ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : 
ฝ่ายการช่างโยธา
ชื่อเรื่อง  : 
ประกวดราคาจ้างผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก ดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็กที่ กม.282+956 ตอนนายตรวจทางชุมแสง และที่กม. 285+159 ตอนนายตรวจทางลางมูลนาก รวม 2 แห่งในทางสายเหนือ
งบประมาณ/ราคากลาง  : 
9,449,000.00 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
E-Mail  : 
chaiyot.p@railway.mail.go.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
ระหว่างดำเนินการ