โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560 Thai Eng China
ตรวจสอบวันนี้ 16,829 ครั้ง [ ทั้งหมด  114,700,875  ]
เยี่ยมชมวันนี้ 9,570 ท่าน [ ทั้งหมด  63,545,755 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
ลำดับ
เลขขบวนรถ
ประเภทรถ
กรุงเทพ
ออก
หนองคาย
ถึง
กำหนดเวลาเดินรถ
ราคา
1
75
ด่วน
8:20
17:45
         ขบวน " 75 "
2
77
ด่วน
18:35
4:15
         ขบวน " 77 "
3
25
ด่วนพิเศษ CNR
20:00
06:45
         ขบวน " 25 "
4
133
เร็ว
20:45
8:35
         ขบวน " 133 "


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!