ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : 
ฝ่ายการช่างโยธา
ชื่อเรื่อง  : 
จ้างเหมางานก่อสร้างรั้ว , ประตูทางเข้า , ป้อมยาม , ทางผ่านบริเวณโรงงานมักกะสัน ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
งบประมาณ/ราคากลาง  : 
16,162,000.00 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
E-Mail  : 
chaiyot.p@railway.mail.go.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
ระหว่างดำเนินการ