ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
5
ยกเลิก
2
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,237,000.00    
33
ยกเลิก
3
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
12
ยกเลิก
4
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
8,199,000.00    
17
ยกเลิก
5
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
12
ยกเลิก
6
11 เม.ย. 60
14 เม.ย. 60
7,292,000.00    
16
ยกเลิก
7
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 60
7,340,470,000.00    
2519
ยกเลิก
8
10 เม.ย. 60
18 เม.ย. 2560
7,340,470,000.00    
136
ยกเลิก
9
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
17,612,200.00    
179
ยกเลิก
10
9 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
98,429,300.00    
232
ยกเลิก
11
25 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
15,906,192.00    
22
ยกเลิก
12
23 พ.ย. 59
30 พ.ย. 59
79,046,250.00    
26
ยกเลิก
13
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
32
ยกเลิก
14
19 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
35,845,000.00    
11
ยกเลิก
15
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
14
ยกเลิก
16
27 ก.ค. 59
1 ส.ค. 59
30,833,268.00    
20
ยกเลิก
17
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
10,801,000.00    
124
ยกเลิก
18
13 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
3,387,100.00    
79
ยกเลิก
19
14 ก.ย. 58
16 ก.ย. 58
38,965,000.00    
90
ยกเลิก
20
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
46,056,700.00    
99
ยกเลิก
21
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
621,063,070.00    
274
ยกเลิก
22
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
10,183,702,194.00    
401
ยกเลิก
23
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
13,585,000.00    
73
ยกเลิก
24
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
98
ยกเลิก
25
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
506
ยกเลิก
26
22 เม.ย. 56
25 เม.ย. 56
1,890,000.00    
120
ยกเลิก
27
18 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
75,946,000.00    
320
ยกเลิก
28
13 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
6,037,500,000.00    
455
ยกเลิก
29
31 ม.ค. 56
5 ก.พ. 56
2,286,700.00    
91
ยกเลิก
30
21 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
4,719,000,000.00    
137
ยกเลิก
31
18 ก.ย. 55
21 ก.ย. 55
38,000,000.00    
189
ยกเลิก
32
11 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
2,869,000.00    
153
ยกเลิก
33
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
684,000,000.00    
205
ยกเลิก
34
10 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
227,500,000.00    
185
ยกเลิก
35
21 มิ.ย. 55
27 มิ.ย. 55
10,566,000.00    
111
ยกเลิก
36
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
84
ยกเลิก
37
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
71
ยกเลิก
38
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
146
ยกเลิก
39
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
114
ยกเลิก
40
8 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
69
ยกเลิก
41
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
2,555,040.00    
128
ยกเลิก
42
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
9,978,700.00    
168
ยกเลิก
43
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
2,555,040.00    
121
ยกเลิก
44
24 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
9,978,700.00    
113
ยกเลิก
45
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
5,580,000.00    
112
ยกเลิก
46
16 ม.ค. 55
18 ม.ค. 55
12,946,662.00    
281
ยกเลิก
47
2 พ.ย. 54
7 พ.ย. 54
109,592,971.66    
157
ยกเลิก
48
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
42,000,000.00    
105
ยกเลิก