ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
3,864,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
2
1 ต.ค. 57
6 ต.ค. 57
5,746,300.00    
215
ไม่มีผู้เสนอแนะ
3
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. 60
8,260,400.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
4
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. -483
39,004,000.00    
209
ไม่มีผู้เสนอแนะ
5
25 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
4,123,000.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
6
25 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
8,937,600.00    
30
ไม่มีผู้เสนอแนะ
7
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
5,422,700.00    
56
ไม่มีผู้เสนอแนะ
8
12 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
11,348,000.00    
168
ไม่มีผู้เสนอแนะ
9
18 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
5,539,600.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
10
20 มี.ค. 60
27 มี.ค. 60
17,612,200.00    
166
ไม่มีผู้เสนอแนะ
11
3 เม.ย. 60
12 เม.ย. 60
9,951,000.00    
199
ไม่มีผู้เสนอแนะ
12
21 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
25,021,950.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
13
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
3,636,900.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
14
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
9,901,245.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
15
23 พ.ค. 60
26 พ.ค. 60
47,513,737.00    
46
ไม่มีผู้เสนอแนะ
16
8 ก.พ. 60
14 ก.พ. 60
38,134,800.00    
203
ไม่มีผู้เสนอแนะ
17
8 ก.พ. 60
15 ก.พ. 60
13,987,600.00    
180
ไม่มีผู้เสนอแนะ
18
6 มี.ค. 60
9 มี.ค. 60
59,392,152.00    
265
ไม่มีผู้เสนอแนะ
19
25 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
15,906,192.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
20
25 ม.ค. 60
30 ม.ค. 60
8,735,264.00    
40
ไม่มีผู้เสนอแนะ
21
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,774,000.00    
300
ไม่มีผู้เสนอแนะ
22
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
4,614,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
23
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,067,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
24
26 ก.ค. 59
29 ก.ค. 59
199,000,000.00    
269
ไม่มีผู้เสนอแนะ
25
15 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
121,500,000.00    
447
ไม่มีผู้เสนอแนะ
26
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
6,277,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
27
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
48,407,000.00    
145
ไม่มีผู้เสนอแนะ
28
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,067,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
29
15 มิ.ย. 59
20 มิ.ย. 59
5,591,000.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
30
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
6,050,400.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
31
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
15,977,000.00    
60
ไม่มีผู้เสนอแนะ
32
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
15,808,000.00    
47
ไม่มีผู้เสนอแนะ
33
21 มิ.ย. 59
24 มิ.ย. 59
24,798,000.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
34
17 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
34,166,000.00    
210
ไม่มีผู้เสนอแนะ
35
22 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
34,166,000.00    
250
ไม่มีผู้เสนอแนะ
36
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
31
ไม่มีผู้เสนอแนะ
37
11 ก.พ. 59
16 ก.พ. 59
2,429,300.00    
438
ไม่มีผู้เสนอแนะ
38
29 ธ.ค. 58
5 ม.ค. 59
138,015,900.00    
234
ไม่มีผู้เสนอแนะ
39
29 ธ.ค. 58
5 ม.ค. 59
184,492,800.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
40
22 ธ.ค. 58
29 ธ.ค. 58
34,166,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
41
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
121,113,800.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
42
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
246,100,400.00    
479
ไม่มีผู้เสนอแนะ
43
12 พ.ย. 58
17 พ.ย. 58
256,589,700.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
44
6 พ.ย. 58
11 พ.ย. 58
34,668,700.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
45
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
3,969,300.00    
43
ไม่มีผู้เสนอแนะ
46
13 ต.ค. 58
16 ต.ค. 58
4,878,500.00    
227
ไม่มีผู้เสนอแนะ
47
13 ต.ค. 58
16 ต.ค. 58
72,475,400.00    
537
ไม่มีผู้เสนอแนะ
48
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
188
ไม่มีผู้เสนอแนะ
49
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
224
ไม่มีผู้เสนอแนะ
50
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,603,000.00    
226
ไม่มีผู้เสนอแนะ
51
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
3,383,000.00    
242
ไม่มีผู้เสนอแนะ
52
21 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
6,273,700.00    
298
ไม่มีผู้เสนอแนะ
53
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
86,414,000.00    
367
ไม่มีผู้เสนอแนะ
54
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
14,623,200.00    
60
ไม่มีผู้เสนอแนะ
55
22 ก.ย. 58
25 ก.ย. 58
12,874,700.00    
209
ไม่มีผู้เสนอแนะ
56
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
4,120,300.00    
44
ไม่มีผู้เสนอแนะ
57
14 ก.ย. 58
17 ก.ย. 58
2,863,200.00    
170
ไม่มีผู้เสนอแนะ
58
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
2,960,300.00    
27
ไม่มีผู้เสนอแนะ
59
28 ก.ย. 58
1 ต.ค. 58
6,680,600.00    
53
ไม่มีผู้เสนอแนะ
60
14 ก.ย. 58
17 ก.ย. 58
4,312,400.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
61
26 ส.ค. 58
31 ส.ค. 58
36,983,400.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
62
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
23
