โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปรับปรุง 15 พฤศจิกายน 2561 Thai Eng China
ตรวจสอบวันนี้ 31,700 ครั้ง [ ทั้งหมด  119,238,360  ]
เยี่ยมชมวันนี้ 18,325 ท่าน [ ทั้งหมด  66,102,534 ]
 
:
:

ลำดับ
เลขขบวนรถ
ประเภทรถ
กรุงเทพ
ออก
หนองคาย
ถึง
กำหนดเวลาเดินรถ
ราคา
1
75
ด่วน
8:20
17:45
         ขบวน " 75 "
2
77
ด่วน
18:35
4:15
         ขบวน " 77 "
3
25
ด่วนพิเศษ CNR
20:00
06:45
         ขบวน " 25 "
4
133
เร็ว
20:45
8:35
         ขบวน " 133 "


ขบวนรถชานเมือง : ขบวน 303/304 , 313/314 , 317/318 , 339/340 , 341/342 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301/302 , 343/344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สายตะวันออก : ข.283/284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.285/286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376/383 , 380/384/378 งดเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ , ข.381/394 เดินวันหยุดราชการ ซึ่งวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงาน

WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!