ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61
54,257,000.00    
54
ยกเลิก
2
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
12
ยกเลิก
3
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,237,000.00    
40
ยกเลิก
4
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
20
ยกเลิก
5
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
19
ยกเลิก
6
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
15
ยกเลิก
7
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
18
ยกเลิก
8
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
2968
ยกเลิก
9
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 2560
7,340,470,000.00    
146
ยกเลิก
10
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
17,612,200.00    
208
ยกเลิก
11
9 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
98,429,300.00    
252
ยกเลิก
12
25 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
15,906,192.00    
27
ยกเลิก
13
23 พ.ย. 59
30 พ.ย. 59
79,046,250.00    
39
ยกเลิก
14
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
39
ยกเลิก
15
19 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
35,845,000.00    
16
ยกเลิก
16
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
17
ยกเลิก
17
27 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59
30,833,268.00    
27
ยกเลิก
18
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
10,801,000.00    
127
ยกเลิก
19
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
3,387,100.00    
82
ยกเลิก
20
14 ก.ย. 58
16 ก.ย. 58
38,965,000.00    
95
ยกเลิก
21
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
46,056,700.00    
101
ยกเลิก
22
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
621,063,070.00    
279
ยกเลิก
23
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
10,183,702,194.00    
407
ยกเลิก
24
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
13,585,000.00    
77
ยกเลิก
25
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
102
ยกเลิก
26
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
517
ยกเลิก
27
22 เม.ย. 56
25 เม.ย. 56
1,890,000.00    
125
ยกเลิก
28
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
323
ยกเลิก
29
13 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
6,037,500,000.00    
465
ยกเลิก
30
31 ม.ค. 56
5 ก.พ. 56
2,286,700.00    
93
ยกเลิก
31
21 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
4,719,000,000.00    
165
ยกเลิก
32
18 ก.ย. 55
21 ก.ย. 55
38,000,000.00    
192
ยกเลิก
33
11 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
2,869,000.00    
156
ยกเลิก
34
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
684,000,000.00    
208
ยกเลิก
35
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
227,500,000.00    
190
ยกเลิก
36
21 มิ.ย. 55
27 มิ.ย. 55
10,566,000.00    
114
ยกเลิก
37
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
87
ยกเลิก
38
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
75
ยกเลิก
39
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
149
ยกเลิก
40
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
118
ยกเลิก
41
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
71
ยกเลิก
42
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
2,555,040.00    
130
ยกเลิก
43
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
9,978,700.00    
171
ยกเลิก
44
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
2,555,040.00    
125
ยกเลิก
45
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
9,978,700.00    
116
ยกเลิก
46
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
5,580,000.00    
116
ยกเลิก
47
16 ม.ค. 55
18 ม.ค. 55
12,946,662.00    
284
ยกเลิก
48
2 พ.ย. 54
7 พ.ย. 54
109,592,971.66    
162
ยกเลิก
49
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
42,000,000.00    
110
ยกเลิก