ไม่มีผู้เสนอแนะ
63
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
212
ไม่มีผู้เสนอแนะ
64
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
312
ไม่มีผู้เสนอแนะ
65
26 มิ.ย. 58
1 ก.ค. 58
6,559,000.00    
280
ไม่มีผู้เสนอแนะ
66
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,786,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
67
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
193
ไม่มีผู้เสนอแนะ
68
14 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
2,533,000.00    
294
ไม่มีผู้เสนอแนะ
69
14 ส.ค. 58
19 ส.ค. 58
2,890,600.00    
239
ไม่มีผู้เสนอแนะ
70
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
245,000,000.00    
1222
ไม่มีผู้เสนอแนะ
71
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,366,900.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
72
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
28,122,800.00    
235
ไม่มีผู้เสนอแนะ
73
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
16,197,300.00    
307
ไม่มีผู้เสนอแนะ
74
31 ส.ค. 58
3 ก.ย. 58
21,870,800.00    
348
ไม่มีผู้เสนอแนะ
75
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
3,381,300.00    
177
ไม่มีผู้เสนอแนะ
76
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
5,069,300.00    
193
ไม่มีผู้เสนอแนะ
77
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
4,843,700.00    
172
ไม่มีผู้เสนอแนะ
78
13 ส.ค. 58
18 ส.ค. 58
2,663,000.00    
254
ไม่มีผู้เสนอแนะ
79
21 ก.ค. 58
24 ก.ค. 58
318,052,500.00    
217
ไม่มีผู้เสนอแนะ
80
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
9,838,100.00    
56
ไม่มีผู้เสนอแนะ
81
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
2,138,000.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
82
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
7,905,000.00    
78
ไม่มีผู้เสนอแนะ
83
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
5,545,800.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
84
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
2,248,300.00    
59
ไม่มีผู้เสนอแนะ
85
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
3,861,900.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
86
12 มิ.ย. 58
17 มิ.ย. 58
2,687,100.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
87
8 มิ.ย. 58
11 มิ.ย. 58
6,010,800.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
88
8 มิ.ย. 58
11 มิ.ย. 58
2,028,500.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
89
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
8,881,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
90
6 พ.ค. 58
11 พ.ค. 58
14,971,420.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
91
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
3,029,200.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
92
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
6,455,100.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
93
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
2,900,600.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
94
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
3,184,900.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
95
28 เม.ย. 58
6 พ.ค. 58
4,959,700.00    
46
ไม่มีผู้เสนอแนะ
96
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
18,001,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
97
23 เม.ย. 58
28 เม.ย. 58
15,054,300.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
98
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
11,698,400.00    
55
ไม่มีผู้เสนอแนะ
99
9 เม.ย. 58
24 เม.ย. 58
45,518,000.00    
141
ไม่มีผู้เสนอแนะ
100
7 เม.ย. 58
10 เม.ย. 58
2,318,800.00    
232
ไม่มีผู้เสนอแนะ
101
9 เม.ย. 58
21 เม.ย. 58
327,349,000.00    
335
ไม่มีผู้เสนอแนะ
102
25 มี.ค. 58
30 มี.ค. 58
31,158,000.00    
619
ไม่มีผู้เสนอแนะ
103
17 ก.พ. 58
23 ก.พ. 58
6,842,000.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
104
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก , ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก แทนสะพานคอนกรีตอัดแรง และขยายสะพานคอนกรีตอัดแรง ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง – สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
64,683,000.00    
474
ไม่มีผู้เสนอแนะ
105
   งานจ้างปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จำนวน 5 แห่ง ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง-สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
22 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
36,412,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
106
7 ม.ค. 58
12 ม.ค. 58
338,520,000.00    
744
ไม่มีผู้เสนอแนะ
107
29 ธ.ค. 57
07 ม.ค. 58
5,560,000.00    
171
ไม่มีผู้เสนอแนะ
108
29 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58
36,092,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
109
29 ธ.ค. 57
1 ม.ค. 58
142,078,800.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
110
1 ธ.ค. 57
8 ธ.ค. 57
6,125,000.00    
994
ไม่มีผู้เสนอแนะ
111
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ,งานก่อสร้างทางเบี่ยงรถไฟชั่วคราว,งานยกระดับสันราง,งานขุดคลองระบายน้ำและดาดคอนกรีตท้องคลอง งานรื้อย้ายและก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านค่ายไทยพร้อมห้องสุขา ระหว่างสถานีพัทลุงกับสถานีบ้านต้นโดน ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
27 พ.ย. 57
2 ธ.ค. 57
140,098,000.00    
378
ไม่มีผู้เสนอแนะ
112
13 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
12,000,000.00    
258
ไม่มีผู้เสนอแนะ
113
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
27,975,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
114
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
43,200,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
115
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
