ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
11
ยกเลิก
2
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,237,000.00    
39
ยกเลิก
3
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
15
ยกเลิก
4
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
18
ยกเลิก
5
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
15
ยกเลิก
6
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
18
ยกเลิก
7
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
2862
ยกเลิก
8
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 2560
7,340,470,000.00    
143
ยกเลิก
9
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
17,612,200.00    
201
ยกเลิก
10
9 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
98,429,300.00    
248
ยกเลิก
11
25 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
15,906,192.00    
26
ยกเลิก
12
23 พ.ย. 59
30 พ.ย. 59
79,046,250.00    
38
ยกเลิก
13
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
38
ยกเลิก
14
19 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
35,845,000.00    
15
ยกเลิก
15
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
16
ยกเลิก
16
27 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59
30,833,268.00    
24
ยกเลิก
17
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
10,801,000.00    
126
ยกเลิก
18
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
3,387,100.00    
82
ยกเลิก
19
14 ก.ย. 58
16 ก.ย. 58
38,965,000.00    
93
ยกเลิก
20
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
46,056,700.00    
100
ยกเลิก
21
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
621,063,070.00    
277
ยกเลิก
22
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
10,183,702,194.00    
406
ยกเลิก
23
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
13,585,000.00    
76
ยกเลิก
24
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
100
ยกเลิก
25
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
513
ยกเลิก
26
22 เม.ย. 56
25 เม.ย. 56
1,890,000.00    
123
ยกเลิก
27
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
322
ยกเลิก
28
13 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
6,037,500,000.00    
463
ยกเลิก
29
31 ม.ค. 56
5 ก.พ. 56
2,286,700.00    
92
ยกเลิก
30
21 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
4,719,000,000.00    
157
ยกเลิก
31
18 ก.ย. 55
21 ก.ย. 55
38,000,000.00    
190
ยกเลิก
32
11 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
2,869,000.00    
154
ยกเลิก
33
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
684,000,000.00    
206
ยกเลิก
34
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
227,500,000.00    
188
ยกเลิก
35
21 มิ.ย. 55
27 มิ.ย. 55
10,566,000.00    
113
ยกเลิก
36
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
86
ยกเลิก
37
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
75
ยกเลิก
38
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
148
ยกเลิก
39
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
115
ยกเลิก
40
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
70
ยกเลิก
41
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
2,555,040.00    
129
ยกเลิก
42
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
9,978,700.00    
170
ยกเลิก
43
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
2,555,040.00    
124
ยกเลิก
44
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
9,978,700.00    
114
ยกเลิก
45
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
5,580,000.00    
114
ยกเลิก
46
16 ม.ค. 55
18 ม.ค. 55
12,946,662.00    
282
ยกเลิก
47
2 พ.ย. 54
7 พ.ย. 54
109,592,971.66    
160
ยกเลิก
48
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
42,000,000.00    
109
ยกเลิก