ประกาศ  783  รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
16 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61
3,900,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
59,869,116.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2308
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
32,278,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
89,164,000.00    
613
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
3 ส.ค. 60
08 ส.ค. 60
13,549,400.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.833/12 – 14, 834/2 – 4 และ 834/4 – 6 ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
39,439,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.791/3 – 5, 792/6 – 7 และ 792/10 – 11 ระหว่างสถานีควนหนองคว้า – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
27,527,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.762/15-16, 764/3-4 และ 778/7-8 ระหว่างสถานีใสใหญ่–สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
31,881,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.759/8–9, 764/6–7 และ 816/3–4 ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานีตรัง ในทางสายแยกกันตัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
13,547,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.564/13-14, 573/5-6 และ 573/13-15 ระหว่างสถานีบ้านดวด–สถานีท่าชนะ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
29,499,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2018
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.783/4-6 และ 784/15-16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,475,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.649/11 – 19 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,004,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - (1.00x1.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 – (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.768/6 – 7, 768/15 -16 และ 777/17 – 778/1 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,952,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.785/6-7, 785/8-9 และ 785/8-10 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
7,033,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.810/14-15 ระหว่างสถานีชะอวด – สถานีบ้านนางหลง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
2,451,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,232,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2 – ? 1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2 – ? 1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.769/8-9 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
4,849,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.649/11–12 และ 649/13–15 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,039,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.788/16–789/1 และ 790/15–16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,629,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
10,876,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
44,522,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
486
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
540
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1248
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
645
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
569
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
524
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
514
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
485
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
430
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
459
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
28
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
508
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
491
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
565
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
675
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
727
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
698
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
596
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
428
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
445
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
604
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
441
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
680
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
517
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
475
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
631
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1045
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
524
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
662
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
758
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
490
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
471
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
948
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1228
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1032
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
619
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2024
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
654
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
638
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
698
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
563
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
594
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
917
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
641
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
514
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
619
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
490
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
434
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
529
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
620
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1866
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
701
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
463
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
490
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
433
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
809
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
680
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
584
ระหว่าง
ดำเนินการ