144,300,000.00    
529
ไม่มีผู้เสนอแนะ
116
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
128,000,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
117
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
138,000,000.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
118
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
118,000,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
119
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
116,000,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
120
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
48,800,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
121
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
67,000,000.00    
385
ไม่มีผู้เสนอแนะ
122
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
46,000,000.00    
166
ไม่มีผู้เสนอแนะ
123
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
11,738,900.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
124
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
22,387,100.00    
67
ไม่มีผู้เสนอแนะ
125
7 พ.ย. 57
12 พ.ย. 57
9,859,000.00    
74
ไม่มีผู้เสนอแนะ
126
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว วางท่อส่งเป็นท่อกลม ลอดใต้ทางรถไฟ ระหว่างสถานีจันทึก-สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
9,000,000.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
127
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
37,000,000.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
128
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
129
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
259
ไม่มีผู้เสนอแนะ
130
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
54,000,000.00    
168
ไม่มีผู้เสนอแนะ
131
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
6,911,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
132
11 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
12,000,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
133
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
6,272,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
134
   งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.151/6-7 ระหว่างสถานีหินลับ-สถานีมวกเหล็ก ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 1-(3.00x3.00) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.178/1-2 ระหว่างสถานีบันไดม้า-สถานีปากช่อง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3-(2.50x2.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.268/1-4 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-สถานีบ้านพะเนา
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
14,837,000.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
135
10 พ.ย. 57
13 พ.ย. 57
4,452,000.00    
68
ไม่มีผู้เสนอแนะ
136
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
300,404,442.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
137
14 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
37,604,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
138
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
4,843,700.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
139
   งานจ้างทำความสะอาดตึกบัญชาการ,อาคารพัสดุ,อาคารสื่อสาร,อาคารบริหารทรัพย์สิน,อาคารบัญชาการตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์,อาคารศูนย์ควบคุมวิทยุและศาลพระพรหม,เก็บขยะจากถังรองรับขยะจุดต่างๆที่กำหนดไว้ ดูแลเก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้าและลานจอกรถ,ดูแลสวนหย่อมบริเวณอนุสรณ์สถานย่านสถานีกรุงเทพ หน้าตึกบัญชาการ,ระหว่างตึกบัญชาการกับลานจอดรถยนต์,ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและบ่อพัก
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
5,073,600.00    
144
ไม่มีผู้เสนอแนะ
140
13 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
6,410,988.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
141
23 ก.ค. 57
26 ก.ค. 57
4,380,000.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
142
23 ก.ค. 57
26 ก.ค. 57
9,343,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
143
14 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
14,398,000.00    
157
ไม่มีผู้เสนอแนะ
144
7 พ.ค. 57
14 พ.ค. 57
8,065,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
145
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
49,467,000.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
146
24 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
3,639,000.00    
70
ไม่มีผู้เสนอแนะ
147
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็กที่ 1) กม.608+270 , 2) กม.611+234 , 3) กม.623+480, 4) กม.635+830, 5) กม.693+129, 6)697+435, 7) กม.703+876 และ 8) กม.706+437 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางท่าฉาง, นายตรวจทางสุราษฎร์ธานี, นายตรวจทางบ้านส้อง, แขวงบำรุงทางบ้านส้อง, กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
12 ธ.ค. 56
17 ธ.ค. 56
8,540,000.00    
125
ไม่มีผู้เสนอแนะ
148
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
62
ไม่มีผู้เสนอแนะ
149
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
2,339,000.00    
160
ไม่มีผู้เสนอแนะ
150
21 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
4,843,800.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
151
21 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56
4,899,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
152
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
5,942,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
153
22 ส.ค. 56
27 ส.ค. 56
5,973,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
154
24 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
75,946,000.00    
212
ไม่มีผู้เสนอแนะ
155
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
86,149,300.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
