ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
12 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
37,343,000.00    
536
ฉบับปรับปรุง
2
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,451,000.00    
376
ฉบับปรับปรุง
3
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
26,120,000.00    
183
ฉบับปรับปรุง
4
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
37,055,000.00    
180
ฉบับปรับปรุง
5
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
6,199,000.00    
474
ฉบับปรับปรุง
6
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
31,163,000.00    
239
ฉบับปรับปรุง
7
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
14,740,000.00    
129
ฉบับปรับปรุง
8
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,124,000.00    
259
ฉบับปรับปรุง
9
25 พ.ย. 59
09 ธ.ค. 59
79,046,250.00    
521
ฉบับปรับปรุง
10
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
37,271,000.00    
330
ฉบับปรับปรุง
11
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
17,479,520.00    
242
ฉบับปรับปรุง
12
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
810,846,000.00    
661
ฉบับปรับปรุง
13
9 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
11,341,800.00    
86
ฉบับปรับปรุง
14
1 ส.ค. 57
5 ส.ค. 57
34,186,000.00    
504
ฉบับปรับปรุง
15
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
7,439,000.00    
401
ฉบับปรับปรุง
16
18 พ.ย. 56
22 พ.ย. 56
75,000,000.00    
864
ฉบับปรับปรุง
17
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
2,496,000.00    
38
ฉบับปรับปรุง
18
15 ม.ค. 61
18 ม.ค. 61
35,107,000.00    
194
ฉบับปรับปรุง
19
18 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
9,590,000.00    
168
ฉบับปรับปรุง
20
8 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
9,658,000.00    
148
ฉบับปรับปรุง
21
8 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
9,709,000.00    
193
ฉบับปรับปรุง
22
4 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9,716,000.00    
172
ฉบับปรับปรุง
23
12 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,959,000.00    
70
ฉบับปรับปรุง
24
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
30,193,000.00    
273
ฉบับปรับปรุง
25
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
35,039,000.00    
184
ฉบับปรับปรุง
26
1 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
9,528,000.00    
226
ฉบับปรับปรุง
27
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
10,091,730,000.00    
1259
ฉบับปรับปรุง
28
9 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60
9,326,830,000.00    
1616
ฉบับปรับปรุง
29
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
8,786,860,000.00    
1058
ฉบับปรับปรุง
30
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,869,610,000.00    
649
ฉบับปรับปรุง
31
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
7,373,600,000.00    
706
ฉบับปรับปรุง
32
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,066,300,000.00    
941
ฉบับปรับปรุง
33
31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60
6,575,640,000.00    
1068
ฉบับปรับปรุง
34
21 มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
98,429,300.00    
250
ฉบับปรับปรุง
35
8 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60
16,448,000.00    
329
ฉบับปรับปรุง
36
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
7,384,750,000.00    
1325
ฉบับปรับปรุง
37
8 พ.ค. 60
16 พ.ค. 60
8,465,430,000.00    
2401
ฉบับปรับปรุง
38
2 พ.ค. 60
5 พ.ค. 60
