โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update August 10, 2017 Thai Eng China
Check now  64,543  [ All   117,008,451  ]
Today visit  35,571  [ All   64,840,883 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
Train Number
Type
Bangkok
Departure
Chiang Mai
Arrive
Timetable
Fares
1
7
Special Express
8:30
19:30
         Train No. 7
2
109
Rapid
13:45
4:05
         Train No. 109
3
9
18:10
07:15
         Train No. 9
4
13
Special Express
19:35
08:40
         Train No. 13
5
51
Express
22:00
12:10
         Train No. 51


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!