ประกาศ  679  รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
7
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
18
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
20
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
9,901,245.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
21 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
25,021,950.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
19
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
10
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
13
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
10
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
3 เม.ย. 60
12 เม.ย. 60
9,951,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
21 มี.ค. 60
29 มี.ค. 60
98,429,300.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
20 มี.ค. 60
27 มี.ค. 60
17,612,200.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
15 มี.ค. 60
20 มี.ค. 60
3,636,900.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
8 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60
16,448,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
6,199,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,451,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
26,120,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
37,055,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
31,163,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
14,740,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,124,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
888
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
12 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
37,343,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
521
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
21
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
18 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
5,539,600.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
428
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
25
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
24
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
16
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
18
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
32
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
27
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
27
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
23
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
430
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
497
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
551
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
631
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
607
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
535
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
508
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
612
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
492
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
417
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
552
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
25
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1007
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
509
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
437
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
647
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
718
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
443
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
932
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1165
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
998
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
596
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
1948
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
626
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
587
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
684
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
551
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
578
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
903
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
628
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
502
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
603
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
479
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
574
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1842
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
690
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
437
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
475
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
419
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
776
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
666
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
557
ระหว่าง
ดำเนินการ