156
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
41,158,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
157
16 ก.ค. 56
19 ก.ค. 56
56,426,900.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
158
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ค. 56
3 มิ.ย. 56
19,695,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
159
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
3,046,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
160
25 มิ.ย. 56
28 มิ.ย. 56
5,191,000.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
161
22 เม.ย. 56
25 เม.ย. 56
18,900,000.00    
207
ไม่มีผู้เสนอแนะ
162
19 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
38,391,600.00    
182
ไม่มีผู้เสนอแนะ
163
19 มี.ค. 56
22 มี.ค. 56
36,065,500.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
164
19 มี.ค. 56
22 มี.ค. 56
684,000,000.00    
388
ไม่มีผู้เสนอแนะ
165
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
4,899,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
166
1 มี.ค. 56
6 มี.ค. 56
2,869,000.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
167
1 มี.ค. 56
6 มี.ค. 56
13,585,000.00    
192
ไม่มีผู้เสนอแนะ
168
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
31,267,000.00    
167
ไม่มีผู้เสนอแนะ
169
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
26,784,000.00    
142
ไม่มีผู้เสนอแนะ
170
16 ส.ค. 56
20 ส.ค. 56
2,663,000.00    
195
ไม่มีผู้เสนอแนะ
171
   งานจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕+๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 56
4 มี.ค. 56
2,295,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
172
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่งขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพาและช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบํารุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต ้กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต ้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 56
4 มี.ค. 56
19,695,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
173
15 ก.พ. 56
20 ก.พ. 56
33,300,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
174
21 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
4,719,000,000.00    
1863
ไม่มีผู้เสนอแนะ
175
4 ก.พ. 56
7 ก.พ. 56
2,286,700.00    
149
ไม่มีผู้เสนอแนะ
176
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
2,339,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
177
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
11,823,000.00    
105
ไม่มีผู้เสนอแนะ
178
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ 1) กม.327+822, 2) กม.342+845, 3) กม.348+738, 4) กม.349+668, 5) กม.356+957, 6) กม.360+217, 7) กม.388+071 และ 8) กม.391+647 ในทางรถไฟสายใต้ รวม 8 แห่ง ตอนนายตรวจทางทับสะแก. นายตรวจทางบางสะพานใหญ่, นายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
16,786,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
179
18 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
12,210,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
180
16 ม.ค. 56
23 ม.ค. 56
114,198,000.00    
181
ไม่มีผู้เสนอแนะ
181
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
59,282,280.00    
92
ไม่มีผู้เสนอแนะ
182
19 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
31,267,000.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
183
7 ม.ค. 56
10 ม.ค. 56
61,154,352.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
184
19 ธ.ค. 56
25 ธ.ค. 56
26,784,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
185
18 ธ.ค. 55
21 ธ.ค. 55
68,018,616.00    
155
ไม่มีผู้เสนอแนะ
186
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
88,187,000.00    
140
ไม่มีผู้เสนอแนะ
187
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
60,384,636.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
188
26 พ.ย. 55
28 พ.ย. 55
57,587,000.00    
185
ไม่มีผู้เสนอแนะ
189
   ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างลาดหินใหญ่ ยาแนวป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง ความยาว ๒๔๑ เมตร จํานวน ๑ แห่ง ในย่านสถานีสุราษฎร์ธานี จาก กม.๖๓๕ ๑๒๓-๓๖๔ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ศูนย์บํ ารุ งทางภาคใต้ ฝ่ ายการช่ างโยธา การรถไฟแห่ งประเทศไทย ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
2,295,000.00    
85
ไม่มีผู้เสนอแนะ
190
   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๓ แห่ง ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๑+๖๐๐ ขนาด ๕-(๓.๐๐x๓.๐๐) ม. ที่ กม.๙๙๕+๓๕๘, ๙๙๕+๔๓๐ นตท.ปัตตานี แขวงบํารุงทางเทพา และช่ องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๒ แห่ง ที่ กม.๙๔๓/๕-๖ ตอน นตท.นาม่วง แขวงบํารุงทางเทพา และที่ กม.๑๑๑๒+๓๐๐ ตอน นตท.ตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
19,695,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
191
13 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
240,362,000.00    
501
ไม่มีผู้เสนอแนะ
192
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,390,400.00    
56
ไม่มีผู้เสนอแนะ
193
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
8,225,100.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
194
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
2,188,900.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
195
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,226,600.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
196
6 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
3,719,400.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
197
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
956,984,000.00    
231
ไม่มีผู้เสนอแนะ
198
