุง
37
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,575,640,000.00    
1209
ฉบับปรับปรุง
38
21 มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
98,429,300.00    
253
ฉบับปรับปรุง
39
8 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60
16,448,000.00    
329
ฉบับปรับปรุง
40
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
7,384,750,000.00    
1390
ฉบับปรับปรุง
41
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
8,465,430,000.00    
2498
ฉบับปรับปรุง
42
2 พ.ค. 60
5 พ.ค. 60
7,305,260,000.00    
1545
ฉบับปรับปรุง
43
24 ม.ค. 60
27 ม.ค. 60
44,417,768.00    
116
ฉบับปรับปรุง
44
28 ก.ย. 59
31 ต.ค. 59
13,344,042,437.00    
2294
ฉบับปรับปรุง
45
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,886,345,000.00    
1984
ฉบับปรับปรุง
46
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
23,920,880,000.00    
1164
ฉบับปรับปรุง
47
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
28,104,310,000.00    
1182
ฉบับปรับปรุง
48
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
15,628,000,000.00    
2002
ฉบับปรับปรุง
49
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
19,269,865,000.00    
1124
ฉบับปรับปรุง
50
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
28,500,000,000.00    
1524
ฉบับปรับปรุง
51
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
23,900,000,000.00    
1393
ฉบับปรับปรุง
52
3 พ.ย. 59
08 พ.ย. 59
19,270,000,000.00    
1507
ฉบับปรับปรุง
53
3 พ.ย. 59
8 พ.ย. 59
9,990,000,000.00    
1228
ฉบับปรับปรุง
54
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
16,500,000,000.00    
1874
ฉบับปรับปรุง
55
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
245,000,000.00    
617
ฉบับปรับปรุง
56
27 ก.ค. 59
2 ส.ค. 59
30,833,268.00    
234
ฉบับปรับปรุง
57
1 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
16,530,000,000.00    
4761
ฉบับปรับปรุง
58
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
83,295,000.00    
300
ฉบับปรับปรุง
59
17 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
-29,999,400.00    
245
ฉบับปรับปรุง
60
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
21,571,200.00    
376
ฉบับปรับปรุง
61
21 ก.ย. 58
25 ก.ย. 58
163,800,000.00    
899
ฉบับปรับปรุง
62
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
491,000,000.00    
1180
ฉบับปรับปรุง
63
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
492,000,000.00    
1195
ฉบับปรับปรุง
64
16 ก.ย. 58
21 ก.ย. 58
813,000,000.00    
1660
ฉบับปรับปรุง
65
8 ธ.ค. 57
19 ธ.ค. 57
6,151,000,000.00    
3827
ฉบับปรับปรุง
66
18 ก.ย. 58
22 ก.ย. 58
38,965,000.00    
200
ฉบับปรับปรุง
67
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
24,000,000,000.00    
2814
ฉบับปรับปรุง
68
22 ก.ค. 58
27 ก.ค. 58
34,240,000.00    
339
ฉบับปรับปรุง
69
12 พ.ค. 58
19 พ.ค. 58
133,120,000.00    
543
ฉบับปรับปรุง
70
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
149,800,000.00    
1014
ฉบับปรับปรุง
71
1 ก.ค. 58
6 ก.ค. 58
28,199,850.00    
747
ฉบับปรับปรุง
72
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
598,602,000.00    
1468
ฉบับปรับปรุง
73
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
9,926,288,000.00    
2547
ฉบับปรับปรุง
74
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
29,580,000.00    
891
ฉบับปรับปรุง
75
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
50,275,000.00    
671
ฉบับปรับปรุง
76
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
36,000,000.00    
538
ฉบับปรับปรุง
77
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
188,097,630.00    
624
ฉบับปรับปรุง
78
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
45,341,000.00    
731
ฉบับปรับปรุง
79
4 มิ.ย. 58
9 มิ.ย. 58
33,581,000.00    
