โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560 Thai Eng China
ตรวจสอบวันนี้ 17,183 ครั้ง [ ทั้งหมด  114,701,229  ]
เยี่ยมชมวันนี้ 9,765 ท่าน [ ทั้งหมด  63,545,950 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
ลำดับ
เลขขบวนรถ
ประเภทรถ
กรุงเทพ
ออก
ชุมทางหาดใหญ่
ถึง
กำหนดเวลาเดินรถ
ราคา
1
171
เร็ว
13:00
5:52
         ขบวน " 171 "
2
31
ด่วนพิเศษ CNR
14:45
6:35
         ขบวน " 31 "
3
45
*ด่วนพิเศษ
15:10
7:20
         ขบวน " 45 "
4
37
*ด่วนพิเศษ
15:10
7:20
         ขบวน " 37 "
5
169
เร็ว
15:35
9:15
         ขบวน " 169 "
6
41
ด่วนพิเศษ
22:50
12:34
         ขบวน " 41 "


รถด่วนพิเศษที่ 37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก และรถด่วนพิเศษที่ 45 กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์ ทั้งสองขบวนพ่วงรวมกัน และแยกริ้วขบวนที่ สถานีชุมทางหาดใหญ่


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!