โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560 Thai Eng
ตรวจสอบวันนี้ 33,209 ครั้ง [ ทั้งหมด  98,785,277  ]
เยี่ยมชมวันนี้ 26,615 ท่าน [ ทั้งหมด  54,013,740 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
ลำดับ
เลขขบวนรถ
ประเภทรถ
กรุงเทพ
ออก
ตรัง
ถึง
กำหนดเวลาเดินรถ
ราคา
1
83
ด่วน
17:05
8:05
         ขบวน " 83 "
2
167
เร็ว
18:30
10:31
         ขบวน " 167 "


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!