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจ้างซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จํานวน 3 แห่ง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๙๔๔+๗๕๓, ๙๖๐+๑๔๐ ตอน นตท.นาม่วง และที่ กม.๙๖๒+๖๘๗ ตอน นตท.จะนะ แขวงบํารุงทางเทพา และช่องเปิดน้ํา คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จํานวน ๓ แห่ง ที่ กม.๘๙๗/๑๒-๑๓, ๙๐๘/๑๓-๑๔ ตอน นตท.ควนเนียง และที่ กม.๙๒๑/๒-๓ ตอน นตท.หาดใหญ่ แขวงบํารุงทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ กองบํารุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
16,424,000.00    
97
ไม่มีผู้เสนอแนะ
199
   งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชํารุดหรือรับน้ําหนักกดเพลามาตรฐาน U.๒๐ ไม่ได้ โดยการจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่กม.๖๐+๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑ +๗๗๗, ๗๕ +๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙+๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบํารุงทางนครปฐม กองบํารุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบ ํารุงทางเพชรบุรี กองบํารุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บํารุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
38,110,000.00    
172
ไม่มีผู้เสนอแนะ
200
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม ่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และ ที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้นและทางล่อง) ตอน นตท.เชียงรากและเชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 พ.ย. 55
6 พ.ย. 55
38,000,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
201
30 ต.ค. 55
2 พ.ย. 55
33,300,000.00    
117
ไม่มีผู้เสนอแนะ
202
17 ต.ค. 55
22 ต.ค. 55
67,443,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
203
10 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
47,543,220.00    
165
ไม่มีผู้เสนอแนะ
204
10 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
292,005,483.00    
329
ไม่มีผู้เสนอแนะ
205
5 ต.ค. 55
10 ต.ค. 55
43,775,000.00    
164
ไม่มีผู้เสนอแนะ
206
26 ก.ย. 55
1 ต.ค. 55
3,226,600.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
207
26 ก.ย. 55
1 ต.ค. 55
8,225,100.00    
169
ไม่มีผู้เสนอแนะ
208
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
5,075,800.00    
144
ไม่มีผู้เสนอแนะ
209
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3,234,600.00    
67
ไม่มีผู้เสนอแนะ
210
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3,235,000.00    
56
ไม่มีผู้เสนอแนะ
211
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,121,000.00    
127
ไม่มีผู้เสนอแนะ
212
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,676,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
213
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
2,663,000.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
214
27 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55
3,381,300.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
215
4 ก.ย. 55
7 ก.ย. 55
956,984,000.00    
303
ไม่มีผู้เสนอแนะ
216
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๔ แห่ง ระหว่างสถานีท่าชนะ-มะลวน ในทางสายใต้ ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๕๗๘+๔๐๐ ตอน นตท.ท่าชนะ แขวงบำรุงทางชุมพร ขนาด ๒x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๑๗/๗-๘, ๖๑๗/๑๕-๑๖ และที่กม. ๖๒๒/๓-๔ ตอน นตท.ท่าฉาง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
16 ส.ค. 55
21 ส.ค. 55
29,407,000.00    
172
ไม่มีผู้เสนอแนะ
217
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. รวม ๔ แห่ง ที่ กม.๒๗๑+๓๙๗ ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-บ้านพะเนา ในทางสายอุบลราชธานี ที่ กม.๒+๔๔๗ ในทางสายแยก บชร.๒ ตอน นตท.นครราชสีมา และที่ กม.๒๗๕ +๐๕๕, ๒๗๕+๓๔๓ ระหว่างสถานีบ้านเกาะ-หนองแมว ในทางสายหนองคาย ตอน นตท.โนนสูง แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
19,822,000.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
218
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง จำนวน ๒ แห่ง ขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๖๒๖/๖-๗ ตอน นตท.ท่าฉาง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม. ๖๓๖+๙๓๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๖๒๔+๐๘๐ ตอน นตท.ท่าฉาง และช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด ๕x๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม. ๖๔๒+๐๗๑ ตอน นตท.สุราษฎร์ธานี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
19,208,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
219
   งานจ้างปรับปรุงสะพานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการซ่อมสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง รวม ๓ แห่ง ระหว่างสถานีปากช่อง-ลาดบัวขาว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาด ๑x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๑๘๐+๕๑๐ และที่ กม.๑๘๗+๔๗๑ ตอน นตท.ปากช่อง และขนาด ๓x๑๐.๐๐ ม. ที่ กม.๒๐๗ +๒๙๑ ตอน นตท.สีคิ้ว แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ส.ค. 55
15 ส.ค. 55
18,883,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
220
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
5,717,000.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
221
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
9,084,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
222
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
13,270,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
223
7 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
14,948,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
224
27 ก.ค. 55
7 ส.ค. 55
23,750,000.00    
225
ไม่มีผู้เสนอแนะ
225
27 ก.ค. 55
7 ส.ค. 55
33,797,000.00    
203
ไม่มีผู้เสนอแนะ
226
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
7,687,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
227
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
2,601,605.00    
303
ไม่มีผู้เสนอแนะ
228
18 ก.ค. 55
24 ก.ค. 55
2,916,150.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
229