526
ฉบับปรับปรุง
80
25 มิ.ย. 58
30 มิ.ย. 58
178,732,800.00    
164
ฉบับปรับปรุง
81
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
3,864,000.00    
92
ฉบับปรับปรุง
82
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
8,664,000.00    
114
ฉบับปรับปรุง
83
21 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
32,100,000.00    
266
ฉบับปรับปรุง
84
9 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
171,619,200.00    
139
ฉบับปรับปรุง
85
9 เม.ย. 58
16 เม.ย. 58
34,775,000.00    
382
ฉบับปรับปรุง
86
8 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
61,713,600.00    
174
ฉบับปรับปรุง
87
11 มี.ค. 58
16 มี.ค. 58
14,766,000.00    
571
ฉบับปรับปรุง
88
10 ก.พ. 58
13 ก.พ. 58
10,682,900.00    
193
ฉบับปรับปรุง
89
14 ม.ค. 58
28 ม.ค. 58
4,413,108,000.00    
2760
ฉบับปรับปรุง
90
8 ก.ย. 57
11 ก.ย. 57
87,000,000.00    
449
ฉบับปรับปรุง
91
9 ก.พ. 58
12 ก.พ. 58
58,000,000.00    
633
ฉบับปรับปรุง
92
13 ต.ค. 57
16 ต.ค. 57
19,217,200.00    
370
ฉบับปรับปรุง
93
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
131,000,000.00    
695
ฉบับปรับปรุง
94
6 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
99,647,600.00    
161
ฉบับปรับปรุง
95
5 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
13,150,600.00    
336
ฉบับปรับปรุง
96
26 พ.ย. 57
1 ธ.ค. 57
231,238,651.20    
775
ฉบับปรับปรุง
97
16 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
22,395,100.00    
272
ฉบับปรับปรุง
98
5 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
4,413,108,000.00    
1783
ฉบับปรับปรุง
99
3 พ.ย. 57
6 พ.ย. 57
19,408,352.00    
239
ฉบับปรับปรุง
100
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
87,199,537.63    
430
ฉบับปรับปรุง
101
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
64,774,210.85    
282
ฉบับปรับปรุง
102
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,881,520.58    
232
ฉบับปรับปรุง
103
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,138,717.10    
248
ฉบับปรับปรุง
104
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
58,441,986.17    
340
ฉบับปรับปรุง
105
2 ต.ค. 57
06 ต.ค. 57
34,000,000.00    
285
ฉบับปรับปรุง
106
21 ก.ค. 57
25 ก.ค. 57
105,673,200.00    
417
ฉบับปรับปรุง
107
28 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
493,000,000.00    
729
ฉบับปรับปรุง
108
2 มิ.ย. 57
6 มิ.ย. 57
17,334,000.00    
484
ฉบับปรับปรุง
109
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
16,692,000.00    
245
ฉบับปรับปรุง
110
21 พ.ค. 57
27 พ.ค. 57
15,022,800.00    
231
ฉบับปรับปรุง
111
2 มิ.ย. 57
5 มิ.ย. 57
3,299,000.00    
147
ฉบับปรับปรุง
112
19 ก.พ. 57
24 ก.พ. 57
23,750,000.00    
322
ฉบับปรับปรุง
113
21 ก.พ. 57
6 มี.ค. 57
5,750,000,000.00    
1494
ฉบับปรับปรุง
114
24 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
251,985,000.00    
313
ฉบับปรับปรุง
115
9 เม.ย. 57
11 เม.ย. 57
12,850,000.00    
115
ฉบับปรับปรุง
116
12 พ.ย. 56
19 พ.ย. 56
17,456,300.00    
217
ฉบับปรับปรุง
117
12 ธ.ค. 56
19 ธ.ค. 56
15,022,800.00    
400
ฉบับปรับปรุง
118
2 ม.ค. 57
7 ม.ค. 57
10,183,702,194.00    
1577
ฉบับปรับปรุง
119
   แม่แรงยกรถไฟฟ้าตู้โดยสาร๔ ตู้ ชนิดกึ่งฝังพื้น จำนวน ๑ ชุด (๑๖ ตัว) ขนาดตัวละ ๑๒.๕ ตัน พร้อมติดตั้งและ Bogie Turntable ขนาดรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง, งานต่อขยายราง ๓ ส่วน จำนวน ๑ งาน, เคลื่อนย้ายติดตั้งชุด Bogie Lifting จำนวน ๑ ชุด, งานปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างเดิมพร้อมระบบ ไฟฟ้าใหม่ของ Track ๒๒ จำนวน ๑ งาน
13 ส.ค. 56
22 ส.ค. 56
37,500,000.00    
507
ฉบับปรับปรุง
120
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
621,063,070.00    
1830
ฉบับปรับปรุง
121
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
10,183,702,194.00    
1821