7,305,260,000.00    
1476
ฉบับปรับปรุง
39
24 ม.ค. 60
27 ม.ค. 60
44,417,768.00    
114
ฉบับปรับปรุง
40
28 ก.ย. 59
31 ต.ค. 59
13,344,042,437.00    
2261
ฉบับปรับปรุง
41
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,886,345,000.00    
1946
ฉบับปรับปรุง
42
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
23,920,880,000.00    
1123
ฉบับปรับปรุง
43
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
28,104,310,000.00    
1168
ฉบับปรับปรุง
44
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
15,628,000,000.00    
1971
ฉบับปรับปรุง
45
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
19,269,865,000.00    
1114
ฉบับปรับปรุง
46
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
28,500,000,000.00    
1499
ฉบับปรับปรุง
47
9 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
23,900,000,000.00    
1355
ฉบับปรับปรุง
48
3 พ.ย. 59
08 พ.ย. 59
19,270,000,000.00    
1478
ฉบับปรับปรุง
49
3 พ.ย. 59
8 พ.ย. 59
9,990,000,000.00    
1197
ฉบับปรับปรุง
50
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
16,500,000,000.00    
1833
ฉบับปรับปรุง
51
31 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
245,000,000.00    
611
ฉบับปรับปรุง
52
27 ก.ค. 59
2 ส.ค. 59
30,833,268.00    
233
ฉบับปรับปรุง
53
1 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
16,530,000,000.00    
4718
ฉบับปรับปรุง
54
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
83,295,000.00    
294
ฉบับปรับปรุง
55
17 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
-29,999,400.00    
243
ฉบับปรับปรุง
56
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
21,571,200.00    
375
ฉบับปรับปรุง
57
21 ก.ย. 58
25 ก.ย. 58
163,800,000.00    
897
ฉบับปรับปรุง
58
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
491,000,000.00    
1165
ฉบับปรับปรุง
59
22 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
492,000,000.00    
1174
ฉบับปรับปรุง
60
16 ก.ย. 58
21 ก.ย. 58
813,000,000.00    
1636
ฉบับปรับปรุง
61
8 ธ.ค. 57
19 ธ.ค. 57
6,151,000,000.00    
3792
ฉบับปรับปรุง
62
18 ก.ย. 58
22 ก.ย. 58
38,965,000.00    
199
ฉบับปรับปรุง
63
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
24,000,000,000.00    
2783
ฉบับปรับปรุง
64
22 ก.ค. 58
27 ก.ค. 58
34,240,000.00    
339
ฉบับปรับปรุง
65
12 พ.ค. 58
19 พ.ค. 58
133,120,000.00    
524
ฉบับปรับปรุง
66
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
149,800,000.00    
1004
ฉบับปรับปรุง
67
1 ก.ค. 58
6 ก.ค. 58
28,199,850.00    
738
ฉบับปรับปรุง
68
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
598,602,000.00    
1443
ฉบับปรับปรุง
69
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
9,926,288,000.00    
2516
ฉบับปรับปรุง
70
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
29,580,000.00    
876
ฉบับปรับปรุง
71
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
50,275,000.00    
668
ฉบับปรับปรุง
72
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
36,000,000.00    
534
ฉบับปรับปรุง
73
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
188,097,630.00    
613
ฉบับปรับปรุง
74
4 มิ.ย. 58
09 มิ.ย. 58
45,341,000.00    
728
ฉบับปรับปรุง
75
4 มิ.ย. 58
9 มิ.ย. 58
33,581,000.00    
522
ฉบับปรับปรุง
76
25 มิ.ย. 58
30 มิ.ย. 58
178,732,800.00    
163
ฉบับปรับปรุง
77
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
3,864,000.00    
90
ฉบับปรับปรุง
78
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
8,664,000.00    
113
ฉบับปรับปรุง
79
21 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
