ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : 
สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
ชื่อเรื่อง  : 
จัดซื้อ #7894310208 Air Control Panel ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 3 Sets
งบประมาณ/ราคากลาง  : 
7,590,000.00 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง โรงงานมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2452480 ต่อ 5432
E-Mail  : 
surasit.ap@railway.co.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
ระหว่างดำเนินการ