โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update August 10, 2017 Thai Eng China
Check now  81,129  [ All   116,857,503  ]
Today visit  45,613  [ All   64,756,573 ]
 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
STATE RAILWAY OF THAILAND  
Train Number
Type
Bangkok
Departure
Don Muang
Arrive
Timetable
Fares
1
303
Ordinary
4:20
4:59
         Train No. 303
2
339
Ordinary
5:20
5:52
         Train No. 339
3
21
Special Express
5:45
6:27
         Train No. 21
4
135
Rapid
6:40
7:37
         Train No. 135
5
111
Rapid
7:00
7:48
         Train No. 111
6
75
Express
8:20
9:04
         Train No. 75
7
7
Special Express
8:30
9:12
         Train No. 7
8
201
Ordinary
9:25
10:29
         Train No. 201
9
71
Express
10:05
10:50
         Train No. 71
10
3
Special Express
10:50
11:38
         Train No. 3
11
209
Ordinary
11:20
12:07
         Train No. 209
12
233
Ordinary
11:40
12:24
         Train No. 233
13
211
Ordinary
12:55
13:44
         Train No. 211
14
109
Rapid
13:45
14:33
         Train No. 109
15
207
Ordinary
14:05
14:58
         Train No. 207
16
145
Rapid
15:20
16:08
         Train No. 145
17
301
Ordinary
16:30
17:23
         Train No. 301
18
341
Ordinary
17:00
17:49
         Train No. 341
19
317
Ordinary
17:25
18:15
         Train No. 317
20
9
18:10
18:55
         Train No. 9
21
313
Ordinary
18:20
19:15
         Train No. 313
22
77
Express
18:35
19:24
         Train No. 77
23
139
Rapid
18:55
19:40
         Train No. 139
24
13
Special Express
19:35
20:21
         Train No. 13
25
25
20:00
20:48
         Train No. 25
26
107
Rapid
20:10
20:59
         Train No. 107
27
23
20:30
21:09
         Train No. 23
28
133
Rapid
20:45
21:30
         Train No. 133
29
105
Rapid
21:00
21:40
         Train No. 105
30
67
Express
21:30
22:08
         Train No. 67
31
51
Express
22:00
22:48
         Train No. 51
32
141
Rapid
22:45
23:24
         Train No. 141


WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!