ประกาศ  767  รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
20
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. -483
39,004,000.00    
18
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
10
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
11
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
10
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
11
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
6
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
15
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
7
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
12
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
11
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
18 ส.ค. 60
20 ส.ค. 60
8,260,400.00    
3
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
23
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
23
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
14
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
32,278,000.00    
16
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
14
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
89,164,000.00    
16
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
7
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
15
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
8
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
9
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
9
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
8
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
11
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
7
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
11
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
5
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
12
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
13
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
32
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
3 ส.ค. 60
08 ส.ค. 60
13,549,400.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
19
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.833/12 – 14, 834/2 – 4 และ 834/4 – 6 ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
39,439,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.791/3 – 5, 792/6 – 7 และ 792/10 – 11 ระหว่างสถานีควนหนองคว้า – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
27,527,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.762/15-16, 764/3-4 และ 778/7-8 ระหว่างสถานีใสใหญ่–สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
31,881,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.759/8–9, 764/6–7 และ 816/3–4 ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานีตรัง ในทางสายแยกกันตัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
13,547,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.564/13-14, 573/5-6 และ 573/13-15 ระหว่างสถานีบ้านดวด–สถานีท่าชนะ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
29,499,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
27
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
22
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
27
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
1667
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.783/4-6 และ 784/15-16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,475,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.649/11 – 19 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,004,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - (1.00x1.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 – (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.768/6 – 7, 768/15 -16 และ 777/17 – 778/1 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,952,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.785/6-7, 785/8-9 และ 785/8-10 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
7,033,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.810/14-15 ระหว่างสถานีชะอวด – สถานีบ้านนางหลง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
2,451,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,232,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2 – ? 1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2 – ? 1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.769/8-9 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
4,849,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.649/11–12 และ 649/13–15 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,039,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.788/16–789/1 และ 790/15–16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,629,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
10,876,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
44,522,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1094
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
595
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
24
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
490
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
460
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
483
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
444
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
19
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
21
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
32
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
455
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
459
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
521
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
601
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
663
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
636
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
558
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
538
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
645
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
496
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
459
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
591
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1020
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
515
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
443
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
653
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
727
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
452
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
937
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1193
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1017
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
605
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
1993
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
634
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
600
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
687
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
555
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
581
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
909
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
632
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
505
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
607
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
519
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
587
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1853
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
694
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
448
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
782
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
671
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
566
ระหว่าง
ดำเนินการ