ประกาศ  796  รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
8
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
12 มิ.ย. 61
15 มิ.ย. 61
95,590,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
8 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
10,939,462.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
7 พ.ค. 61
17 พ.ค. 2561
18,210,300.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
27 เม.ย. 61
08 พ.ค. 2561
8,739,760.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
16 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61
3,900,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
59,869,116.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2423
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
32,278,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
89,164,000.00    
649
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
446
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
3 ส.ค. 60
08 ส.ค. 60
13,549,400.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.833/12 – 14, 834/2 – 4 และ 834/4 – 6 ระหว่างสถานีปากคลอง - สถานีพัทลุง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
39,439,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.791/3 – 5, 792/6 – 7 และ 792/10 – 11 ระหว่างสถานีควนหนองคว้า – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
27,527,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.762/15-16, 764/3-4 และ 778/7-8 ระหว่างสถานีใสใหญ่–สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
31,881,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.๐๐x๒.๐๐) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.759/8–9, 764/6–7 และ 816/3–4 ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – สถานีตรัง ในทางสายแยกกันตัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
13,547,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.564/13-14, 573/5-6 และ 573/13-15 ระหว่างสถานีบ้านดวด–สถานีท่าชนะ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60
29,499,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2153
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.783/4-6 และ 784/15-16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,475,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.649/11 – 19 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,004,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - (1.00x1.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 – (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.768/6 – 7, 768/15 -16 และ 777/17 – 778/1 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,952,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.785/6-7, 785/8-9 และ 785/8-10 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
7,033,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.810/14-15 ระหว่างสถานีชะอวด – สถานีบ้านนางหลง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
2,451,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,232,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2 – ? 1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2 – ? 1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.769/8-9 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
4,849,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.649/11–12 และ 649/13–15 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,039,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.788/16–789/1 และ 790/15–16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
11,629,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
10,876,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
   งานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
8 พ.ค. 60
11 พ.ค. 60
44,522,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
504
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
587
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1297
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
662
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
584
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
519
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
494
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
464
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
32
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
518
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
498
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
403
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
577
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
464
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
700
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
747
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
720
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
615
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
454
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
611
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
443
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
688
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
522
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
443
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
651
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1054
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
529
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
396
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
460
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
664
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
772
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
497
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
479
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
957
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1239
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1044
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
635
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2037
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
658
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
655
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
702
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
565
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
596
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
921
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
643
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
518
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
623
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
493
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
437
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
532
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
625
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1906
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
705
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
470
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
492
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
819
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
684
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
593
ระหว่าง
ดำเนินการ