โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update August 10, 2017 Thai Eng
Check now  12,242  [ All   112,591,012  ]
Today visit  7,244  [ All   62,328,428 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
Train Number
Type
Ban Krut
Departure
Chumphon
Arrive
Timetable
Fares
1
173
Rapid
0:25
2:48
         Train No. 173
2
167
Rapid
0:54
3:18
         Train No. 167
3
43
Special Express
13:08
14:36
         Train No. 43
4
255
Ordinary
14:46
16:55
         Train No. 255
5
171
Rapid
19:29
21:12
         Train No. 171
6
169
Rapid
22:30
0:42
         Train No. 169
7
41
Special Express
4:15
5:49
         Train No. 41
8
39
Special Express
4:15
5:49
         Train No. 39


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!