โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560 Thai Eng China
ตรวจสอบวันนี้ 71,005 ครั้ง [ ทั้งหมด  116,423,268  ]
เยี่ยมชมวันนี้ 39,724 ท่าน [ ทั้งหมด  64,513,621 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
ลำดับ
เลขขบวนรถ
ประเภทรถ
กรุงเทพ
ออก
ตรัง
ถึง
กำหนดเวลาเดินรถ
ราคา
1
83
ด่วน
17:05
8:05
         ขบวน " 83 "
2
167
เร็ว
18:30
10:31
         ขบวน " 167 "


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!