โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560 Thai Eng China
ตรวจสอบวันนี้ 74,584 ครั้ง [ ทั้งหมด  116,426,847  ]
เยี่ยมชมวันนี้ 41,656 ท่าน [ ทั้งหมด  64,515,553 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
ลำดับ
เลขขบวนรถ
ประเภทรถ
กรุงเทพ
ออก
เชียงใหม่
ถึง
กำหนดเวลาเดินรถ
ราคา
1
7
ด่วนพิเศษ
8:30
19:30
         ขบวน " 7 "
2
109
เร็ว
13:45
4:05
         ขบวน " 109 "
3
9
ด่วนพิเศษ CNR
18:10
07:15
         ขบวน " 9 "
4
13
*ด่วนพิเศษ
19:35
08:40
         ขบวน " 13 "
5
51
ด่วน
22:00
12:10
         ขบวน " 51 "


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!