ฉบับปรับปรุง
122
11 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
145,064,000.00    
442
ฉบับปรับปรุง
123
19 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
22,950,200.00    
284
ฉบับปรับปรุง
124
20 พ.ค. 56
23 พ.ค. 56
7,000,000.00    
215
ฉบับปรับปรุง
125
14 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
5,750,000,000.00    
1323
ฉบับปรับปรุง
126
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
499
ฉบับปรับปรุง
127
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
26,604,780.00    
209
ฉบับปรับปรุง
128
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
527,001,600.00    
411
ฉบับปรับปรุง
129
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
2,818,691,300.00    
851
ฉบับปรับปรุง
130
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
684,000,000.00    
450
ฉบับปรับปรุง
131
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
232,000,000.00    
305
ฉบับปรับปรุง
132
2 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
57,587,400.00    
258
ฉบับปรับปรุง
133
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
684,000,000.00    
501
ฉบับปรับปรุง
134
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
227,500,000.00    
324
ฉบับปรับปรุง
135
12 มิ.ย. 55
8 ก.ค. 55
4,918,050,000.00    
3414
ฉบับปรับปรุง
136
15 พ.ค. 55
8 มิ.ย. 55
6,562,500,000.00    
2045
ฉบับปรับปรุง
137
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
21,785,200.00    
255
ฉบับปรับปรุง
138
27 เม.ย. 55
30 เม.ย. 55
150,000,000.00    
529
ฉบับปรับปรุง
139
1 ก.พ. 55
7 ก.พ. 55
8,170,520.00    
291
ฉบับปรับปรุง
140
30 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
252,466,500.00    
454
ฉบับปรับปรุง
141
11 ม.ค. 55
17 ม.ค. 55
9,116,000.00    
393
ฉบับปรับปรุง
142
14 พ.ย. 54
18 พ.ย. 54
21,710,300.00    
446
ฉบับปรับปรุง
143
5 ม.ค. 55
11 ม.ค. 55
109,592,971.66    
304
ฉบับปรับปรุง
144
20 ก.ย. 54
23 ก.ย. 54
20,121,900.00    
333
ฉบับปรับปรุง
145
28 ก.ย. 54
3 ต.ค. 54
14,968,783.20    
392
ฉบับปรับปรุง
146
2 พ.ย. 54
9 พ.ย. 54
109,592,971.66    
337
ฉบับปรับปรุง
147
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
20,267,283.51    
248
ฉบับปรับปรุง
148
20 มิ.ย. 54
23 มิ.ย. 54
12,660,771.12    
205
ฉบับปรับปรุง
149
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,809,910.00    
226
ฉบับปรับปรุง
150
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
31,223,500.00    
200
ฉบับปรับปรุง
151
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,853,651.00    
174
ฉบับปรับปรุง
152
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
48,296,128.00    
204
ฉบับปรับปรุง
153
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,450,112.00    
140
ฉบับปรับปรุง
154
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
40,797,642.00    
147
ฉบับปรับปรุง
155
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,090,642.00    
140
ฉบับปรับปรุง
156
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
42,626,962.00    
210
ฉบับปรับปรุง
157
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
26,801,173.00    
214
ฉบับปรับปรุง
158
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
34,359,000.00    
159
ฉบับปรับปรุง
159
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
49,473,000.00    
89
ฉบับปรับปรุง
160
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
42,853,000.00    
134
ฉบับปรับปรุง
161
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
32,673,000.00    
139
ฉบับปรับปรุง
162
23 ก.พ. 54
28 ก.พ. 54
25,294,000.00    
129
ฉบับปรับปรุง
163
24 มี.ค. 54
30 มี.ค. 54
75,000,000.00    
526
ฉบับปรับปรุง
164
31 มี.ค. 54
8 เม.ย. 54
42,000,000.00    
281
ฉบับปรับปรุง
165
01 มี.ค. 54
4 มี.ค. 54
20,000,000.00    
499
ฉบับปรับปรุง