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.๖๐ + ๔๐๖, ๖๓+๕๙๙, ๖๘+๔๒๘, ๖๙+๔๖๖, ๗๑+๗๗๗, ๗๕+๓๒๕, ๗๗+๘๔๔, ๗๘+๔๐๓, ๗๙ + ๔๕๓ และ ที่ กม.๘๐+๐๖๕ รวม ๑๐ แห่ง ในทางสายใต้ ตอน นตท.บ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ และตอน นตท.ราชบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
25 มิ.ย. 55
28 มิ.ย. 55
35,107,000.00    
136
ไม่มีผู้เสนอแนะ
230
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
10,566,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
231
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
2,240,000.00    
143
ไม่มีผู้เสนอแนะ
232
2 ก.ค. 55
5 ก.ค. 55
2,730,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
233
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
4,054,000.00    
158
ไม่มีผู้เสนอแนะ
234
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
3,407,700.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
235
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
4,766,500.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
236
28 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
2,046,400.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
237
22 มิ.ย. 55
29 มิ.ย. 55
14,784,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
238
19 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
68,227,200.00    
181
ไม่มีผู้เสนอแนะ
239
19 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
9,370,200.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
240
18 มิ.ย. 55
21 มิ.ย. 55
244,351,000.00    
214
ไม่มีผู้เสนอแนะ
241
13 มิ.ย. 55
18 มิ.ย. 55
11,808,600.00    
546
ไม่มีผู้เสนอแนะ
242
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,592,900.00    
112
ไม่มีผู้เสนอแนะ
243
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
3,250,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
244
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
9,500,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
245
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
4,950,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
246
11 มิ.ย. 55
15 มิ.ย. 55
6,500,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
247
11 มิ.ย. 55
14 มิ.ย. 55
122,258,000.00    
247
ไม่มีผู้เสนอแนะ
248
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
2,715,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
249
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
3,184,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
250
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
6,154,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
251
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
8,136,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
252
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
95,770,000.00    
86
ไม่มีผู้เสนอแนะ
253
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
87,174,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
254
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
71,540,000.00    
69
ไม่มีผู้เสนอแนะ
255
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
38,166,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
256
7 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
83,210,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
257
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
36,950,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
258
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
26,400,000.00    
89
ไม่มีผู้เสนอแนะ
259
6 มิ.ย. 55
11 มิ.ย. 55
13,486,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
260
23 พ.ค. 55
30 พ.ค. 55
6,320,838.10    
236
ไม่มีผู้เสนอแนะ
261
23 พ.ค. 55
28 พ.ค. 55
70,430,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
262
18 พ.ค. 55
25 พ.ค. 55
122,258,000.00    
274
ไม่มีผู้เสนอแนะ
263
23 เม.ย. 55
30 เม.ย. 55
23,700,000.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
264
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,805,000.00    
100
ไม่มีผู้เสนอแนะ
265
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,910,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
266
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
9,998,500.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
267
27 เม.ย. 55
4 พ.ค. 55
7,902,400.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
268
11 เม.ย. 55
19 เม.ย. 55
30,000,000.00    
656
ไม่มีผู้เสนอแนะ
269
14 มี.ค. 55
19 มี.ค. 55
23,613,380.00    
172
ไม่มีผู้เสนอแนะ
270
5 มี.ค. 55
9 มี.ค. 55
4,454,000.00    
179
ไม่มีผู้เสนอแนะ
271
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
2,722,700.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
272
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
3,536,900.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
273
29 ก.พ. 55
5 มี.ค. 55
2,313,300.00    
83
ไม่มีผู้เสนอแนะ
274
14 ก.พ. 55
17 ก.พ. 55
43,827,480.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
275
9 ก.พ. 55
15 ก.พ. 55
3,720,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
276
7 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
29,753,900.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
277
7 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
2,005,200.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
278
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
2,488,480.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
279
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
48,615,495.00    
144
ไม่มีผู้เสนอแนะ
280
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
83,437,000.00    
108
ไม่มีผู้เสนอแนะ
281
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
88,962,000.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
282