32,100,000.00    
265
ฉบับปรับปรุง
80
9 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
171,619,200.00    
138
ฉบับปรับปรุง
81
9 เม.ย. 58
16 เม.ย. 58
34,775,000.00    
381
ฉบับปรับปรุง
82
8 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
61,713,600.00    
172
ฉบับปรับปรุง
83
11 มี.ค. 58
16 มี.ค. 58
14,766,000.00    
570
ฉบับปรับปรุง
84
10 ก.พ. 58
13 ก.พ. 58
10,682,900.00    
191
ฉบับปรับปรุง
85
14 ม.ค. 58
28 ม.ค. 58
4,413,108,000.00    
2736
ฉบับปรับปรุง
86
8 ก.ย. 57
11 ก.ย. 57
87,000,000.00    
447
ฉบับปรับปรุง
87
9 ก.พ. 58
12 ก.พ. 58
58,000,000.00    
632
ฉบับปรับปรุง
88
13 ต.ค. 57
16 ต.ค. 57
19,217,200.00    
367
ฉบับปรับปรุง
89
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
131,000,000.00    
673
ฉบับปรับปรุง
90
6 ต.ค. 57
9 ต.ค. 57
99,647,600.00    
160
ฉบับปรับปรุง
91
5 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
13,150,600.00    
335
ฉบับปรับปรุง
92
26 พ.ย. 57
1 ธ.ค. 57
231,238,651.20    
771
ฉบับปรับปรุง
93
16 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
22,395,100.00    
271
ฉบับปรับปรุง
94
5 พ.ย. 57
19 พ.ย. 57
4,413,108,000.00    
1769
ฉบับปรับปรุง
95
3 พ.ย. 57
6 พ.ย. 57
19,408,352.00    
238
ฉบับปรับปรุง
96
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
87,199,537.63    
428
ฉบับปรับปรุง
97
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
64,774,210.85    
282
ฉบับปรับปรุง
98
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,881,520.58    
232
ฉบับปรับปรุง
99
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
96,138,717.10    
247
ฉบับปรับปรุง
100
20 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57
58,441,986.17    
338
ฉบับปรับปรุง
101
2 ต.ค. 57
06 ต.ค. 57
34,000,000.00    
284
ฉบับปรับปรุง
102
21 ก.ค. 57
25 ก.ค. 57
105,673,200.00    
415
ฉบับปรับปรุง
103
28 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
493,000,000.00    
721
ฉบับปรับปรุง
104
2 มิ.ย. 57
6 มิ.ย. 57
17,334,000.00    
483
ฉบับปรับปรุง
105
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
16,692,000.00    
243
ฉบับปรับปรุง
106
21 พ.ค. 57
27 พ.ค. 57
15,022,800.00    
229
ฉบับปรับปรุง
107
2 มิ.ย. 57
5 มิ.ย. 57
3,299,000.00    
147
ฉบับปรับปรุง
108
19 ก.พ. 57
24 ก.พ. 57
23,750,000.00    
308
ฉบับปรับปรุง
109
21 ก.พ. 57
6 มี.ค. 57
5,750,000,000.00    
1479
ฉบับปรับปรุง
110
24 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
251,985,000.00    
312
ฉบับปรับปรุง
111
9 เม.ย. 57
11 เม.ย. 57
12,850,000.00    
114
ฉบับปรับปรุง
112
12 พ.ย. 56
19 พ.ย. 56
17,456,300.00    
215
ฉบับปรับปรุง
113
12 ธ.ค. 56
19 ธ.ค. 56
15,022,800.00    
399
ฉบับปรับปรุง
114
2 ม.ค. 57
7 ม.ค. 57
10,183,702,194.00    
1563
ฉบับปรับปรุง
115
   แม่แรงยกรถไฟฟ้าตู้โดยสาร๔ ตู้ ชนิดกึ่งฝังพื้น จำนวน ๑ ชุด (๑๖ ตัว) ขนาดตัวละ ๑๒.๕ ตัน พร้อมติดตั้งและ Bogie Turntable ขนาดรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง, งานต่อขยายราง ๓ ส่วน จำนวน ๑ งาน, เคลื่อนย้ายติดตั้งชุด Bogie Lifting จำนวน ๑ ชุด, งานปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างเดิมพร้อมระบบ ไฟฟ้าใหม่ของ Track ๒๒ จำนวน ๑ งาน
13 ส.ค. 56
22 ส.ค. 56
37,500,000.00    
505
ฉบับปรับปรุง
116
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
621,063,070.00    
1813
ฉบับปรับปรุง
117
10 ก.ย. 56
13 ก.ย. 56
10,183,702,194.00    
1811
ฉบับปรับปรุง
118
11 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
145,064,000.00    
438
ฉบับปรับปรุง
119
19 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
