ประกาศ  658  รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
6,199,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,451,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
26,120,000.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
37,055,000.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
31,163,000.00    
20
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
14,740,000.00    
22
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
27 ก.พ. 60
2 มี.ค. 60
24,124,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
8 ก.พ. 60
15 ก.พ. 60
13,987,600.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
8 ก.พ. 60
14 ก.พ. 60
38,134,800.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
691
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
12 ต.ค. 59
14 ต.ค. 59
37,343,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
468
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
20
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
24
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
18 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
5,539,600.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
24
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
23
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
16
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
18
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
24
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
23
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
25
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
403
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
479
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
520
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
611
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
589
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
491
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
592
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
489
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
455
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
545
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
24
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1001
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
506
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
428
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
644
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
712
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
449
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
441
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
928
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1151
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
988
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
594
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
1930
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
625
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
583
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
684
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
550
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
576
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
902
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
627
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
498
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
603
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
566
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1835
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
688
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
768
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
663
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
550
ระหว่าง
ดำเนินการ