โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560 Thai Eng
ตรวจสอบวันนี้ 39,645 ครั้ง [ ทั้งหมด  85,653,391  ]
เยี่ยมชมวันนี้ 24,540 ท่าน [ ทั้งหมด  46,218,162 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
ลำดับ
เลขขบวนรถ
ประเภทรถ
กรุงเทพ
ออก
นครศรีธรรมราช
ถึง
กำหนดเวลาเดินรถ
ราคา
1
173
เร็ว
17:35
9:55
         ขบวน " 173 "
2
85
ด่วน
19:30
10:55
         ขบวน " 85 "


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!