โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560 Thai Eng China
ตรวจสอบวันนี้ 72,685 ครั้ง [ ทั้งหมด  116,424,948  ]
เยี่ยมชมวันนี้ 40,635 ท่าน [ ทั้งหมด  64,514,532 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
ลำดับ
เลขขบวนรถ
ประเภทรถ
กรุงเทพ
ออก
ศิลาอาสน์
ถึง
กำหนดเวลาเดินรถ
ราคา
1
111
เร็ว
7:00
15:27
         ขบวน " 111 "
2
7
ด่วนพิเศษ
8:30
14:30
         ขบวน " 7 "
3
3
ด่วนพิเศษ
10:50
19:15
         ขบวน " 3 "
4
109
เร็ว
13:45
22:27
         ขบวน " 109 "
5
9
ด่วนพิเศษ CNR
18:10
01:44
         ขบวน " 9 "
6
13
*ด่วนพิเศษ
19:35
3:11
         ขบวน " 13 "
7
107
เร็ว
20:10
4:08
         ขบวน " 107 "
8
105
เร็ว
21:00
4:40
         ขบวน " 105 "
9
51
ด่วน
22:00
6:10
         ขบวน " 51 "


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!