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
77,758,000.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
283
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
46,335,000.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
284
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
75,480,000.00    
104
ไม่มีผู้เสนอแนะ
285
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
64,323,000.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
286
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
59,499,000.00    
151
ไม่มีผู้เสนอแนะ
287
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
83,255,000.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
288
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
88,527,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
289
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
96,510,000.00    
94
ไม่มีผู้เสนอแนะ
290
30 ม.ค. 55
2 ก.พ. 55
73,663,000.00    
114
ไม่มีผู้เสนอแนะ
291
17 ม.ค. 55
20 ม.ค. 55
179,078,508.00    
172
ไม่มีผู้เสนอแนะ
292
24 ม.ค. 55
27 ม.ค. 55
46,957,806.00    
126
ไม่มีผู้เสนอแนะ
293
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
9,449,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
294
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
4,038,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
295
23 ม.ค. 55
26 ม.ค. 55
3,566,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
296
9 ม.ค. 55
12 ม.ค. 55
232,000,000.00    
249
ไม่มีผู้เสนอแนะ
297
11 ม.ค. 55
16 ม.ค. 55
31,241,772.00    
190
ไม่มีผู้เสนอแนะ
298
15 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
135,737,000.00    
161
ไม่มีผู้เสนอแนะ
299
16 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
15,353,000.00    
106
ไม่มีผู้เสนอแนะ
300
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
2,313,300.00    
98
ไม่มีผู้เสนอแนะ
301
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
4,542,900.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
302
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
2,247,100.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
303
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
26,578,700.00    
154
ไม่มีผู้เสนอแนะ
304
7 ธ.ค. 54
14 ธ.ค. 54
27,338,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
305
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
81,994,300.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
306
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
28,584,000.00    
178
ไม่มีผู้เสนอแนะ
307
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
39,112,600.00    
174
ไม่มีผู้เสนอแนะ
308
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
115,294,000.00    
359
ไม่มีผู้เสนอแนะ
309
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
4,454,000.00    
99
ไม่มีผู้เสนอแนะ
310
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
9,449,000.00    
83
ไม่มีผู้เสนอแนะ
311
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
4,038,000.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
312
28 พ.ย. 54
1 ธ.ค. 54
3,566,000.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
313
29 พ.ย. 54
2 ธ.ค. 54
5,021,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
314
22 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
5,171,800.00    
469
ไม่มีผู้เสนอแนะ
315
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
37,118,000.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
316
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
36,275,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
317
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
34,387,000.00    
91
ไม่มีผู้เสนอแนะ
318
2 พ.ย. 54
8 พ.ย. 54
17,109,000.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
319
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
26,700,081.09    
249
ไม่มีผู้เสนอแนะ
320
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
12,462,600.00    
432
ไม่มีผู้เสนอแนะ
321
17 ต.ค. 54
21 ต.ค. 54
31,626,814.92    
202
ไม่มีผู้เสนอแนะ
322
5 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
135,737,000.00    
241
ไม่มีผู้เสนอแนะ
323
15 ก.ย. 54
20 ก.ย. 54
9,449,000.00    
156
ไม่มีผู้เสนอแนะ
324
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
37,118,000.00    
213
ไม่มีผู้เสนอแนะ
325
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
36,275,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
326
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
17,109,000.00    
120
ไม่มีผู้เสนอแนะ
327
8 ก.ย. 54
13 ก.ย. 54
34,387,000.00    
163
ไม่มีผู้เสนอแนะ
328
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
5,021,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
329
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
4,038,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
330
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
3,566,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
331
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๒๑๖+๔๖๒, ๒๓๑+๐๕๙, ๒๓๕+๖๙๔, ๒๓๘+๐๖๙, ๒๓๘+๗๐๘, ๒๓๙+๓๕๓, ๒๓๙+๙๑๘, ๒๔๔+๓๐๗, ๒๔๗+๓๕๒, ๒๔๗+๕๒๔, ๒๔๗+๖๓๔, ๒๕๐+๒๘๔, ๒๕๑+๐๑๓, ๒๕๑+๔๕๒, ๒๕๒+๕๑๕ และที่ กม.๒๕๔+๙๒๕ รวม ๑๖ แห่ง ระหว่างสถานีบ้านใหม่สําโรง ถึง สถานีภูเขาลาด ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสีคิ้วและกุดจิก แขวงบํารุงทางนครราชสีมา กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
60,852,000.00    
116
ไม่มีผู้เสนอแนะ
332
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๓๘+๑๖๑, ๔๒+๐๔๕ และที่ กม.๔๕+๖๖๔ ในทางสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางล่อง) ตอนนายตรวจทางเชียงราก, เชียงรากน้อย แขวงบํารุงทางอยุธยา กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
34,359,000.00    
110
ไม่มีผู้เสนอแนะ
333
