ประกาศ  843  รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
21 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61
98,666,000.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
20
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
22
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
17 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
27,820,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
59,577,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
89,884,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้งที่ กม.526+389 และ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน แขวงบำรุงทางเด่นชัย ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
88,182,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
191,130,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
11 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
151,680,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
43,856,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
15,321,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
20,171,000.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
61,247,800.00    
25
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
37,907,000.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
32,000,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
4 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
1,713,634,000.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
4 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
121,020,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
4 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
10,676,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
4 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
9,134,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
14
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
   ประกวดราคาจ้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.54+828, กม.56+551, กม.57+404, กม.60+304, กม.60+842, กม.61+752, กม.64+964 และ กม.73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, ตอนนายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
31 ส.ค. 61
5 ก.ย. 61
140,908,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
28 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61
11,556,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
23
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
38,946,000.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
22 ส.ค. 61
27 ส.ค. 61
5,744,990.50    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
16 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61
38,747,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
15 ส.ค. 61
20 ส.ค. 61
7,300,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
14 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61
82,069,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
3 ส.ค. 61
20 ส.ค. 61
94,500,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
29 มิ.ย. 61
13 ก.ค. 61
36,500,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
16 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61
3,900,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
59,869,116.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
441
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2511
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
32,278,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
89,164,000.00    
691
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
488
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
3 ส.ค. 60
08 ส.ค. 60
13,549,400.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.833/12 – 14, 834/2 – 4 และ 834/4 – 6 ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
39,439,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.791/3 – 5, 792/6 – 7 และ 792/10 – 11 ระหว่างสถานีควนหนองคว้า – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
27,527,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.762/15-16, 764/3-4 และ 778/7-8 ระหว่างสถานีใสใหญ่–สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
31,881,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.759/8–9, 764/6–7 และ 816/3–4 ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานีตรัง ในทางสายแยกกันตัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
13,547,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.564/13-14, 573/5-6 และ 573/13-15 ระหว่างสถานีบ้านดวด–สถานีท่าชนะ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
29,499,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
437
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2294
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.783/4-6 และ 784/15-16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,475,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.649/11 – 19 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,004,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - (1.00x1.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 – (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.768/6 – 7, 768/15 -16 และ 777/17 – 778/1 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,952,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.785/6-7, 785/8-9 และ 785/8-10 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
7,033,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.810/14-15 ระหว่างสถานีชะอวด – สถานีบ้านนางหลง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
2,451,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,232,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2 – ? 1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2 – ? 1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.769/8-9 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
4,849,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.649/11–12 และ 649/13–15 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,039,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.788/16–789/1 และ 790/15–16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,629,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
10,876,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
44,522,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
525
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
619
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1351
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
678
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
428
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
601
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
561
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
525
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
507
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
447
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
523
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
508
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
585
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
470
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
712
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
759
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
732
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
626
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
441
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
459
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
622
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
449
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
699
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
419
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
527
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
415
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
490
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
446
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
666
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1064
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
531
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
668
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
781
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
504
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
486
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
964
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1251
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1057
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
665
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2053
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
661
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
663
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
460
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
705
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
569
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
599
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
922
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
648
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
521
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
627
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
498
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
534
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
632
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1926
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
707
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
426
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
495
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
836
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
691
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
635
ระหว่าง
ดำเนินการ