โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560 Thai Eng China
ตรวจสอบวันนี้ 71,031 ครั้ง [ ทั้งหมด  116,423,294  ]
เยี่ยมชมวันนี้ 39,737 ท่าน [ ทั้งหมด  64,513,634 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
ลำดับ
เลขขบวนรถ
ประเภทรถ
กรุงเทพ
ออก
อุบลราชธานี
ถึง
กำหนดเวลาเดินรถ
ราคา
1
21
ด่วนพิเศษ
5:45
14:00
         ขบวน " 21 "
2
135
เร็ว
6:40
18:00
         ขบวน " 135 "
3
71
ด่วน
10:05
19:50
         ขบวน " 71 "
4
145
เร็ว
15:20
3:35
         ขบวน " 145 "
5
139
เร็ว
18:55
6:15
         ขบวน " 139 "
6
23
ด่วนพิเศษ CNR
20:30
06:35
         ขบวน " 23 "
7
67
ด่วน
21:30
7:50
         ขบวน " 67 "
8
141
เร็ว
22:45
10:20
         ขบวน " 141 "


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!