ประกาศ  765  รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2120
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
32,278,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
89,164,000.00    
551
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
3 ส.ค. 60
08 ส.ค. 60
13,549,400.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.833/12 – 14, 834/2 – 4 และ 834/4 – 6 ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
39,439,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.791/3 – 5, 792/6 – 7 และ 792/10 – 11 ระหว่างสถานีควนหนองคว้า – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
27,527,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.762/15-16, 764/3-4 และ 778/7-8 ระหว่างสถานีใสใหญ่–สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
31,881,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.759/8–9, 764/6–7 และ 816/3–4 ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานีตรัง ในทางสายแยกกันตัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
13,547,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.564/13-14, 573/5-6 และ 573/13-15 ระหว่างสถานีบ้านดวด–สถานีท่าชนะ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
29,499,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
1879
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.783/4-6 และ 784/15-16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,475,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.649/11 – 19 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,004,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - (1.00x1.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 – (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.768/6 – 7, 768/15 -16 และ 777/17 – 778/1 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,952,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.785/6-7, 785/8-9 และ 785/8-10 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
7,033,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.810/14-15 ระหว่างสถานีชะอวด – สถานีบ้านนางหลง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
2,451,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,232,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2 – ? 1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2 – ? 1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.769/8-9 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
4,849,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.649/11–12 และ 649/13–15 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,039,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.788/16–789/1 และ 790/15–16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,629,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
10,876,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
44,522,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
467
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
507
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1190
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
631
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
553
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
503
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
508
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
467
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
444
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
32
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
23
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
25
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
495
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
480
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
553
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
444
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
656
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
702
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
678
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
575
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
430
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
575
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
665
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
508
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
467
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
612
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1031
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
518
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
448
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
657
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
746
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
483
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
464
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
944
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
403
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1213
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1023
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
614
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2015
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
649
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
617
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
445
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
694
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
559
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
590
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
914
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
635
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
510
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
613
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
486
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
429
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
525
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
603
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1861
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
697
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
485
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
428
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
794
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
676
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
575
ระหว่าง
ดำเนินการ