ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : 
ฝ่ายการช่างโยธา
ชื่อเรื่อง  : 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จัดภูมิทัศน์และปรับปรุงเพื่อยกระดับสถานีสุไหงโก-ลก ที่ย่านสถานีสุไหงโก-ลก แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ/ราคากลาง  : 
30,769,000.00 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.02-220-4429
E-Mail  : 
civil.srt@railway.co.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
17 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
ไม่มีผู้วิจารณ์ เสนอแนะ หรือคัดค้าน แต่อย่างใด