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๘๔+๘๘๕ ในทางสายเหนือ (ทางสามและทางล่อง) ตอนนายตรวจทางบ้านม้า แขวงบํารุงทางลพบุรี กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
32,673,000.00    
156
ไม่มีผู้เสนอแนะ
334
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๗๕+๓๑๗ , ๑๘๙+๘๘๒ , ๑๙๔+๗๘๕ , และที่ กม.๒๐๘+๘๓๙ รวม ๔ แห่ง ในทางสายเหนือ ตอนนายตรวจทางจันเสน , บ้านตาคลี , เนินมะกอก แขวงบํารุงทางนครสวรรค์ กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
25,294,000.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
335
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๑๔+๓๔๗ ระหว่างสถานีสระบุรี กับ สถานีหนองบัว ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางสระบุรี แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
22,197,000.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
336
   งานจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ดัดแปลงตะม่อ, ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.๑๕๒+๗๑๓ ระหว่างสถานีมวกเหล็ก กับ สถานีกลางดง ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนายตรวจทางมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
17,205,000.00    
101
ไม่มีผู้เสนอแนะ
337
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๒ แห่ง) ขนาด ๕ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๗๓๔+๒๔๕ ระหว่างสถานีคลองจันดี – สถานีหลักช้าง ในทางสายใต้ และที่ กม.๗๖๑/๑๓ – กม.๗๖๒/๒ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานที่วัง ในทางสายใต้ (แยกกันตัง) แขวงบํารุงทางทุ่งสง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
13,967,000.00    
295
ไม่มีผู้เสนอแนะ
338
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๓-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๐๘/ ๑๒-๑๓, ท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๕-(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๐/๖-๗, ๖๑๐/๑๔-๑๕ และ กม.๖๑๐/๑๕-๑๖ ระหว่างสถานีไชยา-สถานีท่าฉาง-สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
44,617,000.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
339
   งานก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. จํานวน ๑ รายการ (๔ แห่ง) ขนาด ๑–(๒.๐๐x๒.๕๐) เมตร ที่ กม.๖๑๕+๔๐๗, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๓–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๓/๑๕-๑๖ และ ที่ กม.๖๑๗/๒, ท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด ๕–(๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร ที่ กม.๖๑๗/๓ ระหว่างสถานีท่าฉาง – สถานีคลองไทร ในทางสายใต้ แขวงบํารุงทางบ้านส้อง กองบํารุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บํารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 54
1 ก.ย. 54
25,912,000.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
340
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
84,205,000.00    
236
ไม่มีผู้เสนอแนะ
341
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
135,050,000.00    
208
ไม่มีผู้เสนอแนะ
342
23 ส.ค. 54
26 ส.ค. 54
24,239,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
343
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
74,910,000.00    
213
ไม่มีผู้เสนอแนะ
344
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
27,338,000.00    
178
ไม่มีผู้เสนอแนะ
345
1 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
41,430,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
346
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหนองแซง , สระบุรี , แก่งคอยและมวกเหล็ก แขวงบํารุงทางแก่งคอย กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
111,082,000.00    
200
ไม่มีผู้เสนอแนะ
347
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
56,808,000.00    
122
ไม่มีผู้เสนอแนะ
348
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
51,662,000.00    
115
ไม่มีผู้เสนอแนะ
349
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
61,935,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
350
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
82,617,000.00    
139
ไม่มีผู้เสนอแนะ
351
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
75,262,000.00    
265
ไม่มีผู้เสนอแนะ
352
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
80,670,000.00    
131
ไม่มีผู้เสนอแนะ
353
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
65,187,000.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
354
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางลําปลายมาศและบุรีรัมย์ แขวงบํารุงทางลําปลายมาศ กองบํารุงทางเขตสุรินทร์ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
97,164,000.00    
154
ไม่มีผู้เสนอแนะ
355
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
87,958,000.00    
159
ไม่มีผู้เสนอแนะ
356
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
82,920,000.00    
129
ไม่มีผู้เสนอแนะ
357
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
72,504,000.00    
149
ไม่มีผู้เสนอแนะ
358
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
90,554,000.00    
224
ไม่มีผู้เสนอแนะ
359
   งานก่อสร้างรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ตอนนายตรวจทางหินซ้อนและโคกสลุง แขวงบํารุงทางลํานารายณ์ กองบํารุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บํารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
99,086,000.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
360
1 ส.ค. 54
4 ส.ค. 54
70,251,000.00    
119
ไม่มีผู้เสนอแนะ
361
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
3,318,470,000.00    
677
ไม่มีผู้เสนอแนะ
362
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
1,005,830,000.00    
235
ไม่มีผู้เสนอแนะ
363
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
557,260,000.00    
334
ไม่มีผู้เสนอแนะ
364
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
805,950,000.00    
275
ไม่มีผู้เสนอแนะ
365
14 มิ.ย. 54
20 มิ.ย. 54
1,046,360,000.00    
292
ไม่มีผู้เสนอแนะ