ประกาศ  765  รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
1855
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
27
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
32,278,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
89,164,000.00    
486
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
3 ส.ค. 60
08 ส.ค. 60
13,549,400.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.833/12 – 14, 834/2 – 4 และ 834/4 – 6 ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
39,439,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.791/3 – 5, 792/6 – 7 และ 792/10 – 11 ระหว่างสถานีควนหนองคว้า – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
27,527,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.762/15-16, 764/3-4 และ 778/7-8 ระหว่างสถานีใสใหญ่–สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
31,881,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.759/8–9, 764/6–7 และ 816/3–4 ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานีตรัง ในทางสายแยกกันตัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
13,547,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.564/13-14, 573/5-6 และ 573/13-15 ระหว่างสถานีบ้านดวด–สถานีท่าชนะ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
29,499,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
1795
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.783/4-6 และ 784/15-16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,475,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.649/11 – 19 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,004,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - (1.00x1.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 – (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.768/6 – 7, 768/15 -16 และ 777/17 – 778/1 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,952,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.785/6-7, 785/8-9 และ 785/8-10 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
7,033,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.810/14-15 ระหว่างสถานีชะอวด – สถานีบ้านนางหลง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
2,451,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,232,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2 – ? 1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2 – ? 1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.769/8-9 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
4,849,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.649/11–12 และ 649/13–15 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,039,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.788/16–789/1 และ 790/15–16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,629,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
10,876,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
44,522,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
442
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
493
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1145
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
620
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
27
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
526
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
481
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
501
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
459
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
434
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
21
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
22
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
32
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
470
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
537
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
640
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
682
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
655
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
571
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
555
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
659
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
499
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
602
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1027
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
517
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
445
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
655
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
733
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
477
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
940
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1209
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1021
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
610
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2012
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
646
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
612
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
442
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
691
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
557
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
588
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
912
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
634
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
509
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
612
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
485
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
427
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
521
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
596
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1856
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
695
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
452
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
483
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
427
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
790
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
674
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
572
ระหว่าง
ดำเนินการ