22,950,200.00    
273
ฉบับปรับปรุง
120
20 พ.ค. 56
23 พ.ค. 56
7,000,000.00    
215
ฉบับปรับปรุง
121
14 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
5,750,000,000.00    
1322
ฉบับปรับปรุง
122
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
498
ฉบับปรับปรุง
123
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
26,604,780.00    
208
ฉบับปรับปรุง
124
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
527,001,600.00    
409
ฉบับปรับปรุง
125
31 ม.ค. 56
6 ก.พ. 56
2,818,691,300.00    
843
ฉบับปรับปรุง
126
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
684,000,000.00    
449
ฉบับปรับปรุง
127
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
232,000,000.00    
304
ฉบับปรับปรุง
128
2 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
57,587,400.00    
255
ฉบับปรับปรุง
129
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
684,000,000.00    
500
ฉบับปรับปรุง
130
23 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55
227,500,000.00    
322
ฉบับปรับปรุง
131
12 มิ.ย. 55
8 ก.ค. 55
4,918,050,000.00    
3400
ฉบับปรับปรุง
132
15 พ.ค. 55
8 มิ.ย. 55
6,562,500,000.00    
2042
ฉบับปรับปรุง
133
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
21,785,200.00    
254
ฉบับปรับปรุง
134
27 เม.ย. 55
30 เม.ย. 55
150,000,000.00    
527
ฉบับปรับปรุง
135
1 ก.พ. 55
7 ก.พ. 55
8,170,520.00    
289
ฉบับปรับปรุง
136
30 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
252,466,500.00    
453
ฉบับปรับปรุง
137
11 ม.ค. 55
17 ม.ค. 55
9,116,000.00    
392
ฉบับปรับปรุง
138
14 พ.ย. 54
18 พ.ย. 54
21,710,300.00    
442
ฉบับปรับปรุง
139
5 ม.ค. 55
11 ม.ค. 55
109,592,971.66    
303
ฉบับปรับปรุง
140
20 ก.ย. 54
23 ก.ย. 54
20,121,900.00    
333
ฉบับปรับปรุง
141
28 ก.ย. 54
3 ต.ค. 54
14,968,783.20    
391
ฉบับปรับปรุง
142
2 พ.ย. 54
9 พ.ย. 54
109,592,971.66    
336
ฉบับปรับปรุง
143
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
20,267,283.51    
247
ฉบับปรับปรุง
144
20 มิ.ย. 54
23 มิ.ย. 54
12,660,771.12    
204
ฉบับปรับปรุง
145
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,809,910.00    
225
ฉบับปรับปรุง
146
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
31,223,500.00    
200
ฉบับปรับปรุง
147
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
39,853,651.00    
173
ฉบับปรับปรุง
148
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
48,296,128.00    
203
ฉบับปรับปรุง
149
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,450,112.00    
139
ฉบับปรับปรุง
150
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
40,797,642.00    
147
ฉบับปรับปรุง
151
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
34,090,642.00    
140
ฉบับปรับปรุง
152
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
42,626,962.00    
209
ฉบับปรับปรุง
153
11 พ.ค. 54
23 พ.ค. 54
26,801,173.00    
213
ฉบับปรับปรุง
154
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
34,359,000.00    
158
ฉบับปรับปรุง
155
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
49,473,000.00    
88
ฉบับปรับปรุง
156
31 มี.ค. 54
5 เม.ย. 54
42,853,000.00    
133
ฉบับปรับปรุง
157
20 ม.ค. 54
25 ม.ค. 54
32,673,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
158
23 ก.พ. 54
28 ก.พ. 54
25,294,000.00    
128
ฉบับปรับปรุง
159
24 มี.ค. 54
30 มี.ค. 54
75,000,000.00    
518
ฉบับปรับปรุง
160
31 มี.ค. 54
8 เม.ย. 54
42,000,000.00    
279
ฉบับปรับปรุง
161
01 มี.ค. 54
4 มี.ค. 54
20,000,000.00    
496
ฉบับปรับปรุง