ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
7
ยกเลิก
2
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,237,000.00    
35
ยกเลิก
3
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
15
ยกเลิก
4
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
18
ยกเลิก
5
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
13
ยกเลิก
6
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
17
ยกเลิก
7
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
2667
ยกเลิก
8
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 2560
7,340,470,000.00    
138
ยกเลิก
9
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
17,612,200.00    
190
ยกเลิก
10
9 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
98,429,300.00    
238
ยกเลิก
11
25 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
15,906,192.00    
23
ยกเลิก
12
23 พ.ย. 59
30 พ.ย. 59
79,046,250.00    
28
ยกเลิก
13
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
36
ยกเลิก
14
19 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
35,845,000.00    
13
ยกเลิก
15
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
16
ยกเลิก
16
27 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59
30,833,268.00    
23
ยกเลิก
17
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
10,801,000.00    
125
ยกเลิก
18
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
3,387,100.00    
80
ยกเลิก
19
14 ก.ย. 58
16 ก.ย. 58
38,965,000.00    
92
ยกเลิก
20
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
46,056,700.00    
100
ยกเลิก
21
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
621,063,070.00    
276
ยกเลิก
22
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
10,183,702,194.00    
404
ยกเลิก
23
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
13,585,000.00    
75
ยกเลิก
24
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
99
ยกเลิก
25
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
510
ยกเลิก
26
22 เม.ย. 56
25 เม.ย. 56
1,890,000.00    
122
ยกเลิก
27
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
321
ยกเลิก
28
13 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
6,037,500,000.00    
460
ยกเลิก
29
31 ม.ค. 56
5 ก.พ. 56
2,286,700.00    
92
ยกเลิก
30
21 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
4,719,000,000.00    
142
ยกเลิก
31
18 ก.ย. 55
21 ก.ย. 55
38,000,000.00    
190
ยกเลิก
32
11 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
2,869,000.00    
154
ยกเลิก
33
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
684,000,000.00    
206
ยกเลิก
34
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
227,500,000.00    
187
ยกเลิก
35
21 มิ.ย. 55
27 มิ.ย. 55
10,566,000.00    
112
ยกเลิก
36
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
85
ยกเลิก
37
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
74
ยกเลิก
38
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
147
ยกเลิก
39
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
115
ยกเลิก
40
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
70
ยกเลิก
41
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
2,555,040.00    
129
ยกเลิก
42
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
9,978,700.00    
169
ยกเลิก
43
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
2,555,040.00    
123
ยกเลิก
44
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
9,978,700.00    
114
ยกเลิก
45
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
5,580,000.00    
113
ยกเลิก
46
16 ม.ค. 55
18 ม.ค. 55
12,946,662.00    
282
ยกเลิก
47
2 พ.ย. 54
7 พ.ย. 54
109,592,971.66    
159
ยกเลิก
48
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
42,000,000.00    
107
ยกเลิก