ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
26 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
1,610,000.00    
97
ยกเลิก
2
12 ต.ค. 61
27 พ.ย. 61
6,562,500,000.00    
9
ยกเลิก
3
12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61
54,257,000.00    
56
ยกเลิก
4
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
13
ยกเลิก
5
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,237,000.00    
41
ยกเลิก
6
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
21
ยกเลิก
7
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
20
ยกเลิก
8
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
16
ยกเลิก
9
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
19
ยกเลิก
10
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
3050
ยกเลิก
11
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 2560
7,340,470,000.00    
155
ยกเลิก
12
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
17,612,200.00    
215
ยกเลิก
13
9 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
98,429,300.00    
257
ยกเลิก
14
25 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
15,906,192.00    
30
ยกเลิก
15
23 พ.ย. 59
30 พ.ย. 59
79,046,250.00    
41
ยกเลิก
16
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
42
ยกเลิก
17
19 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
35,845,000.00    
20
ยกเลิก
18
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
19
ยกเลิก
19
27 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59
30,833,268.00    
29
ยกเลิก
20
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
10,801,000.00    
129
ยกเลิก
21
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
3,387,100.00    
85
ยกเลิก
22
14 ก.ย. 58
16 ก.ย. 58
38,965,000.00    
97
ยกเลิก
23
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
46,056,700.00    
102
ยกเลิก
24
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
621,063,070.00    
280
ยกเลิก
25
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
10,183,702,194.00    
410
ยกเลิก
26
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
13,585,000.00    
79
ยกเลิก
27
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
103
ยกเลิก
28
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
521
ยกเลิก
29
22 เม.ย. 56
25 เม.ย. 56
1,890,000.00    
128
ยกเลิก
30
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
324
ยกเลิก
31
13 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
6,037,500,000.00    
472
ยกเลิก
32
31 ม.ค. 56
5 ก.พ. 56
2,286,700.00    
96
ยกเลิก
33
21 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
4,719,000,000.00    
170
ยกเลิก
34
18 ก.ย. 55
21 ก.ย. 55
38,000,000.00    
192
ยกเลิก
35
11 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
2,869,000.00    
156
ยกเลิก
36
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
684,000,000.00    
209
ยกเลิก
37
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
227,500,000.00    
195
ยกเลิก
38
21 มิ.ย. 55
27 มิ.ย. 55
10,566,000.00    
115
ยกเลิก
39
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
89
ยกเลิก
40
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
77
ยกเลิก
41
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
152
ยกเลิก
42
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
119
ยกเลิก
43
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
73
ยกเลิก
44
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
2,555,040.00    
132
ยกเลิก
45
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
9,978,700.00    
172
ยกเลิก
46
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
2,555,040.00    
126
ยกเลิก
47
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
9,978,700.00    
116
ยกเลิก
48
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
5,580,000.00    
118
ยกเลิก
49
16 ม.ค. 55
18 ม.ค. 55
12,946,662.00    
284
ยกเลิก
50
2 พ.ย. 54
7 พ.ย. 54
109,592,971.66    
164
ยกเลิก
51
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
42,000,000.00    
112
ยกเลิก